Dane i instalacja Canon Vb H610d

Canon Vb H610d to zaawansowana drukarka wielofunkcyjna, która zapewnia wysoką jakość druku. Drukarka posiada duży wybór funkcji i możliwości, w tym szybkie drukowanie i kopiowanie, łączność Wi-Fi, skanowanie i faksowanie. Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki Canon Vb H610d należy pobrać sterowniki i oprogramowanie, aby w pełni z niej skorzystać. Po zakończeniu instalacji sterowników i oprogramowania, połączenia z siecią Wi-Fi można ustawić za pomocą panelu drukarki lub za pomocą oprogramowania. Oprogramowanie Canon Vb H610d zawiera również przydatne funkcje, takie jak monitorowanie poziomu tuszu i automatyczne wykrywanie problemów.

Ostatnia aktualizacja: Dane i instalacja Canon Vb H610d

Wprawdzie do aparatu nie została dołączona płyta CD-ROM, jednak pliki instalacyjne do wszelkich aplikacji można pobrać z witryny firmy Canon.
Aby zainstalować wszystkie aplikacje, należy skorzystać z opcji [Easy Installation] (Instalacja łatwa).
Aby wybrać aplikacje, które mają być zainstalowane, należy skorzystać z opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa).
Aby zainstalować aplikacje osobno, należy skorzystać z opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa).

WAŻNE

  • Korzystając z oprogramowania, można zaktualizować program do najnowszej wersji i pobrać nowe funkcje przez Internet (z wyjątkiem niektórych programów). Aby móc korzystać z tej funkcji, oprogramowanie należy zainstalować w komputerze mającym połączenie z Internetem.
  • Do korzystania z tej funkcji wymagany jest dostęp do Internetu, a wszelkie opłaty i koszty związane z dostępem do Internetu należy opłacić osobno.
  • Czynności opisane w tej części opisano na przykładzie systemu operacyjnego Windows 7. Elementy wyświetlane na ekranie i czynności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
  • Instalacji i dezinstalacji oprogramowania może dokonać tylko użytkownik zalogowany na koncie z uprawnieniami administratora.
  • Instalacja może nie być możliwa, gdy włączone jest oprogramowanie zabezpieczające.

Opcja [Easy Installation] (Instalacja łatwa)

Opcja [Easy Installation] (Instalacja łatwa) jest przydatna w przypadku instalowania całego oprogramowania.

  • Poniżej omówiono procedury instalacji.

1. Po podłączeniu komputera do Internetu przejdź do strony internetowej firmy Canon i pobierz oprogramowanie.

WAŻNE

  • Pakiet [Digital Camera Software 7. 1] obsługuje wymienione modele aparatów.

* Podane tu informacje dotyczące wersji oprogramowania są zgodne ze stanem na styczeń 2016 r.

2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go otworzyć.

3. Zawartość pliku zostanie wyodrębniona. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć. pl/media/G0222991_tcm125-1340453. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Kliknij dwukrotnie plik [CanonDCS7. 1 W. exe]. pl/media/G0222988_tcm125-1340454. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. Kliknij przycisk [Run] (Uruchom). pl/media/G0224528_tcm125-1340444. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Wybierz obszar odpowiadający Twojemu miejscu zamieszkania. pl/media/G0218812_tcm125-1308658. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

7. Wybierz kraj zamieszkania, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/G0218813_tcm125-1308659. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

8. Wybierz język. pl/media/G0218814_tcm125-1308660. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

9.
Kliknij opcję [Easy Installation] (Instalacja łatwa). pl/media/G0218816_tcm125-1308661. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

10. Kliknij przycisk [OK], gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/G0218817_tcm125-1308662. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

11. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia instalacji oprogramowania. Kliknij przycisk [Install/Instaluj]. pl/media/G0224529_tcm125-1340455. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

12. Przeczytaj uważnie treść na nim zawartą i kliknij przycisk [Yes] (Tak), jeśli zgadzasz się z warunkami.
Uwaga: jeśli nie wybierzesz opcji [Yes] (Tak), instalacja oprogramowania nie będzie możliwa. pl/media/G0218819_tcm125-1308664. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA
W przypadku niektórych modeli komputerów może zostać wyświetlony ekran [Kontrola konta użytkownika]. Należy wtedy kliknąć przycisk [Tak]. pl/media/G0074966_tcm125-1179521. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

13. Kliknij opcję [Yes] (Tak). pl/media/G0218820_tcm125-1308665. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

14. Rozpocznie się procedura instalacji. pl/media/G0224530_tcm125-1340456. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

15. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję [Next] (Dalej). pl/media/G0224531_tcm125-1340457. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

16. Zostanie wyświetlony ekran rejestracji w serwisie CANON iMAGE GATEWAY.
W tym przykładzie wybrano opcję [No, I will register later] (Nie, zarejestruję się później) i kliknięto przycisk [Next] (Dalej).
(Aby dokonać rejestracji w serwisie CANON iMAGE GATEWAY, wybierz opcję [Yes, I would/Tak, chcę], aby zakończyć procedurę rejestracji). pl/media/G0224538_tcm125-1340458. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

17. Kliknij przycisk [OK]. pl/media/G0218824_tcm125-1308669. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

18. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij opcję [Finish] (Zakończ). pl/media/G0224539_tcm125-1340459. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA
Jeśli będzie konieczne ponowne uruchomienie komputera, zostanie wyświetlony ekran [Restart] (Uruchom ponownie). W takim przypadku kliknij przycisk [Restart] (Uruchom ponownie), aby ponownie uruchomić komputer.

Na tym kończy się procedura instalacji oprogramowania za pomocą opcji [Easy Installation] (Instalacja łatwa).

Opcja [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa)

Opcja [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa) jest przydatna w przypadku instalowania jedynie wybranego oprogramowania.
Z opcji instalacji niestandardowej można skorzystać, aby ponownie zainstalować takie aplikacje jak CameraWindow 8. 10 czy Map Utility.

  • Pakiet [Digital Camera Software 7. 1] można pobrać ze strony internetowej firmy Canon i użyć do instalacji aplikacji wyszczególnionych w poniższej tabeli.

AplikacjaWprowadzenie
: CameraWindowImportowanie zdjęć do komputera
: Image Transfer Utility*1Konfigurowanie funkcji synchronizacji obrazów i pobieranie zdjęć.
: Map UtilityKorzystanie z mapy w celu przeglądania danych GPS dodanych do zdjęć

*1: Oprogramowanie [Image Transfer Utility] jest automatycznie instalowane razem z aplikacją [CameraWindow].

  • Poniżej omówiono procedury instalacji.

Kliknij opcję [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa). pl/media/G0218826_tcm125-1308671. Wybierz oprogramowanie, które ma zostać zainstalowane. gif" data-aspect="0" width="100%"/>: oznacz żądane aplikacje symbolem . gif" data-aspect="0" width="100%"/>: po wybraniu wszystkich potrzebnych aplikacji, kliknij opcję [Next] (Dalej). pl/media/G0224532_tcm125-1340460. pl/media/G0224533_tcm125-1340461. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

13. pl/media/G0218829_tcm125-1308674. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE
Podczas instalacji aplikacji [Camera Window] zostanie wyświetlony również poniższy ekran. Kliknij przycisk [Yes] (Tak). gif" data-aspect="0" width="100%"/>

14. pl/media/G0224534_tcm125-1340462. pl/media/G0224535_tcm125-1340463. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

(Aby dokonać rejestracji w serwisie CANON iMAGE GATEWAY, wybierz opcję [Yes, I would/Tak, chcę], aby zakończyć procedurę rejestracji). pl/media/G0224536_tcm125-1340464. pl/media/G0224537_tcm125-1340465. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA
Na tym kończy się procedura instalacji oprogramowania za pomocą opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa).

Ta procedura polega na podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB i zainstalowaniu sterownika.

WAŻNE

W przypadku instalacji z użyciem połączenia USB nie można od razu używać funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu, ponieważ nie można równolegle zainstalować usługi Canon Driver Information Assist Service. Aby korzystać z tej funkcji, po zainstalowaniu sterownika należy zainstalować usługę Canon Driver Information Assist Service. Jednak w przypadku niektórych urządzeń i środowisk oraz instalacji z użyciem połączenia USB funkcja uzyskiwania informacji o urządzeniu może być niedostępna.

Wymogi

Zainstalowanie opcjonalnej karty interfejsu USB (jeśli jest wymagana przez używane urządzenie)

Skonfigurowanie funkcji (Plug and Play) wyboru języka opisu strony w urządzeniu (jeśli jest to wymagane przez używane urządzenie)

Ustaw w urządzeniu [Wybór PDL (Plug and Play)], aby opcja ta pasowała do używanego przez Ciebie sterownika. Szczegóły dotyczące metody ustawiania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.

Wyświetlacz ekranu [Pulpit] (gdy używany jest Windows 8. 1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedura

1.

Wyłącz urządzenie.

2.

Uruchom instalator.

Jeśli używany jest instalator pobrany ze strony internetowej

Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go rozpakować. Jeśli po rozpakowaniu instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup. exe].

Jeśli używany jest dołączony dysk CD-ROM

(1) Włóż dysk CD-ROM do komputera.

Jeśli menu CD-ROM nie jest wyświetlane, kliknij kolejne „Wyświetl szczegóły”.

Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.

Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik [MInst.

Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.

Jeśli powyższy plik [MInst. exe] nie istnieje: uruchom plik [Setup. exe] znajdujący się w folderze sterownika na dysku CD-ROM.

W przypadku uruchomienia pliku [Setup. exe] przejdź do kroku 3.

(2) Jeśli wyświetlony zostanie ekran wyboru języka, wybierz język → kliknij przycisk [OK].

(3) Na ekranie menu kliknij opcję [Instalacja].

(4) Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Wybór typu połączenia], wybierz opcję [Połączenie USB] → kliknij przycisk [Dalej].

(5) Na wyświetlonym ekranie potwierdź wybór sterownika (sterowników), który ma zostać zainstalowany → kliknij [Zainstaluj].

(6) Potwierdź treść dokumentu UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij przycisk [Tak].

3.

Wybierz język → kliknij [Dalej].

4.

Gdy pojawi się UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON, potwierdź jej treść→ kliknij przycisk [Tak].

5.

Wybierz pozycję [Połączenie USB] → kliknij przycisk [Dalej].

Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. canon/USRMA-2237-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/WCCDv3080G_PL/b_drv_p_setup_usb. gif" alt=""/>

6.

Jeżeli zostanie wyświetlone poniższe okno, połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB → włącz urządzenie. canon/USRMA-2237-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/WCCDv3080G_PL/b_drv_p_usb_connect. jpg" alt=""/>

Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli w oknie powyżej zostanie wyświetlona informacja o niepowodzeniu instalacji, kliknij opcję „Wyświetl szczegóły”.

Wykonaj procedurę opisaną poniżej i ponów próbę instalacji.

(1) Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB → włącz urządzenie.

(2) Wyświetl [Menedżer urządzeń].

W Windows 10/Server 2016/Server 2019

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [] → kliknij pozycję [Menedżer urządzeń].

W Windows 7/Server 2008 R2/8. 1/Server 2012/Server 2012 R2

Wyświetl [Panel sterowania] > [Sprzęt i dźwięk] > [Menedżer urządzeń].

W Windows Vista/Server 2008

Wyświetl [Panel sterowania] > [System i konserwacja] > [Menedżer urządzeń].

(3) Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia docelowego wyświetlaną w obszarze [Inne urządzenia] → kliknij przycisk [Usuń].

(4) Potwierdź nazwę urządzenia.

Canon + <nazwa modelu>

7.

Kliknij opcję [Uruchom ponownie] (lub [Zakończ]).

Zainstalowane urządzenie jest wyświetlane w: [Urządzenia i drukarki] w: Panel sterowania systemu Windows.

Tematy pokrewne

Należy ręcznie wskazać port lub adres IP, który ma być używany do połączenia sieciowego lub lokalnego z urządzeniem, a następnie zainstalować sterownik. Ta procedura ma zastosowanie w sytuacji, gdy urządzenia nie można wykryć w sieci automatycznie lub jeśli wymagane są szczególne ustawienia.

Możesz użyć istniejącego portu, możesz też dodać port.

Wymogi

Potwierdzanie portu

Określ standardowy port TCP/IP, port drukarki sieciowej lub port lokalny. Można wskazać port już zarejestrowany. Można też wybrać port tymczasowy (np. [LPT1]), a faktycznie ustawić go po zakończeniu instalacji.

Potwierdź nazwę hosta, nazwę lub adres IP urządzenia (jeśli dodajesz standardowy port TCP/IP).

Jeżeli w związku z instalacją dodajesz standardowy port TCP/IP, musisz wprowadzić nazwę hosta, nazwę lub adres IP urządzenia. W polu nazwy hosta lub nazwy urządzenia wpisz nazwę, pod jaką urządzenie jest znane w sieci. Jeśli nie wiesz, jaką nazwę lub wartość należy wpisać, skontaktuj się z administratorem sieci.

Potwierdź udostępnianą drukarkę (w przypadku dodawania portu drukarki sieciowej)

Udostępniana drukarka wybrana podczas dodawania portu musi odpowiadać urządzeniu wybranemu za pomocą instalatora. Potwierdź również, że wersja sterownika zainstalowana w udostępnianej drukarce i wersja instalatora są zgodne.

Pamiętaj, aby zalogować się na komputerze, na którym zainstalowano wcześniej udostępnianą drukarkę.

Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.

Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8. 1/Server 2012 R2)

Procedura

1.

Kliknij dwukrotnie plik [Setup. exe].

2.

Jeśli chcesz zmienić język wyświetlany przez instalator, wybierz opcję [Język] → kliknij [Dalej].

Sterownik zostanie zainstalowany zgodnie z wybranym językiem.

3.

Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij przycisk [Tak].

4.

Jeśli wyświetlony zostanie następujący ekran, wybierz opcję [Dodawanie nowych drukarek] → kliknij przycisk [Dalej].

[Dodawanie nowych drukarek i aktualizacja istniejących sterowników drukarek]: wybierz tę opcję, aby jednocześnie z instalacją nowego sterownika zaktualizować istniejące sterowniki.

[Zaktualizuj istniejące sterowniki drukarek]: wybierz tę opcję, jeśli chcesz tylko zaktualizować sterowniki. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie procedury aktualizacji sterowników.

5.

Wybierz w oknie [Lista drukarek] urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk [Dalej].

[Liczba drukarek]: Wprowadź liczbę drukarek instalowanych dla wybranego urządzenia. Podając wiele drukarek, można rejestrować wiele urządzeń naraz. canon/USRMA-3244-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/style_note. gif" alt=""/>UWAGA

Przypisanie wielu drukarek do tego samego portu jednego urządzenia spowoduje zarejestrowanie wielu kolejek drukowania dla wybranego urządzenia. Dla każdej kolejki drukowania można podać inne ustawienia domyślne, aby móc rozróżniać kolejki podczas drukowania. W przypadku podania portu drukarki sieciowej można jednak przypisywać tylko jeden port do jednego urządzenia.

6.

Ustaw port.

Jeśli w kroku 5. wprowadzono wiele drukarek dla jednego urządzenia, wartość portu pierwszej drukarki zostanie przyjęta jako ustawienie domyślne dla kolejnych drukarek. canon/USRMA-3244-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/b_drv_prt_info_port. jpg" alt=""/>

Jeżeli dodajesz standardowy port TCP/IP

(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].

(2) Wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.

[Nazwa portu] jest wprowadzana automatycznie. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.

W przypadku ukazania się ekranu [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] kliknij przycisk „Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.

Wykonaj jedną z poniższych procedur.

Wróć do poprzedniego ekranu kreatora → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa drukarki lub adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].

Wybierz kolejno opcje [Typ urządzenia] > [Standardowy] > [Canon Network Printing Device with P9100] → kliknij [Dalej].

W przypadku niektórych urządzeń nazwa wybrana w opcji [Typ urządzenia] > [Standardowy] może być inna niż [Canon Network Printing Device with P9100].

(3) Kliknij przycisk [Zakończ].

Jeżeli dodajesz port drukarki sieciowej

(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Sieć] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].

(2) Wybierz używaną drukarkę sieciową → kliknij [OK]. gif" alt=""/>UWAGA

Jeżeli na liście nie jest wyświetlana drukarka odpowiadająca urządzeniu, ustawienia systemu operacyjnego lub urządzenia mogą być nieprawidłowe. Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby umożliwić wyświetlanie urządzenia na liście drukarek.

Jeżeli dodajesz port lokalny

(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Local Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].

(2) Wpisz nazwę portu → kliknij [OK].

W przypadku korzystania z istniejącego portu

Wybierz port w opcji [Port].

7.

W razie potrzeby zmień wartość [Nazwa drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].

[Ustaw jako domyślne]: zaznacz tę opcje, aby to urządzenie było używane domyślnie.

[Użyj jako drukarki udostępnionej]: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz udostępniać urządzenie.

Jeżeli dodano lub wybrano port drukarki sieciowej, nie można ustawić opcji [Nazwa drukarki] ani [Użyj jako drukarki udostępnionej]. canon/USRMA-3244-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/b_drv_prt_info_name_custom. jpg" alt=""/>

Jeśli wybrano wiele urządzeń lub w kroku wprowadzono wiele drukarek dla jednego urządzenia, powtórz kroki 6. i 7.

8.

Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].

Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

9.

Zapoznaj się z komunikatem o zakończeniu instalacji → kliknij przycisk [Zakończ].

W razie potrzeby można również wydrukować stronę testową.

Tematy pokrewne

Dane i instalacja Canon Vb H610d

Bezpośredni link do pobrania Dane i instalacja Canon Vb H610d

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane i instalacja Canon Vb H610d