Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Fujitsu Fi 565pr

Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Fujitsu Fi 565pr to narzędzie, które pozwala użytkownikom poznać produkty i usługi Fujitsu Fi 565pr. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Fujitsu Fi 565pr zawiera wszystkie informacje potrzebne do poprawnego konfigurowania, korzystania i naprawiania tych produktów. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Fujitsu Fi 565pr zawiera także informacje dotyczące bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i regulacji prawnych, wtyczek i instalacji oprogramowania oraz szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznych. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Fujitsu Fi 565pr są dostępne w wielu językach i są dostarczane w formacie PDF, aby ułatwić czytelność i wyszukiwanie informacji.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Fujitsu Fi 565pr

Dokumentacja techniczna maszyn a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm), dalej rmm, pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.

Dokumentacja techniczna maszyn – instrukcje maszyn

Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

 1. warunków użytkowania maszyn;
 2. występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
 3. praktyki użytkowania maszyn.

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

Obowiązek posiadania dokumentacji technicznej maszyn

Jednym z podstawowych wymagań nałożonych na pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń technicznych przez pracowników jest obowiązek posiadania i zapewnienia dostępu do dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji) użytkowanych maszyn.

Trzeba w tym miejscu (ponownie) podkreślić, iż obowiązek dotyczący zapewnienia dokumentacji technicznej jest inny dla maszyn nabytych przez pracodawców przed 1 stycznia 2003 r. oraz dla maszyn nabytych po tej dacie. Dla maszyn nabytych przed 1 stycznia 2003 r. mają zastosowanie, w szczególności, przepisy rmm, w tym te określające wymagania względem dokumentacji technicznej, zgodnie z §30 rmm.

Zawartość dokumentacji technicznej maszyn

Rozporządzenie nakłada więc obowiązek posiadania dokumentacji (instrukcji), która w swej treści musi zawierać co najmniej:

 • warunki użytkowania maszyn;
 • występowanie możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
 • praktykę użytkowania maszyn.
 • Obowiązek opracowania dokumentacji technicznej maszyn

  Wobec powyższego, pracodawca ma obowiązek zapewnienia (opracowania) dokumentacji technicznej maszyn, obejmującej powyższe wymagania, w przypadku, gdy:

  • dokumentacji technicznej maszyn pracodawca nie posiada lub,
  • dokumentacja techniczna maszyn nie obejmuje zagadnień określonych w §30 rmm.

  Należy pamiętać przy tym, że opracowanie dokumentacji można zlecić osobie spełniającej odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (np. osobie posiadającej co najmniej wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i identyfikacji zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn).

  Obowiązki dotyczące dokumentacji technicznej maszyn nabytych po 1 stycznia 2003 r. spoczywają natomiast na producentach tychże maszyn i urządzeń technicznych, którzy to mają obowiązek wyposażania w instrukcje maszyn wprowadzanych do obrotu.

  Eksploatacja maszyn zgodnie z dokumentacją techniczną

  Natomiast ogólnym obowiązkiem pracodawcy i pracownika jest, zgodnie z §50 ust. 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, eksploatacja i obsługa maszyn zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej (instrukcji). Instrukcje te stają się tym samym obowiązującymi zasadami bhp.

  Autor: Adam Pisarczuk

  Sprawdź praktyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

  Dokumentacja techniczna

  Instrukcje montażu i serwisu urządzeń Viessmann, wytyczne projektowe, karty produktów - wszystkie dokumenty w jednym miejscu

  ViBooks

  W naszej bazie znajdą Państwo dokumentację Viessmann w formacie PDF:

  - instrukcje i wskazówki montażu
  - instrukcje obsługi
  - instrukcje serwisu
  - dane techniczne
  - karty produktu
  - wytyczne projektowe

  Wyszukiwanie za pomocą numeru artykułu/produkcji

  Wyszukiwanie dokumentów można także przeprowadzić za pomocą numeru artykułu/produkcji danego urządzenia Viessmann. Znajduje się on na tabliczce znamionowej produktu.


  Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy Fujitsu

  YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy Fujitsu.
  Mamy 174 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 170 produktów Fujitsu w kategorii Laptopy.

  • 2
  • 456abcdeflmnpqstuv

  Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Fujitsu Fi 565pr

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Fujitsu Fi 565pr

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Fujitsu Fi 565pr