Informacje o ustawieniach i funkcjach Electrolux Eb Sl70 S

Electrolux EB SL70 S to zaawansowane urządzenie, które oferuje wiele funkcji i ustawień. Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny panel sterowania, który pozwala użytkownikowi dostosować urządzenie do swoich potrzeb. Urządzenie oferuje szeroką gamę funkcji, w tym tryby prania, płukania, suszenia i prasowania. Urządzenie ma również opcje czasowego suszenia i prania, które pozwalają użytkownikowi na dostosowanie czasu prania i suszenia do swoich potrzeb. Elektroniczny panel sterowania zapewnia również użytkownikowi wgląd w stan pracy urządzenia, w tym poziom wody, temperaturę i czas prania.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o ustawieniach i funkcjach Electrolux Eb Sl70 S

O firmie Electrolux

For better living. Designed in Sweden.

Pielęgnując szwedzkie wartości i ich nierozerwalny związek z naturą, tworzymy produkty w jasno określonym celu. Troszcząc się o przyszłe pokolenia, staramy się działać, zabiegając o utrzymanie ekologicznej równowagi naszej planety. Nie ograniczamy się tylko do szukania nowych doznań smakowych, dbałości o kondycję ubioru i wygodę w domu. Pomagamy ludziom żyć lepiej i bardziej twórczo.

100 lat lepszego życia

Electrolux już od 100 lat zapewnia bardziej komfortową jakość życia. Jesteśmy dumni z tego, co dotąd osiągnęliśmy, i nadal nie spoczywamy na laurach. Warto dowiedzieć się o aktualnych i przyszłych rozwiązaniach w ramach naszego programu Better Living.

Dbałość o środowisko jest wpisana w cel naszej firmy - „kształtujemy lepsze życie”. Będąc producentem przodujących w świecie artykułów gospodarstwa domowego, chcemy mieć wpływ na rzeczywistość jako inicjatorzy zmian obejmujących codzienne życie ludzi i całej planety.

Dzięki naszemu 100-letniemu dziedzictwu i bogatemu doświadczeniu w spełnianiu wymagań profesjonalnych szefów kuchni, tworzymy urządzenia, które pozwolą wykorzystać pełen potencjał także Twojej kuchni.

Od czasu powstania naszej firmy w Szwecji w 1919 r. wierzymy w to wszystko, co formuje się pod wpływem naszego stylu życia. Respektując szwedzkie wartości i ich związek z naturą, tworzymy produkty zgodne z tą jasno sprecyzowaną ideą: urządzenia do pielęgnacji ubrań, by te dłużej wyglądały jak nowe, intuicyjne w obsłudze kuchnie, które pozwalają nam cieszyć się doskonałym smakiem potraw, i rozwiązania zapewniające dobre samopoczucie w domu.


Informacje o ustawieniach koncentratora wirtualnego - Azure Virtual WAN | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 5 min

Ten artykuł pomaga zrozumieć różne ustawienia dostępne dla koncentratorów wirtualnych. Koncentrator wirtualny to zarządzana przez firmę Microsoft sieć wirtualna, która zawiera różne punkty końcowe usługi umożliwiające łączność. Koncentrator wirtualny jest rdzeniem sieci w regionie. W tym samym regionie można utworzyć wiele koncentratorów wirtualnych.

Koncentrator wirtualny może zawierać bramy dla sieci VPN typu lokacja-lokacja, usługi ExpressRoute lub sieci VPN użytkownika typu punkt-lokacja. Na przykład w przypadku korzystania z Virtual WAN połączenie lokacja-lokacja nie jest tworzone bezpośrednio z lokacji lokalnej do sieci wirtualnej. Zamiast tego należy utworzyć połączenie typu lokacja-lokacja z koncentratorem wirtualnym. Ruch zawsze przechodzi przez bramę koncentratora wirtualnego. Oznacza to, że sieci wirtualne nie potrzebują własnej bramy sieci wirtualnej. Usługa Virtual WAN umożliwia łatwe skalowanie sieci wirtualnych za pośrednictwem koncentratora wirtualnego i bramy koncentratora wirtualnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat bram, zobacz Ustawienia bramy. Należy pamiętać, że brama koncentratora wirtualnego nie jest taka sama jak brama sieci wirtualnej, która jest używana dla usługi ExpressRoute i VPN Gateway.

Podczas tworzenia koncentratora wirtualnego wdrażany jest router koncentratora wirtualnego. Router koncentratora wirtualnego, w ramach centrum Virtual WAN, jest centralnym składnikiem, który zarządza wszystkim routingiem między bramami a sieciami wirtualnymi. Jednostki infrastruktury routingu określają minimalną przepływność routera koncentratora wirtualnego oraz liczbę maszyn wirtualnych, które można wdrożyć w sieciach wirtualnych połączonych z koncentratorem wirtualnym Virtual WAN.

Możesz utworzyć puste koncentrator wirtualny (koncentrator wirtualny, który nie zawiera żadnych bram), a następnie dodać bramy (S2S, P2S, ExpressRoute itp. ) później lub utworzyć koncentrator wirtualny i bramy w tym samym czasie. Po utworzeniu koncentratora wirtualnego obowiązują ceny koncentratora wirtualnego, nawet jeśli nie utworzysz żadnych bram w koncentratonie wirtualnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cennik usługi Azure Virtual WAN.

Pojemność koncentratora wirtualnego

Domyślnie router koncentratora wirtualnego jest automatycznie konfigurowany do wdrożenia z pojemnością koncentratora wirtualnego wynoszącą 2 jednostki infrastruktury routingu. Obsługuje to co najmniej 3 Gb/s zagregowanej przepływności i 2000 połączonych maszyn wirtualnych wdrożonych we wszystkich sieciach wirtualnych połączonych z tym koncentratorem wirtualnym.

Podczas wdrażania nowego koncentratora wirtualnego można określić dodatkowe jednostki infrastruktury routingu, aby zwiększyć domyślną pojemność koncentratora wirtualnego w przyrostach 1 Gb/s i 1000 maszyn wirtualnych. Ta funkcja zapewnia możliwość zabezpieczenia pojemności z góry bez konieczności oczekiwania na skalowanie koncentratora wirtualnego w poziomie, gdy potrzebna jest większa przepływność. Jednostka skalowania, w której utworzono koncentrator wirtualny, staje się minimalną pojemnością. Tworzenie koncentratora wirtualnego bez bramy trwa około 5–7 minut, podczas tworzenia koncentratora wirtualnego i ukończenie bramy może potrwać około 30 minut. Jednostki infrastruktury routingu, router Gb/s i liczba obsługiwanych maszyn wirtualnych można wyświetlić na stronach koncentratora wirtualnego Azure Portal dla pozycji Tworzenie koncentratora wirtualnego i Edytowanie koncentratora wirtualnego.

Konfigurowanie pojemności koncentratora wirtualnego

Pojemność jest konfigurowana na karcie Podstawowe Ustawienie pojemności koncentratora wirtualnego podczas tworzenia koncentratora wirtualnego.

Edytowanie pojemności koncentratora wirtualnego

Dostosuj pojemność koncentratora wirtualnego, jeśli potrzebujesz obsługiwać dodatkowe maszyny wirtualne i zagregowaną przepływność routera koncentratora wirtualnego.

Aby dodać dodatkową pojemność koncentratora wirtualnego, przejdź do koncentratora wirtualnego w Azure Portal. Na stronie Przegląd kliknij pozycję Edytuj koncentrator wirtualny. Dostosuj pojemność koncentratora wirtualnego przy użyciu listy rozwijanej, a następnie potwierdź.

Tabela jednostek infrastruktury routingu

Aby uzyskać informacje o cenach, zobacz
Jednostka infrastruktury routinguZagregowana przepływność
Gbps
Liczba maszyn wirtualnych
23200030004400055000660007700088000990001010 000111100012120001313000141400015150001616000171700018180001919000202000021210002222000232300024240002525 0002626000272700028280002929000303000031310003232000333300034340003535000363600037370003838000393900040400004141000424200043430004444000454500046460004747000484800049490005050000

Preferencja routingu koncentratora wirtualnego

Koncentrator wirtualny Virtual WAN łączy się z sieciami wirtualnymi i lokacjami lokalnymi przy użyciu bram łączności, takich jak brama sieci VPN typu lokacja-lokacja (S2S), brama usługi ExpressRoute (ER), brama punkt-lokacja (P2S) i wirtualne urządzenie sieciowe SD-WAN (NVA). Router koncentratora wirtualnego zapewnia centralne zarządzanie trasami i umożliwia zaawansowane scenariusze routingu przy użyciu propagacji tras, skojarzenia trasy i niestandardowych tabel tras. Gdy router koncentratora wirtualnego podejmuje decyzje dotyczące routingu, uwzględnia konfigurację takich możliwości.

Wcześniej nie było opcji konfiguracji używanej do wywierania wpływu na decyzje dotyczące routingu w routerze koncentratora wirtualnego dla prefiksów w lokacjach lokalnych. Te decyzje polegały na wbudowanym algorytmie wyboru tras routera koncentratora wirtualnego i opcjach dostępnych w bramach do zarządzania trasami przed dotarciem do routera koncentratora wirtualnego. Aby wpłynąć na decyzje dotyczące routingu w routerze koncentratora wirtualnego dla prefiksów w lokacjach lokalnych, możesz teraz dostosować preferencję routingu koncentratora.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz About virtual hub routing preference (Informacje o preferencjach routingu koncentratora wirtualnego).

Ustawienia bramy

Każde centrum wirtualne może zawierać wiele bram (sieć VPN typu lokacja-lokacja, sieć VPN użytkownika typu punkt-lokacja i usługa ExpressRoute). Podczas tworzenia koncentratora wirtualnego można skonfigurować bramy w tym samym czasie lub utworzyć puste koncentrator wirtualny i dodać ustawienia bramy później. Podczas edytowania koncentratora wirtualnego zobaczysz ustawienia dotyczące bram. Na przykład jednostki skalowania bramy.

Jednostki skalowania bramy różnią się od jednostek infrastruktury routingu. Jednostki skalowania bramy można dostosować, gdy potrzebujesz bardziej zagregowanej przepływności dla samej bramy. Jednostki infrastruktury koncentratora wirtualnego można dostosować, gdy chcesz, aby router koncentratora wirtualnego obsługiwał więcej maszyn wirtualnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień bramy, zobacz Ustawienia bramy.

Podstawowa i Standardowa

Typ wirtualnej sieci WAN (podstawowa lub Standardowa) określa typy zasobów, które można utworzyć w koncentratonie wirtualnym, w tym typ bram, które można utworzyć (sieć VPN typu lokacja-lokacja, sieć VPN użytkownika typu punkt-lokacja i usługa ExpressRoute). To ustawienie jest konfigurowane w obiekcie wirtualnej sieci WAN. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uaktualnianie z warstwy Podstawowa do Standardowa.

W poniższej tabeli przedstawiono konfiguracje dostępne dla każdego typu wirtualnej sieci WAN:

typ Virtual WANTyp koncentratoraDostępne konfiguracjePodstawowaTylko sieć VPN typu lokacja-lokacjaStandardowa (Standard)ExpressRoute
Sieć VPN użytkownika (P2S)
Sieć VPN (lokacja-lokacja)
Między koncentratorami i sieciami wirtualnymi przesyłanymi przez koncentrator wirtualny
Azure Firewall
Urządzenie WUS w wirtualnej sieci WAN

Uwaga

Możesz przeprowadzić uaktualnienie z warstwy Podstawowa do warstwy Standardowa, ale nie można przywrócić z powrotem z warstwy Standardowa do warstwy Podstawowa.

Stan routera koncentratora wirtualnego

Router koncentratora może mieć cztery stany routingu: Aprowizowanie, Aprowizowanie, Niepowodzenie lub Brak. Stan routingu znajduje się w Azure Portal, przechodząc do strony Koncentrator wirtualny.

  • Stan Brak wskazuje, że koncentrator wirtualny nie zainicjował obsługi administracyjnej routera. Może się tak zdarzyć, jeśli Virtual WAN jest typu Podstawowa lub jeśli centrum wirtualne zostało wdrożone przed udostępnieniem usługi.
  • Stan Niepowodzenie wskazuje błąd podczas tworzenia wystąpienia. Aby utworzyć wystąpienie lub zresetować router, możesz zlokalizować opcję Resetuj router, przechodząc do strony Przegląd koncentratora wirtualnego w Azure Portal.
  • Następne kroki

    Aby uzyskać informacje o routingu koncentratora wirtualnego, zobacz About virtual hub routing (Informacje o routingu koncentratora wirtualnego).

Dodatkowe zasoby

Informacje o ustawieniach i funkcjach Electrolux Eb Sl70 S

Bezpośredni link do pobrania Informacje o ustawieniach i funkcjach Electrolux Eb Sl70 S

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o ustawieniach i funkcjach Electrolux Eb Sl70 S