Instalacja, konfiguracja i obsługa 3m 3306250

Instalacja, konfiguracja i obsługa 3m 3306250 to niezawodny system filtrowania powietrza, który jest łatwy w instalacji i konfiguracji. Produkt jest wyposażony w wiele funkcji, w tym wyświetlacz LCD, który pozwala na łatwe monitorowanie parametrów systemu. System jest zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie temperatur, dzięki czemu może być używany w różnych warunkach. Użytkownicy mogą również skonfigurować system tak, aby działał w oparciu o ich indywidualne wymagania, dzięki czemu jest on wysoce elastyczny. System 3m 3306250 jest wyposażony w wiele funkcji, które ułatwiają jego obsługę i pozwalają na dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, konfiguracja i obsługa 3m 3306250

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego HP Jetdirect

Interfejs sieciowy HP Jetdirect to produkt, którego oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować
niezależnie od oprogramowania sprzętowego urządzenia. Ta procedura wymaga zainstalowania na
komputerze programu HP Web Jetadmin w wersji 7. 0 lub nowszej. Aby zaktualizować oprogramowanie
sprzętowe HP Jetdirect przy użyciu programu HP Web Jetadmin, należy wykonać następujące
czynności.

1.

Uruchom program HP Web Jetadmin.

2.

Otwórz folder Device Management (Zarządzanie urządzeniem) na liście rozwijanej w panelu
Navigation (Nawigacja). Przejdź do folderu Device Lists (Listy urządzeń).

3.

Wybierz urządzenie, które chcesz zaktualizować.

4.

Na liście Device Tools (Narzędzia urządzenia) zaznacz pozycję Jetdirect Firmware Update
(Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego Jetdirect).

5.

W obszarze Jetdirect firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego Jetdirect) jest
podany numer modelu HP Jetdirect oraz aktualna wersja oprogramowania sprzętowego. Zapisz
te dwie informacje.

6.

Przejdź do

http://www. hp. com/go/wja_firmware

.

7.

Przewiń w dół listę numerów modeli HP Jetdirect, aby odszukać uprzednio zapisany numer
modelu.

8.

Zwróć uwagę na numer wersji oprogramowania sprzętowego odpowiadający modelowi i sprawdź,
czy jest nowszy od zapisanego numeru wersji. Jeśli jest nowszy, kliknij prawym przyciskiem łącze
do oprogramowania sprzętowego i wykonaj instrukcje na stronie internetowej, aby pobrać plik

PLWW

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 143

oprogramowania sprzętowego. Plik musi zostać zapisany w folderze <napęd>:\PROGRAM FILES
\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT na komputerze, na
którym działa program HP Web Jetadmin.

9.

W programie HP Web Jetadmin wróć do głównej listy produktów i wybierz ponownie nadawcę
cyfrowego.

10.

Na liście Device Tools (Narzędzia urządzenia) ponownie zaznacz pozycję Jetdirect Firmware
Update
(Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego Jetdirect).

11.

Na stronie oprogramowania sprzętowego HP Jetdirect nowa wersja oprogramowania będzie
wymieniona w obszarze Jetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin (Oprogramowanie
sprzętowego Jetdirect dostępne na stronie HP Web Jetadmin). Kliknij przycisk Update Firmware
Now
(Uaktualnij teraz oprogramowanie sprzętowe), aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe
Jetdirect.

144 Rozdział 9 Obsługa i konserwacja urządzenia

W celu zainstalowania uaktualnień i aktualizacji systemu macOS i wbudowanych aplikacji, w tym Safari, użyj funkcji Uaktualnienie oprogramowania.

Używanie funkcji Uaktualnienia

Przed wykonaniem tych kroków warto wykonać backup Maca.

  1. Z menu Apple  w rogu ekranu wybierz pozycję Ustawienia systemowe lub Preferencje systemowe.
    • Po wybraniu pozycji Ustawienia systemowe kliknij opcję Ogólne z lewej strony okna. Następnie kliknij opcję Uaktualnienia po prawej stronie.
    • Po wybraniu pozycji Preferencje systemowe kliknij opcję Uaktualnienia w oknie.
  2. Funkcja Uaktualnienia sprawdza następnie, czy jest dostępne nowe oprogramowanie. 
    • Jeśli funkcja Uaktualnienia znajdzie nowe oprogramowanie, kliknij przycisk, aby je zainstalować. Ten przycisk może nosić nazwę Uaktualnij teraz, Konwertuj teraz, Zainstaluj teraz lub Uruchom ponownie teraz. Następnie może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła administratora.
    • Jeśli funkcja Uaktualnienia wyświetli informację, że Mac jest aktualny, oznacza to, że dla danego modelu Maca nie jest obecnie dostępne żadne nowe oprogramowanie. Funkcja Uaktualnienia wyświetla tylko to oprogramowanie, które jest zgodne z danym Makiem.

Funkcja Uaktualnienie oprogramowania nie jest widoczna

Jeśli nie widzisz pozycji o nazwie Uaktualnienia, wybierz kolejno opcje Widok > Uaktualnienia z paska menu w Ustawieniach systemowych lub Preferencjach systemowych. Możesz też wyszukać funkcję Uaktualnienia, używając opcji Szukaj w rogu okna.

Jeśli masz starszego Maca, który nie zawiera funkcji Uaktualnienia, otwórz w zamian aplikację App Store. Znajduje się ona w folderze Aplikacje. Następnie kliknij kartę Uaktualnienia w aplikacji App Store i sprawdź dostępność uaktualnień. Możesz także wyszukać oprogramowanie według nazwy.

Data publikacji: 

Uaktualnianie do oprogramowania układowego 1, 4 nie można uzyskać...
Instalacja, konfiguracja i obsługa 3m 3306250

Bezpośredni link do pobrania Instalacja, konfiguracja i obsługa 3m 3306250

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja, konfiguracja i obsługa 3m 3306250