Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Hitachi R Sf45fmh

Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Hitachi R Sf45fmh jest przeznaczona do wyłącznego użytku w odpowiedniej maszynie. Instrukcja zawiera wyczerpujące informacje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i części zamiennych tego modelu produktu. Użytkownicy powinni zapoznać się z instrukcją, zanim zaczną używać maszyny. Instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, użytkowania, konserwacji i części zamiennych. Użytkownicy mogą również skorzystać z dostarczonych materiałów, aby dowiedzieć się więcej na temat produktu, jego obsługi i konserwacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Hitachi R Sf45fmh

Każdy właściciel restauracji, kawiarni, baru czy innego punktu gastronomicznego, od 13 grudnia 2014 roku jest zobowiązany do informowania swoich klientów o tym, czy i które potrawy serwowane w lokalu mają alergeny bądź inne składniki, które mogą wywołać nietolerancję pokarmową. W praktyce oznacza to, że zarówno kucharze, jak i kelnerzy powinni znać nie tylko każdy składnik serwowanych dań i listę 14 alergenów pokarmowych, ale także muszą umiejętnie komunikować się z gośćmi i wreszcie, utrzymywać bezwzględną czystość w miejscu pracy.

Pobierz naszą infografikę by odświeżyć swoją wiedzę o alergenach!

Microsoft Edge

Poniżej opisano, jak można zmienić stronę domową w nowej przeglądarce Microsoft Edge:

  1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia .

  2. Wybierz pozycję Wygląd.

    Włącz opcję Pokaż przycisk strony głównej.

    Możesz wybrać opcję Strona nowej karty lub Podaj adres URL strony, która ma być używana jako Strona główna.

Uwaga: Ten temat dotyczy nowej wersji przeglądarki Microsoft Edge . Uzyskaj pomoc dotyczącą starszej wersji Microsoft Edge.

Internet Explorer 11

W górnym rogu programu Internet Explorer wybierz opcję Narzędzia , a następnie pozycję Opcje internetowe.

Na karcie Ogólne w obszarze Strona główna wprowadź adres URL witryny, którą chcesz ustawić jako stronę główną. Możesz dodać kilka adresów URL lub dodać obecnie wyświetlaną witrynę, wybierając pozycję Użyj bieżącej. Jeśli dodajesz kilka adresów URL, każdy z nich umieść w osobnym wierszu.

Wybierz pozycję Zastosuj, a następnie OK.

Google Chrome

Otwórz aplikację Google Chrome, a następnie wybierz trzy pionowe kropki obok ikony profilu.

Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie w obszarze Wygląd włącz opcję Pokaż przycisk strony głównej.

Wybierz opcję, której chcesz użyć: Strona „Nowa karta” lub Wpisz niestandardowy adres internetowy.

Firefox

Otwórz aplikację Firefox, a następnie wybierz trzy poziome linie obok ikony profilu.

Wybierz element Opcje, a następnie ikonę Uruchamianie.

W obszarze Nowe okna i karty wybierz listę rozwijaną Strona startowa i nowe okna.

Wybierz odpowiednią opcję: strona startowa Firefoxa (domyślnie), inne strony lub pusta strona.

Safari

Otwórz przeglądarkę Safari, a następnie wybierz opcję Safari > Preferences i General.

W polu Homepage wpisz adres strony internetowej. Aby użyć aktualnie wyświetlanej strony internetowej, wybierz opcję Set to Current Page.

Wybierz, kiedy ma być pokazywana strona główna.

    Otwórz nowe okna zawierające wskazaną stronę główną: wybierz menu wyskakujące New windows open with, a następnie opcję Homepage.

    Otwórz nowe karty zawierające wskazaną stronę główną: wybierz menu wyskakujące New tabs open with, a następnie opcję Homepage.

Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej

Informujemy, że Grupa Energia GE Sp. z o. o. (dawniej Grupa Energia GE Sp. Sp. k. ) od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty
elektronicznej bok@grupa-energia. pl.
Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami.  Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych na bieżąco udziela nasze biuro (dane kontaktowe w zakładce Kontakt).

Informacja o wdrożeniu opłaty mocowej
od 1 stycznia 2021 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. Grupa Energia GE Sp. ), jako operator systemu dystrybucyjnego, zobowiązany jest do pobierania opłaty mocowej
i przekazywania jej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zmianami).

Oznacza to, że na Państwa fakturach za usługi dystrybucji pojawi się dodatkowy składnik „opłata mocowa„, uzależniony od rodzaju odbiorcy energii (gospodarstwa domowe lub pozostali odbiorcy).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, którego celem jest zagwarantowanie bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opłata mocowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez utrzymywanie niezbędnych rezerw mocy w systemie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem:
bok@grupa-energia. pl.

Struktura paliw oraz informacja o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku przez Grupa Energia GE Sp. oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

Struktura paliw

Środki poprawy efektywności energetycznej:

-Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

-Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

-Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

-Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. z 2014 r. 712 oraz z 2016 r. 615);

-Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22. 12. 2009, str. 1, z późn. zm. ), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art.

Zakres informacji przekazywanych odbiorcom.

Informacja o możliwości instalacji licznika ze zdalnym odczytem

Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. z 2021 r. 716 z późn. ), umożliwia odbiorcy końcowemu w grupie taryfowej C11, przyłączonemu do sieci Grupa Energia GE Sp. wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.

Zgodnie z limitem określonym w Prawie Energetycznym, Grupa Energia GE Sp. może zainstalować w danym roku kalendarzowym liczniki zdalnego odczytu na pisemny wniosek odbiorców, w nie więcej niż 0, 1% punktów poboru energii przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi: 2 500 zł netto
Termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego.

Wniosek należy przesłać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: www. pl

Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Hitachi R Sf45fmh

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Hitachi R Sf45fmh

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Hitachi R Sf45fmh