Instrukcja instalacji i konfiguracji Dell Storage Center Sc220

Instalacja i konfiguracja Dell Storage Center Sc220 jest procesem, który wymaga wiedzy technicznej i zalecane jest przeprowadzenie go przez doświadczonego specjalistę. Instalacja może być przeprowadzona w systemie Windows, Linux lub Mac OS. Konfiguracja systemu Dell Storage Center Sc220 wymaga wybrania i skonfigurowania odpowiednich elementów, takich jak połączenia sieciowe, dyski twarde, dyski optyczne, napędy i wiele innych. Po skonfigurowaniu konfiguracja systemu Dell Storage Center Sc220 może być zapisywana w pamięci masowej, w celu umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do danych przechowywanych na nim.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konfiguracji Dell Storage Center Sc220

Przejdź do treści

Węzeł metra
Instrukcja instalacji sprzętu

Zanim zaczniesz
Review następujące dokumenty:
Specyfikacje techniczne i środowiskowe
- https://topics-cdn. pdf
Instrukcja instalacji szyny Dell EMC
- https://downloads. pdf
Instrukcja instalacji ramienia Dell EMC do zarządzania kablami (CMA)
– Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku dostępnym w witrynie pomocy technicznej online firmy Dell EMC (https://www. com/support).

 • Sprawdź, czy dostępne są następujące elementy:
  – serwery węzłowe metro–2
  – Zestaw ramienia do zarządzania kablami–1
 • Sprawdź, czy sprzęt jest w pełni przystosowany do środowiska centrum danych.

Zainstaluj serwery węzłów metropolitalnych

 1. Zainstaluj serwery w stelażu, korzystając z Przewodnika instalacji szyn Dell EMC:
  a. Usuń szyny ślizgowe z pudełek i zainstaluj je w dwóch kolejnych lokalizacjach 1U w docelowej szafie serwerowej.
  b. Usuń węzły serwerowe ze skrzynek i zamontuj je na zainstalowanych szynach ślizgowych.
  UWAGA: Zamontuj serwer z dolnym serwisem Dell Tag (czas letni) w górnej pozycji.
 2. Zainstaluj jedną ramkę LCD na każdym serwerze.
 3. Zachowaj optyczne transceivery 10 GbE SFP do instalacji w następnej sekcji.

Zainstaluj zestaw ramienia do zarządzania kablami

 1. Przymocuj wspornik mocujący CMA do wysuwanych szyn serwera dla każdego serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-1. jpg" sizes="(max-width: 439px) 100vw, 439px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 439w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-1-300x260. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 1" width="439" height="381" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 2. Przymocuj tacę CMA do wysuwanych szyn serwera dla każdego serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-2. jpg" sizes="(max-width: 507px) 100vw, 507px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 507w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-2-300x223. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 2" width="507" height="377" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 3. Przymocuj wstępnie okablowany zestaw ramienia do zarządzania kablami do zespołu wysuwanej szyny serwera w każdym węźle serwera.
  a. Podłącz wewnętrzny zacisk CMA (1) do lewej wewnętrznej szyny ślizgowej. Podłącz zewnętrzny zacisk CMA (2) do lewej zewnętrznej szyny stałej.
  C. Powtórz dla każdego węzła serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-3. jpg 707w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-3-282x300. jpg 282w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 3" width="640" height="682" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 282w"/>D. Przymocuj pętlę kablową i czerwony kabel serwisowy z boku stelaża za pomocą rzepów. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-CAUTION. jpg" alt="DEMwmQjP5VhJYQzVgRzX877m8qFCcH8JBb" width="31" height="26" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>UWAGA: Upewnij się, że pętla kablowa jest bezpiecznie podparta na stelażu i nie ciągnie za kable w ramionach zarządzających.

Podłącz kable zestawu CMA do węzłów serwera

Poniższy obraz etykiety mapy portów przedstawia przypisanie portów dla następujących kroków:

 1. Zainstaluj moduły WAN SFP w dwóch portach WAN w każdym węźle. Włóż jeden moduł 10 GbE SFP do portu oznaczonego WAN1 na mapie portów. Włóż jeden moduł 10 GbE SFP do portu oznaczonego WAN2 na mapie portów. Aby upewnić się, że są one dobrze zatrzaśnięte, pociągnij delikatnie każdy z
  Moduły we/wy SFP. Jeśli SFP jest luźny:
  1. Zwolnij zatrzask sprężynowy.
  2. Wciśnij SFP do końca.
  3. Zamknij zatrzask sprężynowy. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Connect-CMA-1. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Connect-CMA-1-300x74. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — Connect CMA 1" width="640" height="158" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>4. Powtórz dla każdego węzła. png" alt="symbol" width="46" height="44" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>UWAGA: W przypadku lokalnych konfiguracji systemu: a) Zainstaluj moduły SFP WAN w porcie WAN w celu zachowania bezpieczeństwa i/lub potencjalnego użycia w przyszłości, b) Upewnij się, że wtyczki kablowe są na miejscu, aby chronić moduł SFP, gdy nie jest używany.
 2. Podłącz kable LCOM Direct Attach Copper (DAC) do dwóch portów LCOM w każdym węźle. Podłącz czarny kabel oznaczony LCOM1 do portu oznaczonego LCOM1 na mapie portów.
  Powtórz w każdym węźle. Podłącz czarny kabel oznaczony LCOM2 do portu oznaczonego LCOM2 na mapie portów. Sprawdź, czy kable są dobrze osadzone, pociągając lekko za kabel przy każdym połączeniu węzła.
 3. Podłącz kable MGMT Ethernet do dwóch portów MGMT w każdym węźle. Podłącz zielony kabel oznaczony MGMT1 do portu MGMT1, jak pokazano na mapie portów. Powtórz w każdym węźle. Podłącz fioletowy kabel oznaczony MGMT2 do portu MGMT2, jak pokazano na mapie portów. Sprawdź, czy kable są dobrze zatrzaśnięte na każdym połączeniu węzła, pociągając lekko za kabel na każdym połączeniu węzła.
 4. Podłącz kable zasilające AC do zasilaczy w każdym węźle. Podłącz czarny kabel zasilający do zasilacza PSU1/czarnego bloku „Zasilanie AC” na mapie portów. Podłącz szary kabel zasilający do PSU2 / szarego bloku „Zasilanie AC” na mapie portów.
  D. Sprawdź, czy poprowadzenie kabla zasilającego umożliwia swobodne poruszanie się każdego węzła serwera na wysuwanych szynach. jpg"/>UWAGA: Zwiń kabel zasilający i przymocuj go do uchwytu zasilacza za pomocą dołączonego
  Paski na rzepy, jak pokazano na poniższym rysunku. Upewnij się, że pasek podnosi moc
  kabel, aby zapobiec wiązaniu, gdy serwer jest rozszerzany podczas usługi.

Podłącz kable zasilające do nadmiarowych źródeł zasilania sieciowego

Podłącz czarny i szary kabel zasilający do oddzielnych źródeł zasilania. jpg"/>UWAGA: Do utrzymania wysokiej dostępności wymagane są nadmiarowe połączenia zasilania. Upewnij się, że szare i czarne przewody są podłączone do oddzielnych zasilaczy.

 1. Podłącz szare kable zasilające do jednostki dystrybucji zasilania A (PDU).
 2. Podłącz czarne kable zasilające do listwy zasilającej B PDU.

Sprawdź połączenia i zasilanie węzła metra

 1. Sprawdź, czy każdy węzeł otrzymuje zasilanie z OBU stref zasilania. Sprawdź, czy uchwyt zasilacza świeci na ZIELONO dla obu zasilaczy w każdym węźle. jpg"/>UWAGA: Jeśli dioda LED PSU nie świeci, sprawdź połączenia kabla zasilającego. Jeśli dioda LED nie świeci na ZIELONO, zapoznaj się z instrukcją instalacji i serwisu PowerEdge R640 () w celu uzyskania dalszych informacji o stanie diody LED zasilacza. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-PSU-LED. jpg" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 502w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-PSU-LED-300x155. jpg 300w" alt="DEMwmQjP5VhJYQzVgRzX877m8qFCcH8JBb" width="502" height="259" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 2. Włącz oba serwery i sprawdź stan kondycji na przednim lewym panelu. Sprawdź, czy wskaźnik przełącznika zasilania jest ZIELONY (z prawej strony z przodu). Sprawdź, czy nie ma POMARAŃCZOWYCH diod LED stanu zdrowia (lewy przód). plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2. jpg 997w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2-300x70. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2-768x178. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 2" width="640" height="148" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>
 3. Sprawdź, czy dioda LED LINK świeci na ZIELONO dla portów MGMT1 i MGMT2. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-3. jpg" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 402w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-3-300x154. jpg 300w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 3" width="402" height="206" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 4. Sprawdź, czy diody LED LINK świecą na ZIELONO dla portów LCOM1 i LCOM2. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-4. jpg 662w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-4-300x62. jpg 300w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 4" width="640" height="132" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>

  Nawiąż połączenia z lokalnymi klientami

  W przypadku poniższych połączeń poprowadź wszystkie kable przez zespół CMA z boku szafy. Zamocuj kable zarówno w CMA, jak i z boku szafki za pomocą rzepów. jpg"/>UWAGA: Wszystkie połączenia węzłów muszą być kierowane przez zestaw CMA, aby zachować wysoką dostępność podczas operacji usługi. Zapewnij odpowiednią długość, aby utrzymać ruchy ramion i zdrowie kabla.

  1. Podłącz dostarczone przez klienta kable światłowodowe z sieci SAN typu front-end i back-end do odpowiednich portów węzłów metra na obu dyrektorach. jpg"/>UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia lub zanieczyszczenia, nie dotykaj końców jakiegokolwiek kabla światłowodowego. jpg"/>UWAGA: Użyj nadmiarowych fizycznych łączy Fibre Channel, aby połączyć każdy host z dyrektorami węzła metropolitalnego, a każdego dyrektora węzła metropolitalnego z pamięcią masową zaplecza. Aby zapobiec niedostępności danych, upewnij się, że każdy host w magazynie view ma ścieżki do obu katalogów w klastrze i że konfiguracja wielościeżkowa rozdziela ścieżki równomiernie między katalogami A i B. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links. jpg 1002w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links-300x112. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links-768x287. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — fizyczne łącza Fibre Channel" width="696" height="261" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>UWAGA: Połączenia światłowodowe na HBA2 są odwrócone w porównaniu z HBA1.
  2. Podłącz port „CUST” węzła metra do sieci IP klienta na obu dyrektorach:

  Nawiąż połączenia z klientami metra

  UWAGA: Ta sekcja dotyczy wyłącznie konfiguracji systemu „metro” z dwoma klastrami. Pomiń tę sekcję w przypadku „lokalnych” konfiguracji systemu.
  W przypadku poniższych połączeń poprowadź wszystkie kable przez zespół CMA z boku szafy. jpg"/>UWAGA: Wszystkie połączenia węzłów muszą przechodzić przez CMA (ramię mechaniczne), aby utrzymać HA podczas operacji serwisowych.

  1. Połącz połączenia IP sieci WAN między klastrami. Upewnij się, że każdy węzeł lub dyrektor ma dwie niezależne ścieżki do każdego węzła lub dyrektora w innym klastrze. Węzeł Metro obsługuje tylko połączenia światłowodowe IP WAN. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2. jpg 994w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2-300x104. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2-768x267. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — połączenia klientów 2" width="640" height="223" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>

   Następne kroki

   • Aby skonfigurować węzeł metro, przejdź do pulpitu SolVe lub SolVe Online, a następnie postępuj zgodnie ze ścieżką Procedury administracyjne VPLEX → Konfiguracja → Skonfiguruj węzeł metro.
   • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług, konserwacji i rozwiązywania problemów, pobierz pulpit SolVe ze strony SupportZone lub przejdź do SolVe Online (https://solveonline. com/solve/home).

   Szybki lokalizator zasobów

   Aby uzyskać dostęp do dodatkowej dokumentacji i filmów dotyczących węzła metra, zeskanuj kod QRL firmy Dell EMC za pomocą smartfona.

   https://www. com/Storage/Metro_node

   Dell P/N: 6Y7M8 wer. A00
   2020 - 12
   Copyright © 2020 Dell Inc. lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Dokumenty / Zasoby

   Referencje

Instrukcje i przewodniki użytkownika dla Dell
 • Router Sieciowy DPND-523-EN12Dell DPND-523-EN12 Instrukcja Użytkownika
 • Laptopy Vostro 2520 469-3486Dell Vostro 2520 469-3486 Instrukcja UżytkownikaLaptopy Inspiron 14 3420 (Accessibility Compliant)Dell Inspiron 14 3420 (Accessibility Compliant) Specyfikacje MarketingoweMonitor Komputerowy M782Dell M782 Instrukcja UżytkownikaLaptopy Studio PP40LDell Studio PP40L Instrukcja UżytkownikaDrukarki 5230Dell 5230 Instrukcja UżytkownikaOprogramowanie SupportAssist Plugin For OpenManage Essentials Version 1. 2Dell SupportAssist Plugin For OpenManage Essentials Version 1. 2 Instrukcja PosiadaczaLaptopy Laptop B120Dell Laptop B120 Instrukcja UżytkownikaSerwery PowerEdge Rack Enclosure 2410 Cabling R720/R720xdDell PowerEdge Rack Enclosure 2410 Cabling R720/R720xd Biały PapierKomputery Stacjonarne Vostro 420Dell Vostro 420 Skrócona Instrukcja ObsługiDell Vostro 420 Podręcznik SerwisowaniaDell Vostro 420 Arkusz TechnicznySerwery Acceleration Appliances for DatabasesDell Acceleration Appliances for Databases Command Line Reference GuideDell Acceleration Appliances for Databases Instrukcja konfiguracjiDell Acceleration Appliances for Databases Instrukcja UżytkownikaMagazynowanie CX200 (Storage)Dell CX200 (Storage) Skrócona Instrukcja ObsługiTelefony Komórkowe Mobile Mini 3T1Dell Mobile Mini 3T1 Przewodnik Jak ZacząćMagazynowanie CX300Dell CX300 Skrócona Instrukcja ObsługiSerwery PowerEdge Rack Enclosure 4220 Cabling R810Dell PowerEdge Rack Enclosure 4220 Cabling R810 Biały PapierLaptopy Alienware M14x R2 (Early 2012)Dell Alienware M14x R2 (Early 2012) Instrukcja PosiadaczaDell Alienware M14x R2 (Early 2012) Instrukcja Szybki StartDell Alienware M14x R2 (Early 2012) Specyfikacje MarketingoweMagazynowanie Compellent Series 20Dell Compellent Series 20 Rozwiązywanie ProblemówKomputery Stacjonarne Dimension 4300SDell Dimension 4300S Instrukcja UżytkownikaLaptopy Precision M6700 (Mid 2012)Dell Precision M6700 (Mid 2012) Instrukcja PosiadaczaDell Precision M6700 (Mid 2012) Skrócona Instrukcja ObsługiDell Precision M6700 (Mid 2012) Instrukcja Szybki StartLaptopy Laptop D520Dell Laptop D520 Instrukcja UżytkownikaKomórka HC03ULDell HC03UL Instrukcja UżytkownikaSerwery PERC 4/imDell PERC 4/im Instrukcja PosiadaczaSerwery PowerEdge M IO AggregatorDell PowerEdge M IO Aggregator UzupełnienieDell PowerEdge M IO Aggregator Command Line Reference GuideDell PowerEdge M IO Aggregator Instrukcja konfiguracjiLaptopy 3560Dell 3560 Instrukcja UżytkownikaMonitory P2212HDell P2212H Instrukcja UżytkownikaMagazynowanie CX4Dell CX4 Skrócona Instrukcja ObsługiDrukarki 5110cn Color Laser PrinterDell 5110cn Color Laser Printer Rozwiązywanie ProblemówDell 5110cn Color Laser Printer Instrukcja UżytkownikaPC 3521Dell 3521 Instrukcja UżytkownikaSerwery PowerConnect 2016Dell PowerConnect 2016 Skrócona Instrukcja ObsługiDell PowerConnect 2016 Instrukcja UżytkownikaLaptopy Inspiron M438JDell Inspiron M438J Instrukcja UżytkownikaSerwery PowerConnect W-AP114/115 W2Dell PowerConnect W-AP114/115 W2 Instrukcja ObsługiOprogramowanie OpenManage Baseboard Management Controller Version 4. 4Dell OpenManage Baseboard Management Controller Version 4. 4 Instrukcja PosiadaczaDell OpenManage Baseboard Management Controller Version 4. 4 Instrukcja UżytkownikaKomputery Stacjonarne XPS 18 (1810, Early 2013)Dell XPS 18 (1810, Early 2013) Instrukcja Szybki StartDell XPS 18 (1810, Early 2013) Instrukcja UżytkownikaMonitor Komputerowy SP2208WDell SP2208W Instrukcja UżytkownikaLaptopy Latitude ATG E6400Dell Latitude ATG E6400 Instrukcja UżytkownikaLaptopy Laptop E7440Dell Laptop E7440 Instrukcja Użytkownika

Instrukcja instalacji i konfiguracji Dell Storage Center Sc220

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konfiguracji Dell Storage Center Sc220

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konfiguracji Dell Storage Center Sc220