Instrukcja instalacji i programowania Aeg 47102v Mn

Instalacja i programowania Aeg 47102v Mn jest procesem, który może być nieco skomplikowany. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją obslugi, aby upewnić się, że wszystko jest odpowiednio połączone. Następnie należy wykonać i ustawić kilka elementów, w tym wybór rodzaju pralki, modelu, konfiguracji oraz opcji. Programowanie może również wymagać ustawienia daty i godziny, jak również programu prania i innych ustawień. Wszystko to może być konieczne, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia. Po zakończeniu instalacji i programowania, należy skontrolować ponownie wszystkie ustawienia, aby upewnić się, że są one poprawne.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i programowania Aeg 47102v Mn

Wybierając modele, znajdź instrukcje pdf lub filmy instruktażowe do Twojego pilota AEG

 • Programowanie pilota AEG z przełącznikami

 • Programowanie pilota AEG przez automatyczne uczenie

 • Programowanie pilota AEG w odbiorniku

 • Wystarczy ustawić przełączniki nowego pilota w taki sam sposób jak w poprzednim pilocie.

   Film instruktażowy:

  1. sposób

  : Inicjalizacja za pomocą pilota AEG już zaprogramowanego.

   Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i zainicjowany pilot oryginalny.
   Otwórz nowy pilot i pilot już zaprogramowany.
   Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w starym pilocie.
   Twój nadajnik jest zaprogramowany do napędu bramy lub bramy garażowej.

  2. sposób

  : Inicjalizacja za pomocą odbiornika.

   Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i odbiornik znajdujący się w pobliżu napędu bramy.
   Otwórz nowy pilot i odbiornik
   Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w odbiorniku.

   Brawo! Programowanie Twojego pilota do bramy jest zakończone!

  Zaprogramowany pilot przesyła swój kod do nowego pilota poprzez naciskanie przycisków na obu pilotach.

   Film instruktażowy:

   Sprzęt konieczny do programowania: pilot zainicjowany i sprawny, identyczny z modelem oryginalnym.
  Programowanie pilota odbywa się poprzez naciskanie kolejnych przycisków.
   Naciskaj równocześnie przyciski nowego pilota do momentu, aż dioda zacznie migać szybciej.
   Następnie zwolnij przyciski.
   Naciśnij pierwszy przycisk nowego pilota AEG.
   Dioda zaczyna świecić ciągle.
   W ciągu kliku kolejnych sekund przyłóż przód starego pilota do dolnej części nowego i naciśnij pierwszy przycisk starego pilota AEG.
   Nowy nadajnik do bramy mignie trzy razy. Programowanie zakończyło się powodzeniem.
   Pierwszy przycisk został zakodowany.
   Wykonaj te same czynności w celu zakodowania drugiego przycisku pilota.

   Doskonale! Teraz możesz zdalnie sterować napędem AEG za pomocą nowego pilota!

  Należy nacisnąć przycisk na odbiorniku (nieruchomy sterownik instalacji), a następnie przycisk kodowanego pilota AEG.

   Film instruktażowy:

   Programowanie pilota w odbiorniku
   Sprzęt potrzebny do programowania: odbiornik!
   Otwórz odbiornik bramy lub bramy garażowej.
   Naciśnij przycisk programowania, który zazwyczaj nosi nazwę: ENR, MEMO lub PROG.
   W niektórych odbiornikach AEG należy przytrzymać naciśnięty przycisk programowania.
   Dioda odbiornika sygnalizuje przełączenie w tryb programowania.
   Naciśnij na sekundę przycisk nowego pilota, a następnie zwolnij go.
   Dioda odbiornika zmienia sposób działania w celu zasygnalizowania powodzenia programowania.
   Przed wyjściem z trybu programowania odczekaj kilka sekund.

   Brawo! Twój nowy pilot AEG jest zaprogramowany!

  WitamDSC PC 1555 To jest prawdopodobnie model samej klawiatury, a Twój sprzęt to " DSC PC 1565 " - jeśli mam racje to w załączniku instrukcja.

  CENTRALE ALARMOWE

  New Classic
  PC1565-2P wersja 2. 2

  Instrukcja Instalacji
  i programowania
  AAT Trading Company Sp. z o. o.
  ul. Surowieckiego 4, 02-785 Warszawa

  PC1565-2P wer. 2. 2 - Instrukcja instalacji i programowania

  SPIS TREŚCI
  ROZDZIAŁ 1:
  1. 1
  1. 2

  INFORMACJE OGÓLNE

  SPECYFIKACJA SYSTEMU
  URZĄDZENIA DODATKOWE

  1
  2

  ROZDZIAŁ 2

  3

  2. 1
  2. 2
  2. 3
  2. 4
  2. 5

  2. 6
  2. 7
  2. 8
  2. 9
  2. 10
  2. 11
  2. 12

  PROCEDURA INSTALACJI SYSTEMU
  OPIS ZACISKÓW 11
  PODŁĄCZENIE MAGISTRALI KEYBUS
  OSZACOWANIE POBORU PRĄDU PRZEZ MODUŁY I KLAWIATURY
  PRZYDZIELANIE KLAWIATUR
  PROCEDURA PRZYDZIELANIA KLAWIATUR
  PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
  UAKTYWNIENIE TRYBU NADZOROWANIA MODUŁÓW I KLAWIATUR
  USUWANIE MODUŁÓW Z SYSTEMU
  PRZYŁĄCZENIE LINII
  PODŁĄCZENIE LINII POŻAROWEJ - 4-PRZEWODOWE CZUJKI DYMU
  PGM2 JAKO LINIA WEJŚCIOWA 24H
  PRZYŁĄCZENIE LINII DO MODUŁU GSM-1000
  LINIE KLAWIATUROWE

  4
  5
  6
  7

  ROZDZIAŁ 3

  8

  3. 1
  3. 2

  3. 3
  3. 4
  3. 5
  3. 6
  3. 7

  WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SYSTEMU
  AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE LINII WEWNĘTRZNYCH PRZY
  WŁĄCZANIU SYSTEMU (WŁĄCZENIE OBWODOWE)
  AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE
  POLECENIA [*]
  UAKTYWNIENIE LINII SYPIALNIANYCH.
  PRZEGLĄD USTEREK:
  PRZYCISKI FUNKCYJNE
  OPCJE PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
  KLAWIATURA GLOBALNA I PODSYSTEMU
  FUNKCJE DOSTĘPNE W KLAWIATURZE LCD5500Z

  8
  9
  12
  13
  13

  ROZDZIAŁ 4

  14

  4. 1

  14
  15
  15

  4. 2
  4. 3
  4. 4
  4. 5

  WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA INSTALATORSKIEGO
  KLAWIATURA LED
  KLAWIATURA LCD.
  WPROWADZANIE DANYCH DZIESIĘTNYCH
  WPROWADZANIE DANYCH HEX
  PODPROGRAMY OPCJI PRZEŁĄCZANYCH
  PRZEGLĄDANIE DANYCH
  KLAWIATURA TYPU LED
  KLAWIATURA TYPU LCD

  ROZDZIAŁ 5

  16

  5. 1
  5. 2

  16
  18
  18

  5. 3
  5. 4

  PROGRAMOWANIE KODÓW SYSTEMOWYCH
  PROGRAMOWANIE LINII
  PRZYDZIAŁ LINII I PODSYSTEMÓW
  DEFINICJE TYPU LINII DOZOROWYCH
  OPCJE LINII DOZOROWYCH
  PRZYPISYWANIE LINII KLAWIATUR

  AAT Trading Company (C) 1999 Wszelkie prawa zastrzeżone
  i

  PC1565-2P wer. 2 - Instrukcja instalacji i programowania
  5. 5
  5. 6
  5. 7
  5. 8

  5. 9

  5. 10
  5. 11
  5. 12
  5. 13
  5. 14
  5. 15
  5. 16
  5. 17
  5. 18
  5. 19
  5. 20
  5. 21
  5. 22
  5. 23
  5. 24
  5. 25
  5. 26
  5. 27
  5. 28
  5. 29
  5. 30
  5. 31
  5. 32

  KOMUNIKATOR TELEFONICZNY (DIALER)
  KOMUNIKATOR - NUMER IDENTYFIKACYJNY
  KOMUNIKATOR - NUMERY TELEFONICZNE
  KOMUNIKATOR - KODY RAPORTUJĄCE
  ALARM Z LINII DOZOROWEJ.
  POWRÓT LINII DO STANU NORMALNEGO
  WŁĄCZENIA
  WŁĄCZENIE /WYŁĄCZENIE PRZY POMOCY BEZPRZEWODOWEGO KLUCZA - STACYJKI
  KOD USTERKI ZASILANIA AC
  ZASILANIE URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH
  KOMUNIKATOR - FORMATY TRANSMISJI
  FORMATY IMPULSOWE
  FORMAT CONTACT ID
  FORMAT SIA
  FORMAT PAGER
  KOMUNIKACJA Z DLS
  WYJŚCIA PROGRAMOWALNE PGM
  MONITOROWANIE LINII TELEFONICZNEJ (MLT)
  MONITOROWANIE OBWODÓW SYGNALIZATORÓW
  OKRESOWY TEST TRANSMISJI
  OPÓŹNIENIE TRANSMISJI
  PRZYCISKI POŻAR, POMOC, NAPAD
  OPCJE WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA
  OPCJE SYGNALIZACJI CZASU NA WEJŚCIE I WYJŚCIE
  LICZNIK NARUSZEŃ
  REJESTR ZDARZEŃ
  BLOKOWANIE KLAWIATURY
  WYGASZENIE KLAWIATURY
  PODŚWIETLENIE KLAWIATUR
  CZAS REAKCJI LINII DOZOROWYCH
  OCHRONA KLAWIATUR PRZED SABOTAŻEM
  MODUŁ KOMUNIKATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM 1000
  INNE MODUŁY SYSTEMU
  KOREKTA CZASU SYSTEMU
  SYNCHRONIZACJA ZEGARA SYSTEMOWEGO
  POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
  BLOKADA KODU INSTALATORA
  TRYB TESTU SYSTEMU PRZEZ INSTALATORA

  ARKUSZE PROGRAMOWANIA

  SPIS TREŚCI

  19
  20
  21
  22
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  DODATEK A

  KODY RAPORTUJĄCE

  50

  DODATEK B

  PROGRAMOWANIE KLAWIATUR LCD5500Z

  52

  ii

  DIAGRAM OKABLOWANIA CENTRALI PC1565-2P
  UWAGA!
  Wysokie napięcie.
  Przed czynnościami
  serwisowymi
  odłączyć AC i linie
  telefoniczne

  SI

  SO

  Uwaga!
  Niewłaściwe podłączenia
  mogą być przyczyną
  usterek.
  Należy sprawdzić
  wszystkie podłączenia
  przed włączeniem
  zasilania.

  Końcówka łącza
  PC-Link

  PC1565

  PODŁĄCZENIE
  UZIEMIENIA
  BLK
  nakrętka
  RING TIP R-1 T-1 EGND

  +

  AUX

  RED

  AC

  -

  BELL
  +
  YEL GRN

  PGM
  1 2

  Z1 COM Z2

  Z3 COM Z4

  Obudowa
  śruba

  Z5 COM Z6

  BLK

  AKUMULATOR
  12VDC MIN 4Ah
  Prąd ładowania
  akumulatora
  360mA(maks. )

  BRN

  TRANSFORMATOR
  16, 5VAC 40VA, 80VA lub 120VA
  50Hz.
  Nie podłączaj transformatora do
  sieci kontrolowanej wyłącznikiem

  Podłączenie
  aparatu

  GRY
  GRN

  linii

  RED
  WYJŚCIE PGM2: 50mA (maks. )

  DO AUX+

  URZĄDZENIE

  WYJŚCIE PGM1: 300mA (maks. )
  MAGISTRALA KEYBUS
  DO WSZYSTKICH MODUŁÓW
  I KLAWIATUR

  YEL

  OBWÓD
  SYGNALIZATORA BELL
  MAX 700mA

  WYJŚCIA PGM
  PRZEKAŹNIK

  WSKAŹNIK LED

  WEJŚCIA - TYLKOPGM2
  KLAWIATURA
  SYSTEMOWA LCD5500Z,
  PC1555RKZ lub PC5508Z

  1

  PGM

  2
  CZTEROPRZEWODOWE CZUJKI DYMU
  WHT

  Należy stosować czujki dymu typu zatrzaskowego.
  Wyjście PGM powinno być zaprogramowane z opcją resetu czujek dymu (Podprogram [009]).

  DSC
  RM-1C

  680Ohm WSKAŹNIK LED

  2200Ohm

  COM NC

  N. C.

  Powyższe połączenie jest dla
  następujących opcji:
  [23] - 24h Cicha
  [24] - 24h Głośna

  COM

  12VDC, 35mA maks.

  NO

  TYPOWE OBWODY LINII
  Dowoln
  zacisk
  y
  Dowolny
  zacisk Z

  zacisk COM

  IN

  Napięcie
  zasilania czujki
  dymu wynosi
  12VDC.

  NO
  ALM

  OUT

  Styk normalnie zamknięty (NC)
  z rezystorem EOL 5600Ohm

  OUT
  Styki normalnie otwarte (NO)
  1styk normalnie otwarty
  i 1 styk normalnie zamknięty z
  rezystorem EOL 5600Ohm

  Jeżeli obciążenie całkowite
  przekracza 50mA, należy
  użyć wyjścia PGM1.

  5600Ohm 0, 5Ohm
  REZYSTOR KOŃCOWY LINII
  EOL R3

  RODZAJE REZYSTORÓW

  Kolory kabli połączeniowych:
  RED - CZERWONY
  YEL - ŻÓŁTY
  BRN - BRĄZOWY
  GRY - SZARY

  BLK - CZARNY
  GRN - ZIELONY
  WHT - BIAŁY
  GOLD - ZŁOTY

  iii

  GOLD

  5600Ohm
  5%
  1000Ohm
  5%

  2200Ohm
  POJEDYNCZY I PODWÓJNY
  EOL

  OBWODU SYGNALIZATORA BELL

  Obwód typu podwójny EOL
  1 styk normalnie zamknięty i 2
  rezystory EOL po 5600Ohm

  2 styki normalnie zamknięte (NC)
  i 2 styki normalnie otwarte (NO) z
  rezystorem EOL 5600 Ohm

  EOL LINII POŻAROWEJ

  Z

  PRZEKAŹNIK
  NADZORU
  ZASILANIA
  RM-1

  WEJŚCIE LINII

  BLUE

  ROZDZIAŁ 1: INFORMACJE OGÓLNE
  1. 1

  Dane techniczne klawiatur:

  Specyfikacja systemu

  o

  Parametry centrali alarmowej
  Podstawowe dane:
  o
  6 w pełni programowalnych linii dozorowych,
  rozszerzalna do 8 (linie klawiatur lub bezprzewodowe)
  38 kodów w systemie (4 lub 6 - cyfrowych):
  o 32 kody użytkowników,
  o 1 kod główny systemowy,
  o 2 kody główne podsystemów,
  o 2 kody działania pod przymusem,
  o 1 kod sprzątaczki;
  możliwość rozszerzania bezprzewodowego -
  moduł interfejsu bezprzewodowego PC5132NB-433
  (do 8 linii, częstotliwość 433 MHz, linie nadzorowane),
  linie normalnie zamknięte (NC), z pojedynczym rezystorem EOL, z podwójnym rezystorem EOL,
  27 typów linii, 8 programowalnych opcji linii,
  2 podsystemy.

  Wyjście sygnalizatora alarmu:
  wyjście sygnalizatora alarmu (BELL) o obciążalności ciągłej 700mA maks., w impulsie 3A pod warunkiem pełnej
  sprawności akumulatora, napięcie 12 VDC, obwód nadzorowany,
  sygnalizacja ciągła lub przerywana.

  Pamięć EEPROM:
  centrala zachowuje program oraz rejestr zdarzeń również
  po wyłączeniu zasilania i wyładowaniu akumulatora.

  Wyjścia programowalne:
  dla każdego wyjścia 20 programowalnych opcji,
  wyjście PGM1 o dużej obciążalności (300mA),
  wyjście / wejście PGM2 (50 mA).

  Parametry komunikatora telefonicznego:
  łączność za pomocą wszystkich ważniejszych protokołów
  transmisji (w tym Contact ID, SIA),
  3 programowane numery telefoniczne,
  2 numery identyfikacyjne,
  współpraca z modułem łączności komórkowej GSM 1000
  wybieranie typu DTMF i impulsowe,
  urządzenie antykolizyjne i dwubiegunowe przełączanie linii
  telefonicznej,
  oddzielne raportowanie grupy zdarzeń pod wybrany numer.

  Nadzór systemu:
  PC1565-2P stale monitoruje mogące wystąpić w systemie
  uszkodzenia takie jak:
  o brak zasilania 230V
  o uszkodzenie linii
  o uszkodzenie linii pożarowej
  o uszkodzenie linii telefonicznej
  o wyładowanie akumulatora
  o uszkodzenie wyjścia sygnalizatora
  o brak ustawienia zegara systemu
  o uszkodzenie wyjścia zasilania pomoc. AUX
  o sabotaż linii
  o błąd transmisji do stacji monitorowania
  o uszkodzenie dodatkowych modułów
  pomocnicze źródło zasilania 12VDC/550mA,
  termistory (PTC) zamiast bezpieczników,
  kontrola zaniku zasilania 230 V i złego stanu
  akumulatorów.

  Wymagania zasilania
  Zabezpieczenie przed fałszywymi alarmami:

  Regulowany zasilacz 1, 5 A
  dostępne są 3 typy klawiatur:
  1. PC1555RKZ 8 liniowa LED,
  2. PC5508Z 8 liniowa LED,
  3. LCD5500Z alfanumeryczna,
  każda z nich ma 5 w pełni programowalnych przycisków
  funkcyjnych,
  1 linia dozorowa w klawiaturze
  maksymalna ilość klawiatur w systemie: 8,
  czteroprzewodowa magistrala KEYBUS,
  wbudowany brzęczyk piezoelektryczny.

  transformator 230/16. 5 V, 40 VA,
  akumulator 12V, minimum 4 Ah, maksimum 12Ah,
  kwasowo-ołowiowy.

  sygnalizacja dźwiękowa czasu na wyjście
  sygnał dźwiękowy przy nieprawidłowym wyjściu
  opóźnienie transmisji do stacji monitorowania
  ponaglenie w czasie na wejście
  szybkie wyjście
  licznik naruszeń linii
  transmisja raportu o alarmie powstałym w ciągu 2 min od
  upływu czasu opóźnienia wyjściowego

  Dodatkowe cechy systemu:
  automatyczne włączenie się danego podsystemu o określonym czasie,
  uaktywnienie alarmu z klawiatury z testem transmisji,
  blokada klawiatury,
  podłączenie wszystkich modułów do systemu poprzez magistralę KEYBUS (max 305 m, przy przewodach 0, 35 mm2),

  -1-

  rejestr zdarzeń może być wydrukowany na drukarce poprzez moduł interfejsu szeregowego RS232 - PC5400,
  rejestr o pojemności 128 zdarzeń - z informacją o czasie
  zdarzenia,
  możliwość zdalnego (modem) i lokalnego (PC-LINK)
  programowania centrali i odczytu zdarzeń przy pomocy
  komputera z programem DLS,
  Zabezpieczenie linii danych i zegara magistrali KEYBUS
  przed zwarciem do +12V.

  Urządzenia dodatkowe

  PC5400

  Moduł drukarki

  Umożliwia ciągły wydruk zdarzeń mających miejsce w
  systemie na dowolnej drukarce z wejściem szeregowym.
  Wszystkie zdarzenia są opatrzone informacją o podsystemie i czasie wystąpienia.

  PC5132NB-433
  Moduł interfejsu bezprzewodowego

  Dodatkowe wyposażenie występujące w zestawie
  handlowym.
  W oryginalnym kanadyjskim zestawie z centralą PC1565-2P
  powinny się znaleźć następujące elementy:
  płyta centrali PC1565-2P;
  obudowa centrali;
  jedna klawiatura PC1555RKZ;
  instrukcja instalacji systemu;
  instrukcja użytkownika;
  zestaw akcesoriów:
  - 4 plastykowe kołki,
  - 14 rezystorów 5, 6kOhm,
  - 1 rezystor 2, 2kOhm,
  - 1 rezystor 1, 0kOhm.

  Zestawy oferowane na rynku polskim mogą różnić się wyżej opisanego.

  Może być używany do przyłączenia 8 bezprzewodowych
  urządzeń. Częstotliwość 433 MHz, pełen nadzór, zasilanie
  alkalicznymi bateriami. Poniżej podano listę współpracujących z modułem urządzeń.

  WLS 904 Bezprzewodowa czujka ruchu PIR.
  Pasywna czujka podczerwieni o charakterystyce zbliżonej
  do BRAVO-3.

  WLS 907 Moduł uniwersalnego nadajnika
  / czujnik magnetyczny
  Może być używany do podłaczania dowolnych urządzeń
  typu NC.

  WLS 906 Bezprzewodowa czujka dymu
  Czujka dymu o konstrukcji zbliżonej do czujki
  MERIDIAN MN-240.

  WLS 909 Brelok bezprzewodowy
  Cztery programowalne przyciski; włączenie, wyłączenie
  systemu, wezwanie pomocy itp.

  GSM 1000 - moduł komunikatora GSM
  Moduł zapewnia komunikację ze stacją monitorowania
  poprzez sieć telefonii komórkowej GSM.

  -2-

  ROZDZIAŁ 2
  2. 1

  Krok 10 - Testowanie systemu

  Procedura instalacji systemu

  Podana niżej procedura ma na celu pomoc w instalacji systemu. Wykonanie instalacji dokładnie według procedury pozwoli na zmniejszenie czasu instalowania i zminimalizowanie
  ryzyka wystąpienia problemów.

  2. 2

  Opis zacisków

  Zaciski AC

  Krok 1 - Utworzenie planu
  Wskazane jest narysowanie planu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku z uwzględnieniem wszystkich czujek, modułów rozszerzeń, klawiatur i pozostałych urządzeń systemu.

  Krok 2 - Montaż centrali
  Centralę należy umieścić w pomieszczeniu suchym, blisko zasilania 230V i linii telefonicznej. Przed umieszczeniem obudowy na ścianie należy wcisnąć cztery kołki montażowe do
  środka obudowy.

  !

  Testowanie ma na celu sprawdzenie poprawności działania
  systemu zgodnie z zaprogramowaniem.

  Nie wolno podłączać zasilania sieciowego lub akumulatora przed zakończeniem innych przyłączeń.

  Krok 3 - Podłączenie magistrali KEYBUS
  Połączyć magistralę do każdego z modułów zgodnie z odpowiednią procedurą ( patrz rozdz. 3).

  Krok 4 - Przyłączenie linii (rozdział 2. 8)
  Podłączanie linii dozorowych należy zawsze przeprowadzać
  przy wyłączonym zasilaniu. Rozdział 2. 8 zawiera informacje
  na temat przyłączania linii typu NC, pojedynczego i podwójnego rezystora EOL, linii pożarowych itp.

  Krok 5 - Zakończenie przyłączenia innych urządzeń
  Należy podłączyć wszystkie inne dodatkowe urządzenia tj. sygnalizatory alarmowe, linie telefoniczną, uziemienie itp.
  (patrz rozdział 2. 2).

  Panel zasilany jest z transformatora 230/16, 5 V, 40 VA.
  Uzwojenie pierwotne transformatora należy podłączyć do
  źródła zasilania 230V, a uzwojenie wtórne do zacisków AC
  na płycie centrali. Nie podłączaj transformatora do linii zasilania kontrolowanej wyłącznikiem. Wybór częstotliwości sieci AC (50Hz lub 60Hz) jest dokonywany przy programowaniu opcji [1] w podprogramie [701].

  !

  Nie wolno podłączać transformatora, przed ukończeniem innych podłączeń.

  Włączenie aumulatorów do zasilania centrali
  Akumulator jest używany jako rezerwowe źródło napięcia
  zasilającego w przypadku wyłączenia zasilania AC oraz w
  przypadkach alarmowych, kiedy pobór prądu przez system
  jest większy od maksymalnego prądu zasilacza centrali.
  Opcja [7] podprogramu [701] pozwala na wybór pomiędzy
  dużym (600 mA), a standardowym (360 mA) prądem ładowania akumulatora. Przed przełączeniem centrali na duży
  prąd ładowania należy sprawdzić czy rezerwa prądu zasilacza
  centrali jest odpowiednia. Przeciążenie zasilacza (1, 5 A
  maks. ) grozi jego uszkodzeniem!

  !

  Nie wolno podłączać akumulatora, przed
  ukończeniem innych podłączeń.

  Krok 6 - Włączenie zasilania głównego centrali

  Producent zaleca podłączanie akumulatora o pojemności
  od 4 Ah do 12 Ah.

  Gdy wszystkie linie wraz z magistralą KEYBUS są poprawnie
  podłączone - należy włączyć zasilanie.

  Zaciski zasilania pomocniczego AUX

  !

  Akumulator powinien być podłączony przed włączeniem zasilania AC. Zasilanie akumulatorowe nie jest
  wystarczające do uruchomienia systemu.

  Krok 7 - Przyporządkowanie klawiatur
  Aby klawiatury były poprawnie nadzorowane, muszą być
  przyporządkowane do różnych obwodów klawiatur (patrz rozdział 2. 5).

  Krok 8 - Włączenie trybu nadzorowania modułów
  Po zainstalowaniu wszystkich modułów należy włączyć tryb
  nadzorowania ich przez centralę. Umożliwi to wykrycie braku
  łączności między poszczególnymi modułami a centralą.

  (patrz. rozdz. 6)
  Krok 9 - Programowanie systemu
  Rozdział 4 opisuje sposób programowania centrali. Rozdział 5
  zawiera opis różnych możliwości programowych systemu oraz
  dostępności i funkcji poszczególnych opcji. Przed programowaniem wypełnij dołączone arkusze programowania.

  Do powyższych zacisków można podłączyć urządzenia o
  poborze do 550 mA i napięciu zasilania 12VDC. Zacisk
  AUX+ ma potencjał dodatni, zaś AUX- -- ujemny.
  Wyjście AUX jest nadzorowane i zabezpieczone; jeśli pobór
  prądu jest zbyt duży (np. w przypadku zwarcia), centrala
  automatycznie odłączy zasilanie do czasu usunięcia
  uszkodzenia.

  Zaciski wyjściowe zasilania sygnalizatorów:
  BELL+ i BELLNapięcie 12 VDC, maksymalny ciągły pobór prądu: 700 mA
  (3 A w impulsie przy naładowanym akumulatorze). Zaciski
  BELL służą do zasilania i sterowania sygnalizatorów akustycznych i optycznych. Zacisk BELL+ jest zabezpieczony
  elektronicznie. Wyjście BELL jest nadzorowane. Jeżeli do
  zacisków nie jest podłączone żadne urządzenie sygnalizacyjne, to w celu zapobieżenia wystąpienia usterki należy
  podłączyć rezystor o wartości 1000 Ohm (patrz rozdz. 3. 4).

  -3-

  Programowalne wyjścia PGM1, PGM2
  Każde wyjście PGM jest
  wyjściem typu " otwarty kolektor ".
  Gdy wyjście jest aktywowane
  AUX+
  zacisk PGM jest zwierany do
  masy. Obciążalność prądowa
  PGM1 wynosi 300mA. Może być
  użyte np. do sterowania diodą
  LED lub brzęczykiem. Końcówka
  RM-1C
  (+) LED lub brzęczyka musi być
  WHT YEL GRN
  podłączona do zacisku AUX+, zaś
  COM NC NO
  (-) do zacisku PGM1.
  W przypadku konieczności wysterowania większym prądem
  należy zastosować przekaźnik.
  PGM2 działa podobnie jak PGM1, ale obciążalność prądowa
  wynosi 50mA. Wykaz opcji programowalnych podano w
  rozdz. 5. 11.
  WYJŚCIE PRZEKAŹNIKA

  Dowolny zacisk

  Zaciski wejściowe linii dozorowych Z1 do Z6
  Każdy czujka musi być połączona do wejścia linii dozorowej
  na płycie centrali. Zaleca się, aby jedna linia obsługiwała tylko
  jedną czujkę, jakkolwiek możliwe jest podłączenie większej
  ilości czujek do tej samej linii (rozdz. 8).

  Zaciski linii telefonicznej TIP, RING, T-1, R-1
  Jęśli centrala ma być monitorowana drogą telefoniczną lub
  zdalnie programowana wymagane jest podłączenie linii
  telefonicznej do dialera. Poniżej opisano sposób dokonania
  połączeń:
  T-1
  R-1
  RING
  TIP

  BRN
  Podłączenie do
  Wymagania dodatkowe:
  o magistrala KEYBUS powinna być prowadzona
  przewodami o średnicy co najmniej 0, 64 mm,
  o moduły mogą być przyłączane przewodem bezpośrednio do
  centrali, kaskadowo lub z odgałęzieniami typu T jak na
  rysunku poniżej,
  o dowolny moduł może być podłączony w dowolnym miejscu wzdłuż magistrali, nie ma potrzeby stosowania
  osobnych magistrali do podłączenia klawiatur, modułów
  rozszerzeń itp.,
  o żaden z modułów nie może być dalej niż 305 m od centrali
  mierząc wzdłuż przewodu,
  o nie jest wymagane stosowanie przewodu ekranowanego,
  chyba że magistrala przechodzi przez przestrzeń o dużym
  poziomie zakłóceń elektromagnetycznych.
  Przykład przyłączenia
  wzdłuż magistrali KEYBUS
  Moduły A i B podłączone
  prawidłowo, moduł C nie
  jest podłączony prawidłowo, gdyż odległość pomiędzy nim a centralą przekracza 305 m. 4

  Między panelem centrali alarmowej a centralą telefoniczną na linii telefonicznej nie powinno być żadnych dodatkowych urządzeń (np. łączy central abonenckich). Nie należy podłączać komunikatora centrali alarmowej do dedykowanych linii faksowych,
  gdyż mogą one zawierać specjalne filtry mogące zakłócić komunikację ze stacją monitorowania.

  Podłączenie magistrali KEYBUS

  Magistrala KEYBUS jest używana do wzajemnego
  komunikowania się centrali i modułów. Zaciski AUX+
  (czerwony) i AUX- (czarny) są zasilającymi, a YEL (żółty) i
  GRN (zielony) służą do transmisji przebiegu zegarowego i danych.

  !

  Centrala

  150 m

  C

  A

  Oszacowanie poboru prądu przez
  moduły i klawiatury

  Aby system prawidłowo funkcjonował nie mogą być
  przekroczone dopuszczalne wartości prądów obciążających
  wyjścia oraz zasilacz centrali. Poniższe dane pozwalają
  sprawdzić, czy centrala nie jest przeciążona.

  Wyjścia systemu (12VDC):
  550 mA. Wartość tę należy pomniejszyć o pobór prądu każdej klawiatury, modułu rozszerzeń i innych urządzeń podłączonych do AUX+
  lub KEYBUSa

  BELL:

  700 mA ciągły pobór prądu; 3A w impulsie,
  możliwe przy sprawnym akumulatorze centrali.

  TIP, RING - podłączenie linii telefonicznej miejskiej
  T-1, R-1 - podłączenie telefonu obiektowego

  2. 3

  AUX+:

  GND

  !

  B
  50 m

  Magistrala KEYBUS służy do wzajemnej komunikacji centrali
  z modułami i klawiaturami. (rozdz.

  Zaciski KEYBUS AUX+, AUX-, YEL, GRN

  Cztery zaciski KEYBUS centrali muszą być połączone z
  czterema zaciskami KEYBUS we wszystkich modułach i
  klawiaturach.

  Pobór prądu przez urządzenia systemu
  (dla 12VDC):
  Klawiatura LCD5500Z:
  Klawiatura PC1555RKZ:
  Klawiatura PC5508Z:
  PC5400 moduł drukarki:
  PC5132 moduł interfejsu bezprzew.

  85 mA;
  65mA;
  125 mA.

  Inne urządzenia
  Obciążenia prądowe innych urządzeń są zawarte w dokumentacji poszczególnych urządzeń.

  !

  Nie wolno dopuścić aby w jakimkolwiek stanie systemu
  (np. włączony alarm) został przekroczony dopuszczalny
  prąd obciążenia zasilacza centrali - 1, 5A.

  -4-

  Przydzielanie klawiatur

  2. 6

  Klawiatury podczas instalacji mogą zostać przydzielone do 8
  obwodów (adresów - "złącz"). Klawiatury typu LED są
  zawsze fabrycznie przydzielone do obwodu nr 1, podczas gdy
  LCD5500Z do obwodu nr 8. Każda z klawiatur może zostać
  przydzielona do innego obwodu (od 1 do 8). Stwarza to
  następujące korzyści: centrala może nadzorować połączenie z
  klawiaturą w celu wykazania stanu usterki, gdy ta ostatnia zostanie usunięta oraz każda z klawiatur może być przydzielona
  do danego podsystemu lub pracować jako klawiatura globalna.
  Klawiatura, której linia dozorowa jest wykorzystana do podłączenia czujki nie może należeć do tego samego obwodu co inna klawiatura.

  Procedura przydzielania klawiatur

  !

  Przydzielanie musi zostać wykonane osobno z
  poziomu każdej z klawiatur.

  Aby przyporządkować klawiaturę do danego obwodu lub
  podsystemu należy na tej klawiaturze:
  Krok 1 - wejść w tryb programowania instalatorskiego;
  Krok 2 - wybrać sekcję [000] - programowanie klawiatury;
  Krok 3 - nacisnąć [0] w celu wejścia do podprogramu
  przypisywania klawiatury do obwodu;
  Wprowadzić 2 cyfrową liczbę w celu podania
  podsystemu i obwodu.
  Pierwsza cyfra
  [0] - klawiatura globalna,
  [1] - klawiatura podsystemu 1,
  [2] - klawiatura podsystemu 2,
  Druga cyfra
  od [1] do [8] (numer obwodu).

  !

  Obwód [8] może mieć przypisaną tylko jedną klawiaturę LCD.

  Nacisnąć dwa razy przycisk [#] w celu opuszczenia trybu
  programowania. Powyższą procedurę należy powtórzyć dla
  każdej klawiatury.

  Po wykonaniu wszystkich czynności związanych instalacją
  modułów i klawiatur na magistrali KEYBUS, należy
  uaktywnić tryb ich nadzorowania. Pozwoli to na wskazanie
  uszkodzenia przez centralę w przypadku usunięcia modułu
  lub klawiatury.
  Aby uaktywnić tryb nadzorowania należy:
  Krok 1: nacisnąć [*] [8] [Kod instalatora] w celu wejścia w
  tryb programowania instalatorskiego;
  Krok 2: wybrać sekcję [902]. Centrala wychodzi sama z tej
  sekcji, ale jednocześnie zaczyna procedurę wyszukiwania modułów i klawiatur. Należy odczekać 1-2
  minut.
  Krok 3: wybrać sekcję [903] w celu pokazania wszystkich
  znalezionych modułów. Klawiatura LCD umożliwia
  przeglądanie wszystkich znalezionych modułów i
  klawiatur. Na klawiaturze LED diody linii wskazują
  do jakich obwodów przydzielone są klawiatury.
  Jeżeli moduł lub klawiatura jest podłączona, lecz nie jest
  wykazywana jako obecna, zapali się lampka USTERKA. Może to być spowodowane jedną z poniższych przyczyn:
  o wystąpił błąd w podłączeniu do magistrali KEYBUS,
  o odległość od centrali jest większa niż 305 m,
  o moduł nie jest poprawnie zasilany np. na skutek przeciążenia centrali.
  Więcej o przyczynach błędów nadzoru w rozdz. 4. 7

  Każdy z 5 przycisków funkcyjnych na klawiaturze może
  zostać zaprogramowany do wykonywania różnych czynności.
  Fabrycznie przyciski są zaprogramowane w sposób następujący: 1- włączenie obwodowe STAY [03], 2 - włączenie zwykłe
  AWAY [04], 3 - aktywacja gongu CHIME [06], 4 - szybkie
  wyjście EXIT oraz 5 - reset czujek dymu RESET.
  Programowanie:
  Krok 3 - nacisnąć [1] do [5] w celu wybrania
  programowanego przycisku;
  Krok 4 - wprowadzić 2 cyfrową liczbę od [00] do [17] w celu
  wybrania opcji (lista opcji - rozdz. 5);
  Krok 5 - kontynuować od Kroku 3 do zaprogramowania
  wszystkich przycisków funkcyjnych;
  Krok 6 - nacisnąć dwukrotnie przycisk [#] w celu
  opuszczenia trybu programowania.

  Usuwanie modułów z systemu

  Usunięcie modułu z systemu wymaga wykonania następujących czynności:
  o odłączenia modułu od magistrali KEYBUS,
  o wejścia w tryb programowania instalatorskiego,
  o uaktywnienia nadzorowania modułów przez wybranie
  podprogramu [902] (centrala dokona resetu systemu, a
  następnie rozpozna moduły podłączone do systemu). 8

  Programowanie przycisków funkcyjnych

  Uaktywnienie trybu nadzorowania
  modułów i klawiatur

  Przyłączenie linii

  Jest kilka sposobów wykonania przyłączenia linii dozorowej,
  zależnie od wybranych opcji programowania. W następnych
  punktach jest podany opis każdej z nich:

  !

  Każda linia zdefiniowana jako pożarowa lub
  24-godzinna nadzoru musi być podłączana w konfiguracji pojedynczego rezystora EOL, niezależnie od
  wybranego typu parametryzacji.
  Po każdej zmianie typu parametryzacji linii (2xEOL
  na EOL, NC na 2xEOL - sekcja [013]), konieczne
  jest chwilowe odłączenie zasilania centrali.

  Obwody linii dozorowych normalnie
  zamknięte (NC)
  Linie muszą być podłączone
  zgodnie z rysunkiem obok.
  Aby wybrać parametryzację
  NC należy włączyć opcję [1]
  w podprogramie [013].

  -5-

  2 Styki normalnie
  bez rezystora
  końcowego linii

  Styk normalnie
  zamknięty (NC)
  PC1565-2P wer. 2 - Instrukcja instalacji i programowania

  !

  Opcja ta może być wybrana, gdy są używane czujki
  typu NC - normalnie zamknięte (zwarte).

  Jeden rezystor końcowy linii (EOL)
  Podłączenie linii pożarowej - 4 przewodowe czujki dymu

  PODŁĄCZENIE KILKU CZUJEK DYMU NA JEDNEJ LINII

  Linie muszą być połączone zgodnie z zamieszczonym rysunkiem:
  2. 9

  DOWOLNY
  ZACISK " Z "
  ZAPROGRAMOWANY
  NA " FIRE "
  + AUX -

  1 PGM 2

  OKABLOWANIECZUJEK DYMU NALEŻY
  PROWADZIĆ PRZEWODEM O MINIMALNEJ
  ŚREDNICY 18 AWG (1, 05 mm)

  ZACISK " COM "

  NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ LINII POŻAROWYCH ORAZ
  LINII NADZORU DO PODWÓJNYCH REZYSTORÓW
  KOŃCOWYCH LINII (DEOL)

  5600 Ohm
  EOL R2

  2. 10 PGM2 jako linia wejściowa 24h
  rezystorem EOL 5600 Ohm

  !

  (DSC RM-1C)

  z rezystoremEOL 5600 Ohm

  z rezystorem EOL 5600Ohm
  STYK
  ALARMOWY

  Aby wybrać parametryzację z jednym rezystorem
  należy wyłączyć opcje [1]
  i [2] w podprogramie
  [013].

  2 styki normalnie zamknięte (NC) i
  2 styki normalnie otwarte (NO) z
  PGM2 został zaprogramowany jako dodatkowa linia dozorowa
  24h.
  PGM2

  AUX+

  Opcja ta może być wybrana, gdy używane są czujki
  z wyjściem typu NC - normalnie zwarte lub typu
  NO - normalnie rozwarte.

  Styk normalnie zamknięty z
  pojedynczym rezystorem EOL
  2200 Ohm

  Dwa rezystory końcowe linii (2 x EOL)
  Linie z dwoma rezystorami (ang. DEOL, 2 x EOL) pozwalają
  centrali na rozróżnienie czterech stanów: normalnego, alarmu, zwarcia i rozwarcia.

  !

  Jeśli wybrana jest parametryzacja z dwoma rezystorami (2 x EOL) to wszystkie linie przewodowe z
  wyjątkiem Pożarowych i 24h Nadzoru muszą mieć
  zainstalowane dwa rezystory.
  Na liniach klawiaturowych nigdy nie instaluje się
  dwóch rezystorów.
  Jeśli ustawiono konfigurację z DEOL to linie klawiaturowe podłączamy z jednym rezystorem.
  Jeśli ustawiono konfigurację z DEOL to linie klawiaturowe nie można definiować jako pożarowe.
  Tylko jedna czujka może być podłączona do linii z
  dwoma rezystorami ( 2 x EOL).

  Podłączenie linii z dwoma rezystorami
  przedstawia rysunek.
  Aby wybrać parametryzację z dwoma rezytorami należy wyłączyć opcję [1] i włączyć
  opcję [2] w podprogramie [013].

  !

  2. 11 Przyłączenie linii do modułu GSM-1000
  Podłączenie modułu GSM do centrali
  Sposób podłączenia ilustruje poniższy rysunek:

  PGM1

  AUX-

  5600 Ohm

  GSM 1000

  SPGM

  GND

  Linia nadzoru modułu GSM

  Parametryzacja z dwoma rezystorami może być użyta
  tylko z czujkami typu NC (normalnie zwarte).

  Poniżej przedstawiono status linii w zależności od rezystancji:

  Gdy w systemie jest używany moduł komunikatora komórkowego GSM 1000 - jedna z linii może być użyta jako linia nadzorowania tego modułu. Należy wybrać typ [09] (linia 24h
  nadzoru) w podprogramie [001].
  W przypadku uszkodzenia, moduł GSM naruszy linię, zmuszając centralę do powiadomienia stacji monitorowania. Linia zaprogramowana jako linia nadzorowania modułu GSM zawsze
  wymaga pojedynczego rezystora EOL (5. 6 kOhm) i musi być
  podłączona
  zgodnie z zaZx
  mieszczonym
  rysunkiem.

  Rezystancja linii
  Status linii
  uszkodzenie
  0 Ohm (zwarcie na linii)
  normalny, zamknięty
  Nieskończona (przerwa na linii)
  sabotaż
  naruszona, alarm
  11200 Ohm

  -6-

  Linia odpowiedzi modułu GSM

  Przypisywanie linii klawiatur

  Gdy w systemie jest używany moduł komunikatora
  komórkowego GSM 1000 - jedna z linii może być użyta jako
  linia odpowiedzi GSM, w celu umożliwienia przeprowadzenia
  połączenia DLS w momencie uszkodzenia przewodowej linii
  telefonicznej. Gdy GSM wykryje wywołanie z linii
  telefonicznej, zostaje aktywowany zacisk RING na płycie
  modułu GSM. Zacisk ten może być użyty do naruszenia linii
  zaprogramowanej jako Linia Odpowiedzi GSM, zmuszając
  panel do odbioru wywołania przychodzącego z modułu GSM i
  nawiązania łączności z komputerem z programem DLS.
  Linia zaprogramowana jako Linia Odpowiedzi GSM zawsze
  podłączona zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

  1)
  2)

  !

  Upewnij się, że klawiatury zostały przypisane do systemu.
  Wejdź do podprogramu [020] w trybie programowania instalatorskiego i przypisz liniom klawiaturowym numery.
  Sekcja zawiera 8 pól odpowiadających 8 kolejnym obwodom klawiaturowym. Wprowadź dwucyfrową liczbę do pola odpowiadającego danej linii klawiaturowej. Linie klawiaturowe będą widziane w systemie jako linie o zaprogramowanych numerach.
  Przypisanie linii klawiaturowej numeru od 01 do 06
  spowoduje wyłączenie odpowiedniej linii na płycie centrali. Po przypisaniu linii należy zaprogramować jej
  typ i opcje.

  Zx

  Rysunek przedstawia linię dozorową w klawiaturze.
  Klawiatury z tym zaciskiem są określane jako wersja,, Z".
  RING

  !

  Linia odpowiedzi GSM jest potrzebna tylko w przypadku
  przy realizowania transmisji DLS poprzez sieć GSM.
  Nie należy włączać funkcji Detekcja Tonu Zajętości.

  !

  Linie klawiaturowe nie mogą być definiowane jako
  24h Nadzór lub Odpowiedź GSM. 12 Linie klawiaturowe
  Linia dozorowa w klawiaturze może być wykorzystana do podłączenia czujek. Rozwiązanie to może uprościć instalację i zredukować ilość potrzebnego okablowania. Wyjście czujki podłączamy do zacisków Z (zone) i B klawiatury. Zasilanie czujki można
  podłączyć do zacisków R (+) i B (-).
  Linie dozorowe w klawiaturze pracują w konfiguracji NC lub z
  pojedynczym rezystorem EOL.
  Nawet jeśli centrala jest ustawiona do pracy z dwoma rezystorami (2 x EOL), to na linii klawiaturowej używa się jednego
  rezystora.

  !

  Linia dozorowa w klawiaturze nie pracuje w konfiguracji z dwoma rezystorami.
  Linia dozorowa występuje tylko w klawiaturach z dodatkowym oznaczeniem "Z".

  -7-

  ROZDZIAŁ 3
  Zadaniem klawiatur jest podawanie pełnej informacji, a zarazem umożliwianie sprawowania kontroli nad systemem. Służą
  one także do programowania centrali. Klawiatury typu LED
  posiadają lampki przypisane danym funkcjom oraz lampki
  każdej linii dozorowej systemu alarmowego. Klawiatury LCD
  posiadają lampki przypisane danym funkcjom oraz wyświetlacz LCD podający opisy słowne m. in. każdej z linii. Włączanie i wyłączanie systemu, blokowanie linii oraz funkcje
  użytkownika mogą być wykonywane z klawiatur i zostały opisane szczegółowo w Instrukcji Obsługi PC1565-2P. Poniżej
  podano dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych
  funkcji.

  3. 1

  Włączanie i wyłączanie systemu

  Metody włączania systemu opisano w rozdz. 4 (Polecenia
  [*]) oraz 3. 5 (Przyciski funkcyjne).

  !

  Włączenie lub wyłączenie systemu z dozoru jest
  zapisywane w rejestrze zdarzeń.

  Włączenie głośnej sygnalizacji błędu wyjścia zabezpiecza
  użytkownika przed nieprawidłowym włączeniem systemu w dozór. Opcja ta programowana jest włączeniem opcji [6] w podprogramie [013].

  Automatyczne blokowanie linii wewnętrznych przy włączaniu systemu
  (włączenie obwodowe)

  Kiedy system zostaje włączony w przypadku, gdy jedna lub
  kilka z linii zostało zaprogramowanych przez instalatora, jako
  linie sypialniane -- na klawiaturze natychmiast zapali się
  Lampka BLOKADA. System będzie monitorował wszystkie
  linie zaprogramowane jako opóźnione typu 1 i 2 i jeżeli żadna
  z linii opóźnionych nie zostanie naruszona przed upływem
  czasu opóźnienia na wyjście, centrala automatycznie zablokuje
  wszystkie linie sypialniane. Zapalona lampka BLOKADA informuje użytkownika o włączeniu w trybie obwodowym
  (domowym).
  Jeśli linia opóźniona zostanie naruszona podczas trwania Czasu na Wyjście, to po jego zakończeniu linie sypialniane będą
  aktywne. Centrala zostanie włączona w normalnym trybie.
  Powyższa funkcja jest bardzo praktyczna dla użytkownika, który włączył system pozostając w domu. Nie musi on ręcznie pomijać linii wewnętrznych.
  Jeśli użytkownik chce wprowadzić Linie Wewnętrzne w stan
  dozoru (dołączyć je do reszty włączonego już systemu), to wystarczy wprowadzić polecenie [*][1].
  Inne metody włączenia obwodowego (przy pomijanych liniach
  wewnętrznych) opisano w rozdz. 3

  Automatyczne włączenie

  Dostępne są dwie metody automatycznego włączenia podsystemu / systemu. Każdy z podsystemów może zostać zaprogramowany na automatyczne włączenie w określonym czasie
  każdego dnia, o ile będzie w stanie gotowości.
  Aby funkcja Automatycznego Włączenia działała w sposób
  prawidłowy należy ustawić czas systemowy. Kiedy zegar wewnętrzny centrali osiągnie Czas Automatycznego Włączenia
  zostanie sprawdzony stan Podsystemu. Jeśli Podsystem jest
  włączony to do czasu automatycznego włączenia następnego
  dnia nie zostanie przeprowadzona żadna czynność. Gdy Podsystem jest wyłączony system poda ostrzeżenie - 1 minutowy
  sygnał na wszystkich klawiaturach należących do danego
  Podsystemu. Czas systemowy oraz czas Automatycznego
  Włączenia programuje się z poziomu użytkownika w menu
  funkcji [*][6] (Instrukcja obsługi).

  !

  Anulowanie automatycznego włączenia może być
  dokonane przez wpisanie prawidłowego Kodu Użytkownika. Numer użytkownika zostaje zapisany w
  rejestrze zdarzeń.

  Centrala wyśle do stacji monitorowania Kod Raportujący o
  Zaniechaniu Automatycznego Włączenia (gdy taki kod został
  zaprogramowany).
  Jeśli w tym czasie nie wprowadzono Kodu Użytkownika to
  system zostanie włączony. Natomiast jeżeli jedna z linii jest
  naruszona to do stacji monitorowania zostanie wysłany Kod
  Raportujący Częściowego Włączenia (o ile jest zaprogramowany) w celu zasygnalizowania takiego stanu. Jeśli linia zostanie zamknięta to automatycznie zostanie ona dołączona do
  pozostałej części włączonego systemu. (patrz rozdz 3. 4
  (Polecenia [*]). 4

  Polecenia [*]

  Polecenia [*] pozwalają na łatwy dostęp do funkcji programowania. Status systemu również dostępny jest poprzez użycie tych poleceń. Wszystkie rodzaje klawiatur są przystosowane do tych działań.

  [*]+[1] Blokowanie linii / Reaktywowanie linii
  sypialnianych po włączeniu obwodowym.
  Polecenie klawiatury [*] [1] może być używane do blokowania pojedynczych linii. Podsystem mający linię (linie) zablokowaną może zostać włączony - linie blokowane nie będą
  wywoływać alarmu.

  !

  Pomijania linii można dokonać wyłącznie jeśli
  podsystem jest wyłączony z dozoru.

  Jeżeli opcja Kod Wymagany do Blokowania jest włączona
  (opcja [5] podprogramu [015]), to do blokowania linii jest
  wymagane wprowadzenie kodu użytkownika z ustawionym
  atrybutem zezwolenia na tę operację (rozdz. 4, polecenie
  [*][5]).

  -8-

  Jeśli włączona jest opcja Wyświetlania Statusu Blokowania Linii
  (opcja [7] podprogramu [016]), lampka BLOKADA będzie zapalona w czasie włączenia systemu, informując o zablokowanych
  liniach.

  !

  Po wyłączeniu z dozoru - wszystkie ręcznie blokowane
  linie zostaną odblokowane.

  Uaktywnienie linii sypialnianych.
  Gdy podsystem jest włączony w trybie obwodowym (z pozostaniem w obiekcie); polecenie [*] [1] może być zastosowane
  do uaktywnienia linii sypialnianych.

  [*][2] Wyświetlenie usterek
  W systemie przeprowadzana jest stała kontrola funkcjonowania
  poszczególnych elementów. W przypadku wystąpienia uszkodzenia - lampka USTERKA świeci się, klawiatura będzie powtarzała co 10 s krótki, podwójny sygnał dźwiękowy.

  [3] Ogólna Usterka w Systemie
  Błąd drukarki przyłączonej do modułu PC5400 (drukarka
  uszkodzona lub w stanie off-line).

  [4] Ogólny Sabotaż Systemu
  Uszkodzenie jest wykazywane, gdy obwody sabotażowe
  modułów lub klawiatur zostały naruszone.

  [5] Ogólny Nadzór Systemu
  Uszkodzenie jest wykazywane, gdy panel wykryje brak komunikacji z modułem lub klawiaturą podłączoną do magistrali KEYBUS (rozdz. 6). Do rejestru zostanie zapisana
  informacja o tym zdarzeniu.
  [6] - [8] nie używane

  [2] - Brak zasilania AC 230V

  Jeżeli włączona jest opcja [5] podprogramu [014] Krótki sygnał syren przy uszkodzeniu to w przypadku uszkodzenia
  syreny będą powtarzały krótki sygnał co 10 s.

  Uszkodzenie wskazuje na brak zasilania centrali alarmowej.
  Jeśli wymaga się raportowania tego uszkodzenia do stacji monitorowania, należy zaprogramować kody raportujące w podprogramie [349] [350]. W celu wstrzymania raportowania
  chwilowych braków zasilania należy zaprogramować opóźnienie w podprogramie [370].
  Świetlna sygnalizacja usterki jest programowana wyborem
  opcji [1] i [2] w podprogramie [016].

  Przegląd usterek:

  [3] - Uszkodzenie linii telefonicznej

  !

  Sygnał dźwiękowy może zostać wyciszony przez naciśnięcie dowolnego przycisku klawiatury.

  1. Nacisnąć [*][2],
  2. Lampka USTERKA będzie migać wraz z lampką linii przyporządkowaną danemu uszkodzeniu.
  Klawiatura LCD pokazuje dane o usterce na wyświetlaczu.
  Użycie strzałek [ & lt;] [ & gt;] pozwala na przejrzenie listy usterek.

  !

  Starsze wersje klawiatur LCD mogą wyświetlać zbędny komunikat,, Usterka pożar", dlatego dla zachowania prawidłowości wyświetlania należy wyłączyć
  opcję [3] podprogramu [013].

  Opisy usterek systemu.
  [1] - Uszkodzenie systemu wymagające obsługi serwisowej.
  Lampka zapali się, gdy jedno z podanych niżej uszkodzeń zostało wykryte przez centralę. Do sprawdzenia, jakie występuje
  uszkodzenie systemu wymagające obsługi serwisowej - należy, będąc w trybie wyświetlania Uszkodzeń, nacisnąć przycisk
  [1]. Świecenie się lampek informować będzie o uszkodzeniach:
  [1] Wyładowany akumulator.
  Akumulator w obwodzie zasilania rezerwowego płyty głównej centrali jest rozładowany. Uszkodzenie zostaje wykryte,
  gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 11. 5 V pod obciążeniem, anulowanie uszkodzenia nastąpi gdy poziom napięcia wzrośnie powyżej 12. 5 V.

  Połączenie telefoniczne do centrali alarmowej jest ciągle kontrolowane. W przypadku problemów z połączeniem - zostanie, po opóźnieniu zaprogramowanym w podprogramie [370]
  wykazana uszkodzenie nr 3. Jeśli w systemie jest zainstalowany moduł GSM 1000, informacja o uszkodzeniu zostanie
  przekazana stacji monitorowania (o ile zaprogramowano kody raportów w podprogramie [349] i [350]).
  [4] - Błąd komunikacji ze stacją monitorującą
  Uszkodzenie jest wykazywane, jeżeli komunikator telefoniczny (dialer) nie jest w stanie nawiązać komunikacji ze stacją
  monitorowania (patrz rozdz.
  [5] - Uszkodzenie linii dozorowych (z linią pożarową
  włącznie).
  Uszkodzenie będzie wykazywane, gdy dowolna linia będzie
  w stanie uniemożliwiającym przekazanie kryterium alarmu do
  centrali (np. w stanie zwarcia). Dodatkowo klawiatura będzie
  podawała sygnał dźwiękowy. Do sprawdzenia, która linia wykazuje uszkodzenie należy, będąc w trybie przeglądania usterek nacisnąć przycisk [5].

  !! Uszkodzenie

  linii pożarowej będzie wyświetlane
  także w stanie dozoru.

  [2] Uszkodzenie w obwodzie sygnalizatorów.
  Uszkodzenie jest wykazywana, gdy obwód sygnalizatorów
  zostanie przerwany (np. wskutek przepalenia się bezpiecznika w obwodzie sygnalizatora). 13).

  -9-

  Kod Użytkownika (33)-(34)
  Kod Użytkownika (41)-(42)

  [6] - Sabotaż linii dozorowych
  Uszkodzenie to może być wykazywane wyłącznie dla linii z
  dwoma rezystorami (2 x EOL), będącej w stanie sabotażu.
  Dodatkowo klawiatura będzie podawała sygnał dźwiękowy. Do
  sprawdzenia, która linia wykazuje uszkodzenie należy, będąc w
  trybie przeglądu usterek, nacisnąć przycisk [6].
  Informacja o sabotażu linii zniknie po usunięciu przyczyny tego
  stanu.

  !

  Jeśli opcja [4] podprogramu [013],, sabotaże i usterki nie
  pokazuj jako otwarcia" jest włączona to linie z sabotażem
  lub uszkodzone nie będą wyświetlane jako otwarte.

  [7] - Rozładowana bateria urządzenia bezprzewodowego
  Uszkodzenie to jest wykazywane, gdy urządzenie bezprzewodowe przekaże do centrali informację o niskim napięciu baterii. Do sprawdzenia, która linia wykazuje uszkodzenie należy,
  będąc w trybie usterek, raz, dwa lub trzy razy nacisnąć przycisk [7].
  Pierwszy raz [7]
  czujki - linie 1-8;
  Drugi raz [7]
  klawiatury bezprzewodowe 1-4;
  Trzeci raz [7]
  przyciski bezprzewodowe 1-8.
  Aby zidentyfikować przyciski 9-16 niezbędna jest klawiatura
  LCD.

  Kody działania pod przymusem;
  Kody Gł. Podsystemów.

  Wszystkie Kody Użytkownika mogą włączyć / wyłączyć Podsystem / System, do którego są przydzielone oraz uaktywniać
  wyjścia PGM przez użycie poleceń: np. [*] [7] [Kod Użytkownika] [1-2].
  Programowanie Kodów Użytkownika opisano w Instrukcji Obsługi PC1565-2P.
  Kod Główny Systemu (kod [40])
  Fabrycznie kod ten jest włączony dla każdego Podsystemu, może
  pomijać linie i może wykonywać dowolną funkcję systemu. Może
  być używany do programowania wszystkich pozostałych Kodów
  Użytkowników.
  Jeśli jest ustawiona opcja blokująca możliwość zmiany Głównego
  Kodu Systemu, to zmianę Kodu Głównego można dokonać tylko
  w trakcie programowania systemu przez instalatora.
  Kody Użytkowników (kody [01] do [32])
  Każdy z Kodów Użytkowników może być zaprogramowany do
  używania dla Podsystemu 1, Podsystemu 2 lub obu Podsystemów. Dodatkowo każdy może mieć możliwość blokowania linii i
  sterowania modułem GSM. Szczegóły zawarte są w rozdziale 5. 1.

  [8] - Błędne ustawienie czasu

  Kody działania pod przymusem (kody[33] i [34])

  Uszkodzenie to jest wykazywane, kiedy płyta została podłączona do zasilania, a nie ustawiono czasu systemowego. Ustawienie czasu sekwencją [*] [6] [Kod Główny] [1] anuluje to
  uszkodzenie.

  Fabrycznie kody te są włączone dla każdego Podsystemu; mogą
  mieć uprawnienie blokowania linii dozorowych.

  [*]+[3] Pamięć alarmów
  Lampka PAMIĘĆ będzie się świeciła jeśli podczas ostatniego
  włączenia centrali nastąpiło wywołanie alarmu czy sabotażu
  lub nastąpiło wywołanie alarmu, gdy centrala była wyłączona
  (linie 24 godzinne i sabotażowe).
  Aby przejrzeć pamięć alarmów należy:
  1. Nacisnąć [*] [3].
  2. Lampka PAMIĘĆ będzie migać i zapalą się lampki linii, na
  których nastąpiło naruszenie bądź sabotaż.
  Przy włączeniu systemu lampka PAMIĘĆ gaśnie.

  [*]+[4] Włączenie / Wyłączenie gongu
  Po włączeniu opcji klawiatura poda 5 krotny sygnał dźwiękowy przy naruszeniu linii. Operacja ta będzie dokonywana wyłącznie na liniach zaprogramowanych z opcją Gong u drzwi i
  włączonych w ten tryb pracy (rozdz.
  Aby włączyć / wyłączyć Gong u Drzwi należy:
  Nacisnąć [*] [4];
  Jeśli klawiatura poda 3 krotny sygnał dźwiękowy - to Gong
  został włączony. Gdy sygnał jest pojedynczy długi - wyłączony.

  [*]+[5] Programowanie Kodów Użytkownika
  W systemie jest dostępnych 37 Kodów Użytkownika:
  Kod Użytkownika (40)
  Kod Główny Systemu;
  Kod Użytkownika (01)-(32) Kody Użytkowników 1-32.

  !

  Gdy do wykonywania dowolnej funkcji zostanie użyty
  kod działania pod przymusem - centrala prześle do stacji kod raportujący działanie pod przymusem.

  Kody Główne Podsystemu (kody [41] i [42])
  Fabrycznie kody te są włączone dla Podsystemu, który obsługują,
  mogą pomijać linie.
  Dodatkowo mogą one programować dla danego Podsystemu Kody Użytkowników oraz Kod Wyłączenia pod Przymusem Podsystemu.

  Opcje kodu użytkownika
  Opcje Kodu Głównego nie mogą być zmienione. Fabrycznie każdy kod posiada trzy opcje kodu wstępnie zaprogramowane.
  Przy programowaniu należy:
  1. Wprowadzić sekwencję [*][5] [Kod Główny / Główny Podsystemu] [9], celem wejścia w tryb zmiany opcji. Wprowadzić 2 cyfrowy numer identyfikacyjny Kodu Użytkownika, dla którego będą programowane jego opcje.
  Opcja [1]
  kod uaktywniony dla Podsystemu 1,
  Opcja [2]
  kod uaktywniony dla Podsystemu 2,
  Opcja [3]
  kod ma możliwość ręcznego blokowania linii,
  Opcja [4]
  nie używany.
  Po zaprogramowaniu opcji dla wszystkich kodów należy nacisnąć
  przycisk [#] celem opuszczenia programowania Kodu Użytkownika.

  - 10 -

  [6] - Użytkownik dzwoni do komputera

  [*]+[6] Funkcje Głównego Użytkownika
  Powyższe polecenie może być używane do programowania różnych funkcji systemu.
  W celu zaprogramowania Funkcji Głównego Użytkownika należy:
  1. Nacisnąć [*][6] [Kod Główny]. Lampka PROGRAM zacznie migać;
  2. Nacisnąć przycisk [1] do [6] w zależności od programowanej funkcji:
  [1] - Czas i Data
  Wymaga się dokładnych ustawień czasu i daty do prawidłowego działania funkcji automatycznego włączenia i testu
  transmisji. Dodatkowo wszystkie zdarzenia zapisywane w
  buforze zdarzeń opatrzone są datą i czasem.
  Należy:
  o wprowadzić czas wg formatu [HH MM]. (HH - godzina
  od 00 do 23, MM - minuta od 00 do 59);
  o wprowadzić datę wg formatu [MM DD RR] (miesiąc,
  dzień, rok).

  !

  Wszystkie wprowadzane dane muszą być dwucyfrowe, np. styczeń jest wprowadzany jako [01].

  [2] - Automatyczne włączenie zezwolone / zabronione
  Automatyczne włączenie (o określonej godzinie lub po czasie braku ruchu w obiekcie) nie będzie działać dopóki nie
  jest uaktywnione dla danego Podsystemu.
  Jeżeli klawiatura po naciśnięciu przycisku [2] poda 3 krótkie dźwięki znaczy to, iż funkcja ta jest uaktywniona, jeden
  długi dźwięk oznacza, iż funkcja jest wyłączona (patrz
  rozdz.

  Po naciśnięciu przycisku [6] centrala zadzwoni do komputera w celu nawiązania połączenia DLS.

  Klawiatury LCD
  Klawiatury LCD mają dostępne dodatkowe funkcje. Do
  przeglądania funkcji należy użyć przycisków strzałek [ & lt;]
  [ & gt;]. Naciśnięcie [*] zatwierdza wybrane polecenia wymienione poniżej.
  Przegląd Rejestru Zdarzeń
  128 zdarzeń zarejestrowanych w rejestrze (buforze) może być
  przeglądanych na każdej klawiaturze LCD. Opuszczenie menu
  po naciśnięciu [#].
  Ustawianie jasności świecenia wyświetlacza LCD
  Po wyborze tej opcji będzie możliwy wybór spośród 10 poziomów jasności. Do ich przeglądania należy użyć przycisków [ & lt;]
  [ & gt;]. Naciśnięcie [#] zatwierdza wybrany poziom jasności.
  Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD
  Po wyborze tej opcji będzie możliwy wybór spośród 10 ustawień kontrastu. Naciśnięcie [#] zatwierdza wybrany kontrast.
  Wybór dźwięku klawiatury
  Po wyborze tej opcji będzie możliwy wybór spośród 21 opcji
  dźwiękowych klawiatury. Do ich przeglądania należy użyć
  przycisków [ & lt;][ & gt;]. Naciśnięcie [#] zatwierdza wybraną opcję
  brzęczyka.

  [3] - Czas automatycznego włączenia.

  [*][7] Funkcje Wyjść Użytkowych

  Każdy z Podsystemów może mieć zaprogramowany różny
  czas automatycznego włączenia. Format wprowadzanego
  czasu: [HH MM] (HH - godzina od 00 do 23, MM - minuta
  od 00 do 59).

  Funkcje Wyjść Użytkowych są sterowane komendami
  [*][7][1-2]. Wyjście Użytkowe może być aktywowane zarówno
  w stanie włączenia jak i wyłączenia systemu. godzina 8:00: [08] godz. [00] min.

  [4] - Włączenie trybu testowania działania centrali
  Po naciśnięciu przycisku [4] centrala wykona następujące
  czynności:
  włączy alarm dźwiękowy przez 2 s;
  zapali wszystkie lampki klawiatury;
  włączy wszystkie brzęczyki klawiatur przez 2 s;
  sprawdzi stan akumulatora centrali;
  wyśle kod raportujący testowy systemu o ile taki został zaprogramowany (rozdz.
  [5] - Włączenie zezwolenia na komunikację z DLS
  Po naciśnięciu przycisku [5] panel włączy opcję zezwolenia
  na komunikację z DLS na okres 6 godzin. Podczas tego czasu centrala będzie odpowiadała na przychodzące telefoniczne wywołania z komputera. 10).

  Komenda dla Wyjścia Użytkowego #1
  [*] [7] [1] [Kod Użytkownika (jeśli wymagany)] uaktywnia
  wyjście PGM zaprogramowane jako typ [19]. To Wyjście może
  być wykorzystane do sterowania takimi urządzeniami jak: siłownik bramy, drzwi garażowe, zamki elektryczne, oświetlenie.
  Komenda dla Wyjścia Użytkowego #2
  [*] [7] [2] [Kod Użytkownika (jeśli wymagany)] uaktywnia
  wszystkie wyjścia PGM zaprogramowane jako jeden z typów
  [03] lub [20].

  !

  Tradycyjnie [*][7][2] było używane do resetowania
  czujek pożarowych - typ [03]. Nie należy programować
  w systemie jednocześnie typu [03] i [20]. Reset czujek
  można wykonać też przez naciśnięcie przez 2 sekundy
  przycisku funkcyjnego RESET (więcej w rozdz. 11).

  [*]+[8] Programowanie instalatorskie
  Aby wejść w tryb programowania instalatorskiego należy wprowadzić sekwencję [*] [8] [Kod Instalatora].

  - 11 -

  [*]+[9] Włączenie bez Opóźnienia na Wejście
  Po włączeniu Podsystemu poleceniem [*] [9] centrala usunie
  opóźnienie na wejście. Po czasie na wyjście linie Opóźniona 1 i
  Opóźniona 2 staną się Natychmiastowymi, a Linie Sypialniane
  zostaną zablokowane (patrz rozdz.
  Po wprowadzeniu [*] [9] należy podać prawidłowy kod użytkownika.

  [*][0] Szybkie Włączenie
  Jeśli jest uaktywniona opcja Szybkie Włączenie, to można włączyć podsystem podając sekwencję [*][0]. Funkcja ta jest użyteczna w przypadku potrzeby włączenia podsystemu przez osobę nie znającą Kodu Użytkownika.

  !

  Szybkie Włączenie nie może być używane do kasowania autowłączania.

  [*][0] Szybkie Wyjście

  !

  Powyższa funkcja nie wydłuża Czasu na Wyjście, gdy
  ten jest już odliczany.

  !

  Nie programuj opcji Szybkiego Wyjścia, jeśli używane są Linie Opóźnione są liniami wspólnymi. Jeżeli
  w systemie podzielonym na podsystemy używane jest
  Szybkie Wyjście, powinny być włączone opcje Wygaszenia Klawiatury i Wymagany Kod do Anulowania
  Wygaszenia.

  Przyciski Funkcyjne

  Klawiatury mają 5 przycisków funkcyjnych Stay, Away, Chime,
  Reset, Exit, zaprogramowanych fabrycznie do wykonywania
  opisanych poniżej funkcji. Uaktywnienie wybranej funkcji następuje przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 s przycisku
  przypisanego do tej funkcji.

  !

  " Chime " - Gong
  Naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie Gongu, gdy był on
  wyłączony lub wyłączenie, gdy był włączony. Jeden dłuższy
  dźwięk klawiatury oznacza wyłączenie, trzy krótkie - włączenie.
  " Reset " - Reset Czujek Dymu
  Naciśnięcie przycisku spowoduje uaktywnienie na 5 s wyjścia
  programowanego jako reset czujek dymu.
  " Exit " - Szybkie wyjście
  Naciśnięcie przycisku spowoduje, że centrala uaktywni funkcję
  Szybkie Wyjście (rozdz.

  Opcje Przycisków Funkcyjnych

  Polecenie to umożliwia osobie opuszczenie pomieszczeń dozorowanych przez Linię z Opóźnieniem, bez potrzeby wyłączania i ponownego włączania systemu. Po naciśnięciu [*][0],
  gdy opcja Szybkiego Wyjścia jest włączona, centrala udostępni 2 minutowy okres na wyjście z pomieszczeń objętych dozorem. Podczas tego okresu centrala zignoruje pojedyncze naruszenie dowolnej linii opóźnionej. Kiedy linia opóźniona zostanie przywrócona, centrala zakończy dwuminutowy czas wyjścia. Jeśli natomiast zostanie naruszona druga linia opóźniona
  lub jeśli linia opóźniona nie zostanie zamknięta, centrala rozpocznie odliczanie czasu na wejście. 5

  " Away " - Włączenie normalne
  ( z wyjściem z obiektu)
  Włącza Podsystem, do którego została przypisana dana klawiatura. Linie Sypialniane także są aktywne. Linie Opóźnione udostępnią opóźnienie na wejście i wyjście.

  Klawiatury PC1555RKZ mają przyciski funkcyjne
  pod numerami 1-5.

  " Stay " - Włączenie obwodowe
  (z pozostaniem w obiekcie)
  Włącza Podsystem, do którego została przypisana dana klawiatura. Wszystkie Linie Sypialniane będą automatycznie blokowane.

  [00] - Wyłączenie przycisku
  Przycisk tak zaprogramowany nie jest aktywny. Jego naciśnięcie nie wywołuje żadnej reakcji.
  [01] - Wybór Podsystemu 1
  Pozwala w łatwy sposób na wybranie Podsystemu 1 na klawiaturze przypisanej do Podsystemu 2 lub globalnej. Pozwala to
  zastąpić następujące czynności: naciśnięcie i przytrzymanie
  [#], a następnie naciśnięcie i przytrzymanie [1] (rozdz.
  [02] - Wybór Podsystemu 2.
  Pozwala w łatwy sposób na wybranie Podsystemu 2 na klawiaturze przypisanej do Podsystemu 1 lub globalnej. Pozwala to
  [#], a następnie naciśnięcie i przytrzymanie [2] (rozdz.
  [03] - " Stay " - Włączenie obodowe
  Włącza Podsystem, do którego została przypisana dana klawiatura. Linie Opóźnione udostępnią opóźnienie na wejście i
  wyjście.
  Uwaga: Należy zezwolić na Szybkie Wyjście (podprogram
  [015] opcja [4]), aby włączenie odbywało się bez wpisywania
  kodu.
  [04] - " Away " - Włączenie normalne
  Włącza Podsystem, do którego została przypisana dana klawiatura.
  Uwaga: Należy zezwolić na Szybkie Wyjście (sekcja [015]
  opcja [4]), aby włączenie odbywało się bez wpisywania kodu.
  [05] - [*]+[9] Włączenie bez opóźnienia na wejście
  Po naciśnięciu tego przycisku należy wprowadzić Kod Użytkownika. Po zakończeniu czasu na wyjście Podsystem zostanie
  włączony a czas na wejście zostanie usunięty.
  [06] - [*]+[4] Gong
  wyłączony lub wyłączenie, gdy był włączony.

  - 12 -

  [07] - [*]+[6] [... ] [4] Test działania centrali
  Przycisk ten umożliwia prostym sposobem przetestowanie centrali. Konieczne jest wprowadzenie kodu głównego.
  [08] - [*]+[1] Tryb blokowania linii
  Przycisk ten umożliwia prostym sposobem wejście w tryb blokowania linii. Jeśli jest wymagany Kod Użytkownika, to powinien
  on być wprowadzony przed przystąpieniem do blokowania linii.
  [09] - [*]+[2] Wyświetlenie uszkodzeń
  Przycisk ten umożliwia prostym sposobem wejście w tryb wyświetlania informacji o zaistniałych uszkodzeniach.
  [10] - [*]+[3] Pamięć Alarmów
  Przycisk ten umożliwia prostym sposobem wejście w tryb wyświetlania informacji o zapamiętanych alarmach.
  [11] - [*]+[5] Programowanie Kodu Użytkownika
  Przycisk ten umożliwia prostym sposobem wejście w tryb
  programowania kodów. Po naciśnięciu przycisku należy wprowadzić Kod Główny Systemu lub Kod Główny Podsystemu.
  [12] - [*]+[6] Funkcje Użytkownika
  Przycisk ten umożliwia prostym sposobem dostęp do Funkcji
  Użytkownika. Po naciśnięciu przycisku należy wprowadzić
  Kod Główny Systemu lub Kod Główny Podsystemu, aby centrala mogła wykonać dane polecenie.
  [13] - [*]+[7]+[1] Sterowanie Wyjściem Użytkowym nr 1
  Przycisk ten w prosty sposób pozwala na uaktywnienie wyjść
  PGM programowanych jako Wyjścia Użytkowe #1. Przy ustawieniach po naciśnięciu przycisku wymagane jest wprowadzenie Kodu Użytkownika.
  [14] - [*]+[7]+[2] Reset Czujek Dymu / Sterowanie Wyjściem Użytkowym nr 2
  PGM programowanych jako [03] Reset czujek albo [20] Wyjścia Użytkowe #2.
  [15] - Nie używana

  3. 6

  Klawiatura Globalna i Podsystemu

  Klawiatura globalna nie wyświetla żadnej informacji (w przypadku występującego uszkodzenia będzie się świeciła informująca o tym lampka), dopóki nie zostanie wybrany Podsystem. Do wyboru Podsystemu należy na 2 sekundy nacisnąć
  przycisk [1] (wybór Podsystemu 1) bądź przycisk [2] (wybór
  Podsystemu 2). Klawiatura będzie wówczas wyświetlać stan
  wybranego Podsystemu.
  Klawiatura Podsystemu będzie wyświetlać stan swojego Podsystemu (dla którego została zaprogramowana). Użytkownik
  z dostępem do obu Podsystemów ma możliwość tymczasowego przyporządkowania klawiatury do drugiego Podsystemu.
  Aby to wykonać, należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk [#]. Klawiatura przestanie wyświetlać informację o swoim Podsystemie. Użytkownik musi nacisnąć i
  przytrzymać przez 2 sekundy przycisk [1] (wybór Podsystemu 1) bądź przycisk [2] (wybór Podsystemu 2). Klawiatura
  będzie wówczas wyświetlać stan wybranego Podsystemu i
  zezwoli na normalny dostęp do Podsystemu.

  Funkcje dostępne w klawiaturze
  LCD5500Z

  Automatyczny przegląd alarmów
  Klawiatura w stanie spoczynku automatycznie wyświetla kolejne alarmy znajdujące się w pamięci.
  Ustawienie tej opcji kasuje wyświetlanie zegara.
  Opcję ustawia się w podprogramie [66] programowania LCD,
  opcja [4].
  Zegar w formacie 24-godzinnym
  LCD5500Z może wyświetlać zegar w systemie 24 godzinnym.
  Opcję [3] podprogram [66] programowania LCD.
  Linie dozorowe klawiatur
  Patrz rozdział 2. 12.
  Przegląd alarmów w dozorze
  Patrz rozdział 3. 4 " [*][2] Przegląd Usterek ".

  [16] - [*]+[0] Szybkie Wyjście
  Naciśnięcie przycisku spowoduje, że centrala uaktywni funkcję Szybkie Wyjście.

  Wzmocnione podświetlenie
  Podświetlenie klawiatury jest wzmacniane w momencie naciśnięcia dowolnego przycisku na okres 30 sekund.

  [17] - [*]+[1] Uaktywnienie Linii Sypialnianej
  Przycisk ten w prosty sposób podczas dozoru pozwala na
  uaktywnienie Linii Sypialnianych.
  [18] - [20] Nie używane

  - 13 -

  ROZDZIAŁ 4
  !

  Zaleca się dokładne przeczytanie kolejnych rozdziałów przed rozpoczęciem programowania, jak również
  wypełniania Arkuszy Programowania.

  Dla ułatwienia, odpowiednie podprogramy dla opisywanych
  funkcji będą umieszczane w ramkach takich jak ten tekst.

  Wejście w tryb programowania instalatorskiego

  Programowanie instalatorskie jest używane do zaprogramowania opcji centrali i komunikatora telefonicznego. Kod instalatora [1565] jako fabryczny powinien być zmieniony w celu
  zabezpieczenia przed dostępem niepowołanych osób do systemu.
  Kod Instalatora...................................... Podprogram. [006]

  Klawiatura LED
  Krok 1 Z klawiatury należy wprowadzić [*] [8] [kod instalatora].
  Lampka 'Program' będzie migać wskazując na tryb programowania. Lampka 'DOZÓR' zapali się wskazując, że centrala czeka na wprowadzenie 3 cyfrowego numeru
  podprogramu - adresu pamięci.
  Krok 2 Wprowadź z klawiatury 3 cyfrowy numer podprogramu. Lampka 'DOZÓR' zgaśnie. Lampka 'GOTOWOŚĆ'
  zapali się wskazując, że centrala czeka na wprowadzenie
  informacji - danych dotyczących danego podprogramu
  Krok 3 Wprowadź wymagane informacje do zakończenia tej
  części programowania (opcje wł/wył, numery, itd. ).

  !

  Jeśli wprowadzony 3 cyfrowy numer podprogramu
  jest nieprawidłowy lub moduł odnoszący się do danego podprogramu nie jest obecny - klawiatura poda
  przez 2 s sygnał dźwiękowy lub dźwięk błędu.

  Klawiatura LCD.
  Krok 1 Z klawiatury należy wprowadzić [*] [8] [kod instalatora]. Klawiatura wyświetli 'Do Sekcji - - -'
  Krok 2 Wprowadź 3 cyfrowy numer podprogramu do programowania. Klawiatura wyświetli informację
  'Podaj Dane - - -' dla wybranego podprogramu.
  części programowania (opcje wł/wył, numery, itd.

  Wprowadzanie danych dziesiętnych

  Część pozycji programowania wymaga wprowadzania liczb
  dziesiętnych. Gdy lampka 'GOTOWOŚĆ' świeci się, centrala
  czeka na wprowadzanie informacji dotyczących wybranego
  podprogramu. Należy wprowadzić informacje wpisane wcześniej w Arkuszach Programowania.
  Jeśli wprowadzona liczba cyfr odpowiada liczbie kratek w arkuszu programowania dotyczącym danego podprogramu centrala automatycznie opuści dany podprogram. Lampka
  'GOTOWOŚĆ' zgaśnie, zaś lampka 'DOZÓR' zostanie zapalona.
  Aby opuścić dany podprogram (bez wprowadzenia wymaganej
  liczby cyfr), należy nacisnąć przycisk [#]. Jest to przydatne do
  zmiany tylko kilku pierwszych danych programowania danego
  podprogramu. Pozostałe dane podprogramu pozostaną nie
  zmienione. Po naciśnięciu [#] zgaśnie lampka 'GOTOWOŚĆ',
  a zapali się 'DOZÓR'. Programowanie danego podprogramu
  zostanie zakończone.

  4. 3

  Wprowadzanie danych HEX

  W niektórych wypadkach istnieje potrzeba wprowadzenia danych szesnastkowych. W tym celu należy nacisnąć przycisk
  [*] - lampka 'GOTOWOŚĆ' zacznie migać. Należy wprowadzić liczbę dziesiętną (od 1 do 6) przyporządkowaną danej
  liczbie HEX:
  1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F.
  Po wprowadzeniu poprawnej cyfry HEX lampka GOTOWOŚĆ będzie w dalszym ciągu migać. Jeśli trzeba wprowadzić następną cyfry HEX, należy nacisnąć odpowiadającą jej
  cyfrę dziesiętną (bez naciskania [*]). Powrót do trybu wprowadzania cyfr dziesiętnych realizuje się przez ponowne naciśnięcie [*] - lampka 'GOTOWOŚĆ' zostanie zgaszona.

  !

  Istotną sprawą jest obserwacja lampki
  'GOTOWOŚĆ' -- jeśli błyska to każda wprowadzona
  cyfra będzie interpretowana jako odpowiadająca jej
  cyfra HEX.

  Przykład:
  W celu wprowadzenia 'C1' należy nacisnąć sekwencję przycisków: [*][3][*][1].
  [*] w celu przejścia w tryb wprowadzania cyfr HEX -miga
  lampka GOTOWOŚĆ;
  [3] do wprowadzenia cyfry C;
  [*] powrót do trybu dziesiętnego - świeci się lampka GOTOWOŚĆ;
  [1] wprowadzenie cyfry 1.

  W przypadku popełnienia pomyłki przy wpisywaniu, należy
  opuścić podprogram przez naciśnięcie [#] i powtórnie wejść
  do odpowiedniego podprogramu, w celu dokonania poprawek.

  - 14 -

  Jeżeli używany format jest typu impulsowego - cyfra '0' nie
  będzie transmitowana. Wprowadzenie '0' jest informacją dla
  centrali, iż w tym miejscu należy pominąć transmisję cyfry -
  jest to " cyfra wypełnienia ". Aby wysłać znak odpowiadający
  cyfrze '0' należy wprowadzić ją jako szesnastkowe 'A'.
  Przykład: w celu wprowadzenie liczby '403' należy przycisnąć
  sekwencję [4][*][1][*][3][0].
  [4] wprowadzenie cyfry 4;
  [1] do wprowadzenia cyfry A;
  [*] powrót do trybu dziesiętnego lampka GOTOWOŚĆ świeci
  się;
  [3] wprowadzenie cyfry 3;
  [0] wprowadzenie cyfry '0' jako cyfry wypełniającej. 4

  Klawiatura typu LCD
  Przy użyciu klawiatury LCD można przeglądać dowolny Podprogram. Po wejściu do danego Podprogramu klawiatura wyświetli pełną informację o zapisanej konfiguracji.
  Do przeglądania należy używać przycisków strzałek [ & lt;][ & gt;].
  Przejście do końca przeglądanego Podprogramu lub naciśnięcie przycisku [#] spowoduje opuszczenie Podprogramu.

  Podprogramy opcji przełączanych

  Niektóre podprogramy zawierają zestawy opcji przełączanych.
  Centrala używa wtedy lampek linii od 1 - 8 do informowania,
  czy dana opcja jest włączona czy wyłączona. W celu sprawdzenia każdej opcji można posłużyć się Arkuszami Programowania. Należy sprawdzić, czy lampka reprezentująca daną
  opcję ma być zapalona (ON) czy nie (OFF).
  Naciśnięcie cyfry odpowiadającej danej opcji powoduje jej
  włączenie (świecenie się lampki lub pojawienie się cyfry na
  wyświetlaczu LCD) lub wyłączenie (w zależności od stanu poprzedniego).
  Po prawidłowym ustawieniu wszystkich opcji należy opuścić
  podprogram i zapisać wprowadzone zmiany przez naciśnięcie
  przycisku [#]. Lampka GOTOWOŚĆ zgaśnie, natomiast zapali
  się lampka DOZÓR.

  Przeglądanie danych

  Klawiatura typu LED
  Przy użyciu klawiatury LED można przeglądać każdy Podprogram. Po wejściu do danego Podprogramu klawiatura wyświetli
  pierwszą cyfrę zapisanej danej.
  Klawiatura pokazuje dane w postaci liczb dwójkowych, gdzie:
  Lampka Linii 1 = 1 = 20
  Lampka Linii 2 = 2 = 21
  Lampka Linii 3 = 4 = 22
  Lampka Linii 4 = 8 = 23
  W celu określenia wyświetlanej liczby należy zsumować wartości
  odpowiadające zapalonym lampkom (np. gdy żadna z lampek nie
  świeci się to wartość = 0, gdy świecą się wszystkie, to wartość =
  15 = HEX F).
  W celu przejścia do następnej cyfry należy nacisnąć dowolny
  przycisk (POŻAR, POMOC lub PANIKA). Gdy wszystkie cyfry
  występujące w danym Podprogramie zostaną przejrzane, Podprogram zostanie opuszczony automatycznie; zgaśnie lampka GOTOWOŚĆ i zaświeci się lampka DOZÓR.
  Teraz system gotów jest na przyjęcie trzycyfrowej sekwencji innego Podprogramu. Naciśnięcie przycisku [#] spowoduje opuszczenie danego Podprogramu.

  - 15 -

  ROZDZIAŁ 5
  Poniższy rozdział zawiera opis programowanych parametrów
  centrali, opis ich działania, opcje tych parametrów oraz usytuowanie opcji wymagających programowania.

  5. 1

  Programowanie kodów systemowych

  W trybie programowania instalatorskiego można zaprogramować trzy kody: Kod Główny Systemu (Użytkownika), Kod Instalatora i Kod Sprzątaczki.
  Pozostałe kody mogą być programowane poprzez użycie funkcji [*] [5] (patrz rozdz.
  Jeżeli włączona jest opcja Kod Główny Systemu Blokowany, to
  zmiana Kodu Głównego Systemu może być dokonana tylko w
  trybie programowania instalatorskiego.
  Jeżeli włączona jest opcja programowania kodów 6 cyfrowych,
  wszystkie kody mogą być zaprogramowane jako 6 cyfrowe z
  wyjątkiem Kodu ID centrali i Kodu do łączności z komputerem DLS.
  Kod instalatora................................. Podprogram [006]
  Kod Główny Systemu....................... Podprogram [007]
  Kod Sprzątaczki................................ Podprogram [008]
  Kod Główny Systemu Blokow..... Podprogram[015]: [6]
  Blokowanie linii bez kodu........... Podprogram[015]: [5]
  Kody 6 cyfrowe............................ Podprogram[701]: [5]

  !
  Kod Sprzątaczki pozwala na włączenie, wyłączenie
  systemu. Nie umożliwia blokowania linii, włączania
  [*][9] oraz uruchamiania funkcji [*] [7].

  Programowanie linii

  Przydział linii i podsystemów
  System może zostać podzielony na dwa podsystemy. Na przykład w celu ograniczenia dostępu pracowników biurowych do
  magazynów, a pracowników magazynowych do pomieszczeń
  biurowych.
  Linie mogą być przypisywane do każdego z podsystemów lub
  do obu podsystemów jednocześnie. Istnieje możliwość zaprogramowania Kodów użytkownika dla każdego z podsystemów
  lub dla całego systemu (patrz rozdz. 4; polecenia [*]).
  Linie wspólne są to linie przypisane do obu podsystemów.
  Włączenie w dozór linii wspólnej następuje dopiero po włączeniu obu podsystemów, do których jest ona przypisana. Wyłączenie z dozoru linii wspólnej następuje w momencie wyłączenia z dozoru jednego z podsystemów,

  !

  Wszystkie wspólne linie pożarowe muszą być zaprogramowane jako Standardowe pożarowe (typy 08 i 88).

  Klawiatury mogą być przypisane do poszczególnych podsystemów lub występować jako klawiatury globalne (rozdz.
  Każdy z podsystemów może mieć swój Numer Identyfikacyjny
  podsystemu, służący do identyfikacji raportów wysyłanych
  przez centralę do stacji monitorowania (patrz rozdz.

  Według ustawień fabrycznych, linie od 1 do 8 są przypisane do
  Podsystemu 1. Jeżeli sytuacja wymaga podziału systemu na
  podsystemy, linie powinny być zaprogramowane do działania
  w odpowiednim podsystemie.
  Przed przypisaniem linii do Podsystemu 2 należy uaktywnić
  ten podsystem.

  !

  Linie zaprogramowane jako Nieużywane muszą być
  usunięte z obu podsystemów.

  Podsystem 2 włączony......... Podprogram [201], opcja [1]
  Podsystem 1 - przydzielenie linii 1-8......... Podprog. [202]
  Podsystem 2 - przydzielenie linii 1-8......... [206]

  Definicje Typu Linii Dozorowych
  Podprogram [001] pozwala wybrać sposób działania każdej linii. Każda linia wymaga wprowadzenia 2 cyfr definiujących jej
  działanie.

  !

  Oprócz definiowania typu każdej linii można dodatkowo zmieniać opcje linii na:
  - głośną lub cichą;
  - wywołującą alarm ciągły lub przerywany;
  - uaktywniającą lub nie gong;
  - możliwą lub nie do blokowania;
  - możliwą lub nie do wymuszonego włączenia;
  - posiadającą lub nie licznik naruszeń;
  - opóźnienie lub nie transmisji kodu raportu;
  - bezprzewodową lub zwykłą.

  [00] Linia nieużywana
  Linia nie działa w żadnym przypadku. Linie niewykorzystane
  w systemie powinny być zaprogramowane jako linie zerowe.
  Zalecane jest podłączenie rezystora EOL.
  [01] Linia Opóźniona 1
  Naruszenie tej linii, przy włączonym systemie, powoduje rozpoczęcie czasu na wejście. Jednostajny dźwięk brzęczyka klawiatury oznacza konieczność wyłączenia systemu. Jeśli system
  nie zostanie wyłączony przed upływem czasu na wejście - wywołany zostanie alarm głośny. Patrz Podprogram [005] - programowanie czasu na wejście linii opóźnionej 01.
  [02] Linia Opóźniona 2.
  Ten typ linii działa podobnie jak linia [01], lecz może posiadać
  inny czas na wejście. Zazwyczaj ten typ linii jest używany do
  ochrony drzwi garażowych. Patrz Podprogram [005] - programowanie czasu na wejście linii opóźnionej 02.
  [03] Linia Natychmiastowa
  Naruszenie tej linii, przy systemie włączonym w dozór, wywołuje natychmiast alarm głośny.
  [04] Linia Wewnętrzna
  Naruszenie tej linii przy systemie włączonym w dozór wywołuje natychmiast alarm głośny, o ile wcześniej nie została naruszona linia opóźniona. W przeciwnym wypadku linia wewnętrzna dostaje czas na wejście. Zazwyczaj ten typ linii jest
  używany dla czujek ruchu zainstalowanych w przedpokoju.

  - 16 -

  [05] Linia Sypialniana
  Ten typ linii działa podobnie jak linia wewnętrzna z jednym wyjątkiem. Linia będzie automatycznie blokowana w następujących
  przypadkach:
  -system został włączony w trybie obwodowym przyciskiem
  funkcyjnym;
  -system został włączony bez czasu na wejście w trybie obwodowym;
  -system został włączony, a w czasie na wyjście NIE została naruszona linia opóźniona.
  Automatyczne blokowanie linii zwalnia użytkownika z konieczności blokowania linii wewnętrznych z klawiatury przy włączonym systemie i pozostaniu użytkowników w domu.
  Zazwyczaj ten typ linii jest stosowany do nadzorowania pracy
  czujek ruchu wewnątrz obiektu. Linie Sypialniane nie powinny
  być programowane jako linie wspólne dla dwóch podsystemów.
  [06] Linia Opóźniona Sypialniana
  Ten typ linii działa podobnie jak linia typu [05], z tym jednakże
  wyjątkiem, że zawsze posiada czas opóźnienia na wejście.
  Zazwyczaj ten typ linii jest używany do nadzorowania czujek ruchu wewnątrz obiektu. Pozwala uniknąć fałszywych alarmów, ponieważ daje użytkownikowi czas na wejście i wyłączenie podsystemu. Linie Opóźnione Sypialniane nie powinny być programowane jako linie wspólne dla dwóch podsystemów.

  !

  Jeśli są stosowane bezprzewodowe czujki nadzorujące
  obszar drzwi wejściowych to czujki przewodowe w tym
  pomieszczeniu powinny zapewniać opóźnienie na wejście. W przeciwnym wypadku, centrala może odebrać
  sygnał naruszenia linii przewodowej przed odebraniem sygnału z bezprzewodowej linii opóźnionej i wywołany zostanie fałszywy alarm.

  [07] 24h Opóźniona pożarowa
  Naruszenie linii tego typu wprowadza centralę w stan wstępnego
  alarmu pożarowego. Wyjścia pożarowe są aktywowane, ale informacja o alarmie nie trafia jeszcze do rejestru zdarzeń, a kody raportujące nie są wysyłane. Jeśli w ciągu 30 sekund użytkownik
  nie potwierdzi alarmu pożarowego przez naciśnięcie dowolnego
  przycisku klawiatury, to centrala wejdzie w stan alarmu pożarowego i wyśle kody raportujące do stacji monitorowania.
  Jeżeli w ciągu 30 sekund od wywołania alarmu wstępnego użytkownik potwierdzi przyjęcie sygnału alarmowego, to centrala wycisza sygnalizator i wstrzymuje transmisję kodów na 90 sekund,
  dając użytkownikowi czas na usunięcie przyczyny alarmu.
  Jeżeli po upływie 90 sekund linia pożarowa opóźniona jest nadal
  w stanie alarmu to centrala ponownie aktywuje wyjścia pożarowe
  i opóźnia komunikację ze stacją o 30 sekund, czekając na reakcję
  użytkownika.

  !

  Jeżeli w czasie opóźnienia zostanie naruszona inna linia
  pożarowa lub naciśnięty przycisk POŻAR, to alarm głośny
  nie będzie kasowany przez naciśnięcie dowolnego klawisza;
  powoduje to także natychmiastowe wysłanie komunikatu.

  Naruszenie linii pożarowej jest sygnalizowane na wszystkich klawiaturach, a czasowe (90 s) blokowanie monitorowania i uciszenie sygnalizatora może być dokonane z każdej klawiatury. Zazwyczaj ten typ linii jest stosowany do nadzorowania pracy czteroprzewodowych czujek dymu.

  [08] 24h standardowa pożarowa
  Naruszenie linii tego typu powoduje natychmiastowe wejście
  centrali w stan alarmu pożarowego. Wyjścia pożarowe są aktywowane. Jednocześnie mogą zostać wysłane kody raportujące do stacji monitorowania. Czas trwania alarmu głośnego
  jest określony w podprogramie [005] " Czasy systemowe " lub
  może trwać do czasu wprowadzenia Kodu Użytkownika (w
  zależności od ustawienia w Podprogramie [014] opcja [8]).
  Naruszenie linii pożarowej jest sygnalizowane na wszystkich
  klawiaturach. Zazwyczaj ten typ linii jest stosowany do nadzorowania pracy czteroprzewodowych czujek dymu lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

  !

  Liniom klawiaturowym nie należy przypisywać typu
  linii [07] i [08], jeśli centrala ma włączoną opcję
  nadzorowania podwójnym rezystorem DEOL
  (podprogram [013], opcja [2]).

  [09] 24h Nadzoru
  Linia ta jest aktywna przez 24 godziny, niezależnie od tego,
  czy centrala jest włączona w dozór, czy nie. Każde naruszenie tej linii powoduje przesłanie do rejestru komunikatu o
  alarmie i przesłanie komunikatu do stacji monitorowania.
  Alarm jest cichy.

  !

  linii [09].

  [10] 24h Nadzoru brzęczykowa
  czy centrala jest włączona w dozór, czy nie. Każde naruszenie
  tej linii powoduje przesłanie komunikatu do stacji monitorowania i uruchomienie brzęczyka klawiatury aż do chwili
  wprowadzenia ważnego kodu użytkownika.
  [11] 24h Włamaniowa
  tej linii wywołuje powstanie alarmu głośnego i przesłanie komunikatu do stacji monitorowania. Czas trwania alarmu głośnego jest określony w podprogramie [005] " Czasy systemowe " lub może trwać do czasu wprowadzenia kodu użytkownika.
  [12] Linia 24h napadowa
  [13] Linia 24h gaz
  [14] Linia 24h grzanie
  [15] Linia 24h medyczna
  [16] Linia 24h paniki
  [17] Linia 24h niebezpieczeństwo
  [18] Linia 24h tryskacze
  [19] Linia 24h woda
  [20] Linia 24h zamrażarka
  [21] Linia 24h sabotażowa zatrzask
  Linie powyżej działają identycznie jak Linia [11] lecz uruchamiają wyjścia typu Zapamiętane Zdarzenia w Systemie.
  Jeżeli komunikator używa formatu transmisji SIA to centrala
  wyśle odmienny kod raportu do stacji monitorowania dla każdego typu linii. Dla typu [12] alarm jest cichy.

  - 17 -

  Liniom bezprzewodowym nie można nadawać typu
  linii [22], [23] i [24].

  [22] Klucz chwilowy
  Naruszanie tej linii powoduje naprzemienne włączanie i wyłączanie podsystemu, do którego ta linia należy. Linia tego typu
  nie może być linią wspólną.
  [23] Klucz stały
  Naruszenie tej linii spowoduje włączenie w dozór podsystemu,
  do którego ta linia należy. Powrót linii do stanu normalnego
  spowoduje wyłączenie podsystemu z dozoru. Linia tego typu
  [24] Odpowiedź GSM
  Programowanie DLS może odbywać się poprzez sieć telefonii
  komórkowej GSM. Po wykryciu dzwonienia moduł GSM-1000
  narusza linię odpowiedzi GSM informując centralę o przyjściu
  wywołania z komputera. Linia odpowiedzi GSM nie może być
  linią klawiaturową.
  [25] Wewnętrzna opóźniona
  Ten typ linii działa identycznie jak linia wewnętrzna jeśli system włączony został w trybie normalnym (wyjścia). Jeśli system
  został włączony w trybie obwodowym to naruszenie tej linii
  rozpocznie odliczanie czasu na wejście.
  [87] 24h pożarowa opóźniona (bezprzewodowa)
  Ta linia działa jak typ [07], ale dla czujek bezprzewodowych.
  [88] 24h pożarowa standardowa (bezprzewodowa)
  Ta linia działa jak typ [08], ale dla czujek bezprzewodowych.
  Definicje typu linii............................ Podprogram [001]
  Podsystem 1 - przydzielenie linii..... Podprogram [202]

  Blokada możliwa
  Określa, czy dana linia może być blokowana ręcznie z klawiatury (komenda [*] [1]; patrz rozdz.
  Wymuszone Włączenie
  Określa, czy system może zostać włączony, gdy dana linia
  jest naruszona. Jeśli po upływie czasu na wyjście linia taka pozostaje nadal naruszona, system będzie ją ignorował.
  Po jej zamknięciu jest ona automatycznie dołączana do
  włączonego systemu.
  Linia tego typu jest przydatna do nadzoru drzwi garażowych. Użytkownik może włączyć system przy otwartych
  drzwiach garażowych. Po ich zamknięciu linia staje się
  częścią włączonego systemu.
  Licznik Naruszeń
  Jeśli opcja ta jest ustawiona - centrala spowoduje przerwanie sygnalizacji głośnej i wysyłania komunikatów do stacji
  monitorowania po osiągnięciu określonej liczby naruszeń
  danej linii (patrz rozdz. 19).
  Opóźnienie transmisji
  Określa, czy centrala opóźnia wysyłanie do stacji monitorowania kodu raportującego naruszenie danej linii, czy nie
  opóźnia (patrz rozdz. 15).
  Linia bezprzewodowa
  Określa, czy linia jest przewodowa czy bezprzewodowa.
  Opcje linii....... Podprogram [101] - [108]: Opcje [1] - [8]

  Szczegóły dotyczące tego rozdziału opisane zostały wcześniej
  w rozdziale 2.
  Przypisywanie linii dozorowych klawiatur.. Podpr. [020]

  5. 3

  Opcje linii dozorowych

  Każda linia będzie działać tak, jak ją zdefiniowano (rozdział
  5. 2 Definiowanie Typu Linii Dozorowych). Dodatkowo mogą
  zostać zmienione opcje linii w celu ich dostosowania do charakteru obiektu.

  !

  Opcje linii pożarowych nie powinny być zmieniane.

  Lista opcji programowanych dla każdej linii:
  Cicha / Głośna
  Określa, czy naruszenie danej linii wywołuje alarm głośny
  czy cichy.
  Sygnalizacja Alarmu: impulsowa/ ciągła
  o charakterze ciągłym czy impulsowym. 5

  Komunikator Telefoniczny (Dialer)

  Jeśli została wybrana opcja Komunikacja Wyłączona - centrala
  nie będzie dokonywać prób dzwonienia do stacji monitorowania. Po wybraniu opcji Komunikacja Włączona centrala wykonuje próby połączenia ze stacją po zajściu zdarzeń posiadających zaprogramowane Kody Raportujące (patrz rozdz.
  Opcje Kierunków komunikacji pozwalają określić, który numer telefoniczny zostanie wybrany po zaistnieniu zdarzenia.
  Wybranie opcji Wybieranie DTMF powoduje, że centrala stosuje wybieranie tonowe. Opcja Przełącz na Wybieranie Impulsowe powoduje, że centrala zmienia sposób wybierania na
  impulsowe przy 5 próbie dzwonienia do stacji monitorowania.
  Wyłączenie opcji Wybieranie DTMF spowoduje, że centrala
  zastosuje wybieranie impulsowe.

  Gong
  Określa, czy naruszenie danej linii będzie sygnalizowane
  przez klawiaturę podsystemu (użytkownik może włączać/
  wyłączać funkcję komendą [*] [4]).

  - 18 -

  Jeśli włączona jest opcja Wymuszone wybieranie numeru, centrala działa według poniższej procedury:
  1) przejmuje linę telefoniczna i oczekuje 5 sekund na sygnał z
  centrali tel. ;
  2) w przypadku braku sygnału, zawiesza próbę połączenia na
  20 s;
  3) ponownie przejmuje linię i oczekuje 5 sekund na sygnał z
  4) wybiera numer bez względu na obecność sygnału.
  Jeśli w ciągu 40 sekund nie nastąpi połączenie, przerywa próbę.
  Jeśli opcja Wymuszonego wybierania jest wyłączona, centrala
  realizuje powyższą procedurę, lecz nie wybiera numeru telefonu
  bez stwierdzenia obecności sygnału (krok 4).
  Jeśli połączenie nie doszło do skutku, opcja Opóźnienie pomiędzy poszczególnymi próbami wywołania pozwala na zaprogramowanie opóźnienia przed kolejnym wywołaniem.
  Jeśli włączona jest opcja Detekcja tonu zajętości, centrala przerwie próbę dzwonienia jeśli wykryje ton zajętości trwający przez
  5 sekund i ponowi próbę po czasie opóźnienia pomiędzy próbami
  wywołania.
  Maksymalna liczba prób definiuje ilość powtórzeń transmisji do
  stacji zanim stwierdzona zostanie usterka komunikacji (FTC).
  Trzeci numer telefonu może być użyty jako rezerwa pierwszego.
  Jeśli później komunikacja ze stacją zostanie przywrócona to centrala wyśle kod raportujący usterkę komunikacji (FTC) oraz kody
  raportujące nie wysłane podczas poprzedniej sesji łączności.
  Jeśli opcja Sygnalizacja głośna usterki komunikacji jest włączona to wystąpienie usterki komunikacji podczas dozoru spowoduje głośną sygnalizację.
  Opcja Czas oczekiwania na sygnał synchronizacji (handshake),
  określa czas, w którym centrala oczekuje na handshake ze stacji
  monitorowania. Jeśli centrala nie odbiera sygnału, traktuje to jako
  nieudaną próbę, rozłącza się i próbuje ponownie.
  Wybieranie impulsowe 33/67 lub 40/60 - przełącznik pozwala
  określić współczynnik wypełnienia przy wybieraniu impusowym.
  W Polsce obowiązuje wybieranie impulsowe o współczynniku
  wypełnienia 33/67.
  Podprogram

  Opcja

  Wybieranie impulsowe lub DTMF............ [380]:
  Przełącz na imp. przy 5 próbie.................. [380]:
  Komunikacja włączona.............................. [380]:
  Kierunki komunikacji......................... [361] - [368]
  Wymuszone wybieranie............................... [702]:
  Opóźnienie pomiędzy próbami wybierania [703]
  Detekcja tonu zajętości................................ [701]:
  Maks. liczba prób......................................... [160]
  Czas oczekiwania na sygnał synch.............. [161]
  Wybieranie impulsowe 33/67....................... [702]:
  ID Ton........................................................... [702]:
  2100Hz/1300Hz............................................ [702]:
  Sygnalizacja głośna usterki
  komunikacji.................................................. [702]:

  [3]
  [4]
  [1]
  [2]
  [6]
  [5]
  [8]

  5. 6

  Komunikator - numer identyfikacyjny

  Istnieją dwa Numery Identyfikacyjne, po jednym dla każdego
  Podsystemu. Numer Identyfikacyjny określa obiekt, który
  aktualnie łączy się ze stacją. Jeśli centrala jest zaprogramowana z podziałem na dwa Podsystemy, wówczas oba numery
  muszą być zaprogramowane. Centrala raportuje do stacji monitorowania alarmy z poszczególnych Podsystemów z podaniem odpowiedniego numeru identyfikacyjnego.
  Nr Identyfikacyjny Podsystemu 1..... Podprogram [310]
  Nr Identyfikacyjny Podsystemu 2..... Podprogram [311]

  5. 7

  Komunikator - Numery Telefoniczne

  Centrala może komunikować się ze stacją monitorowania,
  używając trzech różnych numerów telefonicznych. Pierwszy z
  nich jest numerem podstawowym, drugi numerem pomocniczym, a trzeci numerem rezerwowym dla pierwszego.

  !

  Trzeci numer telefoniczny nie jest numerem rezerwowym dla numeru drugiego.

  Opcja Wybieranie naprzemienne oznacza, że centrala wybiera na przemian pierwszy i trzeci numer telefoniczny, próbując nawiązać łączność ze stacją monitorowania. Wyłączenie tej opcji powoduje, że centrala wybiera trzeci numer telefoniczny dopiero po nieudanej serii prób połączenia się z numerem pierwszym.

  !

  Do wybierania naprzemiennego konieczne jest włączenie trzeciego numeru telefonicznego [380[[5].

  Numery telefoniczne mogą składać się maksymalnie z 32 znaków, co pozwala na włączenie znaków specjalnych. Numer
  telefonu składa się z cyfr od 0 do 9. Można również zaprogramować specjalne znaki - cyfry HEX. Oznaczają one:
  HEX B - oznacza przycisk [*] na aparacie z wybieraniem tonowym;
  HEX C - oznacza przycisk [#] na aparacie z wybieraniem tonowym;
  HEX D - zmusza dialer do oczekiwania na sygnał zgłoszenia
  centrali telefonicznej;
  HEX E - przerwa w wybieraniu trwająca 2 sekundy;
  HEX F - znacznik końca numeru.
  1 numer telefoniczny
  2 numer telefoniczny
  3 numer telefoniczny
  3 nr telefon. Włączony
  Wybieranie naprzemienne

  Podprogram [301]
  Podprogram [302]
  Podprogram [303]
  Podprogram [380] opcja [5]
  Podprogram [380] opcja [6]

  Komunikator - Kody Raportujące

  Zaleca się, aby Centrala została zaprogramowana w taki sposób, by raportować jak najwięcej zdarzeń do stacji monitorującej. Kody raportujące mogą być jedno- lub dwucyfrowe,
  mogą również zawierać liczby HEX od A do F. Na następnej
  stronie opisano, które kody można zaprogramować i kiedy
  będą transmitowane do stacji.

  - 19 -

  Alarm z linii dozorowej.
  Centrala będzie wysyłać Kody Raportujące alarm z danej linii,
  gdy linia ta znajduje się w stanie alarmu. Linie 24h, niezależnie
  od tego czy centrala jest włączona czy nie, zawsze generują
  alarm. Pozostałe linie tylko wtedy, gdy centrala jest włączona.

  Kod Policyjny jest wysyłany wtedy, gdy dwie różne linie dozorowe w tym samym podsystemie zostaną naruszone w ciągu
  zaprogramowanego Czasu Kodu policyjnego (również linie
  24h). Kod Policyjny wysyłany jest natychmiast, chyba że naruszona linia ma zaprogramowane opóźnienie transmisji.
  Kod Policyjny...................................... Podprogram [328]

  Powrót linii do stanu normalnego
  Jeśli jest ustawiona opcja Powroty po sygnalizacji to centrala
  prześle kody raportujace o powrocie linii do stanu normalnego,
  gdy alarm głośny zostanie zakończony, przy czym linia w tym
  momencie musi być w stanie normalnym. Jeśli linia nadal jest
  naruszona, to centrala wyśle komunikat dopiero po jej powrocie
  do stanu normalnego. Jeśli powyższa opcja jest wyłączona, to
  centrala wyśle komunikat o powrocie natychmiast po powrocie
  linii do stanu normalnego lub po wyłączeniu systemu.

  !

  Linie 24 godzinne raportują przywrócenie stanu normalnego zaraz po wystąpieniu stanu normalnego linii.

  Powroty alarmów po
  sygnalizacji......................... Podprogram [380]: opcja [2]
  Włączenia
  Centrala będzie wysyłać Kod potwierdzający włączenie w celu
  poinformowania o włączeniu Podsystemu. Sygnał nie będzie
  transmitowany dopóki nie upłynie Czas na Wyjście. Brzęczyk
  klawiatury emituje serię ośmiu dźwięków, potwierdzając wysłanie kodu i odebranie go przez stację monitorowania. W celu
  identyfikacji osoby przeprowadzającej włączenie dla każdego
  Kodu Użytkownika, Kodu Głównego i Kodu Głównego Podsystemu może być zaprogramowany różny Kod Raportujący.
  Potwierdzenie włączenia..... Podprogram [381]: opcja [4]
  Włączenie /Wyłączenie przy pomocy bezprzewodowego klucza - stacyjki
  Jeżeli w systemie alarmowym użyty został moduł interfejsu
  bezprzewodowego PC5132 w wersji 3. 0 lub nowszej, włączanie i wyłączanie może odbywać się przy pomocy bezprzewodowego przycisku. Jeśli użyto przycisku identyfikowanego z kodem użytkownika, zdarzenie takie jest odnotowywane w rejestrze, a centrala wysyła kody raportujące do stacji monitorowania (takie same jak dla wł/wył. podsystemu kodem). Jeżeli używany przycisk nie identyfikowany to kody raportujące wysłane
  do stacji monitorowania są takie same jak dla wł/wył podsystemu kluczem.
  Opcja [4] w podprogramie [015] powinna być ustawiona na
  OFF, aby nastąpiło włączenie podsystemu bezprzewodowym
  przyciskiem z identyfikacją.
  Wyłączeniu podsystemu z dozoru będzie zawsze towarzyszyć
  identyfikacja użytkownika.

  Kod usterki zasilania AC
  Aby zabezpieczyć się przed wysyłaniem tego kodu przez centralę w przypadkach wystąpienia krótkich braków napięcia w
  sieci zasilającej, należy zaprogramować opcję Opóźnienia
  transmisji usterki AC. Kod raportujący Powrót po usterce
  będzie opóźniony o taką samą liczbę minut.

  !

  Jeśli opcja Opóźnienia transmisji usterki AC zostanie
  zaprogramowana na [000], transmisja kodu będzie
  natychmiastowa.

  Opóźnienie transmisji uszkodzenia AC... [370].
  Zasilanie urządzeń bezprzewodowych
  Jeżeli napięcie baterii urządzenia bezprzewodowego jest zbyt
  niskie, urządzenie zgłasza to centrali która raportuje ten fakt do
  stacji monitorowania. Transmisję można opóźnić, programując
  liczbę dni opóźnienia w podprogramie [370]. Po wymianie baterii centrala wyśle kod powrotu zasilania do stanu normalnego. Zdarzenia zostaną zapisane w rejestrze zdarzeń.
  Kody raport. uszkodzenia
  urządzeń bezprzewodowych................ Podprogram [353]
  Opóźnienie transm. usterki baterii...... Podprogram [370]

  Komunikator - Formaty Transmisji

  Każdy numer telefoniczny może być zaprogramowany w centrali alarmowej w celu raportowania zdarzeń przy użyciu jednego z 8 dostępnych formatów. Są to:
  Format impulsowy 10 i 20 BPS, Contact ID, SIA, Pager i powiadamianie osobiste.
  Format Transmisji................................. Podprogram [360]
  Kierunki transmisji............... Podprogramy [361] do [368]

  Formaty impulsowe
  Zależnie od ustawień w programie centrala komunikuje się ze
  stacją monitorowania alarmów przy następujących parametrach:
  3/1, 3/2, 4/1 lub 4/2;
  10 i 20 bps;
  1400 lub 2300 Hz sygnał handshake'u.
  Zamiast sygnału handshake'u 1400 lub 2300Hz można zaprogramować sygnał 1600 Hz, ale tylko dla formatów [01] i [02].
  Sygnał handshake 1600 Hz.... Podprogram [702] opcja [4]
  Dodatkowe uwagi dotyczące formatu impulsowego.
  1 Cyfra " 0 " nie wysyła żadnych impulsów i jest używana jako wypełnienie.
  2 Numer identyfikacyjny składa się z 4 cyfr. Jeśli powinien
  zostać wysłany 3 cyfrowy numer identyfikacyjny, jako
  czwartą cyfrę należy użyć 0.
  3 Odpowiednikiem cyfry zero jest liczba HEX " A ".
  3 cyfrowy numer identyfikacyjny [123] jest programowany jako [1230];
  4 cyfrowy numer identyfikacyjny [4079] jest programowany jako [4A79].

  - 20 -

  4

  Odpowiednikiem cyfry zero jest liczba HEX " A ".
  cyfrowy numer identyfikacyjny [123] jest programowany
  jako [1230];
  cyfrowy numer identyfikacyjny [4079] jest programowany jako [4A79].
  Programując Kody Raportujące należy wprowadzać 2 cyfry.
  Jeśli powinien zostać zaprogramowany kod 1 cyfrowy, jako
  drugą cyfrę należy wprowadzić " 0 ". Jeśli w kodzie występuje
  0 to należy je zastąpić cyfrą HEX " A ".
  kod [3] jest programowany jako [30];
  kod [30] jest programowany jako [3A].

  5

  Dla uniknięcia wysyłania kodu raportującego należy kod danego zdarzenia zaprogramować jako [00] lub [FF].

  Handshake standardowy / 1600Hz..... Podprogram [702]: [4]

  Format Contact ID
  Format umożliwia szybką transmisję ze stacją monitorowania w
  trybie tonowym. Oprócz szybkości, zaletą tego formatu jest to, że
  może przesłać więcej informacji. Na przykład raportując alarm z
  linii 1 format Contact ID może wysłać również informację o rodzaju alarmu (włamaniowy, napadowy itp.
  Programując format Contact ID dla każdego transmitowanego
  zdarzenia należy wybrać 2 cyfry z zamieszczonej w Dodatku A
  listy kodów zdarzeń. Dwie cyfry oznaczają rodzaj zdarzenia alarmowego. Centrala alarmowa automatycznie generuje wszystkie
  pozostałe informacje, łącznie z numerem linii. Wpisanie kodu raportującego [00] lub [FF] blokuje wysyłanie zdarzenia do stacji.
  Jeżeli jest ustawiona opcja Automatyczne Contact ID to centrala
  działa następująco:
  1 Jeżeli zaprogramowany jest kod raportujący [00], centrala
  nie będzie raportować zdarzenia do stacji monitorowania.
  2 Jeżeli zaprogramowane są dowolne kody raportujące od
  [01] do [FF] ([FF] - ustawienie fabryczne), centrala automatycznie generuje odpowiednie kody raportujące zgodnie z wbudowanym wzorcem.
  Stosowanie automatycznego Contact ID skraca czas programowania komunikatora. Warunkiem stosowania jest zgodność wzorca
  Contact ID centrali z wzorcem stosowanym przez stację monitorowania.

  Dodatkowe uwagi dotyczące Contact ID:
  3
  Numer identyfikacyjny składa się zawsze z 4 cyfr.
  Jeżeli w numerze identyfikacyjnym występuje 0, należy je
  zastąpić cyfrą HEX A.
  Wszystkie kody raportujące składają się z 2 cyfr.
  Jeśli w kodzie raportującym występuje 0, należy je zastąpić cyfrą HEX A.
  Aby wyłączyć raportowanie danego zdarzenia przez centralę alarmową należy kod raportujący tego zdarzenia zaprogramować jako [00].

  Szczegółowy wykaz kodów raportujących formatu Contact ID
  podano w Dodatku A.
  Automatyczne Contact ID........ Podprogram [381] opcja [7]

  Format SIA
  Format ten jest specjalnym formatem do szybkiej transmisji
  ze stacją monitorowania w trybie modulacji FSK. Automatycznie generuje typ sygnału alarmowego np. włamanie, pożar, napad itd. Dwucyfrowy kod raportujący jest używany do
  identyfikacji numeru linii lub numeru kodu użytkownika.

  !

  Opcja Automatycznego SIA pozwala automatycznie
  generować numery linii dozorowych i numery kodów użytkownika bez potrzeby programowania tych
  danych.

  Jeśli wybrano format SIA z aktywną opcją: Automatyczne
  SIA, centrala alarmowa raportuje do stacji monitorowania
  stosując następujące reguły:
  1. Jeśli kod raportujący zdarzenie jest ustawiony jako
  [00], centrala nie będzie raportować zdarzenia. Jeśli zaprogramowano dowolny kod zdarzenia z zakresu
  [01] ÷ [FF], centrala alarmowa będzie wysyłać automatycznie generowany numer linii lub kodu użytkownika.
  Wyłączenie opcji Automatyczne SIA spowoduje następujące
  działanie centrali:
  1. Jeżeli zaprogramowano kod raportujący zdarzenia jako
  [00] lub [FF], centrala nie raportuje zdarzenia do stacji
  monitorowania. Jeżeli zaprogramowano kod raportujący z zakresu [01] ÷
  [FF], centrala prześle zaprogramowany kod.
  Zestawienie kodów formatu SIA podano w Dodatku A.
  Automatyczne SIA............. Podprogram [381] opcja [3]

  Format Pager
  Format transmisji dla dowolnego numeru telefonicznego może zostać zaprogramowany jako Format Pager. Po zaistnieniu
  zdarzenia przy wybranym kierunku komunikacji na numer
  telefonu z formatem Pager, centrala alarmowa przystąpi do
  wysyłania komunikatu.
  Dzwoniąc na Pager, centrala wymaga zaprogramowania dodatkowych cyfr.
  Hex B odpowiada przyciskowi [*] na telefonie;
  Hex C odpowiada przyciskowi [#] na telefonie;
  Hex D oczekiwanie na sygnał zgłoszenia;
  Hex E dwusekundowa pauza;
  Hex F znacznik końca numeru telefonicznego.
  Centrala będzie próbować dzwonić na Pager jeden raz. Po
  wybraniu cyfr numeru telefonu centrala wysyła numer identyfikacyjny i kod raportujący oraz znak [#] (Hex C). Centrala
  nie jest w stanie stwierdzić, czy komunikat został odebrany
  przez Pager prawidłowo. Błąd komunikacji zostanie wygenerowany tylko w przypadku zajętości numeru lub braku sygnału centrali telefonicznej.

  !

  Format Pager nie może być używany dla modułu
  komunikacji GSM-1000.

  !

  Używając formatu pager'a zaprogramuj 2 cyfry HEX
  "E" na końcu numeru telefonicznego.
  W kodach raportujących nie należy programować znaku "C" (znak końca).

  - 21 -

  Powiadamianie osobiste
  Format transmisji komunikatora dla dowolnego numeru telefonicznego może zostać zaprogramowany jako powiadamianie
  osobiste. Po wybraniu numeru telefonu do powiadomienia,
  centrala alarmowa wysyła ton identyfikacyjny. Użytkownik powinien nacisnąć na aparacie tonowym dowolny przycisk 0, 1, 2,
  4, 5, 7, 8, * lub #). Następnie centrala wysyła 20 sekundowy
  ton alarmu. Jeśli w tym samym czasie centrala zarejestruje kilka
  zdarzeń alarmowych to tylko raz wybierze numer z formatem
  powiadomienia osobistego.
  Uwaga: Nie każda centrala telefoniczna pozwala realizować tą
  funkcję.

  Czas zajęty przez programowanie za pomocą DLS można
  znacznie skrócić przez zastosowanie PC-LINKa. To łącze
  umożliwia programowanie centrali znajdującej się przy komputerze bez wykorzystywania sieci telefonicznej. Przewód PCLINK podłącza się z jednej strony do portu szeregowego
  COM komputera z z drugiej do wtyku PC-LINK na płycie centrali. Przewód PC-LINK można wykonać samodzielnie według
  rysunku poniżej.
  Aby nawiązać połączenie należy wydać komendę transferu danych w programie DLS a następnie wejść w tryb programowania instalatorskiego i wprowadzić [499][kod instalatora][499]. 10 Komunikacja z DLS
  Funkcja komunikacji z DLS umożliwia programowanie całej
  centrali przy użyciu komputera, modemu i linii telefonicznej.
  Wszystkie funkcje, opcje, oraz status centrali (uszkodzenia,
  otwarte linie) mogą być przeglądane i programowane przy użyciu programu DLS.

  !

  Po włączeniu zasilania centrala będzie gotowa do komunikacji z DLS przez okres 6 godzin, chyba że opcja
  ,, Użytkownik zezwala na DLS" zostanie wyłączona.

  Jeśli komunikacja z DLS jest dozwolona to centrala będzie odpowiadać na przychodzące wywołania z DLS po odebraniu zaprogramowanej liczby dzwonków.
  Gdy włączono opcję Pominięcia Automatycznej Sekretarki/
  Podwójny zew (lub w czasie pierwszych 6 godzin od włączenia zasilania centrali), centrala zareaguje w następujący sposób:
  o Komputer dzwoni do centrali która,, słyszy" jeden lub
  dwa dzwonki ale nie odbiera połączenia. Od tego momentu centrala uruchamia licznik czasu;
  o Komputer przerywa próbę połączenia a następnie dzwoni
  jeszcze raz. Jeśli w czasie ustawionym w pozycji Czas
  drugiego zewu nastąpi ponowne wywołanie centrali to
  odpowie ona po pierwszym sygnale dzwonka.
  Centrala automatycznie wejdzie w tryb łączności z DLS, chyba
  że jest ustawiona opcja Oddzwonienia. Jeśli tak, to centrala
  alarmowa i komputer rozłączą się. Centrala wybierze numer
  telefoniczny komputera i poczeka, aż ten odbierze połączenie.
  Następnie proces transmisji danych DLS zostanie rozpoczęty.
  Jeśli ustawiono opcję Użytkownik Zezwala na DLS, to użytkownik może ręcznie spowodować przez naciśnięcie [*][6]
  [kod główny] [5], że centrala będzie oczekiwać na połączenie z
  DLS przez określony czas.
  Jeżeli ustawiona jest opcja Zezwolenie na DLS 1h centrala
  oczekuje na połączenie przez godzinę. Po wykonaniu transmisji
  DLS zezwolenie jest kasowane. Jeżeli ustawiona jest opcja Zezwolenie na DLS 6h centrala oczekuje na połączenie przez 6
  godzin. Po wykonaniu transmisji DLS można wykonywać kolejne transmisje bo zezwolenie jest kasowane dopiero po upłynięciu sześciu godzin.
  Jeśli ustawiono opcję Użytkownik inicjuje DLS, to użytkownik przez naciśnięcie [*][6] [kod główny] [6] może spowodować, że centrala zadzwoni do komputera DLS.
  Kod Identyfikacyjny Komputera z DLS i Kod Identyfikacyjny DLS Centrali są stosowane w celach bezpieczeństwa i
  właściwej identyfikacji. Aby mogło dojść do połączenia oba te
  kody muszą być identyczne w centrali i w pliku centrali w komputerze. Zaleca się zmianę tych kodów na wartości inne niż
  ustawione fabrycznie aby uniemożliwić przeprogramowanie
  centrali przez osoby trzecie.

  Rys. Łącze PC-LINK

  !

  Przy zgrywaniu opisów z klawiatury LCD, jedynie opisy
  klawiatury o adresie 8 zostaną zgrane przez program
  DLS.

  Pominięcie Automatycznej Sekretarki
  / Podwójny zew...................................... [401]: [1]
  Użytkownik zezwala na DLS................ [401]: [2]
  Oddzwonienie........................................ [401]: [3]
  Użytkownik inicjuje DLS..................... [401]: [4]
  Zezwolenie na DLS 1h lub 6 godz...... [702]: [7]
  Nr tel. komputera z DLS...................... Podprogram [402]
  Kod identyfikacyjny komputera z DLS..... [403]
  Kod identyfikacyjny centrali................ Podprogram [404]
  Czas drugiego zewu............................... Podprogram [405]
  Liczba dzwonków.................................. Podprogram [406]
  Nagłówek nr tel. modułu GSM............. Podprogram [490]
  Aktywacja PC-LINKa........................... Podprogram [499]

  5. 11 Wyjścia programowalne PGM
  Na płycie centrali znajdują się wyjścia programowalne PGM1 i
  PGM2, które można zaprogramować wybierając jeden z niżej
  wymienionych typów:
  Wyjścia PGM z płyty głównej.............. Podprogram [009]

  !

  Wyjść PGM nie można zablokować żadną opcją programowania. Aby nie działały, należy odłączyć od
  nich przewody.

  [01] Sygnalizacja Pożarowa i Włamaniowa
  Wyjście to będzie uaktywnione, gdy wyjście alarmowe sygnalizatora BELL będzie aktywne. Jeśli wyjście alarmowe będzie
  miało charakter pulsujący, to Wyjście PGM będzie działać tak
  samo. Wyjście to jest także uaktywniane wstępnym alarmem
  dla Linii Pożarowej Opóźnionej.

  - 22 -

  [02] Nie wykorzystywane.
  [03] Reset czujek dymu [*][7][2].

  !

  [10] Zapamiętane Zdarzenia w Systemie
  Wyjście to będzie aktywne, jeśli nastąpi jedno z wybranych
  niżej zdarzeń.

  Wyjście normalnie aktywne.
  W stanie aktywnym ma potencjał masy.

  !

  Typ ten jest używany do resetowania czujek dymu.
  Po wprowadzeniu polecenia [*][7][2] wyjście zostanie wyłączone
  na okres 5 sekund (rozdz. Klawiatura nie będzie emitowała
  ciągłego sygnału dźwiękowego informującego o dezaktywacji tego wyjścia. Szczegóły dotyczące okablowania przedstawiono na
  rysunkach w rozdziale 2.

  !

  W systemie może być zaprogramowane tylko jedno wyjście typu [03] lub [20].

  [04] Nie wykorzystywane
  [05] Włączenie Systemu/Podsystemu
  Wyjście to będzie aktywne, gdy podsystem będzie włączony (już
  od włączenia opóźnienia wyjściowego). Jeśli podsystem jest wyłączony z dozoru wyjście jest nieaktywne.

  [06] Gotowość do Włączenia
  Wyjście to będzie aktywne, gdy podystem jest gotowy do włączenia (wszystkie linie w stanie normalnym, oprócz linii z wymuszonym włączeniem); po wprowadzeniu kodu włączającego, wyjście
  dezaktywuje się.

  [07] Sygnalizacja w klawiaturze
  Wyjście to zostanie uaktywnione, gdy w systemie wystąpi jedno z
  podanych niżej zdarzeń. Powrót do stanu normalnego nastąpi po
  zakończeniu sygnału dźwiękowego klawiatury.
  Gong;
  Sygnalizacja przed automatycznym włączeniem;
  Czas Opóźnienia na Wejście;
  Uaktywnienie linii 24 godzinnej nadzoru z brzęczykiem;
  Czas na Wyjście z sygnalizacją w klawiaturze.

  Wyjście aktywne dla cichych i głośnych alarmów lub
  alarmu wezwania pomocy medycznej. W czasie prealarmów lub opóźnień - nieaktywne.

  Po aktywacji w stanie dozoru wyjście dezaktywuje się po wyłączeniu podsystemu. Jeśli aktywacja nastąpiła w stanie wyłączenia wyjście dezaktywuje się gdy:
  a) w czasie trwania sygnalizacji alarmowej podany zostanie
  ważny kod dostępu;
  b) po zakończeniu sygnalizacji alarmowej podsystem zostanie włączony w dozór.
  Wyjście typu [10] może służyć do informowania użytkownika o wystąpieniu określonych zdarzeń alarmowych.
  Uwaga: opcje wyjść PGM dla typu [10] są inne niż dla pozostałych. Zaprogramuj sposób aktywacji wyjścia wybierając
  jedną lub kilka opcji:
  Opcja [1] ON: Włamanie (Linie Opóźnione, Natychmiastowe, Warunkowe, Sypialniane, Włamaniowe
  24h);
  Opcja [2] ON: Pożar (Przyciski pożarowe, Linie pożarowe);
  Opcja [3] ON: Panika (Przyciski Paniki, Linie Paniki);
  Opcja [4] ON: Medyczny (Przyciski Pomocy, Linie Medyczna i Niebezpieczeństwo);
  Opcja [5] ON: Nadzór (Linie: Nadzór, Zamrażarka, Obecność Wody);
  Opcja [6] ON: Priorytetu (Linie: Gaz, Temperatura, Zraszacze, 24h Zatrzask);
  Opcja [7] ON: Napad (Linie 24h Napadowe);
  Opcja [8] Nieużywany.

  [11] Sabotaż Systemu (wszystkie sabotaże).
  Wyjście to będzie aktywne, gdy nastąpił sabotaż, powraca do
  stanu normalnego po usunięciu przyczyny.

  [12] Uszkodzenie Linii Telefonicznej i Alarmy

  [08] W czasie opóźnień na wejście i wyjście.
  Przy włączeniu systemu, Wyjście to zostanie uaktywnione w czasie na wyjście plus dodatkowe 2 minuty. Podobnie przy wejściu
  do obiektu. Wyjście to będzie aktywne w czasie na wejście plus
  dodatkowe 2 minuty. Przy wyłączaniu systemu wyjście jest aktywne przez 2 minuty.

  [09] Uszkodzenie Systemu.
  Wyjście to będzie uaktywnione, gdy wystąpi jedno z wybranych
  uszkodzeń: Po usunięciu stanu uszkodzenia wyjście powróci do
  stanu nieaktywnego.
  Opcje PGM programowane dla typu PGM - [09] programowane
  podprogramach [141] do [142] są inne niż standardowe. Ich lista
  i opis są podane poniżej. Można uaktywnić dowolne z podanych
  opcji.
  Lista opcji dla typu PGM [09] - rodzaje uszkodzeń powodujących uaktywnienie wyjścia:
  Opcja [1] ON: Wymagana Obsługa Serwisowa (akumulator,
  sygnalizatory, ogólne uszkodzenie, sabotaż, błąd nadzoru);
  Opcja [2] ON: Brak zasilania 230 V;
  Opcja [3] ON: Uszkodzenie linii telefonicznej;
  Opcja [4] ON: Błąd Komunikacji;
  Opcja [5] ON: Usterka linii pożarowej/uszkodzenie linii;
  Opcja [6] ON: Sabotaż linii;
  Opcja [7] ON: Wyładowanie baterii linii bezprzewodowej;
  Opcja [8] ON: Brak ustawienia czasu systemowego.

  Wyjście to zostanie uaktywnione po zaistnieniu uszkodzenia
  linii telefonicznej i gdy wystąpił w systemie stan alarmu. W
  dozorze stan aktywny pozostanie do czasu wprowadzenia Kodu Użytkownika lub powrotu linii telefonicznej do stanu normalnego. Jeśli aktywacja nastąpiła w stanie wyłączenia wyjście dezaktywuje się gdy w czasie trwania sygnalizacji alarmowej podany zostanie ważny kod dostępu lub po zakończeniu sygnalizacji alarmowej podsystem zostanie włączony w
  dozór.

  !

  Wyjście to jest uaktywniane przy alarmie głośnym i
  cichym (z wyjątkiem alarmu działania pod przymusem i alarmu z wejścia PGM 24h).

  [13] Sygnał "Kissoff"
  Wyjście zostanie uaktywnione na czas 2 s po otrzymaniu
  przez centralę sygnału synchronizacji,, Kissoff" ze stacji monitorowania alarmów.

  - 23 -

  [14] Wybieranie typu " Ground Start "
  Wyjście to zostanie uaktywnione na czas 2 sekund, zanim centrala spróbuje nawiązać łączność telefoniczną na linii typu
  " Ground Start ". Przy używaniu tej opcji należy na początku numeru telefonicznego wprowadzić 2 s przerwę. Linie telefoniczne tego typu nie występują w Polsce.

  Wyjście to jest używane jako linia transmisji danych informująca moduł GSM o numerze telefonicznym (dotyczy PGM1).

  Opcja [5]

  [17] Przy włączeniu normalnym (AWAY)
  Wyjście to będzie aktywne, gdy system zostanie włączony w
  trybie normalnym (AWAY -wyjście), już od momentu startu
  czasu na wyjście. Wyjście staje się nieaktywne po wyłączeniu.

  [18] Przy włączeniu obwodowym (STAY)
  trybie obwodowym już od momentu startu czasu na wyjście.
  Wyjście staje się nieaktywne po wyłączeniu z dozoru.

  !

  W systemie może być zaprogramowane tylko jedno
  wyjście typu [03] lub [20]. Tradycyjnie [*][7][2] jest
  rezerwowana dla resetu czujek dymu i programuje się
  jako typ [03].

  [21] - [22] - Nieużywane
  [23] Linia cicha 24 godzinna (tylko PGM2)
  Do zacisku PGM2 można przyłączyć przycisk napadowy przez
  co uzyska się cichą sygnalizację napadu. Klawiatura w żaden
  sposób nie wskaże alarmu, sygnalizator również nie zostanie
  uruchomiony, natomiast do stacji monitorowania zostanie przesłany odpowiedni kod. Przy tej opcji Wyjście PGM2 staje się
  linią wejściową, dla której nie działa licznik naruszeń. Nie aktywuje także innych wyjść PGM.

  [24] Linia głośna 24 godzinna (tylko PGM2)
  co uzyska się głośną sygnalizację napadu. Klawiatura LCD wyświetli "Alarm w systemie", sygnalizator zostanie uruchomiony, a do stacji monitorowania zostanie przesłany odpowiedni
  kod. Przy tej opcji Wyjście PGM2 staje się linią wejściową, dla
  której nie działa licznik naruszeń. Nie aktywuje także innych
  wyjść PGM.

  Opcje wyjść PGM
  Każde programowalne wyjście wymaga do prawidłowego działania zaprogramowania opcji wyjść. Dla PGM typu [09] i [10]
  opcje te zostały omówione wyżej. Natomiast w przypadku typów PGM [01], [03], [05]-[08], [11]-[24] opcje są następujące:

  brak aktywacji

  ON

  aktywacja przy zdarzeniu
  dezaktywacja przy zdarzeniu

  impuls 5 sekund
  impuls ON/OFF

  z kodem
  bez kodu

  Typ [01] ma zawsze opcję 1 i 2 włączoną.
  Zmiana typu wyjścia PGM powoduje powrót opcji do ustawień
  fabrycznych.

  !

  [19] [*][7][1] Wyjście użytkowe #1.
  [20] [*][7][2] Wyjście użytkowe #2.
  Wyjścia te aktywuje użytkownik z dowolnej klawiatury. Ich aktywacja jest sygnalizowana przez klawiaturę potrójnym dźwiękiem.

  dotyczy Podsystemu 2

  OFF

  Opcja [4]

  [16] Obsługa modułu GSM 1000

  Wyjście to jest sterowane zdalnie przez program DLS.

  Opcja [3]

  [15] Zdalne sterowanie

  dotyczy Podsystemu 1

  Opcja [2]

  ON
  Opcja [1]

  Opcja [3] musi pozostać na ON dla typów PGM [16],
  [23] i [24].
  Jeżeli wyjścia PGM zostaną zaprogramowane na takie same typy opcje [1], [2] i [5] dla tych wyjść muszą
  być takie same. Nie dotyczy to typów [09] Uszkodzenie
  Systemu i [10] Zapamiętane Zdarzenia.

  Opcje PGM................................ Podprogram [141] - [142]
  Timer wyjścia PGM............................. Podprogram [164]

  5. 12 Monitorowanie Linii Telefonicznej
  (MLT)
  Gdy Monitorowanie Linii Telefonicznej jest włączone, centrala sprawdza obecność napięcia w linii telefonicznej i wykazuje uszkodzenie, gdy linia jest odłączona. Linia jest sprawdzana co 10 sekund i jeżeli jej napięcie spada poniżej 3 V w trakcie kolejnych sprawdzeń (liczbę sprawdzeń określa - Opóźnienie transmisji usterki MLT), to centrala wykaże uszkodzenie.
  Chwilowe odłączenia linii nie będą powodować sygnalizacji
  usterki.
  Opcje MLT tylko usterka i MLT głośne przy włączonym
  podsystemie, pozwala wybrać, czy centrala będzie sygnalizować usterkę na klawiaturze lub czy w sposób głośny.
  Gdy uszkodzenie zostanie usunięte - centrala może wysłać kod
  raportujący o sprawności po uszkodzeniu (i raporty o innych
  zdarzeniach mających miejsce podczas trwania uszkodzenia).
  Jeżeli w systemie jest zainstalowany moduł komunikatora komórkowego GSM 1000 to w centrali można zaprogramować
  Kod Raportujący MLT - wysyłany przez moduł GSM.
  MLT uaktywnione......................... Podprogram [015]: [7]
  MLT tylko usterka lub MLT głośne
  przy włączonym podsystemie......... Podprogram [015]: [8]
  Kod raportujący usterkę MLT............ Podprogram [349]
  Kod raportujący sprawność linii telefonicznej
  po usterce................................................. Podprogram [350]
  Opóźnienie transmisji usterki MLT........... [370]

  - 24 -

  5. 13 Monitorowanie Obwodów Sygnalizatorów
  Jeżeli w obwodzie wyjściowym zasilania sygnalizatorów nastąpi
  przerwa, to taki stan zostanie natychmiast wykryty i sygnalizowany jako Uszkodzenie. Dodatkowo klawiatura co 10 sekund emituje podwójny krótki sygnał dźwiękowy. Do stacji monitorowania
  może zostać wysłany kod raportujący uszkodzenie obwodu sygnalizatorów. Po usunięciu przyczyny uszkodzenia może zostać
  wysłany kod raportujący usunięcie uszkodzenia obwodu sygnalizatora. Jeżeli opcja,, Sygnał alarmu pożarowego ciągły" jest włączona, to sygnalizacja pożarowa będzie trwała do momentu wprowadzenia kodu. W przeciwnym razie do momentu wprowadzenia
  kodu lub zakończenia Czasu Sygnalizacji.
  Czas sygnalizacji...................................... Podprogram [005]
  Kod raportujący Uszkodzenia
  obwodu sygnalizatorów........................... Podprogram [349]
  Kod raportujący sprawność po uszkodzeniu
  obwodu sygnalizatorów........................... Podprogram [350]
  Sygnał alarmu pożarowego
  ciągły.................................................... Podprogram [014]: [8]

  !

  Wyjście na sygnalizatory dźwiękowe i optyczne jest dosyć zawodną częścią systemu alarmowego. W celu
  zwiększenia bezpieczeństwa obiektu zaleca się przyłączanie centrali alarmowej do stacji monitorowania alarmów. Informacje o alarmie przekazane mogą być drogą
  telefoniczną i rezerwowo drogą radiową. Monitorowanie przez stację gwarantuje, że profesjonalne służby zostaną odpowiednio szybko powiadomione o krytycznej
  sytuacji, jaka ma miejsce w dozorowanym obiekcie. 14 Okresowy Test Transmisji
  W celu upewnienia się, że połączenie do stacji monitorowania
  działa prawidłowo, centrala może być zaprogramowana do przeprowadzania cyklicznie w ustalonych okresach transmisji. Kod
  raportujący Testu Transmisji wysyłany jest o godzinie ustawionej
  w podprogramie Godzina testu transmisji. Liczba dni między testami pozwala określić, co ile dni ma być raport wysyłany. Jeśli
  zmniejszono liczbę dni to do następnej transmisji system odczeka
  ilość dni wynikającą z poprzedniego ustawienia, dopiero po tej
  transmisji przyjęty zostanie nowy okres. Opcja Test Transmisji z
  cyklem minutowym/dniowym, pozwala ustawić czy Cykl Testu
  mierzony jest w minutach czy dniach. Jeżeli w minutach, to ustawienie opcji Godzina Testu Transmisji nie ma znaczenia.
  Jeśli w systemie zainstalowano moduł GSM 1000, to zostanie
  również wysłany test połączenia komórkowego. W przypadku zaprogramowanego Kodu Raportującego Testu Transmisji GSM,
  kod ten zostanie wysłany w tym samym czasie co raport po linii
  telefonicznej.
  Jeżeli wybrano opcję wysyłania raportu testu co określoną liczbę
  minut (nie dni), wówczas cykl przerwy jest mierzony w minutach
  (od 001 do 255). Nie należy programować wartości mniejszych
  niż 10 minut.
  Użytkownik może sam spowodować sprawdzenie toru transmisji.
  Jeżeli został zaprogramowany Kod Raportujący Testu Systemu,
  to centrala wyśle raport po otrzymaniu z klawiatury polecenia
  Test Systemu (rozdz. 4 -,, Polecenia [*]; [*] [6] Funkcje użytkownika").

  Kody raportujące testów transmisji
  i systemu............................................ Podprogram [352]
  Godzina testu transmisji................... Podprogram [371]
  Cykl wysyłania testu......................... Podprogram [370]
  Test transmisji z cyklem
  minutowym/dniowym................... Podprogram [702]: [3]

  5. 15 Opóźnienie Transmisji
  Jeżeli, dla danej linii dozorowej, została uaktywniona opcja
  opóźnienie transmisji, to centrala będzie transmitować kod
  raportujący o alarmie po zaprogramowanym czasie. Jeżeli
  system zostanie wyłączony zanim minie czas opóźnienia
  transmisji, raport o alarmie nie zostanie przesłany.
  Opóźnienie transmisji........................ Podprogram [370]

  5. 16 Przyciski Pożar, Pomoc, Napad
  Przyciski funkcyjne są dostępne na wszystkich klawiaturach.
  Przyciski te muszą być naciśnięte i przytrzymane przez 2 sekundy, aby wywołać reakcję centrali. Opóźnienie to zabezpiecza przed wywołaniem fałszywych alarmów.
  Przycisk pożar [F] /
  wywołuje alarm zgodny z definicją
  zawartą w [013] [8],
  który trwa aż do momentu podania
  kodu użytkownika lub upływu czasu trwania alarmu oraz bezzwłoczne wysłanie kodu raportującego do stacji.
  Przycisk pomoc [A] /

  wywołuje trzykrotny dźwięk

  w klawiaturze i wysłanie kodu raportu do stacji monitorowania. Po otrzymaniu sygnału,, kissoff" ze stacji monitorowania klawiatura wygeneruje 10 krótkich dźwięków.
  Przycisk panika [P] /

  może wywołać alarm głośny

  lub cichy, zależnie
  od wybranej opcji, oraz wysłanie
  kodu raportującego do stacji. W przypadku nie wybrania
  opcji Przycisk Panika uruchamia brzęczyk i sygnalizator
  alarm jest cichy.

  !

  Wszystkie przyciski działają nawet po wybraniu opcji
  wygaszania klawiatury (rozdz. 22).

  Aktywny Przycisk Pożar........... Podprogram [015]: [1]
  Przycisk Panika uruchamia brzęczyk
  i sygnalizator............................... Podprogram [015]: [2]

  5. 17 Opcje Włączenia/Wyłączenia
  Jeżeli ustawiono opcję Szybkiego Włączenia, można włączyć
  system bez używania kodu dostępu przez wciśnięcie [*] [0],
  albo wciśnięcie zaprogramowanego przycisku funkcyjnego
  STAY lub AWAY na klawiaturach.
  Opcja Szybkie Wyjście pozwoli na opuszczenie obiektu z załączonym systemem przez wyjście z linią opóźnioną bez konieczności wyłączania i ponownego załączania systemu.
  Jeżeli została ustawiona opcja Sygnalizacji Włączenia/
  Wyłączenia, to panel będzie sygnalizował jednym krótkim
  sygnałem syren włączenie systemu, dwoma sygnałami - wyłączenie. Opcja Sygnalizuj Wyłączenie po Alarmie Klawiaturą
  pozwala na poinformowanie użytkownika wyłączającego system o zaistniałym alarmie (klawiatura wygeneruje 10 szybkich sygnałów dźwiękowych). Jeśli jest ustawiona opcja Sygnalizuj Wyłączenie po Alarmie Sygnalizatorem to system
  zasygnalizuje tę sytuację przez podanie 10 szybkich sygnałów
  z syren alarmowych.

  - 25 -

  Ustawienie opcji Potwierdzenie włączenia spowoduje, że klawiatura emituje 10 szybkich sygnałów, gdy do stacji monitorowania został wysłany (z sukcesem) kod raportujący o włączeniu.
  Wybranie opcji "Wyświetlaj status pomijania podczas włączania" powoduje zapalenie się lampki BLOKADA, o ile występują linie pomijane podczas załączania.
  Po załączeniu opcji "Zabronione włączenie przy braku AC/
  DC", centrala nie włączy się, o ile występują uszkodzenia związane z zasilaniem AC lub DC.
  Jeżeli jest zablokowana opcja,, Wyłączanie nie identyfikowanym przyciskiem bezprzewodowym", przycisk wyłączania systemu na niezdefiniowanym urządzeniu bezprzewodowym nie
  będzie działał. Urządzenie takie musi najpierw zostać przyporządkowane do wybranego kodu dostępu.

  W pewnych zastosowaniach,, Krótki sygnał syren przy automatycznym włączeniu" pozwala poinformować pracowników, że
  system zostanie niebawem włączony dając im tym samym czas
  na zatrzymanie akcji włączania lub opuszczenie obiektu.

  Uaktywnione Szybkie Włączenie.. Podprogram [015]: [4]
  Uaktywnione Szybkie Wyjście....... Podprogram [015]: [3]
  Krótka sygnalizacja syren przy Włączeniu/
  Wyłączeniu podsystemu................ Podprogram [014]: [1]
  Potwierdzenie Włączenia.............. Podprogram [381]: [4]
  Wyłączenie po alarmie
  klawiatura sygnalizuje.................. Podprogram [381]: [1]
  sygnalizator sygnalizuje................ Podprogram [381]: [2]
  Wyświetlany status pomijania linii Podprogram [016]: [7]
  Zabronione włączenie bez AC/DC Podprogram [701]: [3]
  Zezwolenie na wyłączanie systemu
  nie identyfikowanym przyciskiem
  bezprzewodowym......................... Podprogram [017]: [1]

  Opóźnienie na wejście 1 i 2................... Podprogram [005]
  Opóźnienie na wyjście........................... Podprogram [005]
  Opcje krótkich sygnałów na
  wejście i na wyjście................... Podprogram [014]: [2]-[4]
  Dźwiękowa sygn. klawiatury
  w Czasie opóźnienia na Wyjście.... Podprogram [014]: [6]
  Zakończenie Czasu na Wyjście...... Podprogram [014]: [7]
  Włączenie głośnej sygnalizacji
  błędu wyjścia................................... Podprogram [013]: [6]

  5. 18 Opcje Sygnalizacji Czasu na Wejście i
  Wyjście
  Przy włączaniu centrala zacznie odliczać czas na Wyjście. Jeśli
  ustawiono opcję,, Dźwiękowej sygnalizacji klawiatury w czasie
  opóźnienia na wyjście", to klawiatura będzie co sekundę podawała sygnał dźwiękowy do momentu upłynięcia tego opóźnienia. Na dziesięć sekund przed włączeniem systemu częstotliwość emitowania dźwięków zwiększy się.
  W pewnych warunkach może być uaktywniona opcja Krótki
  Sygnał Syren w Czasie Wyjścia. Centrala będzie podawała
  krótkotrwałe sygnały dźwiękowe alarmu, a w ostatnich 10 sekundach Czasu na Wyjście sygnały te będą powtarzane 3 razy
  w ciągu sekundy.
  Aktywna opcja,, Włączenie głośnej sygnalizacji błędu wyjścia"
  informuje użytkownika, że popełnił błąd przy wyjściu z obiektu
  (patrz rozdz. 1).
  Przy wejściu, jeśli została naruszona Linia Opóźniona, centrala
  zacznie odliczać Czas na Wejście. Klawiatura będzie podawała
  sygnał dźwiękowy - ciągły. Na dziesięć sekund przed upływem
  czasu na wejście, w celu ostrzeżenia użytkownika, sygnał zmieni swój charakter na pulsacyjny. Jeśli system, będący w stanie
  włączenia zanotował alarm, to podczas Czasu na Wejście będzie wydawał dźwięk przerywany.
  W pewnych warunkach może być uaktywniona opcja,, Krótki
  sygnał syren w Czasie opóźnienia na wejście". Centrala będzie
  podawała co 1 s krótkotrwałe sygnały dźwiękowe alarmu. Sygnalizacja ustanie po podaniu kodu i wyłączeniu systemu.
  Funkcja,, Dźwiękowa sygn. klawiatury w Czasie opóźnienia na
  Wyjście" pozwala na uniknięcie spowodowania fałszywego
  alarmu zbyt długim czasem opuszczania budynku. Nasilenie
  dźwięku podczas ostatnich 10 sekund pomaga zorientować się,
  że Czas na Wyjście już upływa.

  !

  W systemie możliwe jest stosowanie dwóch rodzajów
  linii o różnym opóźnieniu na wejście. Kiedy system
  jest włączony - Czas na Wejście będzie czasem opóźnienia linii naruszonej jako pierwsza.

  Kiedy jest uaktywniona opcja Zakończenie Czasu na Wyjście,
  centrala monitoruje linię opóźnioną podczas Czasu na Wyjście.
  Jeśli linia opóźniona jest naruszona, a następnie przywrócona
  do stanu normalnego, czas na wyjście zostaje zakończony, a
  centrala wchodzi natychmiast w stan włączenia. 19 Licznik Naruszeń
  Funkcja licznika naruszeń została utworzona z myślą o przeciwdziałaniu napływowi do stacji monitorowania fali takich
  samych komunikatów. Istnieje możliwość ustawienia różnych
  limitów dla alarmów z linii dozorowych, alarmów sabotażu
  oraz uszkodzeń. Gdy centrala przekazała zaprogramowaną liczbę raportów dla danego zdarzenia nie będzie już ich więcej raportować, chyba że nastąpi zerowanie Licznika.
  Fabrycznie limit licznika dla alarmów z linii został ustawiony
  na [003] tzn. centrala nie wyśle więcej niż 3 alarmy dla każdej
  z linii z ustawioną opcją licznika, chyba, że licznik został wyzerowany. Po przekroczeniu licznika naruszeń dla alarmów z
  danej linii sygnalizator nie będzie uruchamiany przy kolejnych
  alarmach z tej linii.
  Licznik Naruszeń zostanie wyzerowany przy włączeniu systemu lub każdego dnia o północy. Po wyzerowaniu, centrala na
  nowo będzie wysyłać komunikaty do stacji monitorowania
  alarmów.
  Licznik Naruszeń................................... 20 Rejestr Zdarzeń
  Centrala może zapamiętać 128 ostatnich zdarzeń, jakie pojawiły się w systemie. Każde zdarzenie posiada dane o czasie zdarzenia, nr linii, nr kodu użytkownika lub inne informacje.
  Jeśli jest uruchomiona opcja,, Przekroczenie licznika naruszeń
  przerywa zapis w rejestrze zdarzeń", to rejestr nie będzie zapisywał zdarzeń które powtórzą się częściej niż to określono w
  liczniku naruszeń. Zapobiega to przepełnieniu rejestratora.
  Rejestrator może być przeglądany na dwa sposoby: przy użyciu
  klawiatury LCD lub oprogramowania DLS. Możliwe jest też
  drukowanie zdarzeń,, na bieżąco" poprzez moduł PC5400 i
  drukarkę.
  Przekroczenie licznika naruszeń przerywa
  zapis w rejestrze zdarzeń............... Podprogram [013]: [7]

  - 26 -

  5. 21 Blokowanie Klawiatury

  5. 23 Podświetlenie Klawiatur

  System może zostać zaprogramowany na blokowanie klawiatur,
  gdy przekroczono dopuszczalną liczbę wprowadzeń błędnych kodów użytkownika. Gdy osiągnięto Liczbę Błędnych Kodów centrala zablokuje klawiaturę na Czas Blokady i zarejestruje zdarzenie w Rejestrze Zdarzeń. Przez cały czas blokady, po naciśnięciu
  dowolnego przycisku klawiatura będzie emitowała dźwiękowy
  sygnał błędu.

  Przyciski wszystkich klawiatur mogą, w celu poprawienia ich
  widoczności w trudnych warunkach, być podświetlone. Służy
  do tego opcja Podświetlenie Klawiatury.

  !

  Licznik błędnych kodów jest zerowany co godzinę.

  Aby wyłączyć opcję blokowania klawiatury należy zaprogramować Liczbę Błędnych Kodów na wartość [000].

  !

  Przy aktywnej blokadzie na jakiejkolwiek klawiaturze
  nie jest możliwe włączenie lub wyłączenie systemu stacyjką (linią klucza).

  Opcje blokady klawiatury........................ Podprogram [012]

  !

  Funkcja ta jest użyteczna do sprawdzenia, który z użytkowników ma kłopoty z włączeniem i wyłączeniem systemu. Jeśli ustawiono czas blokady jako [000] to nastąpi
  tylko zapisanie zdarzenia do Rejestratora Zdarzeń. Przykładowo jeśli następnym zdarzeniem po wpisie blokady
  klawiatury było włączenie/wyłączenie systemu przez
  użytkownika #5, to najprawdopodobniej ten użytkownik
  ma problemy z obsługą systemu. Pozwoli to na przeprowadzenie w późniejszym czasie indywidualnego, dodatkowego szkolenia użytkownika #5.

  Podświetlenie Klawiatury............ Podprogram [016]: [5]

  5. 24 Czas Reakcji Linii Dozorowych
  Standardowy czas reakcji dla wszystkich linii wynosi 500 ms.
  System nie będzie stwierdzał naruszenia linii, jeśli była ona
  naruszona w czasie krótszym niż 500 ms. Jeśli jest włączona
  opcja,, Linia 1 szybka", to czas reakcji dla tej linii będzie
  zmniejszony do 35 ms.
  Linia 1 szybka............................... Podprogram [013]: [5]

  5. 25 Ochrona Klawiatur przed Sabotażem
  Przy włączonej opcji,, Sabotaż klawiatury" w przypadku, gdy
  jedna z klawiatur zostanie zdjęta ze ściany, centrala będzie
  wyświetlać Uszkodzenie na pozostałych klawiaturach oraz
  transmitować kod raportujący Ogólny Sabotaż Systemu. Po
  powrocie po sabotażu klawiatury, centrala wyśle kod raportujący Stan Normalny po Ogólnym Sabotażu. Wszystkie klawiatury muszą być prawidłowo zamocowane i zabezpieczone
  zanim powyższa opcja zostanie włączona.
  Jeśli ustawiona jest opcja zatrzaskiwania sabotażu, to po powstaniu stanu sabotażu w systemie nie będzie możliwe włączenie systemu w dozór jeśli przedtem nie zostanie wprowadzona komenda [*][8][kod instalatora].

  !
  5. 22 Wygaszenie Klawiatury
  Jeżeli jest włączona opcja Wygaszenie Klawiatury i przez ostatnie 30 s nie był naciśnięty żaden z przycisków, centrala wyłączy
  wówczas wszystkie lampki i wyświetlacze LCD na klawiaturach z
  wyjątkiem podświetlenia przycisków.
  Ponowne włączenie wyświetlania informacji nastąpi jeśli zacznie
  się odliczanie Czasu na Wejście, wywołany zostanie alarm głośny lub gdy zostanie naciśnięty któryś z przycisków lub zastanie
  podany kod, w przypadku włączenia opcji Wymagany Kod do
  Anulowania Wygaszenia.
  W przypadku włączenia opcji Oszczędzanie Energii centrala wygasi wszystkie lampki i podświetlanie przycisków klawiatur, gdy
  nastąpi brak zasilania 230 V. Ma to na celu oszczędzanie energii
  zgromadzonej w akumulatorach.

  !

  Wygaszenie klawiatury jest niezbędne, jeśli jest ona zlokalizowana w miejscu, w którym ciągłe wyświetlanie informacji mogło by bardzo przeszkadzać (np. w sypialni).
  W pewnych zastosowaniach systemu, jeśli klawiatura
  znajduje się w miejscu publicznym, zaprogramowanie
  systemu tak, aby wyświetlał informacje dopiero po
  wprowadzeniu Kodu Użytkownika, pozwali na uniknięcie fałszywych alarmów, spowodowanych ludzką ciekawością.

  Wygaszenie klawiatury..................... Podprogram [016]: [3]
  Wymagany kod do anulowania
  wygaszenia klawiatury...................... Podprogram [016]: [4]
  Oszczędzanie Energii......................... Podprogram [016]: [6]

  Po włączeniu opcji,, sabotaż klawiatury" zaleca się
  sprawdzenie poprawności działania obwodu sabotażowego każdej klawiatury.
  Nie każda klawiatura jest wyposażona w obwód
  sabotażowy!

  Sabotaż Klawiatury...................... Podprogram [016]: [8]
  Kody raportujące Ogólny Sabotaż Systemu
  i Stan Normalny po
  Ogólnym Sabotażu.............................. Podprogram [338]
  Zatrzaskowy sabotaż systemu...... Podprogram [701]: [4]

  5. 26 Moduł Komunikatora Telefonii Komórkowej GSM 1000
  Moduł GSM 1000 może być używany jako główny lub zapasowy środek do komunikacji ze stacją monitorowania. Trzy
  numery telefoniczne GSM są używane jako numery zapasowe
  dla numerów 1-3 linii telefonicznych konwencjonalnych. Cyfry nieużywane należy ustawić jako [F].

  Użycie modułu GSM 1000 jako komunikatora głównego.
  Centrala może zostać zaprogramowana do raportowania zdarzeń, używając tylko modułu GSM. Aby zaprogramować tę
  opcję, należy wybrać tylko numery tel. GSM w podprogramach,, Kierunki komunikacji" [361] do [368]. Opcja
  ,, Wybieraj GSM równocześnie z linią tel. " musi być również
  włączona. Jeżeli nastąpi wybrane zdarzenie, to centrala spróbuje komunikować się ze stacją monitorowania drogą telefonii GSM.

  - 27 -

  Użycie modułu GSM 1000 jako komunikatora
  zapasowego
  Centrala może zostać zaprogramowana do raportowania zdarzeń, używając modułu GSM jako zapasowego, w przypadku
  gdy połączenie za pomocą linii przewodowej nie dojdzie do
  skutku. Aby zaprogramować tę opcję, należy wybrać zarówno
  numery telefonii przewodowej jak i numery tel. Opcja
  ,, Numer GSM - rezerwowy" musi być również włączona. Centrala próbuje komunikować się ze stacją monitorowania w następujący sposób:
  centrala wybiera pierwszy numer telefoniczny przewodowy, w przypadku niepowodzenia, wybiera numer
  GSM;
  jeżeli nie uzyska połączenia z numerem rezerwowym
  GSM, podejmuje kolejną próbę wybierania numeru telefonii przewodowej.
  Powyższa procedura będzie kontynuowana aż do momentu uzyskania połączenia ze stacją monitorowania alarmów lub do wyczerpania zaprogramowanej liczby prób uzyskania połączenia.
  Istnieje dodatkowa opcja, gdzie wywołanie przez moduł GSM
  odbywa się przed wywołaniem linii telefonicznej przewodowej.
  Aby zaprogramować tę opcję, należy wybrać zarówno numery
  telefonii przewodowej jak i numery tel. Opcja,, Wybieraj
  GSM równocześnie z linią tel. " musi być również włączona.

  Nagłówek funkcji specjalnej GSM
  Niniejsza funkcja odnosi się do wybierania numeru w niektórych rejonach Ameryki Północnej.
  Nagłówek nr tel. dla modułu GSM
  (1 nr tel. )................................................ Podprogram [390]
  (2 nr tel. Podprogram [391]
  (3 nr tel. Podprogram [392]
  (nr tel. Komputera z DLS).................... Podprogram [490]
  Kierunki komunikacji................ Podprogram [361] - [368]
  Wybieraj GSM równocześnie
  z linią tel.......................................... Podprogram [380]: [7]
  Nagłówek funkcji specjalnej GSM....... Podprogram [393]
  Uwaga:
  Szczegóły programowania modułu GSM-1000 zostaną podane
  w,, Instrukcji instalacji modułu GSM-1000". 27 Inne Moduły Systemu
  W systemie mogą być zainstalowane dodatkowe moduły, które
  są programowane w podprogramach [801] i [804]. Mogą to
  być: moduł PC5400 - interfejs RS 232 do drukarki szeregowej
  lub moduł rozszerzenia bezprzewodowego PC5132. Szczegółowe instrukcje montażu i programowania zawierają instrukcje do
  tych urządzeń. 28 Korekta czasu systemu
  Dla celów kompensacji błędnego wskazywania czasu przez
  system może być programowo dodana lub odjęta pewna liczba
  sekund w ostatniej minucie doby. W podprogramie,, Korekta
  czasu systemu" ustawia się odpowiednią korektę (dopuszczalne
  wartości to 01- 99 sekund). Fabrycznie czas korekty ustawiony
  jest na wartość 60 sekund, co oznacza, że domyślnie ostatnia
  minuta doby trawa 60 sekund.
  Przykład: Zegar spieszy się 30s na dobę. Instalator wpisując
  wartość 30 sekund powoduje, że zmniejsza czas trwania ostatniej minuty o 30 sekund. W efekcie uzyskuje korektę błędu
  czasu systemowego.

  !

  Jeżeli czas automatycznego włączenia jest ustawiony na
  23:59 zmiana wartości korekty czasu powoduje, że czas
  sygnalizacji klawiatur będzie trwał krócej lub dłużej niż
  minuta.

  Korekta czasu systemu....................... Podprogram [700]

  5. 29 Synchronizacja zegara systemowego
  Sygnał synchronizacji zegara systemowego może być wytwarzany w układzie generatora kwarcowego znajdującego się na
  płycie centrali lub pochodzić z sieci zasilającej 230 V. W tym
  drugim przypadku konieczne jest ustawienie z jakiej sieci jest
  zasilana centrala 50 czy 60 Hz.
  Zegar sterowany kwarcem.... Podprogram [701], opcja [2]
  Zegar - sieć 50/60 Hz............. Podprogram [701], opcja [1]

  5. 30 Powrót do ustawień fabrycznych
  Niekiedy istnieje potrzeba powrotu do ustawień fabrycznych
  (dla samej centrali lub jednego z modułów). System zawiera
  szablon ustawień fabrycznych centrali, modułu PC5132 i modułu drukarki PC5400.
  Reset centrali (sprzętowy).
  W celu przywrócenia ustawień fabrycznych centrali należy:
  Krok 1 Wyłączyć zasilanie sieciowe 230 V i akumulator.
  Krok 2 Odłączyć wszystkie przewody z linii 1 i zacisków
  PGM1.
  Krok 3 Krótkim przewodem zewrzeć zaciski linii 1 i
  Krok 4 Włączyć zasilanie sieciowe do centrali.
  Krok 5 Gdy zapali się lampka linii 1 (lub po kilkunastu sekundach) to reset centrali jest zakończony.
  Krok 6 Wyłączyć zasilanie AC i podłączyć przewody tak
  jak były podłączone na wstępie.

  !

  Do zasilania centrali, przy dokonywaniu powrotu
  ustawień fabrycznych, należy używać zasilania sieciowego AC. Ustawienia fabryczne nie zostaną przywrócone przy zasileniu centrali tylko z akumulatorów.

  Programowanie PC5400......................... Podprogram [801]
  Programowanie PC5132......................... Podprogram [804]

  - 28 -

  Reset centrali lub modułów (programowy).
  Krok 1 Wejść w programowanie instalatorskie.
  Krok 2 Wprowadzić odpowiedni podprogram [99X].
  Krok 3 Wprowadzić Kod Instalatora.
  Krok 4 Wprowadzić ponownie podprogram [99X].
  Reset do ustawień fabrycznych zajmie centrali kilka sekund. 32 Tryb testu systemu przez instalatora

  Jeżeli używany jest moduł interfejsu bezprzewodowego
  (PC5132 v3. 0 lub późniejsza), po dokonaniu resetu programowego centrali, należy zaprogramować ponownie
  wszystkie identyfikowane przyciski bezprzewodowe.

  Tryb testu systemu jest używany do weryfikacji działania każdej linii (oprócz linii typu [24]). Aby to zrobić należy:
  Krok 1
  Wyłączyć system z dozoru.
  Krok 2
  Opcja wygaszania klawiatury jest
  wyłączona [016]: [3].
  Krok 3
  Opcja ciągłej sygnalizacji alarmu linii pożarowej wyłączona [014]: [8].
  Krok 4
  Opcja opóźnienia transmisji jest wyłączona
  [370].
  Krok 5
  Wejść w programowanie instalatorskie.
  Krok 6
  Wprowadzić podprogram [901].

  Przywrócenie ustawień fabrycznych
  modułu PC5132........................................ Podprogram [996]
  modułu PC5400........................................ Podprogram [997]
  centrali...................................................... Podprogram [999]

  Gdy któraś z linii zostaje naruszona, centrala powiadomi o
  tym instalatora włączając na 2 sekundy sygnał dźwiękowy syren, zapamięta zdarzenie w Rejestratorze i wyśle sygnał o
  alarmie z linii do stacji monitorowania.
  Do zatrzymania testu należy:
  Wejść w programowanie instalatorskie;
  Wprowadzić podprogram [901].

  !

  !

  5. 31 Blokada Kodu Instalatora
  Jeśli Blokada Kodu Instalatora jest włączona, centrala będzie
  chronić program łącznie z kodem instalatora przed przywróceniem ich do ustawień fabrycznych na drodze sprzętowego resetu
  centrali. Reset programowy jest przy tej opcji możliwy.

  Należy pamiętać, że aby wyjść z trybu testu w trakcie
  wprowadzania podprogramu 901 wszystkie linie
  muszą być w stanie normalnym. Po wyjściu z trybu
  testu świeci się lampka PAMIĘĆ (mimo, że nie ma
  w pamięci alarmów), aż do momentu podania kodu
  użytkownika.

  W celu włączenia Blokady Kodu Instalatora należy:
  wejść w programowanie instalatorskie;
  wprowadzić podprogram [990];
  wprowadzić Kod Instalatora;
  wprowadzić ponownie podprogram [990].
  W celu wyłączenia Blokady Kodu Instalatora należy:
  wprowadzić podprogram [991];
  wprowadzić ponownie podprogram [991].
  Włączenie blokady kodu instalatora......... Podprogram [990]
  Wyłączenie blokady kodu instalatora....... Podprogram [991]

  - 29 -

  A R K U S Z E P R O G R A M O WA N I A
  DANE SYSTEMU ALARMOWEGO....................................................... 32
  PROGRAMOWANIE KLAWIATURY................................................... 33
  PROGRAMOWANIE SYSTEMU............................................................ 34
  MOŻLIWE DO ZAPROGRAMOWANIA TYPY LINII............................................... 34
  [001] DEFINICJE TYPU LINII 1- 8...................................................................... 34
  [005] CZASY SYSTEMOWE............................................................................... 34
  [006] KOD INSTALATORA................................................................................ 34
  [007] KOD GŁÓWNEGO UŻYTKOWNIKA (KOD GŁ. SYSTEMU)........................ 34
  [008] KOD " SPRZĄTACZKI "............................................................................. 34
  [009] PROGRAMOWANIE TYPÓW WYJŚĆ PGM1 I PGM2.................................. 35
  [012] OPCJE BLOKADY KLAWIATURY.............................................................. 35
  [013] PIERWSZY ZESTAW OPCJI SYSTEMU........................................................ 35
  [014] DRUGI ZESTAW OPCJI SYSTEMU.............................................................. 36
  [015] TRZECI ZESTAW OPCJI SYSTEMU............................................................. 36
  [016] CZWARTY ZESTAW OPCJI SYSTEMU......................................................... 36
  [017] PIĄTY ZESTAW OPCJI SYSTEMU............................................................... 36
  [020] PRZYPISYWANIE LINII DOZOROWYCH KLAWIATUR................................. 37
  PROGRAMOWANIE SYSTEMU - SZCZEGÓŁOWE........................................ 37
  OPCJE LINII - USTAWIENIA FABRYCZNE.......................................................... 37
  OPCJE PGM................................................................................................
  [160] MAKS. ILOŚĆ PRÓB WYBIERANIA NUMERÓW TELEFON.............................
  [161] CZAS OCZEKIWANIA NA SYGNAŁ SYNCH. (HANDSHAKE)........................
  [164] TIMER WYJŚCIA PGM...........................................................................
  [201] UAKTYWNIENIA PODZIAŁU NA PODSYSTEMY........................................
  [202] PODSYSTEM 1 - PRZYDZIELENIE LINII 1-8...............................................
  [206] PODSYSTEM 2 - PRZYDZIELENIE LINII 1-8...............................................

  38
  39
  40
  40

  PROGRAMOWANIE KOMUNIKATORA................................................ 40
  [301] 1 NR TEL. DO STACJI MONITOROWANIA (32 ZNAKI)............................... 40
  [302] 2 NR TEL. 40
  [303] 3 NR TEL. DO STACJI MONITOROWANIA (32 ZNAKI)................................ 40
  [310] NUMER INDENTYFIKACYJNY PODSYSTEMU 1........................................ 40
  [311] NUMER INDENTYFIKACYJNY PODSYSTEMU 2......................................... 40
  [320] KODY RAPORTUJĄCE ALARMU, LINIE 1-8............................................... 41
  [324] KODY RAPORT. PRZYWRÓCENIE STANU NORMALNEGO LINII, LINIE 1-8... 41
  [328] KODY RAPORTUJĄCE INNE ALARMY....................................................... 41
  [329] KODY RAPORTUJĄCE ALARMÓW PRIORYTETOWYCH I ICH ODWOŁANIA... 41
  [330] KODY RAPORTUJĄCE SABOTAŻU, LINIE 1-8........................................... 41
  [334] KODY RAPORTUJĄCE STAN NORMALNY PO SABOTAŻU, LINIE 1-8.......... 41
  [338] KODY RAPORTUJĄCE INNE SABOTAŻE.................................................... 41
  [339] KODY RAPORTUJĄCE WŁĄCZENIE, KODY UŻYTKOWNIKÓW 1-8............ 42
  [340] KODY RAPORTUJĄCE WŁĄCZENIE, KODY UŻYTKOWNIKÓW 9-16........... 42
  [341] KODY RAPORTUJĄCE WŁĄCZENIE, KODY UŻYTKOWNIKÓW 17-24......... 42
  [342] KODY RAPORTUJĄCE WŁĄCZENIE, KODY UŻYTKOWNIKÓW 25-32......... 42
  [343] KODY RAPORTUJĄCE POZOSTAŁE WŁĄCZENIA........................................ 42
  [344] KODY RAPORTUJĄCE WYŁĄCZENIE, KODY UŻYTKOWNIKA 1-8............. 42
  [345] KODY RAPORTUJĄCE WYŁĄCZENIE, KODY UŻYTKOWNIKA 9-16........... 43
  [346] KODY RAPORTUJĄCE WYŁĄCZENIE, KODY UŻYTKOWNIKA 17-24......... 43
  [347] KODY RAPORTUJĄCE WYŁĄCZENIE, KODY UŻYTKOWNIKA 25-32......... 43
  [348] KODY RAPORTUJĄCE INNE WYŁĄCZENIA................................................ 43
  - 30 -

  PC1565-2P wer. 2 - Arkusze programowania
  [349] KODY RAPORTUJĄCE USZKODZENIA.............................................................................. 43
  [350] KODY RAPORTUJĄCE SPRAWNOŚĆ PO USZKODZENIACH................................................ 43
  [351] KODY RAPORTUJĄCE INNE USZKODZENIA.................................................................... 44
  [352] KODY RAPORTUJĄCE TESTÓW TRANSMISJI I SYSTEMU.................................................. 44
  [353] KODY RAPORTUJĄCE USZKODZENIA URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH......................... 44
  [360] FORMATY TRANSMISJI................................................................................................. 44
  [361] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 1 - ALARMY I POWROTY............................. 44
  [362] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 2 - ALARMY I POWROTY............................. 44
  [363] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 1 - SABOTAŻ I SPRAWNOŚĆ PO SABOTAŻU...... 45
  [364] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 2 - SABOTAŻ I SPRAWNOŚĆ PO SABOTAŻU...... 45
  [365] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 1 - WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE....................... 45
  [366] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 2- WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE........................ 45
  [367] KIERUNKI KOMUNIKACJI - USZKODZENIA I POWROTY DO STANU NORMALNEGO.......... 45
  [368] KIERUNKI KOMUNIKACJI - TESTY TRANSMISJI............................................................... 45
  [370] PARAMETRY ILOŚCIOWE I CZASOWE TRANSMISJI.......................................................... 46
  [371] GODZINA TESTU TRANSMISJI......................................................................................... 46
  [380] PIERWSZY ZESTAW OPCJI KOMUNIKATORA................................................................... 46
  [381] DRUGI ZESTAW OPCJI KOMUNIKATORA........................................................................ 46
  [390] NAGŁÓWEK NUMERU TEL. DLA MODUŁU GSM (1 NR TEL. )......................................... 47
  [391] NAGŁÓWEK NUMERU TEL. DLA MODUŁU GSM (2 NR TEL. 47
  [392] NAGŁÓWEK NUMERU TEL. DLA MODUŁU GSM (3 NR TEL. 47
  [393] NAGŁÓWEK FUNKCJI SPECJALNEJ GSM....................................................................... 47
  PROGRAMOWANIE KOMUNIKACJI Z DLS.............................................................. 47
  [401] PIERWSZY ZESTAW OPCJI KOMUNIKACJI Z DLS............................................................ 47
  [402] NUMER TELEFONICZNY KOMPUTERA Z DLS (32 ZNAKI)............................................... 47
  [403] KOD IDENTYFIKACYJNY KOMPUTERA Z PROGRAMEM DLS........................................... 47
  [404] KOD IDENTYFIKACYJNY CENTRALI ALARMOWEJ........................................................... 47
  [405] CZAS NA ODPOWIEDŹ PO PIERWSZYM WYWOŁANIU CENTRALI DLA OMINIĘCIA
  AUTOMATYCZNEJ SEKRETARKI....................................................................................... 47
  [406] LICZBA DZWONKÓW..................................................................................................... 48
  [490] NAGŁÓWEK NUMERU TEL. MODUŁU GSM DLA KOMUNIKACJI DLS.................... 48
  [499] [KOD INSTALATORA][499] WŁĄCZENIE PC-LINK-A................................................... 48
  USTAWIENIA MIĘDZYNARODOWE...........................................................................
  [701] PIERWSZY ZESTAW USTAWIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH..................................................
  [702] DRUGI ZESTAW USTAWIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.......................................................
  [703] OPÓŹNIENIE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PRÓBAMI WYWOŁANIA...............................

  48
  48

  PROGRAMOWANIE MODUŁÓW................................................................................. 49
  [801] PROGRAMOWANIE MODUŁU PC5400 - INTERFEJSU RS 232
  DO DRUKARKI SZEREGOWEJ........................................................................................... 49
  [804] PROGRAMOWANIE MODUŁU ROZSZERZENIA BEZPRZEWODOWEGO PC5132.................. 49
  SPECJALNE FUNKCJE INSTALATORA......................................................................
  [901] WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY TRYB TESTU SYSTEMU PRZEZ INSTALATORA......................
  [902] UAKTYWNIENIE NADZOROWANIA MOD. ROZSZERZEŃ I KLAWIATUR PRZEZ CENTRALĘ
  [903] WYŚW. ZLOKALIZOWANYCH PRZEZ CENTRALĘ MOD. I KLAWIATUR W SYSTEMIE.........
  [904] TEST POPRAWNOŚCI ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH......................
  [990] WŁĄCZENIE BLOKADY KODU INSTALATORA.................................................................
  [991] WYŁĄCZENIE BLOKADY KODU INSTALATORA..............................................................
  [996] PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH MODUŁU PC5132.....................................
  [997] PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH MODUŁU PC5400.....................................
  [999] PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH CENTRALI..................................................

  49
  49

  KODY RAPORTUJĄCE.................................................................. 50

  PROGRAMOWANIE KLAWIATUR LCD5500Z........................... 52
  - 31 -

  PC1565-2P wer. 2 - Arkusze programowania

  DANE SYSTEMU ALARMOWEGO
  Nazwa inwestora ___________________________________________
  Adres inwestora ___________________________________________
  _________________________________________________________
  Telefon _______________________
  Data zainstalowania _______________
  Kod instalatora ________________
  Nazwa Modułu

  Opis

  Lokalizacja fizyczna

  PC1565-2

  Centrala alarmowa

  PC5132

  Odbiornik bezprzewodowy

  GSM1000

  Komunikator tel. GSM

  Klawiatura

  Typ klawiatury

  Klawiatura 1
  Klawiatura 2
  Klawiatura 3
  Klawiatura 4
  Klawiatura 5
  Klawiatura 6
  Klawiatura 7
  Klawiatura 8
  Sposób programowania linii zawarto w kolejnych częściach niniejszych arkuszy. Instrukcje odnośnie nazw linii i programowania klawiatur zawarte są również w dalszej części arkuszy.

  Nr
  Linii

  Opis linii

  Typ
  Opcje linii
  1 2 3 4 5 6 7 8

  Nr seryjny Podsys.
  urz. bezprzew. 1 2

  3) gong u drzwi
  7) opóźnienie Tx

  4) blokowanie
  8) bezprzewod

  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08

  Opcje linii: 1) głośna/cicha
  5) wymuszenie uzbr.

  2) ciągły. /puls
  6) licznik naruszeń

  - 32 -

  PROGRAMOWANIE KLAWIATURY
  [000] Przydzielanie klawiatur
  Uwaga!

  Poniższe opcje powinny zostać zaprogramowane dla każdej klawiatury:

  [0] Podsystem i nr obwodu klawiatur ( poprawne ustawienia: pierwsza cyfra 0-globalna, 1 i 2 dla Podsystemów1 i 2, druga cyfra 1-8 numer obwodu)
  [1] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 1 (poprawne ustawienia: 00-17)
  [2] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 2 (poprawne ustawienia: 00-17)
  [3] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 3 (poprawne ustawienia: 00-17)
  [4] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 4 (poprawne ustawienia: 00-17)
  [5] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 5 (poprawne ustawienia: 00-17)

  Opcje programowania klawiszy funkcyjnych
  00 Klawisz nie używany
  01 Wybrany Podsystem 1
  02 Wybrany Podsystem 2

  09 [*][2] Wyświetlanie uszkodzeń
  10 [*][3] Pamięć alarmów
  11 [*][5] Programowanie kodów użytk.

  03 Włączenie w trybie domowym
  04 Włączenie normalne
  (z wyjściem z obiektu)
  05 [*][9] Włączenie bez opóź. na wejście

  12 [*][6] Funkcje Użytkownika
  13 [*][7][1] Sterowanie Wyjściem
  Użytkowym nr 1
  14 [*][7][2] Sterowanie Wyjściem
  Użytkowym nr 2
  15 Opcja nie używana
  16 [*][0] Szybkie wyjście
  17 [*][1] Uaktywnienie linii sypialnianych

  06 [*][4] Włącz/wyłącz Gong
  07 [*][6][----][4] Test Systemu
  08 [*][1] Tryb blokowania linii

  Wart. Fabr.
  I LCD 5500
  Klawiatura 1

  Podsystem i nr Klawisz
  obwodu
  Funkcyjny 1
  klawiatur
  11
  03

  Klawisz
  Funkcyjny 2
  04

  Funkcyjny 3
  06

  Funkcyjny 4
  Klawiatura 8

  - 33 -

  Funkcyjny 5
  PROGRAMOWANIE SYSTEMU
  Możliwe do zaprogramowania Typy Linii

  00
  Linia nie używana
  Opóźniona 1
  Opóźniona 2
  Natychmiastowa
  Wewnętrzna
  Sypialniana
  Opóźniona sypialniana
  24h Opóźniona Pożar.
  24h Standardowa Pożar.

  09
  10
  17

  24h nadzoru
  24h nadzoru brzęczyk.
  24h włamaniowa
  24h napadowa
  24h gaz
  24h grzanie
  24h medyczna
  24h paniki
  24h niebezpieczeństwo

  23
  87

  24h tryskacze
  24h woda
  24h zamrażarka
  24h sabotażowa zatrzask.
  Klucz chwilowy
  Klucz stały
  Odpowiedź GSM
  Wewn. opóźniona
  Pożar. 24h opóź.

  88 Pożar. 24h stand.
  [001]

  Definicje Typu Linii 1- 8
  Fabrycznie
  Linia 1
  Linia 2
  Linia 3
  Linia 4

  Linia 5
  Linia 6
  Linia 7
  Linia 8

  [005] Czasy systemowe
  Fabrycznie [000-255]
  030
  045
  120
  004

  Czas na Wejście 1 (sek. )
  Czas na Wejście 2 (sek. )
  Czas na Wyjście (sek. )
  Czas działania sygnalizatorów dźwiękowych (min. )

  [006] Kod Instalatora
  1565
  [007] Kod Głównego Użytkownika (Kod Główny Systemu)
  1234
  [008] Kod " Sprzątaczki "
  AAAA
  - 34 -

  [009] Programowanie typów wyjść PGM1 i PGM2
  Typy Wyjść
  Możliwe do zaprogramowania Typy aktywacji wyjść PGM

  Typy wyjść [03] i [20] nie mogą zostać jednocześnie zaprogramowane w systemie.
  01 Razem z sygnaliz. włamaniową i p. poż

  13 Po uzyskaniu sygnału " kissoff "

  02 Nie używane

  14 Wybieranie telef. typu " ground start "

  03 Reset czujek dymu

  15 Aktywacja zdalna przez DLS

  04 Nie używane

  16 GSM 1000 (tylko PGM1)

  05 Status włączenia systemu

  17 Załączenie z wyjściem (zwykłe)

  06 Status gotowości systemu do włącz.

  18 Załączenie domowe

  07 Razem z sygnalizacją w klawiaturze

  19 Wyjście użytkowe 1 - [*][7][1]

  08 W czasie opóźnień na wej. i wyj.

  20 Wyjście użytkowe 2 - [*][7][2]

  09 Uszkodzenia w systemie

  21 Nie używane

  10 Zdarzenia w systemie (zatrzaskowe)

  22 Nie używane

  11 Sabotaż systemu

  23 Linia 24h cicha (PGM2)

  12 Monitorow. linii tel. (MLT) z alarmem

  24 Linia 24h głośna (PGM2)

  10

  PGM1
  [012] Opcje blokady klawiatury
  000
  000

  liczba nieudanych wprowadzeń kodu do zablokowania (001-255)
  czas trwania blokady (001-255 min. )

  [013] Pierwszy zestaw opcji systemu
  Fabrycznie

  Linie typu NC nieparametryczne

  Linie parametryczne EOL

  Dwa rezystory EOL

  Jeden rezystor EOL

  3*

  Pokaż usterki w czasie włączenia

  Tylko ust. pożar. w czasie wł.

  Pokaż sabotaż/usterkę jako naruszenie

  Nie pokazuj sabotażu/usterki jako
  naruszenia
  Linia 1 - szybka

  6

  Wyłączenie głośnej sygnalizacji błędu
  wyjścia
  Rejestracja zdarzeń w rejestrze także
  po przekroczeniu licznika naruszeń

  Włączenie głośnej sygnalizacji błędu
  Przekroczenie licznika naruszeń
  przerywa rejestrację w rejestrze zdarzeń
  Opcja nieużywana

  *

  ON-włączona

  OFF-wyłączona

  Linia 1 - standardowa

  Opcja 3 musi być wyłączona jeżeli używane są klawiatury LCD w wersji starszej niż 2. 0.
  - 35 -

  [014] Drugi zestaw opcji systemu
  Wyłączony

  Krótki sygn. syren przy Włącz. /Wyłączeniu
  podsystemu
  Krótki sygn. syren przy automatycznym
  włączeniu
  Krótki sygn. syren w Czasie opóźnienia na
  Wejście
  Krótki sygn. syren przy uszkodzeniu.

  Wyłączona

  Dźwiękowa sygn. klawiatury w Czasie
  opóźnienia na Wyjście
  Zakończenia czasu na Wyjście

  Sygnał dźwiękowy alarmu
  pożarowego trwa do wyłączenia

  Wyłączony
  Wyłączona
  Sygnał dźwiękowy alarmu pożarowego
  ograniczony czasem trwania alarmu

  [015] Trzeci zestaw opcji systemu
  Aktywny klawisz POŻAR

  Nie aktywny

  Klawisz PANIKA (NAPAD) - alarm.
  głośny
  Uaktywnione Szybkie Wyjście

  Klawisz PANIKA (NAPAD) - alarm
  cichy
  Wyłączone

  Uaktywnione Szybkie Włączenie

  Wymagany kod do blokowania linii

  Blokowanie linii bez kodu

  Kod Główny Użytkownika blokowany

  Możliwa zmiana Kodu Głównego

  Uaktywnione monit. MLT

  Wyłączone MLT

  MLT wywołuje alarm głośny przy
  włączonym podsystemie

  MLT generuje tylko uszkodzenie przy
  [016] Czwarty zestaw opcji systemu
  Wyświetlanie braku AC

  Brak AC nie sygnalizowany

  Miganie lampki uszkodzeń gdy brak AC

  Lampka nie ostrzega o braku AC

  Wygaszenie nie używanej klawiatury

  Klawiatura zawsze aktywna

  Kod użytkownika nie wymagany

  Wymagany kod użytkownika do
  uaktywnienia wygaszonej klawiatury
  Włączone podświetlenie klawiatury

  Włączone oszczędzanie energii

  Wyłączony gdy system włączony

  Podczas włączenia wyświetlany status
  pomijania linii
  Włączony przeciwsabotaż klawiatury

  [017] Piąty zestaw opcji systemu
  2-8

  Zezwolenie na wył. systemu nie
  identyfikowanym przyciskiem
  Do wykorzystania w przyszłości

  OFF
  - 36 -

  [020] Przypisywanie linii dozorowych klawiatur
  00

  Numer linii

  Klawiatura
  7
  Poprawne ustawienia 01-08

  PROGRAMOWANIE SYSTEMU - SZCZEGÓŁOWE
  Opcje Linii - ustawienia fabryczne (T = opcja włączona; N = opcja wyłączona)
  Typ Linii

  On

  Głośna

  Ciągła

  Gong

  Pomijanie

  Off

  Cicha

  Impuls.

  Wył.

  Wy.

  Wymusz.
  włączenia
  Licznik
  naruszeń
  00 Linia nie używana

  N

  01 Opóźniona 1

  T

  02 Opóźniona 2

  03 Natychmiastowa

  04 Wewnętrzna

  05 Sypialniana

  06 Opóźniona sypialniana

  07 24h Opóźniona pożarowa

  08 24h Standardowa pożarowa

  09 24h nadzoru

  10 24h nadzoru, brzęczyk.

  11 24h włamaniowa

  12 24h napadowa

  13 24h gaz

  14 24h grzanie

  15 24h medyczna

  16 24h paniki

  17 24h niebezpieczeństwo

  18 24h tryskacze

  19 24h woda

  20 24h zamrażarka

  21 24h sabotażowa zatrzask

  22 Klucz chwilowy

  23 Klucz stały

  24 Odpowiedź GSM

  25 Wewnętrzna opóźniona

  87 24h Poż. opóźn. Bezprzewodowa

  88 24h Poż. stand. Bezprzewodowa

  - 37 -

  Opóź. Tx Bezprzew
  odowa
  Wył.
  Przewodo
  wa
  N
  Nr linii

  Typ linii

  Pomijanie Wymusz Licznik
  włącz. narusz
  Opóź. Bezprze
  Tx
  wodowa
  Przewod
  owa

  [101] Linia 1
  [102] Linia 2
  [103] Linia 3
  [104] Linia 4
  [105] Linia 5
  [106] Linia 6
  [107] Linia 7
  [108] Linia 8

  OPCJE PGM
  Należy zaprogramować tylko opcje wymienione poniżej. Pozostałe zostaną wtedy
  zignorowane. Typy PGM programowane są w podprogramie [009].
  Tabela ustawień fabrycznych dla wszystkich typów PGM z wyjątkiem PGM [09] i [10]
  (T = Opcja włączona; N = Opcja wyłączona)

  On Zdarzenie dotyczy Zdarzenie dotyczy
  Podsystemu 1
  Podsystemu 2
  Wyjście proste
  - aktywacja przy
  zdarzeniu
  Wyjście odwrotne
  - dezaktywacja
  przy zdarzeniu
  Impuls 5 sekund

  Aktywacja
  wymaga kodu

  Wyjście typu
  włącz/wyłącz
  ON/OFF

  Razem z sygnaliz. włamaniową
  i p. poż
  Reset czujek dymu

  Zawsze oba
  podsystemy
  Status włączenia systemu
  (podsystemu)
  Status gotowości systemu do
  włącz.
  Razem z sygnalizacją w
  klawiaturze
  W czasie opóźnień na wej.

  11

  Sabotaż systemu

  12

  Monitorow. (MLT) z
  alarmem
  Sygnał po transmisji do stacji

  Wybieranie telef. Typu " ground

  Aktywacja zdalna przez DLS

  GSM 1000 PGM1

  Załączenie domowe

  Załączenie z wyjściem (zwykłe)

  19

  Wyjście użytkowe 1

  20

  Wyjście użytkowe 2

  23

  Linia 24h cicha (PGM2)

  24

  Linia 24h głośna (PGM2)

  07

  Puste pole oznacza, że dla tego typu PGM danej opcji nie ustawia się.

  - 38 -

  Typ PGM 9: (Wyjście rodzaju uszkodzenia):
  Typ PGM 10 Zachowanie zdarzenia w
  Opcja 1: Uszkodzenia systemu - wymagana obsługa
  systemie:
  serwisowa
  Opcja 1: Włamanie
  Opcja 2: Brak AC
  Opcja 2: Pożar
  Opcja 3: Uszkodzenie linii telefonicznej
  Opcja 3: Panika
  Opcja 4: Błąd komunikacji (FTC).
  Opcja 4: Medyczny
  Opcja 5: Uszkodzenie linii
  Opcja 5: Nadzór
  Opcja 6: Sabotaż linii
  Opcja 6: Priorytetowe (np. gaz, zraszacze)
  Opcja 7: Rozładowanie baterii czujki bezprzew.
  Opcja 7: Napad
  Opcja 8: Nie ustawiony zegar systemu
  Opcja 8: nie używana
  OPCJA

  Fabryczne

  wyj. *

  [141]

  [142]

  [160]

  Dane w oparciu o podprogram [009]

  Maksymalna ilość prób wybierania każdego z numerów telefon.
  008

  [161]

  Czas oczekiwania na sygnał synchronizacji (handshake)
  040

  [164]

  poprawne dane 001-255 sekund

  Timer wyjścia PGM
  005

  [201]

  poprawne dane 001-255; (nie wprowadzaj 000)

  Uaktywnienia podziału na podsystemy
  Opcje ON
  2-6

  Włączony Podsyst. 2
  Opcje nieużywane

  Podsystem 2 wyłączony

  - 39 -

  [202] Podsystem 1 - przydzielenie linii 1-8
  Opcje
  Linia 1 należy do Podsystemu 1
  Linia 2 należy do Podsystemu 1
  Linia 3 należy do Podsystemu 1
  Linia 4 należy do Podsystemu 1
  Linia 5 należy do Podsystemu 1
  Linia 6 należy do Podsystemu 1
  Linia 7 należy do Podsystemu 1
  Linia 8 należy do Podsystemu 1

  Linia 1 nie należy do Podsystemu 1
  Linia 2 nie należy do Podsystemu 1
  Linia 3 nie należy do Podsystemu 1
  Linia 4 nie należy do Podsystemu 1
  Linia 5 nie należy do Podsystemu 1
  Linia 6 nie należy do Podsystemu 1
  Linia 7 nie należy do Podsystemu 1
  Linia 8 nie należy do Podsystemu 1

  [206] Podsystem 2 - przydzielenie linii 1-8
  Linia 1 należy do Podsystemu 2
  Linia 2 należy do Podsystemu 2
  Linia 3 należy do Podsystemu 2
  Linia 4 należy do Podsystemu 2
  Linia 5 należy do Podsystemu 2
  Linia 6 należy do Podsystemu 2
  Linia 7 należy do Podsystemu 2
  Linia 8 należy do Podsystemu 2

  Linia 1 nie należy do Podsystemu 2
  Linia 2 nie należy do Podsystemu 2
  Linia 3 nie należy do Podsystemu 2
  Linia 4 nie należy do Podsystemu 2
  Linia 5 nie należy do Podsystemu 2
  Linia 6 nie należy do Podsystemu 2
  Linia 7 nie należy do Podsystemu 2
  Linia 8 nie należy do Podsystemu 2

  PROGRAMOWANIE KOMUNIKATORA
  W podprogramach [301] do [352] poszczególne opcje są ustawione fabrycznie na [F]

  [301]

  Pierwszy numer telefoniczny do stacji monitorowania (32 znaki)

  [302]

  Drugi numer telefoniczny do stacji monitorowania (32 znaki)

  [303]

  Trzeci numer telefoniczny do stacji monitorowania (32 znaki)

  [310]

  Numer indentyfikacyjny Podsystemu 1

  [311]

  Numer indentyfikacyjny Podsystemu 2

  - 40 -

  [320]

  Kody raportujące alarmu, Linie 1-8
  Linia 2

  Linia 6

  Linia 3

  Linia 7

  [324]

  Linia 5

  Kody raport. przywrócenie stanu normalnego linii, Linie 1-8
  [328]

  Kody raportujące inne alarmy
  Alarm wył. pod przymusem
  Wyłączenie po Alarmie

  Powrót nadzoru mod. rozszerz.

  Alarm tuż (2 min) po włączeniu

  [329]

  Alarm nadzoru modułu rozszerz.

  Alarm Kod policyjny

  Kody raportujące alarmów priorytetowych i ich odwołania
  Alarm POŻAR z klawiatury
  Alarm NIEBEZP. z klawiatury

  Odwołanie NIEBEZP. z klawiatury

  Alarm PANIKA z klawiatury

  Odwołanie PANIKA z klawiatury

  Alarm z PGM2

  [330]

  Odwołanie POŻAR z klawiatury

  Powrót alarmu z PGM2

  Kody raportujące sabotażu, Linie 1-8
  [334]

  Kody raportujące stan normalny po sabotażu, Linie 1-8
  [338]

  Kody raportujące inne sabotaże
  Ogólny sabotaż systemu
  Stan normalny po ogólnym sabotażu
  Zablokowanie klawiatury

  - 41 -

  [339]

  Kody raportujące włączenie, Kody Użytkowników 1-8
  Kod 1
  Kod 2

  Kod 6

  Kod 3

  Kod 7

  Kod 4

  [340]

  Kod 5

  Kod 8

  Kody raportujące włączenie, Kody Użytkowników 9-16
  Kod 9
  Kod 10

  Kod 14

  Kod 11

  Kod 15

  Kod 12

  [341]

  Kod 13

  Kod 16

  Kody raportujące włączenie, Kody Użytkowników 17-24
  Kod 17
  Kod 18

  Kod 22

  Kod 19

  Kod 23

  Kod 20

  [342]

  Kod 21

  Kod 24

  Kody raportujące włączenie, Kody Użytkowników 25-32
  Kod 25
  Kod 26

  Kod 30

  Kod 27

  Kod 31

  Kod 28

  [343]

  Kod 29

  Kod 32

  Kody raportujące pozostałe włączenia
  Włączenie kodem przymusu 33
  Włączenie kodem przymusu 34

  Włączenie kodem głównym
  Podsystemu 2 - 42
  Częściowe włączenie Podsystemu

  Włączenie kodem głównym 40

  Włączenie specjalne

  Podsystemu 1 - 41

  [344]

  Kody raportujące wyłączenie, Kody Użytkownika 1-8
  Kod 1

  - 42 -

  [345]

  Kody raportujące wyłączenie, Kody Użytkownika 9-16
  [346]

  Kody raportujące wyłączenie, Kody Użytkownika 17-24
  Kod 18
  Kod 19
  [347]

  Kod 21
  Kod 22
  Kod 23
  Kody raportujące wyłączenie, Kody Użytkownika 25-32
  Kod 26
  Kod 27
  [348]

  Kod 29
  Kod 30
  Kod 31
  Kody raportujące inne wyłączenia
  Wyłączenie kodem przymusu 33
  Wyłączenie kodem przymusu 34

  Wyłączenie kodem głównym
  Odwołanie Automat. włączenia

  Wyłączenie kodem głównym 40

  Wyłączenie specjalne

  [349]

  Kody raportujące uszkodzenia
  Uszkodzenie akumulatora
  Brak zasilania 230V
  Uszkodzenie obwodu sygnalizatorów
  Uszkodzenie linii pożarowej
  Uszkodzenie wyjścia zasilania
  Brak linii tel. (wysyłany przez moduł GSM)
  nie używane
  Ogólna usterka nadzoru

  [350]

  Kody raportujące sprawność po uszkodzeniach
  Przywrócenie sprawności akumulatora
  Przywrócenie zasilania 230V
  Przywrócenie sprawności obwodu sygnalizatorów
  Przywrócenie sprawności linii pożarowej
  Przywrócenie sprawności wyjścia zasilania
  Przywrócenie działania linii tel.
  Przywrócenie nadzoru w systemie po usterce
  - 43 -

  [351]

  Kody raportujące inne uszkodzenia
  Komunikacja przez 1 nr tel. przywrócona
  Komunikacja przez 2 nr tel. przywrócona
  Bufor zdarzeń zapełniony w 75% od ostatniego zgrywania przez DLS
  Początek programowania przez DLS
  Koniec programowania przez DLS
  Uszkodzenie linii dozorowych
  Usunięcie uszkodzenia linii dozorowych
  nie używane

  [352]

  Kody raportujące testów transmisji i systemu
  Okresowy test transmisji
  Test systemu
  Test transmisji przez GSM1000

  [353]

  Kody raportujące uszkodzenia urządzeń bezprzewodowych
  Rozładowanie baterii czujki bezprzewodowej
  Sprawność baterii czujki bezprzewodowej po usterce

  [360]

  Formaty transmisji

  Fabryczne
  02

  dla 1 numeru telefonu

  dla 2 numeru telefonu

  Możliwe opcje
  01 20 BPS, 1400Hz

  04 SIA FSK

  07 10 BPS, 1400Hz Handshake

  02 20 BPS, 2300Hz

  05 Pager

  08 10 BPS, 2300Hz Handshake

  03 DTMF CONTACT ID

  06 Powiadomienie osobiste

  [361]

  Kierunki komunikacji - Podsystem 1 - Alarmy i powroty po alarmie

  [362]

  5-8

  1 numer telefoniczny (GSM)
  2 numer telefoniczny (GSM)
  nie używany

  Kierunki komunikacji - Podsystem 2 - Alarmy i powroty po alarmie

  - 44 -

  [363]

  Kierunki komunikacji - Podsystem 1 - Sabotaż i sprawność po sabotażu

  [364]

  Kierunki komunikacji - Uszkodzenia i powroty do stanu normalnego

  [368]

  Kierunki komunikacji - Podsystem 2 - Włączenie i wyłączenie

  [367]

  Kierunki komunikacji - Podsystem 1 - Włączenie i wyłączenie

  [366]

  Kierunki komunikacji - Podsystem 2 - Sabotaż i sprawność po sabotażu

  [365]

  Kierunki komunikacji - Testy transmisji

  - 45 -

  [370]

  Parametry ilościowe i czasowe transmisji

  003
  007
  Licznik naruszeń (alarmy i powroty)
  Licznik naruszeń (sabotaż i powrót)
  Licznik naruszeń (uszkodz. i powrót)
  Opóźnienie transmisji uszkodzenia AC
  Opóźnienie transmisji uszkodzenia MLT
  Cykl wysyłania testu
  Cykl wysyłania testu GSM
  Opóźnienie transmisji uszkodzenia baterii.

  000-014 transmisji (000 - wył. )
  001-255 sekund
  001-255 minut
  Ilość testów (003-255)
  001-255 minut/dni *
  001-255 dni
  000-255 dni

  W zależności od zaprogramowania w podprogramie [702], opcja [3].

  UWAGA!

  [371]

  Aby wyłączyć,, Opóźnienie transmisji uszkodzenia AC", zaprogramuj opcję [000].

  Godzina testu transmisji
  9999

  poprawne wartości 0000-2359, (9999 - wyłączony)

  Nieistotne jeśli cykl jest w minutach (podprogram [702], opcja [3]. )

  [380]

  Pierwszy zestaw opcji komunikatora

  Opcje ON

  Komunikacja włączona

  Powroty alarmu wysyłane po czasie
  działania sygnalizatora
  Wybieranie impulsowe

  Powroty alarmu wysyłane po
  powrocie linii do stanu normalnego
  Wybieranie DTMF

  Przełączenie na imp. przy 5 próbie

  DTMF dla wszystkich prób

  3 numer telefoniczny stacji włączony

  Naprzemienne wybieranie 1 i 3 nr tel..

  1 nr podstawowy 3 nr tel. rezerwowy

  GSM jest rezerwą dla linii tel.
  przewodowej

  Wybieraj zarówno linie tel. przewodową
  jak i GSM
  [381]

  Drugi zestaw opcji komunikatora

  Wył. po alarmie - klawiatura sygnalizuje
  10 x dźwiękiem - włączone
  Wył. po alarmie - sygnalizator sygnalizuje
  10 x krótkimi dźwiękami - włączone
  SIA wysyła zaprogramowane
  kody raportujące
  Potwierdzenie włączenia - aktywne
  5-6 nieużywane
  Contact ID używa zaprogramowanych kodów
  raportujacych
  Wyłączone
  SIA wysyła automatycznie kody
  raportujące według wzorca
  Potwierdzanie wyłączone
  --
  Contact ID wysyła automatycznie
  kody raport. według wzorca
  --

  - 46 -

  [390]

  Nagłówek numeru tel. dla modułu GSM (1 nr tel. )

  Fabrycznie:

  [391]

  FFFF

  cyfry nieużywane należy ustawić jako [F]

  Nagłówek numeru tel. dla modułu GSM (3 nr tel. )

  [393]

  Nagłówek numeru tel. dla modułu GSM (2 nr tel. )

  [392]

  Nagłówek funkcji specjalnej GSM

  Wprowadź [*][2][*] aby uzyskać [*]
  Dotyczy wszystkich numerów.

  Wprowadź [*][3][*] aby uzyskać [#]

  PROGRAMOWANIE KOMUNIKACJI Z DLS
  [401]

  Pierwszy zestaw opcji komunikacji z DLS

  Podwójne dzwonienie
  Użytkownik może czasowo zezwolić na
  komunikację z DLS
  Włączone oddzwonienie centrali
  Użytkownik inicjuje DLS
  5-8 nieużywane

  [402]

  Numer telefoniczny komputera z DLS (32 znaki)

  [403]

  Kod identyfikacyjny komputera z programem DLS

  [404]

  wpisz 4 cyfry HEX

  Kod identyfikacyjny centrali alarmowej

  [405]

  1565

  Czas na odpowiedź po pierwszym wywołaniu centrali przy podwójnym dzwonieniu (w celu ominięcia automatycznej sekretarki)

  060

  poprawne wartości 001-255 sekund
  - 47 -

  [406]

  Liczba dzwonków

  [490]

  poprawne wartości 001-255 dzwonków

  Nagłówek numeru tel. modułu GSM dla komunikacji DLS

  [499] [Kod Instalatora] [499] Włączenie PC-LINK-a

  USTAWIENIA MIĘDZYNARODOWE
  [700]

  Korekta czasu

  Fabrycznie: 060
  [701]

  poprawne wartości 01 - 99 sekund.

  Pierwszy zestaw ustawień międzynarodowych

  50 Hz AC

  60 Hz AC

  Synchronizacja zegara wewnętrznego
  kwarcem
  Zabronione wł. przy braku AC/DC

  siecią AC
  Wł. przy braku AC/DC dozwolone

  Sabotaż. wymaga kodu instalatora.

  Sabotaż nie wymaga kodu instalatora

  6 cyfrowe Kody Użytkowników

  4 cyfrowe Kody Użytkowników

  Detekcja tonu zajętości

  Brak detekcji tonu zajętości

  Duży prąd ładowania akumulatora 0, 6A Standardowy prąd ładowania - 0, 36A

  [702]

  Drugi zestaw ustawień międzynarodowych

  Wybieranie impulsowe 33/67 (Polska)

  Wybieranie impulsowe 40/60 (Kanada)

  Wymuszone wybieranie numeru

  Brak wymuszonego wybierania

  Test transmisji z cyklem minutowym

  Test transmisji z cyklem dniowym

  1600Hz Handshake

  Handshake standardowy

  ID Tone

  Brak ID Tone

  2100Hz ID Tone

  1300Hz ID Tone

  Zezwolenie użytkownika na 1
  łaczność DLS w ciągu 1 godz.
  Sygnalizacja. głośna przy nieudanej
  komunikacji w dozorze

  Zezwolenie użytkownika na
  łaczność DLS w ciągu 6 godz.
  Tylko Sygnalizacja Uszkodzenia przy
  nieudanej komunikacji w dozorze

  [703]

  Opóźnienie pomiędzy poszczególnymi próbami wywołania

  poprawne wartości 000-255 sekund
  - 48 -

  PROGRAMOWANIE MODUŁÓW
  [801]

  Programowanie modułu PC5400 - interfejsu RS 232 do drukarki szeregowej

  [01] Konfiguracja drukarki
  Drukarka włączona

  Handshake z drukarki (DTR)

  Bez Handshake

  Drukarka 80 kolumnowa

  Drukarka 40 kolumnowa

  300 bodów

  1200 bodów

  2400 bodów

  4800 bodów

  nieużywane

  [804] Programowanie modułu rozszerzenia bezprzewodowego PC5132
  Patrz instrukcja obsługi modułu.

  SPECJALNE FUNKCJE INSTALATORA
  [901]

  Włączony/Wyłączony tryb testu systemu przez instalatora (tzw. walk test)

  [902]

  Uaktywnienie nadzorowania modułów rozszerzeń i klawiatur przez centralę

  [903]

  Wyświetlenie zlokalizowanych przez centralę modułów i klawiatur w systemie

  [904]

  Test poprawności rozmieszczenia urządzeń bezprzewodowych

  1. Wybierz linię bezprzewodową (01-08)
  2. Aktywuj testowane urządzenie bezprzewodowe: WLS904 - wykonaj sabotaż czujki
  WLS907 - odsuń magnes od kontaktronu. Aktywację można powtarzać.
  Po chwili na klawiaturze zostanie wyświetlona ocena lokalizacji czujki.
  Lokalizacja
  Dobra
  Słaba
  Zła

  [990]

  Lampka 1
  Lampka 2
  Lampka 3

  Klawiatura LCD
  DOBRE
  SŁABE
  ZŁE

  Sygn. dźwiękowy / brzęczyk
  pojedynczy sygnał dźwiękowy
  podwójny sygnał dźwiękowy
  potrójny sygnał dźwiękowy

  Włączenie blokady kodu instalatora
  należy wprowadzić: [990][Kod Instalatora][990]

  [991]

  Wyłączenie blokady kodu instalatora
  należy wprowadzić: [991][Kod Instalatora][991]

  [996]

  Przywrócenie ustawień fabrycznych modułu PC5132
  należy wprowadzić: [996][Kod Instalatora][996]

  [997]

  Przywrócenie ustawień fabrycznych modułu PC5400
  należy wprowadzić: [997][Kod Instalatora][997]

  [999]

  Przywrócenie ustawień fabrycznych centrali
  należy wprowadzić: [999][Kod Instalatora][999]
  - 49 -

  Poniżej podano listę kodów raportujących formatu Contact
  ID i SIA.

  Format SIA - Poziom 2

  Format jest zgodny ze specyfikacją Standardu SIA - level
  2 ze stycznia 1996 r.
  Przykładowy komunikat odebrany przez stację może być
  Pierwsza cyfra (w nawiasie) jest wysyłana automatycznie
  następujący:
  przez centralę. Pozostałe dwie programowane są przez
  N Ri01 BA 01, gdzie
  użytkownika.
  N - nowe zdarzenie,
  Na przykład: jeśli linia 1 jest linią wej/wyj, kod raportujący
  Ri01 - identyfikator podsystemu/poziomu
  powinien być zaprogramowany jako [34]. Stacja
  BA - alarm włamaniowy
  monitorowania odbierze wówczas komunikat:
  01 - linia 1
  *BURG-ENTRY/EXIT-1, gdzie 1 oznacza numer naruszonej
  linii.

  Format komunikacyjny Contact ID

  TABELA 1 KODY RAPORTUJĄCE I OPISY
  Nr

  Kierunek Contact ID
  komuni-

  Kod raportujący

  Kiedy wysyłany

  Alarm z linii

  Linia wchodzi w stan alarmu

  A/P

  Powrót linii

  Powrót linii do stanu normalnego

  Sabotaż linii

  Linia wykazuje sabotaż

  SIA kody
  autorap. **

  (1)3A
  (1)3A

  Zob.
  Tabela 3

  (1)44

  TA-ZZ/TR-ZZ

  Powrót linii po sabotażu Powrót do stanu normalnego po sabotażu

  S/P

  Alarm wymuszenia

  Wprowadzono kod z opcją wymuszenia

  (1)21

  HA-00

  Otwarcie po alarmie

  System wyłączony z alarmem w pamięci

  (4)A6

  OR-00

  (4)59

  CR-00

  (1)43

  UA-00/UH-00

  (1)4A

  BV-00

  (1)15

  FA-00/FH-00

  (1)AA

  MA-00/MH-00

  (1)2A

  PA-00/PH-00

  UA-99/UH-99

  (1)45

  TA-00/TR-00

  (4)21

  JA-00

  O/Z

  (4)A2

  CL-UU

  (4)7A

  CG-ZZ

  (4)AA

  CL-00

  OP-UU

  (4)A5

  CE-00

  Alarm tuż po zamknięciu Alarm pojawia się w dwie minuty po
  uzbrojeniu systemu
  [328]
  Nadzór rozszerzenia linii Brak nadzoru centrali nad modułem
  Alarm/powrót
  PC5132 lub klawiaturą
  Alarm Kod policyjny
  dwie różne linie dozorowe w tym samym
  podsystemie zostaną naruszone w ciągu
  Czasu Kodu policyjnego (także linie 24H)
  [329]
  Przycisk [F] A/P
  Alarm pożarowy z przycisku (kody alarmu i
  powrotu wysyłane są razem)
  Przycisk [A] A/P
  Alarm pomocniczy z przycisku (kody
  alarmu i powrotu wysyłane są razem)
  Przycisk [P] A/P
  Alarm panika z przycisku (kody alarmu i
  PGM2 A/P
  Alarm panika z przycisku podłączony do
  PGM2/wpisanie kodu dostępu (gdy PGM2
  zaprogramowano opcję [23] lub [24])
  [338]
  Sabotaż systemu A/P
  Alarm sabotażowy modułu
  /powrót po sabotażu
  Blokada klawiatury
  osiągnięto dopuszczalną liczbę wprowadzeń
  błędnych kodów
  [339-343] Zamknięcia
  System włączony (wskazany użytkownik
  01-34, 40-42)
  [343]
  Częściowe zamknięcie System włączony z jedną lub więcej liniami
  zablokowanymi
  Zamknięcia specjalne
  Włączenie przy użyciu jednej z
  następujących metod: szybkie włączenie,
  autowłączenie, włączenie kluczem, przycisk
  funkcyjny, przez DLS
  [344-348] Otwarcia
  System wyłączony (wskazany użytkownik
  01-34, 40-42))
  [348]
  Przerwanie
  Gdy autowłączenie zostało przerwane
  autowłączenia

  *A/P = alarmy/powroty; S/P = sabotaże/powroty; O/Z = otwarcia/zamknięcia;
  ** UU = numer użytkownika (użytkownik 01=42); ZZ = numer linii (01-08)

  - 50 -

  Otwarcia specjalne

  Wyłączenie za pomocą klucza, kodu
  sprzątaczki lub DLS
  Zbyt niskie napięcie akumulatora centrali /
  powrót

  [349-350] Usterka akumulatora /
  powrót
  [349-350] Usterka AC /powrót

  komunikatora*
  O/Z
  autorap. **
  OP-00

  (3)A2

  YT-00/YR-00

  Zasilanie AC centrali zostało odłączone
  lub przerwane / powrót

  [349-350] Usterka Głównego
  sygnalizatora / powrót
  [349-350] Linia pożarowa usterka /
  [349-350] Zasilanie pomocnicze
  usterka / powrót
  [349]
  Awaria MLT

  InA/P

  (3)A1

  AT-00/AR-00

  Wykryto naruszenie obwodu sygnalizatora
  BELL / powrót
  Usterka / powrót linii pożarowej

  (3)21

  UT-99/UJ-99

  (3)73

  FT-00/FJ-00

  Usterka / powrót zasilania pomocniczego

  (3)AA

  YP-00/YQ-00

  (3)51

  LT-00

  InA/P
  (3)51
  (3)33

  LR-00
  ET-00/ER-00

  (3)54

  YK-00

  (6)23

  JL-00

  (4)11
  (4)12
  (3)72

  RB-00
  RS-00
  UT-00/UJ-00

  T
  (6)A2
  (6)A1
  (6)A3
  (3)84

  RP-00
  RX-00
  TX-00
  XT-00/XR-00

  Usterka monitorowania linii telefonicznej
  (programowany gdy używany GSM)
  [350]
  MLT Powrót
  Powrót MLT
  [349-350] Nadzór systemu
  Utrata / powrót komunikacji centrali z
  podłączonymi modułami
  [351]
  Komunikacja powrót
  Centrala odnowiła łączność ze stacją
  monitorowania (po usterce linii tel. 1 lub 2)
  Rejestr 3/4 pełny
  Rejestr prawie pełny od ostatniego
  zgrywania przez DLS
  Wejście przez DLS
  Rozpoczęcie połączenia DLS
  Wyjście przez DLS
  Zakończenie połączenia DLS
  Usterka linii dozorowej/ Usterka jednej lub więcej linii dozorowej/
  [352]
  Test Okresowy
  Okresowy Test Transmisji
  Test użytkownika
  [*] [6] - test sygmalizacji i komunikacji
  Test modułu GSM
  Transmisja testu modułu GSM
  [353]
  Usterka baterii urządzeń Niskie napięcie / powrót w
  bezprzewodowych /
  bezprzewodowych przyciskach napadowych
  WLS908 lub brelokach WLS909

  *InA/P = Inne alarmy/powroty; T = Transmisje testowe; O/Z = otwarcia/zamknięcia;
  TABELA 2

  TABELA 3

  Kody w formacie Contact ID
  Alarmy Medyczne
  (1)AA Medyczny
  Alarmy pożarowe
  (1)1A
  (1)11
  (1)12
  (1)13
  (1)14
  (1)15
  (1)16
  (1)17
  (1)18

  Alarm pożarowy
  Czujka dymu
  Czujka zapłonu
  Przepływ wody
  Temperatura
  ROP
  Kanał
  Płomienie
  Prawie alarm

  Alarmy Paniki
  (1)2A
  (1)21
  (1)22
  (1)23

  Panika
  Przymus
  Cichy
  Głośny

  Alarmy włamaniowe
  (1)3A Włamanie
  (1)31 Obwodowe
  (1)32 Wnętrze
  (1)33 24 godzinny

  Kody w formacie SIA
  (1)34
  (1)35
  (1)36
  (1)37
  (1)38

  Definicja linii

  Wejście / wyjście
  Dzień / noc
  Zewnętrze
  Sabotaż
  Standardowa opóźniona, Natychmiastowa,
  Wewnętrzna, Opóźniona sypialniana,
  Sypialniana, 24 godzinna włamaniowa
  24h Standardowa i Opóźniona pożarowa,

  Alarmy ogólne
  (1)4A
  (1)43
  (1)44
  (1)45
  24h Nadzoru

  Alarm ogólny
  Ust. modułu rozszerzającego 24h Nadzoru - brzęczykowa
  Sabotaż czujek
  24h zraszacze
  Sabotaż modułu
  Kod Policyjny

  Alarmy 24 H - nie włamaniowe
  (1)5A 24H - nie włamanie
  (1)51 Czujka gazu
  (1)52 Chłodzenie
  (1)53 System grzewczy
  (1)54 Wyciek wody
  (1)55 Przerwanie folii
  (1)56 Linia dzienna
  (1)57 Niskie ciśnienie butli gazowej
  (1)58 Wysoka temperatura
  (1)59 Niska temperatura
  (1)61 Brak przepływu powietrza

  FA-ZZ/FH-ZZ
  US-ZZ/UR-ZZ
  UA-ZZ/UH-ZZ
  SA-ZZ/SH-ZZ
  GA-ZZ/GH-ZZ

  24h grzanie

  KA-ZZ/KH-ZZ

  24h medyczna

  MA-ZZ/MH-ZZ

  QA-ZZ/QH-ZZ

  24h Przepływ wody

  WA-ZZ/WH-ZZ

  24h zamrażarka

  ZA-ZZ/ZH-ZZ

  24h napadowa

  HA-ZZ/HH-ZZ

  24h paniki

  PA-ZZ/PH-ZZ

  Zatrzask 24h

  BA-ZZ/BH-ZZ

  - 51 -

  SIA Kody autoraport. *
  Linia
  A/P
  *ZZ

  linie 01-08

  wprowadzić [*][8][Kod Instalatora]
  klawiatura będzie wyświetlać napis " Sekcja _ _ _ "
  nacisnąć klawisz [*]. LCD będzie wyświetlać napis " Sekcja LCD _ _ "
  następnie wprowadzić numer podprogramu jak podano niżej

  Podprogramy dla LCD5500Z
  [01] do [08]Opisy linii (14 znaków)
  Zone _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _

  Zone _ _ _ _ _ 08 _ _ _

  Partition_2 _ _ _

  [33] Opis Alarmu Pożarowego (14 znaków)
  Fire_Zone _ _ _ _ _

  [34] i [35] Opisy Podsystemu (14 znaków)
  System _ _ _ _ _ _ _

  [40] i [41] Opisy wyjść użytkownika " Utility Output " dla Podsystemu 1 i 2 (14 znaków)
  Command O/P

  [51]Wiadomość o braku gotowości podsystemu w trakcie włączania (14 znaków)
  System_Has ________
  Failed_to_Arm______

  [52] Wiadomość o wystąpieniu alarmu, gdy podsystem był ostatnio włączony (14 znaków)
  Alarm_Occurred____
  While_Armed_____

  [60] Pierwszy zestaw opcji wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu LCD
  wyświet. inform. o użyciu klawisza " NAPAD "

  wyłączone

  wyświet. o zablokowanych liniach

  wyświet. o uszkodzeniach

  wyświet. o zapamiętanym alarmie

  wyświet. o stanie funkcji Gongu

  wyświet. o programowaniu kodów

  wyświet. o funkcji użytkownika

  wyświet. o aktywacji wyjścia PGM

  - 52 -

  [61] Drugi zestaw opcji wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu LCD
  wyświetl. o wejściu w programow. instalat.

  wyświetl. o włączeniu w trybie obwodowym

  wyświetl. o włączeniu szybkim

  wyświetl. o włączeniu linii wewnętrznych

  wyświetl. o funkcji szybkiego wyjścia

  wyświetl. o trybie przeglądania bufora zdarzeń

  7-8

  [62] Trzeci zestaw opcji wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu LCD
  wyświetl. o przeprowadzanym teście systemu
  wyświetl. o aktualnym czasie i dacie
  wyświetl. o umożliwieniu Autom. Włączenia
  wyświetl. o czasie na Autom. Włączenie
  wyświetl. o zezwolen. na komunikację z DLS
  wyświetl. o sterowaniu jaskrawością wyświetlacza
  wyświetl. o sterowaniu kontrastem wyświetlacza
  wyświetl. o sterowaniu dźwiękiem klawiatury

  wyłączone
  [63] Liczba wygaszeń informacji na klawiaturze LCD
  003

  poprawne wartości 000-255, 000-czas nie limitowany - liczba ta wskazuje,
  ile razy przesłany drogą DLS komunikat na LCD będzie kasowany przez naciśnięcie dowolnego klawisza, zanim ostatecznie przestanie być wyświetlany.

  [64] Opcje ustawienia klawiszy
  4-8

  klawisz POŻAR uaktywniony
  klawisz POMOC uaktywniony
  klawisz PANIKA uaktywniony
  [65] Czwarty zestaw opcji wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu LCD
  wyświetl. o wywołaniu DLS przez użytkownika
  2, 3, 6, 7 nie używane
  wyświetl. inform.,, Wyjście Użytkowe 1"
  wyświetl. inform.,, Wyjście Użytkowe 2"

  [66] Opcje ustawienia klawiatury
  Wyświetla kod dostępu podczas programowania
  Włączone wyświetlanie lokalnego zegara
  Zegar w formacie 24 godzinnym
  Przewijanie pamięci alarmów - włączone
  wyświetla 'X'
  Format 12 godzinny
  [98] Inicjacja globalnego przesłania zaprogramowanych opisów do pozostałych klawiatur
  [99] Przywrócenie ustawień fabrycznych w klawiaturze LCD
  - 53 -

  PC1565-2P wer. 2

  NOTATKI

  - 54 -

  Wyłączny Dystrybutor firmy DSC w Polsce:

  AAT Trading Company Sp.

  Dane Instalatora:

  Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

  1. Model, np. EWF1204W
  2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
  3. Kod ML, np. 05
  4. Numer seryjny

Instrukcja instalacji i programowania Aeg 47102v Mn

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i programowania Aeg 47102v Mn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i programowania Aeg 47102v Mn