Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Frigidaire Fah12ej2t

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Frigidaire Fah12ej2t jest dostępna w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności tego urządzenia. Frigidaire Fah12ej2t jest wyposażony w system oczyszczania powietrza, który jest zaprojektowany, aby zapewniać maksymalny poziom bezpieczeństwa i wydajności. Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa udostępnia szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji tego urządzenia. Zawiera ona również informacje dotyczące bezpiecznego przechowywania i transportu Frigidaire Fah12ej2t oraz wskazówki dotyczące zabezpieczenia przed zagrożeniami związanymi z pożarami i innymi zagrożeniami. Poprzez zapoznanie się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa Frigidaire Fah12ej2t, użytkownicy mogą upewnić się, że urządzenie działa bezpiecznie i wydajnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Frigidaire Fah12ej2t

1 Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie. Model 260MRT ANSI Nr kat May 14, 2010 Polish Operation & Safety

2

3 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Ta instrukcja jest bardzo ważnym narzędziem! Powinna zawsze znajdować się w maszynie. Celem tej instrukcji jest przekazanie właścicielom, użytkownikom, operatorom, dzierżawiącym i dzierżawcom odpowiednich środków ostrożności oraz procedur roboczych, które są istotnym czynnikiem bezpiecznej i prawidłowej obsługi maszyny, zgodnie z jej przeznaczeniem. Ze względu na ciągłe udoskonalanie swoich produktów firma JLG Industries, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się z firmą JLG Industries, Inc Podnośnik JLG a

4 WPROWADZENIE SYMBOLE OSTRZEŻENIA PRZED ZAGROŻENIEM I SŁOWA SYGNALIZUJĄCE ZAGROŻENIE To jest symbol ostrzeżenia przed zagrożeniem. Jest on stosowany do ostrzegania przed potencjalnym zagrożeniem odniesienia obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów ostrzegawczych umieszczonych za tym symbolem, aby nie dopuścić do obrażeń lub śmierci. OZNACZA SYTUACJĘ ZAWSZE NIEBEZPIECZNĄ. JEŚLI ZOSTANIE ONA ZIGNOROWANA, SPOWODUJE POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ. TA PLAKIETKA JEST ZAWSZE PRZEDSTAWIANA NA CZERWONYM TLE. OZNACZA SYTUACJĘ POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNĄ. JEŚLI ZOSTANIE ZIGNOROWANA, MOŻE SPOWODOWAĆ NIEWIELKIE LUB UMIARKOWANE OBRAŻENIA CIAŁA. MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ UŻYWANA DO OSTRZEŻENIA PRZED NIEBEZPIECZNYMI PRAKTYKAMI. TA PLAKIETKA JEST ZAWSZE PRZEDSTAWIANA NA ŻÓŁTYM TLE. JEŚLI ZOSTANIE ZIGNOROWANA, MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ. TA PLAKIETKA JEST ZAWSZE PRZEDSTAWIANA NA POMARAŃCZOWYM TLE. b Podnośnik JLG

5 WPROWADZENIE TEN PRODUKT MUSI BYĆ ZGODNY ZE WSZYSTKIMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA. INFORMACJE NA TEMAT PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ OPUBLIKOWANE NA POTRZEBY TEGO URZĄDZENIA, MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE JLG INDUSTRIES, INC. LUB U AUTORYZOWANEGO LOKALNEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY JLG. IMPORTANT FIRMA JLG INDUSTRIES, INC. WYSYŁA BIULETYNY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WŁAŚCICIELOWI REJESTRU TEJ MASZYNY. ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE BIEŻĄCE REJESTRY WŁAŚCICIELA MASZYNY SĄ AKTUALNE I UZUPEŁNIONE, PROSIMY O KONTAKT ZFIRMĄ JLG INDUSTRIES, INC. IMPORTANT NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ FIRMĘ JLG INDUSTRIES, INC. O WSZYSTKICH WYPADKACH ZWIĄZANYCH Z PRODUKTAMI JLG, W REZULTACIE KTÓRYCH WYSTĄPIŁY OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ PRACOWNIKÓW LUB ZNACZNE USZKODZENIA MIENIA LUB PRODUKTU JLG. Aby: przekazać raport dotyczący wypadku, uzyskać publikacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, przekazać informacje o aktualnym właścicielu, zadać pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu, Prosimy o kontakt z wymienionymi poniżej: Dział bezpieczeństwa i niezawodności produktów JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA lub z lokalnym oddziałem firmy JLG (patrz adresy na wewnętrznej stronie okładki instrukcji) Na terenie USA: Numer bezpłatny: 877-JLG-SAFE () Poza terenem USA: Telefon: ProductSafety@JLG. com uzyskać informacje na temat zgodności z normami i regulacjami prawnymi, zadać pytania dotyczące specjalnych zastosowań produktu, zadać pytania dotyczące modyfikacji produktu Podnośnik JLG c

6 WPROWADZENIE HISTORIA ZMIAN Wydanie pierwsze 27 czerwca 2005 r. Zmiany 17 lipca 2006 r. Zmiany 29 marca 2007 r. Zmiany 22 października 2008 r. Zmiany 15 kwietnia 2010 r. Zmiany 14 maja 2010 r. d Podnośnik JLG

7 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ AKAPIT, TEMAT STRONA ROZDZIAŁ AKAPIT, TEMAT STRONA ROZDZIAŁ 1 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. 1 INFORMACJE OGÓLNE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI Szkolenie i wiedza operatora Kontrola w miejscu pracy Kontrola maszyny OBSŁUGA Informacje ogólne Ryzyko wypadnięcia i przewrócenia Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem Ryzyko przewrócenia Ryzyko zmiażdżenia i kolizji HOLOWANIE, PODNOSZENIE I PRZEWÓZ KONSERWACJA Informacje ogólne Ryzyko związane z konserwacją Ryzyko związane z akumulatorem ROZDZIAŁ 2 - ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA 2. 1 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW Szkolenie operatora Nadzór nad szkoleniem Zakres odpowiedzialności operatora PRZYGOTOWANIE, KONTROLA I KONSERWACJA KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Przygotowanie maszyny do pracy Kontrola funkcji PODWÓJNY UKŁAD PALIWOWY (O ILE ZNAJDUJE SIĘ NA WYPOSAŻENIU) INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIAŁ 3 - ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA I STEROWANIE MASZYNĄ 3. 1 INFORMACJE OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI ROBOCZE I ICH OGRANICZENIA Informacje ogólne Nalepki Ilości ELEMENTY STERUJĄCE I WSKAźNIKI Naziemne elementy sterujące ELEMENTY STERUJĄCE PLATFORMY Panel przedni elementów sterujących platformy Diody LED na tablicy wskaźników Podnośnik JLG i

8 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ AKAPIT, TEMAT STRONA ROZDZIAŁ AKAPIT, TEMAT STRONA ROZDZIAŁ 4 - OBSŁUGA MASZYNY 4. 1 OPIS OBSŁUGA SILNIKA Przełącznik wyboru zasilania Wyłącznik zatrzymania awaryjnego Procedura uruchomienia CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA Siłowniki poziomujące Poziomowanie automatyczne Ręczna regulacja wypoziomowania PLATFORMA Podnoszenie Opuszczanie Przedłużenie platformy JAZDA Kierowanie Jazda do przodu Jazda do tyłu PARKOWANIE I SKŁADANIE OBCIĄŻANIE PLATFORMY PODPORA BEZPIECZEŃSTWA MOCOWANIE Podnoszenie HOLOWANIE ROZDZIAŁ 5 - PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH 5. 1 INFORMACJE OGÓLNE Wyłącznik zatrzymania awaryjnego Jazda w dół w trybie ręcznym OBSŁUGA MASZYNY W SYTUACJI AWARYJNEJ Korzystanie z naziemnego panelu sterowania. 5-2 Operator nie ma możliwości sterowania maszyną Platforma została zablokowana w powietrzu Prostowanie przechylonej/przewróconej maszyny Kontrola po wypadku POWIADOMIENIE O WYPADKU ROZDZIAŁ 6 - OGÓLNE DANE TECHNICZNE ORAZ KONSERWACJA WYKONYWANA PRZEZ OPERATORA 6. 1 WPROWADZENIE ROBOCZE DANE TECHNICZNE Dane wymiarowe Ilości Silnik Smarowanie ii Podnośnik JLG

9 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ AKAPIT, TEMAT STRONA ROZDZIAŁ AKAPIT, TEMAT STRONA 6. 3 KONSERWACJA WYKONYWANA PRZEZ OPERATORA OPONY I KOŁA Uszkodzenia opon Wymiana opony Wymiana koła Montaż koła INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ROZDZIAŁ 7 - DZIENNIK KONTROLI I NAPRAW LISTA RYSUNKÓW 2-1. Schemat obchodu kontrolnego Punkty obchodu kontrolnego arkusz Punkty obchodu kontrolnego arkusz Naziemne elementy sterujące Elementy sterujące platformy Panel przedni elementów sterujących platformy Panel wskaźników Rozmieszczenie plakietek (ANSI) Rozmieszczenie plakietek (ANSI Export) Rozmieszczenie plakietek (CE/AUS) Stok i pochyłość boczna Tabela podnoszenia Dane techniczne dotyczące temperatury roboczej silnika Kubota arkusz 1 z Dane techniczne dotyczące temperatury roboczej silnika Kubota arkusz 2 z Schemat smarowania Podnośnik JLG iii

10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ AKAPIT, TEMAT STRONA ROZDZIAŁ AKAPIT, TEMAT STRONA LISTA TABEL 2-1. Schemat obchodu kontrolnego Punkty obchodu kontrolnego arkusz Punkty obchodu kontrolnego arkusz Naziemne elementy sterujące Elementy sterujące platformy Panel przedni elementów sterujących platformy Panel wskaźników Rozmieszczenie plakietek (ANSI) Rozmieszczenie plakietek (ANSI Export) Rozmieszczenie plakietek (CE/AUS) Stok i pochyłość boczna Tabela podnoszenia Dane techniczne dotyczące temperatury roboczej silnika Kubota arkusz 1 z Dane techniczne dotyczące temperatury roboczej silnika Kubota arkusz 2 z Schemat smarowania iv Podnośnik JLG

11 1. 1 INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIAŁ 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Niniejszy rozdział przedstawia środki ostrożności niezbędne do poprawnego i bezpiecznego użytkowania i utrzymania maszyny. W celu zagwarantowania poprawnego użytkowania maszyny niezbędne jest ustalenie zasad codziennego postępowania na podstawie treści tej instrukcji. Wykwalifikowany pracownik musi opracować także program konserwacji na podstawie informacji przedstawionych w tej instrukcji oraz w instrukcji napraw i konserwacji. Należy przestrzegać wytycznych tego programu, aby praca z maszyną była bezpieczna. Właściciel, użytkownik, operator, dzierżawiący lub dzierżawca maszyny nie może rozpocząć eksploatacji maszyny, jeśli nie zapoznał się z instrukcją, nie ukończył szkolenia, a obsługa maszyny nie odbywa się pod nadzorem doświadczonego i wykwalifikowanego operatora. Te rozdziały przedstawiają zakres obowiązków właściciela, użytkownika, operatora, dzierżawiącego i dzierżawcy dotyczących bezpieczeństwa, szkolenia, kontroli, konserwacji, zastosowania i eksploatacji. W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, szkolenia, kontroli, konserwacji, zastosowania i eksploatacji prosimy o kontakt zfirmą JLG Industries, Inc. ( JLG). NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSTAWIONYCH W TYM PODRĘCZNIKU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MASZYNY, MIENIA, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ. 1. 2 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI Szkolenie i wiedza operatora Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się w całości z Instrukcją obsługi i bezpieczeństwa. Aby uzyskać wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania lub dodatkowe informacje na temat dowolnej części instrukcji, prosimy o kontakt z firmą JLG Industries, Inc Podnośnik JLG 1-1

12 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Operator nie może przystąpić do eksploatacji maszyny, jeśli nie przeszedł odpowiedniego przeszkolenia prowadzonego przez kompetentną i upoważnioną do tego osobę. Maszynę mogą obsługiwać tylko ci upoważnieni i wykwalifikowani pracownicy, którzy wykażą się umiejętnościami w zakresie bezpiecznej i poprawnej obsługi i konserwacji maszyny. Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami oznaczonymi słowami NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA oraz wskazówkami z tej instrukcji dotyczącymi obsługi maszyny. Należy dopilnować, aby maszyna była używana zgodnie z przeznaczeniem, które zostało określone przez firmę JLG. Wszyscy pracownicy obsługujący maszynę muszą znać procedurę zatrzymania awaryjnego oraz obsługę maszyny w sytuacji awaryjnej, opisane w tym podręczniku. Należy zapoznać się ze wszystkimi lokalnymi i ustawowymi regulacjami prawnymi i prawa pracy dotyczącymi użytkowania i zastosowania maszyny, zrozumieć je i przestrzegać ich. Kontrola w miejscu pracy Przed przystąpieniem do pracy z maszyną należy przedsięwziąć środki ostrożności w celu uniknięcia wszystkich zagrożeń w miejscu pracy. Nie wolno obsługiwać ani podnosić platformy umieszczonej na samochodach ciężarowych, naczepach, pojazdach szynowych, barkach, rusztowaniach i innym sprzęcie, o ile takie zastosowanie nie zostanie zatwierdzone pisemnie przez firmę JLG. Przed przystąpieniem do pracy należy skontrolować strefę roboczą pod kątem zagrożeń napowietrznych, takich jak np. linie energetyczne, suwnice pomostowe oraz inne potencjalne przeszkody. Sprawdzić powierzchnie podłóg pod kątem występowania dziur, wybojów, spadków, gruzów, ukrytych otworów i innych potencjalnych zagrożeń. Sprawdzić miejsce pracy pod kątem występowania niebezpiecznych miejsc. Nie wolno obsługiwać maszyny w niebezpiecznym środowisku, o ile firma JLG nie wydała na to pozwolenia. Upewnić się, że warunki terenowe wytrzymają maksymalne obciążenie na oponę, wskazane na plakietkach obciążenia opon znajdujących się na podwoziu w okolicy każdego koła. Ta maszyna może pracować w nominalnym zakresie temperatur otoczenia od 20 C do 40 C (od 0 F do 104 F). W celu uzyskania informacji na temat optymalizacji pracy maszyny poza tym zakresem, prosimy o kontakt zfirmą JLG. 1-2 Podnośnik JLG

13 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA IMPORTANT NIE NALEŻY OBSŁUGIWAĆ MASZYNY, GDY PRĘDKOŚĆ WIATRU PRZEKRACZA 28 MPH (12, 5 M/S). Tabela 1-1. Skala Beauforta (tylko w celach informacyjnych) Skala Prędkość wiatru Beauforta m/s mph Opis Warunki na lądzie 0 0 0, 2 0 Spokój Spokój. Dym unosi się pionowo. 1 0, 3 1, 5 1 3 Powiew Powiewy wiatru są widoczne na słupie dymu. 2 1, 6 3, 3 4 7 Słaby wiatr Powiewy wiatru są odczuwane na skórze. Ruszają się liście. 3 3, 4 5, Łagodny wiatr Liście i małe gałązki poruszają się. 4 5, 5 7, Wiatr umiarkowany Pył i kartki papieru podnoszą się. Gałęzie zaczynają się poruszać. 5 8, 0 10, Świeży wiatr Małe gałęzie kołyszą się. 6 10, 8 13, Silny wiatr Duże gałęzie poruszają się. Słychać świsty w przewodach napowietrznych. Użycie parasola sprawia trudność. 7 13, 9 17, Bardzo silny wiatr Poruszają się całe drzewa. Przemieszczanie się pod wiatr wymaga wysiłku. 8 17, 2 20, Sztorm Łamią się gałęzie. Samochody skręcają pod wpływem wiatru. 9 20, 8 24, Silny sztorm Lekkie konstrukcje ulegają zniszczeniu Podnośnik JLG 1-3

14 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Kontrola maszyny Nie wolno obsługiwać tej maszyny, jeśli nie zostały wykonane kontrole oraz kontrole funkcjonalne zgodnie z opisem w rozdziale 2 niniejszej instrukcji. Nie wolno obsługiwać tej maszyny, jeśli nie była serwisowana i konserwowana zgodnie z wymaganiami dotyczącymi konserwacji i kontroli określonymi w Instrukcji obsługi i konserwacji maszyny. Należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo. Modyfikacja tych urządzeń jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa. MODYFIKACJA LUB ZMIANA KONSTRUKCJI NAPOWIETRZNEJ PLATFORMY ROBOCZEJ MOŻE BYĆ WPROWADZANA JEDYNIE PO UPRZEDNIM UZYSKANIU PISEMNEGO POZWOLENIA OD PRODUCENTA Nie wolno obsługiwać maszyny, na której brakuje nalepek lub plakietek ostrzegawczych z instrukcjami lub są one nieczytelne. Sprawdzić maszynę pod kątem modyfikacji oryginalnych komponentów. Sprawdzić, czy modyfikacje te zostały zatwierdzone przez firmę JLG. Zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń na pokładzie platformy. Obuwie i pokład platformy nie mogą być zanieczyszczone błotem, olejem, smarem ani innymi śliskimi substancjami. 3 OBSŁUGA Informacje ogólne Nie wolno używać maszyny do innych celów niż podnoszenie pracowników, ich narzędzi oraz osprzętu. Przed przystąpieniem do obsługi użytkownik musi zapoznać się z wydajnością maszyny oraz charakterystyką roboczą wszystkich jej funkcji. Nie wolno obsługiwać niesprawnej maszyny. W przypadku jakiejkolwiek usterki należy wyłączyć maszynę. Należy wycofać ją z eksploatacji i powiadomić przełożonych. Nie wolno demontować, modyfikować ani wyłączać jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających. Nie wolno gwałtownie przestawiać w przeciwne położenie (z przejściem przez położenie neutralne) przełącznika sterującego lub dźwigni sterującej. Zawsze przed przestawieniem w położenie innej funkcji należy przestawiać przełącznik w położenie neutralne izatrzymywać go. Elementy sterujące należy obsługiwać powoli i równomiernie. 1-4 Podnośnik JLG

15 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Żadnych siłowników hydraulicznych, poza siłownikami wysięgników podpory, nie wolno pozostawiać w końcu przemieszczenia roboczego (całkowicie wysuniętych lub całkowicie wsuniętych) przed wyłączeniem lub na dłuższy czas. Gdy dana funkcja osiągnie koniec przemieszczenia roboczego, delikatnie popchnąć element sterujący w przeciwnym kierunku. Dotyczy to zarówno maszyn w pozycji roboczej, jak i złożonych. Pracownikom nie wolno manipulować maszyną ani obsługiwać jej za pomocą naziemnego panelu sterowania, gdy na platformie znajdują się inni pracownicy. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych. Nie wolno przewozić materiałów bezpośrednio na poręczach platformy, o ile nie zostało to zatwierdzone przez firmę JLG. Gdy na platformie znajdują się co najmniej dwie osoby, operator jest odpowiedzialny za obsługę maszyny. Należy dopilnować, aby narzędzia elektryczne były prawidłowo składane i nie zwisały na przewodach elektrycznych z obszaru roboczego platformy. Nie wolno pchać ani ciągnąć unieruchomionej lub wyłączonej maszyny inaczej niż za pomocą uszu holowniczych znajdujących się na podwoziu. Przed pozostawieniem maszyny należy złożyć ramię nożycowe i wyłączyć zasilanie. Ryzyko wypadnięcia i przewrócenia Firma JLG Industries, Inc. zaleca, by wszyscy pracownicy pracujący na platformie zakładali pełną uprząż zabezpieczającą, a lina zabezpieczająca była zamocowana do dedykowanego punktu zaczepienia. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących ochrony przed upadkami w odniesieniu do produktów JLG można uzyskać w firmie JLG Industries, Inc. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy wszystkie bramki i poręcze są przymocowane i zablokowane w odpowiednim położeniu. Należy znaleźć dedykowane punkty zaczepienia liny zabezpieczającej na platformie i przymocować do nich linę. Można zamocować tylko jedną (1) linę zabezpieczającą do jednego punktu zaczepienia Podnośnik JLG 1-5

16 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Obuwie i podłoga platformy nie mogą być zanieczyszczone błotem, olejem, smarem ani innymi śliskimi substancjami. Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem Ta maszyna nie jest izolowana elektrycznie i nie zapewnia ochrony w razie zetknięcia się ze źródłem prądu elektrycznego lub zbliżenia do niego. Podczas pracy na platformie należy stać pewnie obiema stopami na jej podłodze. W żadnym wypadku nie wolno ustawiać na platformie drabin, skrzyń, stopni, desek lub podobnych przedmiotów w celu zwiększenia zasięgu. Nie wolno używać ramienia nożycowego do wchodzenia na platformę i schodzenia z niej. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas wchodzenia na platformę i schodzenia z niej. Należy sprawdzić, czy ramię nożycowe jest całkowicie opuszczone. Wchodzenie na platformę i schodzenie z niej odbywa się przodem do maszyny. Podczas wchodzenia na maszynę i schodzenia z niej należy zachować zasadę trzech punktów kontaktu z maszyną używać dwóch rąk i jednej stopy lub dwóch stóp i jednej ręki. 1-6 Podnośnik JLG

17 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Należy zachować bezpieczną odległość od linii i urządzeń elektroenergetycznych oraz wszelkich części pod napięciem (odsłoniętych lub izolowanych) zgodnie zwartością minimalnej bezpiecznej odległości (MAD), podaną w tabeli 1-1. Należy brać pod uwagę ruchy maszyny oraz kołysanie lub zwisanie linii elektroenergetycznej. Tabela 1-2. Minimalna odległość (MAD) Zakres napięcia (międzyfazowego) MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ m (ft) od 0 do 50 kv 3 (10) od ponad 50 kv do 200 kv 5 (15) od ponad 200 kv do 350 kv 6 (20) od ponad 350 kv do 500 kv 8 (25) od ponad 500 kv do 750 kv 11 (35) od ponad 750 kv do 1000 kv 14 (45) WSKAZÓWKA: To wymaganie obowiązuje zawsze, zwyjątkiem sytuacji, w których lokalne ustawowe regulacje prawne lub prawo pracy stawia surowsze wymagania. Należy zachować odstęp co najmniej 3 m (10 ft) pomiędzy dowolną częścią maszyny i osobami znajdującymi się na niej, ich narzędziami i osprzętem a dowolną linią elektroenergetyczną lub urządzeniem elektrycznym pod napięciem do 50 kv. Przy wzroście napięcia o każde 30 kv lub mniej należy zadbać o dodatkowy odstęp 1 stopy. Minimalna bezpieczna odległość może ulec zmniejszeniu, jeśli zostaną zamontowane barierki izolujące uniemożliwiające kontakt, a znamionowa wartość ochrony barierek będzie odpowiadać napięciu linii elektrycznej, przed którą zabezpieczają. Barierki te nie powinny stanowić części maszyny lub być do niej zamocowane. Minimalna bezpieczna odległość zmniejszy się do odległości z zakresu rozmiarów roboczych barierki izolacyjnej. Jest to określane przez wykwalifikowanego pracownika zgodnie z lokalnymi ustawowymi regulacjami prawnymi i prawem pracy dotyczącymi pracy w pobliżu sprzętu pod napięciem. NIE WOLNO MANEWROWAĆ MASZYNĄ W STREFIE ZABRONIONEJ (W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ MINIMALNA BEZPIECZNA). DOTYCZY TO TAKŻE PRACOWNIKÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZAŁOŻYĆ, ŻE WSZYSTKIE CZĘŚCI ELEKTRYCZNE ORAZ PRZEWODY SĄ POD NAPIĘCIEM Podnośnik JLG 1-7

18 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Ryzyko przewrócenia Upewnić się, że warunki terenowe wytrzymają maksymalne obciążenie na oponę, wskazane na plakietkach obciążenia opon znajdujących się na podwoziu w okolicy każdego koła. Nie należy przemieszczać maszyny na niestabilnych powierzchniach. Użytkownik powinien sprawdzić nawierzchnię nośną przed przemieszczeniem maszyny. Podczas jazdy nie wolno przekraczać dopuszczalnego nachylenia bocznego oraz kąta. Nie wolno pochylać platformy lub jechać pochyloną platformą po zboczu lub w jego pobliżu, a także po nierównej lub miękkiej nawierzchni. Przed podniesieniem platformy lub przemieszczaniem maszyny z podniesioną platformą należy sprawdzić, czy maszyna znajduje się na twardej, poziomej nawierzchni. Przed wjechaniem na podłogę, most, samochód ciężarowy i inne nawierzchnie należy sprawdzić ich dopuszczalne obciążenie. Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia roboczego określonego na platformie. Obciążenie powinno być umieszczone w obrębie platformy, o ile nie zostało zatwierdzone inaczej przez firmę JLG. Podwozie maszyny musi znajdować się w odległości minimalnej 0, 6 m (2 ft) od dziur, wybojów, spadków, gruzu, ukrytych otworów i innych potencjalnych zagrożeń na poziomie nawierzchni. Nie wolno używać maszyny jako żurawia. Nie wolno przywiązywać maszyny do pobliskiej budowli. Nie wolno przywiązywać przewodów, lin lub podobnych przedmiotów do platformy. Podczas pracy na zewnątrz nie wolno zasłaniać powierzchni bocznej platformy lub przewozić na niej elementów o dużej powierzchni. Umieszczenie na maszynie takich elementów zwiększa powierzchnię maszyny narażoną na podmuchy wiatru. 1-8 Podnośnik JLG

19 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Nie wolno powiększać rozmiarów platformy, stosując niedozwolone przedłużenia pokładu lub dołączając inne elementy. Jeśli ramię nożycowe lub platforma ulegną zakleszczeniu tak, że jedno lub więcej kół uniesie się z nawierzchni, przed próbą uwolnienia maszyny należy ewakuować wszystkich pracowników. Do ustabilizowania położenia maszyny i ewakuacji pracowników należy użyć żurawia, wózków widłowych lub innego odpowiedniego do tego celu sprzętu. Ryzyko zmiażdżenia i kolizji Pracownicy naziemni i obsługujący platformę muszą nosić kaski ochronne z atestem. Nie wolno zbliżać dłoni i kończyn do ramienia nożycowego podczas pracy. Podczas jazdy maszyną należy uważać na przeszkody znajdujące się dookoła maszyny i w powietrzu. Podczas podnoszenia i opuszczania należy sprawdzić odległości nad i pod platformą, a także po jej bokach. Podczas pracy wszystkie części ciała powinny znajdować się w obrębie obręczy platformy. Należy zachować czujność podczas jazdy w obszarze o ograniczonej widoczności. Podczas jazdy wszyscy postronni pracownicy powinni zachować odległość co najmniej 1, 8 m (6 ft) od maszyny. Podczas jazdy operator musi dostosować prędkość jazdy do warunków nawierzchni, ruchu w pobliżu, widoczności, nachylenia, lokalizacji pracowników oraz innych czynników zagrożenia, mogących przyczynić się do kolizji lub obrażeń pracowników Podnośnik JLG 1-9

20 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Należy pamiętać o drodze hamowania przy każdej prędkości jazdy. Podczas jazdy z dużą prędkością przed zatrzymaniem należy zmniejszyć prędkość. Jazda po stoku może odbywać się tylko z małą prędkością. Nie wolno jeździć z dużą prędkością w obszarach zakazu lub ograniczonego ruchu, a także podczas cofania. Należy zawsze zachować najwyższą ostrożność, by przeszkody nie uderzały w elementy sterujące i pracowników na pomoście ani nie zakłócały ich pracy. Trzeba sprawdzić, czy operatorzy innych maszyn znajdujących się w powietrzu i na powierzchni mają świadomość obecności napowietrznej platformy roboczej. Należy odłączyć zasilanie suwnic. W razie potrzeby ogrodzić nawierzchnię, na której odbywają się prace. Należy unikać pracy, gdy poniżej znajdują się pracownicy. Ostrzec pracowników, aby nie pracowali, nie stali ani nie przechodzili pod podniesioną platformą. W razie konieczności ogrodzić nawierzchnię, na której odbywają się prace. 4 HOLOWANIE, PODNOSZENIE IPRZEWÓZ Przebywanie pracowników na platformie podczas holowania, podnoszenia i przewożenia jest zabronione. Maszyny nie wolno holować, z wyjątkiem sytuacji awaryjnej, wystąpienia usterki, zaniku zasilania lub podczas załadunku i rozładunku. Patrz procedury holowania awaryjnego. Należy sprawdzić, czy przed holowaniem, podnoszeniem iprzewożeniem platforma jest całkowicie opuszczona i czy nie ma na niej żadnych narzędzi. Gdy maszyna jest podnoszona wózkiem widłowym, widły można ustawić tylko w wyznaczonych punktach maszyny. Wózek widłowy powinien mieć dostateczny udźwig. Informacje dotyczące podnoszenia można znaleźć w rozdziale Podnośnik JLG

21 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. 5 KONSERWACJA Informacje ogólne Niniejszy rozdział przedstawia ogólne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas konserwacji tej maszyny. Dodatkowe środki ostrożności, jakich należy przestrzegać podczas konserwacji maszyny, można znaleźć w odpowiednich punktach tej instrukcji oraz w Instrukcji obsługi i konserwacji. Bardzo ważne jest, by pracownicy odpowiedzialni za konserwację ściśle przestrzegali tych środków ostrożności, aby uniknąć potencjalnych obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia isprzętu. Program konserwacji musi być opracowany przez wykwalifikowanego pracownika i musi być przestrzegany, aby praca maszyny była bezpieczna. Ryzyko związane z konserwacją Przed przystąpieniem do regulacji lub napraw należy wyłączyć zasilanie wszystkich elementów sterujących i unieruchomić wszystkie podzespoły operacyjne. Nie wolno pracować pod podniesioną platformą, jeśli nie została całkowicie opuszczona lub całkowicie unieruchomiona za pomocą odpowiednich podpór bezpieczeństwa, blokad lub górnych wsporników. Zawsze przed odkręcaniem lub demontażem komponentów układu hydraulicznego należy zlikwidować ciśnienie w układzie hydraulicznym. Przed dokonaniem napraw instalacji elektrycznej lub spawaniem należy odłączyć akumulatory. Wyłączyć silnik maszyny (jeśli jest w niego wyposażona) podczas napełniania zbiornika paliwa. Sprawdzić, czy części lub komponenty zamienne są identyczne lub równoważne częściom lub komponentom oryginalnym. Nie próbować przemieszczać ciężkich części bez pomocy urządzenia mechanicznego. Nie pozostawiać ciężkich przedmiotów w niestabilnym położeniu. Podczas podnoszenia komponentów maszyny sprawdzić, czy zastosowano dostateczną podporę. Przed przystąpieniem do konserwacji należy zdjąć wszystkie pierścionki, zegarki i biżuterię. Nie wolno nosić luźnych ubrań lub nieupiętych długich włosów, które mogą zostać pochwycone przez osprzęt lub zakleszczyć się wnim. Można używać wyłącznie zatwierdzonych, niepalnych środków czyszczących. Nie wolno modyfikować, demontować ani zastępować elementów takich jak przeciwwagi, opony, akumulatory, Podnośnik JLG 1-11

22 ROZDZIAŁ 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA platformy lub innych, które mogą obniżyć lub zmienić ogólny ciężar lub stabilność maszyny. Dane na temat ciężaru elementów krytycznych pod względem stabilności można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji. MODYFIKACJA LUB ZMIANA KONSTRUKCJI NAPOWIETRZNEJ PLATFORMY ROBOCZEJ MOŻE BYĆ WPROWADZANA JEDYNIE PO UPRZEDNIM UZYSKANIU PISEMNEGO POZWOLENIA OD PRODUCENTA. Ryzyko związane z akumulatorem Przed dokonaniem napraw instalacji elektrycznej lub spawaniem należy odłączyć akumulatory. Podczas ładowania lub serwisowania akumulatora nie wolno palić tytoniu, używać otwartego ognia ani generować iskier. Nie wolno zwierać wyprowadzeń akumulatora narzędziami ani innymi metalowymi przedmiotami. Podczas serwisowania akumulatora należy nosić rękawice oraz okulary ochronne i maskę na twarzy. Należy uważać, by elektrolit z akumulatora nie wszedł w kontakt ze skórą ani odzieżą. ELEKTROLIT JEST BARDZO ŻRĄCY. NALEŻY UNIKAĆ JEGO KONTAKTU ZE SKÓRĄ I ODZIEŻĄ. NALEŻY NATYCHMIAST PRZEPŁUKAĆ CZYSTĄ WODĄ OBSZAR ZANIECZYSZCZONY I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. Akumulatory należy ładować tylko w miejscu o dobrej wentylacji. Unikać nadmiernego napełnienia akumulatora elektrolitem. Wodę destylowaną można dolewać do akumulatora tylko po jego naładowaniu do pełna Podnośnik JLG

23 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA ROZDZIAŁ 2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA 2. 1 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW Platforma napowietrzna służy do podnoszenia pracowników. Dlatego też musi być obsługiwana i konserwowana wyłącznie przez przeszkolony personel. Maszyny nie mogą obsługiwać osoby znajdujące się pod wpływem narkotyków, alkoholu, cierpiące na padaczkę, zawroty głowy lub zagrożone utratą kontroli fizycznej. Szkolenie operatora Szkolenie operatora musi obejmować następujące zagadnienia: 1. Użycie i ograniczenia elementów sterujących platformy i naziemnego panelu sterowania, elementów zatrzymania awaryjnego i systemów bezpieczeństwa. 2. Etykiety na elementach sterujących, instrukcje iostrzeżenia na maszynie. 3. Zasady ustalone przez pracodawcę oraz przepisy rządowe. 4. Użycie zatwierdzonego sprzętu ochrony przed upadkiem. 5. Dostateczną wiedzę w zakresie mechanicznej obsługi maszyny, umożliwiającą rozpoznanie usterki lub potencjalnej usterki. 6. Najbezpieczniejszą obsługę maszyny w obecności przeszkód napowietrznych, innego ruchomego sprzętu, przeszkód, zagłębień, dziur i spadków. 7. Sposoby unikania zagrożeń stwarzanych przez niezabezpieczone przewodniki elektryczności. 8. Wymagania związane z wykonywaną pracą lub zastosowaniem maszyny. Nadzór nad szkoleniem Szkolenie musi odbywać się pod nadzorem wykwalifikowanej osoby, na otwartym terenie wolnym od przeszkód. Szkolenie powinno trwać do momentu, gdy osoba szkolona będzie mogła bezpiecznie sterować maszyną i ją obsługiwać. Zakres odpowiedzialności operatora Należy poinstruować operatora, że jest odpowiedzialny za zatrzymanie i wyłączenie maszyny w przypadku usterki lub innej niebezpiecznej sytuacji związanej z maszyną lub miejscem pracy Podnośnik JLG 2-1

24 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA 2. 2 Przygotowanie, kontrola i konserwacja W poniższej tabeli zawarte zostały okresowe kontrole i konserwacje zalecane przez JLG Industries, Inc. Dodatkowe wymagania dotyczące napowietrznych platform roboczych zawarte są w przepisach lokalnych. Częstotliwość przeprowadzania kontroli oraz czynności konserwacyjnych należy w razie potrzeby zwiększyć, jeśli maszyna jest używana w ciężkim lub bardzo ciężkim środowisku, jest używana bardzo często lub bardzo intensywnie. IMPORTANT ZA SERWISANTA FABRYCZNEGO FIRMA JLG INDUSTRIES, INC. UZNAJE OSOBĘ, KTÓRA POMYŚLNIE UKOŃCZYŁA SZKOLENIE SERWISOWE JLG W ZAKRESIE DANEGO MODELU PRODUKTU. 2-2 Podnośnik JLG

25 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA Kontrola przed rozpoczęciem pracy Tabela 2-1. Tabela kontroli i konserwacji Typ Częstotliwość Osoba odpowiedzialna Kontrola przed dostarczeniem do klienta/wysyłką (patrz Wskazówka) Częsta kontrola Coroczna kontrola maszyny (patrz Wskazówka) Konserwacja profilaktyczna Codziennie przed rozpoczęciem pracy lub po zmianie operatora. Przed sprzedażą, wynajęciem lub dostawą do klienta. Gdy maszyna była używana 3miesiące lub 150 godzin (którekolwiek wystąpi wcześniej). Gdy maszyna nie była używana ponad 3 miesiące. Po zakupieniu używanej maszyny. Raz na rok, nie później niż 13 miesięcy od daty poprzedniej kontroli. W odstępach określonych w Instrukcji obsługi i konserwacji. Użytkownik lub operator Właściciel, dealer lub użytkownik Właściciel, dealer lub użytkownik Właściciel, dealer lub użytkownik Właściciel, dealer lub użytkownik Kwalifikacje serwisowe Użytkownik lub operator Wykwalifikowany mechanik JLG Wykwalifikowany mechanik JLG Serwisant fabryczny JLG (zalecane) Wykwalifikowany mechanik JLG Materiały referencyjne Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i konserwacji oraz obowiązujący formularz kontroli JLG Instrukcja obsługi i konserwacji oraz obowiązujący formularz kontroli JLG Instrukcja obsługi i konserwacji oraz obowiązujący formularz kontroli JLG Instrukcja obsługi i konserwacji WSKAZÓWKA: Formularze kontroli można uzyskać w firmie JLG. Podczas kontroli wykorzystać Instrukcję obsługi i konserwacji Podnośnik JLG 2-3

26 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA 2. 3 KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Kontrola przed rozpoczęciem pracy powinna obejmować każdy z wymienionych elementów: 1. Czystość Sprawdzić wszystkie powierzchnie pod kątem wycieków (oleju, paliwa lub elektrolitu) lub obecności obcych przedmiotów. Poinformować o wszelkich wyciekach pracowników odpowiedzialnych za konserwację. Konstrukcja Skontrolować konstrukcję maszyny pod kątem wygięć, uszkodzeń, pęknięć połączeń spawanych i pęknięć konstrukcji, a także innych nieprawidłowości strukturalnych. Pęknięcie konstrukcji metalowej Pęknięcie połączenia spawanego 3. Plakietki i nalepki Sprawdzić, czy są czyste i czytelne. Sprawdzić, czy nie brakuje żadnych plakietek i nalepek. Sprawdzić, czy nieczytelne plakietki i nalepki zostały wyczyszczone lub wymienione. Instrukcje obsługi i bezpieczeństwa Sprawdzić, czy kopia Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa znajduje się w wodoodpornym pojemniku. Obchód kontrolny Patrz rysunek Akumulator Doładować w razie potrzeby. Paliwo (maszyny napędzane silnikiem spalinowym) W razie potrzeby uzupełnić odpowiedni rodzaj paliwa. Układ zasilania olejem silnikowym Sprawdzić, czy poziom oleju silnikowego sięga znaku pełny na prętowym wskaźniku poziomu oraz czy korek wlewu jest dokręcony. 9. Poziomy płynów Sprawdzić poziomy oleju silnikowego i oleju hydraulicznego. 10. Urządzenia dodatkowe / osprzęt Szczegółowe informacje na temat kontroli, obsługi oraz konserwacji każdego urządzenia dodatkowego i osprzętu zamontowanego na maszynie można znaleźć w Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa. 11. Kontrola funkcji Po zakończeniu obchodu kontrolnego należy przeprowadzić kontrolę działania wszystkich systemów w miejscu wolnym od przeszkód na podłożu i w powietrzu. Bardziej szczegółowe instrukcje na temat działania poszczególnych funkcji zawarte są w rozdziale Podnośnik JLG

27 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA Przygotowanie maszyny do pracy Naziemne awaryjne elementy sterujące 1. Przestaw stacyjkę na sterowanie naziemne. Wyciągnij przełącznik zatrzymania awaryjnego do pozycji włączonej. Sprawdź działanie klatki ochronnej nożyc. Panel sterowania platformy 1. Upewnij się, że panel sterowania jest podłączony do platformy. Wykonaj czynności kontrolne przed rozpoczęciem pracy: Sprawdź wszystkie funkcje. Nie powinno być możliwości jazdy maszyną z wysuniętymi wysięgnikami podpór. Sprawdź wszystkie wyłączniki krańcowe. Sprawdź działanie przycisku zatrzymania awaryjnego. Sprawdź funkcję poziomowania automatycznego. JEŚLI MASZYNA NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY JĄ NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ! NALEŻY POINFORMOWAĆ O PROBLEMIE PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONSERWACJĘ. NIE WOLNO OBSŁUGIWAĆ MASZYNY, DOPÓKI NIE ZOSTANIE NAPRAWIONA I PRZEKAZANA DO EKSPLOATACJI JAKO BEZPIECZNA. Kontrola funkcji Kontrolę funkcji należy wykonać w następujący sposób: 1. Za pomocą naziemnego panelu sterowania awaryjnego, bez obciążenia na platformie: a. Sprawdź, czy platforma jest unoszona i opuszczana prawidłowo. b. Sprawdź funkcję opuszczania w trybie ręcznym. c. Sprawdź, czy wszystkie funkcje maszyny są wyłączone po naciśnięciu wyłącznika zatrzymania awaryjnego. WSKAZÓWKA: Przed rozpoczęciem opuszczania upewnij się, że przedłużenie platformy jest wsunięte Podnośnik JLG 2-5

28 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA 2. Za pomocą elementów sterujących platformą: a. Upewnij się, że konsola sterująca jest dobrze zamocowana na swoim miejscu. Sprawdź, czy wszystkie osłony zabezpieczające przełączniki i blokady są na miejscu. Sprawdź wysokość, przy której wyłączana jest duża prędkość jazdy, unosząc platformę ponad ustawioną wysokość wyłączenia dużej prędkości jazdy, która wynosi od 2, 3 do 2, 4 m (90 96 in). Upewnij się, że duża prędkość jazdy została wyłączona. d. Upewnij się, że wszystkie funkcje maszyny są wyłączone po naciśnięciu wyłącznika zatrzymania awaryjnego. e. Upewnij się, że wszystkie diody na panelu sterowania działają prawidłowo. f. Sprawdź, czy przedłużenie platformy wsuwa się i wysuwa prawidłowo. Gdy platforma znajduje się w pozycji złożonej: a. Wjedź maszyną na poziomą powierzchnię i zatrzymaj ją, aby sprawdzić prawidłowość działania hamulców. Aby sprawdzić prawidłowość działania czujnika przechyłu, wjedź maszyną na stok o nachyleniu (przód/tył) przekraczającym ustawioną dozwoloną wartość graniczną (patrz Tabela 2-2 poniżej), a następnie spróbuj unieść platformę. Z chwilą wykrycia podnoszenia platformy przez czujnik podniesienia platformy powinien zostać wygenerowany sygnał dźwiękowy alarmu przechyłu. Tabela 2-2. Konfiguracja wartości granicznej czujnika przechyłu Ogólne Tylko Australia (opcja specjalna maszyny z długim siłownikiem poziomującym) Podnośnik JLG

29 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA 2. 4 PODWÓJNY UKŁAD PALIWOWY (O ILE ZNAJDUJE SIĘ NA WYPOSAŻENIU) MOŻNA PRZEŁĄCZAĆ SIĘ Z JEDNEGO PALIWA NA DRUGIE BEZ ZATRZYMYWANIA SILNIKA. NALEŻY ZACHOWAĆ NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚĆ I PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH INSTRUKCJI. Zmiana z zasilania benzyną na gazem LPG 1. Uruchom silnik za pomocą naziemnego panelu sterowania. Otwórz zawór ręczny na zbiorniku gazu LPG, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. PRZED PRZEŁĄCZENIEM NA GAZ LPG UPEWNIJ SIĘ, ŻE CAŁA BENZYNA ZOSTAŁA ZUŻYTA. Przy pracującym silniku ustaw przełącznik rodzaju paliwa na panelu sterowania na platformie w pozycji gazu LPG. Zmiana z zasilania gazem LPG na zasilanie benzyną 1. Przy silniku pracującym bez obciążenia na gazie LPG, ustaw przełącznik wyboru rodzaju paliwa, znajdujący się na panelu sterowania na platformie, na benzynę. Jeżeli silnik będzie przerywać z powodu braku benzyny, ustaw przełącznik na gaz LPG, a po przywróceniu normalnych obrotów przestaw go ponownie na benzynę. Powtarzaj tę czynność do momentu, aż silnik będzie pracować prawidłowo na benzynie. Zamknij zawór ręczny na zbiorniku gazu LPG, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Sprawne przełączniki; brak widocznych uszkodzeń; nalepki czytelne i dobrze zamocowane; sprawny sterownik; brak widocznych uszkodzeń Podnośnik JLG 2-7

30 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA 20 4,, 13 21 NIE NOT POKAZANO SHOWN,, 13 Rysunek 2-1. Schemat obchodu kontrolnego 2-8 Podnośnik JLG

31 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA INFORMACJE OGÓLNE Rozpocznij obchód kontrolny od pozycji 1, zgodnie z oznaczeniem na schemacie. Kieruj się w prawą stronę (patrząc od góry w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), sprawdzając kolejno wszystkie pozycje pod kątem stanów wymienionych na liście obchodu kontrolnego. ABY UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA, PODCZAS OBCHODU KONTROLNEGO ZASILANIE MASZYNY MUSI BYĆ WYŁĄCZONE. IMPORTANT NIE WOLNO POMINĄĆ KONTROLI WZROKOWEJ SPODNIEJ CZĘŚCI PODWOZIA. SPRAWDZENIE TEGO OBSZARU CZĘSTO POWODUJE ODKRYCIE WARUNKÓW, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE MASZYNY. WSKAZÓWKA: Podczas sprawdzania każdej pozycji należy się upewnić, że nie ma obluzowanych lub brakujących części, że są one dobrze przykręcone i, poza wymienionymi innymi kryteriami, nie wykazują one widocznych oznak uszkodzeń. Panel sterowania na platformie Jest prawidłowo zamocowany, nie brakuje żadnych części, nie ma luźnych części, brak widocznych uszkodzeń. Nalepki są dobrze przyklejone i czytelne, przełączniki sterujące wracają do położenia neutralnego. Oznaczenia na elementach sterujących są czytelne, instrukcja znajduje się w schowku. Połączenia układu kierowniczego Patrz Wskazówka. Koła i opony Są prawidłowo dokręcone, nie brakuje śrub motylkowych. Patrz rozdział 6 Opony i koła. Sprawdź koła pod kątem uszkodzeń i korozji. Silnik napędowy, lewy przód (napęd na 4 koła) Patrz Wskazówka. Brak oznak wycieków. Hamulec układu jezdnego, lewy przód (napęd na 4koła) Patrz Wskazówka. Siłownik podnoszący Patrz Wskazówka. Ramiona nożyc i ślizgowe klocki cierne Prawidłowo zamontowane, bez widocznych uszkodzeń, prawidłowo smarowane. Sprawdź prowadnice ramion nożyc pod kątem uszkodzeń i prawidłowości montażu. Zbiornik płynu hydraulicznego Brak widocznych uszkodzeń, nie brakuje żadnych części, brak śladów wycieków, prawidłowy poziom oleju we wzierniku. Korek odpowietrznika prawidłowo założony i sprawny. Rysunek 2-2. Punkty obchodu kontrolnego arkusz Podnośnik JLG 2-9

32 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, PRZYGOTOWANIE MASZYNY I JEJ KONTROLA 9. Zbiornik paliwa (silnik benzynowy lub wysokoprężny) Korek wlewu dobrze dokręcony, wziernik widoczny, brak uszkodzeń i wycieków. Naziemny panel sterowania Przełączniki sprawne, brak widocznych uszkodzeń, naklejki mocno przyklejone i czytelne. Zawór sterujący Patrz Wskazówka. 12. Silnik napędowy, lewy tył Patrz Wskazówka. 13. Hamulec układu jezdnego, lewy tył Brak luźnych części, nie brakuje żadnych części, brak widocznych uszkodzeń, brak śladów wycieków. 14. Kabel i dźwignia opuszczania ręcznego Patrz Wskazówka. 15. Drabina Brak uszkodzeń, dobrze zamocowana. 16. Wyłącznik jazdy Brak widocznych uszkodzeń, prawidłowo zamocowany. 17. Instalacja akumulatora (silnik benzynowy lub wysokoprężny) Prawidłowy poziom elektrolitu, przewody dobrze zamocowane, brak uszkodzeń i śladów rdzy. Uchwyty prawidłowo zamocowane. 18. Pompa hydrauliczna Pompa prawidłowo zamocowana, brak widocznych uszkodzeń, brak śladów wycieków. Węże i złączki Prawidłowo zamocowane, brak widocznych uszkodzeń, brak śladów wycieków. 19. Instalacja silnika Maksymalny poziom oleju silnikowego na wskaźniku prętowym, dobrze dokręcony korek wlewu oleju. Tłumik / układ wydechowy prawidłowo zamocowany, brak wycieków. Zespół filtra powietrza dobrze zamocowany, brak luźnych części, nie brakuje żadnych części, wkład filtra czysty. Korek chłodnicy dobrze dokręcony, prawidłowy poziom płynu chłodzącego. 20. Siłownik układu kierowniczego i końcówki drążków kierowniczych Brak luźnych części, nie brakuje żadnej części, brak widocznych uszkodzeń. Brak uszkodzeń i wycieków z siłownika układu kierowniczego. 21. Zespół platformy Patrz Wskazówka. Przedłużenie pokładu platformy działa prawidłowo. Rysunek 2-3. Punkty obchodu kontrolnego arkusz Podnośnik JLG

33 ROZDZIAŁ 3 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA I STEROWANIE MASZYNĄ ROZDZIAŁ 3. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA I STEROWANIE MASZYNĄ 3. 1 INFORMACJE OGÓLNE IMPORTANT PONIEWAŻ PRODUCENT NIE MA MOŻLIWOŚCI SKONTROLOWANIA ZASTOSOWAŃ MASZYNY I W JAKI SPOSÓB JEST ONA OBSŁUGIWANA, POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ZASADAMI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA JEST OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO PRACOWNIKÓW. Niniejszy rozdział przedstawia informacje potrzebne do zapoznania się z funkcjami sterującymi. W rozdziale tym przedstawiono charakterystyki robocze i ich ograniczenia, atakże funkcje i przeznaczenie elementów sterujących i wskaźników. Ważne jest, by użytkownik zapoznał się z odpowiednimi procedurami przed przystąpieniem do obsługi maszyny i zrozumiał je. Procedury te są pomocne wosiągnięciu optymalnej żywotności urządzenia i jego bezpiecznej obsługi. 2 CHARAKTERYSTYKI ROBOCZE I ICH OGRANICZENIA Informacje ogólne Szczegółowa wiedza na temat charakterystyk roboczych maszyny i ich ograniczeń jest zawsze pierwszym wymaganiem w odniesieniu do każdego użytkownika, bez względu na jego doświadczenie w pracy z podobnym sprzętem. Nalepki Istotne informacje, o których należy pamiętać podczas pracy, znajdują się obok paneli sterowania i są oznaczone słowami NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA, WAŻNE oraz INSTRUKCJE. Informacje te znajdują się wróżnych miejscach i ich celem jest wyraźne ostrzeganie pracowników o potencjalnych zagrożeniach, wynikających z charakterystyk roboczych i ograniczeń ładowności maszyny. Definicje słów przedstawionych na tych nalepkach można znaleźć w rozdziale Wprowadzenie Podnośnik JLG 3-1

34 ROZDZIAŁ 3 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA I STEROWANIE MASZYNĄ Ilości Podnoszenie platformy z obciążeniem lub bez nad płaską powierzchnią bazuje na następujących kryteriach: 1. Maszyna jest ustawiona na twardej, poziomej i gładkiej nawierzchni. Obciążenie mieści się w zakresie nośności znamionowej podanej przez producenta. Wszystkie systemy i układy maszyny działają prawidłowo. 3 ELEMENTY STERUJĄCE I WSKAźNIKI (Patrz rysunek 3-1). Maszyna wyposażona jest w panele sterowania, na których zamiast słów do wskazywania funkcji sterujących stosowane są symbole. Naziemne elementy sterujące NIE WOLNO ICH OBSŁUGIWAĆ ZA POMOCĄ NAZIEMNEGO PANELU STEROWANIA MASZYNY, GDY PRACOWNICY ZNAJDUJĄ SIĘ NA PLATFORMIE, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI AWARYJNEJ. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY WYKONAĆ ZA POMOCĄ NAZIEMNEGO PANELU STEROWANIA JAK NAJWIĘCEJ KONTROLI I PRZEGLĄDÓW. WSKAZÓWKA: Gdy maszyna jest wyłączona i zaparkowana na noc lub w celu naładowania akumulatorów, wyłącznik zatrzymania awaryjnego iprzełączniki wyboru zasilania muszą być wyłączone, aby uniemożliwić rozładowywanie akumulatorów. 3-2 Podnośnik JLG

35 ROZDZIAŁ 3 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA I STEROWANIE MASZYNĄ 1. Przełącznik wyboru zasilania Trójpołożeniowy, obsługiwany kluczykiem przełącznik (stacyjka) wyboru zasilania przekazuje napięcie zasilania do naziemnego panelu sterowania lub do elementów sterujących na platformie. Gdy zostanie wybrane zasilanie platformy, zasilany jest wyłącznik zatrzymania awaryjnego na elementach sterujących platformy. Gdy zostanie wybrane zasilanie naziemne platformy, zasilany jest wyłącznik zatrzymania awaryjnego na naziemnych elementach sterujących. W przypadku ustawienia przełącznika wyboru zasilania wpołożeniu wyłączonym, odcięte jest zasilanie elementów sterujących platformy i naziemnego panelu sterowania; można wtedy wyjąć kluczyk w celu wyłączenia maszyny. WSKAZÓWKA: Gdy przełącznik wyboru zasilania będzie ustawiony w położeniu wyłączonym, można wyjąć kluczyk w celu uniemożliwienia nieuprawnionego użycia maszyny. W przypadku ustawienia przełącznika wyboru zasilania na naziemne, funkcje naziemne będą przez cały czas działać z małą prędkością. WSKAZÓWKA: Niska prędkość jest prędkością domyślną dla wszystkich funkcji. Gdy platforma zostanie uniesiona, wszystkie funkcje będą działać tylko w trybie prędkości pełzania. Zatrzask Umożliwia otwieranie i zamykanie panelu. Wyłącznik automatyczny Ten wyłącznik 10 A, znajdujący się po lewej stronie panelu sterowania na platformie, przywraca odcięte wcześniej zasilanie elementów sterujących na platformie. Dioda LED alternatora Zapala się, gdy napięcie alternatora spadnie poniżej ustawionego poziomu. Dioda LED ciśnienia oleju Zapala się, gdy ciśnienie oleju silnikowego spadnie poniżej 0, 48 bara (7 psi). Przełącznik świec żarowych Przełącznik chwilowy w formie przycisku; naciśnięcie go powoduje zasilenie prądem świec żarowych silnika, co ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach. Dioda LED temperatury wody Zapala się, gdy temperatura wody w silniku jest zbyt wysoka. Ciśnienie świeżego ładunku Zapala się, gdy ciśnienie świeżego ładunku spadnie poniżej 70 psi (4, 8 bara), wskazując na zatkanie filtra ładowania i konieczność jego wymiany. Wskaźnik ten połączony jest też z czujnikiem temperatury, co ma zapobiegać generowaniu fałszywych sygnałów w przypadku, gdy temperatura oleju hydraulicznego będzie niższa od normalnej temperatury pracy Podnośnik JLG 3-3

Poniżej załączam instrukcje obsługi dla Opel Vivaro (pasuje też do Renault Trafic i Nissan Primastar - wszystkie trzy takie same samochody).Dwie wersje, jedna z 2011 roku a druga wcześniejsza ale ciężko mi rozpoznać. Pliki z PDF-ami elektronicznymi tzn. nie zeskanowanymi tylko oryginalnymi.

Opel Vivaro
Instrukcja obsługi

Spis treści

Wprowadzenie............................... 2
W skrócie....................................... 6
Kluczyki, drzwi i szyby................. 19
Fotele, elementy
bezpieczeństwa........................... 34
Schowki....................................... 58
Wskaźniki i przyrządy.................. 63
Oświetlenie.................................. 85
Ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja............................... 91
Prowadzenie i użytkowanie....... 101
Pielęgnacja samochodu............. 126
Serwisowanie samochodu......... 160
Dane techniczne........................ 165
Informacje dla klienta................. 178
Indeks........................................ 180

2

Wprowadzenie

Przeglądanie

Wprowadzenie

Dane samochodu
Na poprzedniej stronie należy
wprowadzić dane samochodu, dzięki
czemu będą łatwo dostępne.
Informacje te można znaleźć
w rozdziałach,, Serwisowanie
samochodu" i,, Dane techniczne",
a także na tabliczce identyfikacyjnej
samochodu.

Wprowadzenie
Niniejszy samochód stanowi
inteligentnie zaprojektowane
połączenie zaawansowanych
technologii i bezpieczeństwa,
ponadto jest przyjazny środowisku
naturalnemu i ekonomiczny w użyciu.
Ta Instrukcja obsługi zapewnia
użytkownikowi wszystkie informacje,
jakie są potrzebne, by prowadzić
samochód bezpiecznie i wydajnie.
Również pasażerowie powinni być
świadomi zagrożeń związanych
z nieprawidłową eksploatacją.
Kierowca musi zawsze postępować
zgodnie z przepisami prawa kraju,
w którym obecnie się znajduje.

Przepisy te mogą odbiegać od
informacji zawartych w tej instrukcji
obsługi.
Słowo,, warsztat" używane
w niniejszej publikacji oznacza
centrum Opel Partner.
Wszystkie centra Opel Partner
oferują najwyższy poziom usług po
konkurencyjnych cenach.
Doświadczony i przeszkolony przez
Opla personel pracuje zgodnie ze
specjalnymi instrukcjami
serwisowymi.
Dokumentacja dostarczona wraz
z samochodem powinna zawsze być
przechowywana w jego wnętrzu, tak
aby była łatwo dostępna.

?
?

?
?

Korzystanie z instrukcji
obsługi
? W niniejszej instrukcji
uwzględniono wszystkie opcje oraz
elementy wyposażenia dostępne
dla tego modelu. Niektóre opisy,
włączając w to ilustracje ekranów
oraz funkcje menu, mogą nie
odnosić się do używanego pojazdu
ze względu na występowanie

?

3

różnych wariantów, wersji
dostępnych w wybranych krajach,
wyposażenia specjalnego oraz
akcesoriów.
Rozdział,, W skrócie" zawiera
przegląd najważniejszych funkcji
samochodu.
Spis treści znajdujący się na
początku podręcznika oraz
w każdym rozdziale ułatwia
zlokalizowanie szukanych
informacji.
Indeks umożliwia odnalezienie
wszystkich wystąpień szukanej
informacji w całej instrukcji obsługi.
Niniejsza Instrukcja obsługi
dotyczy wersji z kierownicą po
lewej stronie. Wskazówki
i procedury dotyczące wersji
z kierownicą po prawej stronie są
bardzo podobne.
W Instrukcji obsługi wykorzystano
fabryczne oznaczenia silników.
Odpowiadające im oznaczenia
handlowe można znaleźć
w rozdziale,, Dane techniczne".

4

Wprowadzenie

? Informacje dotyczące kierunku, np.
w lewo lub w prawo bądź do przodu
lub do tyłu, zawsze podawane są
względem kierunku jazdy.
? Wyświetlane ekrany mogą być
niedostępne w języku polskim.
? Wyświetlane komunikaty i napisy
występujące na etykietach we
wnętrzu pojazdu pisane są
czcionką pogrubioną.

Oznaczenia
Niebezpieczeństwo,
Ostrzeżenie, Przestroga
9 Niebezpieczeństwo
Akapity oznaczone słowem
9 Niebezpieczeństwo zawierają
informacje o zagrożeniach
wiążących się z ryzykiem śmierci.
Zlekceważenie podanych
informacji może doprowadzić do
śmierci.

9 Ostrzeżenie
Tekst oznaczony jako
9 Ostrzeżenie zawiera informacje
o zagrożeniu wypadkiem lub
obrażeniami ciała. Zlekceważenie
podanych informacji może
doprowadzić do odniesienia
obrażeń.

Przestroga
Tekst oznaczony słowami
Przestroga zawiera informacje
o możliwości uszkodzenia
samochodu. Zlekceważenie
doprowadzić do uszkodzenia
Symbole
Odwołania do innych stron instrukcji
są oznaczone symbolem 3. Symbol
3 należy czytać jako,, patrz strona".
Życzymy szerokiej drogi!
Adam Opel AG
5

6

W skrócie

Odblokowanie zamków
samochodu

Informacje dotyczące
pierwszej jazdy

Odblokowywanie za pomocą
kluczyka

Obrócić kluczyk w zamku drzwi
kierowcy. Otworzyć drzwi, ciągnąc za
klamkę.

nadajnika zdalnego sterowania

Nacisnąć przycisk c (lub nacisnąć
i przytrzymać) w celu odblokowania
zamków pojazdu.
Nadajnik zdalnego sterowania
3 19, centralny zamek 3 21,
przestrzeń bagażowa 3 27.

W skrócie

Regulacja foteli przednich

Regulacja oparcia fotela

Regulacja pozycji fotela

Pociągnąć za uchwyt, przesunąć
fotel, zwolnić uchwyt.
Pozycja fotela 3 35, regulacja fotela
3 36.

9 Niebezpieczeństwo

Pociągnąć dźwignię, ustawić
nachylenie i zwolnić dźwignię.
Mechanizm fotela powinien się
zatrzasnąć w określonym położeniu.
Podczas regulacji nie wywierać
nacisku na oparcie fotela.
7

Regulacja wysokości siedziska
fotela

Pociągnąć za dźwignię i unieść lub
opuścić siedzisko, odpowiednio
regulując nacisk ciała na fotel.
Aby możliwe było bezpieczne
napełnienie poduszki powietrznej,
siedząc w fotelu, nie zbliżać się do
kierownicy na odległość mniejszą
niż 25 cm.
8

Regulacja wysokości
zagłówków

Przesunąć zagłówek w górę lub
w dół, w żądane położenie.
Zagłówki 3 34.

Pasy bezpieczeństwa

Regulacja lusterek
Lusterko wewnętrzne

Wyciągnąć pas bezpieczeństwa
i zatrzasnąć klamrę w zamku. Pas nie
może być poskręcany i musi ściśle
przylegać do ciała. Oparcia foteli nie
powinny być zbyt odchylone do tyłu
(maksymalny kąt odchylenia wynosi
około 25°).
W celu odpięcia pasa nacisnąć
czerwony przycisk na zamku pasa.
Pozycja fotela 3 35, pasy
bezpieczeństwa 3 42, poduszki
powietrzne 3 46.

W celu zmniejszenia intensywności
światła odbijającego się w lusterku
zmienić położenie dźwigni
znajdującej się w dolnej części
lusterka.
Lusterko wewnętrzne 3 32.

W skrócie
Lusterka zewnętrzne

Elektryczna regulacja

Ręczna regulacja

Zmienić odpowiednio położenie
Lusterka zewnętrzne 3 30.

Wybrać żądane lusterko zewnętrzne
i przeprowadzić jego regulację.
Wypukłe lusterka zewnętrzne 3 30,
elektryczna regulacja 3 31,
składanie lusterek zewnętrznych
3 31, podgrzewane lusterka
zewnętrzne 3 31.

9

Regulacja położenia
kierownicy

Odblokować dźwignię, wyregulować
położenie kierownicy, a następnie
zablokować dźwignię i upewnić się,
że kierownica jest prawidłowo
unieruchomiona.
Nie dokonywać regulacji kierownicy,
jeśli samochód nie został
unieruchomiony i nie wyłączono
blokady kierownicy.
Poduszki powietrzne 3 46,
położenia kluczyka w wyłączniku
zapłonu 3 102.
10

Widok ogólny deski rozdzielczej

1

Popielniczka.......................... 68

Uchwyty na napoje.............. 58
2
3
4

Skrzynka bezpieczników..... 141
Nieruchome kratki
nawiewu powietrza................ 99
Boczne kratki nawiewu
powietrza............................... 98
Przełącznik świateł............... 85
Tylne światła
przeciwmgielne..................... 88
Przednie światła
przeciwmgielne.................... 88
Oświetlenie asekuracyjne..... 90
Sygnalizacja skrętu
i zmiany pasa ruchu.............. 87
Światła pozycyjne................. 85
Sygnał świetlny, światła
mijania i drogowe.................. 86

Wskaźniki i przyrządy.......... 68
Wyświetlacz informacyjny
kierowcy............................... 79

6

7
8

Wyświetlacz skrzyni
biegów................................... 72
Sygnał dźwiękowy................. 64
Poduszka powietrzna po
stronie kierowcy.................... 46
Elementy sterujące na
kolumnie kierownicy.............. 64
Wycieraczka
i spryskiwacze przedniej
szyby.................................... 64
i spryskiwacz tylnej szyby.... 65

Komputer pokładowy........... 82
9 Środkowe kratki nawiewu
10 Trzyfunkcyjny wyświetlacz
informacyjny (Triple-InfoDisplay)................................. 79
11 Tachograf.............................. 98
12 Poduszka powietrzna
pasażera............................... 46

13
14
15
16
17
18
19
20

11

Schowek.............................. 58
Tacka na monety................. 58
Schowek w desce
rozdzielczej.......................... 58
Haczyk................................. 10
Układ sterowania
ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji.......................... 91
Światła awaryjne................... 87
Centralny zamek................... 21
Ogrzewanie lusterek
zewnętrznych........................ 31
Ogrzewanie tylnej szyby....... 33
Manualno-automatyczna
skrzynia biegów, tryby
zimowy oraz jazdy
z ładunkiem......................... 108
Układ automatycznej
kontroli prędkości
i ogranicznik prędkości...... 115

12

21 Dźwignia zmiany biegów,
manualna skrzynia biegów. 105

Światła zewnętrzne

Przednie i tylne światła
przeciwmgielne

skrzynia biegów.................. 106
22 Gniazdko zasilania................ 67
Zapalniczka........................... 67
23 Wyłącznik zapłonu
z blokadą kierownicy........... 102
24 Regulacja położenia
kierownicy............................. 63
25 Przyciski sterujące na
kierownicy............................ 63

Układ stabilizacji toru jazdy 113

Przełącznik obrotowy świateł
= Wyłączone
= Światła pozycyjne
0
9P = Reflektory
= Przednie światła
& gt;
przeciwmgielne
& gt; r = Przednie i tylne światła
Układ kontroli trakcji............ 112
27 Nagrzewnica dodatkowa....... 94
28 Dźwignia otwierania
pokrywy silnika.................... 128

Oświetlenie 3 85, automatyczne
sterowanie oświetleniem 3 85,
generowanie ostrzeżenia
dotyczącego reflektorów 3 80.

Automatyczna kontrola
prędkości............................ 115
26 Ultradźwiękowy układ
ułatwiający parkowanie...... 118
Poziomowanie reflektorów... 86

drogowe i mijania

Sygnalizacja skrętu i zmiany
pasa ruchu

Pociągnąć dźwignię.
Światła drogowe 3 86, sygnał
świetlny 3 86.

dźwignia
w górę
w dół

= prawe
kierunkowskazy
= lewe kierunkowskazy

13

Światła awaryjne

Do ich obsługi służy przycisk ¨.
Światła awaryjne 3 87.

Sygnalizacja skrętu i zmiany pasa
ruchu 3 87.

14

Sygnał dźwiękowy

Wycieraczki
i spryskiwacze

Spryskiwacze przedniej szyby
i zmywacze reflektorów

Wycieraczka przedniej szyby

Nacisnąć przycisk j.
K = praca przerywana
1 = praca powolna
2 = praca szybka
Wycieraczka przedniej szyby 3 64,
wymiana pióra wycieraczki 3 136.

krótkie
= wycieraczka
pociągnięcie
wykona jeden cykl
pracy
długie
wykona kilka
cyklów pracy,
a szyba przednia
zostanie spryskana
płynem

i zmywacze reflektorów 3 64,
wymiana piór wycieraczek 3 136,
płyn do spryskiwaczy 3 132.

Wycieraczka i spryskiwacz
tylnej szyby

15

i klimatyzacja
Ogrzewanie tylnej szyby,
ogrzewanie lusterek
zewnętrznych

Obrócić dźwignię.
0 = wyłączona
e = wycieraczka
f = spryskiwacz
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej
szyby 3 65, wymiana piór
wycieraczek 3 136, płyn do
spryskiwaczy 3 132.

Ogrzewanie można włączyć,
naciskając przycisk Ü.
Ogrzewanie lusterek zewnętrznych
3 31, ogrzewanie tylnej szyby
3 33.

16

Usuwanie zaparowania oraz
oblodzenia szyb

Pokrętło rozdziału powietrza ustawić
w położeniu V.
Pokrętło temperatury ustawić
w położeniu najmocniejszego
ogrzewania.
Pokrętło dmuchawy ustawić na
najwyższą prędkość.
Włączyć chłodzenie AC.
Włączyć ogrzewanie tylnej szyby Ü.
Układ sterowania ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji 3 91.

Skrzynia biegów
Manualna skrzynia biegów

Bieg wsteczny: po zatrzymaniu
pojazdu wcisnąć pedał sprzęgła
i odczekać 3 sekundy, a następnie
pociągnąć w górę pierścień
znajdujący się na dźwigni zmiany
biegów i włączyć bieg.
Jeśli biegu nie można włączyć,
ustawić dźwignię w położeniu
neutralnym, zwolnić i ponownie
wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie
ponownie wybrać bieg.
Manualna skrzynia biegów 3 105.

skrzynia biegów

N
o
+
A/M
R

=
=

położenie neutralne
położenie jazdy
wyższy bieg
niższy bieg
zmiana trybu
automatycznego na
manualny i odwrotnie
= bieg wsteczny

Manualno-automatyczna skrzynia
biegów 3 106.

Ruszanie

Uruchamianie silnika

Czynności kontrolne przed
jazdą

? Sprawdzić ciśnienie powietrza
w oponach i stan opon 3 144,
3 176.
? Sprawdzić poziom oleju
silnikowego i innych płynów
3 128.
? Sprawdzić, czy wszystkie okna,
lusterka i światła zewnętrzne
działają prawidłowo, nie są
zabrudzone, zaśnieżone lub
oblodzone oraz czy tablice
rejestracyjne są czyste i czytelne.
? Sprawdzić, czy ustawienie
lusterek, foteli i pasów
bezpieczeństwa jest prawidłowe
3 31, 3 35, 3 43.
? Rozpędzić samochód do
niewielkiej prędkości i sprawdzić
poprawność działania hamulców
(zwłaszcza gdy są one mokre).

17

? obrócić kluczyk w położenie D
i zwolnić.
Uruchamianie silnika 3 102.

? Obrócić kluczyk w położenie A
? obrócić częściowo koło kierownicy
w celu zwolnienia jego blokady
? wcisnąć pedały sprzęgła i hamulca
? nie wciskać pedału przyspieszenia
? silniki wysokoprężne: obrócić
kluczyk zapłonu w położenie M
w celu włączenia podgrzewania
wstępnego silnika i odczekać, aż
zgaśnie kontrolka! na
wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy

18

Parkowanie
? Zawsze zaciągać hamulec
postojowy bez wciskania przycisku
zwalniającego. W przypadku
parkowania na pochyłości zaciągać
hamulec postojowy z maksymalną
siłą. Jednocześnie wcisnąć pedał
hamulca, aby zmniejszyć
działające siły.
? Wyłączyć silnik. Obrócić kluczyk
zapłonu w położenie St i wyjąć go
z wyłącznika. Obrócić koło
kierownicy aż do jego
zablokowania.
? Jeśli samochód został
zaparkowany na równej, poziomej
nawierzchni lub na pochyłości -
w taki sposób, że jest skierowany
w górę, przed wyłączeniem
zapłonu wybrać pierwszy bieg.
Należy także skręcić koła przednie
w kierunku przeciwnym do
krawężnika.
Jeśli samochód został
zaparkowany na pochyłości - w taki
sposób, że jest skierowany w dół,
przed wyłączeniem zapłonu
wybrać bieg wsteczny. Koła

przednie należy skręcić w kierunku
krawężnika.
? Zablokować zamki samochodu
i uaktywnić autoalarm 3 28,
naciskając przycisk e nadajnika
zdalnego sterowania.
? Nie parkować samochodu na
nawierzchni pokrytej materiałem
łatwopalnym. Wysoka temperatura
układu wydechowego może
spowodować zapłon.
? Zamknij szyby.
? Wentylatory chłodnicy mogą
pracować nawet po wyłączeniu
silnika 3 127.
? Po jeździe z wysokimi
prędkościami obrotowymi lub
z dużym obciążeniem silnika
należy przed wyłączeniem silnika
przez pewien czas jechać bez jego
nadmiernego obciążania lub przez
ok. 30 sekund pozostawić go na
biegu jałowym. W przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia
turbosprężarki.
Kluczyki, zamki 3 19.

Tymczasowe wyłączanie samochodu
z eksploatacji 3 126.

Kluczyki, drzwi i szyby

Kluczyki, drzwi i szyby

Kluczyki, zamki
Kluczyki

Kluczyki, zamki............................ 19
Drzwi............................................ 25
Zabezpieczanie samochodu........ 28
Lusterka zewnętrzne.................... 30
Lusterka wewnętrzne................... 32
Szyby........................................... 32

19

Nadajnik zdalnego
sterowania

Kluczyki zapasowe

Numer kluczyka jest oznaczony na
kluczyku lub na oddzielnym
identyfikatorze.
Ponieważ kluczyk stanowi część
układu immobilizera, przy
zamawianiu zamiennika należy
podać numer kluczyka oryginalnego.
Zamki 3 156.

Karta pojazdu
Karta pojazdu zawiera informacje
dotyczące zabezpieczeń samochodu
i dlatego powinna być
przechowywana w bezpiecznym
miejscu.
Przy oddawaniu samochodu do
warsztatu należy udostępnić także
Kartę pojazdu, ponieważ zawarte na
niej dane są wymagane do szeregu
czynności.

Umożliwia obsługę:
? Centralny zamek
? Zabezpieczenie przed kradzieżą
? Autoalarm
W zależności od modelu, w pojeździe
używany jest 2-przyciskowy lub
3-przyciskowy nadajnik zdalnego
sterowania.
Zasięg nadajnika zdalnego
sterowania wynosi około 5 metrów.
Zasięg może zostać ograniczony
20

przez czynniki zewnętrzne.
Zadziałanie jest potwierdzane
mignięciem świateł awaryjnych.
Z nadajnikiem należy obchodzić się
ostrożnie, chronić go przed wilgocią
i wysoką temperaturą oraz nie
używać bez potrzeby.

Wymiana baterii nadajnika
zdalnego sterowania

2-przyciskowy nadajnik zdalnego
Baterię należy wymienić na nową od
razu, jak tylko zacznie maleć zasięg
nadajnika.

Usterka

Jeśli uruchomienie centralnego
zamka za pomocą nadajnika
zdalnego sterowania nie jest
możliwe, może to być spowodowane
następującymi przyczynami:
? został przekroczony zasięg
nadajnika,
? rozładowała się bateria
w nadajniku,
? nadajnika często i wielokrotnie
używano poza zasięgiem odbioru
(wymagane będzie
przeprogramowanie w warsztacie),
? wystąpiły zakłócenia
spowodowane silniejszymi falami
radiowymi pochodzącymi z innych
źródeł.
Odblokowanie zamków 3 21.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać
wraz z innymi odpadami domowymi.
Wymagane jest dostarczenie ich do
odpowiedniego punktu zbiórki.

Otworzyć obudowę nadajnika,
wkładając monetę w szczelinę
i obracając.
Wymienić baterię, zwracając uwagę
na ułożenie biegunów (użyć baterii
typu CR 2016).
Połączyć połówki obudowy i upewnić
się, że prawidłowo się zatrzasnęły.

Kluczyki, drzwi i szyby
Wykręcić wkręt, a następnie otworzyć
obudowę nadajnika, wkładając
monetę w szczelinę i obracając.
się, że prawidłowo się zatrzasnęły.
Przykręcić śrubę.

Centralny zamek
Służy do blokowania
i odblokowywania zamków przednich
drzwi, bocznych drzwi przesuwnych,
klapy bagażnika i klapki wlewu
paliwa.
Za pomocą 3-przyciskowego
nadajnika zdalnego sterowania
można oddzielnie blokować
i odblokowywać zamki przednich
drzwi/bocznych drzwi przesuwnych
oraz przestrzeni bagażowej.
Ze względów bezpieczeństwa
zamków nie można zablokować, gdy
kluczyk znajduje się w wyłączniku
zapłonu.

Odblokowywanie zamków
kluczyka
kierowcy w kierunku przodu pojazdu.

21

2-przyciskowego nadajnika zdalnego
W zależności od konfiguracji pojazdu:
? Nacisnąć przycisk c: Zostają
odblokowane zamki wszystkich
drzwi i klapy bagażnika.
? Jednokrotnie nacisnąć przycisk c
w celu odblokowania zamków
przednich drzwi lub dwukrotnie
nacisnąć przycisk c, aby
odblokować zamki wszystkich
drzwi i klapy bagażnika.

22

3-przyciskowego nadajnika zdalnego
odblokowane zamki przednich
drzwi. Nacisnąć i przytrzymać
przycisk c: Zostają odblokowane
zamki wszystkich drzwi i klapy
bagażnika.
? Nacisnąć przycisk c: Zostają
drzwi i bocznych drzwi
przesuwnych. Nacisnąć

i przytrzymać przycisk c: Zostają
drzwi i klapy bagażnika.
? Nacisnąć przycisk c: Zostaje
odblokowany tylko zamek
w drzwiach kierowcy. Nacisnąć
drzwi i klapy bagażnika.
Jeśli w ciągu ok. 30 sekund od
odblokowania zamków nie zostaną
otwarte żadne drzwi, wszystkie zamki
zostaną automatycznie zablokowane
ponownie.

Blokowanie zamków

Zamknąć drzwi, przedział bagażowy
i klapkę wlewu paliwa. Jeśli drzwi nie
zostaną prawidłowo zamknięte,
centralny zamek nie zadziała.
Blokowanie za pomocą kluczyka
kierowcy w kierunku tyłu pojazdu.

Blokowanie za pomocą
W zależności od konfiguracji pojazdu:
? Krótko nacisnąć przycisk e: Zostają
zablokowane zamki wszystkich
drzwi i klapy bagażnika.
? Jednokrotnie nacisnąć przycisk e
w celu zablokowania zamków
nacisnąć przycisk e, aby
zablokować zamki wszystkich
Jeśli funkcja monitorowania wnętrza
kabiny została wyłączona
nieumyślnie, należy odblokować
zamki pojazdu i krótko nacisnąć
przycisk e, aby je ponownie
zablokować.

Przedział ładunkowy
Blokowanie i odblokowywanie zamka
klapy bagażnika przy pomocy
23

W zależności od konfiguracji pojazdu:
? Jednokrotnie nacisnąć przycisk e
lub c: Zamek w klapie bagażnika
zostaje zablokowany lub
odblokowany.
? Dwukrotnie nacisnąć przycisk e lub
c: Zamek w klapie bagażnika
odblokowany.
sterowania

? Krótko nacisnąć przycisk e: Zostają
Uwaga
W niektórych pojazdach istnieje
możliwość wyłączenia funkcji
monitorowania wnętrza kabiny
3 28 przez naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku e
(wyłączenie jest potwierdzane
sygnałem dźwiękowym).

24

W zależności od konfiguracji pojazdu:
? Nacisnąć przycisk G: Zamek
w klapie bagażnika zostaje
zablokowany lub odblokowany.
? Nacisnąć przycisk G: Zostają
zablokowane lub odblokowane
zamki klapy bagażnika i bocznych
drzwi przesuwnych.

Przycisk centralnego zamka

i odblokowywania zamków drzwi,
klapy bagażnika oraz klapki wlewu
paliwa z wnętrza kabiny.

Nacisnąć przełącznik:
e = blokowanie
y = odblokowanie

Zatrzaskowe zamki drzwi

W niektórych modelach zamki
przestrzeni bagażowej są
odizolowane w celu zapewnienia
dodatkowego bezpieczeństwa.
Jeśli klapę bagażnika wyposażono
w zamek zatrzaskowy, drzwi pojazdu
można blokować i odblokowywać
przy użyciu nadajnika zdalnego
sterowania, natomiast klapę
bagażnika można otworzyć tylko
ręcznie, obracając kluczyk w zamku.

Włączanie
Przy włączonym zapłonie nacisnąć
przycisk centralnego zamka po
stronie e i przytrzymać przez około
5 sekund. Włączenie jest
sygnalizowane sygnałem
dźwiękowym.
Wyłączanie
stronie y i przytrzymać przez około
5 sekund. Wyłączenie jest
dźwiękowym.

Automatyczne blokowanie
zamków
zamków po rozpoczęciu jazdy

Tę funkcję bezpieczeństwa można
skonfigurować w taki sposób, aby
zamki drzwi, klapy bagażnika i klapki
wlewu paliwa blokowały się
automatycznie po rozpoczęciu jazdy.
Blokada tylnych drzwi

włączeniu blokady otwarcie drzwi od
wewnątrz nie będzie możliwe. Aby
wyłączyć blokadę, obrócić
przełącznik blokady w położenie
pionowe.

25

Drzwi
Drzwi przesuwne

Blokadę tylnych drzwi należy
uruchamiać zawsze, gdy na
fotelach tylnych są przewożone
dzieci.
Przełącznik blokady drzwi
przesuwnych znajduje się na ich
tylnej krawędzi.
Korzystając z kluczyka lub
odpowiedniego śrubokręta, obrócić
przełącznik blokady w tylnych
drzwiach w położenie poziome. Po

Przed rozpoczęciem jazdy
sprawdzić, czy boczne drzwi są
prawidłowo zamknięte.
Drzwi można zablokować od
wewnątrz za pomocą wewnętrznego
przełącznika blokady.

26

Drzwi tylne
W celu otwarcia lewego skrzydła
drzwi pociągnąć za klamkę
zewnętrzną. Drzwi otwierają się od
wewnątrz przez pociągnięcie klamki
wewnętrznej.

Należy zapewnić odpowiednią
widoczność pojazdu, korzystając
z trójkąta ostrzegawczego lub
innych elementów określonych
przez kodeks drogowy.

Upewnić się, że drzwi
o zwiększonym kącie otwarcia są
unieruchomione, gdy znajdują się
w pozycji całkowicie otwartej.
Podmuch wiatru może
spowodować zamknięcie drzwi
z silnym trzaśnięciem!
Zawsze zamykać najpierw prawe
skrzydło drzwi.

W celu otwarcia prawego skrzydła
drzwi należy użyć dźwigni.

Otwarte drzwi tylne mogą
zasłaniać światła tylne, gdy
samochód zaparkowany jest na
poboczu drogi.

Drzwi są za pomocą blokad
utrzymywane w pozycji otwartej pod
kątem 90?. W celu otwarcia drzwi pod
kątem 180? lub większym pociągnąć
za uchwyty zwalniające i otworzyć
drzwi do żądanego położenia.

Przestrzeń bagażowa
Tylna klapa
Otwieranie

W warunkach bardzo niskiej
temperatury zewnętrznej działanie
wsporników hydraulicznych
wspomagających otwieranie tylnej
klapy może być ograniczone.
Centralny zamek 3 21.

27

Przed otwarciem klapy tylnej
upewnić się, że nad samochodem
(co najmniej 2, 15 m) i za nim jest
dostatecznie dużo wolnej
przestrzeni.

Zamykanie
W celu zamknięcia klapy pociągnąć
za wewnętrzny uchwyt taśmowy.
Sprawdzić, czy klapa jest dokładnie
zamknięta.
Ogólne wskazówki dotyczące
obsługi klapy tylnej
Po odblokowaniu zamków za pomocą
nacisnąć przycisk klapy tylnej i unieść
klapę do końca w górę.
Klapę tylną można również otworzyć
od wewnątrz, naciskając przycisk
zwalniający klapy.

Nie wolno jeździć z otwartą lub
uchyloną klapą tylną, np. przy
przewożeniu długich
przedmiotów, gdyż wówczas
trujące gazy spalinowe mogą
przedostawać się do wnętrza
28

Zabezpieczanie
Włączanie

Zabezpieczenie przed
kradzieżą
Nie uaktywniać blokady, gdy
w samochodzie znajdują się
pasażerowie! Otwarcie drzwi od
wewnątrz nie będzie możliwe.
Układ uruchamia całkowitą blokadę
zamków wszystkich drzwi i tylnej
klapy.
Układ może być uaktywniony tylko
wtedy, gdy zamknięte są wszystkie
drzwi i tylna klapa.
Autoalarmu nie można włączyć, gdy
włączone są światła awaryjne lub
pozycyjne.

Dwukrotnie nacisnąć przycisk e.
- lub Dwukrotnie przekręcić kluczyk
w zamku drzwi kierowcy w kierunku
tyłu samochodu.

Autoalarm
Autoalarm jest obsługiwany
w połączeniu z centralnym zamkiem.
Monitoruje:
? drzwi, klapę tylną, pokrywę silnika,
? kabinę,
? przedział ładunkowy,
? pochylenie samochodu, np. przy
jego uniesieniu,
? zapłon,
? odcięcie zasilania syreny
alarmowej.

Wszystkie drzwi oraz pokrywa
komory silnika muszą być zamknięte.

Wyłączanie

Odblokować zamki drzwi kluczykiem
lub przyciskiem c nadajnika zdalnego
sterowania.

Nie ma możliwości włączenia lub
wyłączenia układu przy użyciu
przycisku centralnego zamka.
29

autoalarmu jest sygnalizowane
jednokrotnym mignięciem świateł
awaryjnych.

Nacisnąć przycisk e w celu włączenia
autoalarmu. Uaktywnienie
dwukrotnym mignięciem świateł
awaryjnych.
Jeśli światła awaryjne nie migną
podczas uaktywniania, drzwi lub
pokrywa silnika nie są prawidłowo
zamknięte.

W celu wyłączenia autoalarmu należy
odblokować zamki pojazdu lub
włączyć zapłon. Wyłączenie

Jeśli doszło do wyzwolenia
autoalarmu, odblokowanie pojazdu
kluczykiem nie spowoduje
wyłączenia syreny alarmowej.
W celu wyłączenia syreny należy
włączyć zapłon. Jeśli doszło do
wyzwolenia autoalarmu, światła
awaryjne nie zamigają w chwili jego
wyłączenia.

Uaktywnianie bez włączania
funkcji monitorowania wnętrza
kabiny

Jeśli w zaparkowanym pojeździe
mają pozostać zwierzęta lub jeśli np.
ustawiono automatyczne lub zdalne
włączenie nagrzewnicy dodatkowej
3 94, należy wyłączyć funkcję
monitorowania wnętrza przestrzeni
pasażerskiej.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk e -
dla potwierdzenia rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
Funkcja pozostanie nieaktywna do
momentu odblokowania zamków
drzwi.

Sygnalizacja alarmu

W razie wyzwolenia alarmu głośnik
posiadający odrębne zasilanie
akumulatorowe emituje sygnał
akustyczny; dodatkowo migają
światła awaryjne. Liczba sygnałów
alarmowych i czas ich generowania
są określone przepisami prawa.

30

Odłączenie akumulatora lub odcięcie
zasilania akumulatorowego
spowoduje uruchomienie syreny
alarmowej. W celu odłączenia
akumulatora należy najpierw
wyłączyć autoalarm.
Aby wyłączyć syrenę alarmową (jeśli
została uruchomiona) i autoalarm,
należy podłączyć akumulator
i odblokować zamki przyciskiem
nadajnika zdalnego sterowania c (lub
włączyć zapłon).

Immobilizer
Układ immobilizera jest zintegrowany
z wyłącznikiem zapłonu i sprawdza,
czy do uruchomienia silnika jest
używany odpowiedni kluczyk.
Immobilizer jest uaktywniany
automatycznie po wyjęciu kluczyka
ze stacyjki oraz w przypadku
pozostawienia kluczyka w stacyjce po
wyłączeniu silnika.
Jeśli nie można uruchomić silnika,
wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze
stacyjki, odczekać około 2 sekundy,
a następnie powtórzyć próbę

rozruchu. Jeśli nadal nie można
uruchomić silnika, należy spróbować
rozruchu przy użyciu kluczyka
zapasowego i zwrócić się do
warsztatu.
Włączenie immobilizera nie
powoduje zablokowania drzwi.
Dlatego po opuszczeniu samochodu
należy bezwzględnie zablokować
zamki i uaktywnić autoalarm 3 21,
3 28.

Lusterka zewnętrzne
Wypukły kształt lusterek
Wypukłe lusterko zewnętrzne
posiada powierzchnię asferyczną
i zmniejszone martwe pole. Takie
ukształtowanie lusterka powoduje, że
odbite w nim obiekty wydają się
mniejsze, co niekorzystnie wpływa na
możliwość oceny odległości.

Wyregulować ustawienie lusterek,
zmieniając odpowiednio ich
położenie.
Dolne lusterka nie podlegają
regulacji.

31

Składanie

Podgrzewanie

Ze względu na bezpieczeństwo
pieszych, w przypadku uderzenia
lusterka zewnętrzne składają się
w swoich uchwytach. Lekkie
pchnięcie obudowy lusterka
powoduje jego powrót do położenia
pierwotnego.

Do jego włączania służy przycisk Ü.
Podgrzewanie działa tylko przy
pracującym silniku. Wyłącza się
automatycznie po krótkim czasie.
Wybrać odpowiednie lusterko
zewnętrzne, obracając element
sterujący w lewo lub w prawo,
a następnie przechylić element
w celu wyregulowania położenia
W położeniu środkowym nie jest
wybrane żadne lusterko.
32

Lusterka wewnętrzne

Szyby

Ręczne przyciemnianie

Szyby otwierane ręcznie
Szyby w drzwiach samochodu można
opuszczać i podnosić przy użyciu
korbki.

Szyby otwierane
elektrycznie
9 Ostrzeżenie

lusterka.

Przy zamykaniu szyb należy
zachować ostrożność. Istnieje
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.
Podczas zamykania szyb uważnie
je obserwować, zwracając uwagę,
aby nic nie zostało przez nie
przykleszczone.
Szyby sterowane elektrycznie można
obsługiwać przy włączonym zapłonie.

Aby zmienić położenie szyby użyć
odpowiedniego przełącznika,
wciskając go w celu otwarcia lub
pociągając w celu zamknięcia.
W samochodach z funkcją
automatycznego otwierania/
zamykania, powtórne pociągnięcie
lub naciśnięcie przełącznika
powoduje zatrzymanie bieżącej
czynności układu.
W razie trudności z podniesieniem
szyby (spowodowanej np. jej
oblodzeniem) użyć odpowiedniego
przełącznika kilkakrotnie, tak aby
szyba zamykała się etapami.

Szyby w drzwiach tylnych

Ogrzewanie tylnej szyby

Przesuwane szyby boczne

W celu otwarcia pociągnąć za uchwyt
i przesunąć.
Aby zamknąć, pociągnąć za uchwyt
i przesunąć aż do zatrzaśnięcia.
Podczas przesuwania szyby
trzymać uniesiony uchwyt, aby
zapewnić dostateczny luz.

33

Jeśli osłony przeciwsłoneczne
posiadają wbudowane lusterka,
podczas jazdy należy zamknąć
osłony tych lusterek.

pracującym silniku i wyłącza się
Osłony przeciwsłoneczne
Osłony przeciwsłoneczne można
odchylać do dołu i na bok, aby
zapewnić kierowcy i pasażerowi
podróżującemu z przodu ochronę
przed oślepieniem.
34

Fotele, elementy bezpieczeństwa

bezpieczeństwa
Zagłówki....................................... 34
Fotele przednie............................ 35
Fotele tylne.................................. 38
Pasy bezpieczeństwa.................. 42
Poduszki powietrzne.................... 46
Foteliki dziecięce......................... 50

Zagłówki
Położenie
ustawić w najwyższym położeniu.
Osoby niskie powinny ustawić
zagłówek w najniższej pozycji.

Regulacja

Przed wyruszeniem w drogę
należy odpowiednio wyregulować
zagłówki.

Pociągnąć zagłówek w górę lub
docisnąć zagłówek w dół do
uzyskania odpowiedniej wysokości.

Środek zagłówka powinien
znajdować się na wysokości oczu
kierowcy. Jeśli takie ustawienie nie
jest możliwe, np. z powodu dużego
wzrostu osoby, zagłówek należy

Zatwierdzone do użytku
wyposażenie dodatkowe może być
zawieszane na zagłówku
przedniego fotela pasażera, tylko
jeśli fotel jest nieużywany.

Fotele, elementy bezpieczeństwa
Demontaż zagłówka

Fotele przednie
Pozycja fotela
fotele.

Aby wyjąć zagłówek, odciągnąć
blokadę i pociągnąć zagłówek
w górę.
Wymontowane zagłówki należy
umieścić w przestrzeni bagażowej.
Na fotelu ze zdemontowanym
zagłówkiem nie wolno przewozić
pasażerów.
? Usiąść w fotelu w taki sposób, aby
plecy były podparte na całej swojej
długości. Przesunąć fotel kierowcy
do przodu lub do tyłu tak, aby przy
wciskaniu pedałów nogi było lekko

35

ugięte w kolanach. Przedni fotel
pasażera należy odsunąć możliwie
najdalej do tyłu.
? Usiąść w fotelu w taki sposób, aby
powierzchni. Ustawić oparcie fotela
w taki sposób, aby po
umieszczeniu rąk na kierownicy
ramiona były lekko ugięte
w łokciach. Podczas obracania koła
kierownicy barki powinny stykać się
z oparciem fotela. Oparcia nie
należy odchylać zanadto do tyłu.
Maksymalny zalecany kąt
nachylenia oparcia wynosi ok. 25°.
? Ustawić koło kierownicy
w optymalnym położeniu 3 63.
? Wyregulować wysokość siedziska
fotela w taki sposób, aby zapewnić
sobie jak największe pole widzenia
i aby móc swobodnie ogarnąć
wzrokiem wszystkie wskaźniki
i lampki kontrolne. Odległość
pomiędzy głową a podsufitką
powinna wynosić co najmniej około
15 cm. Uda powinny swobodnie
spoczywać na siedzisku (nie mogą
być w nie wciśnięte).
36

Fotele, elementy bezpieczeństwa

? Wyregulować zagłówki 3 34.
? Ustawić odpowiednią wysokość
zamocowania pasa
bezpieczeństwa 3 43.
? Wyregulować podparcie odcinka
lędźwiowego tak, aby kręgosłup był
wygięty w naturalny sposób
fotel, zwolnić uchwyt.

Mechanizm oparcia powinien się
zatrzasnąć w wybranym położeniu.
nacisku na oparcie fotela.

Regulacja foteli przednich
niż 25 cm.

Nigdy nie regulować foteli
podczas jazdy, ponieważ mogą
się one wtedy przesuwać
w niekontrolowany sposób.

Podparcie odcinka
lędźwiowego

regulując nacisk ciała na fotel.

Podparcie odcinka lędźwiowego
można dopasować do
indywidualnych potrzeb, korzystając
z pokrętła.
W celu wysunięcia lub schowania
podparcia obrócić odpowiednio
pokrętło.

37

Podłokietnik

Podparcie podłokietnika można
dopasować do indywidualnych
potrzeb.
? Stopniowo odchylać podłokietnik
w górę do żądanej wysokości.
? W celu ponownego ustawienia
odchylić podłokietnik do końca
w górę, a następnie opuścić.

38

Ogrzewanie

Osoby o wrażliwej skórze nie powinny
korzystać z najwyższej mocy
ogrzewania fotela przez dłuższy
czas.
Podgrzewanie foteli działa, gdy
pracuje silnik.

Fotele tylne
Fotele w drugim rzędzie
Nacisnąć przycisk ß przypisany do
odpowiedniego fotela. W celu
wyłączenia funkcji ponownie
nacisnąć przycisk ß.
Układ podgrzewania foteli jest
sterowany za pomocą termostatu,
dzięki czemu wyłącza się
automatycznie po podgrzaniu foteli
do odpowiedniej temperatury.
Lampka kontrolna w przycisku świeci
zawsze, gdy układ jest włączony - nie
oznacza aktywnego podgrzewania.

Przy składaniu lub wyjmowaniu
tylnego fotela podłokietniki muszą
być złożone w pozycji pionowej.

Wyjąć również dolną boczną kieszeń
fotela, odłączając ją od elementów
mocujących.

Dostęp do tylnych foteli

39

Zapinanie pasa bezpieczeństwa
3 43.

Składanie foteli

W niektórych wersjach samochodu
przestrzeń bagażową można
powiększyć poprzez złożenie tylnej
kanapy.

Przy przewożeniu długich
przedmiotów można odczepić osłonę
pod środkowym fotelem.

Dla ułatwienia dostępu do tylnych
foteli należy złożyć oparcie fotela
z przodu. W razie potrzeby wyjąć
z zaczepów sprzączki
dwusprzączkowych pasów
bezpieczeństwa.

Zwrócić uwagę na ustawienie
oparcia fotela z powrotem we
właściwej pozycji i na prawidłowe
zamocowanie zaczepów pasa
Wyjąć zagłówki 3 34. Pociągnąć do
góry boczny uchwyt w celu
zwolnienia blokady oparcia i złożyć
oparcie na siedzisko, w razie
potrzeby wyjmując z zaczepów
sprzączki dwusprzączkowych pasów
bezpieczeństwa.
40

Zwolnić oba pręty blokujące z tyłu
kanapy, pociągając je do tyłu.
Unieść i złożyć kanapę tak, aby jej
rama spoczywała we właściwej
pozycji.

Przy składaniu foteli zachować
ostrożność - nie zbliżać rąk do
elementów ruchomych. Po
złożeniu sprawdzić zamocowanie
W celu rozłożenia kanapy,
przytrzymując ją, zwolnić pręt
blokujący poprzez pociągnięcie do
siebie.
Powoli opuścić kanapę, pozwalając
na rozłożenie się wsporników.
Opuścić kanapę do końca,
sprawdzając, czy wsporniki znajdują
się na swoim miejscu i czy są
zablokowane.
Unieść oparcie, założyć zagłówki
i zamocować pasy bezpieczeństwa.

Wyjmowane fotele tylne

można zwiększyć przestrzeń
bagażową poprzez wyjęcie tylnych
foteli.

Przy mocowaniu fotela zwrócić
uwagę na jego prawidłowe
umiejscowienie w punktach
zamocowania, na pełne
zatrzaśnięcie zaczepów
blokujących, prawidłowe
ustawienie oparcia i zapięcie
pasów bezpieczeństwa.

Zwolnić zamocowania, naciskając
i przesuwając do przodu zaczepy
blokujące umieszczone z lewej i z
prawej strony.

Wyjmowane fotele mają dużą
masę! Skorzystać z pomocy
innych osób.
Przy zakładaniu foteli zwrócić
uwagę na ich prawidłowe
zamocowania i na pełne
zablokowanie zaczepów.

41

Fotele ze składanymi oparciami B
zawsze muszą być prawidłowo
umiejscowione przed fotelami
nieruchomymi A.
W przypadku nieprawidłowego
umiejscowienia dostęp
pasażerów do tylnych foteli jest
znacznie utrudniony.

Po uniesieniu obu zaczepów pchnąć
fotel w tył i zwolnić z punktów
mocowania w podłodze. Wtedy fotel
można wyjąć.
Fotele można wyjmować tylko przez
drzwi przesuwne.

42

Pasy bezpieczeństwa należy
zapinać przed każdą jazdą.
Osoby bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa w razie wypadku
narażają na ciężkie obrażenia nie
tylko siebie, lecz również innych
pasażerów oraz kierowcę.

Pasy bezpieczeństwa blokują się
podczas intensywnego
przyspieszania lub hamowania
pojazdu, dzięki czemu przytrzymują
pasażerów w miejscu. Powoduje to
znaczące ograniczenie ryzyka
odniesienia obrażeń.

Każdy pas bezpieczeństwa
przeznaczony jest wyłącznie dla
jednej osoby. Z pasów nie mogą
korzystać osoby poniżej 12 roku życia
lub o wzroście nieprzekraczającym
150 cm. Foteliki dziecięce 3 50.
Okresowo sprawdzać stan i działanie
wszystkich elementów pasów
Uszkodzone elementy pasów
bezpieczeństwa należy wymienić. Po
wypadku należy wymienić
w warsztacie pasy bezpieczeństwa
i napinacze pasów.

Uważać, aby nie uszkodzić lub nie
przykleszczyć taśmy pasa
bezpieczeństwa obuwiem lub
przedmiotami o ostrych
krawędziach. Ponadto nie wolno
dopuścić do zanieczyszczenia
mechanizmów zwijających.
Lampka kontrolna pasa
bezpieczeństwa X 3 74.

Ograniczniki siły napięcia
pasów bezpieczeństwa

W razie kolizji nacisk pasów
bezpieczeństwa foteli przednich na
ciało jest zmniejszany dzięki
kontrolowanemu rozwinięciu pasów
w odpowiednim momencie.

Napinacze pasów
bezpieczeństwa

W razie zderzenia czołowego lub przy
uderzeniu w tył samochodu
z określoną siłą, pasy
bezpieczeństwa przednich foteli są
napinane.

Nieprawidłowe obchodzenie się
z pasami bezpieczeństwa (np.
demontaż lub montaż pasów)
może spowodować wyzwolenie
napinaczy, co może być
przyczyną uszkodzenia ciała.
Uaktywnienie napinaczy pasów
bezpieczeństwa jest sygnalizowane
ciągłym świeceniem się lampki
kontrolnej v 3 74.
Uaktywnione napinacze należy
wymienić w warsztacie. Napinacze
pasów bezpieczeństwa mogą zostać
użyte tylko raz.

W pobliżu napinaczy pasów
bezpieczeństwa nie wolno
montować ani umieszczać
jakichkolwiek akcesoriów czy
przedmiotów, mogących zakłócić
pracę napinaczy. Zabronione jest
także dokonywanie jakichkolwiek
modyfikacji napinaczy, ponieważ
wiąże się to z ryzykiem
unieważnienia homologacji typu
pojazdu.

43

Trzypunktowe pasy
Zapinanie

Wysunąć pas ze zwijacza,
poprowadzić go przy ciele w taki
sposób, aby nie był skręcony,
a następnie zatrzasnąć klamrę
w zamku. Podczas jazdy należy
regularnie napinać część biodrową
pasa, ciągnąc za jego odcinek
barkowy.
Przypomnienie o niezapięciu pasa
bezpieczeństwa 3 74.
44

Fotele, elementy bezpieczeństwa
Regulacja wysokości

Zarówno zbyt luźne, jak i zbyt grube
ubrania uniemożliwiają ścisłe
przyleganie pasa bezpieczeństwa do
ciała. Pod pasem bezpieczeństwa nie
powinny znajdować się jakiekolwiek
przedmioty, np. torebka czy telefon
komórkowy.

Pas nie może uciskać twardych
ani kruchych przedmiotów
znajdujących się w kieszeniach
ubrania.

Odpinanie

Przesunąć regulator wysokości
w wybrane położenie:
? Nacisnąć przycisk na regulatorze,
a następnie przesunąć go w dół.
? Pociągnąć regulator do góry bez
naciskania przycisku.
Wysokość zamocowania pasa należy
wyregulować tak, aby pas spoczywał
na barku. Nie może on spoczywać na
szyi ani na ramieniu.
Nie regulować wysokości
zamocowania pasa podczas jazdy.

czerwony przycisk na zamku pasa.

Pasy bezpieczeństwa przy
tylnych fotelach
Dwusprzączkowy pas
Prawidłowy sposób zapinania
pasa przez kobiety w ciąży

W razie niezamocowania dolnej
sprzączki pas bezpieczeństwa nie
spełnia swego zadania.
Przy odpinaniu pasa
bezpieczeństwa zawsze odpinać
zaczep środkowy przed
zaczepem bocznym.
Przed wyjęciem foteli lub w celu
ułatwienia dostępu do tylnych
foteli należy wyjąć dolną
sprzączkę z zaczepu.
Fotele w drugim rzędzie 3 38.

Przed zapięciem pasa włożyć dolną
sprzączkę w zaczep znajdujący się
po zewnętrznej stronie fotela.
Pas może być teraz używany
w normalny sposób.

45

Biodrową część pasa należy
poprowadzić jak najniżej na
poziomie miednicy, tak aby pas
nie uciskał na brzuch.

46

Poduszki powietrzne
Układ poduszek powietrznych składa
się z kilku odrębnych układów,
w zależności od wyposażenia.
Poduszki wypełniają się gazem
w ciągu kilku milisekund. Bardzo
szybko następuje też ich opróżnienie,
wskutek czego w trakcie kolizji trudno
zauważyć moment, w którym są
wypełnione.

Przy niewłaściwym postępowaniu
może nastąpić nagłe zadziałanie
poduszek powietrznych.
Elektroniczne moduły sterujące
poduszek powietrznych i napinaczy
pasów bezpieczeństwa znajdują się
wewnątrz konsoli środkowej.
Dlatego w pobliżu tej konsoli nie
wolno umieszczać jakichkolwiek
przedmiotów wytwarzających pole
magnetyczne.

Na osłonach poduszek
powietrznych nie wolno umieszczać
jakichkolwiek naklejek ani żadnych
innych przedmiotów.
Każda poduszka powietrzna działa
tylko raz. Poduszki, które zadziałały,
należy niezwłocznie wymienić
w warsztacie.
Zabronione jest dokonywanie
jakichkolwiek modyfikacji układów
poduszek powietrznych, ponieważ
pojazdu.
W przypadku wystrzelenia poduszki
powietrznej demontaż koła
kierownicy, deski rozdzielczej,
wszelkich elementów wykończenia,
uszczelek drzwi, klamek oraz foteli
należy zlecić warsztatowi.

Czołowe poduszki
powietrzne
W samochodzie mogą być
zamontowane dwie czołowe
poduszki powietrzne: jedna w kole
kierownicy, a druga w desce
rozdzielczej po stronie pasażera.
Miejsca, w których je zamontowano,
są oznaczone napisem AIRBAG.
Czołowe poduszki powietrzne są
uaktywniane w przypadku
odpowiednio silnego uderzenia
w przód pojazdu. Zapłon musi być
włączony.
Uaktywnione poduszki tłumią
uderzenie, dzięki czemu ryzyko
odniesienia obrażeń górnej części
ciała i głowy kierowcy i pasażera
z przodu jest znacznie mniejsze.

Uchodzący z wypełnionych poduszek
powietrznych gorący gaz może
powodować oparzenia.
Lampka kontrolna v poduszek
powietrznych 3 74.

Poduszki zapewniają optymalną
ochronę, tylko gdy fotel jest
ustawiony w odpowiednim
położeniu 3 35.
W obszarze, w którym rozwijają
się poduszki powietrzne, nie mogą
znajdować się jakiekolwiek
przedmioty.
Prawidłowo poprowadzić i zapiąć
pas bezpieczeństwa. Tylko wtedy
poduszka powietrzna może
chronić.

47

Boczne poduszki
powietrzne

Boczne poduszki powietrzne są
montowane w oparciu każdego
z foteli przednich. Miejsca, w których
je zamontowano, są oznaczone
napisem AIRBAG.
bocznego.

Uaktywnione poduszki powietrzne
tłumią uderzenie, dzięki czemu
w znacznym stopniu ograniczają
ryzyko odniesienia obrażeń górnej
części ciała i miednicy w przypadku
uderzenia bocznego.

przedmioty.

48

Należy używać wyłącznie
pokrowców na siedzenia
przeznaczonych dla danego modelu
samochodu. Pokrowce nie mogą
przesłaniać modułów poduszek
powietrznych.

Kurtynowe poduszki
Poduszki kurtynowe są uaktywniane
w przypadku odpowiednio silnego
uderzenia bocznego. Zapłon musi
być włączony.
ryzyko odniesienia obrażeń głowy
w przypadku uderzenia bocznego.

Wyłączanie poduszek
powietrznych
Samochód może być wyposażony
w poduszki kurtynowe zamontowane
przy dachu. Miejsca, w których je
zamontowano, są oznaczone
napisem AIRBAG przy podsufitce.

Odnośnie wyłączania poduszek
powietrznych na boku deski
rozdzielczej znajduje się naklejka
ostrzegawcza (widoczna po otwarciu
przednich drzwi pasażera).

Jeśli na przednim fotelu pasażera ma
być zamontowany fotelik dziecięcy,
należy wyłączyć czołową i boczną
poduszkę powietrzną. Kurtynowe
poduszki powietrzne, napinacze
pasów bezpieczeństwa oraz
wszystkie poduszki powietrzne dla
fotela kierowcy pozostają włączone.
Poduszki powietrzne pasażera na
przednim fotelu można wyłączyć za
pomocą przełącznika znajdującego
się w przednich drzwiach pasażera.
Po otwarciu drzwi po stronie
pasażera wcisnąć przełącznik
i obrócić go w lewo w położenie OFF.
Poduszki powietrzne dla pasażera na
przednim fotelu są wyłączone i nie
zostaną napełnione w razie kolizji. Na
zestawie wskaźników świecić się
będzie lampka kontrolna W. Można
zamocować fotelik dziecięcy zgodnie
z tabelą miejsc mocowania 3 52.

Użytkowanie aktywnej poduszki
powietrznej pasażera z przodu
w połączeniu z fotelikiem
dziecięcym może spowodować
uraz śmiertelny.
Osoby dorosłe podróżujące na
miejscu pasażera z przodu
w przypadku, gdy wyłączona jest
poduszka powietrzna, mogą ulec
urazowi śmiertelnemu.

49

Lampka kontrolna informująca
o wyłączeniu poduszek powietrznych
3 74.

Poduszki powietrzne dla przedniego
fotela pasażera zostaną napełnione
w razie kolizji, wyłącznie gdy nie
świeci się lampka kontrolna W.
Stan poduszek powietrznych można
zmieniać tylko podczas postoju oraz
przy wyłączonym zapłonie. Wybrany
stan poduszek powietrznych
pozostaje aktywny, aż zostanie
zmieniony przez użytkownika.
Jeśli lampka kontrolna W świeci się
wraz z lampką v, oznacza to, że
w układzie wystąpiła usterka. Należy
skorzystać z pomocy warsztatu.
50

Foteliki dziecięce
Zalecane jest stosowanie fotelików
dziecięcych marki Opel, które są
dopasowane do pojazdu.
Korzystając z fotelików dziecięcych,
należy przestrzegać poniższych
instrukcji użytkowania i instalacji, jak
również instrukcji producenta fotelika
dziecięcego.
Konieczne jest także bezwarunkowe
przestrzeganie obowiązujących
w danym kraju przepisów.
W niektórych krajach fotelik dziecięcy
można zamocować wyłącznie
w ściśle określonych miejscach.

Jeśli na przednim fotelu pasażera
ma być zamontowany fotelik
dziecięcy, należy wyłączyć
system poduszek powietrznych
dla tego fotela; w przeciwnym
razie uaktywnienie poduszek
powietrznych może spowodować
uraz śmiertelny u dziecka.

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji
przewożenia dziecka w foteliku
zamontowanym tyłem do kierunku
jazdy.
Wyłączenie poduszek powietrznych
3 48.

Dobór właściwego fotelika

Tylna kanapa to najdogodniejsze
miejsce do zamocowania fotelika
Dziecko w samochodzie powinno być
jak najdłużej przewożone tyłem do
kierunku jazdy. W razie wypadku
powoduje to mniejsze ryzyko obrażeń
kręgosłupa dziecka, który jest
znacznie mniej wytrzymały niż
u osoby dorosłej.
Fotelik należy zmienić, gdy dziecko
osiągnie taki wiek, że jego główka nie
może być dłużej podpierana na
wysokości oczu.
Dzieci w wieku do 12 lat lub poniżej
150 cm wzrostu powinny podróżować
wyłącznie w odpowiednich fotelikach
dziecięcych.

Ponieważ dzieci o wzrośnie
nieprzekraczającym 150 cm rzadko
kiedy mogą być zapięte pasem
bezpieczeństwa w prawidłowy
sposób, zaleca się, aby przewozić
takie dziecko w odpowiednim foteliku,
nawet jeśli wiek dziecka już do tego
nie zobowiązuje.
Podczas jazdy samochodem nie
wolno trzymać dziecka na rękach.
W przypadku kolizji przeciążenie
sprawia, że dziecko staje się zbyt
ciężkie, aby można je było
bezpiecznie utrzymać.
Fotelik powinien być dostosowany do
wagi dziecka.
Sprawdzić czy mocowany fotelik
dziecięcy jest zgodny z typem
Sprawdzić czy miejsce zamocowania
w samochodzie jest właściwe.
Dziecko powinno wsiadać i wysiadać
z samochodu wyłącznie po stronie
chodnika lub pobocza.

Fotele, elementy bezpieczeństwa

51

Jeśli fotelik nie jest używany, należy
umocować go pasem
bezpieczeństwa lub wyjąć
z samochodu.
Nie zaklejać ani obkładać fotelików
dodatkowymi materiałami.
Fotelik dziecięcy poddany
obciążeniom podczas wypadku
drogowego musi zostać wymieniony
na nowy.

52

Miejsca mocowania fotelików dziecięcych
Dozwolone warianty mocowania fotelików dziecięcych
Przednie fotele - wszystkie warianty

Pojedynczy fotel pasażera
z przodu1)
Kategoria wagowa
i wiekowa

bez poduszki
powietrznej

Grupa 0: do 10 kg
lub do około 10 miesięcy
U
Grupa 0+: do 13 kg
lub do około 2 lat
Grupa I: od 9 do 18 kg
lub od ok. 8 miesięcy do 4 lat
Grupa II: od 15 do 25 kg
lub od ok. 3 do 7 lat
Grupa III: od 22 do 36 kg
lub od ok. 6 do 12 lat

1)
2)

U

z poduszką
powietrzną

Kanapa dla pasażerów z przodu
bez poduszki powietrznej z poduszką powietrzną
miejsce
środkowe
zewnętrzne
zewnętrzne

U2)

X

UF

Jeśli istnieje taka możliwość, odsunąć fotel jak najdalej w tył. Pas bezpieczeństwa powinien przebiegać możliwie jak
najbardziej w linii prostej pomiędzy barkiem a górnym punktem mocowania.
Podczas montowania fotelika w tej pozycji sprawdzić, czy system poduszek powietrznych fotela pasażera został
wyłączony.
53

Kombi - fotele tylne

Kategoria wagowa i wiekowa
3)
4)

Siedzenia w 2. rzędzie
Strona kierowcy
fotel zewnętrzny
Środek

Strona pasażera
fotel zewnętrzny

U, & lt;

Siedzenia w 3. rzędzie3)4)
Miejsce zewnętrzne

Fotelik uniwersalny można zamontować na fotelu w trzecim rzędzie tylko pod warunkiem, że fotele drugiego rzędu
zostaną wymontowane a pasy bezpieczeństwa mają wystarczającą długość dla rodzaju używanego fotelika.
W pojazdach z 2-miejscową kanapą w drugim rzędzie fotelik uniwersalny można zamontować w trzecim rzędzie
wyłącznie na fotelu zewnętrznym (tj. znajdującym się najbliżej bocznych drzwi przesuwnych) ze względu na znajdującą
się przed nim większą ilość wolnego miejsca.
54

Tour - fotele tylne

55

= Można zastosować foteliki uniwersalne dla tej grupy wagowej i wiekowej w połączeniu z trzypunktowym pasem
UF = Można zastosować foteliki uniwersalne dla tej grupy wagowej i wiekowej przeznaczone do montażu przodem do
kierunku jazdy w połączeniu z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.
& lt; = Można zastosować fotelik ISOFIX, wykorzystując zaczepy montażowe i punkty kotwiczenia, jeśli znajdują się na
wyposażeniu. Przy montażu z wykorzystaniem zamocowań ISOFIX dopuszcza się wyłącznie foteliki zatwierdzone
do użytku w tym modelu samochodu. Patrz,, Dozwolone warianty mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX".
X = Miejsce nieodpowiednie dla dzieci w tej grupie wagowej i wiekowej.

Rozmiar i typ fotelika ISOFIX
A - ISO/F3

= Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla dużych dzieci o wadze z zakresu od
9 do 18 kg.
B - ISO/F2
= Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu
od 9 do 18 kg.
B1 - ISO/F2X = Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu
C - ISO/R3
= Fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy, przeznaczony dla dużych dzieci o wadze do 13 kg.
D - ISO/R2
= Fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze do 13 kg.
E - ISO/R1
= Fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy, przeznaczony dla młodszych dzieci o wadze do 13 kg.

56

Dozwolone warianty mocowania systemu fotelików dziecięcych ISOFIX
Kategoria wagowa

Rozmiar Mocowanie Fotele
przednie

Siedzenia w 3.
Strona pasażera rzędzie
fotel zewnętrzny Środek fotel zewnętrzny

Grupa 0+: do 13 kg

E
D
C

ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3

X
IL
IL

Grupa I: od 9 do 18 kg D
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3

IL, IUF
IL, IUF

B
B1
A

IL, IUF X
IL, IUF X

IL5)
IL5)

= Dopuszczalne w przypadku określonych fotelików dziecięcych ISOFIX z kategorii,, dla określonego pojazdu"
(specific-vehicle),,, ograniczone stosowanie" (restricted) lub,, półuniwersalne" (semi-universal). Fotelik dziecięcy
ISOFIX musi być zatwierdzony do stosowania w danym typie samochodu.
IUF = Dopuszczalne w przypadku uniwersalnych fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy,
zatwierdzonych do stosowania w danej kategorii wagowej.
= Brak zatwierdzonych fotelików dziecięcych ISOFIX dla tej kategorii wagowej.

5)

Fotelik ISOFIX o tym rozmiarze można zamontować na tym siedzeniu tylko w pojazdach z pojedynczym fotelem
pasażera z przodu.
Foteliki dziecięce ISOFIX

57

Ucho mocowania fotelika
dziecięcego
Ucha mocujące Top-Tether znajdują
się z tyłu, na oparciu siedzenia.

Fotelik dziecięcy ISOFIX
dopuszczony do użycia w tym modelu
samochodu należy zamocować do
odpowiednich zaczepów ISOFIX
w samochodzie.
W przypadku korzystania z zaczepów
systemu ISOFIX można stosować
uniwersalne foteliki dopuszczane
w systemie ISOFIX.
Dopuszczalne miejsca mocowania
dla fotelików ISOFIX są oznaczone
w tabelach za pomocą symboli & lt;, IL
i IUF.

Poza mocowaniem ISOFIX zaczepić
pas mocujący Top-Tether o ucha
mocujące Top-Tether. Pas górny
fotelika musi zostać poprowadzony
między dwoma prętami
prowadzącymi zagłówka.
Miejsca mocowania uniwersalnych
fotelików dziecięcych ISOFIX są
oznaczone w tabeli symbolem IUF.

58

Schowki

Schowki
Przestrzeń bagażowa.................. 59
Bagażnik dachowy....................... 61
przewożenia bagażu.................... 61

rozdzielczej

Podczas jazdy należy zamykać
schowek.

Uchwyty na napoje

W desce rozdzielczej znajdują się
schowki, kieszenie i tacki.
W górnej części deski rozdzielczej
znajduje się schowek na monety i/lub
uchwyt na telefon komórkowy.

rozdzielczej
Uchwyty na napoje znajdują się na
obu końcach deski rozdzielczej.
Użycie uchwytu na napoje wymaga
wyjęcia wkładu popielniczki.

Przedni schowek
W schowku znajduje się uchwyt na
okulary słoneczne.

Na przegrodzie kabiny znajdują się
dwa wieszaki na ubrania.
Kieszenie przednich drzwi zawierają
uchwyty na napoje.
Schowki

Schowek nad kabiną

Osłona przestrzeni
bagażowej

59

Prowadnice boczne
i zaczepy

Na osłonie nie należy umieszczać
żadnych przedmiotów.

Wyjmowanie

Całkowite obciążenie schowka nie
może przekraczać 30 kg.

Unieść osłonę i odczepić z bocznych
prowadnic.

Szyny do mocowania ładunku
zamontowane w przestrzeni
bagażowej posiadają regulowane
punkty zamocowania umożliwiające
zabezpieczenie ładunku.
? Wyciągnąć środkowy kołek punktu
zamocowania, pokonując opór
sprężyny.
? Przesunąć punkt zamocowania
w żądane położenie, bezpośrednio
nad odpowiedni otwór blokujący.

60

Schowki

? Zwolnić kołek, zwracając uwagę na
jego prawidłowe umiejscowienie
i zablokowanie punktu
zamocowania.
? Zamocować bagaż za pomocą
pasów zaczepionych w punktach
zamocowania.
Maksymalne obciążenie każdego
punktu zamocowania wynosi 75 kg.
Aby uniknąć przekroczenia
maksymalnego obciążenia, nie
należy stosować pasów napinanych
grzechotką.

Zaczepy stabilizacyjne

Zaczepy stabilizacyjne są
przeznaczone do zabezpieczania
przedmiotów przed przesuwaniem
się, np. przy użyciu pasów
mocujących lub podłogowej siatki
ładunkowej.
Maksymalna siła działająca na
zaczepy nie powinna przekraczać
5000 N pod kątem 30°.

Siatka zabezpieczająca
Siatkę zabezpieczającą można
zamontować za przednim lub tylnym
rzędem foteli.
Za siatką zabezpieczającą nie mogą
znajdować się pasażerowie.

Mocowanie (z przodu lub z tyłu)
Odchylić pokrywy w celu uzyskania
dostępu do mocowań, włożyć końce
poprzeczki w punkty zamocowania
i zabezpieczyć. Przypiąć pasy do
zaczepów stabilizacyjnych za
przednimi fotelami lub do pierścieni
w ramie tylnej kanapy, a następnie
naciągnąć.

Zdejmowanie

Odchylić do góry regulatory długości
pasów i odczepić pasy.

Trójkąt ostrzegawczy
Trójkąt ostrzegawczy można
schować pod przednimi fotelami.

Apteczka pierwszej
pomocy
Apteczkę pierwszej pomocy można
Bagażnik dachowy
Ze względów bezpieczeństwa oraz
w celu zapobiegania uszkodzeniom
dachu, zaleca się stosowanie
bagażników dachowych
przeznaczonych specjalnie do tego
modelu samochodu.
Przednie zaczepy montażowe
bagażnika dachowego
umieszczone nad kabiną służą
wyłącznie do instalacji całego
bagażnika dachowego i nie wolno
do nich przytwierdzać poprzeczek
dachowych.
Przestrzegać instrukcji montażowych
producenta i zdejmować bagażnik
dachowy, gdy nie jest używany.
Więcej informacji 3 61.

przewożenia bagażu
? Ciężkie przedmioty powinny być
równomiernie rozłożone i jak
najbardziej wysunięte do przodu.
Jeśli przedmioty takie są układane
piętrowo, najcięższe powinny
zostać umieszczone na spodzie.
? Przedmioty należy zabezpieczyć
pasami mocującymi
przytwierdzonymi do zaczepów
stabilizacyjnych.
? Drobne przedmioty należy
zabezpieczać przed
przemieszczaniem się
w przestrzeni bagażowej.
? Nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów na osłonie przestrzeni
bagażowej ani na desce
rozdzielczej.
? Przewożony ładunek nie może
utrudniać posługiwania się
hamulcem postojowym i dźwignią
zmiany biegów ani ograniczać
swobody ruchu kierowcy.
W kabinie samochodu nie wolno

61

przewozić jakichkolwiek
niezabezpieczonych
(nieprzytwierdzonych)
przedmiotów.
? Nie wolno jeździć z otwartą klapą
tylną. Ponadto tablica rejestracyjna
samochodu jest dobrze widoczna
i właściwie podświetlona tylko przy
zamkniętych drzwiach.
? Ładowność jest różnicą pomiędzy
dopuszczalną masą całkowitą
(patrz tabliczka identyfikacyjna
3 166) a masą własną pojazdu
gotowego do drogi.
W celu obliczenia masy własnej
pojazdu gotowego do drogi (wg
przepisów UE) należy wpisać dane
samochodu w tabelę mas na
początku podręcznika.
Zgodnie z wymogami UE masa
własna obejmuje szacunkową
masę kierowcy (68 kg), bagażu
(7 kg) i wszystkich płynów (zbiornik
paliwa napełniony w 90%).
Wyposażenie dodatkowe
i opcjonalne zwiększa masę własną
62

Schowki

? Przewożenie bagażu na dachu
zwiększa wrażliwość samochodu
na boczne podmuchy wiatru
i pogarsza jego właściwości jezdne
na skutek podwyższenia środka
ciężkości. Ładunki należy rozłożyć
równomiernie i zabezpieczyć
pasami. Dostosować ciśnienie
w ogumieniu i prędkość jazdy do
warunków obciążenia. Okresowo
sprawdzać i napinać pasy
zabezpieczające.
Dopuszczalne obciążenie dachu
(wliczając masę bagażnika
dachowego) wynosi 280 kg dla
standardowego dachu i 210 kg dla
wariantów z wysokim dachem (z
wyjątkiem kabin ze skrzynią
ładunkową). Składa się na nie
masa bagażnika dachowego oraz
masa przewożonego ładunku.
w przypadku zatwierdzonego,
pełnowymiarowego bagażnika
dachowego wynosi 210 kg dla
standardowego dachu i 140 kg dla
ładunkową). Składa się na nie

masa przewożonego ładunku.

Wskaźniki i przyrządy

Wskaźniki i przyrządy
Elementy sterujące...................... 63
Kontrolki ostrzegawcze, zegary
i wskaźniki.................................... 68
Wyświetlacze informacyjne.......... 79
Komunikaty pokazywane na
wyświetlaczu................................ 80
Komputer pokładowy................... 82
Tachograf..................................... 84

Elementy sterujące
blokady kierownicy.

63

Elementy sterujące na kole
Za pomocą elementów sterujących
znajdujących się na kierownicy
można obsługiwać układ
automatycznej kontroli prędkości
i ogranicznik prędkości.
Układ automatycznej kontroli
prędkości i ogranicznik prędkości
3 115.

64

Wskaźniki i przyrządy

Więcej informacji znajduje się
w instrukcji obsługi systemu
Infotainment.

Wycieraczki/spryskiwacze
przedniej szyby

Przed wjazdem do myjni wycieraczki
należy wyłączyć.
Automatyczna praca wycieraczek
sterowana czujnikiem deszczu

Sygnał dźwiękowy można włączyć
niezależnie od położenia wyłącznika
kolumnie kierownicy
System Infotainment można również
obsługiwać za pomocą elementów
sterujących znajdujących się na
kolumnie kierownicy.

K = automatyczna praca
wycieraczek sterowana
czujnikiem deszczu
Wycieraczek nie wolno włączać, gdy
szyby są oblodzone.

Czujnik deszczu rejestruje ilość wody
na przedniej szybie samochodu,
a następnie odpowiednio reguluje
częstotliwość pracy wycieraczek.
Przy uruchamianiu silnika trzeba
będzie ponownie wybrać
automatyczną pracę wycieraczek.
Wskaźniki i przyrządy
Regulacja czułości czujnika deszczu
Aby dostosować czułość układu,
obrócić pokrętło regulacyjne:
niższa
= obrócić pokrętło
czułość
regulacyjne w dół
wyższa
regulacyjne w górę

Czujnik należy utrzymywać
w czystości i nie dopuszczać do
oblodzenia.

Spryskiwacz przedniej szyby

Pociągnąć dźwignię. Szyba przednia
zostaje spryskana płynem.
cyklów pracy

65

Wycieraczka/spryskiwacz
Obrót:
0 = wyłączone
e = praca wycieraczki
f = szyba tylna zostaje spryskana
66

Temperatura zewnętrzna

Jezdnia może być oblodzona
nawet wówczas, gdy wyświetlacz
pokazuje temperaturę kilku stopni
powyżej 0 °C.

Zegar

Wyświetlacz informacyjny:

Ustawienie godzin i minut można
wyregulować, naciskając
odpowiednie przyciski obok
wyświetlacza lub używając
elementów sterujących systemu
Infotainment.
Dodatkowe informacje, patrz
instrukcja obsługi systemu
kierowcy:
Spadek temperatury sygnalizowany
jest natychmiast, a jej wzrost
z pewnym opóźnieniem.
Gdy temperatura zewnętrzna
spadnie do 3 °C, lampka °C miga na
wyświetlaczu informacyjnym,
ostrzegając o możliwości oblodzenia
jezdni. Lampka będzie migać, aż
temperatura wzrośnie powyżej 3 °C.

W zależności od wersji pojazdu,
aktualny czas jest widoczny na
wyświetlaczu informacyjnym i/lub
kierowcy.

W celu wyświetlenia zegara należy
kilka razy nacisnąć przycisk na końcu
dźwigni wycieraczek. Gdy wskazanie
czasu miga (po około 2 sekundach),
nacisnąć i przytrzymać przycisk:
? Miga wskazanie godzin.
? Kilkakrotnie nacisnąć przycisk
w celu zmiany godziny.
? Nacisnąć i przytrzymać przycisk
w celu ustawienia godziny.
? Miga wskazanie minut.

Wskaźniki i przyrządy
? Kilkakrotnie nacisnąć przycisk
w celu zmiany minut.
? Nacisnąć i przytrzymać przycisk
w celu ustawienia minut.

67

Do gniazdka nie należy podłączać
żadnych źródeł zasilania, np.
ładowarek czy akumulatorów.

Przestroga

Gniazdka zasilania

Zastosowanie nieodpowiednich
wtyków może spowodować
uszkodzenie gniazdka.

Zapalniczka

Gniazdka zasilające 12 V znajdują się
w desce rozdzielczej oraz w tylnej
części pojazdu.

Gdy silnik nie pracuje, do gniazdek
nie należy podłączać urządzeń
elektrycznych, ponieważ grozi to
rozładowaniem akumulatora.
Maksymalny dopuszczalny pobór
energii elektrycznej z gniazdka
wynosi 120 wat. Do gniazdka nie
należy podłączać żadnych źródeł
zasilania, np. ładowarek czy
akumulatorów.
Podłączane urządzenia muszą być
zgodne z wymaganiami normy
DIN VDE 40 839 dotyczącej
zgodności elektromagnetycznej.

Zapalniczka jest umiejscowiona
w desce rozdzielczej.

68

Wcisnąć wkład zapalniczki. Po
rozżarzeniu się spirali dopływ prądu
zostanie automatycznie przerwany.
Wyciągnąć zapalniczkę.

Popielniczki

Przenośna popielniczka do użytku
wewnątrz samochodu. W celu użycia
otworzyć pokrywkę.

Kontrolki ostrzegawcze,
zegary i wskaźniki
Prędkościomierz

Popielniczki służą wyłącznie do
gromadzenia popiołu; nie należy
do nich wrzucać łatwopalnych
śmieci.

Przenośna popielniczka
Wskazuje prędkość jazdy
Maksymalną prędkość jazdy można
ograniczyć za pomocą funkcji
ogranicznika prędkości. Jeśli układ
regulatora prędkości jest
zainstalowany, na desce rozdzielczej
znajduje się etykieta ostrzegawcza.

W przypadku krótkiego
przekroczenia ustalonego limitu
prędkości jazdy brzęczyk
ostrzegawczy włączy się na
10 sekund.
W szczególnych okolicznościach
(np. strome zbocza) prędkość
pojazdu może przekroczyć
określony limit.

Licznik przebiegu
całkowitego

Licznik przebiegu dziennego

Licznik przebiegu dziennego pojawia
się poniżej licznika przebiegu
całkowitego i przedstawia odległość
przejechaną od ostatniego
wyzerowania licznika.
W celu wyzerowania, gdy widoczny
jest licznik przebiegu dziennego,
nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk na końcu dźwigni
wycieraczek przy włączonym
zapłonie. Wyświetlana wartość
będzie migać i zostanie wyzerowana.

Obrotomierz

69

Wyświetla prędkość obrotową silnika.
Silnik powinien na każdym biegu
pracować z jak najniższą prędkością
obrotową.

Strzałka obrotomierza nie
powinna nigdy znajdować się
w czerwonej strefie oznaczającej
zbyt wysoką prędkość obrotową.
Istnieje wówczas
niebezpieczeństwo uszkodzenia
silnika.

Wskaźnik poziomu paliwa
Pokazuje poziom paliwa w zbiorniku.
Ilość wyświetlanych kresek
odzwierciedla poziom paliwa.

Wyświetla całkowity przebieg
70

Aby wskazania poziomu paliwa były
prawidłowe, przed rozpoczęciem
tankowania należy wyłączyć zapłon.
Unikać tankowania niewielkich ilości
paliwa (np. mniej niż 5 litrów) w celu
zapewnienia precyzyjnych
odczytów poziomu paliwa
w zbiorniku.

Gdy zbiornik jest pełny, wyświetlane
są wszystkie kreski z wyjątkiem kreski
ostrzegającej o niskim poziomie
paliwa (pierwsza od lewej), która
pozostaje pusta.

Gdy na wskaźniku zaświeci się
kreska ostrzegająca o niskim
poziomie paliwa (tj. będzie
wyświetlana jako pełna, a nie pusta),
zaświeci się również lampka
kontrolna Y w dolnej części deski
rozdzielczej 3 72; poziom paliwa
jest bardzo niski: należy natychmiast
zatankować 3 121.
Nie wolno dopuszczać do
całkowitego opróżnienia zbiornika
paliwa! Układ paliwowy silnika
wysokoprężnego, odpowietrzanie
3 135.

Ponieważ w zbiorniku zawsze
znajduje się pewna ilość paliwa, przy
tankowaniu można wlać jego
mniejszą ilość, niż przewiduje to
pojemność całkowita zbiornika.

Wskaźnik poziomu oleju
silnikowego
Monitor poziomu oleju silnikowego
działa prawidłowo, tylko jeśli
samochód jest zaparkowany na
poziomej powierzchni, a silnik jest
zimny.
Jeśli zostanie osiągnięty minimalny
poziom oleju silnikowego, po
włączeniu zapłonu na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy przez

30 sekund wyświetlane jest
wskazanie OIL. Sprawdzić poziom
oleju silnikowego i uzupełnić 3 128.
Jeśli w chwili włączenia zapłonu
poziom oleju silnikowego jest
prawidłowy, na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy na chwilę
pojawi się wskazanie POZIOM
OLEJU OK..
Jeśli olej znajduje się powyżej
poziomu minimalnego, nacisnąć
przycisk komputera pokładowego na
końcu dźwigni wycieraczek w ciągu
30 sekund od włączenia zapłonu. Na
wyświetlaczu pojawia się wskazanie
POZIOM OLEJU wraz
z kwadratowymi symbolami
przedstawiającymi poziom oleju.
W miarę obniżania się poziomu oleju
kwadratowe symbole na
wyświetlaczu są zastępowane
kreskami:
?????? = Poziom
maksymalny
??? - - = Poziom średni
-----= Poziom minimalny

Aby opuścić wskaźnik poziomu oleju,
nacisnąć przycisk komputera
pokładowego.
Komputer pokładowy 3 82.

Wyświetlacz serwisowy
Po włączeniu zapłonu na
kierowcy może zostać na chwilę
wyświetlony dystans, jaki można
przejechać do następnego przeglądu
serwisowego. W zależności od
warunków eksploatacyjnych
częstotliwość pojawiania się
informacji o wymaganym przeglądzie
może się zmieniać.
Gdy do kolejnego przeglądu
pozostaje mniej niż 3000 km
przebiegu lub 2 miesiące, na
kierowcy widoczne jest wskazanie
PRZEGLĄD ZA.
Gdy dopuszczalny przebieg spada do
0 km lub zostaje osiągnięty termin
przeglądu, kontrolki A oraz F
zapalają się odpowiednio na tablicy
wskaźników i wyświetlaczu

71

informacyjnym kierowcy, a na
wyświetlaczu pojawia się odpowiedni
komunikat NATYCHMIAST ZMIEŃ
OLEJ.
Samochód wymaga serwisowania.
Należy skorzystać z pomocy
warsztatu.

Wyzerowywanie wyświetlacza
serwisowego

Po wykonaniu przeglądu należy
wyzerować wyświetlacz serwisowy.
Jeśli ta opcja jest dostępna, należy na
kierowcy wybrać odległość do
kolejnego przeglądu, a następnie
nacisnąć przycisk na końcu dźwigni
wycieraczek i przytrzymać go do
momentu, gdy odległość do
kolejnego przeglądu będzie
wyświetlana w sposób ciągły.
Wyświetlacz informacyjny kierowcy
3 79.
Informacje dotyczące czynności
serwisowych 3 160.

72

biegów

Lampki kontrolne

Na wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia się oznaczenie
trybu pracy lub wybranego biegu
manualno-automatycznej skrzyni
biegów.
R = Bieg wsteczny
N = Położenie neutralne
A = Tryb pracy automatycznej
kg = Tryb jazdy z ładunkiem
V = Tryb zimowy
T = Wcisnąć pedał hamulca
W = Układy elektroniczne skrzyni
Nie wszystkie z opisanych w dalszej
części tego rozdziału lampek
kontrolnych występują w zakupionym
samochodzie. Opis dotyczy
wszystkich wersji deski rozdzielczej.
W zależności od wersji wyposażenia
położenie lampek kontrolnych może
być inne.
W momencie włączania zapłonu na
chwilę zapala się większość lampek
kontrolnych w ramach testu.
Kolory lampek kontrolnych
oznaczają:
czerwony = niebezpieczeństwo,
ważne przypomnienie
żółty
= ostrzeżenie, uwaga,
usterka
zielony
= potwierdzenie
włączenia
niebieski = potwierdzenie
włączenia

73

Lampki kontrolne na desce rozdzielczej

74

Kierunkowskaz
Lampka O miga w kolorze zielonym.
Lampka miga, gdy włączone są
kierunkowskazy albo światła
awaryjne.
Szybkie miganie: usterka
kierunkowskazu lub związanego
z nim bezpiecznika.
Włączenie kierunkowskazu jest
sygnalizowane dźwiękowym
sygnałem ostrzegawczym. Podczas
jazdy z przyczepą wysokość sygnału
dźwiękowego jest inna.
Wymiana żarówki 3 136.
Bezpieczniki 3 140.
Kierunkowskazy 3 87.

Lampka X świeci w kolorze
czerwonym.
Jeśli pas bezpieczeństwa nie jest
zapięty, po przekroczeniu prędkości
około 16 km/h lampka X zaczyna

migać. Dodatkowo przez około
90 sekund słychać dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy.

i napinacze pasów
Lampka v świeci w kolorze żółtym.
Kontrolka zapala się na chwilę po
włączeniu zapłonu. Jeśli lampka
w ogóle się nie zaświeci bądź nagle
zaświeci się podczas jazdy, doszło do
usterki w układzie napinaczy pasów
bezpieczeństwa lub poduszek
powietrznych. W razie wypadku
układy te mogą nie zadziałać.

Zadziałanie napinaczy pasów
powietrznych jest sygnalizowane
świeceniem się lampki kontrolnej v.

Przyczynę usterki należy
niezwłocznie usunąć w serwisie.
Napinacze pasów bezpieczeństwa,
poduszki powietrzne 3 42, 3 46.

Lampka kontrolna W świeci
w kolorze żółtym po włączeniu
zapłonu i pozostaje zapalona, jeśli
poduszka powietrzna pasażera
została wyłączona.
Jeśli lampka kontrolna W świeci wraz
z lampką v lub A, należy skorzystać
z pomocy warsztatu.

urazowi śmiertelnemu.
Poduszki powietrzne 3 46, napinacze
pasów bezpieczeństwa 3 42,
wyłączanie poduszki powietrznej
Układ ładowania
akumulatora
Lampka p świeci w kolorze
Lampka zapala się po włączeniu
zapłonu i gaśnie krótko po
uruchomieniu silnika.

75

Lampka świeci przy włączonym
silniku

Lampka miga przy włączonym
Lampka kontrolna silnika

Wskaźnik wymaganego
przeglądu

Zatrzymać samochód i wyłączyć
silnik. Akumulator nie jest ładowany.
Mogło nastąpić przerwanie
chłodzenia silnika. Mogło zostać
odłączone zasilanie wspomagania
układu hamulcowego.

Lampka Z świeci lub miga w kolorze
żółtym.
Wystąpiła usterka w układzie kontroli
emisji spalin. Może nastąpić
przekroczenie dopuszczalnych norm
emisji spalin. Należy niezwłocznie
Wystąpiła usterka grożąca
uszkodzeniem katalizatora. Do czasu
zgaśnięcia lampki należy unikać
silnego wciskania pedału
przyspieszenia. Należy niezwłocznie
Lampka A świeci się w kolorze
uruchomieniu silnika.
Może palić się w połączeniu z inną
kontrolką lub z komunikatem na
kierowcy. Należy niezwłocznie
Wyłączenie silnika
Lampka C świeci w kolorze
czerwonym.

76

Jeśli lampka świeci wraz z symbolem
p, I, W lub R, niezwłocznie
wyłączyć silnik i skorzystać z pomocy
hamulcowym wystąpiła usterka.
Należy niezwłocznie skorzystać
z pomocy warsztatu.
Układ hamulcowy 3 110.

jest komunikat USTERKA
HAMULCÓW. Należy niezwłocznie
Układ ABS 3 111.

Układ hamulcowy

Układ ABS

Zmiana biegu na wyższy

Lampka u świeci w kolorze żółtym.
Lampka zapala się na chwilę po
włączeniu zapłonu. Gdy lampka u
zgaśnie, układ jest gotowy do pracy.
Jeśli lampka u po kilku sekundach
nie zgaśnie lub zaświeci się podczas
jazdy, w układzie ABS wystąpiła
usterka. Lampka kontrolna A może
również świecić się na tablicy
wskaźników wraz z komunikatami
SPRAWDŹ ABS oraz SPRAWDŹ
ESP widocznymi na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy. Układ
hamulcowy działa nadal, jednak bez
układu przeciwdziałającego
blokowaniu kół podczas hamowania.
Jeśli lampki kontrolne u, A, R
i C świecą się, układy ABS i ESP są
wyłączone, a na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy widoczny

Świeci się lampka k lub j.
Lampka świeci, gdy ze względów
ekonomicznych zalecana jest zmiana
biegu.

Lampka R świeci w kolorze
Lampka świeci, gdy zwolniony jest
hamulec postojowy, w razie zbyt
niskiego poziomu płynu
hamulcowego 3 133.

Zatrzymać samochód i pod
żadnym pozorem nie
kontynuować jazdy. Należy
zwrócić się do warsztatu.
Lampka świeci także, gdy włączony
jest zapłon, a hamulec postojowy jest
zaciągnięty 3 111.
Gdy na wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi się komunikat
USTERKA HAMULCÓW, w układzie

Układ stabilizacji toru jazdy
Lampka v świeci lub miga w kolorze
Lampka świeci się przez kilka sekund
po włączeniu zapłonu.

Lampka miga podczas jazdy

Układ uaktywnił się. Może nastąpić
redukcja mocy silnika i lekkie
wyhamowanie samochodu.

Lampka świeci podczas jazdy

Układ jest wyłączony. Komunikat
ANTYPOŚLIZGOWY WYŁĄCZONY
pojawi się również na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy.
Układ ESP(R)Plus 3 113.

Temperatura płynu
chłodzącego
Lampka W świeci w kolorze
silniku
silnik.

Temperatura płynu chłodzącego
jest zbyt wysoka.

Podgrzewanie wstępne
silnika
Lampka! świeci w kolorze żółtym.
Włączone jest podgrzewanie
wstępne. Układ ten włącza się, tylko
gdy temperatura powietrza na
zewnątrz jest niska.

Filtr cząstek stałych
Lampka 8 świeci w kolorze żółtym.
Lampka świeci się, jeśli filtr wymaga
czyszczenia 3 103.

Ciśnienie oleju silnikowego
Lampka I świeci w kolorze
77

smarowania silnika. Grozi to
zatarciem silnika i/lub
zablokowaniem kół napędzanych.
1. Wcisnąć pedał sprzęgła.
2. Ustawić dźwignię zmiany biegów
w położeniu neutralnym (lub
w położeniu N).
3. Jak najszybciej zjechać z drogi,
nie powodując zakłócenia ruchu
drogowego.
4. Wyłączyć zapłon.

Sprawdzić poziom płynu
chłodzącego 3 131.
Jeśli w zbiorniku znajduje się
wystarczająca ilość płynu, skorzystać
78

Przy wyłączonym silniku
hamowanie oraz obracanie
kierownicą wymaga znacznie
większej siły.
Nie wyjmować kluczyka
z wyłącznika zapłonu aż do
całkowitego zatrzymania
samochodu. W przeciwnym razie
może zadziałać blokada
kierownicy.
Przed zwróceniem się do warsztatu
należy sprawdzić poziom oleju
silnikowego 3 128.

Niski poziom paliwa
Lampka Y świeci w kolorze żółtym.
Lampka świeci, gdy poziom paliwa
w zbiorniku jest zbyt niski;
niezwłocznie zatankować 3 121
Katalizator 3 104.
Odpowietrzanie układu paliwowego
silnika wysokoprężnego 3 135.

Światła zewnętrzne
Lampka 9 świeci w kolorze
zielonym.
Lampka świeci, gdy włączone są
światła zewnętrzne 3 85.

Światła drogowe
Lampka P świeci w kolorze
niebieskim.
światła drogowe oraz przy
uaktywnianiu sygnału świetlnego
3 86.

Światła przeciwmgielne
Lampka & gt; świeci w kolorze
przednie światła przeciwmgielne
3 88.

Lampka r świeci w kolorze żółtym.

Lampka świeci, gdy włączone jest
tylne światło przeciwmgielne 3 88.

prędkości
Lampka m, U świeci w kolorze
Lampka m świeci w kolorze zielonym,
gdy zapisana jest wartość prędkości.
Lampka U świeci w kolorze
zielonym, gdy układ jest włączony.

Ogranicznik prędkości

Lampka U świeci w kolorze żółtym.
Lampka U świeci w kolorze żółtym,
gdy układ jest włączony.
Automatyczna kontrola prędkości,
ogranicznik prędkości 3 115.

Sygnalizator otwartych
drzwi
Może świecić się, gdy drzwi są
nieprawidłowo zamknięte.
Wyświetlacze
informacyjne
kierowcy

? Wyświetlacz serwisowy 3 71
? Wyświetlacz skrzyni biegów 3 72
? Komunikaty dotyczące stanu
pojazdu 3 80
? Komputer pokładowy 3 82

79

? Temperatura zewnętrzna 3 66
? Zegar 3 66
Trzyfunkcyjny wyświetlacz
informacyjny
(Triple-Info-Display)
Pokazuje godzinę, temperaturę
zewnętrzną oraz wskazania systemu
Zależnie od konfiguracji pojazdu, na
wyświetlaczu pojawiają się
następujące elementy:
? Licznik przebiegu całkowitego,
licznik przebiegu dziennego 3 69
? Wskaźnik poziomu paliwa 3 69
? Wskaźnik poziomu oleju
silnikowego 3 70
80

Komunikaty
pokazywane na
wyświetlaczu
Komunikaty są pokazywane na
kierowcy w połączeniu z paleniem się
kontrolki A lub C na tablicy
wskaźników.

W celu skasowania komunikatu
usterki nacisnąć przycisk na końcu
dźwigni wycieraczek. Po kilku
sekundach komunikat może zniknąć
samoczynnie, a wskazanie A
pozostaje widoczne. Informacja
o usterce zostanie następnie
zapisana w układzie
diagnostycznym.

Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty usterek

Rozlegają się podczas
uruchamiania silnika lub
w trakcie jazdy w następujących
sytuacjach:

Komunikaty informacyjne

SPRAWDŹ ESP

SPRAWDŹ FILTR PALIWA

ZASILANIE TRYB EKONOMICZNY

SPRAWDŹ SKRZ. BIEGÓW

ANTYPOŚLIZGOWY WYŁĄCZONY

SPRAWDŹ ŚWIATŁA AUTO

ŚWIATŁA AUTO WYŁĄCZONE
POZIOM OLEJU OK.

Będą wyświetlane w połączeniu
z paleniem się kontrolki A.
Prowadzić z zachowaniem
szczególnej ostrożności
i skontaktować się z warsztatem.

Te komunikaty pojawiają się wraz
z paleniem się kontrolki C.
Niezwłocznie wyłączyć silnik
USTERKA WTRYSKU
PRZEGRZANY SILNIK
PRZEGRZANA SKR BIEGÓW

Ostrzeżenia akustyczne

? w trakcie sygnalizacji skrętu
i zmiany pasa ruchu,
? pasy bezpieczeństwa nie są
zapięte,
? układ ułatwiający parkowanie
wykrył przeszkodę,
? jeśli pojazd jest wyposażony
w manualno-automatyczną
skrzynię biegów, a sprzęgło
rozgrzało się do wysokiej
temperatury,

Wskaźniki i przyrządy
? w pojazdach z manualnoautomatyczną skrzynią biegów,
gdy drzwi zostaną otwarte pomimo
że nie był włączony bieg neutralny,
na wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia się odpowiedni
komunikat,
? jeśli przekroczono ustalony limit
prędkości jazdy.

Po zaparkowaniu samochodu
lub otwarciu drzwi kierowcy
sygnalizują następujące
sytuacje:

? w stacyjce pozostawiono kluczyk,
? pozostawiono włączone światła
zewnętrzne,
? jeśli pojazd jest wyposażony
skrzynię biegów; nie wybrano
położenia neutralnego lub nie
wciśnięto pedału hamulca.

Poziom oleju silnikowego

81

wycieraczek w ciągu 30 sekund od
włączenia zapłonu. Wskaźnik
poziomu oleju silnikowego 3 70.

informacyjnym kierowcy przez
oleju 3 128.
Wskazanie poziomu oleju jest
zerowane dopiero wtedy, gdy zapłon
zostanie wyłączony na dłużej niż
2 minuty.
Aby uzyskać bardziej dokładny
odczyt poziomu oleju, należy
82

Komputer pokładowy
Komputer pokładowy umożliwia
dostęp do danych dotyczących jazdy,
które są nieustannie gromadzone
i przetwarzane elektronicznie.

kilkakrotnie naciskając przycisk na
końcu dźwigni wycieraczek, można
wybrać następujące funkcje
komputera pokładowego:
? Fuel used (Ilość zużytego paliwa)
? Average consumption (Średnie
zużycie paliwa)

? Instantaneous consumption
(Chwilowe zużycie paliwa)
? Range (Zasięg)
? Distance travelled (Przejechany
dystans)
? Average speed (Średnia prędkość
jazdy)
? Distance before service (Dystans
pozostający do następnego
przeglądu)
? Clock (Zegar)
? Cruise control and speed limiter
stored speed (Zapisane wartości
prędkości dla automatycznej
kontroli prędkości i ogranicznika
prędkości)
? Fault and information messages
(Komunikaty informacyjne
i dotyczące usterek)

Fuel used (Ilość zużytego
paliwa)

Wskazanie ilości paliwa zużytego od
momentu ostatniego wyzerowania.

Pomiar można w każdej chwili
rozpocząć od nowa poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku.

Average consumption (Średnie
zużycie paliwa)

Wartość wyświetlana jest po
przejechaniu odległości 400 metrów.
Wyświetlana wartość średnia jest
obliczana na podstawie przejechanej
odległości i ilości paliwa zużytego od
momentu ostatniego wyzerowania
wskazań.
rozpocząć od nowa.

Instantaneous consumption
(Chwilowe zużycie paliwa)
osiągnięciu prędkości 30 km/h.

Range (Zasięg)

przejechaniu odległości 400 metrów.

Zasięg jest obliczany na podstawie
aktualnej ilości paliwa w zbiorniku
i średniego zużycia od momentu
ostatniego wyzerowania wskazań.
Zasięg nie jest wyświetlany, gdy
lampka kontrolna Y świeci się na
tablicy wskaźników 3 78.
Distance travelled (Przejechany
dystans)
Wskazanie odległości przebytej od
Average speed (Średnia
prędkość jazdy)

Wskazanie średniej prędkości od
momentu ostatniego wyzerowania.
Przerwy w podróży i inne sytuacje
wymagające wyłączenia zapłonu nie
są uwzględniane.

Zerowanie wskazań komputera
pokładowego
W celu wyzerowania danych
komputera pokładowego wybrać
jedną z jego funkcji, a następnie
wcisnąć i przytrzymać przycisk
znajdujący się na końcu dźwigni
wycieraczek.
Następujące wskazania komputera
pokładowego zostaną wyzerowane:
? Fuel used (Ilość zużytego paliwa)
? Average consumption (Średnie
zużycie paliwa)
? Range (Zasięg)
? Distance travelled (Przejechany
jazdy)
Komputer pokładowy zostanie
wyzerowany automatycznie
w momencie przekroczenia wartości
maksymalnej dowolnego parametru.

83

Przerwa w dopływie prądu

W razie wystąpienia przerwy
w dopływie prądu lub spadku
napięcia akumulatora zapisane
wskazania komputera pokładowego
zostaną utracone.

84

Tachograf

Tachograf obsługuje się zgodnie
z dołączoną do niego instrukcją
obsługi. Stosować się do przepisów
dotyczących użytkowania.

Oświetlenie

Oświetlenie

Przełącznik świateł

85

Automatyczne sterowanie
światłami

Światła zewnętrzne...................... 85
Oświetlenie wnętrza..................... 89
Funkcje układu oświetlenia.......... 90

Przełącznik obrotowy świateł:
Lampka kontrolna świateł drogowych
P 3 78.
Lampka kontrolna świateł mijania 9
3 78.

Gdy automatyczne sterowanie
światłami jest włączone, podczas
pracy silnika układ przełącza
pomiędzy światłami do jazdy dziennej
a światłami mijania, w zależności od
warunków oświetleniowych.
Włączanie:
1. Włączyć zapłon. Obrócić przełącznik świateł
w położenie 0, a następnie
z powrotem w położnie 7.

86

3. Powtórzyć czynność 2.
w odstępie ok. 5 sekund. Dwukrotnie rozlegnie się
dźwiękowy sygnał potwierdzenia.
W celu wyłączenia powtórzyć
procedurę.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca
się, aby funkcja automatycznego
sterowania światłami była
uaktywniona.

Światła drogowe

Poziomowanie reflektorów
Ręczne poziomowanie
reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej poprawiają
widoczność samochodu w trakcie
dnia. Światła włączają się
automatycznie po włączeniu zapłonu.

Automatyczne włączanie
świateł mijania

W przypadku słabych warunków
oświetleniowych włączane są światła
mijania.

W celu przełączenia pomiędzy
światłami mijania i drogowymi,
pociągnąć dźwignię do wyczucia
charakterystycznego kliknięcia.

Sygnał świetlny
Aby włączyć sygnał świetlny,
pociągnąć dźwignię.

Dostosować poziom reflektorów do
obciążenia pojazdu, aby zapobiec
oślepianiu kierowców jadących
z naprzeciwka.
Obrócić pokrętło w wymagane
położenie:
0 = Brak obciążenia
4 = Z obciążeniem do maksymalnej
dopuszczalnej masy

Przystosowanie
reflektorów do wymogów
przepisów innych krajów
Asymetryczne światła zapewniają
lepszą widoczność pobocza drogi po
stronie pasażera.
Jednak podczas jazdy w krajach,
w których jeździ się po przeciwnej
stronie jezdni, wymagane jest
dostosowanie świateł samochodu,
aby zapobiec oślepianiu kierowców
jadących z naprzeciwka.
Regulację reflektorów zlecić
warsztatowi.

87

i zmiany pasa ruchu

Dźwignia
= lewe
kierunkowskazy

Przy obracaniu kierownicy
z powrotem dźwignia automatycznie
wraca do położenia spoczynkowego,
a kierunkowskaz jest wyłączany. Nie
nastąpi to w przypadku niewielkiego
manewru kierownicą, na przykład
przy zmianie pasa ruchu.

88

W przypadku zmiany pasa ruchu
wystarczy lekko nacisnąć dźwignię,
nie pokonując wyczuwalnego oporu.
Po zwolnieniu dźwignia powraca do
położenia spoczynkowego.
Po przesunięciu dźwigni poza
pierwszy wyczuwalny punkt oporu
następuje trwałe włączenie danego
kierunkowskazu. Aby ręcznie
wyłączyć kierunkowskaz, przesunąć
dźwignię w położenie wyjściowe.

Ustawić wewnętrzny przełącznik
w położenie & gt;.
Przednie światła przeciwmgielne
działają wyłącznie przy włączonym
zapłonie i włączonych reflektorach.

w położenie & gt; r.
Tylne światło przeciwmgielne włącza
się wraz z przednimi światłami
przeciwmgielnymi i działa wyłącznie
przy włączonym zapłonie
i włączonych reflektorach.

Zaparowanie kloszy lamp
Przy złej, wilgotnej pogodzie i niskiej
temperaturze zewnętrznej
powierzchnie wewnętrzne kloszy
lamp i reflektorów mogą na krótko
ulec zaparowaniu. Zaparowanie takie
szybko ustępuje samoistnie, można
to jednak przyspieszyć, włączając
reflektory.

Światła cofania
Światła cofania zapalają się po
wybraniu biegu wstecznego przy
włączonym zapłonie.

Oświetlenie wnętrza

Oświetlenie wnętrza wyłącza się po
upływie około 20 sekund od momentu
zamknięcia przednich drzwi lub
natychmiast po włączeniu zapłonu.

Oświetlenie przestrzeni
bagażowej
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
można ustawić w taki sposób, aby
włączało się w chwili otwarcia drzwi
bocznych lub tylnych lub pozostawało
przez cały czas włączone.
oświetlenie wnętrza jest obsługiwane
przyciskiem lub przez naciśnięcie
klosza lampki w jedno z 3 położeń,
tj. :
? Włączone
? Oświetlenie wnętrza
? Wyłączone
W środkowym położeniu
przełącznika lub klosza lampka działa
jako oświetlenie wnętrza i zapala się
po otwarciu przednich drzwi.

89

Obsługa przez naciśnięcie klosza
lampki - 3 położenia, tj. :
? Włączone
? Włączone lub wyłączone
w zależności od stanu oświetlenia
wnętrza z przodu kabiny
? Wyłączone
Gdy oświetlenie wnętrza z przodu
kabiny działa w trybie oświetlenia
wejścia, nacisnąć klosz lampki
oświetlenia przestrzeni bagażowej
w położenie środkowe - lampka także
będzie działać w trybie oświetlenia
wejścia, zapalając się w chwili
otwarcia drzwi bocznych lub tylnych.
zamknięcia drzwi lub natychmiast po
włączeniu zapłonu.

Lampki do czytania
Obok oświetlenia wnętrza z przodu
kabiny może znajdować się osobna
lampka punktowa przeznaczona dla
pasażera. Lampka ta jest
obsługiwana przy pomocy przycisku.
90

Funkcje układu
oświetlenia
Oświetlenie asekuracyjne

3. Otworzyć drzwi po stronie
kierowcy. Pociągnąć dźwignię
kierunkowskazów w stronę
To działanie można powtórzyć do
czterech razy w czasie maksymalnie
2 minut.
Oświetlenie zostaje wyłączone
natychmiast po włączeniu zapłonu
lub obróceniu przełącznika
oświetlenia.

Po zaparkowaniu pojazdu
i uaktywnieniu funkcji reflektory
pozostają włączone przez około
30 sekund.

Uaktywnianie
1. Wyjąć kluczyk zapłonu.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Ogrzewanie,
wentylacja
Układy sterowania ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji................ 91
Kratki nawiewu powietrza............ 98
Obsługa okresowa..................... 100

Układy sterowania
i klimatyzacji
Układ ogrzewania
i wentylacji

91

Regulacja temperatury
Czerwony = cieplej
Niebieski = chłodniej

Ogrzewanie będzie w pełni efektywne
dopiero po rozgrzaniu się silnika do
temperatury roboczej.

Prędkość dmuchawy

Zmiana ustawienia przełącznika
prędkości dmuchawy umożliwia
regulację siły nawiewu.

Rozdział powietrza

na górną część kabiny
na górną i dolną część kabiny
na dolną część kabiny
na szybę przednią, szyby
drzwi przednich i dolną część
kabiny
V = na szybę przednią i szyby
w drzwiach przednich
M
L
K
J

Obejmuje elementy sterujące:
? Regulacja temperatury
? Prędkość dmuchawy
? Rozdział powietrza
Ogrzewanie szyby tylnej Ü 3 33.

Dostępne są także ustawienia
pośrednie.

92

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

oblodzenia szyb

? Pokrętło temperatury ustawić
ogrzewania.
? Pokrętło dmuchawy ustawić na
najwyższą prędkość.
? Pokrętło rozdziału powietrza
ustawić w położeniu V.
? Włączyć ogrzewanie tylnej
szyby Ü.
? W razie potrzeby otworzyć boczne
kratki nawiewu powietrza
i skierować je na szyby boczne.
? Aby jednocześnie włączyć
ogrzewanie powietrza na poziomie
stóp, ustawić pokrętło rozdziału
powietrza w położeniu J.

Dmuchawa

powyżej poziom zamarzania. Z tego
względu spod pojazdu mogą
wyciekać krople wytrąconej wilgoci.
Jeśli chłodzenie lub osuszanie
powietrza nie jest konieczne, należy
wyłączyć układ chłodzenia w celu
ograniczenia zużycia paliwa.

Recyrkulacja powietrza 4

Do ich obsługi służy przycisk 4.

Stanowiąc dodatek do układu
ogrzewania i wentylacji, klimatyzacja
zapewnia:
AC = chłodzenie
4 = recyrkulację powietrza

Chłodzenie (klimatyzacja)

Funkcja ta jest obsługiwana za
pomocą przycisku AC i jest dostępna
tylko przy pracującym silniku i gdy
włączona jest dmuchawa.
Układ klimatyzacji chłodzi i osusza
powietrze w przypadku wzrostu
temperatury na zewnątrz nieznacznie

W trybie recyrkulacji wymiana
powietrza jest ograniczona.
W przypadku braku chłodzenia
zwiększa się wilgotność
powietrza, co może powodować
zaparowanie szyb. Ze względu na
stopniowo pogarszającą się
jakość powietrza osoby
przebywające we wnętrzu
samochodu mogą odczuwać
senność.
Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu
jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia
szyba może zaparować od zewnątrz
po skierowaniu na nią strumienia
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
zimnego powietrza. W takiej sytuacji
należy na krótko włączyć wycieraczki
szyby przedniej i unikać używania
ustawień rozdziału powietrza J i V.

93

Tylny układ ogrzewania

Tryb maksymalnej
intensywności chłodzenia

Opuścić na chwilę szyby, aby
umożliwić szybkie ujście gorącego
powietrza.
? Włączyć chłodzenie AC.
? Włączyć recyrkulację
powietrza 4.
? Pokrętło rozdziału powietrza
ustawić w położeniu M.
? Pokrętło temperatury ustawić
chłodzenia.
? Otworzyć wszystkie kratki nawiewu
powietrza.

Dmuchawa ogrzewania tylnej
przestrzeni pasażerskiej powoduje
przepływ powietrza przez tylne kratki
nawiewu do tylnej części kabiny.
Wariant krajowy: Ogrzewanie
przestanie działać, jeśli poziom
paliwa w pojeździe spadnie poniżej
11 litrów.

Intensywność nawiewu powietrza
zależy od prędkości dmuchawy.
Temperaturę powietrza reguluje się
za pomocą pokrętła na desce
rozdzielczej.
Dmuchawa ma 3 prędkości:
3 = wysoka prędkość

Klimatyzacja tyłu kabiny
Klimatyzacja tyłu kabiny działa
w połączeniu z układem klimatyzacji
przedniej części kabiny.

94

Przełącznik dmuchawy
klimatyzacji tyłu kabiny

Nagrzewnica dodatkowa
Ogrzewacz płynu chłodzącego
silnika

Dmuchawa klimatyzacji tyłu kabiny
powoduje przepływ powietrza przez
tylne kratki nawiewu do tylnej części
kabiny.
W celu prawidłowego
rozprowadzenia ochłodzonego
i osuszonego powietrza w kabinie
włączyć dmuchawę podczas pracy
klimatyzacji.
zależy od prędkości dmuchawy.

Niezależny do pracy silnika zasilany
paliwem ogrzewacz płynu
chłodzącego silnika Eberspächer
umożliwia szybkie podgrzanie płynu
chłodzącego, dzięki czemu możliwe
jest ogrzanie wnętrza pojazdu przy
wyłączonym silniku.

Nie używać układu podczas
tankowania paliwa, w warunkach
zapylenia lub obecności palnych
oparów i w zamkniętych
pomieszczeniach (np. w garażu).
Przed uruchomieniem lub
zaprogramowaniem włączenia tego
układu należy przestawić układ
sterowania ogrzewania, wentylacji

i klimatyzacji na ogrzewanie,
a pokrętło rozdziału powietrza
ustawić w położeniu V.
Układ należy wyłączyć, gdy jego
działanie nie jest potrzebne.
Ogrzewanie wyłącza się
automatycznie po upływie
ustawionego czasu pracy.
Ogrzewanie przestaje też działać,
gdy poziom paliwa w pojeździe jest
zbyt niski.
Podczas pracy układu pobierana jest
energia z akumulatora pojazdu.
Z tego względu czas jazdy powinien
wynosić co najmniej tyle, ile czas
ogrzewania. Jeżeli pojazd jest
eksploatowany na krótkich
odcinkach, poziom naładowania
akumulatora trzeba sprawdzać
regularnie i w razie konieczności
doładować.
W celu zagwarantowania sprawności
układu nagrzewnicę dodatkową
należy uruchomić na krótko raz
w miesiącu.

Urządzenia sterujące

Do włączania i wyłączania układu,
a także do programowania godziny
rozpoczęcia jazdy służą programator
i pilot zdalnego sterowania.
Timer (Stoper)

1X
Włącznik

2q
Przycisk
Wstecz
3 Pasek
menu
4r
Dalej
5 OK
przycisk

= Służy do włączania/
wyłączania
urządzenia
sterującego oraz do
zmiany
wyświetlanych
informacji
= Służy do wyboru
funkcji w pasku menu
oraz do zmiany
wartości
= Wyświetla dostępne
funkcje: Y, x, P, Ö
iY
= Służy do
potwierdzania
wyboru

95

Nadajnik zdalnego sterowania

Przyciski mają takie samo działanie
jak przyciski opisanego powyżej
programatora.
Aby włączyć pilota, nacisnąć włącznik
X i zwolnić go, gdy na wyświetlaczu
pojawi się pasek menu. Na
wyświetlaczu pojawi się na krótko
wskaźnik sygnału i komunikat SENd,
a następnie zostanie pokazana
temperatura.

96

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Podczas tankowania paliwa
wyłączyć pilota zdalnego
sterowania i nagrzewnicę!
Aby wyłączyć pilota w celu
uniemożliwienia niezamierzonego
działania, nacisnąć i przytrzymać
włącznik X.
Maksymalny zasięg pilota wynosi
600 metrów. Zasięg ten może ulec
zmniejszeniu w zależności od
warunków otoczenia oraz przy słabej
baterii.

Poza użyciem pilota, ogrzewanie
można również włączyć na 30 minut
lub wyłączyć za pomocą przycisku na
tablicy rozdzielczej.

Wymiana baterii
Baterię należy wymienić w przypadku
zmniejszenia się zasięgu pilota lub
wtedy, gdy miga symbol poziomu jej
naładowania.
Otworzyć pokrywę za pomocą
monety i wymienić baterię (CR 2430
lub odpowiednik), zwracając uwagę
na zachowanie prawidłowej
biegunowości - strona dodatnia ( & lt;)
nowej baterii musi mieć kontakt ze
stykami dodatnimi. Założyć
z powrotem pokrywę.
Zużyte baterie należy poddać
utylizacji zgodnie z przepisami
ochrony środowiska.

Komunikaty usterek na wyświetlaczu
pilota
cobA
= Słaby sygnał - zmienić
pozycję
conP
= Brak sygnału - podejść
bliżej
bALo
= Słaba bateria - wymienić
baterię
Err
= Usterka układu -
skontaktować się
z warsztatem
Add,
= Układ znajduje się
AddE
w trybie przypisywania
Przypisywanie pilota zdalnego
sterowania
W przypadku ponownego
podłączenia akumulatora pojazdu
dioda LED w przycisku na tablicy
rozdzielczej zapala się i układ
przeprowadza automatyczną
konfigurację menu pilota. Jeżeli dioda
LED miga, nacisnąć przycisk OK na
pilocie, wybrać Add lub AddE
i potwierdzić.
Można również skonfigurować
dodatkowe piloty zdalnego
sterowania. Nacisnąć i przytrzymać
przycisk, aż dioda LED zacznie
migać, włączyć pilota, wybrać opcję
Add i potwierdzić.
Opcja AddE przypisuje wyłącznie
używanego aktualnie pilota i blokuje
wszystkie wcześniej skonfigurowane
piloty. Opcja Add pozwala przypisać
maksymalnie 4 piloty, ale układ
można obsługiwać wyłącznie jednym
pilotem na raz.

Obsługa
Ogrzewanie Y
Wybrać Y w pasku menu
i potwierdzić. Na wyświetlaczu miga
nastawiony czas włączenia
ogrzewania, np. L 30. Ustawienie
fabryczne wynosi 30 minut.
Aby tymczasowo zmienić czas
włączenia ogrzewania, nastawić
wartość za pomocą przycisku q lub
r i potwierdzić. Zakres regulacji
wartości wynosi od 10 do 120 minut.
Ze względu na pobór mocy przez

nagrzewnicę należy zwrócić uwagę
na odpowiednie ustawienie czasu
Aby wyłączyć, wybrać ponownie Y
w pasku menu i potwierdzić.
Wentylacja x
Wybrać x w pasku menu
Czas działania wentylacji można
zatwierdzić lub zmienić. Wyświetlony
czas działania zostaje zatwierdzony
bez potrzeby potwierdzenia.
Aby wyłączyć, wybrać ponownie x
Programowanie P
Istnieje możliwość zaprogramowania
maksymalnie 3 godzin rozpoczęcia
jazdy w ciągu jednego dnia lub
jednego tygodnia.
? Wybrać P w pasku menu
i potwierdzić
? Wybrać żądany numer pozycji
pamięci: 1, 2 lub 3 i potwierdzić
? Nastawić dzień i potwierdzić
? Nastawić godzinę i potwierdzić

97

? Nastawić minuty i potwierdzić
? Wybrać Y lub x i potwierdzić
? W razie potrzeby, przed
rozpoczęciem jazdy zmienić czas
włączenia i potwierdzić
Następny numer pozycji pamięci,
który ma być włączony, jest
podkreślony i wyświetlony jest dzień
tygodnia. Powtórzyć powyższą
procedurę, aby zaprogramować
pozostałe pozycje pamięci.
Naciśnięcie przycisku X podczas
programowania powoduje
zakończenie procedury bez
zapisania zmian w programie.
Aby usunąć zaprogramowaną
godzinę rozpoczęcia jazdy, wykonać
kolejne kroki procedury
programowania do momentu, gdy
zacznie migać symbol ogrzewania Y.
Naciskać przycisk q lub r, aż
pojawi się komunikat oFF
automatycznie po 5 minutach od
upływu zaprogramowanej godziny
rozpoczęcia jazdy.
98

Układ zdalnego sterowania jest
wyposażony w czujnik temperatury,
który oblicza czas włączenia
w zależności od temperatury
otoczenia i żądanego poziomu
ogrzewania (ECO lub HIGH). Układ
włącza się automatycznie
przedziale czasu od 5 do 60 minut
przed zaprogramowaną godziną
Nastawianie dnia tygodnia, godziny
i czasu włączenia ogrzewania Ö
W przypadku odłączenia
akumulatora pojazdu lub zbyt
niskiego napięcia akumulatora,
konieczne jest zresetowanie
urządzenia.
? Wybrać Ö i potwierdzić
? Nastawić dzień tygodnia
i potwierdzić
? Zmienić godzinę i potwierdzić
? Zmienić minuty i potwierdzić
? Zmienić domyślny czas włączenia
ogrzewania i potwierdzić

Poziom ogrzewania Y
Preferowany poziom ogrzewania dla
zaprogramowanych godzin
rozpoczęcia jazdy można nastawić
na ECO lub HIGH.
Wybrać Y i potwierdzić. Na
wyświetlaczu miga komunikat ECO
lub HIGH. Zmienić ustawienie za
pomocą przycisku q lub r
i potwierdzić.

Kratki nawiewu
powietrza
Regulowane kratki
nawiewu powietrza
Przy włączonym chłodzeniu musi być
otwarta przynajmniej jedna kratka
nawiewu powietrza, aby nie doszło do
oblodzenia parownika wskutek braku
ruchu powietrza.

Środkowe kratki nawiewu
powietrza

Aby otworzyć lub zamknąć kratkę
nawiewu powietrza, przekręcić
pokrętło w lewo lub w prawo.
Ustawić kierunek powietrza,
przechylając i obracając kratki.

W zależności od ustawienia pokrętła
regulacji temperatury przez kratki
kierowane jest chłodne lub ogrzane
powietrze.

99

Kratki nawiewu w tylnej części
Do kratek nawiewu powietrza nie
należy mocować żadnych
przedmiotów. W razie wypadku
istnieje niebezpieczeństwo
uszkodzenia i obrażeń ciała.

Są to kratki dodatkowe znajdujące się
pod szybą przednią i szybami
w drzwiach oraz na wysokości stóp.

Większa część powietrza jest
kierowana do środkowej i prawej
kratki, zapewniając optymalny
rozdział powietrza.

Aby otworzyć lub zamknąć boczną
kratkę nawiewu powietrza, przekręcić
100

Obsługa okresowa
Wloty powietrza
Wloty powietrza do układu
ogrzewania i wentylacji znajdują się
przed szybą przednią i nie mogą być
niczym zasłonięte. Należy usuwać
z nich liście, brud lub śnieg.

Filtr przeciwpyłkowy
Filtr przeciwpyłkowy usuwa kurz,
sadzę, pyłki i zarodniki z powietrza
pobieranego z zewnątrz poprzez wlot
Okresowe włączanie
klimatyzacji

Czynności serwisowe
Po upływie trzech lat od daty
pierwszej rejestracji samochodu
zalecane jest wykonywanie
przeglądu układów ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji raz w roku.
Zapewni to ich optymalną sprawność.
Przegląd obejmuje:
? Kontrola poprawności działania
i ciśnienia roboczego
? Kontrola układu ogrzewania
? Kontrola szczelności
? Kontrola pasków napędowych
? Czyszczenie skraplacza
i opróżnienie parownika
? Kontrola wydajności

W celu zapewnienia właściwej
skuteczności działania układu
klimatyzacji należy przynajmniej raz
w miesiącu na kilka minut włączyć
układ chłodzenia, niezależnie od
pogody i pory roku. Układ chłodzenia
(sprężarka układu klimatyzacji) nie
działa przy niskich temperaturach
zewnętrznych.
Prowadzenie i użytkowanie

Prowadzenie
i użytkowanie

Uruchamianie
i prowadzenie

Informacje praktyczne
Zalecenia eksploatacyjne.......... 101
Uruchamianie i prowadzenie..... 101
Gazy spalinowe......................... 103
Manualna skrzynia biegów........ 105
skrzynia biegów......................... 106
Hamulce..................................... 110
Układy kontroli jazdy.................. 112
prędkości................................... 115
Układy wykrywania przeszkód
terenowych................................ 118
Paliwo........................................ 120
Holowanie.................................. 123

Zalecenia
eksploatacyjne

101

Docieranie nowego
Nigdy nie jeździć z wyłączonym
silnikiem
Nie działa wówczas wiele urządzeń
(np. wspomaganie układu
hamulcowego i układu
kierowniczego). Stwarza to
zagrożenie dla samego kierowcy,
a także dla innych użytkowników
drogi.

Pedały

Aby nie ograniczyć skoku pedałów,
nie umieszczać pod nimi dywaników.

Wspomaganie układu
kierowniczego

Po zatrzymaniu samochodu nie
pozostawiać kierownicy na pełnej
blokadzie, gdyż może to
spowodować uszkodzenie siłownika
wspomagania układu kierowniczego.

Przez pierwszych kilka podróży oraz
po zamontowaniu nowych okładzin
ciernych do hamulców tarczowych
należy unikać gwałtownego
hamowania.
W czasie pierwszej jazdy odparowują
olej i wosk pokrywające elementy
układu wydechowego. Po
zakończeniu pierwszej jazdy
pozostawić samochód na jakiś czas
na wolnym powietrzu i nie wdychać
oparów.
W okresie docierania zużywana jest
większa ilość paliwa i oleju, a proces
oczyszczania filtra cząstek stałych
przy silniku wysokoprężnym może
występować częściej.
Filtr cząstek stałych przy silniku
wysokoprężnym 3 103.

102

Prowadzenie i użytkowanie

Położenia kluczyka
w wyłączniku zapłonu

St = zapłon wyłączony
A = kierownica odblokowana,
zapłon wyłączony
M = zapłon włączony. Silniki
wysokoprężne: wstępne
podgrzewanie silnika
D = uruchamianie silnika

Manualna skrzynia biegów: wcisnąć
pedał sprzęgła.
biegów: wcisnąć pedał hamulca;
automatycznie zostanie wybrane
położenie N.
Nie wciskać pedału przyspieszenia.
Silniki wysokoprężne: obrócić kluczyk
zapłonu w położenie M w celu
włączenia podgrzewania wstępnego
silnika i odczekać, aż zgaśnie
kontrolka! na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy.

Obrócić kluczyk w położenie D
Podwyższona początkowo prędkość
obrotowa silnika spada
automatycznie do poziomu
normalnego wraz ze wzrostem jego
temperatury.
Próba uruchomienia silnika nie
powinna trwać dłużej niż 15 sekund.
Jeśli silnik nie daje się uruchomić,
odczekać 15 sekund przed
powtórzeniem procedury. Jeśli jest to
konieczne, przed powtórzeniem
procedury rozruchowej wcisnąć
pedał przyspieszenia.
Przed ponownym uruchomieniem
silnika lub w celu jego wyłączenia,
należy ustawić kluczyk ponownie
w pozycji St.

Odcinanie dopływu paliwa
Dopływ paliwa do silnika jest
automatycznie odcinany, gdy
wybrany jest któryś z biegów, a pedał
przyspieszenia nie jest wciśnięty.

Parkowanie
? Nie parkować samochodu na
spowodować zapłon.
? Zawsze zaciągać hamulec
działające siły.
? Wyłączyć silnik i zapłon. Obrócić
koło kierownicy aż do jego
w stronę przeciwną do krawężnika.
zaparkowany na pochyłości - w taki

wybrać bieg wsteczny. Koła
przednie należy skręcić w stronę
krawężnika.
? Zablokować zamki samochodu,
uaktywnić zabezpieczenie przed
kradzieżą i autoalarm.

103

Gazy spalinowe
Gazy spalinowe zawierają trujący
tlenek węgla, który jest bezbarwny
i bezwonny. Jego wdychanie
stanowi zagrożenie dla życia.
Jeśli spaliny przedostaną się do
wnętrza samochodu, należy
opuścić szyby w drzwiach.
Przyczynę usterki należy usunąć
w serwisie.
Unikać jazdy z otwartą klapą tylną,
gdyż grozi to dostaniem się spalin
do wnętrza samochodu.

Filtr cząstek stałych przy
silniku wysokoprężnym
Filtr ten usuwa szkodliwe cząstki stałe
ze spalin. Wyposażony jest w funkcję
automatycznego czyszczenia, która
uaktywnia się samoczynnie podczas
jazdy. Czyszczenie odbywa się przez
spalenie cząstek sadzy w wysokiej
temperaturze. Procedura ta jest
104

przeprowadzana automatycznie
w określonych warunkach jezdnych
i trwa maksymalnie 20 minut.
W trakcie czyszczenia filtra może
wzrosnąć zużycie paliwa. Ponadto
z układu wydechowego może się
wydobywać nietypowy zapach i dym.

należy zwiększyć prędkość do ponad
60 km/h - rozpocznie się procedura
oczyszczania filtra cząstek stałych.
Zatrzymywanie się lub wyłączanie
silnika podczas procedury
czyszczenia jest niewskazane.

Jeśli procedura czyszczenia
zostanie przerwana więcej
niż raz, występuje duże
niebezpieczeństwo poważnej
awarii silnika.

W niektórych sytuacjach, np. podczas
pokonywania krótkich odcinków,
samoistne oczyszczenie filtra nie jest
możliwe.
Gdy zaświeci się lampka kontrolna
8, należy kontynuować jazdę, a jak
tylko pozwolą na to warunki drogowe,

Czyszczenie filtra trwa krócej
w przypadku jazdy z wyższą
prędkością obrotową silnika i z
większym obciążeniem.
Lampka kontrolna 8 gaśnie po
zakończeniu samooczyszczania.
Jeśli lampka kontrolna 8 nie gaśnie
lub lampka 8 świeci się wraz
z symbolem A, zwrócić się do
warsztatu w celu usunięcia przyczyny
usterki.
Lampka kontrolna A 3 75.

Katalizator
Katalizator usuwa ze spalin pewną
ilość substancji niebezpiecznych dla
środowiska naturalnego.

Paliwa niespełniające norm
opisanych na stronach 3 120,
3 168 mogą doprowadzić do
uszkodzenia katalizatora lub
podzespołów elektronicznych.
Niewypalone w pełni paliwo
przegrzeje i uszkodzi katalizator.
Z tego względu należy unikać zbyt
długiego używania rozrusznika,
gdy silnik się nie uruchamia, jazdy
aż do opróżnienia zbiornika paliwa
bądź uruchamiania samochodu
poprzez pchanie lub holowanie.
W przypadku problemów z zapłonem,
nierównomiernej pracy silnika,
spadku mocy silnika lub innych
nietypowych objawów należy
niezwłocznie skontaktować się
z warsztatem. W razie potrzeby
można kontynuować jazdę, ale
Prowadzenie i użytkowanie
jedynie przez krótki czas i pod
warunkiem utrzymywania niskiej
prędkości obrotowej silnika.
Jeśli lampka kontrolna Z miga,
może nastąpić przekroczenie
dopuszczalnych norm emisji spalin.
Zwolnić pedał przyspieszenia aż
lampka Z przestanie migać i zacznie
świecić jednostajnie. W celu
usunięcia usterki zwrócić się do
Lampka kontrolna silnika 3 75

Manualna skrzynia
105

Pedał sprzęgła należy zwalniać jak
najszybciej.
Podczas każdorazowej zmiany biegu
wymagane jest wciśnięcie pedału
sprzęgła do oporu. Na pedale
sprzęgła nie należy opierać stopy.

Nie powinno prowadzić się
samochodu z ręką spoczywającą
na dźwigni zmiany biegów.

W celu wybrania biegu wstecznego
zatrzymać samochód, wcisnąć pedał
sprzęgła, a następnie pociągnąć
w górę pierścień znajdujący się na
dźwigni zmiany biegów i wybrać bieg
wsteczny, przesuwając dźwignię do
oporu.
106

Manualnoautomatyczna skrzynia
biegów
Przekładnia ta umożliwia ręczną (tryb
manualny) lub automatyczną (tryb
automatyczny) zmianę biegów, w obu
przypadkach z automatyczną
obsługą sprzęgła.

Uruchamianie silnika
Podczas uruchamiania silnika
wcisnąć pedał hamulca. Jeśli pedał
hamulca nie zostanie wciśnięty,
zaświeci się symbol T na
wyświetlaczu skrzyni biegów i nie
można będzie uruchomić silnika.
Po wciśnięciu pedału hamulca
skrzynia biegów automatycznie
przełącza się w położenie N
(neutralne); na wyświetlaczu skrzyni
biegów pojawia się symbol,, N",
a silnik można uruchomić. Może
wystąpić nieznaczne opóźnienie.

Dźwignia zmiany biegów

Dźwignię zmiany biegów należy
zawsze przesuwać do końca
w odpowiednim kierunku. Po
zwolnieniu automatycznie wraca ona
do położenia środkowego.
N = Położenie neutralne.
A/ = Zmiana trybu
manualny i odwrotnie.
W trybie automatycznym na
wyświetlaczu skrzyni biegów
pojawia się symbol,, A".

Pokazuje tryb pracy i aktualny bieg.
-

= Bieg wsteczny.
Wybierać tylko po
zatrzymaniu samochodu. Po
włączeniu biegu wstecznego
na wyświetlaczu skrzyni
biegów pojawia się symbol
,, R".
= Zmiana biegu na wyższy.
= Zmiana biegu na niższy.

Po uruchomieniu silnika skrzynia
biegów działa w trybie
automatycznym. W celu włączenia
pierwszego biegu wcisnąć pedał
hamulca i przesunąć dźwignię
zmiany biegów w kierunku +. Z kolei
ustawienie dźwigni zmiany biegów
w położeniu R spowoduje wybranie
biegu wstecznego. Po zwolnieniu
pedału hamulca samochód powoli
ruszy. Aby ruszyć dynamicznie,
zwolnić pedał hamulca i wcisnąć
pedał przyspieszenia bezpośrednio
po wybraniu biegu.
W trybie automatycznym zmiana
biegów odbywa się automatycznie
w zależności od warunków jazdy.

Aby włączyć tryb manualny,
przestawić dźwignię zmiany biegów
w kierunku A/M. Aktualny bieg
pokazywany jest na wyświetlaczu.
W celu włączenia pierwszego biegu
wcisnąć pedał hamulca i przesunąć
dźwignię zmiany biegów w kierunku
+ lub -. Aby wybrać wyższy lub niższy
bieg, przestawić dźwignię zmiany
biegów w kierunku + lub -.
Poszczególne biegi można pomijać
poprzez kilkakrotne przesunięcie
dźwigni w krótkich odstępach czasu.

Zatrzymywanie samochodu

Gdy aktywny jest tryb automatyczny
lub manualny, po zatrzymaniu
samochodu wybierany jest
pierwszy bieg i rozłączane jest
sprzęgło. W trybie R pozostaje
włączony bieg wsteczny.
W razie konieczności zatrzymania się
na wzniesieniu należy zaciągnąć
hamulec postojowy lub wcisnąć pedał
hamulca. Aby zapobiec przegrzaniu
sprzęgła, zostanie włączony
przerywany sygnał dźwiękowy

107

przypominający o konieczności
wciśnięcia pedału hamulca lub
zaciągnięcia hamulca postojowego.
Przy dłuższym postoju, na przykład
w korku ulicznym, zaleca się
wyłączyć silnik.
Po zatrzymaniu pojazdu i otwarciu
drzwi kierowcy rozlegnie się
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, jeśli
nie wybrano biegu neutralnego lub
nie wciśnięto pedału hamulca.

Hamowanie silnikiem
Tryb pracy automatycznej
Przy zjeżdżaniu ze wzniesienia
przekładnia manualno-automatyczna
wybiera wyższe biegi przy
stosunkowo wysokich obrotach
silnika. Podczas hamowania
odpowiednio wcześniej redukowane
są biegi.
Tryb manualny
Aby w pełni wykorzystać efekt
hamowania silnikiem przy zjeżdżaniu
ze wzniesienia, należy
w odpowiednim momencie
zredukować bieg.
108

Uwalnianie ugrzęźniętego
pojazdu

Procedurę tę należy stosować
wyłącznie w przypadku, gdy
samochód ugrzęźnie w piasku,
błocie, śniegu lub rowie. Polega ona
na przestawianiu dźwigni zmiany
biegów na przemian w położenia R
i A/M (lub + i -) oraz lekkim wciskaniu
pedału przyspieszenia. Utrzymywać
możliwie niskie obroty silnika w celu
uniknięcia gwałtownego
przyspieszenia samochodu po
odzyskaniu normalnej
przyczepności.

Parkowanie

Włączyć hamulec postojowy.
Ostatnio wybrany bieg (pokazywany
na wyświetlaczu skrzyni biegów)
pozostanie włączony. Gdy dźwignia
jest ustawiona w położeniu N, nie jest
włączony żaden bieg.
Po wyłączeniu zapłonu przekładnia
manualno-automatyczna przestaje
reagować na ruchy dźwigni zmiany
biegów.

W przypadku wybrania wyższego
biegu przy zbyt niskiej prędkości
obrotowej silnika lub niższego biegu
przy zbyt wysokiej prędkości
obrotowej zmiana biegu nie nastąpi.
Zapobiega to pracy silnika na zbyt
niskich lub zbyt wysokich obrotach.
Gdy prędkość obrotowa silnika
spadnie poniżej określonego
poziomu, automatycznie zostanie
wybrany niższy bieg.
Jeśli prędkość obrotowa silnika
będzie zbyt wysoka, zmiana biegu na
wyższy nastąpi jedynie po
zadziałaniu funkcji wymuszonej
redukcji biegów.

Elektroniczne programy
jazdy
Tryb zimowy V

Tryb zimowy należy uaktywnić, jeśli
występują problemy z ruszaniem na
śliskiej nawierzchni.
Nacisnąć przycisk V. Na
wyświetlaczu skrzyni biegów pojawi
się symbol V. Skrzynia biegów
przełączy się w tryb automatyczny
i samochód ruszy z odpowiedniego
biegu.
Tryb zimowy zostaje wyłączony:
? po ponownym naciśnięciu
przycisku V,
? po wyłączeniu zapłonu,
? po włączeniu trybu manualnego.
Jeśli temperatura sprzęgła będzie
zbyt wysoka, słyszalny będzie
przerywany dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy. W takim przypadku
należy wcisnąć pedał hamulca,
wybrać położenie,, N" i włączyć
hamulec postojowy, aby sprzęgło
ostygło.

Tryb jazdy z ładunkiem (kg)

109

Tryb jazdy z ładunkiem zostaje
wyłączony:
? po ponownym naciśnięciu
przycisku kg,
? po wyłączeniu zapłonu.

Wymuszona redukcja biegu

Tryb jazdy z ładunkiem można
włączyć zarówno w trybie
manualnym, jak i automatycznym.
W obu przypadkach schemat zmiany
biegów zostanie automatycznie
dostosowany do jady ze
zwiększonym ładunkiem.
Nacisnąć przycisk kg. Na
się symbol kg. Skrzynia biegów
zastosuje zoptymalizowane
schematy zmiany biegów.

Wciśnięcie pedału przyspieszenia
z pokonaniem punktu granicznego
spowoduje wybranie niższego biegu,
o ile silnik będzie pracował
z odpowiednią prędkością obrotową.
Pełna moc silnika zostaje
wykorzystana do przyspieszenia.
W przypadku zbyt wysokiej prędkości
obrotowej silnika skrzynia biegów
automatycznie włącza wyższy bieg,
nawet w trybie manualnym. Bez
wymuszonej redukcji biegu ta
automatyczna zmiana biegu nie jest
dokonywana w trybie ręcznym.

110

Usterka
W razie wystąpienia usterki, na
wyświetlaczu skrzyni biegów pojawia
się symbol W. Jazdę można
kontynuować, zachowując
ostrożność i rozwagę.
w warsztacie.

Przerwa w dopływie prądu
Jeśli przerwa w dopływie prądu
wystąpi w sytuacji, gdy wybrany jest
któryś z biegów, sprzęgło nie
zostanie rozłączone. Samochód jest
wówczas unieruchomiony.
Jeśli dojdzie do rozładowania
akumulatora, silnik można będzie
uruchomić, wykorzystując przewody
rozruchowe 3 152.
W przypadku, gdy przyczyną usterki
nie jest rozładowanie akumulatora,
zwrócić się o pomoc do warsztatu.
Jeśli nie można wybrać położenia
neutralnego, samochód można
wyłącznie odholować z uniesionymi
kołami napędowymi.

Holowanie awaryjne 3 155.

Hamulce
Hamulec zasadniczy składa się
z dwóch niezależnych obwodów.
W razie awarii jednego z nich
samochód można wyhamować za
pomocą drugiego. Jednak
hamowanie wymaga silnego
wciśnięcia pedału hamulca. Potrzeba
do tego znacznie większej siły. Droga
hamowania ulega wydłużeniu. Przed
kontynuowaniem podróży zwrócić się
o pomoc do warsztatu.
Po jedno- lub dwukrotnym wciśnięciu
pedału hamulca przy wyłączonym
silniku przestaje działać
wspomaganie układu hamulcowego.
Skuteczność hamowania nie zmienia
się, jednak hamowanie wymaga
użycia znacznie większej siły. Należy
o tym pamiętać zwłaszcza
w przypadku prowadzenia
holowanego samochodu.
Jeśli podczas jazdy zaświeci się
lampka kontrolna R na zestawie
wskaźników, a na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi się
komunikat USTERKA HAMULCÓW,
w układzie hamulcowym wystąpiła
usterka. Należy niezwłocznie
Lampka kontrolna R 3 76.
Komunikaty dotyczące stanu pojazdu
3 80.

Układ ABS
Układ ABS przeciwdziała blokowaniu
kół podczas hamowania.
Gdy tylko któreś z kół zacznie się
blokować, układ odpowiednio
wyreguluje ciśnienie w układzie
hamulcowym. Dzięki temu samochód
zachowuje sterowność nawet
w przypadku bardzo gwałtownego
Działanie układu ABS daje się odczuć
poprzez pulsowanie pedału hamulca
i charakterystyczny odgłos.
W celu zapewnienia optymalnej
skuteczności hamowania wciskać
pedał hamulca do oporu, pomimo
jego pulsowania. Nie zmniejszać
nacisku stopy na pedał.
Lampka kontrolna u 3 76.

nie zgaśnie w przypadku włączenia
zapłonu lub zaświeci się podczas
blokowaniu kół podczas hamowania.

111

informacyjnym kierowcy widoczny
HAMULCÓW. Należy skorzystać
Hamulec postojowy

W razie wystąpienia usterki
w układzie ABS po wciśnięciu
pedału hamulca koła mogą ulec
zablokowaniu -ze względu na
zadziałanie znacznie większych
sił. Układ ABS nie będzie
wówczas przeciwdziałał
blokowaniu się kół. Podczas
gwałtownego hamowania
samochód może stracić
sterowność i wpaść w poślizg.
112

Przy parkowaniu na pochyłości
zaciągać hamulec postojowy
z maksymalną siłą, nie wciskając
przycisku zwalniającego.
W celu zwolnienia hamulca
postojowego należy nieco unieść
dźwignię, wcisnąć przycisk
zwalniający, a następnie całkowicie
opuścić dźwignię.
Aby obniżyć siły działające
w hamulcu ręcznym, należy
jednocześnie wcisnąć pedał hamulca
nożnego.
Lampka kontrolna R 3 76.

System Brake Assist
System ten uaktywnia się
w przypadku gwałtownego wciśnięcia
pedału hamulca do oporu, powodując
doprowadzenie do hamulców
poszczególnych kół maksymalnego
ciśnienia (koła są wyhamowywane
z maksymalną siłą).

Przez cały czas trwania hamowania
należy utrzymywać stały nacisk na
pedał hamulca. Po zwolnieniu pedału
przywracane jest normalne ciśnienie
w układzie hamulcowym.

Układy kontroli jazdy
Układ kontroli trakcji
Układ kontroli trakcji (TC) stanowi
część elektronicznego układu
stabilizacji toru jazdy (ESP(R)Plus),
który w razie potrzeby poprawia
stabilność samochodu, niezależnie
od typu nawierzchni i przyczepności
opon, poprzez zapobieganie
poślizgom poszczególnych kół.
Gdy tylko koła napędowe zaczynają
tracić przyczepność, układ redukuje
moc silnika i odpowiednio
przyhamowuje koło, które ślizga się
najbardziej. Dzięki temu samochód
uzyskuje lepszą stabilność na śliskiej
nawierzchni.
Układ kontroli trakcji jest gotowy do
pracy zaraz po włączeniu zapłonu
i zgaśnięciu lampki kontrolnej v na
zestawie wskaźników.
Kontrolka v miga, gdy układ kontroli
trakcji się uaktywnia.

Świadomość dysponowania
zaawansowanymi układami
poprawiającymi bezpieczeństwo
nie powinna skłaniać do brawury
za kierownicą.
Prędkość należy zawsze
dostosowywać do warunków na
drodze.
Lampka kontrolna v 3 76.

Gdy poślizg kół napędowych jest
wymagany, układ kontroli trakcji
można wyłączyć:
Nacisnąć przycisk v. Lampka
kontrolna v świeci się na zestawie
jest komunikat ANTYPOŚLIZGOWY
WYŁĄCZONY.
Układ włącza się poprzez ponowne
naciśnięcie przycisku v. Na zestawie
wskaźników przestaje świecić
lampka kontrolna v. Po wyłączeniu
i ponownym włączeniu zapłonu układ
kontroli trakcji jest uaktywniany
automatycznie.
Układ kontroli trakcji włącza się
automatycznie po przekroczeniu
prędkości 50 km/h.

Gdy układ wykryje usterkę, lampka
kontrolna A świeci się na zestawie
wskaźników 3 75, a na wyświetlaczu
jest komunikat SPRAWDŹ ESP.
113

(ESP)
Elektroniczny układ stabilizacji toru
jazdy (ESP(R)Plus) w razie potrzeby
poprawia stabilność samochodu,
niezależnie od typu nawierzchni
i przyczepności opon. Zapobiega
również poślizgowi kół napędzanych.
Gdy tylko koła stracą przyczepność
lub samochód zacznie wpadać
w poślizg (wystąpi podsterowność/
nadsterowność), układ natychmiast
zredukuje moc silnika (zmieni się
odgłos pracy silnika) i odpowiednio
przyhamuje poszczególne koła.
Dzięki temu samochód uzyskuje
lepszą stabilność na śliskiej
Układ ESP(R)Plus jest gotowy do pracy
zaraz po włączeniu zapłonu
Zadziałanie układu ESP(R)Plus jest
sygnalizowane miganiem lampki v.
114

Prowadzenie i użytkowanie
wymagany, układ ESP(R)Plus można
wyłączyć:
Układ ESP(R)Plus zostaje ponownie
włączony po naciśnięciu przycisku
v. Na zestawie wskaźników przestaje
świecić lampka kontrolna v. Po
wyłączeniu i ponownym włączeniu
zapłonu układ ESP(R)Plus jest
uaktywniany automatycznie.
Układ ESP(R)Plus włącza się
prędkości może zapamiętywać
i utrzymywać prędkości od 30 km/h
wzwyż. W przypadku wjeżdżania na
wzniesienie lub zjeżdżania z niego
prędkość ta może się zmienić.
funkcja automatycznej kontroli
prędkości może zostać włączona
dopiero po jednokrotnym wciśnięciu
pedału hamulca.
Funkcji automatycznej kontroli
prędkości nie należy włączać, jeśli
utrzymywanie stałej prędkości jazdy
nie jest wskazane.
Jeśli samochód jest wyposażony
w manualno-automatyczną skrzynię
biegów, zaleca się włączanie układu
automatycznej kontroli prędkości,
jedynie gdy aktywny jest tryb
automatycznej zmiany biegów.
Lampki kontrolne U i m 3 78.

115

Nacisnąć przycisk m, na zestawie
wskaźników świeci się lampka
kontrolna U w kolorze zielonym.
prędkości znajduje się w trybie
gotowości, a na wyświetlaczu
jest odpowiedni komunikat.

Przyspieszyć do żądanej prędkości
i nacisnąć przycisk & lt; lub]. Bieżąca
prędkość jest zapisywana i będzie
utrzymywana, a pedał przyspieszenia
można zwolnić.

116

Zaprogramowana wartość prędkości
jest przechowywana w pamięci
układu aż do czasu wyłączenia
Zwiększanie prędkości

Lampka kontrolna m świeci się
w kolorze zielonym na zestawie
wskaźników wraz z U, a na
kierowcy widoczny jest stosowny
komunikat.
W każdej chwili istnieje możliwość
wciśnięcia pedału przyspieszenia
w celu zwiększenia prędkości. Na
zestawie wskaźników miga
wskazanie zapisanej prędkości. Po
zwolnieniu pedału przywrócona
zostanie uprzednio zapamiętana
prędkość.

Przy włączonej automatycznej
kontroli prędkości, prędkość jazdy
można zwiększać płynnie lub
w niewielkich skokach poprzez
przytrzymanie lub naciskanie
przycisku & lt;.
Po zwolnieniu przełącznika aktualna
prędkość zostanie zapamiętana
i będzie utrzymywana.
Można również przyspieszyć do
żądanej prędkości i zapamiętać
prędkość jazdy, naciskając
przełącznik & lt;.

Zmniejszanie prędkości

można zmniejszać płynnie lub
przycisku].

i będzie utrzymywana.

Nacisnąć przełącznik §:
automatyczna kontrola prędkości
zostaje wyłączona, a na zestawie
wskaźników gaśnie zielona lampka
kontrolna U.

Funkcja automatycznej kontroli
prędkości wyłączy się samoczynnie,
gdy:
? prędkość jazdy spadnie poniżej
30 km/h,
? zostanie wciśnięty pedał hamulca,
? zostanie wciśnięty pedał sprzęgła,
? dźwignia zmiany biegów zostanie
przestawiona w położenie N.
Prędkość zostaje zapisana, a na
kierowcy widoczny jest odpowiedni
komunikat.

Przywracanie zapamiętanej
prędkości

Nacisnąć przycisk R przy prędkości
powyżej 30 km/h.
Jeśli zapisana prędkość jest dużo
wyższa od bieżącej prędkości, pojazd
przyspieszy gwałtownie do uzyskania
zapisanej prędkości.

Usuwanie zapamiętanej
prędkości jazdy

Nacisnąć przełącznik m: Na zestawie
wskaźników przestają świecić lampki
kontrolne U i m.

Ogranicznik automatycznej
kontroli prędkości

Ogranicznik prędkości zapobiega
przekroczeniu ustalonej
maksymalnej prędkości jazdy
117

Nacisnąć przycisk U, w zestawie
wskaźników zaświeci się żółta
lampka kontrolna U.
Funkcja ogranicznika prędkości
układu automatycznej kontroli
jest odpowiedni komunikat.
prędkość zostaje zapisana.
Pojazd można prowadzić normalnie,
ale nie będzie możliwości
przekroczenia zaprogramowanego
ograniczenia prędkości.
Gdy ograniczenie prędkości nie może
zostać utrzymane, np. podczas
zjazdu ze stromej pochyłości, wartość
ograniczenia będzie migać na
Zwiększanie ograniczenia prędkości
Ograniczenie prędkości można
zwiększać płynnie lub w niewielkich
skokach poprzez przytrzymanie lub
naciskanie przycisku & lt;.
118

Zmniejszanie ograniczenia prędkości
zmniejszyć płynnie lub w niewielkich
naciskanie przycisku].
Przekraczanie ograniczenia
W sytuacji awaryjnej istnieje
możliwość przekroczenia
ograniczenia prędkości przez
wciśnięcie pedału przyspieszenia
mocno poza punkt oporu. W trakcie
tego okresu prędkość ograniczenia
będzie migać na wyświetlaczu
Zwolnić pedał przyspieszenia,
a funkcja ogranicznika prędkości
zostanie ponownie włączona po
uzyskaniu prędkości jazdy niższej niż
wartość ograniczenia.
Nacisnąć przełącznik §: Ogranicznik
prędkości zostaje wyłączony,
a pojazd może być prowadzony
Prędkość graniczna zostaje
zapisana, a na wyświetlaczu
Ponowne włączanie
Nacisnąć przełącznik R: Ogranicznik
prędkości zostaje ponownie
Układy wykrywania
przeszkód terenowych
Układ ułatwiający
parkowanie

Usuwanie zapamiętanego
ograniczenia prędkości jazdy
Nacisnąć przełącznik U: W zestawie
wskaźników przestaje świecić żółta
lampka kontrolna U.

Układ ułatwiający parkowanie (tzw.
pilot parkowania) ułatwia ocenę
odległości pomiędzy samochodem
a przeszkodami terenowymi z tyłu
pojazdu. Świadomość dysponowania
takim udogodnieniem nie zwalnia
jednak kierowcy od obowiązku
zachowania ostrożności przy
parkowaniu.
W skład układu wchodzą cztery
czujniki ultradźwiękowe
zamontowane w tylnym zderzaku.
Elementy wyposażenia
zamontowane w obszarze
roboczym układu powodują
nieprawidłowości w jego pracy.

Układ włącza się automatycznie po
wybraniu biegu wstecznego. Stan
gotowości potwierdzany jest krótkim
sygnałem dźwiękowym.
Występowanie przeszkody terenowej
jest sygnalizowane sygnałami
dźwiękowymi. Im mniejsza odległość
od przeszkody, tym krótsze odstępy
między kolejnymi sygnałami. Gdy do
przeszkody pozostanie mniej niż
30 cm, generowany będzie sygnał
ciągły.

W pewnych sytuacjach
wielokrotne odbicia fal
dźwiękowych oraz zewnętrzne
źródła dźwięku mogą
uniemożliwić prawidłowe wykrycie
przeszkody.

Układ można wyłączyć na stałe lub na
pewien czas.

119

Wyłączanie tymczasowe
Układ można wyłączyć tymczasowo
poprzez naciśnięcie przycisku E na
desce rozdzielczej przy włączonym
zapłonie i włączonym biegu
wstecznym. Po wybraniu biegu
wstecznego nie będzie słychać
żadnego sygnału dźwiękowego, co
oznacza wyłączenie układu.
W celu ponownego włączenia funkcji
należy ponownie nacisnąć przycisk
E lub włączyć zapłon.
Wyłączanie na stałe
Układ można wyłączyć na stałe
poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
przez około 3 sekundy przycisku E
na desce rozdzielczej przy
włączonym zapłonie i włączonym
biegu wstecznym. Układ zostanie
wyłączony i nie będzie działał. Po
wybraniu biegu wstecznego nie
będzie słychać żadnego sygnału
dźwiękowego, co oznacza
wyłączenie układu.
należy nacisnąć i przytrzymać przez
około 3 sekundy przycisk E.
120

Jeśli w układzie zostanie wykryta
usterka, po włączeniu biegu
wstecznego zostanie wygenerowany
około 5-sekundowy sygnał
dźwiękowy. W celu usunięcia
przyczyny usterki zwrócić się do
Podczas cofania nie należy
najeżdżać na przeszkody, które
mogłyby uderzyć w podwozie
W wyniku uderzenia w elementy
tylnej osi mogą powstać
niewidoczne uszkodzenia,
powodujące nietypowe zmiany
właściwości jezdnych pojazdu.
W przypadku takiego uderzenia
skontaktować się z warsztatem.

Paliwo
Paliwo do silników
benzynowych
Należy tankować wyłącznie benzynę
bezołowiową zgodną z normą
EN 228.
Paliwa o zawartości etanolu powyżej
5% można używać tylko wtedy, gdy
samochód został profesjonalnie - i w
sposób zgodny z wytycznymi
producenta - przystosowany do
zasilania tego rodzaju paliwem.
Używać paliwa o zalecanej liczbie
oktanowej 3 168. Zastosowanie
paliwa o zbyt niskiej liczbie oktanowej
może spowodować spadek mocy
silnika i momentu obrotowego,
a także niewielki wzrost zużycia
paliwa.

Użycie paliwa niespełniającego
wymogów normy EN 228 lub jej
odpowiednika może prowadzić do
powstawania osadów lub
uszkodzenia silnika oraz utraty
gwarancji.

Zatankowanie paliwa o zbyt niskiej
liczbie oktanowej może
doprowadzić do nieprawidłowej
pracy, a nawet uszkodzenia
wysokoprężnych
Należy tankować wyłącznie olej
napędowy zgodny z normą EN 590.
W krajach poza obszarem Unii
Europejskiej stosować paliwo EuroDiesel o zawartości siarki poniżej 50
ppm.

wymogów normy EN 590 lub jej
odpowiednika może doprowadzić
do utraty mocy, przyspieszonego
zużycia lub uszkodzenia silnika
oraz utraty gwarancji.
Mogą być stosowane zamienne,
znormalizowane paliwa zawierające
do 10% paliwa typu biodiesel
(= FAME zgodnie z normą EN14214)
względem objętości (np. norma
DIN 51628 lub jej odpowiedniki).
Nie używać oleju do silników
okrętowych, olejów opałowych,
paliwa Aquazole lub podobnych
wodnych emulsji oleju napędowego.
Olej napędowy nie może być
mieszany z paliwami
przeznaczonymi do silników
benzynowych.
Płynność oleju napędowego i jego
podatność na filtrowanie są
uzależnione od temperatury
zewnętrznej. Zimą należy tankować
olej napędowy o gwarantowanych

przez jego producenta
właściwościach
niskotemperaturowych.

Uzupełnianie paliwa
Przed rozpoczęciem tankowania
należy wyłączyć silnik
i zewnętrzne urządzenia
grzewcze z komorami spalania (o
ich zamontowaniu informuje
naklejka na klapce wlewu paliwa).
Należy również wyłączyć telefony
komórkowe.
Podczas tankowania należy ściśle
przestrzegać instrukcji
i wytycznych dotyczących
klientów stacji benzynowej.

121

Paliwo jest substancją łatwopalną
i wybuchową. Dlatego podczas
tankowania nie wolno palić.
Ponadto w trakcie tankowania i w
bezpośrednim sąsiedztwie paliwa
nie należy używać otwartego
płomienia ani urządzeń
wytwarzających iskry.
Jeśli w samochodzie czuć zapach
paliwa, należy bezzwłocznie
zwrócić się do warsztatu w celu
usunięcia przyczyny usterki.

W przypadku zatankowania
niewłaściwego paliwa nie włączać
122

w zbiorniku.
Otwór wlewu paliwa z korkiem
bagnetowym znajduje się po lewej
stronie samochodu.
Klapkę wlewu paliwa można otworzyć
tylko, gdy odblokowane zostały zamki
Aby odblokować i otworzyć korek,
włożyć w zamek kluczyk i przekręcić
w lewo. Po zakończeniu tankowania,
założyć korek i przekręcić kluczyk do
oporu w prawo.

Natychmiast wytrzeć wszelkie
ślady rozlanego paliwa.

W razie przerwy w zasilaniu,
centralny zamek nie odblokuje klapki
wlewu paliwa. Należy odblokować
klapkę ręcznie.

? Przesunąć fotel kierowcy, aby
uzyskać dostęp do osłony
mechanizmu zwalniającego.
? Zdjąć osłonę i przesunąć pas
bezpieczeństwa w jedną stronę.
? Podnieść uchwyt zwalniający, aby
odblokować klapkę wlewu paliwa.

Zamykanie
? Zamknąć klapkę wlewu paliwa
i opuścić uchwyt zwalniający, aby
zablokować klapkę.
? Zamocować osłonę.
? Przestawić fotel kierowcy
w odpowiednie położenie.
Jeśli przyczyną przerwy w dopływie
prądu nie jest rozładowanie
akumulatora, należy zwrócić się do
Zużycie paliwa, emisja
CO2
Wartości dotyczące konkretnego
samochodu zamieszczono
w dołączonym do niego Świadectwie
zgodności WE lub w innych
krajowych dokumentach
rejestracyjnych.
Zużycie paliwa jest mierzone zgodnie
z dyrektywą 80/1268/EEC
(z ostatnimi zmianami
wprowadzonymi przez dyrektywę
2004/3/EC).

Dyrektywa ta w większym stopniu
uwzględnia rzeczywiste warunki
eksploatacyjne samochodu. Przyjęto,
że ok. 1/3 całkowitego przebiegu
przypada na jazdę po mieście,
a pozostałe 2/3 - na jazdę poza
miastem. Uwzględniono również
rozruchy zimnego silnika i fazy
przyspieszania.
Wspomniana dyrektywa reguluje
również poziom emisji CO2.
Zużycie paliwa zależy w dużej mierze
od stylu jazdy kierowcy oraz od
sytuacji na drodze.
Zużycia paliwa określono dla pojazdu
o masie odpowiadającej tzw. masie
własnej pojazdu gotowego do drogi,
jaka jest określana zgodnie
z wytycznymi dyrektywy.
Wyposażenie opcjonalne może
spowodować nieznaczny wzrost
zużycia paliwa i poziomu
emisji CO 2, a także ograniczać
prędkość maksymalną pojazdu.

123

Holowanie
Informacje ogólne
Należy używać wyłącznie haków
holowniczych przeznaczonych dla
danego modelu samochodu. Montaż
haka holowniczego powinien być
wykonywany w warsztacie. Może być
konieczne wprowadzenie
w samochodzie pewnych modyfikacji
w obrębie układu chłodzenia, osłon
termicznych i innych podzespołów.
Wymiary montażowe dla fabrycznego
haka holowniczego 3 177.

Zachowanie się pojazdu
i zalecenia dotyczące
jazdy z przyczepą
W przypadku przyczepy z hamulcem
należy podczepić linkę asekuracyjną.
Przed podłączeniem przyczepy
należy nasmarować hak holowniczy.
Nie należy tego robić, gdy używany
jest stabilizator przechyłów
przyczepy, który oddziałuje na kulę

124

haka. W przypadku przyczep o niskiej
stabilności zaleca się stosowanie
stabilizatora.
Nie wolno przekraczać prędkości
maksymalnej 80 km/h, nawet
w krajach, w których dopuszczalna
jest wyższa prędkość.
W przypadku rozkołysania przyczepy
na boki ograniczyć prędkość, nie
korygować kierownicą, a w razie
potrzeby mocno zahamować.
W przypadku zjeżdżania ze
wzniesienia należy jechać na takim
samym biegu i ze zbliżoną
prędkością jak przy wjeżdżaniu na
wzniesienie.
Zwiększyć ciśnienie powietrza
w oponach do wartości
odpowiadającej maksymalnemu
obciążeniu 3 176.

Ciągnięcie przyczepy
Obciążenie przyczepy

Maksymalna dopuszczalna masa
całkowita ciągniętej przyczepy
uzależniona jest od wersji

samochodu i mocy silnika. Jej
przekraczanie jest zabronione.
Rzeczywiste obciążenie stanowi
różnicę pomiędzy rzeczywistą masą
całkowitą przyczepy a rzeczywistym
obciążeniem haka holowniczego.
Dopuszczalna masa ciągniętej
przyczepy jest podana w dowodzie
rejestracyjnym samochodu. Jeśli nie
określono inaczej, dane takie mają
zastosowanie przy pokonywaniu
wzniesień o nachyleniu do 12%.
Podane wartości mają zastosowanie
przy pokonywaniu wzniesień
o wskazanym nachyleniu oraz do
wysokości 1000 m nad poziomem
morza. Moc silnika i zdolność
samochodu do pokonywania
wzniesień spadają wraz ze wzrostem
wysokości i związanym z tym
obniżeniem gęstości powietrza.
Z tego względu dopuszczalna masa
ciągniętej przyczepy maleje o 10% na
każde 1000 m wysokości nad
poziomem morza. Zmniejszenie
obciążenia nie jest konieczne
w przypadku jazdy po drogach
o niewielkim nachyleniu (poniżej 8%,
np. autostrady).

Suma rzeczywistej masy całkowitej
przyczepy i rzeczywistej masy
całkowitej samochodu nie może
przekroczyć dopuszczalnej masy
całkowitej zestawu, którą można
znaleźć na tabliczce identyfikacyjnej
3 166.

Pionowe obciążenie sprzęgu

Pionowe obciążenie sprzęgu to
obciążenie wywierane przez dyszel
przyczepy na hak holowniczy. Można
je zmienić przez odpowiednie
przemieszczenie ładunku na
przyczepie.
Wartość maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia haka
holowniczego jest podana na
tabliczce identyfikacyjnej haka oraz
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Należy zawsze dążyć do uzyskania
obciążenia haka równego wartości
maksymalnej, szczególnie
w przypadku ciężkich przyczep.
Pionowe obciążenie sprzęgu nigdy
nie powinno być mniejsze niż 25 kg.
W przypadku przyczep o masie
powyżej 1200 kg pionowe obciążenie
nie powinno być mniejsze niż 50 kg.
Obciążenie tylnej osi

Gdy ciągnięta jest przyczepa,
a pojazd ciągnący jest w pełni
obciążony (włączając wszystkich
pasażerów), nie można przekroczyć
dopuszczalnego obciążenia tylnej osi
(patrz tabliczka identyfikacyjna lub
dokumenty samochodu).

Hak holowniczy
125

Dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy podczas
ciągnięcia przyczepy

W pojazdach wyposażonych w hak
holowniczy wysokość sygnału
ostrzegawczego sygnalizującego
włączenie kierunkowskazu jest inna
po podłączeniu przyczepy.
Wysokość sygnału ostrzegawczego
ulegnie zmianie także w przypadku
usterki kierunkowskazu pojazdu
ciągnącego lub przyczepy.

Podczas jazdy bez przyczepy hak
holowniczy powinien być zdjęty.

Holowanie jest dopuszczalne
wyłącznie po prawidłowym
zamontowaniu haka
holowniczego. Jeśli haka nie
można poprawnie zamontować,
zwrócić się o pomoc do warsztatu.

126

Pielęgnacja samochodu

Pielęgnacja
Wskazówki ogólne

Garażowanie samochodu

Akcesoria i modyfikacje
Wyłączanie z eksploatacji na
dłuższy okres czasu

Wskazówki ogólne..................... 126
Czynności kontrolne.................. 127
Wymiana żarówki....................... 136
Instalacja elektryczna................ 140
Narzędzia samochodowe.......... 142
Koła i opony............................... 143
Holowanie.................................. 155
Pielęgnacja wizualna................. 156

Zaleca się używanie oryginalnych
części zamiennych i akcesoriów, oraz
części zatwierdzonych przez
producenta do użytku w danym
modelu samochodu. Producent
samochodu nie ma możliwości
przetestowania i zagwarantowania
jakości produktów innych firm - nawet
jeśli są one zgodne z odpowiednimi
przepisami i otrzymały homologację.
Nie dokonywać żadnych modyfikacji
układu elektrycznego, np. wymiany
elektronicznych modułów sterujących
(tzw. tuning elektroniczny bądź
,, chiptuning").

Przed kilkumiesięczną przerwą
w eksploatacji samochodu należy:
? Umyć i nawoskować samochód.
? Sprawdzić stan zabezpieczenia
antykorozyjnego komory silnika
oraz podwozia.
? Oczyścić i zakonserwować
uszczelki gumowe.
? Napełnić całkowicie zbiornik
paliwa.
? Wymienić olej silnikowy.
? Opróżnić zbiornik płynu do
spryskiwaczy szyb i zmywaczy
reflektorów.
? Sprawdzić zabezpieczenie płynu
chłodzącego przed zamarzaniem
i korozją.
? Zwiększyć ciśnienie powietrza
obciążeniu.

Pielęgnacja samochodu
? Zaparkować samochód w suchym,
dobrze wentylowanym miejscu.
Włączyć pierwszy lub wsteczny
bieg. Zabezpieczyć samochód
przed możliwością przetoczenia
się.
? Nie zaciągać hamulca
postojowego.
? Otworzyć pokrywę silnika,
zamknąć wszystkie drzwi
i zablokować zamki.
? Odłączyć zacisk ujemny
akumulatora od instalacji
elektrycznej samochodu.
Wszystkie układy przestaną
funkcjonować, np. autoalarm.

Przygotowywanie do
eksploatacji po długim przestoju

W ramach przygotowywania
samochodu do eksploatacji po długim
przestoju należy:
? Podłączyć zacisk ujemny
akumulatora do instalacji
Uaktywnić podzespoły
elektroniczne szyb otwieranych
elektrycznie.

? Sprawdzić ciśnienie powietrza
w oponach.
? Napełnić zbiornik płynu do
reflektorów.
? Sprawdzić poziom oleju
silnikowego.
? Sprawdzić poziom płynu
chłodzącego.
? W razie potrzeby przymocować
tablicę rejestracyjną.

Złomowanie samochodu
Informacje na temat złomowania oraz
recyklingu samochodu można
znaleźć na naszej stronie
internetowej. Złomowanie i recykling
samochodu należy powierzać
wyłącznie autoryzowanym zakładom
recyklingu.

127

Czynności kontrolne
Wykonywanie prac
Przed przystąpieniem do
wykonywania opisanych poniżej
czynności należy bezwzględnie
wyłączyć zapłon.
Wentylator chłodnicy może się
włączyć nawet gdy wyłączony jest
zapłon.

Układ zapłonowy wytwarza
bardzo wysokie napięcie. Nie
wolno dotykać jego podzespołów.
Korki wlewu oleju silnikowego, płynu
chłodzącego i płynu do spryskiwaczy
oraz wskaźnik poziomu oleju dla
ułatwienia identyfikacji oznaczono
kolorem żółtym.

128

Pokrywa silnika

Zamykanie

Przed zamknięciem pokrywy wcisnąć
jej wspornik w uchwyt.
Opuścić pokrywę tak, aby się
zatrzasnęła. Sprawdzić, czy pokrywa
komory silnika została zablokowana
we właściwym położeniu.

Olej silnikowy
Następnie pociągnąć zapadkę
blokującą i otworzyć pokrywę.
Pociągnąć dźwignię zwalniającą
i ustawić ją z powrotem w położeniu
wyjściowym.

W celu ochrony silnika zalecane są
regularne, ręczne kontrole poziomu
oleju silnikowego.
Należy stosować wyłącznie oleje
o odpowiednich parametrach.
Zalecane płyny i środki smarne
3 162.
Kontrolę należy przeprowadzać po
zaparkowaniu samochodu na
płaskim, poziomym podłożu. Ponadto
silnik musi być rozgrzany do
temperatury roboczej i wyłączony od
co najmniej 10 minut.
Wyciągnąć wskaźnik poziomu oleju,
wytrzeć go do czysta, wsunąć go aż
do wysokości ogranicznika na

Podeprzeć pokrywę komory silnika
wspornikiem.
Pielęgnacja samochodu
uchwycie, po czym ponownie
wyciągnąć i sprawdzić poziom oleju
silnikowego.

129

poziomu oleju silnikowego,
odpowiednio w silnikach
benzynowych i wysokoprężnych.

Za utrzymanie w silniku
prawidłowego poziomu oleju
o odpowiedniej jakości odpowiada
właściciel samochodu.

W silnikach typu F9Q wskaźnik
poziomu oleju jest zintegrowana
z korkiem wlewu, który należy
odkręcić, obracając w lewo.

W silnikach M9R obrócić korek
w lewo, wyciągnąć wskaźnik, wytrzeć
do sucha i ponownie wsunąć do
końca.

W zależności od typu silnika
stosowane są różne rodzaje
wskaźników poziomu oleju. Na
kolejnych rysunkach pokazano
sposób sprawdzania i uzupełniania
130

Jeśli poziom oleju zbliżył się do
oznaczenia A na wskaźniku, dolać
oleju.

Nadmierna ilość oleju musi zostać
spuszczona lub wypompowana.

Nie wolno dopuścić, by poziom
oleju silnikowego spadł poniżej
poziomu minimalnego!

Zaleca się stosowanie oleju tej samej
klasy, jaką posiada olej, który już
znajduje się w silniku.
Poziom oleju nie może przekraczać
oznaczenia B na wskaźniku.

W przypadku silników typu F9Q
używać lejka przechowywanego
w przedniej części komory silnika,
zapobiegającego rozlewaniu oleju.
W celu wyjęcia lejka odchylić
plastikowy języczek.

Zdjąć korki wlewu i włożyć lejek
w otwór wlewowy.
Założyć korki, po czym umieścić lejek
w przeznaczonym dla niego miejscu.
Zużycie oleju silnikowego stabilizuje
się zazwyczaj po przejechaniu kilku
tysięcy kilometrów. Dopiero wówczas
można ustalić jego rzeczywisty
poziom.
Jeśli zużycie oleju po takim okresie
docierania przekroczy 0, 5 litra na
1000 km, należy zwrócić się do
Pojemności 3 175, wskaźnik
poziomu oleju silnikowego 3 70.
Założyć i dokręcić korek wlewu.

Filtr powietrza silnika
Wskaźnik dopływu powietrza do
131

Jeśli czerwony znacznik jest
widoczny przy pracującym silniku,
należy zwrócić się do warsztatu.

Płyn chłodzący silnika
Zastosowany płyn chłodzący
charakteryzuje się
mrozoodpornością na poziomie około
-28 °C.

Używać tylko płynów
niskokrzepliwych przeznaczonych
dla tego modelu samochodu.

Poziom płynu chłodzącego
Niektóre modele samochodu
wyposażone są we wskaźnik
sygnalizujący ograniczenie dopływu
powietrza do silnika, umieszczony
w układzie ssania.
Brak
= Bez ograniczeń
znacznika
Czerwony
= Ograniczenie
znacznik
dopływu powietrza

Zbyt niski poziom płynu
chłodzącego może spowodować
uszkodzenie silnika.

Poziom zimnego płynu chłodzącego
powinien sięgać powyżej oznaczenia
MIN. W razie potrzeby dolać
odpowiednią ilość płynu.

Przed odkręceniem korka wlewu
należy poczekać, aż silnik
ostygnie. Ostrożnie odkręcić
korek, tak aby stopniowo uwolnić
nagromadzone ciśnienie.
Dolać płynu niskokrzepliwego.
W przypadku braku takiego płynu
dolać zwykłej lub destylowanej wody.
132

Dobrze zamocować korek wlewu.
Skład płynu chłodzącego oraz
przyczynę jego utraty należy
sprawdzić / naprawić w warsztacie.
Jeśli wymagane jest użycie dużej
ilości płynu chłodzącego, należy
koniecznie odpowietrzyć układ
chłodzenia. Należy skorzystać
Gdy temperatura płynu chłodzącego
jest zbyt duża, na tablicy wskaźników
świeci się w kolorze czerwonym
lampka kontrolna W wraz z C 3 77.
Jeśli poziom płynu chłodzącego jest
prawidłowy, skontaktować się
z warsztatem.

Płyn wspomagania układu
W przypadku spadku poziomu płynu
poniżej oznaczenia MIN należy
zwrócić się do warsztatu.

Płyn do spryskiwaczy

Pojemnik spryskiwaczy wypełnić
roztworem czystej wody i środka do
czyszczenia szyb o właściwych
proporcjach (środek powinien
zawierać czynnik zapobiegający
zamarzaniu).

W przypadku niskich temperatur
lub nagłego spadku temperatury
ochronę zapewnia wyłącznie płyn
o wystarczającym stężeniu
czynnika zapobiegającego
zamarzaniu.

Pisk towarzyszący hamowaniu
oznacza, że okładziny hamulcowe są
zużyte (mają minimalną grubość).
Możliwe jest kontynuowanie jazdy,
jednak należy w jak najszybciej
wymienić okładziny hamulcowe
Po zamontowaniu nowych okładzin
hamulcowych, podczas kilku
pierwszych podróży nie należy
gwałtownie hamować, o ile nie jest to
konieczne.

Płyn hamulcowy
Płyn hamulcowy jest trujący
i powoduje korozję. Unikać jego
styczności z oczami, skórą,
tkaninami i powierzchniami
lakierowanymi.

133

zanieczyszczenie płynu może
spowodować awarię układu
hamulcowego. Przyczynę ubytku
płynu hamulcowego usunąć
wysokosprawnych płynów
hamulcowych przeznaczonych dla
tego modelu samochodu.
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy 3 162.

Akumulator

Poziom płynu hamulcowego musi
znajdować się między oznaczeniami
MIN i MAX.
Przy dolewaniu płynu hamulcowego
należy zadbać o zachowanie jego
czystości, ponieważ jakiekolwiek

Zamontowany w samochodzie
akumulator jest bezobsługowy, pod
warunkiem że sposób użytkowania
umożliwia odpowiednie ładowanie
akumulatora. Jazda na krótkich
dystansach i częste uruchamianie
silnika mogą spowodować
rozładowanie akumulatora. Unikać
niepotrzebnego używania
odbiorników energii elektrycznej.

134

Pielęgnacja samochodu
Obsługa okresowa akumulatora
odpowiedniego punktu zbiórki.
Jeśli samochód nie będzie używany
przez ponad cztery tygodnie, może
dojść do rozładowania jego
akumulatora. Odłączyć zacisk
ujemny akumulatora od instalacji
Przed przystąpieniem do odłączania
lub podłączania przewodów
akumulatora należy bezwzględnie
wyłączyć zapłon.

Dostęp do akumulatora

Akumulator znajduje się pod płytą
podłogową przy lewym przednim
fotelu 3 152.

Przy ładowaniu akumulatora
zapewnić odpowiednią
wentylację. Nagromadzenie
gazów wytwarzanych podczas
ładowania stwarza
niebezpieczeństwo eksplozji!

Dodatkowy akumulator

W zależności od dodatkowego
wyposażenia pojazdu w niektórych
modelach może być stosowany
dodatkowy akumulator, znajdujący
się obok głównego akumulatora.

Filtr paliwa do silników
wysokoprężnych

Wymiana akumulatora

Podczas wymiany akumulatora
upewnić się, że nowy akumulatora
nie posiada otworów wentylacyjnych
w pobliżu bieguna dodatniego. Jeśli
w tym miejscu znajduje się otwór
wentylacyjny, wymagane jest jego
zablokowanie zaślepką, podczas gdy
otwór w pobliżu bieguna ujemnego
musi pozostać otwarty.
Zaleca się by wymianę akumulatora
zlecić warsztatowi.

Usuwać pozostałości wody z filtra
paliwa przy każdej wymianie oleju
Umieścić pojemnik pod obudową
filtra. Poluzować radełkowane śruby
osłony i dolnej części filtra o ok. jeden
obrót w celu odprowadzenia wody.
Filtr zostanie opróżniony z chwilą
wypłynięcia paliwa przez szczelinę
powstałą poprzez poluzowanie dolnej
śruby radełkowanej. Dokręcić obie
śruby.
Jeśli pojazd jest eksploatowany
w trudnych warunkach, filtr paliwa
należy sprawdzać z większą
częstotliwością.

Odpowietrzanie układu
paliwowego silnika
wysokoprężnego

135

3. Poluzować śrubę
odpowietrzającą (oznaczoną
strzałką) o jeden obrót. Wykonując powolne i miarowe
ruchy, ręcznie obsługiwać pompę
paliwową do momentu, gdy
paliwo wypływające ze szczeliny
powstałej przez poluzowanie
śruby odpowietrzającej będzie
pozbawione pęcherzyków
powietrza.
5. Dokręcić śrubę odpowietrzającą.
6. Założyć nasadkę ochronną na
pompę paliwową.

Jeśli nastąpiło całkowite opróżnienie
zbiornika paliwa, należy
odpowietrzyć układ paliwowy.
Należy zatankować paliwo i wykonać
poniższe czynności:
1. Zdjąć nasadkę ochronną z pompy
paliwowej. Umieścić odpowiedni pojemnik na
paliwo pod śrubą odpowietrzającą
filtra paliwa.

136

Wymiana piór wycieraczek

Wymiana żarówki

Pióra wycieraczek szyby
przedniej

Wyłączyć zapłon i zamknąć drzwi lub
wyłączyć światła, których żarówka
wymaga wymiany.
Nowe żarówki należy chwytać
wyłącznie za cokół! Nie dotykać
części szklanej gołymi rękoma.
Podczas wymiany korzystać
wyłącznie z żarówek tego samego
typu.

Reflektory

1. Rozłączyć złącze wiązki
przewodów. Zdjąć gumową uszczelkę. Zwolnić zaczep i wyjąć żarówkę. Wymienić żarówkę, zwracając
uwagę na jej prawidłową
orientację, po czym założyć
zaczep. Założyć gumową uszczelkę
i podłączyć złącze wiązki
przewodów.

Światła pozycyjne

Światła mijania i drogowe
Unieść ramię wycieraczki, nacisnąć
zatrzask mocujący w stronę ramienia
wycieraczki i odłączyć pióro.

Pióro wycieraczki szyby tylnej
Unieść ramię wycieraczki, obrócić
i odczepić pióro wycieraczki.

1. Wyjąć oprawę żarówki z obudowy
reflektora, obracając ją o 90°. Wymienić żarówkę. Zamocować oprawę żarówki
w obudowie reflektora.

Wymianę żarówek przeprowadzić
137

Światła tylne
Światło hamowania,
kierunkowskazy i światła tylne

Kierunkowskazy przednie

1. Wykręcić 3 wkręty (za pomocą
dołączonego narzędzia). Ostrożnie ściągnąć klosz lampy
z zewnętrznych zaczepów.

3. Obrócić oprawkę żarówki i wyjąć. Wcisnąć oprawkę żarówki
w obudowę lampy, a następnie
obrócić ją w celu zamocowania. Sprawdzić, czy wiązka
przewodów jest prawidłowo
ułożona.
7. Umieścić lampę w pierwotnym
położeniu, zwracając uwagę na
jej prawidłowe osadzenie.
8. Założyć klosz lampy i przykręcić
3 wkręty.

138

Kierunkowskazy boczne

Centralne, wysoko
zamontowane światło
hamowania
Światło cofania

1. Zwolnić zaczepy za pomocą
śrubokrętu z płaską końcówką, po
czym wyjąć lampę z otworu. Wyjąć oprawkę żarówki,
obracając ją o 90°, a następnie
wymienić żarówkę. Zamontować oprawkę żarówki,
a następnie włożyć lampę
w otwór. Wykręcić 2 wkręty (za pomocą
dołączonego narzędzia) i wyjąć
obudowę lampy.

4. Wcisnąć oprawkę żarówki
5. Zamocować obudowę lampy
dwoma wkrętami.

Oświetlenia tablicy
rejestracyjnej

1. Wykręcić 2 wkręty (oznaczone
strzałkami) i zdjąć klosz. Założyć klosz i przykręcić wkręty.

Pielęgnacja samochodu

Tylne światło
3.
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie wnętrza z przodu
1. Zdjąć klosz, podważając go
śrubokrętem z płaską końcówką. Założyć z powrotem klosz.

139

2. Wyjąć żarówkę, uprzednio
zdejmując tylną osłonę klosza. Wymienić żarówkę, po czym
założyć tylną osłonę.

Oświetlenie wnętrza z tyłu
140

Oświetlenie schowka w desce
Podświetlenie wskaźników
Instalacja elektryczna
Bezpieczniki
Oznaczenia nowego bezpiecznika
muszą być takie same jak oznaczenia
bezpiecznika wymienianego.
Skrzynka bezpieczników znajduje się
po lewej stronie deski rozdzielczej,
poniżej uchwytu na napoje.
Przed wymianą bezpiecznika należy
wyłączyć odpowiedni obwód oraz
Przepalony bezpiecznik można
rozpoznać po stopionym drucie
topikowym. Przed instalacją nowego
bezpiecznika należy usunąć
przyczynę usterki.
W pojeździe powinien znajdować się
kompletny zestaw zapasowych
bezpieczników. W skrzynce
bezpieczników przewidziano miejsce
na ich przechowywanie.
Niektóre układy są chronione przez
kilka bezpieczników.
Pomimo braku danej funkcji lub
układu odpowiadający bezpiecznik
może być obecny.
141

Skrzynka bezpieczników
w desce rozdzielczej

Szczypce ułatwiające wymianę
małych bezpieczników

W skrzynce bezpieczników znajdują
się specjalne szczypce, ułatwiające
wymianę bezpieczników.
Załóż szczypce do wymiany
bezpieczników na bezpiecznik od
góry lub z boku i wyciągnij
bezpiecznik.

Znajduje się po lewej stronie deski
rozdzielczej, poniżej uchwytu na
napoje.
Wyjąć popielniczkę z lewego uchwytu
na napoje i otworzyć pokrywę
skrzynki bezpieczników. Za osłoną
nie należy przechowywać żadnych
przedmiotów.
Niektóre obwody mogą być chronione
przez kilka bezpieczników.

142

Symbol Zastosowanie
Z
d
U
,
Z
)
Boiler
j
a
W
e
d

Klimatyzacja
zewnętrznych
Podgrzewanie przednich
foteli
Lewe światło drogowe
Prawe światło drogowe
Wycieraczki przedniej
szyby
Radio, system audionawigacyjny
Zapalniczka
Nagrzewnica tylnej części
Sygnał dźwiękowy
Lewe światło mijania
Prawe światło mijania
Deska rozdzielcza
Ogrzewanie
Oświetlenie wnętrza kabiny

u
Ü
UCH
INJ
f
T
S
U
:
C
r
& gt;
?
T

Ogrzewanie tylnej szyby
Zegar, oświetlenie wnętrza,
radio, system audionawigacyjny
Układ wtryskowy
Spryskiwacz tylnej szyby
Wycieraczka tylnej szyby
Lewe światło pozycyjne
Prawe światło pozycyjne
regulowane elektrycznie
Lampka kontrolna STOP,
światła do jazdy dziennej
Tylne światła przeciw-
mgielne
Przednie światła przeciw-
Gniazdko zasilania
Narzędzia
samochodowe
Narzędzia

Podnośnik, łączniki, klucz
zapadkowy, klucz gwiazdkowy,
narzędzie do zdejmowania osłon
piast kół, ucho holownicze i narzędzie
do blokady koła zapasowego
znajdują się w schowku pod fotelem
Koło zapasowe 3 151.
Samochody z zestawem do naprawy
opon: Ucho holownicze i klucz
gwiazdkowy znajdują się
w opakowaniu zestawu do naprawy
opon, schowanym pod przednim
fotelem
Zestaw do naprawy opon 3 146.

Koła i opony
Stan opon i obręczy kół

Na krawężniki należy najeżdżać
powoli i, w miarę możliwości, pod
kątem prostym. Najeżdżanie na ostre
krawężniki może doprowadzić do
uszkodzenia opon i obręczy kół.
Podczas parkowania należy uważać,
aby opony nie zostały dociśnięte do
Regularnie sprawdzać stan kół.
W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia lub nadmiernego
zużycia opon bądź obręczy kół należy
Opony
Fabryczne opony dobrano
odpowiednio do podwozia
samochodu, tak aby zapewniały
maksymalny komfort jazdy oraz
bezpieczeństwo.

143

Opony zimowe
Opony zimowe poprawiają
bezpieczeństwo jazdy, gdy
temperatura spadnie poniżej 7 °C,
dlatego powinno się je zakładać na
wszystkie koła.
W niektórych krajach wymagane jest
naklejenie w zasięgu wzroku
kierowcy etykiety z informacją
o maksymalnej dopuszczalnej
prędkości dla założonych opon.

Oznaczenia opon
np. 195/65 R 16 C 88 Q
195 = Szerokość opony w mm
65 = Wskaźnik profilu (stosunek
wysokości przekroju do
szerokości opony w%)
R
= Konstrukcja opony: radialna
RF = Typ: run-flat
16 = Średnica koła w calach
= Transport lub zastosowania
w celach komercyjnych
88 = Wskaźnik nośności opony,
np. wartość 88 odpowiada
nośności 567 kg
Q
= Symbol prędkości
144

Symbol prędkości:
Q = do 160 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
V = do 240 km/h
W = do 270 km/h

Ciśnienie w oponach
Ciśnienie powietrza w oponach
należy sprawdzać przynajmniej co
14 dni oraz zawsze przed
wyruszeniem w dłuższą podróż.
Opony muszą być zimne. Nie należy
zapomnieć o sprawdzeniu ciśnienia
w kole zapasowym.
3 176.
Wartości ciśnienia dotyczą opon
nierozgrzanych. Są one takie same
dla opon letnich i zimowych.
Ciśnienie powietrza w kole
zapasowym zawsze powinno
odpowiadać pełnemu obciążeniu
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu
wpływa negatywnie na
bezpieczeństwo, zachowanie się
samochodu na drodze, komfort jazdy
oraz zużycie paliwa i opon.

Zbyt niskie ciśnienie może
prowadzić do nadmiernego
nagrzewania się opony i jej
wewnętrznego uszkodzenia
skutkującego odklejeniem się
bieżnika lub nawet rozerwaniem
opony przy dużych prędkościach
jazdy.

Głębokość bieżnika
Głębokość bieżnika należy
sprawdzać regularnie.
Ze względów bezpieczeństwa opony
powinny zostać wymienione na nowe,
gdy głębokość bieżnika zmniejszy się
do 2-3 mm (4 mm w przypadku opon
zimowych).

Dopuszczalna przez przepisy
minimalna głębokość bieżnika
(1, 6 mm) zostaje osiągnięta, gdy
widoczny jest jeden ze wskaźników
zużycia opony (TWI). Ich
umiejscowienie wskazują oznaczenia
na boku opony.
Jeśli opony przednie są bardziej
zużyte niż tylne, należy je zamienić
miejscami. Upewnić się, że kierunek
obracania kół jest prawidłowy (bieżnik
kierunkowy).
Opony starzeją się nawet gdy nie są
używane. Dlatego zaleca się
wymieniać je co 6 lat.
Zmiana rozmiaru opon i kół
Jeśli na obręcze kół zostaną
założone opony o rozmiarze innym
niż w przypadku opon montowanych
fabrycznie, może zajść konieczność
przeprogramowania
prędkościomierza elektronicznego,
zmiany standardowych ciśnień
i dokonania kilku innych modyfikacji
Zamontowanie nieodpowiednich
opon i obręczy kół może być
przyczyną wypadku, jak również
Osłony ozdobne
Należy używać osłon ozdobnych
i opon dopuszczonych do użytku
przez producenta i spełniających
wszystkie wymagania dotyczące
konkretnej kombinacji obręczy kół
i opon.

W przypadku używania osłon
ozdobnych i opon niezatwierdzonych
przez producenta, opony nie mogą
mieć pogrubionych krawędzi
ochronnych.
Osłony ozdobne kół nie mogą
pogarszać skuteczności chłodzenia
hamulców.

145

Łańcuchy na koła

Używanie nieodpowiednich osłon
ozdobnych i opon może prowadzić
do nagłego spadku ciśnienia
w oponie i wypadku.

Łańcuchy można zakładać tylko na
koła przednie.
Dopuszczalne jest stosowanie
łańcuchów o drobnych ogniwach,
które łącznie z zamknięciem nie
odstają więcej niż 15 mm ponad
bieżnik i po bokach opony, od strony
wewnętrznej.
W przypadku opon o rozmiarze
215/65 R16, skontaktować się
146

Uszkodzenie łańcuchów może
doprowadzić do rozerwania
opony.
Założone na koła łańcuchy mogą
stykać się z osłonami ozdobnymi
stalowych obręczy kół. Osłony należy
wówczas zdjąć.
Z łańcuchami na kołach można
jechać z prędkością najwyżej
50 km/h. Odcinki pokonywane na
drogach wolnych od śniegu powinny
być krótkie, ponieważ na twardej
nawierzchni łańcuchy szybko się
ścierają i mogą pęknąć.

Zestaw do naprawy opon
Drobne uszkodzenia bieżnika i boków
opony można naprawić za pomocą
zestawu do naprawy opon.
Nie usuwać ciał obcych z opon.

Przy użyciu zestawu do naprawy
opon nie można naprawiać
uszkodzeń o wielkości powyżej
4 mm ani uszkodzeń znajdujących się
w pobliżu obręczy koła.

Nie przekraczać prędkości
80 km/h.
Nie używać naprawionej opony
przez dłuższy czas.
Sterowność i właściwości jezdne
samochodu mogą ulec
pogorszeniu.
Postępowanie w przypadku przebicia
opony:
Zaciągnąć hamulec postojowy
i wybrać 1. lub wsteczny bieg albo
ustawić dźwignię zmiany biegów
w położeniu.
Zestaw naprawczy znajduje się pod
przednim fotelem. Wyjąć sprężarkę z opakowania
zestawu. Ze schowków pod sprężarką
wyjąć przewód połączeniowy
i wąż gumowy. Dokręcić przewód powietrza do
złącza na pojemniku ze
szczeliwem. Umieścić pojemnik ze szczeliwem
w uchwycie na sprężarce.
Ustawić sprężarkę obok koła
w taki sposób, aby pojemnik ze
szczeliwem znajdował się
pionowo. Odkręcić z uszkodzonej opony
kapturek ochronny zaworu.

6. Nakręcić na zawór opony
końcówkę przewodu do
pompowania opony. Przełącznik na sprężarce musi
być ustawiony w położeniu O. Podłączyć wtyczkę zasilającą
sprężarki do gniazdka zasilania
lub do gniazdka zapalniczki.
W celu uniknięcia rozładowania
akumulatora, zaleca się
utrzymywać pracę silnika.

147

9. Ustawić przełącznik na sprężarce
w położeniu I. Opona zostanie
wypełniona szczeliwem.
10. Wskaźnik ciśnienia sprężarki
przez chwilę wskazuje ciśnienie
do 6 bar (600 kPa/87 psi).
Następnie ciśnienie zacznie
opadać.
11. Po wtłoczeniu całości szczeliwa
do opony rozpocznie się jej
pompowanie.

148

12. Właściwe ciśnienie w oponie
powinno zostać osiągnięte
w ciągu 10 minut. Ciśnienie
w oponach 3 176. Po osiągnięciu
właściwego ciśnienia wyłączyć
sprężarkę.
Jeśli zalecane ciśnienie nie
zostanie osiągnięte w ciągu
10 minut, odłączyć zestaw do
naprawy opon. Przestawić pojazd
o jeden obrót opony (około
2 metrów). Ponownie podłączyć
zestaw do naprawy opon
i kontynuować pompowanie przez
10 minut. Jeśli nadal nie można
osiągnąć zalecanej wartości

ciśnienia, uszkodzenie opony jest
zbyt poważne. Należy skorzystać
Za pomocą przycisku
znajdującego się powyżej
manometru wypuścić nadmiar
powietrza, tak aby uzyskać
zalecane ciśnienie.
Sprężarka nie powinna pracować
przez czas dłuższy niż 10 minut.
13. Odłączyć zestaw do naprawy
opon. Nakręcić końcówkę węża
wypełniającego na wolne złącze
butelki ze szczeliwem.
Zapobiegnie to wypływaniu
szczeliwa. Schować zestaw do
naprawy opon pod przednim
fotelem.
14. Za pomocą szmatki wytrzeć
nadmiar szczeliwa.
15. Z zestawu naprawczego zdjąć
naklejkę z oznaczeniem
prędkości maksymalnej i przykleić
ją w polu widzenia kierowcy.

16. Natychmiast ruszyć z miejsca,
aby szczeliwo zostało
równomiernie rozprowadzone
w oponie. Po przejechaniu ok.
10 km (nie później niż po
10 minutach) zatrzymać się
i sprawdzić ciśnienie w oponie,
korzystając ze sprężarki. W tym
celu nakręcić końcówkę węża
sprężarki bezpośrednio na zawór
opony i sprężarki.
17. Jeśli ciśnienie jest większe niż
3, 1 bar (310 kPa/45 psi), obniżyć
je do odpowiedniej wartości.
Procedurę należy powtarzać aż

do stwierdzenia braku ubytków
ciśnienia.
Jeśli ciśnienie spadło poniżej
3, 1 bar (310 kPa/45 psi),
zaprzestać dalszej jazdy. Należy
18. Schować zestaw do naprawy
opon pod przednim fotelem.

Nie wolno dopuścić, aby szczeliwo
dostało się do oczu, na skórę lub
ubranie. W razie połknięcia
natychmiast zasięgnąć porady
lekarskiej.
Ponieważ przy korzystaniu
z naprawionej opony znacznie
pogarszają się właściwości jezdne,
należy ją jak najszybciej wymienić.
Jeśli sprężarka będzie wydawać
nienaturalne odgłosy lub nagrzeje
się do wysokiej temperatury, należy
ją wyłączyć na co najmniej 30 minut.
Przy ciśnieniu 7 barów otwiera się
wbudowany zawór bezpieczeństwa.

Uwaga na datę przydatności
zestawu do użycia. Po tej dacie
możliwości naprawcze zestawu nie
są gwarantowane. Zwracać uwagę
na informacje dotyczące
przechowywania znajdujące się na
pojemniku ze szczeliwem.
Zużyty pojemnik ze szczeliwem
należy wymienić. Przy utylizacji
pojemnika należy przestrzegać
obowiązujących przepisów.
Sprężarki i szczeliwa można używać
w temperaturach powyżej ok.
-30 °C.
Dołączone adaptery mogą być
używane do pompowania innych
przedmiotów, np. piłek, materacy,
łódek itp. Znajdują się pod
sprężarką. Aby wyjąć adapter,
wkręcić przewód elastyczny
powietrza od sprężarki i pociągnąć.

Zmiana koła
W zależności od wersji zamiast
w koło zapasowe samochód może
być wyposażony w zestaw do
naprawy opon 3 146.

149

Przed przystąpieniem do zmiany koła
należy poczynić następujące
przygotowania i zapoznać się
z poniższymi wskazówkami:
? Zaparkować samochód na płaskim,
twardym i suchym podłożu. Koła
przednie ustawić tak jak do jazdy
na wprost.
? Zaciągnąć hamulec postojowy
i wybrać 1. lub wsteczny bieg.
? Wyjąć koło zapasowe 3 151.
? Nie zmieniać jednocześnie więcej
niż jednego koła.
? Podnośnika używać wyłącznie do
wymiany koła w razie przebicia; nie
stosować go do sezonowej
wymiany opon zimowych i letnich.
? Jeśli podłoże jest miękkie, pod
podnośnik podłożyć sztywną
podkładkę o grubości do 1 cm.
? W samochodzie wspartym na
podnośniku nie może być
jakichkolwiek osób ani zwierząt.

150

Pielęgnacja samochodu

? Nigdy nie wolno kłaść się pod
uniesionym samochodem.
? Nie uruchamiać silnika
w samochodzie wspartym na
podnośniku. Zdjąć osłonę ozdobną koła
3 142.

2. Poluzować każdą śrubę koła o pół
obrotu, korzystając z klucza
zapadkowego z łącznikiem.
W celu poluzowania śrub klucz
zapadkowy powinien obracać się
w lewo. W razie potrzeby obrócić
klucz. W celu uniesienia samochodu
ustawić wspornik podnośnika pod
wycięciem znajdującym się
najbliżej zmienianego koła.
Upewnić się, że podnośnik jest
prawidłowo umiejscowiony.
Podstawa podnośnika musi
spoczywać na podłożu,
bezpośrednio pod punktem
przyłożenia podnośnika,
w sposób uniemożliwiający
poślizg. Połączyć łącznik z podnośnikiem
i obracać kluczem zapadkowym
aż do uniesienia koła nad
podłoże.

5. Całkowicie wykręcić śruby kół,
obracając je w lewo, i wytrzeć je
do czysta szmatką.
Wykręcone śruby należy odłożyć
w miejsce, w którym nie ulegną
zabrudzeniu. Zmienić koło. Wkręcić śruby koła. Opuścić samochód.
9. Dokręcić,, na krzyż" kolejno
wszystkie śruby. Moment
dokręcania wynosi 140 Nm. Założyć z powrotem osłony kół.
12. Schować wymontowane koło
3 151 i narzędzia samochodowe
3 142. Jak najszybciej wyważyć nowe
koło. Jak najszybciej
skontrolować ciśnienie powietrza
w oponie zamocowanego koła
3 176, a także moment
dokręcania śrub koła.
Uszkodzoną oponę należy wymienić
na nową lub naprawić.

Koło zapasowe
naprawy opon 3 146.
Korzystanie z koła zapasowego,
które jest mniejsze od pozostałych
kół, lub wraz z kołami wyposażonymi
w opony zimowe, niekorzystnie
wpływa na właściwości jezdne
samochodu. Po naprawieniu opony
należy niezwłocznie zamontować
koło standardowe.

Koło zapasowe jest zamocowane pod
tylną częścią podwozia i może być
przykręcone śrubą zabezpieczającą,
którą można odkręcić wyłącznie za
pomocą dołączonego narzędzia.

Ze względu na masę zestawu koła
zapasowego należy zachować
ostrożność przy jego
zdejmowaniu. Nie odkręcać do
końca śruby 1.
Dla uniknięcia nagłego opadnięcia
koła po odkręceniu śrub
podeprzeć je odpowiednim
przedmiotem. W przeciwnym
razie może dojść do odniesienia
obrażeń ciała!
W przypadku maksymalnie
obciążonego samochodu z przebitą
tylną oponą wyjęcie koła zapasowego
może wymagać użycia podnośnika.
W celu wyjęcia koła zapasowego
poluzować śrubę 1, nie odkręcając jej
do końca. Wykręcić śrubę 2,

151

a następnie pociągnąć uchwyt w lewą
stronę, uwalniając go ze śruby 1, po
czym opuścić.
Przy zakładaniu koła zapasowego
przed dokręceniem śrub sprawdzić
poprawność umiejscowienia
uchwytu.

Opony letnie i zimowe

W przypadku stosowania opon
zimowych koło zapasowe może mieć
nadal oponę letnią.
Używanie koła zapasowego
z założoną oponą letnią może
spowodować pogorszenie
właściwości jezdnych samochodu,
szczególnie na śliskich
nawierzchniach.

Opony o bieżniku kierunkowym
należy zakładać w taki sposób, aby
kierunek ich toczenia był zgodny
z kierunkiem wskazywanym przez
symbol (np. strzałkę) znajdujący się
na boku opony.

152

W przypadku opon założonych
niezgodnie ze wskazanym
kierunkiem toczenia należy
zastosować się do następujących
wytycznych:
? Właściwości jezdne samochodu
mogą być pogorszone Po
naprawieniu opony należy
niezwłocznie zamontować koło
standardowe.
? Nie przekraczać prędkości
80 km/h.
? Szczególną ostrożność zachować
podczas jazdy po mokrych lub
zaśnieżonych nawierzchniach
dróg.

Uruchamianie silnika przy
użyciu przewodów
rozruchowych
Nie uruchamiać silnika przy użyciu
urządzeń do szybkiego ładowania
akumulatora.

W razie rozładowania akumulatora
silnik można uruchomić za pomocą
przewodów rozruchowych
i akumulatora innego samochodu.

Zachować szczególną uwagę
podczas uruchamiania przy
wykorzystaniu przewodów
rozruchowych. Wszelkie
odstępstwa od poniższych
instrukcji mogą prowadzić do
obrażeń ciała i szkód
spowodowanych eksplozją
akumulatora lub uszkodzeniem
układów elektrycznych obu
pojazdów.

Unikać jego styczności z oczami,
skórą, tkaninami i powierzchniami
lakierowanymi. Elektrolit
akumulatorowy zawiera kwas
siarkowy, który przy
bezpośrednim kontakcie może
powodować oparzenia skóry oraz
korozję elementów samochodu.
? Nie zbliżać się do akumulatora
z otwartym ogniem lub źródłem
iskier.
? Przy spadku temperatury
zewnętrznej poniżej 0 °C
rozładowany akumulator może
zamarznąć. Przed podłączeniem
rozmrozić akumulator.
? Podczas pracy z akumulatorem
zakładać okulary i odzież
ochronną.
? Akumulator wspomagający musi
mieć takie samo napięcie zasilania
(12 V) jak akumulator używany
w samochodzie. Jego pojemność
Pielęgnacja samochodu

?

?
?
?
?
?
?

(wyrażona w Ah) nie może być
dużo mniejsza od pojemności
akumulatora rozładowanego.
Należy korzystać z przewodów
rozruchowych z izolowanymi
zaciskami, o średnicy co najmniej
16 mm2 (25 mm2 w przypadku
silników wysokoprężnych).
Nie odłączać rozładowanego
akumulatora od samochodowej
instalacji elektrycznej.
Wyłączyć wszystkie zbędne
odbiorniki prądu.
Nie pochylać się nad
akumulatorem w trakcie rozruchu.
Nie dopuszczać do zetknięcia się
zacisków przewodów
rozruchowych.
Podczas uruchamiania silnika przy
użyciu przewodów rozruchowych
samochody nie powinny się stykać.
Włączyć hamulec postojowy
i neutralne położenie skrzyni
153

fotelu. Podnieść wykładzinę
podłogową i odkręcić 4 śruby za
pomocą narzędzia znajdującego się
w zestawie narzędzi
samochodowych (lub w zestawie do
naprawy opon).
zwrócić uwagę na strzałkę
skierowaną w przód na pokrywie
Zdjąć pokrywę, aby uzyskać dostęp
do akumulatora.

154

Procedura uruchamiania silnika
przy użyciu przewodów
rozruchowych

Kolejność podłączania przewodów:
1. Podłączyć jeden koniec
czerwonego przewodu do
bieguna dodatniego akumulatora
wspomagającego. Drugi koniec tego przewodu
podłączyć do bieguna dodatniego
rozładowanego akumulatora. Podłączyć jeden koniec czarnego
przewodu do bieguna ujemnego
akumulatora wspomagającego. Drugi koniec tego przewodu
podłączyć do punktu styku z masą
samochodu, np. do kadłuba
silnika lub do połączenia
śrubowego któregoś z elementów
zawieszenia silnika. Miejsce
podłączenia powinno znajdować
się jak najdalej od rozładowanego
akumulatora, co najmniej 60 cm.
Poprowadzić przewody w taki
sposób, aby nie zaczepiły się
przypadkowo o ruchome elementy
silnika.
Uruchamianie silnika:
1. Uruchomić silnik samochodu
z akumulatorem
wspomagającym. Po 5 minutach uruchomić silnik
drugiego samochodu. Próby
uruchomienia powinny być
wykonywane w 1-minutowych
odstępach i trwać nie dłużej niż
15 sekund. Po uruchomieniu silniki obu
samochodów powinny przez ok.
3 minuty pracować na biegu
jałowym. W tym czasie przewody
powinny pozostać podłączone. W uruchamianym awaryjnie
samochodzie włączyć dowolne
urządzenie elektryczne (np.
reflektory lub ogrzewanie szyby
tylnej). Przewody odłączać dokładnie
w odwrotnej kolejności.

Holowanie samochodu

Nie holować samochodu za tylne
ucho holownicze. Przednie ucho
holownicze można
wykorzystywać wyłącznie do
holowania, a nie wyciągania
Ucho holownicze znajduje się
w skrzynce z narzędziami
samochodowymi 3 142.
Wkręcić ucho holownicze do oporu
w przedni punkt holowniczy.
Podczepić linkę holowniczą, lub
jeszcze lepiej hol sztywny, do ucha
holowniczego. W żadnym wypadku
nie podczepiać linki do zderzaka ani
do elementów zawieszenia.

Gdy tylne siedzenia są zajęte
przez pasażerów, aktywować
blokady dziecięce w tylnych
drzwiach. Blokada dziecięca drzwi
3 25.
Włączyć zapłon, aby odblokować
kierownicę i umożliwić działanie
świateł hamowania, sygnału
dźwiękowego i wycieraczek.
Ustawić dźwignię zmiany biegów
w położeniu neutralnym.
Włączyć światła awaryjne w obu
pojazdach.

155

Jeśli w przypadku manualnoautomatycznej skrzyni biegów nie
można wybrać położenia
odholować wyłącznie z uniesionymi
Ruszać powoli, unikając
szarpnięć. Przeciążenie holu
może doprowadzić do
uszkodzenia obydwóch
samochodów.
Gdy silnik jest wyłączony, hamowanie
oraz obracanie kierownicą wymagają
użycia znacznie większej siły.
Włączyć recyrkulację powietrza
i zamknąć szyby, aby do wnętrza
pojazdu nie dostawały się spaliny
pojazdu holującego.
Po zakończeniu holowania wykręcić
ucho holownicze.

156

Holowanie innego pojazdu

Stałe ucho holownicze znajduje się
pod tylnym zderzakiem.

Pojazdy z hakiem holowniczym są
wyposażone w gniazdo wykręcanego
ucha holowniczego. Wkręcić ucho
holownicze, znajdujące się
w narzędziach samochodowych,
całkowicie w gniazdo.
nie podczepiać linki do tylnej osi ani
do elementów zawieszenia.
Tylne ucho holownicze można
holowania, a nie wyciągania pojazdu.

samochodów.

Pielęgnacja wizualna
Pielęgnacja nadwozia
Zamki

Zamki są fabrycznie
zakonserwowane
wysokogatunkowym środkiem
smarnym. Środka rozmrażającego
używać tylko w nagłych przypadkach,
ponieważ usuwa on smar
i negatywnie wpływa na działanie
zamków. Po użyciu środka
rozmrażającego nasmarować zamki
Mycie

Lakier nadwozia jest narażony na
działanie różnych czynników
zewnętrznych. Z tego względu
nadwozie samochodu należy
regularnie myć i woskować.
W przypadku korzystania z myjni
automatycznej zaleca się wybranie
programu mycia z woskowaniem.
Ptasie odchody, martwe owady, ślady
żywicy, pyłek kwiatowy i podobne
zabrudzenia zmywać możliwie
szybko, gdyż ich skład chemiczny
może powodować uszkodzenie
lakieru.
samochodowej należy postępować
zgodnie z instrukcjami jej producenta.
Wyłączyć wycieraczki przedniej
i tylnej szyby. Zdjąć antenę
i zewnętrzne elementy wyposażenia,
takie jak bagażniki dachowe itp.
W przypadku ręcznego mycia
samochodu pamiętać o dokładnym
wypłukaniu wnęk kół.
Oczyścić obrzeża oraz zagięcia
otwartych drzwi, pokrywy komory
silnika i klapy tylnej, a także osłonięte
nimi fragmenty karoserii.
Zlecić warsztatowi nasmarowanie
zawiasów wszystkich drzwi.
Komory silnika nie należy czyścić
przy użyciu agregatu
wysokociśnieniowego ani myjki
wysokociśnieniowej.
Po umyciu dokładnie spłukać
i wytrzeć nadwozie czystą, Często
opłukiwaną irchą. Do czyszczenia
szyb używać innego kawałka irchy,

gdyżpozostałości środków
konserwujących przeniesione na
szyby mogą doprowadzić do
pogorszenia widoczności.
Plam ze smoły nie wolno usuwać
jakimikolwiek twardymi
przedmiotami. Zaleca się użyć
specjalnego środka w aerozolu.

Klosze lamp i reflektorów są
wykonane z tworzywa sztucznego.
Do mycia lamp nie używać substancji
żrących, ściernych, szorstkich
ściereczek ani skrobaczek do szyb.
Unikać czyszczenia ich na sucho.

Polerowanie i woskowanie

Nadwozie samochodu wymaga
regularnego woskowania.
Woskowanie lakieru jest konieczne
zwłaszcza, gdy spływająca po nim
woda nie tworzy drobnych kropelek.
W przeciwnym razie dojdzie do
wyschnięcia lakieru.
Polerowanie jest konieczne, tylko jeśli
do lakieru przywarły substancje stałe
lub nastąpiło jego zmatowienie
i utrata połysku.

157

Pasta polerska z silikonem tworzy
dodatkową warstwę ochronną, co
eliminuje konieczność woskowania.
Nie należy woskować ani polerować
plastikowych elementów nadwozia.

Szyby i pióra wycieraczek

Używać miękkiej, niestrzępiącej się
ściereczki lub kawałka irchy
nawilżonego specjalnym środkiem do
mycia szyb i środkiem do usuwania
owadów.
Podczas czyszczenia ogrzewanej
szyby tylnej uważać, aby nie
uszkodzić nadrukowanego na niej
uzwojenia grzejnego.
Do ręcznego usuwania lodu z szyb
najlepiej nadają się dostępne
w handlu skrobaczki o ostrej
krawędzi. Skrobaczkę należy mocno
dociskać do szyby, aby nie dostawały
się pod nią żadne zabrudzenia,
mogące porysować szybę.
Jeśli podczas pracy wycieraczek na
szybie pojawiają się smugi, przetrzeć
pióra miękką szmatką zwilżoną
środkiem do mycia szyb.
158

Koła i opony

Nie używać myjki
Do czyszczenia obręczy kół użyć
odpowiedniego środka o odczynie
neutralnym.
Obręcze kół są lakierowane i można
je konserwować tymi samymi
środkami, co nadwozie.

Masy bitumiczno-kauczukowe mogą
uszkodzić powłokę ochronną z PCW.
Dlatego przeprowadzenie
konserwacji podwozia zaleca się
powierzyć warsztatowi.
Przed nastaniem sezonu zimowego
i po jego zakończeniu należy
oczyścić podwozie i zlecić
sprawdzenie stanu woskowej powłoki
ochronnej.

Uszkodzenia lakieru

Komora silnika

Drobne uszkodzenia lakieru należy
usuwać za pomocą lakieru
zaprawkowego, zanim utworzą się
ogniska korozji. Naprawę
poważniejszych uszkodzeń lakieru
i usunięcie korozji należy zlecić
Podwozie

Niektóre elementy podwozia są
fabrycznie zabezpieczane warstwą
PCW, a inne - trwałą powłoką
woskową.
Po umyciu podwozia sprawdzić stan
woskowej powłoki ochronnej. W razie
potrzeby nanieść nową warstwę
wosku.

Zaleca się umycie i zakonserwowanie
woskiem komory silnika przed
nadejściem okresu zimowego oraz po
jego zakończeniu. Przed umyciem
silnika przykryć folią plastikową
alternator i zbiornik płynu
hamulcowego.
Podczas mycia silnika przy użyciu
agregatu wysokociśnieniowego nie
należy kierować strumienia pary
bezpośrednio na elementy układu
ABS, klimatyzacji ani paski
napędowe i współpracujące z nimi
części.

Po umyciu silnika należy zlecić
warsztatowi zabezpieczenie
woskiem wszystkich podzespołów
w komorze silnika.
wysokociśnieniowej.

Hak holowniczy

Haka holowniczego nie należy
czyścić przy użyciu agregatu
Pielęgnacja wnętrza
Wnętrze samochodu i tapicerka
Wnętrze samochodu, łącznie
z przednią częścią deski rozdzielczej
i elementami jej poszycia, należy
czyścić suchą ściereczką lub
specjalnym środkiem do czyszczenia
wnętrza.
Tapicerkę skórzaną czyścić
z użyciem czystej wody i miękkiej
ściereczki. W przypadku silnego
zabrudzenia użyć środka do
czyszczenia skóry.

Deska rozdzielcza powinna być
czyszczona tylko miękką, wilgotną
ściereczką.
Tapicerkę z tkaniny najlepiej czyścić
odkurzaczem i szczotką. Plamy
należy usuwać za pomocą środka do
czyszczenia tapicerki.
Do czyszczenia pasów
bezpieczeństwa należy użyć letniej
wody lub środka do czyszczenia
wnętrza.

159

Elementy z tworzywa
sztucznego i gumy

Do czyszczenia elementów
z tworzywa sztucznego i gumy można
użyć środków do czyszczenia
nadwozia. W razie potrzeby użyć
środka do czyszczenia wnętrza.
Zabronione jest używanie
jakichkolwiek innych substancji
czyszczących, a zwłaszcza
rozpuszczalników lub benzyny. Nie
używać myjki wysokociśnieniowej.

Niezapięte rzepy w ubraniu mogą
spowodować uszkodzenie
tapicerki foteli.
To samo dotyczy ubrań
z wszytymi ostrymi elementami,
jak np. zamki błyskawiczne, paski
lub ćwieki.

160

Serwisowanie samochodu

Serwisowanie
Wskazówki ogólne..................... 160
Zalecane płyny, środki smarne
i części....................................... 162

W celu zapewnienia ekonomicznej
i bezpiecznej eksploatacji, a także
utrzymania jak najdłużej wysokiej
wartości samochodu, wszelkie
czynności związane z jego obsługą
techniczną muszą być wykonywane
w terminach określonych przez
producenta.
Szczegółowy, aktualny
harmonogram przeglądów
serwisowych pojazdu jest dostępny
Wyświetlacz serwisowy 3 71.
Identyfikacja silnika 3 166.

czynności serwisowych

Częstotliwość przeglądów
serwisowych w Europie - tylko
silniki M9R 630 i M9R 692

Przegląd pojazdu jest wymagany co
40 000 km lub co 1 rok, w zależności
od tego co nastąpi prędzej, chyba że
wyświetlacz serwisowy wskaże
inaczej.

serwisowych w Europie z wyjątkiem silników M9R 630
i M9R 692

30 000 km lub co 1 rok, w zależności
inaczej.
Europejski harmonogram
przeglądów obowiązuje dla
następujących krajów:
Andora, Austria, Belgia, Chorwacja,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Niemcy, Grecja, Węgry,
Islandia, Irlandia, Izrael, Włoch,
Łotwa, Liechtenstein, Litwa,
Luksemburg, Holandia, Norwegia,
Polska, Portugalia, Słowacja,
Słowenia, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria, Wielka Brytania.

serwisowych poza Europą

Rumunia, Bułgaria - z wyjątkiem
silników F9Q:

Serwisowanie samochodu
Rumunia, Bułgaria - silniki F9Q,
Maroko - silniki F4R, Turcja:
20 000 km lub co 1 rok, w zależności
Międzynarodowe wersje silników
benzynowych, Maroko - z wyjątkiem
F4R, Rosja, Ukraina:
15 000 km lub co 1 rok, w zależności
wysokoprężnych, silniki benzynowe
International+, Algieria, Tunezja,
Zjednoczone Emiraty Arabskie:

10 000 km lub co 1 rok, w zależności
Silniki wysokoprężne International+:
8 000 km lub co 1 rok, w zależności
Silniki wysokoprężne International++:
5 000 km lub co 1 rok, w zależności
Silniki benzynowe International++:
5 000 km lub co 6 miesięcy,
w zależności od tego co nastąpi
prędzej, chyba że wyświetlacz
serwisowy wskaże inaczej.
Częstotliwość międzynarodowych
przeglądów serwisowych obowiązuje
dla następujących krajów: Albania,
Australia, Bośnia i Hercegowina,

161

Cypr, Kosowo, Macedonia, Malta,
Czarnogóra, Nowa Zelandia, Serbia,
Singapur, Południowa Afryka.
(International+) przeglądów
serwisowych obowiązuje dla
następujących krajów: Białoruś,
Mołdawia.
(International++) przeglądów
następujących krajów: Hong Kong,
Kazachstan.

Potwierdzenia

Potwierdzenia przeglądu
serwisowego są umieszczane
w książeczce serwisowej
i gwarancyjnej. Uzupełniane są dane
o dacie i przebiegu wraz z pieczątką
stacji serwisowej i podpisem osoby
upoważnionej.
Należy upewniać się, że książeczka
serwisowa i gwarancyjna jest
prawidłowo wypełniana, stanowiąc
ciągły dowód serwisowania, który jest
wymagany podczas rozpatrywania

162

zgłoszeń gwarancyjnych, a także
może być cennym dodatkiem
podczas sprzedaży samochodu.

Zalecane płyny, środki
smarne i części

Wyświetlacz serwisowy

Zalecane płyny i środki
smarne

Częstotliwość czynności
serwisowych jest uzależniona od
kilku parametrów powiązanych ze
sposobem eksploatacji.
Wyświetlacz serwisowy, znajdujący
się na wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy wskazuje termin
następnego serwisu. Należy
Wskaźnik poziomu oleju silnikowego
3 70.

Należy korzystać wyłącznie
z produktów przetestowanych
i dopuszczonych do użytku.
Uszkodzenia wywołane stosowaniem
niedopuszczonych materiałów
eksploatacyjnych nie są objęte
gwarancją.

Materiały eksploatacyjne są
substancjami niebezpiecznymi
i mogą być trujące. Podczas
czynności związanych z ich
obsługą należy zachować
ostrożność. Przestrzegać
informacji podanych na
opakowaniach.

Olej silnikowy

Olej silnikowy jest określany jakością
oraz lepkością. Podczas wyboru oleju
silnikowego należy kierować się
przede wszystkim jego jakością -
lepkość jest parametrem mniej
ważnym.
Jakość oleju zapewnia czystość
podzespołów silnika, ochronę przed
zużyciem oraz kontrolę nad
starzeniem się oleju, a klasa lepkości
stanowi informację o gęstości oleju
w zakresach temperatur.
Dexos to olej silnikowy najnowszej
klasy, zapewniający optymalną
ochronę silnikom benzynowym
i wysokoprężnym. W razie braku
dostępności należy stosować inne
oleje silnikowe o jakości określonej
poniżej.
Jakość oleju silnikowego
dexos 2 = Wszystkie silniki
benzynowe
i wysokoprężne

Klasy alternatywne, gdy olej Dexos
jest niedostępny:
GM-LL-A-025 = Silniki benzynowe
GM-LL-B-025 = Silniki
wysokoprężne
Klasy alternatywne, gdy oleje
GM-LL-A-025 lub GM-LL-B-025 są
niedostępne:
ACEA A3/B3 = Silniki benzynowe
ACEA A3/B4 = Silniki
wysokoprężne bez
filtra cząstek
stałych (DPF)
ACEA C3
= Silniki
z filtrem cząstek
Uzupełnianie oleju silnikowego
Oleje silnikowe różnych producentów
i typów można ze sobą mieszać, o ile
oba oleje spełniają wymagane dla
silnika normy odnośnie jakości
i lepkości.
Stosowanie oleju klasy zaledwie
ACEA A1/B1 lub A5/B5 jest
zabronione, ponieważ w dłuższej

perspektywie w określonych
warunkach eksploatacyjnych mogą
one powodować uszkodzenie silnika.
Dodatki do oleju silnikowego
Stosowanie dodatków do oleju
silnikowego może doprowadzić do
awarii i utraty gwarancji.
Lepkość oleju silnikowego
W silnikach wysokoprężnych
stosować oleje o lepkości SAE
0W-30, 0W-40, 5W-30 lub 5W-40.
W silnikach benzynowych stosować
oleje o lepkości SAE 0W-30, 0W-40,
5W-30, 5W-40 lub 10W-40.
Klasa lepkości SAE oznacza
zdolność oleju do płynięcia. Gdy olej
jest zimny charakteryzuje się większą
lepkością, niż jak jest gorący.
Olej o kilku klasach jest określany
dwoma oznaczeniami. Pierwsze
oznaczenie, zakończone literą W,
wskazuje lepkość w niskich
temperaturach, a drugie oznaczenie
wskazuje lepkość w wysokich
temperaturach.

163

Odpowiednią klasę lepkości należy
wybrać w zależności od minimalnej
temperatury otoczenia.
? Do -25 °C:
SAE 5W-30 lub SAE 5W-40
? Poniżej -25 °C:
SAE 0W-30 lub SAE 0W-40

Płyn chłodzący i płyn
niskokrzepliwy

Stosować wyłącznie płyn chłodzący
o długim okresie użytkowania (LLC),
z dodatkiem środka niskokrzepliwego
oraz bez krzemianów.
Fabrycznie układ chłodzenia jest
wypełniany płynem chłodzącym
zapewniającym doskonałe
zabezpieczenie przed korozją
i mrozem do około -28 °C. Takie
właściwości powinny być
zachowywane przez cały rok.
Stosowanie dodatków do płynu
chłodzącego, które mają służyć jako
dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne lub chronić przed
niewielkimi nieszczelnościami może
być przyczyną wystąpienia usterek.
164

Roszczenia gwarancyjne związane
z efektami stosowania dodatków do
płynu chłodzącego będą odrzucane.

Płyn hamulcowy i sprzęgłowy

Korzystać wyłącznie z płynu
hamulcowego DOT4.
Z czasem płyn hamulcowy pochłania
wilgoć z otoczenia, co ogranicza
wydajność układu hamulcowego.
W związku z tym w określonym
odstępie czasu wymagana jest
wymiana płynu hamulcowego.
Płyn hamulcowy należy
przechowywać w szczelnie
zamkniętym zbiorniku (dla uniknięcia
pochłaniania wilgoci).
Upewnić się, że nie doszło do
zanieczyszczenia płynu
hamulcowego.

Dane techniczne

Dane techniczne

Identyfikacja pojazdu

Identyfikacja pojazdu................. 165
Dane pojazdu............................ 168

165

(Vehicle Identification
Number) Numer
identyfikacyjny pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu jest
podany również na tabliczce pod
zdejmowaną pokrywką plastikową na
progu prawych drzwi.

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
jest widoczny przez szybę przednią.

166

Tabliczka identyfikacyjna

Tabliczka identyfikacyjna znajduje się
na słupku prawych drzwi przednich.

1)

Informacje na tabliczce
identyfikacyjnej1):
1 = Producent, numer homologacji
typu
2 = Numer identyfikacyjny pojazdu
3 = Dopuszczalna masa całkowita
pojazdu
4 = Dopuszczalna masa całkowita
z przyczepą
5 = Maksymalne dopuszczalne
obciążenie osi przedniej
6 = Maksymalne dopuszczalne
obciążenie osi tylnej
7 = Dane charakterystyczne dla
danego samochodu lub kraju

Łączne obciążenie osi przedniej
i tylnej nie może przekroczyć
dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu. Na przykład przy
maksymalnym obciążeniu osi
przedniej obciążenie osi tylnej może
być równe masie całkowitej pojazdu
pomniejszonej o obciążenie osi
przedniej.
Dane techniczne samochodu są
podawane zgodnie z normami Unii
Europejskiej. Producent zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian.
Dane zamieszczone w dowodzie
rejestracyjnym samochodu mają
pierwszeństwo w stosunku do tych
z instrukcji obsługi.

Identyfikacja silnika

Na podstawie numeru
identyfikacyjnego pojazdu (VIN)
można określić, jaki typ silnika
zamontowano w samochodzie. Typ
silnika określa siódmy znak.

Tabliczka informacyjna pojazdu może różnić się od przedstawionej na rysunku.
Dane techniczne
Znak

Silnik

L, N lub W: 2. 0 benzyna, F4R 820
C:
1. 9 Diesel, F9Q 760
3, 9 lub P: 2. 0 Diesel, M9R 630 -
wysoka moc, Euro IV
8, S lub Y: 2. 0 Diesel, M9R 630 -
niska moc, Euro IV
1 lub 7
2. 0 Diesel, M9R 630,
M9R 692 - wysoka moc,
Euro V
0/4
M9R 692 - niska moc,
H, T lub Z: 2. 0 Diesel, M9R 786 -
wysoka moc
E, M lub X: 2. 0 Diesel, M9R 786 -
niska moc
U:
2. 0 Diesel, M9R 788
J:
2. 5 Diesel, G9U 630 -
wysoka moc, z filtrem
cząstek stałych

R:

167

niska moc, z filtrem
cząstek stałych
wysoka moc, bez filtra
V:

Oznaczenie kodowe i numer
Podane na tabliczce informacyjnej
w dolnej części kadłuba silnika, z tyłu.

168

Dane pojazdu

Dane techniczne silnika
Oznaczenie handlowe

2. 0
F4R 820

1. 9
F9Q 760

M9R 6302)
M9R 692

4
1998

1870

1995

86
4700
186
3750
Benzyna

74
3500
240
1800
Olej napędowy

66 / 84
260 / 300
1500
Oznaczenie kodowe typu silnika
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa [cm3]
Moc silnika [kW]
przy obr. /min
Moment obrotowy [Nm]
Rodzaj paliwa
Minimalna liczba oktanowa (RON)
zalecana:
dopuszczalna:
dopuszczalna:

2)
3)

95
98
913)

Niska / wysoka moc.
Jeżeli nie jest dostępna benzyna bezołowiowa klasy super, można użyć benzyny o liczbie oktanowej 91, pod warunkiem
unikania dużych obciążeń silnika i jazdy na pełnych obrotach.
Oznaczenie handlowe
Pojemność skokowa

[cm3]

Rodzaj paliwa

4)
5)
6)

169

M9R 7864)

M9R 7865)
M9R 788

2. 5
G9U 6306)

2464

66
290
1600
84
310
2100
84 / 107
290 / 310
1600 / 2100
Niska moc.
Wysoka moc.
170

Masa pojazdu
Masa własna pojazdu w wersji podstawowej
Model

Rozstaw osi

Dach

Klasa ładowności

Masa własna pojazdu7)8)

Wersja dostawcza

Mała

Standardowa

1000

F4R
F9Q

1660
1660

M9R
G9U
F9Q
F4R

1678
1736
1669
1688
1737
1695

G9U

1713
1760
1810

Podwyższona

7)
8)

1200

Masa własna pojazdu i masa całkowita samochodu wzrastają w przypadku wyposażenia w zestaw na złe nawierzchnie
- patrz tabliczka informacyjna.
Minimalna masa pojazdu zgodna z homologacją, ze wszystkimi płynami eksploatacyjnymi, narzędziami i zbiornikiem
paliwa napełnionym w 90%. Nie obejmuje wagi kierowcy i demontowanych opcji np. koła zapasowego, przegrody
czołowej i przesuwnych bocznych drzwi ładunkowych. Ostateczna masa zależy od specyfikacji pojazdu np. opcji,
usuniętych opcji i akcesoriów.
171

Masa własna7)8)

Duża

1676
1724
1772
1745
1761
1810
1860

172

Kombi

1818
1835
1883
1940
1829

1846
1893
1942
1890

1906
1954
2003

173

Kabina ze skrzynią ładunkową

14499)

14679)

M9R

15159)

15639)

1879
-
1944
2018

Tour

9)

900

Samochód bez zabudowy nadwozia.
174

Wymiary pojazdu
Typ
Wersja dostawcza Kombi/Tour10) Kabina ze skrzynią ładunkową
Mała
Duża
Mała Duża Duża

Długość [mm]
Szerokość bez lusterek zewnętrznych [mm]
Szerokość z dwoma lusterkami zewnętrznymi [mm]

4782
1904
2232

5182
5130
1904

1968
2492
3098

3498

1981
1615
1630

Wysokość - bez obciążenia (bez anteny) [mm]12)
Dach standardowy
Dach podwyższony
Rozstaw osi [mm]
Rozstaw kół [mm]
Przód
Tył

10)
11)
12)

2232/243411)

Model Tour jest dostępny wyłącznie w wersji z małym rozstawem osi.
Z lusterkami zewnętrznymi na szerokich ramionach.
Wysokość samochodu bez zabudowy nadwozia.
175

Wymiary przestrzeni bagażowej
Rozstaw osi
Wysokość dachu
Maksymalna wysokość otworu tylnych drzwi [mm]
Szerokość otworu tylnych drzwi (przy podłodze) [mm]
Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej [mm]
Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej [mm]
Szerokość pomiędzy wnękami kół [mm]
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (przy podłodze)
[mm]
Wysokość załadunku (samochód bez obciążenia) [mm]
Szerokość otworu bocznych drzwi przesuwnych [mm]
Wysokość otworu bocznych drzwi przesuwnych [mm]

Wersja dostawcza
Standardowa Podwyższona Standardowa Podwyższona
1335
1390
1387
1690
1268
2400

1913
2800

543
1000
1285

547
542
548
Olej silnikowy wraz z filtrem [l]
Pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX [l]

5, 4
1, 5 - 2, 0

4, 7
7, 7
7, 5
Pojemności
176

Zbiornik paliwa
Zbiornik paliwa, pojemność znamionowa [l]

92

Opona

Ciśnienie powietrza przy pełnym obciążeniu13)
Tył
[kPa/bar] (psi)
[kPa/bar] (psi)

195/65 R16 C
195/75 R16 C
205/65 R16 C
215/65 R16 C

340/3, 4 (49)
380/3, 8 (55)
310/3, 1 (45)

13)

370/3, 7 (54)
420/4, 2 (61)
340/3, 4 (49)

Opona w kole zapasowym powinna być napompowana do najwyższego ciśnienia podanego w tabeli.
177

Wymiary montażowe haka holowniczego

178

Informacje dla klienta

Informacje dla klienta
Rejestracja danych pojazdu i ich
poufność.................................... 178

Rejestracja danych
pojazdu i ich poufność
Rejestratory danych
o zdarzeniach
Samochód ten jest wyposażony
w kilka zaawansowanych układów
sterujących i monitorujących dane
pojazdu. Niektóre dane mogą być
zapisywane podczas normalnej
eksploatacji w celu ułatwienia napraw
wykrytych usterek, a część danych
jest zapisywana wyłącznie podczas
wypadków lub gwałtownych
manewrów grożących wypadkiem;
dane takie są zapisywane przez
układy zwane rejestratorami danych
o zdarzeniach (EDR - ang. Event
Data Recorder).
Układy te mogą zapisywać dane
dotyczące stanu pojazdu i sposobu
prowadzenia (np. prędkość obrotowa
silnika, włączanie hamulców,
zapięcie pasów bezpieczeństwa). Do
odczytania tych danych wymagany
jest specjalistyczny sprzęt i dostęp do
pojazdu. Odczytanie danych może

nastąpić w autoryzowanej stacji
obsługi. Niektóre dane są
elektronicznie przekazywane do
globalnego systemu
diagnostycznego koncernu GM.
Producent nie będzie uzyskiwał
dostępu do danych o zdarzeniach
drogowych ani udostępniał danych
stronom trzecim za wyjątkiem niżej
wymienionych sytuacji:
? za zgodą właściciela pojazdu lub,
w przypadku dzierżawy, za zgodą
dzierżawcy,
? w wyniku oficjalnego wniosku ze
strony policji lub innego organu
rządowego,
? w ramach obrony producenta
w postępowaniach sądowych,
? w przypadkach określonych przez
obowiązujące prawo.
Dodatkowo producent może
korzystać z zebranych lub
odzyskanych danych:
? w celach badań rozwojowych
producenta,

Informacje dla klienta

179

? przy udostępnianiu do badań
rozwojowych, jeśli jest to
wymagane, zachowywana jest
poufność i udostępniane są
konkretne cele badań,
? w celach badań rozwojowych dane
statystyczne niepowiązane
z określonym pojazdem mogą być
współdzielone z innymi
organizacjami.

180

Indeks

samochodu............................. 126
Akumulator................................ 133
Akumulator, uruchamianie
silnika przy użyciu przewodów
rozruchowych.......................... 152
Apteczka pierwszej pomocy........ 60
Autoalarm.................................... 28
prędkości.......................... 78, 115
zamków.................................... 24
światłami.................................. 85
Awaria......................................... 155

B

Bezpieczniki............................... 140
Blokada tylnych drzwi.................. 25
Boczne poduszki powietrzne....... 47

hamowania............................. 138
Centralny zamek.......................... 21
Ciągnięcie przyczepy.................. 124
Ciśnienie oleju.............................. 77

Ciśnienie oleju silnikowego......... 77
Ciśnienie powietrza w oponach. 176
Ciśnienie w oponach................. 144
Czołowe poduszki powietrzne..... 46
Czynności kontrolne................... 127
Czynności serwisowe................ 100
Czyszczenie samochodu............ 156

D

Dane samochodu.......................... 3
Dane techniczne......................... 168
Dane techniczne silnika............. 168
Deska rozdzielcza........................ 10
Dmuchawa................................... 92
Docieranie nowego samochodu 101
Drzwi............................................. 25
Drzwi przesuwne......................... 25
Drzwi tylne................................... 26
Dźwignia zmiany biegów........... 106

E

Elektroniczne programy jazdy... 108
Elektryczna regulacja.................. 31
Elementy sterujące....................... 63
Elementy sterujące na kierownicy 63
kierownicy................................ 63
Elementy sterujące na kolumnie
kierownicy................................ 64
181
F

Filtr cząstek stałych.............. 77, 103
wysokoprężnym..................... 103
wysokoprężnych..................... 134
Filtr powietrza silnika................. 131
Filtr przeciwpyłkowy................... 100
Fotele przednie............................. 35
Fotele tylne................................... 38
Fotele w drugim rzędzie.............. 38
Foteliki dziecięce......................... 50
Foteliki dziecięce ISOFIX............ 57

G

Garażowanie samochodu........... 126
Gazy wydechowe....................... 103
Głębokość bieżnika................... 144
Gniazdka zasilania...................... 67

H

Hak holowniczy................... 123, 125
Hamulce............................ 110, 133
Hamulec postojowy................... 111
hamulec ręczny - patrz
,, hamulec postojowy"............... 111
Holowanie........................... 123, 155
Holowanie innego pojazdu........ 156
Holowanie samochodu.............. 155

I

Identyfikacja silnika..................... 166
Immobilizer.................................. 30
serwisowych........................... 160
przewożenia bagażu................ 61
Informacje ogólne...................... 123
Informacje praktyczne............... 101
Instalacja elektryczna................. 140

K

Karta pojazdu.............................. 19
Katalizator.................................. 104
Kierunkowskaz............................ 74
Kierunkowskazy boczne............ 138
Kierunkowskazy przednie.......... 137
Klimatyzacja tyłu kabiny.............. 93
Klosze lamp, zaparowanie........... 88
Kluczyki....................................... 19
Kluczyki, zamki............................. 19
Kod............................................... 80
Koło zapasowe.......................... 151
Komunikaty................................... 80
wyświetlaczu............................ 80
Końcówka haka holowniczego... 125

Korzystanie z instrukcji obsługi...... 3
Kratki nawiewu powietrza............. 98
Kurtynowe poduszki powietrzne.. 48

L

bezpieczeństwa........................ 74
Lampka kontrolna silnika............. 75
Lampki do czytania...................... 89
Lampki kontrolne.......................... 72
Lampki ostrzegawcze................... 68
Liczba oktanowa......................... 168
Licznik przebiegu całkowitego..... 69
Lusterka.................................. 30, 32
Lusterka wewnętrzne.................... 32
Lusterka zewnętrzne.................... 30

Ł

Łańcuchy na koła...................... 145

M

skrzynia biegów...................... 106
Masa pojazdu............................ 170
Miejsca mocowania fotelików
dziecięcych............................... 52
Mycie samochodu....................... 156

182
N

Nadajnik zdalnego sterowania..... 19
Nagrzewnica dodatkowa.............. 94
Narzędzia.................................. 142
Narzędzia samochodowe........... 142
Nieruchome kratki nawiewu
powietrza.................................. 99
Niski poziom paliwa..................... 78

O

Obrotomierz................................. 69
samochodu................................. 6
Odcinanie dopływu paliwa......... 102
wysokoprężnego.................... 135
silnika........................................ 94
Ogrzewanie................................. 38
Ogrzewanie fotela......................... 38
zewnętrznych............................ 31
Ogrzewanie tylnej szyby.............. 33
i klimatyzacja............................ 15
klimatyzacji............................. 100
Olej............................................. 128

Olej, silnik................................... 162
Olej silnikowy..................... 128, 162
Opony........................................ 143
Opony zimowe........................... 143
Osłona przestrzeni bagażowej.... 59
Osłony ozdobne........................ 145
Osłony przeciwsłoneczne............ 33
Ostrzeżenia akustyczne.............. 80
Ostrzeżenie.................................. 80
rejestracyjnej.......................... 138
Oświetlenie................................... 85
Oświetlenie asekuracyjne............ 90
bagażowej................................ 89
Oświetlenie wnętrza............ 89, 139
Ostrzeżenie, Przestroga............. 4
Oznaczenia opon...................... 143

P

Paliwo......................................... 120
benzynowych......................... 120
wysokoprężnych..................... 120
Parkowanie.......................... 18, 103
Pasy.............................................. 42
Pasy bezpieczeństwa.............. 8, 42

Pielęgnacja nadwozia................ 156
Pielęgnacja wizualna.................. 156
Pielęgnacja wnętrza.................. 158
Płyn chłodzący............................ 131
niskokrzepliwy......................... 162
Płyn chłodzący silnika................ 131
Płyn do spryskiwaczy................ 132
Płyn hamulcowy......................... 133
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy..... 162
Płyn niskokrzepliwy.................... 131
kierowniczego........................ 132
Podgrzewanie.............................. 31
Podgrzewanie wstępne silnika.... 77
Podłokietnik................................. 37
Podnośnik samochodowy........... 142
Podświetlenie wskaźników........ 140
Pojemności................................ 175
Pokrywa silnika.......................... 128
w wyłączniku zapłonu............ 102
Popielniczki.................................. 68
Poziom oleju................................. 70
Poziom oleju silnikowego............ 81
183
Poziomowanie reflektorów........... 86
Pozycja fotela.............................. 35
Prędkościomierz.......................... 68
Prowadnice boczne i zaczepy..... 59
Przebicie opony.......................... 149
Przednie światła przeciwmgielne. 88
Przedni schowek......................... 58
Przegląd..................................... 160
Przełącznik świateł...................... 85
Przerwa w dopływie prądu......... 110
Przestrzeń bagażowa.................. 27
Przyrządy...................................... 68
Przystosowanie reflektorów do
wymogów przepisów innych
krajów....................................... 87

Reflektory....................... 85, 86, 136
Regulacja foteli przednich....... 7, 36
Regulacja lusterek......................... 8
Regulacja położenia kierownicy
.............................................. 9, 63
Regulacja wysokości zagłówków... 8
Regulowane kratki nawiewu
powietrza.................................. 98
o zdarzeniach.......................... 178
Ręczna regulacja......................... 30
Ręczne przyciemnianie............... 32

Rozmiar opony i koła, zmiana.... 145
Ruszanie...................................... 17

S

Schowek nad kabiną................... 59
Schowek w desce rozdzielczej..... 58
Schowki........................................ 58
Siatka zabezpieczająca............... 60
Składanie..................................... 31
Skrzynia biegów.......................... 16
Skrzynka bezpieczników............ 141
w desce rozdzielczej.............. 141
pasa ruchu............................... 87
Sygnalizator otwartych drzwi....... 78
Sygnał dźwiękowy................. 14, 64
Sygnał świetlny............................ 86
Symbole......................................... 4
System Brake Assist.................. 112
Szyby............................................ 32
Szyby otwierane elektrycznie...... 32
Szyby otwierane ręcznie.............. 32
Szyby w drzwiach tylnych............ 33

Ś

Światła awaryjne.......................... 87
Światła cofania............................ 88
Światła do jazdy dziennej............. 85
Światła drogowe.................... 78, 86

Światła pozycyjne......................... 85
Światła przeciwmgielne. 78, 88, 137
Światła tylne.............................. 137
Światła zewnętrzne......... 12, 78, 85
Światło cofania.......................... 138

Tabliczka identyfikacyjna........... 166
Tachograf..................................... 84
Tapicerka, czyszczenie.............. 158
Temperatura płynu chłodzącego. 77
Temperatura zewnętrzna............. 66
Trójkąt ostrzegawczy................... 60
Tryb manualny........................... 108
(Triple-Info-Display)................... 79
bezpieczeństwa........................ 43
Tylna klapa................................... 27
Tylne światła przeciwmgielne 78, 88
Tylne światło przeciwmgielne.... 139
Tylny układ ogrzewania............... 93

Ucho holownicze........................ 155
dziecięcego.............................. 57
Uchwyty na napoje...................... 58
Układ ABS........................... 76, 111
184
Układ hamulcowy........................ 76
Układ kontroli trakcji.................. 112
Układ ładowania akumulatora..... 75
Układ ogrzewania i wentylacji...... 91
Układ stabilizacji toru jazdy......... 76
(ESP)...................................... 113
Układ ułatwiający parkowanie... 118
terenowych.............................. 118
Uruchamianie i prowadzenie...... 101
Uruchamianie silnika......... 102, 106
rozruchowych......................... 152
Usterka...................................... 110
Uzupełnianie paliwa.................. 121

V

(Vehicle Identification Number)
Numer identyfikacyjny
pojazdu................................... 165

W

Wentylacja.................................... 91
Widok ogólny deski rozdzielczej.. 10
Wloty powietrza......................... 100
Wprowadzenie............................... 3
silnika...................................... 131

Wskaźniki..................................... 68
silnikowego............................... 70
Wskaźnik poziomu paliwa........... 69
przeglądu................................. 75
Wycieraczka/spryskiwacz tylnej
szyby........................................ 65
przedniej szyby........................ 64
Wycieraczki i spryskiwacze......... 14
Wykonywanie prac.................... 127
powietrznych...................... 48, 74
Wyłączenie silnika....................... 75
Wymiana piór wycieraczek........ 136
Wymiana żarówki...................... 136
Wymiary montażowe haka
holowniczego......................... 177
Wymiary pojazdu....................... 174
Wypukły kształt lusterek.............. 30
kierowcy.................................... 79
Wyświetlacz serwisowy............... 71
Wyświetlacz skrzyni biegów 72, 106

i zalecenia dotyczące jazdy
z przyczepą............................ 123
Zaczepy stabilizacyjne................. 60
Zagłówki...................................... 34
Zalecane płyny i środki smarne. 162
Zalecenia eksploatacyjne........... 101
Zapalniczka................................. 67
Zaparowanie kloszy lamp............ 88
Zegar........................................... 66
Zestaw do naprawy opon.......... 146
Złomowanie samochodu........... 127
Zmiana biegu na wyższy............. 76
Zmiana koła............................... 149
Zmiana opony............................. 149
Zmiana rozmiaru opon i kół....... 145
Zużycie paliwa, emisja CO2........ 123

Z

Zabezpieczanie samochodu......... 28
Zabezpieczenie przed kradzieżą. 28
Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na najnowszych informacjach o produktach dostępnych
w momencie druku, zgodnie z datą podaną poniżej. Adam Opel AG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
danych technicznych, wyposażeniu i konstrukcji samochodów w stosunku do informacji zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi, jak również zmian w samej instrukcji obsługi.
Edycja: październik 2011, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Wydrukowano na papierze wybielanym bezchlorowo.

KTA-2682/3-pl

październik 2011

*KTA-2682/3-PL*
Przeglądanie

1 EC 100T, 120T, 135T Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi Młoty hydrauliczne EC 100T EC 100T CL EC 120T EC 120T CL EC 135T EC 135T CL Obowiązuje od numer seryjnego DEQ DEQ DEQ DEQ DEQ DEQ140734

2

3 EC 100T, 120T, 135T SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP Informacje ogólne dotyczące poniższej Instrukcji Bezpieczeństwa oraz Eksploatacji.. 7 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Stosowane symbole bezpieczeństwa Kwalifikacje pracowników Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem Wyposażenie ochronne Maszyna nośna, środki ostrożności Uwagi dotyczące doboru masy maszyny roboczej Instalacja hydrauliczna, środki ostrożności Uwagi dotyczące wyposażenia specjalnego Akumulator bijaka Uwagi dotyczące płynów eksploatacyjnych/paliw Uwagi dotyczące zagrożenia wybuchem i pożarem Uwagi dotyczące zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym Uwagi dotyczące zagrożenia upadającymi kamieniami Uwagi dotyczące emisji zanieczyszczeń Uwagi dotyczące eksploatacji maszyny Uwagi dotyczące napraw Uwagi dotyczące modyfikacji urządzenia hydraulicznego Szkody w środowisku, środki ostrożności INFORMACJE OGÓLNE Opis elementów urządzenia Zasada działania Znaki / etykiety Tabliczka znamionowa Etykiety Znaki Zastosowania urządzenia Gwarancja Zdejmowanie opakowania Zakres dostawy TRANSPORT Transport za pomocą dźwigu Transport z wykorzystaniem wózka widłowego Transport z wykorzystaniem samochodu ciężarowego INSTALACJA Płyny eksploatacyjne/paliwa Mineralny olej hydrauliczny Syntetyczne oleje hydrauliczne Smar Gaz Płyta adaptacyjna Montaż płyty adaptacyjnej Montaż urządzenia hydraulicznego do wysięgnika maszyny roboczej Montaż urządzenia do maszyny roboczej Złącza hydrauliczne Demontaż urządzenia hydraulicznego z wysięgnika maszyny roboczej Demontaż przyłączy hydraulicznych Demontaż urządzenia hydraulicznego z maszyny roboczej

4 SPIS TREŚCI EC 100T, 120T, 135T Demontaż płyty mocującej Narzędzie robocze Wybór właściwego narzędzia roboczego Montaż Demontaż EKSPLOATACJA Przygotowania przed uruchomieniem Pierwsze uruchomienie i rozruch po dłuższym okresie przerwy w eksploatacji Włączanie i wyłączanie młota hydraulicznego Kontrola działania Prawidłowe wykorzystanie urządzenia Kąt roboczy Posuw roboczy Czas przyłożenia udaru Wysoka temperatura zewnętrzna Niska temperatura zewnętrzna Niedopuszczalne wykorzystanie urządzenia Podnoszenie/transport Uderzanie Ślepy udar narzędzia roboczego Wyłamywanie Przesuwanie obiektów Eksploatacja pod wodą Skrajne pozycje robocze siłowników KONSERWACJA Kalendarz konserwacji Likwidowanie ciśnienia układu hydraulicznego Czyszczenie Przygotowanie Procedura Smarowanie Kontrola warstwy smarującej Ręczne smarowanie młotów hydraulicznych wyposażonych w system ContiLube II Automatyczny układ smarowania Wymiana opakowania ze smarem Działanie ContiLube II Smarowanie ręczne Smarownica do smaru wysokotemperaturowego Kontrola śrub napinających Kontrola narzędzia roboczego Sprawdź stan trzpieni ustalających i śrub Kontrola powierzchni uderzeniowej bijaka Kontrola stanu zużycia tulei narzędziowych oraz pierścienia oporowego Akumulator wysoko ciśnieniowy Sprawdzanie ciśnienie w akumulatorze bijaka Zredukuj ciśnienie w akumulatorze tłoka udarowego Napełnianie/uzupełnianie gazu w akumulatorze bijaka Kontrola przewodów hydraulicznych Kontrola i czyszczenie filtra oleju hydraulicznego Kontrola zużycia płyty mocującej oraz korpusu młota i występowania pęknięć Kontrola zużycia śrub płyty mocującej Połączenia śrubowe / Momenty dokręcania USUWANIE USTEREK Młot hydrauliczny nie uruchamia się Praca młota hydraulicznego zbyt powolna Siła uderzenia zbyt niska Częstotliwość udaru oraz siła udaru zbyt niska

5 EC 100T, 120T, 135T SPIS TREŚCI Wyciek oleju z portów»p«oraz»t« Olej wycieka z przestrzeni pomiędzy pokrywą cylindra oraz cylindrem Olej wycieka z elementów instalacji młota hydraulicznego (złącza, przewody itp Olej wycieka z narzędzia roboczego Olej lub smar wydostaje się z elementów systemu ContiLube II Temperatura robocza zbyt wysoka NAPRAWA Przesyłanie urządzenia hydraulicznego do naprawy SKŁADOWANIE Młot hydrauliczny Narzędzie robocze Opakowania ze smarem UTYLIZACJA ODPADÓW Młot hydrauliczny Przewody hydrauliczne Olej hydrauliczny Opakowania smaru wysokotemperaturowego oraz smaru DANE TECHNICZNE Deklaracja emisji hałasu Deklaracja zgodności WE (Dyrektywa WE 2006/42/WE)

6

7 EC 100T, 120T, 135T WSTĘP WSTĘP Dziękujemy za wybór urządzenia firmy Atlas Copco! Sukces klienta jest celem wszystkich naszych działań od roku Nasza pomysłowość oraz koncentracja na ergonomicznych rozwiązaniach umożliwia naszym klientom obniżkę kosztów oraz osiągnięcie lepszych wyników finansowych. Firma Atlas Copco posiada gęstą sieć sprzedaży i serwisu na całym świecie. Nasi pracownicy posiadają głęboką wiedzę dotyczącą naszych urządzeń i ich zastosowań. Na całym świecie nasi klienci mogą korzystać ze sprawnego serwisu, co jest warunkiem w uzyskaniu dobrej wydajności. Construction Tools GmbH P. O. Box: Helenenstraße 149 D Essen Tel. : Informacje ogólne dotyczące poniższej Instrukcji Bezpieczeństwa oraz Eksploatacji Celem tego dokumentu jest przekazanie użytkownikowi wiedzy dotyczącej bezpiecznego i wydajnego wykorzystania urządzenia hydraulicznego. Zamieszczono w nim także instrukcje dotyczące regularnych czynności serwisowych urządzenia hydraulicznego. Zapoznaj się z treścią tych instrukcji przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia hydraulicznego. Poniższa instrukcja bezpieczeństwa i eksploatacji opisuje także wyposażenie dodatkowe. Młoty hydrauliczne mogą być także wyposażone w system ContiLube II(automatyczny system smarowania). Zastosowane oznaczenia tekstów posiadają następujące znaczenia: A B C Czynność dotycząca instrukcji bezpieczeństwa Czynność Czynność w obrębie procesu Objaśnienia elementów rysunkowych Elementy listy 7

8 WSTĘP EC 100T, 120T, 135T Symbolom zastosowanym w ilustracjach przyporządkowano następujące znaczenia: praca maszyny dozwolona praca maszyny zabroniona 8

9 EC 100T, 120T, 135T INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Symbol ten oznacza niebezpieczeństwo. Jego zastosowanie ma na celu ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała. Zastosuj się do wszystkich informacji oznaczonych tym symbolem w celu uniknięcia uszkodzeń ciała lub śmierci. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia hydraulicznego koniecznie zapoznaj się z Instrukcją Bezpieczeństwa i Eksploatacji, w szczególności z wszystkimi, zawartymi w niej, zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dzięki temu uda się: zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń oraz wypadków śmiertelnym z udziałem pracowników, zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia hydraulicznego i innych przedmiotów a także uchronić je przed uszkodzeniami, podnieść poziom ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami. Apelujemy o bezwzględne zastosowanie się do wszystkich zaleceń zawartych w tej instrukcji. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa i Eksploatacji powinna być przechowywana w pojemniku na dokumenty w maszynie roboczej. Wszyscy pracownicy, zaangażowani w: transport, uregulowań lokalnych, jeżeli są one bardziej restrykcyjne. Przed zamontowaniem urządzenia hydraulicznego koniecznie przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa i eksploatacji maszyny roboczej. Zastosuj się do wszelkich wskazówek. Stosowane symbole bezpieczeństwa Wyrazy takie jak Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga, Uwaga zostały zastosowane w tej Instrukcji Bezpieczeństwa i Eksploatacji według następujących reguł. NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE PRZESTROGA UWAGA oznacza sytuację, która prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. oznacza sytuację, która może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. oznacza sytuację, która może prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała. Komunikat UWAGA oznacza niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem mienia, lecz nie pociągające za sobą obrażeń ciała. montaż i demontaż, obsługę, konserwację, naprawy, przechowywanie lub utylizację urządzenia hydraulicznego muszą zapoznać się i zrozumieć poniższą Instrukcje Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Instrukcja bezpieczeństwa i eksploatacji jest jednym z elementów urządzenia hydraulicznego. Instrukcję przechowuj przez cały czas żywotności i eksploatacji urządzenia hydraulicznego. Upewnij się, że każda otrzymana aktualizacja została dołączona do oryginalnej instrukcji. Przekaż Instrukcję Bezpieczeństwa i Eksploatacji w przypadku wypożyczenia, pożyczenia lub sprzedaży urządzenia. Wszystkie przepisy bezpieczeństwa zamieszczone w tej instrukcji są zgodne z prawem i regulacjami Unii Europejskiej. Weź także pod uwagę dodatkowe krajowe/lokalne uregulowania. Eksploatacja urządzenia hydraulicznego poza terenem Unii Europejskiej regulowane jest ustawodawstwem i uregulowaniami obowiązującymi w kraju eksploatacji. Stosuj się do prawodawstwa i 9

10 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EC 100T, 120T, 135T Kwalifikacje pracowników Transport urządzenia hydraulicznego jest dozwolony wyłącznie do pracowników, którzy: posiadają uprawnienia do pracy dźwigiem lub wózkiem widłowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, są zaznajomieni z wszystkimi krajowymi/lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom, przeczytali i zrozumieli rozdział dotyczący bezpieczeństwa oraz transportu zamieszczony w tej instrukcji. Instalacja, konserwacja, składowanie oraz utylizacja urządzenia hydraulicznego jest dopuszczalna wyłącznie przez pracowników, którzy: są zaznajomieni z wszystkimi krajowymi/lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom, przeczytali i zrozumieli poniższą Instrukcję Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Eksploatacja urządzenia hydraulicznego dopuszczalna jest wyłącznie przez osoby upoważnione do prowadzenia maszyn roboczych. Zakłada się także iż operatorzy: przeszli przeszkolenie w zakresie obsługi maszyny roboczej zgodnie z przepisami krajowymi, są zaznajomieni z wszystkimi krajowymi/lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom, przeczytali i zrozumieli poniższą Instrukcję Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Testowanie instalacji hydraulicznej dopuszczalne jest wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników. Są to osoby autoryzowane do przeprowadzania inspekcji instalacji hydraulicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Naprawa urządzenia hydraulicznego dopuszczalna jest wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych przez firmę Construction Tools GmbH. Pracownicy ci muszą zapoznać się i zrozumieć poniższą Instrukcje Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Pracownicy ci zobowiązani są do przestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji naprawy. W przeciwnym wypadku bezpieczeństwo pracy niniejszego narzędzia hydraulicznego nie może być zagwarantowane. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Młot hydrauliczny eksploatuj na maszynie roboczej o właściwej nośności. Wykorzystuj młot wyłącznie do rozdrabniania lub kruszenia betonu, kamieni oraz skał. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zobowiązuje do przestrzegania wszystkich zaleceń zamieszonych w tej Instrukcji Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem Nigdy nie wykorzystuj młota hydraulicznego w warunkach zagrożenia wybuchem. Wybuch powoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie używaj młota hydraulicznego Do przenoszenia lub podnoszenia przedmiotów. Podnoszony przedmiot może upaść i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Do niszczenia przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenia urządzenia, narzędzia oraz maszyny roboczej. Jako łoma. Może to spowodować złamanie urządzenia. Do odsuwania odpadków. Powoduje to uszkodzenie młota hydraulicznego. Pod wodą. Powoduje to poważne uszkodzenie młota hydraulicznego. Wyposażenie ochronne Wyposażenie ochronne pracowników musi być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Zawsze stosuj następujące wyposażenie ochronne: Chełm ochronny Okulary ochronne z zabezpieczeniami bocznymi Rękawice ochronne Obuwie robocze Kamizelka odblaskowa Stopery do uszu 10

11 EC 100T, 120T, 135T INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Maszyna nośna, środki ostrożności OSTRZEŻENIE Wywrotka maszyny W przypadku przekroczenia nośności maszyny roboczej, utraci ona stabilność. W wyniku tego może dojść do wywrócenia się maszyny i spowodowania poważnych obrażeń ciała personelu obsługi. Zastosowanie maszyny roboczej o zbyt dużym nacisku spowoduje przyspieszone zużycie urządzenia hydraulicznego. Urządzenie hydrauliczne eksploatuj na maszynie roboczej o właściwej nośności. Maszyna robocza musi być zawsze stabilna w trakcie wykonywania pracy. Przed zamontowanie urządzenia hydraulicznego koniecznie przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa i eksploatacji maszyny roboczej. Uwagi dotyczące doboru masy maszyny roboczej OSTRZEŻENIE Ryzyko śmierci spowodowanej podwieszonymi ładunkami Podczas podnoszenia ładunki mogą się rozbujać i spaść. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć. Nigdy nie stawaj pod podwieszonymi ładunkami ani w zasięgu ich ruchu. Przemieszczaj ładunki jedynie pod nadzorem. Stosuj jedynie zatwierdzony osprzęt do podnoszenia i wyposażenie do podnoszenia o odpowiedniej nośności. Nie używaj rozerwanego ani przetartego wyposażenia do podnoszenia, np. lin lub pasów. Nie umieszczaj wyposażenia do podnoszenia, takiego jak liny i pasy, na ostrych krawędziach lub rogach ani nie plącz węzłów i nie skręcaj lin i pasów do podnoszenia. Przed opuszczeniem miejsca pracy postaw ładunek pionowo. OSTRZEŻENIE Obrażenia ciała spowodowane obracającym się ładunkiem Ładunek przenoszony przez dźwig może się obracać i spowodować poważne obrażenia ciała oraz poważne uszkodzenia mienia. Dopilnuj, aby w zasięgu obrotów ładunku nie znajdowały się żadne osoby, przedmioty ani przeszkody. Instalacja hydrauliczna, środki ostrożności OSTRZEŻENIE Zbyt wysokie ciśnienie hydrauliczne Zbyt wysokie ciśnienie hydrauliczne spowoduje dodatkowe obciążenie niektórych elementów urządzenia hydraulicznego. W efekcie elementy takie mogą ulec oderwaniu lub pęknięciu, powodując poważne obrażenia ciała. Przewód zaworu ograniczającego ciśnienie powinien zostać umieszczony bezpośrednio w zbiorniku, co gwarantuje prawidłową pracę tego zaworu! Zawór ograniczający ciśnienie musi być ustawiony na maksymalne ciśnienie statyczne. Ustawienie zaworu ograniczającego ciśnienie należy sprawdzić (patrz rozdział Dane techniczne) aby upewnić się, że maksymalna wartość ciśnienia statycznego instalacji hydraulicznej nie zostanie nigdy przekroczona. Zawór ograniczający ciśnienie zabezpiecz plombą. Przed rozpoczęciem użytkowania koniecznie zleć sprawdzenie urządzeń zabezpieczających instalację hydrauliczną przez wykwalifikowany/autoryzowany organ, szczególnie pod kątem jakości (znak CE itp), przydatności oraz właściwego funkcjonowania. W przypadku dokonania znacznych modyfikacji instalacji hydraulicznej, konieczne jest przeprowadzenie badania technicznego zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. OSTRZEŻENIE Nagły, niekontrolowany wyciek gorącego oleju hydraulicznego System hydrauliczny pracuje pod wysokim ciśnieniem. Przewody hydrauliczne mogą być źródłem gwałtownego wycieku lub mogą nagle naprężyć się. Wyciek taki może doprowadzić do poważnych obrażeń. Montując urządzenie hydrauliczne, nie prowadź żadnych przewodów hydraulicznych przez kabinę operatora. Stosuj wyłącznie przewody hydrauliczne zgodne z następującymi normami: Przewody hydrauliczne z 4 stalowymi oplotami zgodne z DIN EN 856 4SH, Rury hydrauliczne, rury bezszwowe ciągnione na zimno zgodne z DIN EN

12 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EC 100T, 120T, 135T Uwagi dotyczące wyposażenia specjalnego Akumulator bijaka NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu Zintegrowany akumulator bijaka jest wypełniony azotem (N 2). Napełnienie każdym innym rodzajem gazu może spowodować wybuch oraz prowadzić do poważnych, prawdopodobnie śmiertelnych, obrażeń ciała. Akumulator bijaka napełniaj wyłącznie azotem (N 2). OSTRZEŻENIE Nagłe poluzowanie się komponentów Akumulator bijaka znajduje się pod ciśnieniem, nawet po zlikwidowaniu ciśnienia w układzie hydraulicznym. Nagłe poluzowanie się zaworu napełniania może spowodować obrażenia ciała. Nigdy nie odkręcaj zaworu napełniania»g«znajdującego się pod ciśnieniem akumulatora bijaka. Uwagi dotyczące płynów eksploatacyjnych/paliw OSTRZEŻENIE Gorący olej hydrauliczny pod wysokim ciśnieniem W przypadku utworzenia się nieszczelności, pod wpływem ciśnienia dojdzie to gwałtownego, niekontrolowanego wycieku oleju hydraulicznego. Strumień oleju może skaleczyć skórę i spowodować trwałe uszkodzenia. Gorący olej hydrauliczny może być przyczyną oparzeń. Nie próbuj zlokalizować wycieku za pomocą gołych rąk. Twarz zawsze utrzymuj z daleka od miejsca możliwej nieszczelności. W przypadku dostania się oleju hydraulicznego pod skórę niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. OSTRZEŻENIE Wycieki oleju hydraulicznego Plama oleju hydraulicznego na podłożu czyni je bardzo śliskim. Może ona doprowadzić do wywrócenia się pracownika i powstania obrażeń ciała. Olej hydrauliczny jest szkodliwy dla środowiska i nie może dostać się do gruntu lub wód gruntowych lub wodociągów. Zawsze staraj się zapobiegać wyciekom oleju hydraulicznego. W przypadku powstania plamy natychmiast oczyść podłoże. W kontakcie z olejem stosuj się do wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. OSTRZEŻENIE Infekcje/choroby skórne mogące powstać w wyniku kontaktu z olejem i smarem W przypadku kontaktu ze skórą, olej hydrauliczny oraz smar mogą powodować stany zapalne (lub nawet wyprysk). Unikaj wszelkiego kontaktu oleju hydraulicznego i smaru ze skórą. Stosuj odpowiednie środki zabezpieczenia skóry. W trakcie wykonywania czynności związanych z olejem zawsze stosuj rękawice ochronne. W przypadku zabrudzenia skóry olejem lub smarem, natychmiast oczyść ją za pomocą wody z mydłem. Uwagi dotyczące zagrożenia wybuchem i pożarem NIEBEZPIECZEŃSTWO Wybuch i pożar Wybuch powoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć. W przypadku uderzenia narzędzia roboczego w materiały wybuchowe, może dość do wybuchu. Nigdy nie wykorzystuj młota hydraulicznego w bezpośrednim otoczeniu materiałów wybuchowych. Upewnij się, że skały i kamienie nie kryją materiałów wybuchowych. Zapoznaj się z planami instalacji gazowej całego obszaru roboczego. 12

13 EC 100T, 120T, 135T INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NIEBEZPIECZEŃSTWO Wybuch i pożar Działanie młota może przyczynić się do powstawania iskier, będących źródłem zapłonu palnych gazów. Może to prowadzić do pożaru lub wybuchu. Nigdy nie pracuj w środowisku zagrożonym substancjami łatwopalnymi. Upewnij się, że w obszarze roboczym nie ma żadnych ukrytych źródeł gazu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wybuch i pożar Zapylenie powietrza może stwarzać korzystne warunki do wybuchu, inicjowanego pracą młota. Nigdy nie używaj młota w obszarze zagrożonym wybuchem. Zawsze, w trakcie pracy w budynkach oraz obszarach zamkniętych zapewnij odpowiednią wentylację. Uwagi dotyczące zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym NIEBEZPIECZEŃSTWO Porażenie elektryczne Dotknięcie urządzeniem hydraulicznym obwodu elektrycznego lub źródła prądu prowadzi do porażenia elektrycznego, skutkującego poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Urządzenie hydrauliczne nie jest elektrycznie odizolowane. Nigdy nie pracuj w bezpośrednim sąsiedztwie obwodów elektrycznych lub innych źródeł elektryczności. Upewnij się, że w obszarze roboczym nie ma żadnych ukrytych sieci elektrycznych. Sprawdzić schematy elektryczne. Uwagi dotyczące zagrożenia upadającymi kamieniami OSTRZEŻENIE Odpryski materiałów Odpryski materiałów powstałe w wyniku pracy urządzenia hydraulicznego mogą przemieszczać się ze znaczną prędkością i powodować uszkodzenia ciała u pracowników, którzy znaleźli się na torze przemieszczania się odprysków. Również małe obiekty spadające z dużej wysokości mogą spowodować poważne szkody. W trakcie działania urządzenia hydraulicznego obszar zagrożenia jest znacznie większy niż w trakcie kopania, ponieważ odpryski kamieni i kawałki metalu mogą penetrować obszar wokół obszaru roboczego. Z tego powodu strefa zagrożenia, w zależności od rodzaju obrabianego materiału, musi być odpowiednio powiększona i zabezpieczona w odpowiedni sposób za pomocą właściwych środków. Zabezpiecz strefę zagrożenia. Jeżeli wewnątrz strefy zagrożenia znajdzie się jakakolwiek osoba, natychmiast zatrzymaj urządzenie hydrauliczne. Zamknij szybę przednią oraz szyby boczne kabiny operatora. Uwagi dotyczące emisji zanieczyszczeń OSTRZEŻENIE Zagrożenie hałasem Pracy urządzenia hydraulicznego towarzyszy znaczny hałas. Przedłużone przebywanie w obszarze o wysokim ciśnieniu akustycznym hałasu może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy zastosować odpowiednie elementy ochrony słuchu. OSTRZEŻENIE Choroby płuc W trakcie pracy urządzenia hydraulicznego może dochodzić do powstawania dużych ilości pyłu. Wdychanie pyłu skalnego lub krzemowego, powstałego w wyniku pracy urządzenia hydraulicznego z takimi materiałami jak skały, beton, asfalt lub inne podobne materiały, może prowadzić do krzemicy (zapylenie, poważna choroba płuc). Krzemica jest chorobą przewlekłą mogącą prowadzić do nowotworów lub śmierci. Stosuj odpowiednią maskę na górne drogi oddechowe. 13

14 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EC 100T, 120T, 135T Uwagi dotyczące eksploatacji maszyny OSTRZEŻENIE Spożycie narkotyków, alkoholu i leków Narkotyki, alkohol oraz leki mogą obniżyć percepcję operatora i negatywnie wpłynąć na jego zdolność do koncentracji. Zaniedbanie obowiązków oraz błędna ocena sytuacji mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Nigdy nie obsługuj urządzenia hydraulicznego będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków obniżających percepcję. Nigdy nie zezwalaj na obsługę urządzenia hydraulicznego przez osoby będące pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków obniżających percepcję. Uwagi dotyczące napraw OSTRZEŻENIE Upadek ciężkich elementów Główne elementy młota hydraulicznego są niezwykle ciężkie. Zastosowanie nieodpowiednich elementów do podnoszenia (kolucha, haki) może doprowadzić do ich zniszczenia i upadku ciężkich elementów. Spadające elementy mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Nigdy nie wyciągać jednostki udarowej z korpusu młota. Demontaż jednostki udarowej dopuszczalny jest wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych przez firmę Construction Tools GmbH. Naprawa jednostki udarowej przez ten personel jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem stosowania szelek zgodnych z zaleceniami firmy Construction Tools GmbH, w szczególności w trakcie: wyjmowania kompletnej jednostki udarowej. montażu lub demontażu elementów jednostki udarowej. Uwagi dotyczące modyfikacji urządzenia hydraulicznego OSTRZEŻENIE Modyfikacje urządzenia hydraulicznego Modyfikacje urządzenia hydraulicznego lub płyty mocującej mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Nigdy nie dokonuj modyfikacji urządzenia hydraulicznego lub płyty adaptacyjnej. Stosuj wyłącznie elementy oryginalne lub wyposażenie dodatkowe dopuszczone do eksploatacji przez Atlas Copco. Modyfikacje powodujące dodatkowe ryzyko mogą wymagać nowych procedur oceny zgodności. Szkody w środowisku, środki ostrożności UWAGA Zanieczyszczenie środowiska spowodowane olejem hydraulicznym Olej hydrauliczny powoduje trwałe zanieczyszczenie środowiska. Wyciek oleju hydraulicznego prowadzi do zanieczyszczenia wód gruntowych i ziemi. Może to prowadzić do uszkodzenia biosfery. Zebrać olej hydrauliczny, który wyciekł, w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W przypadku małych wycieków zastosować środek absorpcyjny (w nagłych przypadkach wykorzystać ziemię). W przypadku większych wycieków zebrać olej hydrauliczny. Należy zapobiec przedostaniu się oleju do podłoża lub dojścia do lustra wody lub wodociągów. Zebrać zanieczyszczony środek absorpcyjny lub ziemię w wodoszczelnych zbiornikach i szczelnie je zamknąć. Skontaktować się z podmiotami wyspecjalizowanymi w utylizacji odpadków. Należy zlikwidować substancje niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14

15 EC 100T, 120T, 135T INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Opis elementów urządzenia Ilustracja przedstawia wszystkie główne komponenty urządzenia hydraulicznego. Wygląd rzeczywisty może nieco odbiegać od tej ilustracji. I A D B C E H. Narzędzie robocze jest przytrzymywane i prowadzone wraz z tłokiem udarowym przez korpus urządzenia. I. Pokrywa osłania wypełniony azotem (N 2) akumulator tłokowy oraz mechanizm sterujący. Zasada działania Poniżej zamieszczono uproszczony opis zasady działania młota hydraulicznego: Przewód ciśnieniowy»p«dostarcza olej pod ciśnieniem roboczym z maszyny roboczej do młota hydraulicznego. Przewód ciśnieniowy zbiornika hydraulicznego»t«umożliwia powrót oleju do zbiornika maszyny roboczej. Istotnym elementem akumulatora jest bijak poruszający się w górę i w dół cylindra. Przesunięcie się bijaka do dolnego położenia oznacza uderzenie w narzędzie robocze. Energia kinetyczna tłoka jest przenoszona przez narzędzie robocze jako uderzenie w rozdrabniany materiał. H G F A. Młot hydrauliczny jest zamocowany do maszyny roboczej za pośrednictwem płyty mocującej. Płyta mocująca nie należy do zakres dostawy młota hydraulicznego. B. Przewód zbiornika»t«c. Przewód ciśnieniowy»p«d. Zawór jednokierunkowy odpowietrzenia komory udarowej E. Korpus osłania jednostkę udarową. F. Otwór narzędzia roboczego Zaślepka zabezpieczająca G. Narzędzie robocze może zostać w razie potrzeby wymienione. Narzędzie robocze nie należy do zakres dostawy młota hydraulicznego. 15

16 INFORMACJE OGÓLNE EC 100T, 120T, 135T Znaki / etykiety OSTRZEŻENIE Brakujące etykiety ostrzegawcze Tabliczka znamionowa oraz etykiety umieszczone na urządzeniu hydraulicznym zawierają istotne informacje dotyczące urządzenia oraz bezpieczeństwa pracowników. Brakująca etykieta ostrzegawcza może zwiększyć zagrożenie personelu. Wszystkie symbole oraz etykiety muszą być zawsze czytelne. Niezwłocznie wymień wszelkie uszkodzone tabliczki znamionowe i symbole. Zamówienia nowych tabliczek znamionowych oraz symboli dokonaj wykorzystując listy części zamiennych. Tabliczka znamionowa Construction Tools GmbH Etykiety Moc akustyczna WA xxx db Ostrzeżenie transportowe Symbol smarowania Etykieta zawiera maksymalną moc akustyczną zgodnie z dyrektywą UE numer 2000/14/EC. Nigdy nie podnoś młota za element zabezpieczający w trakcie transportu. Element ten nie jest przystosowany do podnoszenia urządzenia, w trakcie próby podnoszenia jego pęknięcie spowoduje upadek młota hydraulicznego. Etykieta służy oznaczeniu punktu smarowania. A B C D E F G H A. Model B. Rok budowy urządzenia hydraulicznego C. Maksymalne ciśnienie robocze D. Masa urządzenia hydraulicznego E. Numer seryjny F. Nazwa i adres producenta G. Obecność symbolu ostrzegawczego oraz symbolu książki informuje o konieczności zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa i Eksploatacji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia hydraulicznego. Szczególną uwagę zwróć na rozdziały poświęcone bezpieczeństwu pracy. H. Symbol CE oznacza, że urządzenie hydrauliczne zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami UE. Ciśnienie gazu Gasdruck nur bei betriebswarmem Hammer prüfen! Only check the gas pressure when the hammer is at operating temperature! Ne contrôler la pression d azote que si le marteau est à température de service! Controllare la pressione del gas solo a mortello a temperature d esercizio! Controlar la presión del gas sólo con el martillo a temperatura de régimen! Znaki Etykieta zawiera informację dotyczącą ciśnienia gazu. Kontrolą ciśnienia przeprowadzaj po osiągnięciu przez urządzenie temperatury roboczej. 16

17 EC 100T, 120T, 135T INFORMACJE OGÓLNE Zastosowania urządzenia Zdejmowanie opakowania Czynność Ogólne prace budowlane Wyburzanie Otwory w skałach/kruszenie Gwarancja Zastosowanie Wykonywanie rowów instalacyjnych, wykonywanie fundamentów Beton ciężko zbrojony, wyburzanie budynków elektrowni oraz mostów Wstępne odkrywanie Zasadnicze odkrywanie, wyrównywanie podłoża pod fundamenty Usuń wszelkie materiały opakowania. Odpadki zlikwiduj zgodnie z przepisami. Sprawdź kompletność dostawy. Sprawdź czy nie są widoczne uszkodzenia. W przypadku ustalenia jakichkolwiek uszkodzeń, skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Klienta / Dealerem firmy Atlas Copco. Zakres dostawy Roszczenia gwarancyjne zostaną odrzucone w przypadku: Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem Zaniechania lub nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji Zastosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych Wykorzystania nieatestowanych komponentów Uszkodzenia wynikające z zużycia Specjalnych zastosowań bez zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego składowania Dokonania zmian bez porozumienia z producentem Zestaw młota hydraulicznego składa się z następujących elementów: Młot hydrauliczny Sprawdzian zużycia dolnej tuleji narzędziowej Instrukcja Bezpieczeństwa i Eksploatacji Lista części zamiennych Deklaracja Zgodności UE Zamówione wyposażenie dodatkowe: Narzędzie robocze Przewody Skrzynka serwisowa Zamówione wyposażenie specjalne: np. płyta przejściowa ze śrubami imbusowymi oraz kompletem podkładek blokujących np. płyta mocująca do wykonania płyty przejściowej wraz ze śrubami imbusowymi oraz kompletem podkładek blokujących np. hydrauliczne złącza do maszyny roboczej np. pierścień ustalający bijaka np. Sprawdzian zużycia górnej tuleji narzędziowej 17

18 TRANSPORT EC 100T, 120T, 135T TRANSPORT OSTRZEŻENIE Przewrócenie się podnośnika / przewrócenie się urządzenia hydraulicznego Masa urządzenia hydraulicznego jest bardzo duża. Przewrócenie się podnośnika oraz/lub przewrócenie się lub upadek urządzenia hydraulicznego może spowodować poważne obrażenia ciała i straty materialne. Transport urządzenia może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem podnośnika o nośności odpowiedniej do masy urządzenia hydraulicznego. Podnoszenie urządzenia może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem elementów podnoszących (liny, łańcuchy, szekle) o nośności odpowiedniej no podnoszonej masy. Upewnij się, że pod przenoszonym urządzeniem lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne osoby. OSTRZEŻENIE Upadek jednostki udarowej W przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia przez płytę adaptacyjną lub urządzenie zabezpieczające w przypadku transportu, jednostka udarowa może wysunąć się z obudowy młota. Upadnięcie jednostki udarowej może spowodować poważne obrażenia ciała i straty materialne. Nigdy nie transportuj młota hydraulicznego bez zamocowanej płyty adaptacyjnej lub transportowego urządzenia zabezpieczającego. Po wymontowaniu płyty adaptacyjnej natychmiast zamocuj transportowe urządzenie zabezpieczające. Jednostka udarowa nie może poruszać się w obudowie młota nawet po zamontowaniu transportowego urządzenia zabezpieczającego. Przesuwanie się jednostki udarowej może doprowadzić do zniszczenia transportowego urządzenia zabezpieczającego. W przypadku stwierdzenia braku podkładki elastycznej zastosuj np. blok drewna. Umożliwi to unieruchomienie jednostki udarowej w obudowie młota na czas transportu. Natychmiast wymień uszkodzone transportowe urządzenie zabezpieczające. Zamów nowe transportowe urządzenie zabezpieczające wykorzystując listy części zamiennych. Po wykorzystaniu przekaż urządzenie zabezpieczające do przechowywania w celu wykorzystania go w przyszłości. 18

19 EC 100T, 120T, 135T TRANSPORT OSTRZEŻENIE Upadek młota hydraulicznego Uszkodzenie uchwytu do podnoszenia może spowodować upadek młota hydraulicznego. Może to spowodować poważne obrażenia ciała i straty materialne. Przed podniesieniem młota hydraulicznego sprawdź uchwyt do podnoszenia. Nigdy nie podnoś młota za pomocą uchwytu, jeżeli: punkty kontrolne (A) są zużyte i nie wystają powyżej powierzchni lub punkty kontrolne (B) są zużyte i nie znajdują się poniżej powierzchni. A W przypadku ustalenia jakichkolwiek uszkodzeń uchwytu, skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Klienta / Dealerem firmy Atlas Copco. Transport za pomocą dźwigu Zabezpiecz urządzenie hydrauliczne za pomocą lin lub łańcuchów w sposób przedstawiony na ilustracji. B materiał jest zużyty do punktów kontrolnych (A, B). Powoli podnieś urządzenie hydrauliczne. Umieść urządzenie hydrauliczne na drewnianych belkach. Transport z wykorzystaniem wózka widłowego Eksploatacja dopuszczalna OSTRZEŻENIE Przewrócenie się urządzenia hydraulicznego Przewrócenie się urządzenia hydraulicznego oraz upadek z wózka widłowego może spowodować poważne obrażenia ciała. Ustaw urządzenie hydrauliczne na palecie. Przymocuj urządzenie do palety za pomocą odpowiednich pasów jak na poniższej ilustracji. Ustaw widelec wózka pod paletą tak, aby środek ciężkości znajdował się pomiędzy widelcami. Eksploatacja zabroniona uchwyt do podnoszenia jest wygięty na powierzchni uchwytu lub spawu widoczne są pęknięcia. 19

20 TRANSPORT EC 100T, 120T, 135T Ustaw widły wózka pod paletą tak, aby przewrócenie się urządzenia hydraulicznego nie było możliwe. Powoli podnieś paletę z urządzeniem hydraulicznym. Przetransportuj paletę z urządzeniem hydraulicznym do wybranego miejsca. Transport z wykorzystaniem samochodu ciężarowego OSTRZEŻENIE Przewrócenie / zsunięcie się urządzenia hydraulicznego Ześlizgnięcie się lub upadek urządzenia hydraulicznego z powierzchni transportowej ciężarówki może spowodować poważne uszkodzenia ciała. Przymocuj urządzenie do palety za pomocą odpowiednich odciągów (patrz ilustracja w rozdziale Transport za pomocą wózka widłowego). Umieść paletę z urządzeniem hydraulicznym na macie antypoślizgowej. Zabezpiecz urządzenie hydrauliczne do powierzchni załadunku za pomocą lin lub łańcuchów; użyj wszystkich dostępnych uchwytów transportowych. Zamocuj maszynę na palecie do przestrzeni ładunkowej w sposób przedstawiony na ilustracji. Zastosuj się do wszystkich obowiązujących krajowych/lokalnych przepisów dotyczących zabezpieczenia ładunku. 20

21 EC 100T, 120T, 135T INSTALACJA INSTALACJA OSTRZEŻENIE Nagły, niekontrolowany wyciek gorącego oleju hydraulicznego System hydrauliczny pracuje pod wysokim ciśnieniem. W przypadku rozszczelnienia się lub rozłączenia złączy hydraulicznych dojdzie do nagłego, niekontrolowanego wycieku oleju hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem. Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia hydraulicznego od układu hydraulicznego maszyny roboczej zredukuj ciśnienie w tym układzie (patrz rozdział Likwidowanie ciśnienia układu hydraulicznego). UWAGA Zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez olej hydrauliczny Olej hydrauliczny jest szkodliwy dla środowiska i nie może dostać się do gruntu lub wód gruntowych albo wodociągów. Zbierz wszystkie wycieki oleju hydraulicznego. Odpadki utylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Płyny eksploatacyjne/paliwa W trakcie pracy urządzenia hydraulicznego wykorzystywane są następujące płyny eksploatacyjne: Mineralny olej hydrauliczny Wszystkie rodzaje oleju hydraulicznego zalecane przez producenta maszyny roboczej nadają się także do zastosowania w urządzeniu hydraulicznym. Mimo to zwróć uwagę, czy olej spełnia wymagania klasy lepkości HLP 32 lub wyższej. W lecie oraz w gorącym klimacie stosuj oleje o klasie lepkości HLP68 lub wyższej. We wszystkich innych przypadkach stosuj się do zaleceń producenta maszyny roboczej. Optymalny zakres lepkości Maksymalna lepkość przy uruchamianiu Maksymalna temperatura oleju = cst = 2000 cst = 80 C Podczas użytkowania urządzenia hydraulicznego w niskich temperaturach, zastosowanie mają specjalne wymogi (szczegóły opisano w rozdziale Niska temperatura zewnętrzna) Sprawdź filtr oleju! Filtr oleju musi być zintegrowany w przewodach agregatu układu hydraulicznego. Maksymalna porowatość filtra oleju nie może przekraczać 50 mikronów, a filtr musi posiadać separator magnetyczny. Syntetyczne oleje hydrauliczne UWAGA Mieszane oleje hydrauliczne Nigdy nie mieszaj hydraulicznych olejów mineralnych z nie-mineralnymi! Zmieszanie nawet śladowych ilości oleju mineralnego z olejem syntetycznym może doprowadzić do uszkodzenia zarówno urządzenia, jak i maszyny roboczej. Oleje nie-mineralne tracą zdolność do biodegradacji. Stosuj wyłącznie jeden rodzaj oleju hydraulicznego. W przypadku stosowania oleju nie-mineralnego przekaż informację o typie oleju w przypadku zwrotu urządzenia do naprawy. Wymogi ochrony środowiska a także względy techniczne spowodowały, że stosowane aktualnie oleje hydrauliczne nie są klasyfikowane jako oleje mineralne typu HLS. Przed zastosowaniem oleju tego rodzaju zasięgnij porady producenta maszyny roboczej i upewnij się, że eksploatacja w wykorzystaniem takiego oleju jest dopuszczalna. Nasze urządzenia hydrauliczne są przystosowane do pracy z olejami mineralnymi. Przed zastosowaniem innych olejów dopuszczonych przez producenta maszyny roboczej prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta lub Serwisem firmy Atlas Copco. Po montażu i po każdej naprawie, urządzenie hydrauliczne poddawane jest serii testów roboczych na stanowisku testowym wykorzystującym olej mineralny. Smar W przypadku kontaktu z olejem i smarami stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa tych produktów. Płyny eksploatacyjne/paliwa Smar wysokotemperaturowy (ContiLube II) Smar Parker do pierścieni uszczelniających O-ring Gaz Numer części Azot techniczny, czystość 99, 8% Płyny eksploatacyjne/paliwa Butla z azotem, 2L Butla z azotem, 5L Numer części

22 INSTALACJA EC 100T, 120T, 135T Płyta adaptacyjna Dział Construction Tools GmbH oprócz standardowych płyt adaptacyjnych może również dostarczyć specjalne, płyty, umożliwiając ich dostosowanie do nietypowych konstrukcji. UWAGA Pęknięcia płyty adaptacyjnej Płyta adaptacyjna może pęknąć, jeżeli jej konstrukcja nie jest przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń. Tworząc konstrukcję płyty adaptacyjnej, oprócz masy urządzenia hydraulicznego należy uwzględnić także jego siłę działania, wpływ drgań itp. Konstrukcja płyty musi być zgodna z wszelkimi zasadami konstrukcyjnymi. Spawanie żeber usztywniających do płyty adaptacyjnej należy zlecić wykwalifikowanemu spawaczowi. Do konstrukcji płyty bazowej wykorzystano materiał EN10025-S355 J2G3. Żebra usztywniające powinny być specjalnie zakupione lub skonstruowane i wyprodukowane w taki sposób, aby idealnie pasowały do maszyny roboczej. Upewnij się, że żebra usztywniające są przyspawane do strony płyty montażowej oznaczone napisem "TOP". Umieść młot hydrauliczny na drewnianych belkach w zasięgu maszyny roboczej. Otwór serwisowy młota musi być skierowany ku górze. Usuń element zabezpieczający w trakcie transportu, utrzymujący wkładkę elastyczną (C) oraz element udarowy w korpusie młota. Na gwint śrub imbusowych (A), przed ich wkręceniem, zaaplikuj środek przeciwdziałający zapieczeniu. Powierzchnia styku łba śruby oraz podkładki blokującej (B) nie może być pokryta smarem. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obcięcia lub uszkodzenia palców i rąk Ostre krawędzie otworów oraz płaskie powierzchnie mogą zadziałać jak nożyce i doprowadzić do obcięcia części ciała. Nigdy nie sprawdzaj palcami otworów lub powierzchni montażowych. Ustaw płytę mocującą (D) i młot hydrauliczny zgodnie z ilustracją. A B C D Płyta adaptacyjna nie może uderzać w żadnym położeniu w trakcie pracy urządzenia hydraulicznego. Dział Construction Tools GmbH nie zajmuje się konstrukcją, wytwarzaniem lub sprzedażą żeber usztywniających płyt adaptacyjnych. Montaż płyty adaptacyjnej UWAGA Płyta mocująca może ulec poluzowaniu Płyta adaptacyjna może ulec poluzowaniu, jeżeli konstrukcja połączenia śrubowego nie uwzględnia przenoszonych obciążeń. Do montowania płyty adaptacyjnej lub płyty bazowej stosuj wyłącznie śruby imbusowe klasy 8. 8 oraz komplety podkładek blokujących załączone wraz ze śrubami. Każdą śrubę zabezpiecz parą podkładek blokujących (B). Dokręć śruby imbusowe (A) za pomocą klucza sześciokątnego. Dokręć śruby imbusowe (A) odpowiednim momentem dokręcania. Typ EC 100T EC 120T EC 135T Rozmiar klucza Moment dokręcania 390 Nm 1500 Nm 1500 Nm 22

23 EC 100T, 120T, 135T INSTALACJA Montaż urządzenia hydraulicznego do wysięgnika maszyny roboczej Montaż urządzenia do maszyny roboczej Mocowanie urządzenia do maszyny roboczej wymaga zaangażowania dwóch osób. Przed rozpoczęciem operacji ustal znaki i symbole służące do komunikacji w trakcie zakładania urządzenia. Obniż ramię maszyny roboczej do uchwytu na płycie adaptacyjnej. Ustawienie otworów w płycie adaptacyjnej (B) oraz w końcówce wysięgnika (A) przeprowadź komunikując się z pomocnikiem. Przełóż długą śrubę (C) przez otwory i dokręć nakrętkę. D A B OSTRZEŻENIE Obrażenia spowodowane uderzeniem Nagły manewr maszyny roboczej może spowodować uderzenie oraz zranienie pomagającego pracownika przez wysięgnik lub urządzenie hydrauliczne. W przypadku, gdy pomocnik znajduje się w zasięgu wysięgnika, manewrowanie wysięgnikiem musi być powolne i przewidywalne. Pomocnik powinien zawsze znajdować się w polu widzenia operatora. C Podnieś młot hydrauliczny (D). A B E F G Wysuwaj siłownik (E) końcówki wysięgnika, aż do momentu, gdy otwory w łączniku (F) pokryją się z otworami w płycie mocującej (B). Włóż śrubę łączącą (G) i dokręć nakrętkę. Powoli przesuń siłownik (E) końcówki wysięgnika do obu skrajnych położeń. W obu skrajnych położeniach ruch płyty mocującej nie może zostać zatrzymany ogranicznikami mechanicznymi. Jeżeli płyta mocująca została zatrzymana ogranicznikiem mechanicznym, skonsultuj się z Centrum Obsługi Klienta / Dealerem firmy Atlas Copco. 23

24 INSTALACJA EC 100T, 120T, 135T Złącza hydrauliczne UWAGA Wadliwa instalacja hydrauliczna Prawidłowa praca urządzenia hydraulicznego możliwa jest tylko wtedy, gdy instalacja hydrauliczna maszyny roboczej spełnia określone warunki. Nieodpowiednio zainstalowane przewody oraz ich niewłaściwe wymiarowanie mogą doprowadzić do przegrzania oleju i uszkodzenia urządzenia. Należy używać tylko i wyłącznie przewody hydrauliczne o odpowiednim rozmiarze, jak podano w instrukcji (szczegóły opisano w rozdziale Dane techniczne). Sprawdź rozmiary przewodów hydraulicznych aktualnych urządzeń zamontowanych na maszynie! Przewody ciśnieniowe oraz przewody agregatu hydraulicznego muszą mieć odpowiednią średnicę wewnętrzną oraz grubość ścian. Prowadzenie przewodów hydraulicznych musi wykluczać ich załamywanie się. Wyłącz maszynę roboczą. Zlikwiduj ciśnienie w systemie hydraulicznym zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i eksploatacji udostępnioną przez producenta maszyny roboczej. Jeżeli nie zastosowano szybkozłącz, zamknij wszystkie zawory odcinające instalacji wysięgnika. UWAGA Całkowite uszkodzenie urządzenia hydraulicznego Zabrudzone przewody hydrauliczne oraz złącza mogą spowodować przedostanie się do układu hydraulicznego urządzenia piasku, fragmentów materiału oraz zanieczyszczeń i spowodować jego trwałe i poważne uszkodzenie. Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych oraz złączy oczyścić je. Jeżeli nie zastosowano szybkozłącz, otwórz wszystkie zawory odcinające instalacji wysięgnika. Włącz maszynę roboczą. Utrzymaj przepływ oleju przez filtr maszyny roboczej przez około trzy minuty aby doprowadzić do oczyszczenia przewodów hydraulicznych. Odłącz przewody ciśnieniowe i zbiornika hydraulicznego. Zamontuj przewody ciśnieniowe i zbiornika hydraulicznego. Połącz przewody ciśnieniowe i zbiornika hydraulicznego. 24

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Frigidaire Fah12ej2t

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Frigidaire Fah12ej2t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Frigidaire Fah12ej2t