Instrukcje i podręcznik użytkownika D Link Dwl G650m Super G With Mimo

Instrukcje i podręcznik użytkownika D-Link DWL-G650M Super G with MIMO to kompletne źródło informacji na temat ustawień i funkcji urządzenia bezprzewodowego. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do konfiguracji i korzystania z urządzenia, w tym instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji, ustawiania i zarządzania siecią bezprzewodową oraz wyjaśnienia funkcji zawartych w urządzeniu. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony danych. Instrukcje i podręcznik użytkownika D-Link DWL-G650M Super G with MIMO są szczegółowym i wyczerpującym źródłem informacji na temat urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i podręcznik użytkownika D Link Dwl G650m Super G With Mimo

For several years, developed Intel Larrabee graphics cards have changed its destiny, and now proudly referred to coprocessors Xeon Phi. The June announcement gave a very rough idea of ​​their characteristics and applications (highly specialized servers and workstations). Now some details will be revealed.

Bboosters Xeon Phi will be available in versions with 57, 60 and 61 core. There are in general 64 computational units, but some of them will be disabled. Depending on the number of cores the cache size varies from 1. 8-1. 9 MB first level and 28-30, 5 MB second. The volume of onboard GDDR5 memory is 3, 6, and 8 GB.

Intel Xeon Phi device will operate on a low clock rate from 600-1100 MHz for the lower 57-core models with 3 and 6 GB of GDDR5, to the 630-1050 MHz or more for the older 60 — and 61-core board with 8 GB of RAM. Effective memory frequency will be in the range of 5-5. 5 GHz. Support for dynamic overclocking Turbo Boost will be provided by reasonable balance of …

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy D-LINK DI-524. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy D-LINK DI-524 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla D-LINK DI-524

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

D-LINK DI-524 INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI (1013 ko)
D-LINK DI-524 (4747 ko)D-LINK DI-524 CONFIGURATION (301 ko)D-LINK DI-524 QUICK INSTALLATION GUIDE (4541 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika D-LINK DI-524

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] D-Link AirPlus G DI-524TMPodrcznik uytkownikaVersion 2. 02Building Networks for PeopleSpis treciWymagania systemowe............................................................................ 4 Zlcza......................................................................................................... 6 Funkcje...................................................................................................... 6 Instalacja.................................................................................................... [... ] Port publiczny to ten, który jest widziany z zewntrz sieci (Internet), natomiast port prywatny jest wykorzystywany przez aplikacj na komputerze w sieci lokalnej. 23Schedule ­ harmonogram wedlug którego wybrane opcje Virtual Server bd uaktywniane.Przyklad: Masz serwer WWW, dla którego chcesz aby uytkownicy mieli zawsze dostp. Serwer (HTTP) znajduje si na komputerze o adresie IP192. 168. 0. 25, usluga http uywa portu 80, TCP. Name: Web Server Private IP: 192. 25 Protocol Type: TCP Private Port: 80 Public Port: 80 Schedule: always24Advanced > ApplicationsNiektóre aplikacje, takie jak gry internetowe, konferencje wideo czy telefonia internetowa, nawizuj wiele polcze. Ze wzgldu na zasad dzialania zapory, korzystanie z tych aplikacji wymaga dodatkowych zabiegów. Router DI-524 moe obslugiwa niektóre tego rodzaju aplikacje, dziki funkcji Applications. Special Application ­ zaznacz Enable aby uruchomi serwer t funkcj na routerze Name ­ Nazwa Trigger Port - (Wyzwalane przez) numer portu docelowego, przez który aplikacja nawizuje polczenie na pocztku dzialania. Trigger Type ­ rodzaj protokolu Public Ports - (Porty Publiczne) po wykryciu pakietu wyzwalajcego t funkcj, pakiety przychodzce skierowane do okrelonych w tym miejscu portów s,, przepuszczane" przez zapor. Public Type ­ Rodzaj protokolu uywanego przez aplikacj.25Uwaga! W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych moe korzysta tylko jeden komputer PC. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).26Advanced > Filters > IP FiltersFiltry w siei uywane s w celu przyznania bez zabronienia dostpu komputerom w sieci LAN do Internetu. Kontrolowanie ruchu wchodzcego i wychodzcego w sieci moe odbywa si przez adresy IP lub MAC, lub odcicie dostpu do okrelonych stron WWW. IP Filters ­ ogranicza dostp do Internetu tylko okrelonym adresom IP. IP Address ­ zakres numerów IP sieci LAN, którego dostp do sieci ma by ograniczony. Port Range ­ port lub zakres portów przez które lczno ma by zablokowana. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).27Advanced > Filters > URL BlockingFiltr stron internetowych uywany jest aby zablokowa komputerom w sieci lokalnej dostp do wybranych stron poprzez adres URL. Uniform Resource Locator) oznacza format adresowania zasobów (informacji, danych, uslug), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Jeli cz adresu URL zawiera blokowane slowo ­ strona do której si odnosi nie zostanie wywietlona. Keywords ­ wpisz slowa lub adresy URL, które maj by niedostpne. URL zawierajcy te slowa bdzie blokowany.Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).28Advanced > Filters > MAC FiltersMAC Filters uywane s aby zezwoli lub zablokowa dostp do Internetu komputerom w sieci lokalnej uywajc adresów MAC. Moesz wpisa wybrany adres MAC, jak i wybra adres z listy urzdze aktualnie podlczonych do routera. MAC Filters ­ wybierz Disabled MAC filters (wylacz filtry); Allow MAC( zezwalaj na dostp wybranym adresom) lub Deny MAC (nie zezwalaj na dostp podanym adresom MAC). ] Kliknij przycisk Dalej.Wló dyskietk do napdu (w tym przypadku oznaczonego liter A). Po zakoczeniu dzialania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posluy do uruchomienia tego samego kreatora na kadym z komputerów sieci. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Dalej.47Odczytaj informacje zamieszczone w poniszym oknie, a nastpnie kliknij Zakocz, co spowoduje zakoczenie dzialania Kreatora konfiguracji sieci.W celu zastosowania nowych ustawie naley zrestartowa komputer. W tym celu w nastpnym oknie kliknij przycisk Tak.W ten sposób zakoczona zostala konfiguracja tego komputera. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY D-LINK DI-524

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy D-LINK DI-524.

Pobierz instrukcje obsługi swojego produktu i inne ważne dokumenty

Wyświetl i pobierz dokumentację urządzenia.

Krok 1. Wybór produktu

EdytujEdytuj

Jak znaleźć model i numer seryjny?

Wybierz kategorię

Kategoria jest wymagana.

Wymagane wybranie produktu.

Wymagane wybranie typu produktu.

Wymagany numer seryjny.

Wprowadź numer modelu lub wybierz kategorię produktu*Pole wymagane

Jeśli nie posiadasz przeglądarki plików PDF, najpierw pobierz ją klikając w poniższy link:

Acrobat Reader

Instrukcje i podręcznik użytkownika D Link Dwl G650m Super G With Mimo

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i podręcznik użytkownika D Link Dwl G650m Super G With Mimo

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i podręcznik użytkownika D Link Dwl G650m Super G With Mimo