Instrukcje obsługi i instrukcja obsługi Brother Hl 600 Series

Instrukcja obsługi Brother Hl 600 Series jest dostarczana wraz z drukarką, aby ułatwić użytkownikom ustawienie i obsługę urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat budowy drukarki, podłączenia i instalacji oprogramowania, a także instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia. Instrukcja zawiera także informacje o wszelkich funkcjach i opcjach, które są dostępne w drukarce oraz wskazówki dotyczące konfigurowania i korzystania z nich. Instrukcja powinna być dokładnie przestudiowana przed rozpoczęciem użytkowania drukarki, aby uniknąć problemów i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje obsługi i instrukcja obsługi Brother Hl 600 Series

Brother drukarka wielofunkcyjna

Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć

Który przewodnik? Co w tym jest? Gdzie to jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa ProduktuPrzeczytaj najpierw ten przewodnik. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa przed skonfigurowaniem urządzenia. W tym przewodniku znajdziesz znaki towarowe i ograniczenia prawne. Drukowane/w pudełku
Przewodnik szybkiej instalacjiPostępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji urządzenia i instalacji installing Pełny pakiet sterowników i oprogramowania dla używanego systemu operacyjnego i typu połączenia. Drukowane/w pudełku
Przewodnik referencyjnyPoznaj podstawowe operacje faksowania, kopiowania i skanowania oraz podstawową konserwację urządzenia. Zobacz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Wydrukowano lub na płycie instalacyjnej Brother / w pudełku
Podręcznik użytkownika onlineTen przewodnik zawiera dodatkową zawartość Przewodnik referencyjny.

Oprócz informacji na temat funkcji drukowania, skanowania, kopiowania, faksowania, funkcji urządzenia mobilnego, operacji Brother ControlCenter i rozwiązywania problemów dostępne są inne przydatne informacje dotyczące korzystania z urządzenia w sieci.

Centrum rozwiązań Brother 1
Przewodnik mobilnego drukowania/skanowania dla Brother iPrint&ScanTen podręcznik zawiera przydatne informacje na temat drukowania z urządzenia mobilnego i skanowania z urządzenia Brother do urządzenia mobilnego po podłączeniu do sieci Wi-Fi®. Centrum rozwiązań Brother 1

Panel sterowania nadview

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.

MFC-L2710DW
 1. Przyciski jednodotykowe
  Przechowuj i przywołaj do ośmiu numerów faksów i telefonów.
  Aby uzyskać dostęp do zapisanych numerów One Touch faksu i telefonów 1-4, naciśnij przycisk One Touch przypisany do tego numeru. Aby uzyskać dostęp do zapisanych numerów faksów i telefonów wybierania jednodotykowego 5-8, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania przycisku.
 2. Przyciski funkcyjne
  Ponowne wybieranie/pauza: Naciśnij, aby wybrać ostatnio wybrany numer. Ten przycisk wstawia również pauzę podczas programowania numerów szybkiego wybierania lub podczas ręcznego wybierania numeru.
  Hook: Przed wybraniem numeru naciśnij przycisk Hook, aby upewnić się, że faks odpowie, a następnie naciśnij przycisk Start.
  Jeśli urządzenie znajduje się w trybie Faks/Tel (F/T) i podniesiesz słuchawkę telefonu zewnętrznego podczas dzwonka F/T (pseudo podwójnych dzwonków), naciśnij Odłóż słuchawkę, aby rozmawiać.
  WiFi (dla modeli bezprzewodowych):  Naciśnij przycisk WiFi i uruchom instalator sieci bezprzewodowej na swoim komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe między urządzeniem a siecią.
  Gdy kontrolka WiFi świeci, urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym. Gdy kontrolka Wi-Fi miga, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie łączenia się z bezprzewodowym punktem dostępowym.
 3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
  Wyświetla komunikaty pomocne w konfiguracji i korzystaniu z urządzenia. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie faksu, na wyświetlaczu LCD pojawi się:
  • za. Data i czas
  • b. Tryb odbioru
   Po naciśnięciu COPY na wyświetlaczu LCD pojawi się:
  • do. Rodzaj kopii
  • re. Liczba kopii
  • mi. Jakość
  • F. Kontrast
  • g. Współczynnik kopiowania
 4. Przyciski trybu
  • FAKS: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb FAKSU.
  • SCAN: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb SCAN.
  • COPY: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb kopiowania.
 5. Przyciski menu
  • Jasny: Naciśnij, aby usunąć wprowadzone dane lub anulować bieżące ustawienie.
  • Menu: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu programowania ustawień urządzenia
 6. Klawiatura numeryczna
  • Służy do wybierania numerów faksów i telefonów.
  • Użyj jako klawiatury do wprowadzania tekstu lub znaków.
 7. Włączanie / wyłączanie zasilania
  • Włącz urządzenie, naciskając przycisk
  • Wyłącz maszynę, naciskając i przytrzymując przycisk
  • Wyświetlacz LCD wyświetla [Wyłączanie] i pozostaje włączony przez kilka sekund przed wyłączeniem. Jeśli masz podłączony telefon zewnętrzny lub TAD, jest on zawsze dostępny.
 8. Zatrzymaj/Wyjdź
  1. Naciśnij, aby zatrzymać operację.
  2. Naciśnij, aby wyjść z menu.
 9. Start
  • Naciśnij, aby rozpocząć wysyłanie faksów.
  • Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie.
  • Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie dokumentów.
HL-L2390DW/DCP-L2550DW
 1. Włączanie / wyłączanie zasilania
  • Włącz urządzenie, naciskając przycisk button
  • Wyłącz maszynę, naciskając i przytrzymując przycisk
 2. Przyciski funkcyjne
  • Opcje kopiowania/skanowania: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do tymczasowych ustawień skanowania lub kopiowania.
  • WiFi (dla modeli bezprzewodowych): Naciśnij przycisk WiFi i uruchom instalator sieci bezprzewodowej na swoim komputerze.
  • Skanowanie: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb skanowania.
 3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
  Wyświetla komunikaty pomocne w konfiguracji i korzystaniu z urządzenia.
  Jeśli urządzenie znajduje się w trybie gotowości lub w trybie kopiowania, na wyświetlaczu LCD pojawi się:
  • za. Rodzaj kopii
  • b. Liczba kopii
  • C. Jakość
  • re. Kontrast
  • mi. Współczynnik kopiowania
 4. Przyciski menu
  • Menu: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu programowania ustawień urządzenia.
  • Jasny
   • Naciśnij, aby usunąć wprowadzone dane.
   • Naciśnij, aby anulować bieżące ustawienie.
  • OK: Naciśnij, aby zapisać ustawienia urządzenia lub Naciśnij, aby przewijać menu i opcje w górę lub w dół.
 5. Zatrzymaj/Wyjdź
  • Naciśnij, aby zatrzymać operację.
 6. Start
  • Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie.

Panel sterowania nadview

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58. png" alt="obraz 6" width="1071" height="314" data-ezsrcset="https://manuals. png 1071w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58-300x88. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58-1024x300. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58-768x225. png 768w" sizes="(max-width: 1071px) 100vw, 1071px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 768w"/>

 1. Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) (HL-L2395DW/MFC-L2750DW/MFC-L2750DWXL)
  Jeśli Twoje urządzenie z systemem Android™ obsługuje funkcję NFC, możesz drukować z urządzenia lub skanować dokumenty do urządzenia, dotykając nim symbolu NFC na panelu sterowania.
 2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z ekranem dotykowym (LCD)
  Uzyskaj dostęp do menu i opcji, naciskając je na ekranie dotykowym.
 3.  Przyciski menu
  • (Wstecz) Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.
  • (Home) Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.
  • (Anuluj) Naciśnij, aby anulować operację.
 4. Klawiatura numeryczna (przyciski numeryczne)
  Naciśnij cyfry na panelu dotykowym, aby wybrać numer telefonu lub faksu i wprowadzić liczbę kopii.
 5. Wskaźnik zasilania LED
  Dioda LED zapala się w zależności od stanu zasilania urządzenia.
 6. Włączanie / wyłączanie zasilania
  • Włącz urządzenie, naciskając przycisk
  • Wyłącz maszynę, naciskając i przytrzymując przycisk. Ekran dotykowy LCD wyświetla komunikat [Wyłączanie] i pozostaje włączony przez kilka sekund przed wyłączeniem.

Ekran dotykowy LCD ponadview

Powiązane modele:
HL-L2395DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW
MFC-L2750DWXL

Gdy wyświetlany jest ekran główny, naciśnij d lub c, aby wyświetlić inne ekrany główne.
Ekran główny wyświetla stan urządzenia, gdy urządzenie jest bezczynne. Po wyświetleniu ten ekran wskazuje, że urządzenie jest gotowe na następne polecenie.
Dostępne funkcje będą się różnić w zależności od modelu. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-7-51. png" alt="obraz 7" width="488" height="443" data-ezsrcset="https://manuals. png 488w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-7-51-300x272. png 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

 1. Data i czas
  Wyświetla datę i godzinę ustawione w urządzeniu.
 2. Tryby pracy
  • [Faks] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu faksu.
  • [Kopiuj] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu kopiowania.
  • [Skanuj] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu skanowania.
  • [Bezpieczne drukowanie] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji [Bezpieczne drukowanie].
  • [Web] Naciśnij, aby połączyć urządzenie Brother z usługą internetową.
  • [Aplikacje] Naciśnij, aby połączyć urządzenie Brother z usługą Brother Apps.
 3. Toner:
  Wyświetla pozostałą żywotność tonera. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Toner].
  Gdy kaseta z tonerem zbliża się do końca lub ma problem, na ikonie Toner pojawia się ikona błędu.
 4. [ustawienia]
  Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Ustawienia]. Jeśli włączono funkcję Secure Function Lock lub Setting Lock, na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona blokady. Aby skorzystać z Ustawień, musisz odblokować urządzenie.
 5. [Skróty]
  Naciśnij, aby utworzyć skróty do często używanych operacji, takich jak wysyłanie faksu, wykonywanie kopii, skanowanie i używanie Web Połącz.
  • Dostępne są trzy ekrany skrótów z maksymalnie czterema skrótami na każdym ekranie skrótów. Dostępnych jest łącznie 12 skrótów.
  • Aby wyświetlić inne ekrany skrótów, naciśnij d lub c.
Zapisane faksy

U góry ekranu wyświetlana jest liczba odebranych faksów w pamięci.

Ikona ostrzeżenia

Ikona ostrzeżenia pojawia się, gdy pojawi się komunikat o błędzie lub konserwacji; naciśnij obszar wiadomości, aby view go, a następnie naciśnij, aby powrócić do trybu gotowości.

Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD

Powiązane modele:
HL-L2395DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW
MFC-L2750DWXL

Naciśnij palcem wyświetlacz LCD, aby go obsługiwać. Aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich opcji, naciśnij dc lub ab na wyświetlaczu LCD, aby je przewijać.
Poniższe kroki wyjaśniają, jak poruszać się po zmianie ustawień urządzenia. W tym example ustawienie podświetlenia LCD zostanie zmienione z [Jasny] na [Średni].

Rozwiązywanie problemów

Skorzystaj z tej sekcji, aby rozwiązać problemy, które możesz napotkać podczas korzystania z urządzenia Brother.
Zidentyfikować problem
Nawet jeśli wydaje się, że masz problem z komputerem, większość problemów możesz rozwiązać samodzielnie. Najpierw sprawdź następujące elementy:

 • Przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo podłączony, a zasilanie urządzenia jest włączone.
 • Wszystkie pomarańczowe części ochronne maszyny zostały usunięte.
 • (Dla modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony, a jego wskaźnik połączenia miga.
 • Papier jest prawidłowo włożony do tacy papieru.
 • Kable interfejsu są bezpiecznie podłączone do urządzenia i komputera.
 • Sprawdź stan urządzenia na swoim urządzeniu lub w Brother Status Monitor na swoim komputerze.

Znajdź błądZnaleźć rozwiązanie

 • Zielona ikona wskazuje normalny stan czuwania.
 • Żółta ikona oznacza ostrzeżenie.
 • Czerwona ikona wskazuje, że wystąpił błąd.
 • Szara ikona wskazuje, że urządzenie jest w trybie offline.
 • Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uzyskać dostęp do rozwiązywania problemów firmy Brother webstrona.

Znajdź błąd

Korzystanie z wyświetlacza LCD

Znaleźć rozwiązanie

 1. Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD.
 2. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z Podręcznikiem Użytkownika Online: Komunikaty o błędach i konserwacji lub przejdź na stronę z często zadawanymi pytaniami i rozwiązywaniem problemów swojego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support. com.
Komunikaty o błędach i konserwacji

Informacje na temat najczęstszych komunikatów o błędach i konserwacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika online.
Do view Przewodnik Użytkownika Online i inne dostępne przewodniki, odwiedź support. com/manuals.

Zacięcia dokumentów i papieru

Komunikat o błędzie wskazuje, gdzie papier utknął w urządzeniu. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-12-23. png" alt="obraz 12" width="460" height="297" data-ezsrcset="https://manuals. png 460w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-12-23-300x194. png 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Komunikaty o błędach:

 1. Zacięcie dokumentu
 2. Zacięcie z tyłu
 3. Dżem dwustronny
 4. Taca dżemu
 5. Dżem w środku
  Zobacz komunikaty w Brother Status Monitor na swoim komputerze.

Rozwiązania dla połączeń bezprzewodowych

Jeśli nie możesz połączyć urządzenia Brother z siecią bezprzewodową, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Podręcznik użytkownika online: Wydrukuj raport WLAN
 • Podręcznik szybkiej obsługi: Alternatywna konfiguracja bezprzewodowa
  Do view Przewodnik Użytkownika Online i inne dostępne przewodniki, odwiedź

dodatek

Kieszonkowe dzieci
Gdy nadejdzie czas wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak toner lub bęben, na panelu sterowania urządzenia lub w Monitorze stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych do urządzenia, odwiedź www. html lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Brother.

Numer zamówienia dostaw będzie się różnić w zależności od kraju i regionu.

Kaseta z tonerem

Toner standardowy:
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
TN-730Około 1, 200 stron 1 2HL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/

MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL

 1. Przybliżona wydajność wkładu jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
 2. Jednostronne strony A4/Letter
Toner o wysokiej wydajności:
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
TN-760Około 3, 000 stron 1 2HL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/

MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL

 1. Przybliżona wydajność wkładu jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
 2. Jednostronne strony A4/Letter
Toner o bardzo wysokiej wydajności:
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
TN-770 (tylko USA)Około 4, 500 stron 1 2MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL
 1. Przybliżona wydajność wkładu jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
 2. Jednostronne strony A4/Letter
Zespół bębna
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
DR-730Około 12, 000 1 stron XNUMXHL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL

Około 12, 000 1 stron przy założeniu 4 strony na zadanie [strony AXNUMX/Letter simplex]. Na liczbę stron może mieć wpływ wiele czynników, w tym między innymi rodzaj i rozmiar nośnika.

Brother International Corporation
200 Przekraczania Bulwaru
Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 Stany Zjednoczone
Brother International Corporation (Kanada) Ltd. 1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Kanada H9B 3H6

Odwiedź nas na całym świecie Web www. brat. com

Dokumenty / Zasoby

Brother drukarka wielofunkcyjna [pdf] Podręcznik użytkownika
Drukarka wielofunkcyjna, HL-L2390DW, DCP-L2550DW, HL-L2395DW, MFC-L2710DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2750DWXL

Referencje

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Please read this manual thoroughly before using the printer.
Brother Laser Printer
HL-700 Series
User’s Guide
Keep this manual in a convenient place for quick and easy reference at all times.
I

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Shipment of the Printer If for any reason you must ship your Printer, carefully package the Printer to avoid any damage during transit. It is recommended that you save and use the original packaging. The Printer should also be adequately insured with the carrier. Warning When shipping the Printer, the DRUM UNIT assembly including the TONER CARTRIDGE must be removed from the Printer and placed in the plastic bag. Failure to remove and place it in the plastic bag during shipping will cause severe
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Laser Printer HL-700 Series User’s Guide (For USA & CANADA Only) For technical and operational assistance, please call: In USA 1-800-276-7746 (outside California) 714-859-9700 Ext. 329 (within California) In CANADA 1-800-853-6660 514-685-6464 (within Montreal) If you have comments or suggestions, please write us at: In USA Printer Customer Support Brother International Corporation 15 Musick Irvine, CA 92718 In CANADA Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1, ru
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
USER’S GUIDE Trademarks The Brother logo is a registered trademark of Brother Industries, Ltd. Apple, the Apple Logo, and Macintosh are trademarks, registered in the United States and other countries, and TrueType is a trademark of Apple Computer, Inc. Epson is a registered trademark and FX-80 and FX-850 are trademarks of Seiko Epson Corporation. Hewlett Packard is a registered trademark and HP LaserJet II, IIP, and IID are trademarks of Hewlett-Packard Company. IBM, IBM PC, and Proprinter are r
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Definitions of Warnings, Cautions, and Notes The following conventions are used in this User’s Guide: Warning Indicates warnings that must be observed to prevent possible personal injury. Caution! Indicates cautions that must be observed to use the printer properly or prevent damage to the printer. ✒ Note Indicates notes and useful tips to remember when using the printer. To Use the Printer Safely Warning After you have just used the printer, some internal parts of the printer are extremely
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
USER’S GUIDE TABLE OF CONTENTS REGULATIONS.................................................................................................................. vi CHAPTER 1 INTRODUCTION..................................................................................... 1–1 ABOUT THE GUIDEBOOKS........................................................................................... 1–1 Finding Out How to Use the Printer............................................................................... 1–
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
TABLE OF CONTENTS CHAPTER 5 MAINTENANCE...................................................................................... 5–1 REPLACING THE TONER CARTRIDGE....................................................................... 5–1 REPLACING THE DRUM UNIT...................................................................................... 5–6 ADJUSTING THE PRINT DENSITY............................................................................. 5–10 CLEANING THE PRINTER......................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
USER’S GUIDE REGULATIONS Federal Communications Commission Compliance Notice (For USA Only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmf
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
REGULATIONS Radio Interference (220-240 V Model Only) This printer complies with EN55022(CISPR Publication 22)/Class B. “ IEEE 1284 compliant ” Laser Safety (For 110–120 V Model Only) This printer is certified as a Class I laser product under the U. S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation. Since radiation emitted in
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
USER’S GUIDE Declaration of Conformity (For Europe) We, Brother International Europe Ltd., Brother House 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK. declare that this product is in conformity with the following normative documents. Safety: EN 60950, EN 60825 EMC: EN 55022 Class B, EN 50082-1 following the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC). Issued by: Bro
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
REGULATIONS For Finland and Sweden LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Varning – Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. IMPORTANT - For Your Safety To ensure safe operation the three-p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
USER’S GUIDE IMPORTANT - Wiring Information (For U. K. only) If the power cord supplied with this printer is not suitable for your electrical outlet, remove the plug from the mains cord and fit an appropriate three pin plug. If the replacement plug is intended to take a fuse then fit the same fuse as the original. If a moulded plug is severed from the power cord then it should be destroyed because a plug with cut wires is dangerous if plugged into a live socket outlet. Do not leave it where a chi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
CHAPTER 1 INTRODUCTION CHAPTER 1 INTRODUCTION ABOUT THE GUIDEBOOKS Finding Out How to Use the Printer You have two guidebooks for this printer. Read each guidebook in the following order: 1. Read the Quick Setup Guide to set up your printer and to ensure proper connection with your computer. It also contains information for installing the printer driver, fonts and Remote Printer Console Program. (HL-730 /730Plus series only) 2. Read the User’s Guide to get information about the following.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
USER’S GUIDE ABOUT YOUR PRINTER Printer Overview Paper Support Multi-Purpose Sheet Feeder Paper Guide Manual Feed Slot Top Cover Extension Support Wire Control Panel Output Tray Fig. 1-1 Front View ON 12 3 4 5 6 7 8 RS-422A/RS-232C Serial Interface Port (HL-730/730Plus series only) Power Switch Parallel Interface Port Power Cord Fig. 1-2 Rear View ✒ Note An RS-422A/RS-232C Serial Interface Port, containing an RS-422A/RS- 232C Slide Switch and DIP Switches for Serial setting is optionally availa
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
CHAPTER 1 INTRODUCTION System Requirements in Brother Printing Solution for Windows Check the following system requirements to setup and operate the printer in Brother Printing Solution for Windows: • IBM PC or compatible with 80486 SX or higher microprocessor • Parallel interface (or printer port) • 4 MB or more of memory (8 MB recommended) • 10 MB of space available on your hard disk for the printer driver and all fonts • Microsoft Windows 95 or Windows 3. 1/3. 11 Caution! The HL-720 series pri
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
USER’S GUIDE ❏ Remote Printer Console Program for DOS (For HL-730/730Plus series Only) The utility program, Remote Printer Console (RPC), is available on a floppy disk supplied with your printer. When you operate your computer in the DOS (Disk Operating System) environment, this program allows you to easily change the default settings of the printer such as fonts, page setup, emulations and so on. This program also provides a status monitor program, which is a Terminate-and-Stay Resident (TSR) p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
CHAPTER 1 INTRODUCTION ❏ Enhanced Memory Management The printer provides its own data compression technology in the printer hardware and the supplied printer driver software, which can automatically compress graphic data and font data efficiently into the printer’s memory. You can avoid memory errors and print most full page 600 dpi graphic and text data, including larger fonts, with the printer’s standard memory. ❏ Environment-Friendly Economy Printing Mode This feature will cut your printing
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
USER’S GUIDE OPERATING AND STORAGE ENVIRONMENT Please take note of the following before using the printer. Power Supply Use the printer within the specified power range. AC power: ±10% of the rated power voltage in your country Frequency: 50 Hz (220 V– 240 V) or 50/60 Hz (110–120 V) The power cord, including extensions, should not exceed 5 meters (16. 5 feet). Do not share the same power circuit with other high-power appliances, particularly an air conditioner, copier, shredder and so on. If it i
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
CHAPTER 1 INTRODUCTION Do not subject the printer to strong physical shocks or vibrations. Do not expose the printer to open flames or salty or corrosive gasses. Do not place objects on top of the printer. Do not place the printer near an air conditioner. Keep the printer horizontal when carrying. Do not cover the slots in the top cover. CHAPTER 1 –7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
CHAPTER 2 PAPER HANDLING CHAPTER 2 PAPER HANDLING PAPER SPECIFICATIONS The printer can handle paper that has the following specifications. Paper Type Paper Size Cut sheet A4, Letter, Legal, B5, A5, Executive, Custom size (70-216 x 127-356 mm, 2. 75-8. 5 x 5-14 inches) Envelopes DL, C5, COM-10, Monarch, 9” x 12” Post Card 70-216 x 127-356 mm, 2. 5 x 5-11 inches ® Organizer Day-Timer J, K, L, M 70-216 x 127-356 mm, 2. 5 x 5-11 inches Labels and 70-216 x 127-356 mm, 2. 5 x 5-14 inches T

Sterowniki i pliki do pobrania

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother

Zobacz pliki do pobrania

Instrukcje obsługi i instrukcja obsługi Brother Hl 600 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje obsługi i instrukcja obsługi Brother Hl 600 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje obsługi i instrukcja obsługi Brother Hl 600 Series