Lista części zamiennych Podręcznik Ge Wcsr2090g4cc

Lista części zamiennych Podręcznik Ge Wcsr2090g4cc jest idealnym narzędziem do wszelkiego rodzaju napraw i kontroli urządzeń. Zawiera szczegółowe informacje na temat części zamiennych, ich lokalizacji i instrukcje dotyczące ich instalacji i konserwacji. Podręcznik zawiera także wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu oraz szczegółowe informacje na temat napraw i konserwacji, które można wykonać samodzielnie. Lista części zamiennych Podręcznik Ge Wcsr2090g4cc jest bardzo przydatnym narzędziem dla osób, które chcą naprawiać i konserwować swoje urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Lista części zamiennych Podręcznik Ge Wcsr2090g4cc

Telewizory i wyświetlacze

Dostępne dla specjalistów w zakresie napraw urządzeń: wewnętrzne zasilacze, baterie i akumulatory, moduły DVD/Blu-ray — jeżeli ma zastosowanie — oraz moduły HD/SSD.

Powszechnie dostępne: zewnętrzne zasilacze i piloty zdalnego sterowania.

Zmywarki

Dostępne dla specjalistów w zakresie napraw urządzeń: silnik; pompa cyrkulacyjna i drenażowa; nagrzewnice i grzałki, w tym pompy ciepła (niezależne lub zintegrowane); orurowanie i powiązane wyposażenie, w tym wszystkie przewody giętkie, zawory, filtry i układy typu AquaStop; części strukturalne i wewnętrzne powiązane z układami drzwi (niezależne lub zintegrowane); płytki drukowane; wyświetlacze elektroniczne; przełączniki ciśnieniowe; termostaty i czujniki.

Powszechnie dostępne: zawiasy i uszczelki drzwi, inne uszczelki, ramiona spryskiwacza, filtry odpływu, prowadnice wewnętrzne i wyjmowane elementy z tworzywa sztucznego, np. kosze i pokrywy.

Pralki i suszarki/pralko-suszarki

Dostępne dla specjalistów w zakresie napraw urządzeń: silnik; układ przeniesienia między silnikiem i bębnem; pompy; amortyzatory i sprężyny; bęben, krzyżak bębna i powiązane łożyska kulowe (niezależne lub zintegrowane); nagrzewnice i grzałki, w tym pompy ciepła (niezależne lub zintegrowane); orurowanie i powiązane wyposażenie, w tym wszystkie przewody giętkie, zawory, filtry i układy typu AquaStop (niezależne lub zintegrowane); płytki drukowane; wyświetlacze elektroniczne; przełączniki ciśnieniowe; termostaty i czujniki.

Powszechnie dostępne: drzwi, zawiasy i uszczelki drzwi, inne uszczelki, blokady drzwi i wyjmowane elementy z tworzywa sztucznego, np. dozowniki detergentów. com/is/image/samsung/assets/global/support/eu/repair-guide-spare-parts/icon_parts_fridge2. png? $LazyLoad_Home_PNG$" alt="Lodówki" src="https://images. png? $312_N_PNG$" alt="Lodówki" src="https://images. png? $312_N_PNG$"/>

Lodówki

Dostępne dla specjalistów w zakresie napraw urządzeń: termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła.

Powszechnie dostępne: uchwyty drzwi, zawiasy drzwi, półki i kosze, uszczelki drzwi.

GOSPODARKA CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

Gospodarka częściami zamiennymi dotyczy tego, w jak usystematyzowany i ustrukturyzowany sposób trzeba się obchodzić z częściami zamiennymi, aby umożliwić wydajne zarządzanie zapasami prowadzące do zwiększonej dostępności i zmniejszające ilość nakładów kapitałowych.

Utrzymanie ruchu skutkuje często jakąś formą rozchodu materiałów. Awaria często pociąga za sobą poważne problemy, które mogą się nasilić, jeśli części zamienne nie są dostępne.

Brak części zamiennych oznacza ryzyko przestoju z przyczyn wewnętrznych, co może doprowadzić do niższej jakości produktów, spowodować emisje niebezpieczne dla środowiska/otoczenia i stworzyć zagrożenie dla załogi. Prowadzi to zazwyczaj do nagromadzenia nadmiernej liczby części zamiennych, co często skutkuje wielkimi nakładami kapitałowymi. Możliwe, że planowanie rozchodu części zamiennych okaże się trudne, gdyż zależy ono od zmiennego zapotrzebowania. Ważne jest zatem, żeby posiadać odpowiedni zapas części zamiennych na miejscu. Zmniejsza to przestoje w produkcji z przyczyn wewnętrznych i upraszcza utrzymanie ruchu urządzeń. Celem gospodarki częściami zamiennymi jest zapewnienie możliwie najniższych kosztów całkowitych.

Koszt całkowity obejmuje zapasy, administrację i różne formy kosztów spowodowanych brakami.

Piramida pokazuje różne aspekty zarządzania częściami zamiennymi

WIZJA

PRZYKŁAD GOSPODARKI CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
 • Wybrane metody i systemy oraz wszystkie osoby zatrudnione muszą współgrać i współpracować ze sobą w celu osiągnięcia efektywnych kosztowo zapasów części zamiennych.
 • Mamy przejrzyste i konkretne kluczowe wskaźniki efektywności, które odzwierciedlają to, jak wdrażamy metody pracy i oszczędności kosztów w magazynie.
 • Gospodarka częściami zamiennymi to istotny czynnik zwiększenia dostępności w obszarze produkcji.
 • Pracujemy w sposób ustrukturyzowany, aby zapewnić należyty porządek w magazynach, gdzie oznakowanie obiektów jest również przejrzyste i funkcjonalne

STRATEGIA

PRZYKŁAD GOSPODARKI CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
 • Obiekty (artykuły) są zapisane i dowiązane przez pracowników technicznych do obiektów w systemie CMMS. Pobranie obiektów zużywalnych i części zapasowych zapisuje się bezpośrednim dowiązaniem do odpowiedniej pracy w systemie CMMS.
 • W celu optymalizacji składowania wykorzystujemy ocenę zapotrzebowania i klasyfikację obiektów, żeby stwierdzić, czy części zamienne powinny być składowane lub nabywane, kiedy pojawi się taka potrzeba.

CELE I KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Celem prowadzenia gospodarki częściami zamiennymi jest zapewnienie możliwie najniższych kosztów całkowitych, nie zaburzając przy tym dostępności.

Wysoki poziom dostępności wymaga, żeby części zamienne były dostępne lub żeby czas ich dostarczenia był możliwie najkrótszy. Jeśli występują jeszcze awarie, trzeba je zidentyfikować i skorygować możliwie najszybciej. Koszt całkowity obejmuje koszty magazynowania, administracji i różne rodzaje braków.

Niektóre przykłady kluczowych wskaźników efektywności stosowanych w celu pomiaru gospodarki częściami zamiennymi to:

 • Ilość i wartość zapasów
 • Liczba zamówień awaryjnych
 • Wartość materiału zezłomowanego
 • Koszt całkowity (koszty magazynowania + koszty wynikające z braków)
 • Przestój z przyczyn wewnętrznych (spowodowany brakiem części zamiennych)
 • Koszty magazynowania
 • Wskaźnik obrotu (bez części zapasowych)

Ocena zapotrzebowania na części zamienne

Działania konserwacyjne i naprawcze często pociągają za sobą potrzebę wymiany części dostępnej w magazynie. Należy zatem składować wybrane części zamienne, aby uniknąć zbędnych przestojów z przyczyn wewnętrznych w produkcji spowodowanych długim czasem realizacji. Obiekty (artykuły) są zarejestrowane i dowiązane do obiektów w systemie, aby skrócić czas realizacji podczas zamawiania. W przypadku okresowych działań konserwacyjnych, takich jak utrzymanie ruchu ustalone zawczasu, części zamienne powinny zostać zamówione pod działanie planowe, a nie powinny być trzymane na stanie. Koszty trzymania zapasów na stanie należy zestawić z kosztami powstałymi na skutek ich braku, ale jest jeszcze kilka innych czynników, które muszą zostać wzięte pod uwagę w celu dokładnej oceny potrzeb.

Przykłady danych związanych z oceną potrzeb:

 • Statystyka zużycia
 • Współpraca z dostawcami
 • Zaangażowanie techników i kierowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu
 • Klasyfikacja części zamiennych

Klasyfikacja części zamiennych

W celu ułatwienia zadań związanych z optymalizacją zapasów obiekty podzielono na następujące kategorie:

Materiały zużywalne

 • Obiekty, których nie można uważać za części zamienne, a które mogą mieć wysoki wskaźnik zużycia lub niewielką wartość.

Zużywalne części zamienne

 • Obiekty standardowe takie jak czujniki, siłowniki czy zawory, które można zastosować do wielu rodzajów urządzeń; mają one często niewielką wartość i krótki czas dostawy.

Części zapasowe

 • Części zamienne składowane w celu uniknięcia długich i kosztownych przestojów. Mogą być drogie i często mają długi czas dostawy

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH I REJESTRACJA

Poniższy schemat procesu pokazuje obowiązki i procedury dotyczące zakupu i rejestracji części zamiennych w normalnych warunkach. Pracownik techniczny odpowiedzialny za przygotowanie odpowiada również za zapewnienie przygotowania części zamiennych dla linii lub urządzeń w wyznaczonym obszarze odpowiedzialności. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie utrzymaniem ruchu mogą zostać poproszone o udzielenie wspomagania w tej pracy.

AWARYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CZĘŚCI ZAMIENNE (obiekty niebędące na stanie)

Poniższy schemat pokazuje przydział obowiązków i procedur dotyczących zakupu i rejestracji części zamiennych w warunkach awaryjnych. Odpowiedzialność za zakupy awaryjne leży po stronie osób zarządzających utrzymaniem ruchu lub po stronie kierownika działu, podczas gdy gromadzenie faktów i składanie zamówień należy do obowiązków techników utrzymania ruchu, którzy mogą się zwrócić z prośbą o wspomaganie do osób zarządzających utrzymaniem ruchu. com/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2021/05/PL_EmergencySparePartsNeeds. webp? x27201" alt="Emergency spare Parts" width="7280" height="2600"/>

Czytasz dalej?
Przejdź do następnego rozdziału, aby przeczytać o PRZEMYŚLANE
ZARZĄDZANIE BHP
.

Kontynuuj

Download the pdf version!

Strona startowa wyszukiwarki części zamiennych

 
 Proszę wybrać opcję wyszukiwania
 
Szukiwanie części na podstawie numeru katalogowego lub nazwy
Szukanie części poprzez wyszukanie urządzenia
Szukanie części według zastosowania
 
Nawigacja na schemacie:
 
 
Znak firmowy wydawcy
Ochrona danych osobowych
1. Zoom
powiększanie lub pomniejszanie schematu
2. Numer elementu
klikając lewym przyciskiem zaznaczamy część na liście a z prawej strony ekranu wyświetlą się dodatkowe informacje
3. Wybór obszaru
Czerwona ramka pokazuje aktualnie wyswietlany obszar; klikając lewym przyciskiem na ramkę i naciskając klawisz myszy możemy zmieniać żądany obszar

Lista części zamiennych Podręcznik Ge Wcsr2090g4cc

Bezpośredni link do pobrania Lista części zamiennych Podręcznik Ge Wcsr2090g4cc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Lista części zamiennych Podręcznik Ge Wcsr2090g4cc