Obsługa skanera sieciowego Craftsman 25726

Obsługa skanera sieciowego Craftsman 25726 jest łatwa i szybka. Skaner sieciowy Craftsman 25726 jest łatwy w użyciu i można go połączyć z siecią bezprzewodową lub kablową. Skaner pozwala na szybkie skanowanie dokumentów i obrazów w celu tworzenia cyfrowych kopii. Skaner sieciowy Craftsman 25726 jest wyposażony w interfejs drukarki pozwalający na obsługę różnych rodzajów drukarek. Skaner sieciowy Craftsman 25726 posiada wbudowany port USB umożliwiający wygodne podłączenie do komputera. Skaner sieciowy Craftsman 25726 posiada również funkcję konwersji plików, która pozwala na przechowywanie skanowanych dokumentów i obrazów w różnych formatach. Skaner sieciowy Craftsman 25726 jest łatwy w obsłudze i zapewnia wygodne skanowanie dokumentów i obrazów.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa skanera sieciowego Craftsman 25726

Skonfiguruj zadania skanowania z drukarki lub użyj kamery urządzenia do przechwytywania dokumentów i zdjęć.

Skanowanie za pomocą drukarki HP (Windows, Mac)

Skonfiguruj zadania skanowania z drukarki lub użyj kamery komputera do przechwytywania dokumentów i zdjęć.

Uwaga:

Aby korzystać z wszystkich funkcji drukarki, należy utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto. Jeżeli aplikacjaHP Smart nie działa, należy pobrać aplikację HP Easy Start ze strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP, a następnie zainstalować pełną wersję sterownika.

Instalacja aplikacji HP Smart (Windows, Mac)

Zainstaluj aplikację HP Smart i skonfiguruj drukarkę na komputerze z systemem Windows lub macOS.

Wykonaj poniższe czynności w przypadku konfiguracji drukarki w sieci Wi-Fi.

 • Umieść drukarkę i komputer w pobliżu routera Wi-Fi.

 • Włącz sieć Wi-Fi na komputerze i połącz się z siecią. Jeśli komputer jest połączony z siecią za pomocą kabla Ethernet, tymczasowoodłącz kabel i użyj połączenia Wi-Fi podczas konfiguracji.

  Włącz funkcję Bluetooth na komputerze, aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

 1. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w systemie Microsoft w celu korzystania z aplikacji na wszystkich urządzeniach,zaloguj lub kliknij Nie, dziękuję, aby kontynuować.

  Uwaga:

  Przed pobraniem należy zakończyć połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

  W przypadku pierwszej konfiguracji aplikacji HP Smart trzeba utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto, abyuzyskać dostęp do wszystkich funkcji drukarki.

  W aplikacji HP Smart kliknij pozycję Dodaj drukarkę lub znak plus , aby wyszukać drukarkę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu dokończenia konfiguracji.

Jeżeli drukarka nie zostanie znaleziona podczas konfiguracji sieci Wi-Fi, na drukarce przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi, ponownie uruchom drukarkę, zamknij i ponownie otwórz aplikację HP Smart, a następnie spróbuj ponownie dodać drukarkę.

Korzystanie z opcji skanowania HP Smart

Zapisuj, udostępniaj i wysyłaj zeskanowane dokumenty za pomocą aplikacji HP Smart w systemie Windows lub Mac.

Skanowanie za pomocą aplikacji HP Smart (Windows, Mac)

Skanuj dokumenty i zdjęcia z drukarki, przechwytuj elementy przy użyciu kamery komputerowej lub użyj narzędzi skanowania zplikami zapisanymi w komputerze.

  Kliknij kafelek Skanuj na ekranie głównym aplikacji HP Smart.

  Jeśli wyświetlony zostanie ekran Pierwsze kroki, kliknij opcję Pierwsze kroki.

  Uwaga:

  Ekran Pierwsze kroki wyświetla się po wybraniu pozycji Skanuj, Importuj lub Aparat po raz pierwszy.

  Wybierz opcję z górnego paska menu.

   Skaner: Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Wybierz typ zadania skanowania,rozmiar, kolor i rozdzielczość, a następnie kliknij przycisk Skanuj w prawym dolnym rogu.Importuj: Wybierz zdjęcia zapisane na komputerze, aby zastosować obramowanie, a następnie użyj ustawień do edycji, drukowania i udostępniania.Aparat: Korzysta z kamery komputerowej lub kamery internetowej, aby przechwytywać, edytować i drukować lub udostępniać zdjęcie lubdokument.

   W oknie skanowania zmień ustawienia, takie jak plik źródłowy, ustawienia wstępne (typ dokumentu lub zdjęcia), rozmiar stronylub obszar skanowania, typ wyjścia i rozdzielczość dopasowane do zadania skanowania.

   Wybierz ikonę Automatyczne ulepszenia, aby włączyć lub wyłączyć funkcje ulepszenia.

    Automatyczne ulepszenia: Automatycznie rozjaśnia kolory i wyostrza kontrast obrazu.

    Automatyczna orientacja: Automatyczne obraca obrazy do ich prawidłowej orientacji.

    Kliknij przycisk Skanuj.

    Otworzy się podgląd skanu.

    Jeżeli zostanie otwarte okno Wykrywaj krawędzie, dostosuj obramowanie, klikając i przeciągając niebieskie kropki, a następnie kliknij Zastosuj.

    Wybierz jedną z następujących opcji i ustawień.

     Dodaj kolejną stronę, klikając przycisk + Dodaj.

     Przeciągnij i upuść obrazy, aby zmienić kolejność stron w skanie wielostronicowym.

     Kliknij ikonę Menu , aby edytować, zastąpić lub usunąć zeskanowane elementy.

     Kliknij ikonę Obróć , aby obrócić element.

     W oknie Edytuj dostosuj lub popraw plik przez przycinanie, zmianę koloru, obracanie lub dodawanie filtrów, tekstu i adiustacji, a następniekliknij przycisk Gotowe.

     Wybierz opcję, aby zapisać, wydrukować, udostępnić lub przefaksować plik skanu.

     Drukuj: Wyślij skan do drukarki.

     Zapisz: Domyślna lokalizacja zapisu zeskanowanych dokumentów to folder Dokumenty. Zdjęcia domyślnie są zapisywane w biblioteceObrazy. Można zapisać skan w domyślnej lokalizacji lub wybrać inny folder.

     Udostępnij: Umożliwia wysłanie skanu w wiadomości e-mail, udostępnienie na kontach w serwisach społecznościowych, takich jakTwitter, Facebook lub Instagram, albo zapisanie skanu na koncie w pamięci w chmurze, np. Box lub OneDrive. Możliwe jest teżużycie innej aplikacji ze sklepu Windows lub Mac.

     Skróty: Umożliwia utworzenie lub użycie istniejącego skrótu do drukowania, wysyłania w wiadomości e-mail lub zapisywania zeskanowanychplików do kont w chmurze.

     Faksowanie: Umożliwia wysłanie skanu za pomocą faksu.

     W oknie Zapisz lub Udostępnij zmień nazwę pliku, typ pliku i ustawienia stopnia kompresji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

     Zapisywanie skanu jako jedno- lub wielostronicowego pliku PDF (Windows, Mac)

     Użyj aplikacji HP Smart, aby utworzyć plik PDF z zeskanowanym dokumentem.

      Kliknij przycisk Wprowadzenie.

      Uwaga:

      Ekran Pierwsze kroki zostanie wyświetlony po wybraniu opcji Skanuj, Importuj lub Aparat po raz pierwszy.

       Skaner: Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Wybierz typ zadania skanowania,Importuj: Wybierz zdjęcia zapisane na komputerze, aby zastosować obramowanie, a następnie użyj ustawień do edycji, drukowania i udostępniania.Aparat: Korzysta z kamery komputerowej lub kamery internetowej, aby przechwytywać, edytować i drukować lub udostępniać zdjęcie lub

       Dostosuj obramowanie, klikając i przeciągając niebieskie kropki, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

       W przypadku dokumentów wielostronicowych kliknij przycisk + Dodaj w oknie Podgląd, aby wrócić do okna Skanuj. Umieść następną stronę na szybie skanera lub zrób jej zdjęcie aparatem.

       Powtarzaj ten proces, aż do zeskanowania wszystkich stron dokumentu.

       W oknie Podgląd kliknij przycisk Zapisz lub Udostępnij, a następnie zmień nazwę pliku i wybierz z listy typu plików pozycję Podstawowy plik PDF.

       Kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać plik PDF w folderze na komputerze, lub kliknij pozycję Udostępnij, aby wysłać go pocztą e-mail lub udostępnić w inny sposób.

       Wysyłanie skanów pocztą e-mail (Windows, Mac)

       Użyj aplikacji HP Smart, aby wysłać zeskanowany dokument lub zdjęcie pocztą e-mail.

        Skonfiguruj osobiste konto poczty e-mail w zainstalowanej aplikacji Poczta na komputerze.

         Windows: Otwórz aplikację Poczta, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycje. Wybierz dostawcę usług, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło do konta, aby zakończyć konfigurację.

         Mac: Otwórz aplikację Poczta, a następnie kliknij pozycje. Wybierz dostawcę usług, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło do konta, aby zakończyć konfigurację.

          Dopasuj krawędzie za pomocą okręgów znajdujących się na rogach zaimportowanego lub przechwyconego elementu, a następnie kliknijprzycisk Zastosuj.

          W oknie Podgląd kliknij pozycję Udostępnij, zmień nazwę pliku, typ pliku i stopień kompresji, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

          Kliknij pozycję Poczta.

          Zostanie otwarta wiadomość e-mail z załączonym plikiem.

          Wprowadź adres e-mail w polu Do, a następnie kliknij pozycję Wyślij.

          Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (Windows, Mac)

          Użyj automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i ustawień w programie HP Smart dla systemów Windows i macOS, aby zeskanowaćdokumenty dwustronne i zapisać je w jednym pliku PDF.

           Załaduj dokument dwustronny do automatycznego podajnika dokumentów.

           W menu Źródło wybierz opcję Podajnik dokumentów.

           Kliknij przycisk Skanuj.

           Po zeskanowaniu z jednej strony wyjmij z podajnika wyjściowego.

           Bez odwracania lub zmiany kolejności załaduj strony z powrotem do podajnika dokumentów o tej samej krawędzi prowadzącej. Byćmoże trzeba będzie najpierw obrócić strony.

           Kliknij opcję +Dodaj, aby zeskanować po drugiej stronie.

           W oknie podglądu przeciągnij i upuść strony w preferowanej kolejności.

           Kliknij przycisk Zapisz, a następnie wybierz opcję Podstawowy plik PDF jako typ pliku, aby zapisać dokument jako pojedynczy plik PDF.

           Skanowanie za pomocą drukarki HP (Android, iOS)

           Skonfiguruj zadania skanowania z drukarki lub użyj aparatu urządzenia przenośnego do przechwytywania dokumentów i zdjęć.

           Zainstaluj aplikację HP Smart (Android, iOS)

           Zainstaluj aplikację HP Smart na urządzeniu przenośnym z systemem Android lub iOS.

            Umieść drukarkę w pobliżu routera Wi-Fi podczas konfigurowania połączenia bezprzewodowego.

            Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

            Pobierz aplikację HP Smart z 123. com.

            W przypadku pierwszej konfiguracji aplikacji HP Smart trzeba utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto, aby

            Włącz funkcję Bluetooth, aby ułatwić lokalizację drukarki podczas konfiguracji.

            Otwórz aplikację, aby skonfigurować drukarkę.

             Jeżeli drukarka została odnaleziona, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację.

             Jeżeli drukarka nie zostanie wyświetlona lub aby dodać kolejną drukarkę do aplikacji, kliknij znak plusa , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać drukarkę.

             Korzystanie z opcji skanowania HP Smart

             Zapisuj, udostępniaj i wysyłaj zeskanowane dokumenty za pomocą aplikacji HP Smart w systemie Android lub iOS.

             Skanowanie za pomocą aplikacji HP Smart (Android i Apple iOS)

             Skanowanie dokumentów i zdjęć z drukarki lub przechwytywanie elementów z aparatu telefonu lub tabletu.

              Wybierz jeden z poniższych kafelków skanowania z ekranu głównego aplikacji HP Smart.

               Skanowanie z drukarki: Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). W systemie Android dotknij ikonyUstawienia , aby wybrać źródło sygnału, rozdzielczość i kolor, a następnie dotknij pozycji Zamknij. W systemie iOS dotknij rozwijanego menu, aby wybrać rozmiar papieru, jakość i kolor, a następnie dotknij pozycji Gotowe.Skanowanie z kamery: Korzysta z aparatu w telefonie lub tablecie, aby przechwycić zdjęcie lub dokument, który można edytować, drukować lub udostępniać.

               Dotknij ikony Preferencje, aby włączyć lub wyłączyć funkcje ulepszeń, a następnie dotknij pozycji Gotowe.

               Wybierz opcję ustawienia wstępnego, a następnie dotknij pozycji Skanuj lub białe kółko, aby rozpocząć skanowanie.

               Jeżeli wyświetlony zostanie ekran Dostosowanie obramowania lub Wykrywaj krawędzie, dotknij pozycji Auto lub ręcznie dostosuj obramowanie, dotykając i przeciągając niebieskie kropki i dotknij pozycji Dalej.

               Wybierz jedną z następujących opcji i ustawień w oknie Podgląd.

                Dodaj kolejną stronę, dotykając pozycji + Dodaj.

                Dotknij obrazów i przeciągnij je, aby zmienić kolejność stron w skanie wielostronicowym.

                Dotknij ikony Menu , aby edytować, zastąpić lub usunąć zeskanowane elementy.

                Dotknij ikony Obróć , aby obrócić element.

                Wybierz pozycję Podstawowy plik PDF, aby zapisać wszystkie zeskanowane strony w jednym pliku PDF, lub wybierz pozycję Obraz, aby zapisać każdy zeskanowany obraz jako osobny plik.

                W oknie Edytuj dostosuj lub popraw plik poprzez przycinanie, zmianę koloru, obracanie lub dodawanie filtrów i tekstu, a następnie dotknijpozycji Gotowe.

                Drukuj: Umożliwia wysłanie skanu do drukarki.

                użycie innej aplikacji ze Sklepu Windows.

                Zapisywanie skanu jako jedno- lub wielostronicowego PDF (Android, Apple iOS)

                Użyj aplikacji HP Smart, aby utworzyć plik PDF z zeskanowanym dokumentem.

                 Wybierz jeden z poniższych kafelków z ekranu głównego aplikacji HP Smart, aby uruchomić skanowanie.

                  Skanowanie z drukarki: Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). W systemie Android dotknij ikonySkanowanie z kamery: Korzysta z aparatu w telefonie lub tablecie, aby przechwycić zdjęcie lub dokument, który można edytować, drukować lub udostępniać.

                  Wybierz ustawienia wstępne, a następnie dotknij pozycji Skanuj lub przycisku białego kółka, aby rozpocząć skanowanie.

                  W przypadku dokumentów wielostronicowych dotknij pozycji + Dodaj, aby wrócić do etapu skanowania. Umieść następną stronę na szybie skanera lub zrób jej zdjęcie aparatem.

                  Dotknij pozycji Udostępnij/Zapisz (iOS) lub Zapisz (Android).

                  W razie potrzeby dotknij pozycji Typ pliku. Wybierz pozycję podstawowy PDF, dotknij strzałki wstecz, a następnie dotknij pozycji Udostępnij/Zapisz, aby wyświetlić opcje zapisu lub wysyłania pliku PDF.

                  Skanowanie do wiadomości e-mail za pomocą aplikacji HP Smart (Android i Apple iOS)

                  Użyj aplikacji HP Smart, aby wysłać zeskanowany dokument lub zdjęcie pocztą e-mail.

                   Skonfiguruj osobiste konto poczty e-mail w ustawieniach urządzenia przenośnego.

                    Android: Przejdź do Ustawienia, wybierz pozycję Konta lub Użytkownicy i konta, a następnie dotknij Dodaj konto. Wybierz dostawcę usług, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło do konta, aby zakończyć konfigurację.

                    Apple iOS i iPadOS: Przejdź do, a następnie dotknij pozycji Dodaj konto. Wybierz dostawcę usług, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło do konta, aby zakończyć konfigurację.

                     W oknie Podgląd dotknij pozycji Udostępnij/Zapisz (iOS) lub Udostępnij (Android).

                     Zmień ustawienia pliku, a następnie dotknij pozycji Udostępnij/Zapisz lub Udostępnij.

                     Dotknij pozycji Poczta.

                     Wprowadź adres e-mail w polu Do, a następnie dotknij pozycji Wyślij.

                     Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (Android, Apple iOS)

                     Użyj automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i ustawień w programie HP Smart dla systemów Android i iOS, aby zeskanować

                      Załaduj dokument dwustronny do automatycznego podajnika dokumentów.

                      Kliknij kafelek Skanuj przy użyciu drukarki na ekranie głównym aplikacji HP Smart.

                      W menu Źródło wybierz opcję Podajnik dokumentów.

                      Dotknij przycisku Skanuj.

                      Po zeskanowaniu z jednej strony wyjmij z podajnika wyjściowego.

                      Zeskanuj z drugiej strony.

                       Android: Dotknij ikony Wstecz, wybierz opcję Nie, dodaj obrazy, a następnie dotknij opcji Skanuj.

                       iOS: Dotknij opcji +Dodaj, a następnie dotknij opcji Skanuj.

                       W oknie podglądu dotknij opcji Zmień kolejność, przeciągnij i upuść strony w preferowanej kolejności, a następnie dotknij przycisku Gotowe.

                       Dotknij opcji Zapisz, a następnie wybierz opcję Podstawowy plik PDF jako typ pliku, aby zapisać dokument jako pojedynczy plik PDF.

                       Skanowanie za pomocą drukarki HP (Chromebook)

                       Skonfiguruj zadania skanowania za pomocą systemu Chrome OS lub użyj opcji Webscan, gdy drukarka jest podłączona do sieci.

                       Skanowanie z systemu Chrome OS (Chromebooki)

                       System Chrome OS umożliwia skanowanie dokumentów i zdjęć z urządzenia Chromebook.

                        Zaktualizuj komputer Chromebook do najnowszej wersji systemu Chrome OS.

                        Kliknij zegar w prawym dolnym rogu, a następnie kliknij ikonę Ustawienia.

                        Przewiń do dolnej części ekranu i kliknij opcję Zaawansowane.

                        W obszarze Drukowanie i skanowaniekliknij przycisk Skanuj.

                        Wybierz drukarkę, a następnie zmień ustawienia w menu po prawej stronie i w sekcji Więcej ustawień.

                        Skanowanie za pomocą Webscan (Chromebook)

                        W przypadku drukarek obsługujących funkcję skanowania można skanować dokumenty i zdjęcia za pomocą aplikacji Webscan przezsieć. Dodatkowe oprogramowanie i sterowniki nie są wymagane.

                         Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF).

                         UWAGA:

                         Nie wkładaj zdjęć do podajnika ADF, aby zapobiec uszkodzeniu zdjęć i drukarki.

                         Sprawdź, czy drukarka została podłączona do tej samej sieci, co komputer lub urządzenie przenośne.

                         Otwórz Ustawienia zaawansowane (EWS) w aplikacji HP Smart lub w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

                         Jeżeli pojawi się okno logowania lub certyfikatu, uzupełnij informacje, aby zakończyć otwieranie serwera EWS.

                          Jeżeli zostanie wyświetlony certyfikat zabezpieczeń witryny, kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć stronę domową drukarki.

                          Jeśli zostanie wyświetlone okno logowania, wpisz nazwę użytkownika admin, a następnie wpisz kod PIN z etykiety znajdującej się na spodzie lub tyle drukarki, albo hasło ustawione przez administratoradrukarki.

                          Kliknij przycisk Skanuj. Wyświetli się komunikat: Nie możesz używać tej funkcji, ponieważ została ona wyłączona.

                          Kliknij.

                          W przypadku pojawienia się monitu o przejściu do bezpiecznej strony z szyfrowaniem HTTPS wybierz pozycję OK lub Przekieruj na HTTPS.

                          Jeśli wyświetla się komunikat Połączenie nie jest prywatne, kliknij pozycje.

                          W ustawieniach administratora znajdź i zaznacz pole obok opcji Webscan lub Webscan z EWS, a następnie kliknij pozycje.

                          Wróć do menu Skanuj, wybierz preferencje skanowania, kliknij przycisk Rozpocznij skanowanie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapisać zeskanowany dokument.

                          Często zadawane pytania

                          Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

                          Czy dostępne są inne aplikacje lub narzędzia do skanowania?

                          Skorzystaj z innej aplikacji do skanowania w zależności od potrzeb. W przypadku obsługiwanych drukarek i urządzeń zainstalujoprogramowanie HP Scan, aby włączyć dodatkowe funkcje, takie jak skanowanie z drukarki, skanowanie dokumentów dwustronnychi tworzenie edytowanych plików skanu.

                           Oprogramowanie HP Scan (Windows, Mac): Przejdź na stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP i zainstaluj kompletne oprogramowanie i pakiet sterowników. Po zakończeniu konfiguracji drukarki otwórz oprogramowanie doskanowania.

                            Windows: W systemie Windows wyszukaj nazwę i numer modelu drukarki, aby uruchomić program HP Printer Assistant. Na karcie Skanowanie kliknij opcję Skanuj dokument lub zdjęcie, aby otworzyć program HP Scan.

                            Mac: Na liście Aplikacje otwórz aplikację HP Easy Scan. Kliknij menu rozwijane Skaner i wybierz drukarkę.

                            W zależności od drukarki oprogramowanie do skanowania obsługuje następujące funkcje:

                             Skanowanie z panelu sterowania drukarki do komputera lub do konta e-mail

                             Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (drukarki z automatycznym podajnikiem dokumentów)

                             Tworzenie edytowalnego pliku skanu za pomocą oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków

                             Funkcja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows: W systemie Windows odnajdź i otwórz narzędzie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Kliknij opcję Nowy skan, a następnie wybierz swoją drukarkę, aby zeskanować.

                             Program Paint w systemie Windows: W systemie Windows znajdź i otwórz program Paint. Kliknij Plik lub ikonę Menu, a następnie kliknij opcję Ze skanera lub aparatu fotograficznego.

                             Aplikacja Windows Scan: W systemie Windows wyszukaj i otwórz aplikację Windows Scan. Jeżeli aplikacji nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Scan (w języku angielskim), aby ją zainstalować.

                             Aplikacja Mopria Scan (system Android): Przejdź na stronę Google Play - Mopria Scan, aby zainstalować aplikację. Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na dostęp aplikacji do zdjęć, multimediów i plików na urządzeniuwybierz opcję Zezwól.

                             Apple Image Capture (Mac): Otwórz aplikację Image Capture z listy Aplikacje, kliknij nazwę drukarki na liście Urządzenia lub Udostępnione, a następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły, aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień skanowania.

                             HP MFP Scan do drukarek laserowych HP Laser MFP (Windows): Po zainstalowaniu pełnej wersji oprogramowania z , wyszukaj w systemie Windows i uruchom narzędzie HP MFP Scan. Kliknij opcję Szybkie skanowanie, aby zeskanować dokument lub zdjęcie bez zmiany ustawień, lub kliknij przycisk Zaawansowane skanowanie, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji i ustawień zadań skanowania.

                             Jak skanować z poziomu panelu sterowania drukarki?

                             Wybierz funkcję skanowania z panelu sterowania drukarki, a następnie wyślij skan do żądanej lokalizacji docelowej.

                             Niektóre funkcje skanowania trzeba najpierw skonfigurować w oprogramowaniu lub wbudowanym serwerze internetowym (EWS) drukarki. Funkcje skanowania różnią się w zależności od drukarki.

                              Skanuj do komputera: Pobierz aplikację HP Easy Start ze strony 123. com/setup i zainstaluj pełną wersję oprogramowania i sterowników. Przejdź do panelu sterowania drukarki, wybierz opcję skanowania,wybierz komputer, a następnie wyślij skan do komputera. W systemie macOS zeskanuj do komputera, używając aplikacji HP Smart.

                              Skanowanie do wiadomości e-mail: Na serwerze EWS lub używając kreatora funkcji Skanuj do wiadomości e-mail w oprogramowaniuHP, skonfiguruj miejsce docelowe poczty e-mail. Po zakończeniu konfiguracji przejdź do panelu sterowania drukarki, wybierzopcję skanowania, a następnie zeskanuj bezpośrednio z drukarki do miejsca docelowego poczty e-mail. Jeżeli drukarka nie maopcji e-mail na panelu sterowania, użyj aplikacji HP Smart lub HP Scan.

                              Skanowanie do folderu sieciowego: Na serwerze EWS lub używając kreatora funkcji Skanuj do folderu sieciowego w oprogramowaniuHP, skonfiguruj folder sieciowy. Po zakończeniu konfiguracji przejdź do panelu sterowania drukarki, wybierz opcję skanowania,a następnie zeskanuj bezpośrednio z drukarki do folderu sieciowego.

                              Skanowanie do portu SharePoint: Na serwerze EWS skonfiguruj miejsce docelowe SharePoint. Po zakończeniu konfiguracji przejdźdo panelu sterowania drukarki, wybierz opcję skanowania, a następnie zeskanuj bezpośrednio z drukarki do folderu SharePoint.

                              Skanowanie do pamięci USB: Podłącz dysk flash USB do portu USB drukarki. Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję skanowania,zeskanuj oryginał, a następnie zapisz skan na dysku USB.

                              Konfiguracja skanowania na panelu sterowania i instrukcje dla drukarek ENVY Inspire 7200, 7200e, 7900, 7900e, OfficeJet Pro8010, 8010e, 8020, 8020e, 8030, 8030e, 9010, 9010e, 9020 i 9020e: przejdź do Skanowania z panelu sterowania na drukarkach HP ENVY Inspire, OfficeJet Pro i Skanowanie za pomocą skrótów (aplikacja HP Smart).

                              Jak zapisać skan w formacie pliku tekstu do edycji?

                              Program HP Scan dla systemu Windows umożliwia zapisanie skanów jako tekst z możliwością edycji za pomocą optycznego rozpoznawaniaznaków (OCR).

                              Jak skanować wielostronicowe dokumenty dwustronne za pomocą pełnej wersji sterownika HP?

                              Do skanowania dokumentów dwustronnych użyj automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i aplikacji HP Scan dla systemu Windowslub HP Easy Scan dla systemu Mac.

                              Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (HP Scan dla systemu Windows)

                              Oprogramowanie HP Scan zostanie zainstalowane z pełną wersją sterownika. Zawiera ustawienia skanowania dokumentów dwustronnychi zapisywania ich w jednym pliku PDF.

                               Przejdź na stronę , aby pobrać aplikację HP Easy Start, i zainstaluj kompletne oprogramowanie i pakiet sterowników za pomocą aplikacji HP Scan.

                               W systemie Windows wyszukaj nazwę i numer modelu drukarki, aby uruchomić program HP Printer Assistant. Na karcie Skanowanie kliknij opcję Skanuj dokument lub zdjęcie, aby otworzyć program HP Scan.

                               Wybierz opcje.

                               W ustawieniach skrótów klawiaturowych wybierz opcję Podajnik dokumentów w przypadku załadowania w menu Źródło, a następnie wybierz pozycję 2-stronne (ręczne) w menu Strony.

                               Po zeskanowaniu pierwszych stron zostanie wyświetlony monit z instrukcjami dotyczącymi skanowania po drugiej stronie dokumentu.Kliknij przycisk OK, aby zeskanować po drugiej stronie.

                               Strony są automatycznie ułożone w odpowiedniej kolejności.

                               Wybierz opcję PDF jako typ pliku, wybierz lokalizację, do której zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

                               Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (HP Easy Scan dla systemu macOS)

                               Aplikacja HP Easy Scan dla systemu macOS zawiera ustawienia skanowania dokumentów dwustronnych i zapisywania ich w jednympliku PDF.

                                Przejdź na stronę , aby pobrać aplikację HP Easy Start, i zainstaluj kompletne oprogramowanie i pakiet sterowników za pomocą aplikacji HP EasyScan.

                                Na liście Aplikacje otwórz aplikację HP Easy Scan.

                                Kliknij menu Skaner i wybierz drukarkę.

                                W ustawieniach Ustawienia wstępne wybierz opcję Dokument w menu Typ, wybierz Podajnik dokumentów w menu Źródło, a następnie opcję Skanuj po obu stronach w obszarze Więcej opcji.

                                Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zeskanować po drugiej stronie.

                                Kliknij przycisk Wyślij, wybierz PDF w menu Format, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

                                Dlaczego nie mogę podłączyć drukarki bezprzewodowej lub skanować za pośrednictwem sieci?

                                Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodąsię, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

                                 Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następniesprawdź, czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działaprawidłowo. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

                                 Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić drukarkę i przełączyć ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzeniejest gotowe.

                                 Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona i że drukarka jest podłączonado tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony sieci bezprzewodowej lub przycisku jest wskaźnik, upewnij się, że się świeci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka jest odłączona odsieci.

                                 Ponownie podłącz drukarkę do sieci: Umieść drukarkę w zasięgu sygnału routera Wi-Fi, a następnie podłącz ją do sieci.

                                  Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfigurowanie, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

                                  Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk komunikacji bezprzewodowej przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymajprzycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać ponawiązaniu połączenia.

                                  Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-Fi  i przycisk zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniupołączenia.

                                  Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

                                  Wydrukuj raport z testu komunikacji bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klientaHP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

                                  Włącz funkcję Bluetooth w konfiguracji aplikacji HP Smart: Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym,aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

                                  Funkcja izolacji sieci bezprzewodowej może powodować wyświetlanie drukarki w trybie offline. Aby uzyskać więcej, skontaktujsię z producentem routera.

Discussion:

Obsługa skanera z poziomu MSAccess

(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa. )

Witam
Może ktoś z szacownych grupowiczów rozwiązał problem obsługi skanera z poziomu kodu VB.
Chodzi o gotową bazę (plus ocx, dll) którą mógłbym w jakimś stopniu wykorzystać do własnych celów.
Chodzi mi o proste narzędzie (jeden formularz) które zrobi preskan oraz pozwoli na zapisanie skanowanego dokumentu w odpowiednie miejsce dysku i w odpowiednim formacie.
Wszelkie dodatkowe opcje "fajerwerkowe" mile widziane.

Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Tomek

Post by Phantom
Witam
Może ktoś z szacownych grupowiczów rozwiązał problem obsługi skanera z poziomu kodu VB.

Ćwiczyłem to, ale efekty były mizerne. Zainstalowałem skaner sieciowy ADS-2600We a następnie importuję skany do pola typu "załącznik".
To działa.
Są płatne rozwiązania dla Accessa, ale niezbyt mi się podobały.

Znalazłem coś takiego:
http://www. viscomsoft. com/purchase. php? id=1
wygląda dobrze. Z uwagi na brak pomysłów pewnie skorzystam.
Pozdrawiam
Tomek

Post by Phantom
http://www.

Naprawdę wygląda nieźle. 99 EUR to jeszcze bez tragedii - daj znać - jak rezultaty.

Loading...

Skanery płaskie i szczelinowe HP

Skanery HP ScanJet w łatwy sposób pozwalają zmienić papierowy dokument w wersję cyfrową.

Rodzina urządzeń HP ScanJet

Firma HP zapewnia bogatą ofertę skanerów szczelinowych, skanerów płaskich oraz stacji roboczych do obsługi dokumentów.

Skanery szczelinowe

Idealne do skanowania dokumentów papierowych w formacie A4 oraz różnego rodzaju nośników płaskich o zróżnicowanych rozmiarach, w tym broszur, rachunków, wizytówek oraz laminowanych dokumentów (dowodów tożsamości, praw jazdy, kart kredytowych, itp. ).

Skanery płaskie

Idealne do skanowania wielu rodzajów dokumentów papierowych, dowodów osobistych, paszportów oraz książek i czasopism.

Rozwiązania Scanjet

Dowiedz się, jak wydajnie i sprawnie skanować dokumenty z wykorzystaniem skanerów HP.

Dzięki niewielkim wymiarom skanery szczelinowe firmy HP pozwalają zaoszczędzić cenną powierzchnię biurową i obsługują różne rodzaje nośników.

HP ScanJet Pro 2000 s2

Szybkie i profesjonalne skanowanie

 • Oprogramowanie HP Scan
 • Szybkość skanowania: 35 str. /min i 70 obrazów/min
 • Dzienny cykl pracy do 3500 stron
 • Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego
 • Łączność: USB 3. 0
 • 3 przyciski na panelu sterowania. Przycisk skanowania, anulowania i zasilania
 • Skaner szczelinowy w formacie A4
 • Certyfikat Kofax
 • Numer katalogowy: 6FW06A

HP ScanJet Pro 3000 s4

Szybkie i profesjonalne skanowanie dużych ilości dokumentów

 • Szybkość skanowania: 40 str. /min i 80 obrazów/min
 • Dzienny cykl pracy do 4000 stron
 • Czujnik ultradźwiękowy
 • Skanowanie do pamięci USB
 • Numer katalogowy: 6FW07A
 • HP ScanJet Pro N4000 snw1

  Szybkie skanowanie dużych, zróżnicowanych zadań

 • Łączność: USB 3. 0, Ethernet, WiFi, WiFi Direct
 • Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2, 8 cala (7, 1 cm)
 • Opcjonalne logowanie użytkownika z wykorzystaniem 4-cyfrowego kodu PIN
 • Numer katalogowy: 6FW08A
 • HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5
  • Oprogramowanie HP Scan Premium
  • Szybkość skanowania: 65 str. /min i 130 obrazów/min
  • Dzienny cykl pracy do 7500 stron
  • Automatyczny podajnik dokumentów na 80 arkuszy z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego
  • 2-wierszowy, 16-znakowy wyświetlacz LCD i przyciski
  • Numer katalogowy: 6FW09A

  HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3
  • Oprogramowanie HP Scan Premium
  • Szybkość skanowania: 75 str. /min i 150 obrazów/min
  • W zestawie oprogramowanie Kofax VRS 5. 1
  • Numer katalogowy: L2757A

  HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1
 • Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4, 3 cala (10, 9 cm)
 • Numer katalogowy: 6FW10A
 • Skanery płaskie HP zapewniają elastyczność skanowania dokumentów przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów, a także zdjęć, książek i materiałów o niestandardowych rozmiarach z wykorzystaniem szyby skanera.

  HP ScanJet Pro 2600 f1
 • Szybkość skanowania: 25 str. /min i 50 obrazów/min
 • Dzienny cykl pracy do 1500 stron
 • Automatyczny podajnik dokumentów na 60 arkuszy z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego
 • Łączność: USB 2. 0
 • 5 przycisków na panelu sterowania z funkcją skrótów
 • Skaner płaski w formacie A4
 • Numer katalogowy: 20G05A
 • HP ScanJet Pro 3600 f1
 • Szybkość skanowania: 30 str. /min i 60 obrazów/min
 • Dzienny cykl pracy do 3000 stron
 • Numer katalogowy: 20G06A
 • HP ScanJet Pro N4600 fnw1
 • Dzienny cykl pracy do 6000 stron
 • Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego
 • Skaner płaski w formacie Legal
 • Numer katalogowy: 20G07A
 • HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1
 • Szybkość skanowania: 50 str. /min i 100 obrazów/min
 • Dzienny cykl pracy do 8000 stron
 • Numer katalogowy: 20G08A
 • HP Digital Sender Flow 8500 fn2

  Szybki i bezpieczniejszy skaner sieciowy

 • Szybkość skanowania: 100 str. /min i 200 obrazów/min
 • Dzienny cykl pracy do 10 000 stron
 • Automatyczny podajnik dokumentów na 150 arkuszy z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego
 • Łączność: USB 2. 0, Ethernet.
 • Kolorowy ekran dotykowy z pełną wysuwaną klawiaturą o przekątnej 8 cali (20, 3 cm)
 • Najbezpieczniejszy skaner oferowany przez HP
 • Numer katalogowy: L2762A
 • HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2

  Szybki i bezpieczniejszy skaner sieciowy w formacie A3

 • Szybkość skanowania: 120 str. /min i 240 obrazów/min
 • Dzienny cykl pracy do 20 000 stron
 • Automatyczny podajnik dokumentów na 200 arkuszy z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego
 • Skaner płaski w formacie A3
 • Numer katalogowy: L2763A
 • Zapoznaj się ze szczegółami całej ofertyPrzekształć papierowy obieg dokumentów w cyfrowy

  Niezależnie od środowiska biznesowego w ofercie HP znajdziesz urządzenie skanujące odpowiednie do Twojego obiegu dokumentów.

  Opieka zdrowotna

  Dzięki dedykowanym skanerom HP specjaliści medyczni mogą zaoszczędzić czas, energię i koszty, bezpiecznie i niezawodnie skanując ważne dokumenty bezpośrednio na swoim biurku lub poprzez sieć. Często można spotkać dedykowane skanery w rejestracjach, w pokojach pielęgniarek, a także w działach księgowości. Skanery HP zapewniają wysoką jakość dokumentów i są zgodne z najważniejszymi rozwiązaniami EMR.

  Edukacja

  Nauczyciele i pracownicy administracji szkolnej mają wiele dokumentów, którymi muszą zarządzać — od wykazów i podań, aż po listy i arkusze ocen. Korzystanie jedynie ze skanerów wbudowanych w urządzeniach wielofunkcyjnych zmniejsza wydajność pracy i zakłóca dzień w szkole. Dzięki dedykowanym skanerom HP pracownicy szkół mogą łatwo i sprawnie uzyskiwać dostęp, przechowywać i udostępniać ważne dokumenty bez naruszania prywatności uczniów.

  Administracja rządowa

  W związku z tym, że instytucje rządowe przechodzą od zapełniania szaf dokumentami papierowymi do plików cyfrowych, muszą przestrzegać zmieniających się przepisów, a także zarządzać kosztami przechowywania i ograniczać wydatki. Użycie skanerów HP pozwala bezpiecznie i niezawodnie skanować ważne dokumenty bezpośrednio na biurku lub poprzez sieć z zachowaniem zgodności z przepisami i skomplikowanymi wymaganiami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji.

  Usługi prawnicze

  W kancelarii prawnej nie ma czegoś takiego jak nieważny dokument. Raporty, dokumenty wstępne, a nawet ewidencje materiałów docierają do biura i są wysyłane w bardzo szybkim tempie, a odpowiednie ich uporządkowanie i zapewnienie łatwości dostępu ułatwia osiągnięcie sukcesu. Dysponując dedykowanym skanerem HP na biurku, łatwo skanować dokumenty bezpośrednio po ich otrzymaniu i zapewnić możliwość ich wyszukiwania, udostępniania oraz zabezpieczenia.

  Finanse/ubezpieczenia

  Specjaliści finansowi nieustannie przetwarzają pokaźne ilości różnego rodzaju wrażliwych dokumentów, a od czasu wejścia w życie ustawy Sarbanesa-Oxleya (Euro-SOX dla rynków europejskich) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji jest jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie od tego, czy przetwarzasz faktury, dokumenty podatkowe, wnioski kredytowe lub podobne dokumenty, posiadanie dedykowanego skanera HP pozwala zwiększyć wydajność pracy, zaoszczędzić czas, ograniczyć koszty przechowywania i uprościć prowadzenie dokumentacji, dzięki czemu możesz bez przerw świadczyć najlepsze dostępne usługi.

  Małe firmy

  Małe i średnie firmy, konkurując na większym rynku, stają przed różnego rodzaju wyzwaniami. Aby sprostać tym wymaganiom, niewielkie przedsiębiorstwa, mniejsze pod względem liczby pracowników, lokalizacji i zasobów, muszą skupić się na dokładności, wydajności i doskonałej obsłudze. Właściciele i pracownicy małych firm korzystający z dedykowanych skanerów HP mogą uprościć zarządzanie dokumentami i zwiększyć efektywność pracy, skanując i porządkując dokumenty bezpośrednio ze swojego biurka, bez potrzeby przerywania codziennego przebiegu prac.

  1. Prędkość skanowania zmierzona przy rozdzielczości 300 dpi (w czerni, w skali szarości i w kolorze). Rzeczywista szybkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.
  2. Rozwiązanie HP EveryPage nosi nazwę HP Precision Feed w skanerach HP ScanJet wyprodukowanych przed majem 2013 r.
  3. Skanowanie z wykorzystaniem urządzenia przenośnego wymaga aplikacji HP JetAdvantage Capture. Do pobrania pod adresem hp. com/go/documentmanagement. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Może być mniejsza podczas aktywnych połączeń VPN. Skanowanie Wi-Fi Direct® wymaga podłączenia urządzenia przenośnego bezpośrednio do sieci Wi-Fi® skanera. Wi-Fi i Wi-Fi Direct są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.
  4. Na podstawie przeprowadzonego przez HP przeglądu funkcji zabezpieczających w konkurencyjnych drukarkach tej samej klasy, opublikowanego w 2016 r. HP oferuje zestaw funkcji zabezpieczeń, które mogą monitorować, wykrywać i automatycznie powstrzymać ataki, a następnie skontrolować integralność oprogramowania po ponownym uruchomieniu. Lista drukarek jest dostępna na stronie . Więcej informacji można znaleźć na stronie: www. com/go/printersecurityclaims

  Obsługa skanera sieciowego Craftsman 25726

  Bezpośredni link do pobrania Obsługa skanera sieciowego Craftsman 25726

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Obsługa skanera sieciowego Craftsman 25726