Podręcznik dla ekspertów Wyniki D Link Dcs 6113v

Podręcznik dla ekspertów D-Link DCS-6113V to kompendium wiedzy na temat konfiguracji i obsługi kamer IP D-Link DCS-6113V. Zawiera szczegółowy opis wszystkich funkcji i ustawień kamery oraz instrukcje krok po kroku dotyczące instalacji i konfiguracji. Podręcznik zawiera również porady dotyczące monitorowania i utrzymywania kamery w idealnym stanie oraz informacje na temat możliwości współdziałania kamery z innymi urządzeniami sieciowymi. Podręcznik jest przeznaczony dla osób zaawansowanych, które chcą w pełni wykorzystać wszystkie możliwości kamery DCS-6113V.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla ekspertów Wyniki D Link Dcs 6113v


NOWEFIO

NOWEFIO

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich.

Program obejmuje pięć priorytetów:

1.

Priorytet 1 Mikro inicjatywy

Dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym. Priorytet 1 umożliwia tego typu podmiotom otrzymanie dotacji na realizację planowanych działań i projektów.

2.

Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

W ramach priorytetu wspieramy aktywność społeczną na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.

3.

Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Przyczynia się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

4.

Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Wpływa na poprawę zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

5.

Priorytet 5 Pomoc techniczna

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 pkt 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także organizacje pozarządowe działające na podstawie innych przepisów, jak np. koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne.

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Podręcznik dla ekspertów Wyniki D Link Dcs 6113v

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla ekspertów Wyniki D Link Dcs 6113v

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla ekspertów Wyniki D Link Dcs 6113v