Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Bosch Shpm98w75n

Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Bosch Shpm98w75n zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, konfiguracji i użytkowania modelu pralki Bosch Shpm98w75n. Instrukcja zawiera krok po kroku szczegółowe instrukcje, wyjaśnienia i ilustracje, które ułatwią Ci instalację i konfigurację urządzenia. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa i konserwacji, dzięki czemu możesz zapewnić, że będziecie Państwo się cieszyć długim i bezproblemowym użytkowaniem urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Bosch Shpm98w75n

Diagram kołowy (lub wykres/diagram tortowy w wersji 3D) – wykres kołowy podzielony na wycinki, obrazujące proporcje. Na diagramie kołowym długość łuku każdego wycinka (a także kąt środkowy, na którym się opiera, i pole powierzchni, jaki wyznacza) jest proporcjonalna do ilości, jaką przedstawia. Wszystkie wycinki diagramu łącznie tworzą pełne koło. Pokazuje również częstotliwość w pewnych grupach informacji. Nazwa tortowy pochodzi stąd, że wykres tego typu przypomina tort podzielony na kawałki. Najstarszy znany wykres kołowy, został wykonany w 1801 roku przez Williama Playfaira dla Statistical Breviary[1][2].

Diagram kołowy jest prawdopodobnie najczęściej używanym statystycznym wykresem w świecie biznesu i mediów[3]. Jest jednak krytykowany[4], a niektórzy zalecają jego unikanie[5][6][7][8], wskazując między innymi na to, że trudno jest porównać różne sekcje danego wykresu lub dane z różnych wykresów. W niektórych przypadkach diagramy kołowe jasno przedstawiają informacje, w szczególności jeśli celem jest porównanie rozmiaru wycinka do całości, zamiast porównywania wycinków ze sobą[1]. Diagramy kołowe sprawdzają się najlepiej, jeśli wycinki przedstawiają od 25% do 50% danych[9]. Wykresy innego typu, takie jak histogram lub wykres kropkowy lub nie-graficzne metody, na przykład tabele, mogą być lepiej dostosowane do przestawiania pewnych informacji.

Zalecane jest przyjęcie za początek podziału promienia koła pozycji „godziny 12” i dokonywanie podziału zgodnie z ruchem wskazówek zegara[10].

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Diagram kołowy dla przykładowych danych

Rozcięty diagram kołowy dla przykładowych danych z odciętą największą grupą polityczną (frakcją)

Przedstawiony obok przykład diagramu oparty jest o wstępne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. Tabela zawiera liczby mandatów, jakie uzyskała każda grupa polityczna, wraz z ich udziałami we wszystkich dostępnych mandatach wyrażonymi w przybliżeniu w procentach. Wartości w ostatniej kolumnie to miary kątów środkowych każdego wycinka, będące iloczynami miar udziałów i miary kąta pełnego, to jest 360°.
GrupaMandatyUdział (%)Kąt środkowy (°)
EUL/NGL395, 3 19, 2
PES20027, 3 98, 4Greens/EFA425, 7 20, 7IND/DEM152, 0 7, 4ALDE679, 2 33, 0EPP-EP27637, 7 135, 7UEN273, 7 13, 3Inni669, 0 32, 5Razem73299, 9*360, 2*

* z powodu zaokrągleń wyniki nie sumują się do 100 i 360.

Rozmiar każdego kąta środkowego jest proporcjonalny do wielkości odpowiedniej ilości, tutaj: liczby mandatów. Ponieważ wszystkie kąty środkowe mają sumować się do kąta pełnego, który mierzy 360°, kąt środkowy odpowiadający ilości reprezentowanej ułamkiem Q z całości mierzy 360 · Q stopni.W przykładzie kąt środkowy największej grupy politycznej (Europejska Partia Ludowa – Europejscy Demokraci (EPP-EP)) mierzy około 135, 7°: 276/732≈0, 377, a 0, 377·360°≈135, 7°.

Użycie, skuteczność i percepcja wzrokowa[edytuj | edytuj kod]

Trzy zbiory zaprezentowane przy pomocy diagramów kołowych i histogramów

Diagram kołowy jest najczęściej stosowany w biznesie i dziennikarstwie. Statystycy uznają wykresy kołowe za niedokładną metodę prezentacji informacji i są one bardzo rzadko spotykane w literaturze naukowej. Jednym z powodów jest to, że trudno jest porównywać rozmiary elementów na wykresie, na którym zmieniają się pole i kształt zamiast tylko długości. Zgodnie z potęgowym prawem Stevensa pole powierzchni jest postrzegane wzrokowo z siłą 0, 7, zaś długość z siłą 1, 0. To sugeruje, że długość jest lepszą skalą, ponieważ postrzegane różnice długości są proporcjonalne liniowo do różnic rzeczywistych.

Ponadto w badaniach naukowych na Bell Labs wykazano, że porównania przez kąt były mniej dokładne niż porównania przez długość. Widać to na wykresach po prawej, gdzie są trzy zestawy danych, diagram kołowy i odpowiadający mu histogram poniżej. Większość ma problem z uporządkowaniem wycinków diagramu kołowego względem wielkości, jednak kiedy zastosowany jest histogram, staje się to proste[11]. Podobnie porównywanie zbiorów danych jest prostsze z użyciem histogramu. Z drugiej strony, jeśli celem jest porównanie danej kategorii (wycinek diagramu) do całości (pełne koło) na jednym wykresie a ich wielkość jest bliska 25% lub 50%, to diagram kołowy może być bardziej skuteczny niż wykres słupkowy.

Warianty[edytuj | edytuj kod]

Rozcięty diagram kołowy[edytuj | edytuj kod]

Diagram z jednym lub więcej wycinkiem oddzielonym od reszty wykresu. Taki efekt jest używany zarówno aby podkreślić wybrany wycinek, jak również podkreślić mniejsze wycinki wykresu z małych rozmiarów.

Przestrzenny diagram kołowy (trójwymiarowy, 3D)[edytuj | edytuj kod]

Użycie perspektywy umożliwia nadanie diagramowi kołowemu wyglądu przestrzennego (3D). Taki zabieg często jest stosowany ze względów estetycznych. Trzeci wymiar nie tylko nie poprawia czytelność wykresu, lecz wręcz przeciwnie, powoduje, że jest trudniejszy w odczycie ze względu na zniekształcenia perspektywiczne umożliwiające odwzorowanie przestrzeni na płaskiej powierzchni. Stosowanie nadmiarowych wymiarów, nie służących do wyświetlania danych, jest niezalecane w ogóle, nie tylko dla wykresów kołowych[7][12].

Diagram pierścieniowy[edytuj | edytuj kod]

Przykład diagramu porównawczego z 1920, zewnętrzny diagram ma formę pierścienia

Diagram pierścieniowy funkcjonalnie jest identyczny z diagramem kołowym. Jedyną różnicą jest to, że jest pozbawiony części środkowej.

Diagram złożony[edytuj | edytuj kod]

Nałożenie na siebie dwóch lub więcej diagramów umożliwia zaprezentowanie zmienności zjawiska w czasie (diagram dynamiczny) lub wzajemne porównanie dwóch lub więcej kategorii zjawiska (diagram porównawczy).

Podobne diagramy[edytuj | edytuj kod]

Diagram centryczny[edytuj | edytuj kod]

Lech Ratajski wyróżniał szczególne rodzaje diagramów złożonych, wśród nich pochodne diagramów kołowych – diagramy centryczne, centrogramy (ang. polar area diagram – diagram biegunowy). W takich diagramach, inaczej niż w zwykłych diagramach kołowych, poszczególne sektory (wycinki) mają równą wielkość kąta, a wartości odkładane są na osiach rozchodzących się promieniście ze środka[10].

Taki sposób prezentacji jest często stosowany do zjawisk występujących cyklicznie – koło dzieli się na 12 sekcji odpowiadających np. miesiącom lub godzinom. Zastosował go André-Michel Guerry w 1829, pokazując sezonową zmienność wiatrów w roku oraz urodzeń i zgonów w porach dnia. Złożoną wersję takiego diagramu, ze zmiennością w czasie i podziałem na kategorie zjawiska, przedstawiła Florence Nightingale w 1858, prezentując dla królowej Wiktorii przyczyny zgonów w armii brytyjskiej. Tę formę nazywa się niekiedy diagramem różanym.

Układ osi diagramu może wskazywać kierunek geograficzny – taki sposób prezentacji przyjęto w klimatologii i meteorologii na wiatrogramach (diagramach wiatrów, różach wiatrów). W ten sposób częstotliwość wiatrów w 1843 zaprezentował Léon Lalanne.

Lech Ratajski zwracał uwagę na to, że w diagramach centrycznych przy traktowaniu wycinka koła jako reprezentacji wartości miarą nie powinna być długość promienia, ale miara powierzchniowa. Przyrost powierzchni wycinka następuje znacznie szybciej (w stosunku kwadratowym) niż przyrost wartości[10]. Dlatego też w języku angielskim częściej niż w polskim używa się określenia area diagram (diagram powierzchniowy) zamiast zwykłego diagram (wykres, diagram). W zwykłych diagramach kołowych, o stałym promieniu koła, nie ma to znaczenia.

Wykres biegunowy[edytuj | edytuj kod]

Oprócz diagramów, Ratajski rozróżniał także wykresy jako graficzne przedstawienie funkcji jednej lub wielu zmiennych, które zawsze jest budowane w układzie współrzędnych, zwykle pokazanych na rysunku. Granica między wykresami a diagramami niekiedy zaciera się, tym niemniej można mówić o wykresach biegunowych (centrycznych) – liniowych, słupkowych i kropkowych. Wśród wykresów biegunowych liniowych wydzielał proste i złożone, sumaryczne i strukturalne oraz ich modyfikacje, jak np. wykresy wskaźnikowe czy amplitudowe[10][13].

Diagram porównawczy dynamiczny (spie)[edytuj | edytuj kod]

Wariantem diagramu biegunowego polowego jest wykres spie (ang. spie chart, prawdopodobnie od ang. slice pie – tort warstwowy), opisany przez Drora Feitelsona[14]. Przez nałożenie na siebie dwóch diagramów centrycznych możliwe jest porównanie danych w dwóch różnych okresach (stanach). Zjawisko w pierwszym stadium prezentowane jest na normalnym diagramie kołowym. W drugim stadium promienie wycinków są zmienione odpowiednio do zmian wartości każdej zmiennej[15].

Wielopoziomowy diagram kołowy[edytuj | edytuj kod]

Pierścieniowy wykres systemu plików Linux

Wielopoziomowy diagram kołowy jest używany do obrazowania danych hierarchicznych przedstawionych przez koncentryczne okręgi[16]. Środkowy okrąg przedstawia węzeł główny, z hierarchią oddalającą się od środka. Segment okręgu wewnętrznego (rodzic) przenosi hierarchiczne relacje na te segmenty okręgu zewnętrznego (dzieci), które leżą w zakresie jego wycinka[17].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Spence (2005).
 2. Tufte, p. 44.
 3. Cleveland, p. 262.
 4. Wilkinson, p. 23.
 5. Tufte, p. 178.
 6. Van Belle, p. 160–162.
 7. a b Stephen Few. „Save the Pies for Dessert”, August 2007, Retrieved 2010-02-02.
 8. Steve Fenton „Pie Charts Are Bad”.
 9. Good and Hardin, p. 117–118.
 10. a b c d Lech Ratajski: Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Wyd. II. Warszawa: PPWK im. E. Romera, 1989, s. 45–48 i 67–70. ISBN 83-7000-055-X.
 11. Cleveland, p. 86–87.
 12. Good and Hardin, chapter 8.
 13. Przykład na mapie – Wykresy biegunowe. [w:] Internetowy atlas metod kartograficznych [on-line]. 2010–2012. [dostęp 2017-07-16].
 14. Feitelson, Dror (2003) Comparing Partitions With Spie Charts. 2003. [dostęp 2010-08-31].
 15. Przykład – R Graph Gallery: Spie chart. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-01-04)].
 16. Clark Jeff. (2006). Neoformix. „Multi-level Pie Charts”.
 17. Webber Richard, Herbert Ric, Jiangbc Wel. „Space-filling Techniques in Visualizing Output from Computer Based Economic Models”.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • William S. Cleveland: The Elements of Graphing Data. Pacific Grove, CA: Wadsworth & Advanced Book Program, 1985. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/0534037305" title="Specjalna:Książki/0534037305">ISBN 0-534-03730-5. btitle=The+Elements+of+Graphing+Data&rft. aulast=Cleveland&rft. aufirst=William+S. &rft. pub=Wadsworth+%26+Advanced+Book+Program&rft. place=Pacific+Grove%2C+CA&rft. isbn=0-534-03730-5">
 • Good, Phillip I. and Hardin, James W. Common Errors in Statistics (and How to Avoid Them). Wiley. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/0471460680" title="Specjalna:Książki/0471460680">ISBN 0-471-46068-0.
 • Guerry, A. -M. (1829). Tableau des variations météorologique comparées aux phénomènes physiologiques, d’aprés les observations faites à l’obervatoire royal, et les recherches statistique les plus récentes. Annales d’Hygiène Publique et de Médecine Légale, 1:228-.
 • Robert L. Harris: Information Graphics: A comprehensive Illustrated Reference. org/wiki/Oxford_University_Press" title="Oxford University Press">Oxford University Press, 1999. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/0195135326" title="Specjalna:Książki/0195135326">ISBN 0-19-513532-6. btitle=Information+Graphics%3A+A+comprehensive+Illustrated+Reference&rft. aulast=Harris&rft. aufirst=Robert+L. pub=%5B%5BOxford+University+Press%5D%5D&rft. isbn=0-19-513532-6">
 • Palsky Gilles. Des chiffres et des cartes: la cartographie quantitative au XIXè siècle. Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques, 1996. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/2735503364" title="Specjalna:Książki/2735503364">ISBN 2-7355-0336-4.
 • William Playfair, Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary, Howard Wainer, Ian Spence, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, ISBN 0-521-85554-3, OCLC 58604637.
 • Spence, Ian. No Humble Pie: The Origins and Usage of a statistical Chart. Journal of Educational and Behavioral Statistics. Winter 2005, 30 (4), 353–368.
 • Edward R.  Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, wyd. 2nd ed, Cheshire, Conn. : Graphics Press, 2001, ISBN 0-9613921-4-2, 46932988.
 • van Belle, Gerald. Statistical Rules of Thumb. Wiley, 2002. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/0471402273" title="Specjalna:Książki/0471402273">ISBN 0-471-40227-3.
 • Wilkinson, Leland. The Grammar of Graphics, 2nd edition. Springer, 2005. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/0387245448" title="Specjalna:Książki/0387245448">ISBN 0-387-24544-8.
 • Clark Jeff. „Neoformix”. Multi-level Pie Charts [1]
 • Webber Richard, Herbert Ric, Jiangbc Wel. Space-filling Techniques in Visualizing Output from Computer Based Economic Models [2]
 • Stasko John. SunBurst [www. cc. gatech. edu/gvu/ii/sunburst/]
 • Woodbury, Henry. org/web/20140421105911/http://dd. dynamicdiagrams. com/2008/01/nightingales-rose/">Nightingales Rose

Łatwo twórz wykresy porównawcze

Zaprezentuj najlepsze ze swoich produktów i usług dzięki wykresowi porównawczemu. Pozwól, aby wykres porównawczy Miro ulepszył Twoją opowieść o marce i zmienił sposób, w jaki postrzegają Cię klienci.

Rozpocznij współpracę z zespołem w zaledwie kilka minut

45M użytkowników na całym świecie zaufało Miro

Więcej niż tylko wykres porównawczy

Zaprezentuj klientom najlepsze cechy produktu dzięki konfigurowalnej tabeli porównawczej.

Rozpocznij współpracę z zespołem w zaledwie kilka minut

Jak utworzyć wykres porównawczy w Miro

Szybko rozplanuj kompozycję pomysłów

Wykorzystaj rozbudowane możliwości Miro, aby zbudować swój wykres porównawczy od podstaw. Kliknij funkcję Tabele, aby zaprojektować swój wykres porównawczy i dostosować go według własnego uznania, edytując wiersze, kolumny, czcionki i kolory.

Zbierz informacje o konkurencji

Wymień najlepsze cechy swojego produktu i przedstaw go na tle konkurencji. Upewnij się, że posiadasz wszystkie informacje potrzebne do utworzenia wykresu porównawczego, dodając do niego referencje tablicowe, przykłady konkurencji, zdjęcia i filmy oraz wiele innych.

Udostępnij całemu światu

Tablice Miro to żywe dokumenty, które można osadzać w innych narzędziach. Udostępnij link innym lub pobierz swoją pracę, aby umieścić ją na swojej stronie internetowej lub w innej dokumentacji.

Rozpocznij współpracę z zespołem w zaledwie kilka minut

„Korzystamy z Miro, aby ustalić, jak nasz dział i nasze zespoły mogą przyczynić się do osiągnięcia celów firmy oraz aby je mierzyć i śledzić”.

Megan Cooke, Dyrektor ds. produktu Jira Software w Atlassian

Utwórz swój pierwszy wykres porównawczy już dziś

Rozpocznij współpracę z zespołem w zaledwie kilka minut

Często zadawane pytania na temat tabeli porównawczej

 • Tak. Miro daje Ci pełne prawa do edycji i pozwala dostosować wykres porównawczy do potrzeb Twojej marki. Zbuduj swój wykres porównawczy od podstaw lub skorzystaj z naszego gotowego szablonu, wybierając go na naszej bibliotece szablonów.

 • Tak. Edytuj swoją tabelę porównawczą, najeżdżając na krawędzie i klikając ikonę plusa, aby dodać więcej wierszy.

 • Tak. Pobierz swój wykres porównawczy, klikając w lewym górnym rogu ikonę eksportu tablicy. Możesz zapisać swoją tabelę porównawczą jako obraz lub pdf.

Wykres jest graficzną wizualizacją sytuacji danej waluty na rynku Forex. Charakteryzuje się wyraźnymi trendami zmian cen doskonale nadającymi się do analizy technicznej. Wykorzystując analizę techniczną można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać główne punkty zwrotów trendu.

Analiza techniczna

Analiza techniczna jest podstawowym narzędziem przy wyznaczaniu miejsc otwarcia i zamknięcia pozycji. Podstawę jej stanowią dane z przeszłości. Przyjmując zasadę, że wszystko to, co ma jakikolwiek wpływ na rynek znajduje swoje odbicie w kursach i wolumenie obrotów do przeprowadzenia analizy technicznej wymagana jest jedynie ich znajomość. Podstawowe zasady analizy technicznej ujmowane są w następujących twierdzeniach:

*ruchy kursów są konsekwencją fluktuacji popytu i podaży na rynku

* kierunek tych zmian /trend/, który trwa zawsze jakiś dłuższy czas jest możliwy do ustalenia *wahania poziomu cen układają się w pewnym, powtarzalnym i regularnym cyklu

Price action

 Price action jest jedną z najstarszych metod, analizowania wykresów cenowych. Za jej twórcę uznaje się Munehise Hommę. Technika ta odrzuca wszelkie wskaźniki zniekształcające obraz i skupia się na analizie czystego wykresu. Wyróżnia się w niej 3 podstawowe filary:

*Trend – stanowi i stanowi podstawę analizy wykresów. Dopóki na trend wzrostowy nie działają większe siły podaży, dopóty on trwa. Najważniejszy warunek dla tradera to, nie grać przeciwko trendowi, który ma większe szanse na kontynuację niż na zakończenie.

*Lokacja- czyli wsparcia i opory, to element stosowany od początków istnienia rynków finansowych. Często stawiana jest zamiennie z trendem.

*Sygnał - w dzisiejszych czasach są to głównie sygnały świecowe. Liczba formacji jest ogromna. Warto poznać zasady łączenia świec w całość, gdyż większość formacji ma podobną wymowę, a tajemnica tkwi w umiejętności prawidłowego wskazania co osiągnęło przewagę na wykresie: popyt czy podaż.

Wykresy

Powszechnie uważa się, że nie istnieje możliwość stworzenia żadnej strategii bez posiadania umiejętności odczytywania wykresów. Doświadczeni traderzy twierdzą, że dobra transakcja jest wynikiem dobrze wykonanych analiz wykresów. Na obecnie najpopularniejszej platformie, MetaTrader4 historyczne ceny/kursy poszczególnych instrumentów są wyświetlane przy pomocy trzech rodzajów wykresów:

*liniowego

*słupkowego

*świecowego

Wykres liniowy

Wykres liniowy jest najbardziej podstawowym sposobem prezentacji danych dotyczących cen/kursów. Korzystanie z niego nie jest skomplikowane ani nie wymaga doświadczenia.. Wadą wykresów liniowych jest to, że zawierają one bardzo mało informacji. Wykres liniowy dla każdego okresu przy wybranym interwale /dziennym, godzinowym, piętnastominutowym itd. / prezentuje tylko jedną z informacji:

*kurs otwarcia

*kurs zamknięcia

*kurs maksymalny

*kurs minimalny

Najczęściej jest to kurs zamknięcia, czyli ostatni kurs odnotowany danego dnia, w danej godzinie lub w danym kwadransie /zależnie od wybranego interwału/.

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy pokazuje cenę otwarcia i zamknięcia, a także najwyższą i najniższą cenę w danym okresie. Każda pozioma linia reprezentuje jeden przedział czasowy wybrany przez tradera /minutowy, 5-minutowy, 15-minutowy, godzinny, 4-godzinny, dzienny, tygodniowy lub miesięczny/. Wykresy słupkowe dzięki informacjom jakich dostarczają mają przewagę nad wykresami liniowymi. Analizując słupki można określić nie tylko kierunek, w którym podąża kurs, ale również stwierdzić zmienność jaka w danym okresie występowała na rynku. Kursy minimalne i maksymalne określają w jakich miejscach faktycznie kształtowały się szczyty i dołki, a kursy otwarcia i zamknięcia wskazują czy w danym okresie np. w danym dniu/ przy wybraniu interwału dziennego/ kurs zamknął się wyżej czy niżej od kursu otwarcia.

 

 Wykres świecowy

Dopiero pod koniec XX wieku Japończycy ujawnili swój wynalazek świec japońskich. Wykres świecowy jest podobny do słupkowego, lecz dodatkowo każdy słupek jest pusty lub pełny. Pozwala to traderom na lepszą wizualizację czy w danym okresie wykres był wzrostowy czy spadkowy odnośnie ceny otwarcia. Z wykresu świecowego wyczytać można sześć podstawowych parametrów:

*Otwarcie

*Szczyt

*Dołek

*Zamknięcie

*Czas formowania

*Zakres

Wykres świecowy - odczytywanie

Wyróżnia się dwa rodzaje świec – bycze /rosnące/ oraz niedźwiedzie/opadające/. Świeca bycza oznacza, że cena rośnie. Świeca niedźwiedzia oznacza, że cena maleje. Rozmiar świecy ukazuje gdzie znajduje się cena początkowa i gdzie ewoluowała. Każda świeca ma dwa knoty. Knoty są reprezentantami zmienności ceny. Oznaczając jak wysoko lub nisko w danej ramie czasowej dostała się cena, jednak się nie zatrzymała. Knoty obrazowane są przez linię, która jako świeca wygląda jak prostokąt.

Wykres rozwoju ceny w ramie czasowej M5/5minut/:

A – poziom, od którego cena startowała

B – w trakcie 5 minut kurs obniżył się do tego poziomu

C – i podwyższył na ten poziom

D – po 15 minutach cena wyglądała następująco

 

Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Bosch Shpm98w75n

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Bosch Shpm98w75n

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Bosch Shpm98w75n