Podręcznik instalacji i konserwacji Cisco Chicago Business Voip

Cisco Chicago Business VoIP to zaawansowany system telefonii internetowej dla firm, który zapewnia szeroki zakres funkcji, w tym systemy automatycznego odbioru połączeń, wirtualną sekretarkę, wirtualne numery i wiele innych. Aby wykorzystać wszystkie dostępne funkcje, należy przeprowadzić poprawną instalację i konserwację systemu. Podręcznik instalacji i konserwacji Cisco Chicago Business VoIP jest profesjonalnym przewodnikiem dla administratorów systemów, który pomaga im w instalacji, konfiguracji i utrzymaniu systemu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje o instalacji i konserwacji systemu VoIP, w tym konfiguracji wielu funkcji, a także wskazówki dotyczące zarządzania systemem. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat zarządzania siecią i systemem VoIP, a także szczegółowe instrukcje dotyczące działania systemu w razie wystąpienia problemów.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i konserwacji Cisco Chicago Business Voip

4. 1. 4 Uppgift att målsäganden inte haft något emot att bilden spreds

I praxis har det ansetts att en nedsättande uppgift kan vara uppgiften att målsägandeninte haft något emot att bilden spridits till andra. Ett prejudicerande avgörande påområdet är NJA 1992 s. 594. I målet hade en man i hemlighet filmat ett samlagmellan honom och en kvinna. Filmen hade han sedan visat upp för runt 30 personer.

154 Falu tingsrätts dom 16 oktober 2012 i mål B 1219-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr). 155 Ibid. s. 6 f.

156 Hovrätten för nedre Norrlands dom 6 maj 2013 i mål B 304-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). Bilddagboken (www. dayviews. se) är ett svenskt socialt nätverk där användare kan dela och kommentera bilder.

157 Södertälje tingsrätts dom 9 januari 2012 i mål B 3052-11 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 158 Svea hovrätts dom 1 september 2010 i mål B 6098-10.

Frågan som Högsta domstolen hade att ta ställning till var i huvudsak om videofilmenkunde sägas lämna sådana uppgifter om kvinnan att det utgjorde förtal att sprida dem.Domstolen konstaterade att uppgifter om att kvinnan haft sex med mannen och hurdetta gått till i sig inte kunde anses nedsättande för henne. Men för den som sågfilmen var det lätt att få intrycket att kvinnan visste om att samlaget filmades och detlåg då, konstaterade Högsta domstolen, nära till hands att tro att hon inte hade någotemot att filmen visades för andra. Denna uppgift ansågs vara nedsättande för kvinnanoch mannen dömdes för grovt förtal. Högsta domstolens prejudicerande avgörandeanvänds ofta som utgångspunkt i bedömningen gällande förtal och

integritetskränkande bilder. 159

Ett exempel är mål B 2417-13 där en 16-åring lade ut

en bild föreställande en annan flicka på Facebook. 160

På bilden hade flickan endasttrosor på sig. Tingsrätten ogillade åtalet och uttalade att en lättklädd bild i sig inteförmedlar någon nedsättande uppgift. Hovrätten fällde dock 16-åringen för förtal dåbilden hade tydlig sexuell prägel som gav intryck av att flickan var sexuelltutagerande och hade ett behov av att visa sig naken för andra. Liknande bedömningarhar gjorts i ett flertal mål, bland annat Svea hovrätts dom i mål B 4297-13 där en man, såvitt nu aktuellt, lagt upp nakenbilder föreställande en minderårig flicka på internetoch Göta hovrätts dom i mål B 1468-13 där en 16-årig pojke lagt upp en nakenbild föreställande en flicka tillsammans med uppgifter om hennes namn och bostadsort på

internetforumet Flashback och skickat den till minst tolv personer. 161

Det bör understrykas att Högsta domstolens avgörande inte medför att en uppgift om att någon låtit sig fotograferas eller filmas i en intim situation utgör en nedsättandeuppgift i förtallagstiftningens mening. Den nedsättande uppgiften är intrycket att

159 Se t. ex. Göta hovrätts dom 15 november 2010 i mål B 1598-10 (grovt förtal, kränkningsersättning 50 000 kr), där en man bland annat hade spridit nakenbilder och filmer på en 16-årig flicka genom att göra dem tillgängliga för nedladdning via ett fildelningsprogram; Göta hovrätts dom 25 juni 2013 i mål B 2081-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man spred en film på ett samlag mellan honom och en kvinna genom att spela upp den för minst fyra personer; Göteborgs tingsrätts dom 20 december 2010 i mål B 3511-09 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man lade ut nakenbilder på en kvinna på internetsidan bilddagboken. se; Malmö tingsrätts dom 22 maj 2008 i mål B 8207-07 (förtal), där en pojke spred en film föreställande en flicka som onanerade; Luleå tingsrätts dom 14 november 2013 i mål B 563-13 (förtal, kränkningsersättning 20 000 kr), där en man spred en film föreställande ett samlag; Svea hovrätts dom 21 mars 2011 i mål B 704-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 40 000 kr), där en man lade ut bilder och filmer föreställande en kvinna på hemsidor med pornografisk inriktning.

160 Göta hovrätts dom 18 februari 2014 i mål B 2417-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 161 Svea hovrätts dom 24 juni 2013 i mål B 4297-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 17 000 kr); Göta hovrätts dom 12 juli 2013 i mål B 1468-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 10 000 kr).

personen inte har något emot att bilden eller filmen sprids till andra. Detta betonadesav Högsta domstolen i ett senare avgörande, NJA 2008 s. 946. Frågan i Högstadomstolen rörde ansvar för ofredande vid spridning av en film föreställande sexuelltumgänge och refereras nedan (avsnitt 4. 2. 1) men domstolen valde även i ett obiter

dictum och med hänvisning till NJA 1992 s. 594 påpeka att inte alla filmer

föreställande ett sexuellt umgänge förmedlar sådana uppgifter som medför ansvar förförtal.

I mål B 4611-11 dömde Svea hovrätt en kvinna för grovt förtal för att ha spridit bilder

på sin ex-pojkväns nya flickvän då hon hade sex med en annan kvinna. 162

Honskickade bilderna till kvinnans släktingar och vänner på Facebook tillsammans medtexten “hon kallar mig hora, jag skulle bara bevisa vem som är hora här”. Tingsrätten,i vars bedömning hovrätten instämde, uttalade följande.

“För att straffbarhet skall föreligga krävs dock att uppgifterna om[målsäganden] varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Viddenna bedömning är Högsta domstolens uttalanden i rättsfallet NJA 1992s. 594 av intresse. Av detta rättsfall framgår enligt tingsrättens mening attdet utslagsgivande i förevarande fall är om fotografierna ger intryck av att[målsäganden] inte skulle ha något emot att de visades för andra. Attfotografierna kan ge detta intryck står klart för tingsrätten. Den bild av[målsäganden] som fotografierna sålunda förmedlar måste ansesnedsättande för henne, vilket bekräftas av de reaktioner och attityder somhon mött i sin omgivning sedan fotografierna skickats. De uppgifter somgenom visandet av fotografierna lämnats om [målsäganden] har alltsåvarit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. [Gärningspersonen]

har därför gjort sig skyldig till förtal. ”163

Hovrätten för Nedre Norrland ansåg i mål B 340-12 att det faktum att en film kunde ge intryck av att målsäganden ville bli filmad utgjorde en sådan nedsättande uppgift

som medför ansvar för förtal. 164 I domen utelämnade man därmed diskussionen om

162 Svea hovrätts dom 28 oktober 2011 i mål B 4611-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 100 000 kr). 163 Ibid. 7

164 Hovrätten för nedre Norrlands dom 25 juni 2012 i mål B 340-12 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr).

filmen även kunde ge intryck av att målsäganden inte hade något emot att filmenvisades. I ett annat mål dömde Svea hovrätt tre 17-åriga pojkar för förtal för att hasmygfilmat en 15-årig flicka när hon onanerade och sedan lagt ut filmen på

Youtube. 165

Hovrätten uttalade med hänvisning till NJA 1992 s. 594 att uppgiften attnågon onanerar i sig inte kan vara en nedsättande uppgift men att många människor ipraktiken torde uppfatta sådana uppgifter som i vart fall pinsamma. Med hänsyn tillatt flickan var ung och att filmen spritts bland ungdomar i hennes umgängeskretsansåg hovrätten att pojkarna gjort sig skyldiga till grovt förtal.OpisOpis
Bogato ilustrowany podręcznik dotyczący montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych. Opisano w nim zasady bhp podczas wykonywania prac elektrycznych, technologię pracy elektryka, zasady montażu układów instalacyjnych, metody montażu instalacji elektrycznych, dobór i montaż zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych oraz montaż rozdzielnic niskiego napięcia, jak również zasady wykonywania prac konserwacyjnych, diagnozowania i naprawy instalacji elektrycznych. Treść poszczególnych rozdziałów wzbogacono o ćwiczenia pomagające w zdobyciu umiejętności praktycznego montażu i konserwacji instalacji elektrycznych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i polecenia kontrolne umożliwiające uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału. Podręcznik zawiera treści zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach technika elektryka i elektryka oraz jest przystosowany do wykorzystania przez kolejne roczniki uczniów (tzw. podręcznik wieloletni). Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk i elektryk oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji E. 8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 3 /2017

Dodatkowy opis wydania
Strony: 480, Rok wydania: 2017, oprawa: broszurowa

Instalowanie urządzeń elektronicznych. Kwalifikacja E. 6. 1. Podręcznik do nauki zawodu technik elektronik - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik i monter elektronik. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E. 6 (Instalowanie urządzeń elektronicznych).

Ten bogato ilustrowany podręcznik stanowi przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Autorzy zaprezentowali w nim wiedzę na temat przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwporażeniowej, systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń, instalowania sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej. Wiadomości teoretyczne wsparli praktycznymi przykładami. Przejrzyste schematy, rysunki, zdjęcia i tabele ułatwiają uczniowi przyswojenie wiadomości, a duża liczba pytań kontrolnych w podsumowaniu pomoże mu sprawdzić stan swojej wiedzy.

Piotr Brzozowski, Anna Tąpolska – wieloletni nauczyciele i egzaminatorzy przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, rzeczoznawcy MEN.

Dla nauczycieli dostępne są bezpłatne materiały metodyczne – do pobrania w Klubie Nauczyciela.

Rok wydania:2017Oprawa:MiękkaLiczba stron:232Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IIWydawnictwo:WSiPSymbol:161342EAN-13:978830215725752ISBN:9788302157257MEN:43/2016

Paczka

Waga0. 355 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik instalacji i konserwacji Cisco Chicago Business Voip

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i konserwacji Cisco Chicago Business Voip

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i konserwacji Cisco Chicago Business Voip