Podręcznik instalacji i konserwacji Craftsman 919 176120

Podręcznik instalacji i konserwacji Craftsman 919 176120 to profesjonalny poradnik dla użytkowników narzędzi firmy Craftsman. Podręcznik zawiera informacje na temat instalacji, konserwacji i naprawy urządzeń Craftsman, takich jak piły, wkrętarki i inne narzędzia. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje na temat typowych problemów i rozwiązań technicznych, których można spodziewać się podczas używania narzędzi Craftsman, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania narzędzi. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat wymiany części i bezpiecznych praktyk naprawy narzędzi. Podręcznik instalacji i konserwacji Craftsman 919 176120 to idealny przewodnik dla użytkowników narzędzi Craftsman, którzy chcą mieć pewność, że ich narzędzia są zawsze w doskonałym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i konserwacji Craftsman 919 176120

Bogato ilustrowany podręcznik dotyczący montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych. Opisano w nim zasady bhp podczas wykonywania prac elektrycznych, technologię pracy elektryka, zasady montażu układów instalacyjnych, metody montażu instalacji elektrycznych, dobór i montaż zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych oraz montaż rozdzielnic niskiego napięcia, jak również zasady wykonywania prac konserwacyjnych, diagnozowania i naprawy instalacji elektrycznych. Treść poszczególnych rozdziałów wzbogacono o ćwiczenia pomagające w zdobyciu umiejętności praktycznego montażu i konserwacji instalacji elektrycznych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i polecenia kontrolne umożliwiające uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału. Podręcznik zawiera treści zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach technika elektryka i elektryka oraz jest przystosowany do wykorzystania przez kolejne roczniki uczniów (tzw. podręcznik wieloletni).
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk i elektryk oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji E. 8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 3/2017.


Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji ELE. 02 i ELE. 05.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.


  Spis treści

  Do Czytelnika 5
  Część I Montaż elementów instalacji elektrycznych 7
  1. BHP w pracy elektryka 9 
  1. 1 Ubranie robocze 9 
  1. 2 Zagrożenia i zasady BHP wynikające z pracy elektryka 11 
  1. 3 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 26 
  1. 4 Ochrona przeciwpożarowa 37 
  1. 5 Sprawdzenie wiadomości 43 
  2. Technologia pracy elektryka 46 
  2. 1 Podstawowe umiejętności elektryka 46 
  2. 2 Sprawdzenie wiadomości 87 
  3. Montaż układów instalacyjnych 89 
  3. 1 Stanowisko do ćwiczeń z montażu układów instalacyjnych 89 
  3. 2 Montaż podstawowych układów instalacji elektrycznych 91 
  3. 3 Montaż układów instalacji elektrycznych sterowanych podzespołami elektronicznymi 99 
  3. 4 Montaż układów do pomiaru energii elektrycznej 113 
  3. 5 Sprawdzenie wiadomości 127 
  4. Podstawowe metody montażu instalacji elektrycznych 129 
  4. 1 Ogólne zasady montażu instalacji elektrycznych 129 
  4. 2 Montaż instalacji podtynkowych 142 
  4. 3 Montaż instalacji wtynkowych 160 
  4. 4 Montaż instalacji natynkowych 170 
  4. 5 Montaż instalacji podłogowych 194 
  4. 6 Montaż instalacji przemysłowych 202 
  4. 7 Montaż opraw oświetleniowych 215 
  4. 8 Montaż przyłączy elektrycznych 224 
  4. 9 Montaż uziemień 234 
  4. 10 Wykonywanie połączeń wyrównawczych 239 
  4. 11 Montaż instalacji specjalnych 242 
  4. 12 Instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 264 
  4. 13 Sprawdzenie wiadomości 275 
  5. Montaż rozdzielnic niskiego napięcia 277
  5. 1 Dobór i montaż zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych 277
  5. 2 Sprawdzenie wiadomości 297
  6. Kontrola prawidłowości montażu i działania instalacji elektrycznej 299
  6. 1 Zasady sprawdzania poprawności działania instalacji elektrycznej po wykonaniu montażu 299
  6. 2 Badania odbiorcze instalacji elektrycznej 306
  6. 3 Sprawdzenie wiadomości 357
  Część II Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych 359
  7. Konserwacja instalacji elektrycznych 361
  7. 1 Normy i przepisy prawa dotyczące wykonywania prac konserwacyjnych instalacji lektrycznych 361
  7. 2 Konserwacja instalacji elektrycznych 369
  7. 3 Konserwacja opraw oświetleniowych 372
  7. 4 Sprawdzenie wiadomości 376
  8. Naprawa instalacji elektrycznych 378
  8. 1 Diagnozowanie i naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznych 378
  8. 2 Diagnozowanie i naprawa opraw oświetleniowych 394
  8. 3 Diagnozowanie i wymiana osprzętu elektrycznego 416
  8. 4 Sprawdzenie wiadomości 436
  Słowniczek podstawowych pojęć 438
  Bibliografia 452
  Wykaz ważniejszych norm i podstawowych aktów prawnych 454
  Źródła ilustracji 436
  Wzory protokołów 464

  Poinformuj znajomego o książce

   Duża okładka do pobrania

   E-podręcznik. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk. Elektryk. ELE. 02/EE. 05. Cz. 2 - w Księgarni WSiP
   • Przejdź do menu głównego
   • Przejdź do treści

   UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

   Podręcznik do kwalifikacji EE. 05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach elektronik i technik elektronik w pełni pokrywa również materiał do kwalifikacji ELE. 02 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych) do podstawy programowej 2019.

   Część 2 podręcznika prezentuje wiedzę oraz uczy umiejętności praktycznych dotyczących budowy i konserwacji instalacji elektrycznych (omówiono w nim takie zagadnienia, jak: ochrona przeciwporażeniowa, wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej, rodzaje kabli i przewodów, sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych, budowa i rodzaje instalacji, wskaźniki energetyczne, zasady i zakres konserwacji instalacji elektrycznych, badania i pomiary instalacji elektrycznych, normy i przepisy prawa). Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania wiedzy.

   Obowiązkowa pozycja w przygotowaniach do egzaminu zawodowego! Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy.

   Korzystanie z e-podręcznika

   1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
   2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
   3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
   4. Zaloguj się.
   5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
   6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
   7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

   Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

   Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
   https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

   Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYSymbol:E613M8

   Inne z tej serii/cyklu

   -20%


   Dodano do koszyka

   Ilość: szt.

   Cena:

   Wartość koszyka:

   4. 1. 4 Uppgift att målsäganden inte haft något emot att bilden spreds

   I praxis har det ansetts att en nedsättande uppgift kan vara uppgiften att målsägandeninte haft något emot att bilden spridits till andra. Ett prejudicerande avgörande påområdet är NJA 1992 s. 594. I målet hade en man i hemlighet filmat ett samlagmellan honom och en kvinna. Filmen hade han sedan visat upp för runt 30 personer.

   154 Falu tingsrätts dom 16 oktober 2012 i mål B 1219-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr). 155 Ibid. s. 6 f.

   156 Hovrätten för nedre Norrlands dom 6 maj 2013 i mål B 304-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). Bilddagboken (www. dayviews. se) är ett svenskt socialt nätverk där användare kan dela och kommentera bilder.

   157 Södertälje tingsrätts dom 9 januari 2012 i mål B 3052-11 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 158 Svea hovrätts dom 1 september 2010 i mål B 6098-10.

   Frågan som Högsta domstolen hade att ta ställning till var i huvudsak om videofilmenkunde sägas lämna sådana uppgifter om kvinnan att det utgjorde förtal att sprida dem.Domstolen konstaterade att uppgifter om att kvinnan haft sex med mannen och hurdetta gått till i sig inte kunde anses nedsättande för henne. Men för den som sågfilmen var det lätt att få intrycket att kvinnan visste om att samlaget filmades och detlåg då, konstaterade Högsta domstolen, nära till hands att tro att hon inte hade någotemot att filmen visades för andra. Denna uppgift ansågs vara nedsättande för kvinnanoch mannen dömdes för grovt förtal. Högsta domstolens prejudicerande avgörandeanvänds ofta som utgångspunkt i bedömningen gällande förtal och

   integritetskränkande bilder. 159

   Ett exempel är mål B 2417-13 där en 16-åring lade ut

   en bild föreställande en annan flicka på Facebook. 160

   På bilden hade flickan endasttrosor på sig. Tingsrätten ogillade åtalet och uttalade att en lättklädd bild i sig inteförmedlar någon nedsättande uppgift. Hovrätten fällde dock 16-åringen för förtal dåbilden hade tydlig sexuell prägel som gav intryck av att flickan var sexuelltutagerande och hade ett behov av att visa sig naken för andra. Liknande bedömningarhar gjorts i ett flertal mål, bland annat Svea hovrätts dom i mål B 4297-13 där en man, såvitt nu aktuellt, lagt upp nakenbilder föreställande en minderårig flicka på internetoch Göta hovrätts dom i mål B 1468-13 där en 16-årig pojke lagt upp en nakenbild föreställande en flicka tillsammans med uppgifter om hennes namn och bostadsort på

   internetforumet Flashback och skickat den till minst tolv personer. 161

   Det bör understrykas att Högsta domstolens avgörande inte medför att en uppgift om att någon låtit sig fotograferas eller filmas i en intim situation utgör en nedsättandeuppgift i förtallagstiftningens mening. Den nedsättande uppgiften är intrycket att

   159 Se t. ex. Göta hovrätts dom 15 november 2010 i mål B 1598-10 (grovt förtal, kränkningsersättning 50 000 kr), där en man bland annat hade spridit nakenbilder och filmer på en 16-årig flicka genom att göra dem tillgängliga för nedladdning via ett fildelningsprogram; Göta hovrätts dom 25 juni 2013 i mål B 2081-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man spred en film på ett samlag mellan honom och en kvinna genom att spela upp den för minst fyra personer; Göteborgs tingsrätts dom 20 december 2010 i mål B 3511-09 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man lade ut nakenbilder på en kvinna på internetsidan bilddagboken. se; Malmö tingsrätts dom 22 maj 2008 i mål B 8207-07 (förtal), där en pojke spred en film föreställande en flicka som onanerade; Luleå tingsrätts dom 14 november 2013 i mål B 563-13 (förtal, kränkningsersättning 20 000 kr), där en man spred en film föreställande ett samlag; Svea hovrätts dom 21 mars 2011 i mål B 704-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 40 000 kr), där en man lade ut bilder och filmer föreställande en kvinna på hemsidor med pornografisk inriktning.

   160 Göta hovrätts dom 18 februari 2014 i mål B 2417-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 161 Svea hovrätts dom 24 juni 2013 i mål B 4297-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 17 000 kr); Göta hovrätts dom 12 juli 2013 i mål B 1468-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 10 000 kr).

   personen inte har något emot att bilden eller filmen sprids till andra. Detta betonadesav Högsta domstolen i ett senare avgörande, NJA 2008 s. 946. Frågan i Högstadomstolen rörde ansvar för ofredande vid spridning av en film föreställande sexuelltumgänge och refereras nedan (avsnitt 4. 2. 1) men domstolen valde även i ett obiter

   dictum och med hänvisning till NJA 1992 s. 594 påpeka att inte alla filmer

   föreställande ett sexuellt umgänge förmedlar sådana uppgifter som medför ansvar förförtal.

   I mål B 4611-11 dömde Svea hovrätt en kvinna för grovt förtal för att ha spridit bilder

   på sin ex-pojkväns nya flickvän då hon hade sex med en annan kvinna. 162

   Honskickade bilderna till kvinnans släktingar och vänner på Facebook tillsammans medtexten “hon kallar mig hora, jag skulle bara bevisa vem som är hora här”. Tingsrätten,i vars bedömning hovrätten instämde, uttalade följande.

   “För att straffbarhet skall föreligga krävs dock att uppgifterna om[målsäganden] varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Viddenna bedömning är Högsta domstolens uttalanden i rättsfallet NJA 1992s. 594 av intresse. Av detta rättsfall framgår enligt tingsrättens mening attdet utslagsgivande i förevarande fall är om fotografierna ger intryck av att[målsäganden] inte skulle ha något emot att de visades för andra. Attfotografierna kan ge detta intryck står klart för tingsrätten. Den bild av[målsäganden] som fotografierna sålunda förmedlar måste ansesnedsättande för henne, vilket bekräftas av de reaktioner och attityder somhon mött i sin omgivning sedan fotografierna skickats. De uppgifter somgenom visandet av fotografierna lämnats om [målsäganden] har alltsåvarit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. [Gärningspersonen]

   har därför gjort sig skyldig till förtal. ”163

   Hovrätten för Nedre Norrland ansåg i mål B 340-12 att det faktum att en film kunde ge intryck av att målsäganden ville bli filmad utgjorde en sådan nedsättande uppgift

   som medför ansvar för förtal. 164 I domen utelämnade man därmed diskussionen om

   162 Svea hovrätts dom 28 oktober 2011 i mål B 4611-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 100 000 kr). 163 Ibid. 7

   164 Hovrätten för nedre Norrlands dom 25 juni 2012 i mål B 340-12 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr).

   filmen även kunde ge intryck av att målsäganden inte hade något emot att filmenvisades. I ett annat mål dömde Svea hovrätt tre 17-åriga pojkar för förtal för att hasmygfilmat en 15-årig flicka när hon onanerade och sedan lagt ut filmen på

   Youtube. 165

   Hovrätten uttalade med hänvisning till NJA 1992 s. 594 att uppgiften attnågon onanerar i sig inte kan vara en nedsättande uppgift men att många människor ipraktiken torde uppfatta sådana uppgifter som i vart fall pinsamma. Med hänsyn tillatt flickan var ung och att filmen spritts bland ungdomar i hennes umgängeskretsansåg hovrätten att pojkarna gjort sig skyldiga till grovt förtal.

Podręcznik instalacji i konserwacji Craftsman 919 176120

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i konserwacji Craftsman 919 176120

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i konserwacji Craftsman 919 176120