Podręcznik instalacji sprzętu Ge Je1050

Podręcznik instalacji sprzętu Ge Je1050 zapewnia instrukcje dotyczące instalacji oraz konfiguracji sprzętu GE Je1050. Zawiera też informacje na temat bezpieczeństwa sprzętu i wskazówki dotyczące jego konserwacji. Podręcznik zawiera również kompletne informacje na temat instalacji i konfiguracji sieci, a także instrukcje dotyczące konfiguracji i używania oprogramowania. Podręcznik instalacji sprzętu jest ważnym narzędziem do uzyskania maksymalnej wydajności sprzętu. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą zainstalować i skonfigurować sprzęt w sposób, który zapewni jego wydajność i bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sprzętu Ge Je1050

Przewodnik integratora MDS LN400

WPROWADZENIE

LN400 (Rysunek 1) to stacjonarny (nieprzeznaczony do użytku mobilnego) system wielomodemowy działający w licencjonowanych pasmach 406-512 MHz, wykorzystujący pasmo kanałów 6. 25 kHz, 12. 5 kHz i 25. 0 kHz. Możliwości modulacji dla każdej przepustowości obejmują FSK, QPSK, 16QAM i 64QAM. Maksymalna moc i prędkość modemu zależy od częstotliwości, wyboru modemu i odpowiedniej maski emisji.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w urządzeniach do transmisji danych, aby zapewnić niezawodną łączność w sieciach bezprzewodowych. Obwód sterowania mocą LN400 zapewnia, że ​​wyjście RF jest liniowe i nigdy nie przekracza +41 dBm na złączu antenowym. Moduł jest przeznaczony wyłącznie do użytku OEM. Systemy hosta muszą być profesjonalnie zainstalowane. Systemy hosta muszą być skonfigurowane fabrycznie przez producenta OEM, aby działały z prawidłową częstotliwością i ustawieniem mocy wyjściowej. Zapoznaj się z tabelą na końcu tej instrukcji, aby określić odpowiednie typy anten i dozwoloną moc wyjściową RF.

1. 1 Funkcje nadajnika-odbiornika

 • LN400 maksymalizuje wydajność i elastyczność w sieciach bezprzewodowych, oferując następujące kluczowe funkcje:
 • Wybierana częstotliwość (406-512 MHz)
 • Możliwość wyboru szerokości pasma (6. 5 kHz, 25. 0 kHz)
 • Możliwość wyboru modemu (FSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
 • Wskaźniki odczytu zwrotnego RSSI i EVM
 • RX break-out do filtrowania zewnętrznej ścieżki odbiorczej bez potrzeby stosowania drogich duplekserów
 • Działanie przemiennika Store-and-Forward
 • Ten sam sprzęt dla konfiguracji Master, Remote lub Store-and-Forward
 • Obsługuje interfejsy użytkownika RS/EIA-232 (TTL), Ethernet i USB
 • Pracuj przy 5. 25 V DC na krawędziowych złączach zasilania karty MiniPCIe i 10-60 V DC na 3-pinowym złączu zasilania.

UWAGA: Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich jednostkach, w zależności od zakupionych opcji lub ograniczeń prawnych w kraju eksploatacji.

PORADY

Transceiver przeznaczony jest do instalacji w istniejącym sprzęcie elektronicznym. Połączenia we/wy i zasilania 5. 25v są wykonywane przez krawędź karty Mini PCI-Express. Zasilanie 10-60 V jest dostarczane przez oddzielne 3-pinowe złącze na spodzie modułu. Transceiver montuje się do zespołu radiatora hosta za pomocą dwóch śrub #4 wewnątrz obszaru puszki RF. Wymagany obszar styku radiatora na dolnej powierzchni płytki drukowanej ma usuniętą maskę lutowniczą w celu prawidłowego przenoszenia ciepła.
Dla złącza antenowego J700 wymagane jest tylko jedno połączenie kablowe z radiem. Moduł posiada trzy opcjonalnie wypełnione diody LED stanu (CR100, CR101 i CR1000), które wskazują szczegóły trybu pracy. Te diody LED dostarczają ważnych informacji, które są przydatne podczas uruchamiania i optymalizacji łącza radiowego.
Anteny używane z radiem mogą być antenami kierunkowymi Yagi (często używanymi w odległych lokalizacjach) lub dookólnymi używanymi do zastosowań o krótkim zasięgu lub na stacjach Master. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać informacje na temat dostępnych anten.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować moduł nadawczo-odbiorczy:

 1. Wyłącz zespół hosta, w którym jest instalowany moduł.
 2. Dopasuj krawędź karty MiniPCIe modułu do gniazda w zespole hosta.
 3. Przymocuj moduł do powierzchni radiatora za pomocą dwóch śrub #4 przez otwory montażowe w rogach obszaru puszki RF na płycie PC radia.
 4. Zainstaluj osłonę RF nad sekcją nadawczo-odbiorczą.
 5. Wybierz i zainstaluj odpowiednią antenę i linię zasilającą dla wymagań Twojego systemu.
 6. Podłącz przewód koncentryczny anteny do J700 na module. Akceptuje męskie złącze koncentryczne typu TNC.
 7. W razie potrzeby można zainstalować zewnętrzne filtrowanie RX za pomocą złączy UMC J701 (RX-OUT) i J702 (RX-IN).
 8. Wymagania dotyczące zasilania hosta:
 9. Moc wejściowa przyłożona do złącza 52-stykowego (J1100) musi być regulowana 5. 25 V DC (-/+0. 05 V).
 10. Moc wejściowa przyłożona do złącza 3-pinowego (J900) nie może przekraczać zakresu 10. 0-60. 0Vdc
  i. Nominalna moc wejściowa na J900 mieści się w zakresie 12-52 V DC – FCC CFR 47 2. 1055(d)(1)
  Patrz Tabela 1, aby zapoznać się z połączeniami interfejsu zasilacza.
Krawędź 52-pinowej karty GE MDS NIC
szpilka Opis
1, 6, 7, 10, 11, 13, 12, 14,
16, 19, 20, 23, 25, 28, 30,
31, 32, 33, 36, 38, 42, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 51
GPIO (w tym Ethernet i szeregowy)
*W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z dokumentacją fabryczną
2, 24, 39, 41, 52+ 5. 25V
3, 5, 8, 17, 22NC
4, 9, 15, 18, 21, 26, 27,
29, 34, 35, 37, 40, 43, 50
GND

Tabela 1. Połączenia zasilania LN400 

3-stykowe złącze GE MDS (J900)
szpilkaOpis
12, 3
2, 3+10. 0V

9. Ustaw podstawową konfigurację radia za pomocą terminala PC za pośrednictwem systemu hosta. Cztery podstawowe ustawienia dla wszystkich transceiverów to (Patrz Rozdział 3 dla poleceń):

 • Częstotliwość
 • przepustowość
 • modem
 • Power

10. W normalnym systemie operacyjnym zobaczysz, że dioda CR101 POWER włącza się podczas uruchamiania.
11. Zoptymalizuj instalację, sprawdzając:

 • Celowanie anteny i sprawdzenie RSSI
 • Optymalne ustawienie szybkości modemu

PROGRAMOWANIE RADIA

W radiu nie ma ręcznej regulacji. Całe programowanie i sterowanie odbywa się za pośrednictwem komputera PC podłączonego do platformy hosta, która łączy się ze złączem krawędziowym karty J1100 MiniPCIe w radiu.
3. 1 Polecenia użytkownika
Poniższe tabele zawierają opisy różnych poleceń użytkownika dla transceivera.
komendaOpisUwagi
JAK TO SIĘ ZACZĘŁOWyświetla datę i godzinę kompilacji wersji karty sieciowej.
POMÓCWyświetla wszystkie dostępne polecenia.
RESETResetowanie oprogramowania.
SERWyświetl numer seryjny karty sieciowej.
MODEMWyświetl/ustaw wybór modemu NIC. [4QAM, 16QAM, 64QAM, 9600, 19200]
BAUDWyświetl/ustaw wybór szybkości transmisji symbolu karty sieciowej. [4800, 9600, 10000, 16000, 20000]
ADRES TESTOWYOdczyt/zapis adresu testowego. [0-7] Adres używany do testów (np. PER)
TEST PERRozpoczyna test współczynnika błędów pakietów. [‐a] Docelowy adres testowy
[‐n] Liczba pakietów do wysłania
[‐l] Długość każdego pakietu
CZAS PRACYWyświetl ilość czasu od ostatniego

Cykl zasilania.

KLUCZ MDMPrzesyła niemodulowane CW
KLUCZ MDMPrzesyła modulowane dane losowe
KLUCZ MDMPrzesyła tranzyt LO przez łańcuch TX
KLUCZ MDMWyłącza aktywną transmisję
WYBUCH MDMPrzesyła modulowany losowy pakiet danych o długości 511 bajtów, przydatny do trenowania korektora odbiornika
RSSI MDM! Natychmiastowy odczyt RSSIdB
TX [wartość]Odczyt/zapis częstotliwości TX[val] ‐ częstotliwość w MHz
RX [wartość]Odczyt/zapis częstotliwości RX[val] ‐ częstotliwość w MHz
TRSWRXD [wartość]Trasa sygnału RX[TR] - RX od J700

[R] - RX od J702

TCXO [arg1]Zmień głośność strojenia TCXOtage[arg1] – Objętość strojeniatage w V
KAL TCXO [arg1]Skalibruj objętość strojenia TCXOtage[arg1] – Objętość strojeniatage w V

Tabela 2. Polecenia użytkownika LN400

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEJŚCIA DC

4. 1 Oceny zużycia energii
Moduł charakteryzuje się następującymi znamionowymi wartościami nominalnego zużycia energii podczas pracy przy wymaganej wartości wejściowej (V_NIC) voltage 5. 25 Vdc (tolerancja -0. 05/+0. 05 V) i wymagane wejście wtórne voltage 10. 0 V DC na J900:
Aktywny tryb odbioru: 130mA Tryb nadawania (najgorszy przypadek obciążenia): 2. 5 Amperes
Przepisy dotyczące mocy muszą być spełnione przez producenta OEM, aby spełnić warunki LMA:
Integrator OEM powinien skonsultować się z działem pomocy technicznej w sprawie wdrożeń poszczególnych obwodów. Wejście voltage na 3pinowym złączu J900 akceptuje szeroki zakres i trasy do wbudowanego regulatora na module LN400, ale wejście V_NIC na złączu 52-pinowym musi być dokładnie wyregulowane.
Jako minimum, integratorzy OEM muszą regulować DC voltage przyłożone do +5. 25 Vdc (V_NIC), z tolerancją -0. 05 Vdc. Można to osiągnąć za pomocą voltagRegulator podobny do Texas Instruments LMR12020, który jest precyzyjnym regulatorem DC. Zewnętrzne wejście +5. 25 VDC jest podłączone przez styki 2, 24, 39, 41 i 52 52-stykowego złącza krawędziowego karty MiniPCIe. Przetwornik wykorzystuje obwód wykrywania mocy w pętli zamkniętej, który zapewnia, że ​​szczytowa moc RF nigdy nie osiągnie maksymalnych wartości podanych w tabeli 5. 3.
Wejście voltagZasięg urządzenia LMR12020 w tej konfiguracji wynosi od 10V do 15V. Korzystając z technologii konwersji mocy w trybie przełączanym, LMR12020 może obniżyć do voltagJest tak niski, jak 1. 13 V z szyny wejściowej 10 V, przy typowym rozproszeniu mocy poniżej 1 W. Objętość wyjściowatage musi być ustawione na voltagnapięcie 5. 25 V, przy użyciu zewnętrznego rezystora dostrajającego. Funkcje operacyjne urządzenia TI obejmują ograniczanie prądu cykl po cyklu, under-voltage Blokada (UVLO), blokada włączania/wyłączania, zabezpieczenie nadprądowe wyjścia i zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Na przykładampW tym celu obwód wykorzystujący ten sposób regulacji pokazano poniżej w postaci schematycznej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MOCY REGULACYJNEJ I WYJŚCIOWEJ RF

5. 1 Pomoc techniczna
Pomoc techniczna w fabryce jest dostępna po skontaktowaniu się z GE MDS w godzinach pracy (8:30 do 6:00 czasu wschodniego). Skontaktuj się z fabryką w jeden z następujących sposobów:
Telefon: (585) 241-5510
FAKS: (585) 242-8369
E-mail: gemds. com
Web: www. com

5. 2 Informacje prawne, moduł LN400

Uwaga dotycząca części 15 przepisów FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest używany w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Eksploatacja tego sprzętu w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, w których to przypadku użytkownicy będą musieli usunąć zakłócenia na własny koszt.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia; w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia
Środki ostrożności dotyczące obsługi
Podczas serwisowania sprzętu pod napięciem należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE). Podczas obsługi wewnętrznej mogą wystąpić sytuacje, w których przedmioty przypadkowo zetkną się lub zwrócą elementy, a odpowiednie środki ochrony osobistej złagodzą lub zmniejszą dotkliwość potencjalnego urazu. Podczas serwisowania radiotelefonów należy przestrzegać wszystkich przepisów miejsca pracy i innych obowiązujących norm dotyczących prac elektrycznych pod napięciem, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste.
Ręczna rewizja i dokładność
Niniejsza instrukcja została przygotowana, aby objąć konkretną wersję kodu oprogramowania układowego. W związku z tym niektóre ekrany i funkcje mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia, z którym pracujesz. Chociaż dołożono wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładność tej publikacji, ulepszenia produktu mogą również powodować niewielkie różnice między instrukcją a dostarczonym produktem. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dokładnej specyfikacji produktu, skontaktuj się z GE MDS,
korzystając z informacji podanych w punkcie 5. 1 Pomoc techniczna powyżej.
informacji o Środowisku
Produkcja tego sprzętu wymagała wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych. Niewłaściwa utylizacja może zanieczyścić środowisko i stanowić zagrożenie dla zdrowia ze względu na zawarte w nim niebezpieczne substancje. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się tych substancji w naszym środowisku i ograniczyć zapotrzebowanie na zasoby naturalne, zachęcamy do korzystania z odpowiednich systemów recyklingu do utylizacji. Systemy te będą w odpowiedni sposób ponownie wykorzystywać lub przetwarzać większość materiałów znajdujących się w tym sprzęcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji tego sprzętu, skontaktuj się z firmą GE MDS lub dostawcą.
Arkusze danych testowych produktu
Arkusze danych testowych przedstawiające oryginalne wyniki testów fabrycznych dla tego urządzenia są dostępne na żądanie u Lidera Jakości GE MDS. Skontaktuj się z fabryką, korzystając z informacji podanych na odwrocie niniejszej instrukcji. Numery seryjne należy podać dla każdego produktu, w przypadku którego wymagana jest karta danych testowych.
Wymagania dotyczące uziemienia
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia jednostki i podłączonego sprzętu, zalecane jest uziemienie ochronne (zgodne z NEC Class 2), które łączy system antenowy, obudowę, zasilacz i podłączony sprzęt danych z jednym punktem uziemienia, zachowując wszystkie przewody uziemiające jako możliwie najkrótsze. Zwykle urządzenie jest odpowiednio uziemione, jeśli dostarczone wsporniki montażowe są używane do montażu na dobrze uziemionej metalowej powierzchni. Jeśli urządzenie nie jest zamontowane na uziemionej powierzchni, zaleca się podłączenie przewodu uziemiającego do jednego z uchwytów montażowych lub śruby na obudowie. Zaleca się stosowanie odgromnika w miejscach, w których kabel antenowy wchodzi do budynku. Jeśli to możliwe, przymocuj ochraniacz do podłoża wieży/podpory.
Wszystkie uziemienia i okablowanie muszą być zgodne z obowiązującymi kodeksami i przepisami.

Powiadomienie FCC o ograniczonej homologacji modułowej
To urządzenie jest oferowane jako licencjonowany ograniczony modułowy nadajnik FCC Part 90 (LMA). Moduł nadajnika jest zatwierdzony do użytku tylko z określonymi konfiguracjami anteny, kabla i mocy wyjściowej, które zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku, gdy są instalowane w urządzeniach zatwierdzonych przez zewnętrznych producentów OEM lub wyprodukowanych przez Grantee (GE MDS). Modyfikacje radia, systemu antenowego lub mocy wyjściowej, które nie zostały wyraźnie określone przez producenta, są niedozwolone i mogą spowodować, że radio będzie niezgodne z odpowiednimi organami regulacyjnymi. Gdy ten moduł jest umieszczony w obudowie, na zewnętrznej stronie końcowego urządzenia hosta musi być przyklejona trwała etykieta z napisem „Zawiera FCC ID: E5MDS-LN400, Zawiera IC: 101D-LN400” wskazujący identyfikator FCC modułu i Numery IC.
Uwaga: Hostowany produkt musi być zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami FCC i Industry Canada dotyczącymi autoryzacji sprzętu i/lub wymaganiami oraz funkcjami sprzętu niezwiązanymi z częścią modułu nadajnika. Dla exampwymagania dotyczące dowolnej kolokacji dodatkowego nadajnika z modułem i/lub przy minimalnej zgodności z FCC część 15B i IC ICES-003; Urządzenia cyfrowe są wyłączną odpowiedzialnością integratorów OEM za ostateczne urządzenie hosta.
Ostrzeżenia dotyczące ekspozycji na fale radiowe
Anteny, które mają być używane z tym modułem, muszą być instalowane z uwzględnieniem wytycznych dotyczących ryzyka narażenia na działanie fal radiowych dla całego personelu znajdującego się w pobliżu i nie mogą znajdować się w pobliżu ani pracować w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. Skoncentrowana energia z anteny kierunkowej może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Nie pozwól, aby ludzie zbliżali się do anteny bliżej niż odległości podane w poniższej tabeli, gdy nadajnik jest włączony. Więcej informacji na temat ekspozycji na fale radiowe można znaleźć w Internecie pod następującym adresem webstrona www: http://www. gov/encyclopedia/radio-frequency-safety i http://www. php
Wzmocnienie anteny *
0-5dBi5-10dBi10-16dBi
Odległość bezpieczeństwa LN400Metrów 1. 429Metrów 2. 541Metrów 5. 069

* Wartości oparte na 41. 1 dBm przy 406. 1 MHz, przy 100% cyklu pracy. Należy zauważyć, że wartości te zawierają margines dopuszczalnej tolerancji i są wyjątkowo konserwatywne. Stosunek wartości szczytowej do średniej modulacji QAM oraz cykl pracy dzięki kontroli dostępu do nośnika zapewniają, że limit ten nigdy nie zostanie osiągnięty w rzeczywistym trybie pracy dostępnym dla klienta.
Obliczenia oparte są na bardziej restrykcyjnych limitach związanych z przepisami Kanadyjskiego Kodeksu Bezpieczeństwa 6.
Anteny o wzmocnieniu większym niż 16 dBi nie zostały dopuszczone do tego urządzenia. Instalacja urządzenia w aplikacjach przenośnych jest niedozwolona.
W przypadku zastosowań stacjonarnych punkt-punkt należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w IC SRSP-501 sekcja 6. 2. Należy pamiętać, że maksymalny ERP powinien być ograniczony do wymaganego do spełnienia wymagań dotyczących niezawodności systemu i nie może przekraczać 125 watów. Anteny ze wzmocnieniem, które naruszają ten wymóg, są niedozwolone.

5. 3 Ustawienia wyjścia RF
Sprawdź w tabeli 3 odpowiednie ustawienia mocy. LN400 to system wielomodemowy działający w zakresie 406512 MHz, w pasmach kanałów 6. Możliwości modulacji w każdej szerokości pasma obejmują FSK, QPSK, 16QAM i 64QAM. Szybkość OTA i maksymalna moc zależą od wyboru modemu i odpowiedniej maski emisji dla częstotliwości roboczej.
BW(kHz)Symbole modemu na sekundęFSK(x1)
OTAbps
QPSK(x2)
OTAbps
16QAM(X4)
OTAbps
64QAM(x6)
OTAbps
Maksymalny mocCzęstotliwość robocza (MHz)
6. 254800-9600192002880041 dBm406-512
12. 59600-19200384005760041 dBm406-512
12. 596009600---41 dBm406-470
12. 596009600---38 dBm470-512
12. 510000-200004000060000406-512
25. 016000-32000640009600041 dBm406-512
25. 01920019200---41 dBm406-470
25. 01920019200---38 dBm470-512
25. 020000-400008000012000041 dBm406-512

Tabela 3. Moc wyjściowa LN400 

Dokumenty / Zasoby

Przeczytaj poniższe warunki.

Przed skorzystaniem z usługi pobierania podręczników instalacji w tej witrynie należy zaakceptować Warunki korzystania.

Warunki korzystania

Prawa autorskie do podręczników instalacji dostępnych w tej witrynie należą do firmy Clarion Co., Ltd. Nieautoryzowane rozpowszechnianie zawartości, w całości lub w części, jest zabronione przez prawo. Można jednak wydrukować kopię do użytku własnego, niekomercyjnego.

Wykaz błędów i inne podobne materiały są niekiedy dostarczane w pakowaniu z produktem jako uzupełnienia podręcznika instalacji, ale nie wszystkie takie materiały są dostępne w tej witrynie.Ogólnie podręczniki instalacji udostępniane w tej witrynie są w wersjach z momentu rozpoczęcia sprzedaży danego produktu. Treść podręczników instalacji może zmienić się bez powiadomienia w przypadku zmian w specyfikacjach produktów lub w przepisach. Treść ta może być niezgodna z produktem lub podręcznikiem instalacji posiadanym przez użytkownika. W przypadku niezgodności między specyfikacją posiadanego produktu a podręcznikiem instalacji dostępnym w tej witrynie lub w razie pytań dotyczących zawartości tej witryny należy kontaktować się z obsługą klienta.Ponadto w przypadku wprowadzenia poprawek w podręczniku instalacji dołączonym do produktu wersja zmieniona może zostać opublikowana w tej witrynie bez powiadomienia. Jednak podręczniki instalacji dostępne w tej witrynie nie są aktualizowane po każdym wprowadzeniu zmiany w podręcznikach dostarczanych z produktami.Modele wymienione w podręcznikach instalacji dostępnych w tej witrynie mogą nie być dostępne w sprzedaży z powodu zaprzestania produkcji lub z innych przyczyn.Ta witryna nie zawiera podręczników instalacji wszystkich produktów sprzedawanych przez firmę Clarion. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego podręcznika instalacji, należy skontaktować się z obsługą klienta, aby go zakupić. W niektórych przypadkach zakup podręcznika instalacji bywa niemożliwy z powodu zaprzestania produkcji lub z innych przyczyn.Podręczniki instalacji mają służyć klientom, którzy kupili produkty firmy Clarion, i w ich treści zakłada się, że produkt został już kupiony. W niektórych przypadkach firma Clarion może nie być w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tych podręczników instalacji klientom, którzy nie kupili produktów.Firma Clarion nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania lub niemożności używania usług w tej witrynie (w tym szkody wynikłe z uszkodzenia danych, zaprzestania świadczenia usług, utraty informacji dotyczących sprzedaży itp. ), nawet jeśli z wyprzedzeniem poinformowano, że mogą wystąpić takie szkody lub roszczenia podmiotów zewnętrznych.Świadczenie usług może zostać przerwane i warunki mogą się zmienić bez powiadomienia.

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Podręcznik instalacji sprzętu Ge Je1050

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji sprzętu Ge Je1050

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji sprzętu Ge Je1050