Podręcznik integracji systemu i usług Craftsman 390 2514

System i usługi Craftsman 390 2514 to narzędzie do tworzenia i wdrażania skalowalnych i wysoce dostosowanych aplikacji biznesowych. Umożliwia tworzenie i integrację systemów i usług przy użyciu skryptów, które są zgodne z zasadami języka programowania języka Java. Zawiera również kompletną dokumentację dotyczącą instalacji, konfiguracji i wdrażania systemu oraz jego usług. System Craftsman 390 2514 umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji i usług dostosowanych do konkretnych potrzeb biznesowych, dzięki czemu można zapewnić skuteczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Ponadto system jest wysoce skalowalny i może być dostosowany do potrzeb rozwoju biznesowego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik integracji systemu i usług Craftsman 390 2514

Programy edukacyjne usługi Captivate Prime są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Podręcznik dla Administratorów ds. integracji, którzy chcieliby przenieść swoje platformy edukacyjne do aplikacji Captivate Prime

Adobe Captivate Prime jest hostowanym w chmurze, samoobsługowym, zorientowanym na uczniów rozwiązaniem do zarządzania nauczaniem. Firma Adobe umożliwia przedsiębiorstwom przeprowadzenie migracji danych dotyczących szkoleń i treści szkoleniowych z bieżącej platformy edukacyjnej do platformy Captivate Prime.

Duże przedsiębiorstwa mają swoje własne systemy zarządzania nauczaniem lub korzystają z systemów zapewnianych przez strony trzecie. Systemy zawierają treści i dane związane ze szkoleniami. Przedsiębiorstwo kupując usługę Captivate Prime, może chcieć przenieść swoje treści i dane do Captivate Prime, tak aby wykorzystać zalety nowoczesnego i intuicyjnego systemu zarządzania nauczaniem bez utraty jakichkolwiek informacji organizacji.

Platforma Captivate Prime zapewnia wszystkie narzędzia i dokumentacje potrzebne, aby administrator integracji przygotował i wykonał zadania związane z migracją. 

Na chwilę obecną funkcja migracji w aplikacji Captivate Prime jest dostępna dla Administratorów organizacji po skontaktowaniu się z zespołem pomocy technicznej Adobe. Aby włączyć funkcję migracji na koncie, można skontaktować się z zespołem pomocy technicznej usługi Adobe Captivate Prime.

Warunki dotyczące migracji, kluczowe etapy procesu migracji, sprinty migracji, specyfikacje, dane i etapy migracji treści są wyjaśnione w niniejszej sekcji w następujący sposób:

Zespół Captivate Prime oczekuje, że następujące zadania zostaną wykonane przez Administratorów ds. integracji organizacji przed podjęciem procesu migracji:

 • Administrator ds. integracji pobiera dane i treści z bieżącego systemu zarządzania nauczaniem i przetwarza je do formatów plików określonych w aplikacji Captivate Prime. 
 • Aplikacja Captivate Prime nie obsługuje importu użytkowników w ramach procesu migracji i oczekuje, że organizacja zaimportuje użytkowników za pomocą łącznika. Łączniki powinny zostać skonfigurowane przed procesem migracji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca łączników Captivate Prime.

Zaleca się, aby Administratorzy wykonali proces migracji na koncie testowym przed migracją danych i zawartości do środowiska produkcyjnego Captivate Prime. 

Kluczowe etapy procesu migracji

Kluczowe kroki związane z migracją treści i danych z bieżącej platformy edukacyjnej do aplikacji Captivate Prime wyglądają następująco:

 1. Administrator ds. integracji lub partner ocenia istniejące dane i treści systemu, które wymagają migracji.
 2. Administrator ocenia narzędzia i specyfikacje do przyjmowania danych i treści, które zapewnia aplikacja Captivate Prime. 
 3. Administrator ds. integracji wpisuje kod lub ręcznie eksportuje dane i treści szkoleniowe ze starszej platformy edukacyjnej w oparciu o jej funkcje. 
 4. Po udostępnieniu danych i treści szkoleniowych Administrator ds. integracji analizuje i mapuje dane i treści, aby dopasować je do specyfikacji migracji aplikacji Captivate Prime. 
 5. Administrator ds. integracji wykorzystuje narzędzia systemu Captivate Prime do migracji w następującej kolejności:
  1. Przenieś uczniów do Captivate Prime.
  2. Przenieś treści szkoleniowe do Prime.
  3. Przenieś dane szkoleniowe do Captivate Prime.
 6. Organizacja może rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania nauczaniem Captivate Prime oraz starszych treści. 

  Elementy podlegające migracji

  Można migrować tylko następujące elementy:

 7. Moduł
 8. Odznaki
 9. Kurs
 10. Wersja modułu
 11. Element kursu
 12. Moduł kursu
 13. Umiejętności
 14. Poziomy umiejętności
 15. Kurs dot. umiejętności
 16. Certyfikacje
 17. Kurs certyfikacji
 18. Zatwierdzenie certyfikacji
 19. Program edukacyjny
 20. Kurs w ramach programu edukacyjnego
 21. Element programu edukacyjnego
 22. Element kursu w ramach programu edukacyjnego
 23. Materiały pomocnicze
 24. Wersja materiałów pomocniczych
 25. Kurs z wykorzystaniem materiałów pomocniczych
 26. Umiejętności związane z materiałami pomocniczymi
 27. Rejestracja
 28. Rejestracja na certyfikację
 29. Rejestracja do programu edukacyjnego
 30. Rejestracja do materiałów pomocniczych
 31. Oceny użytkownika z kursu
 32. Kluczowe pojęcia związane z migracją

  Niektóre z kluczowych pojęć związanych z procesem migracji aplikacji Captivate Prime zostały krótko objaśnione poniżej.

  Projekt migracji

  W Captivate Prime projekt migracyjny składa się z co najmniej jednego sprintu. Dla konta może być dostępnych również wiele projektów migracji. Proces migracji w aplikacji Captivate Prime rozpoczyna się od utworzenia projektu migracji. 

  Sprint

  Sprint, w procesie migracji aplikacji Captivate Prime, określa elementy migracji, które wybrano w celu migracji z bieżącej platformy edukacyjnej. Elementem migracji może być moduł kursu, dane ucznia lub zestaw kursów. Sprint może zawierać wiele elementów danych szkoleniowych. W każdym sprincie można wykonywać zadania migracyjne. 

  Uruchomienie sprintu

  Uruchomienie sprintu jest procesem uruchamiania zadania migracji sprintu. Sprint można zatrzymać w dowolnym momencie. 

  Ponowne uruchomienie sprintu

  Można ponownie wykonać migrację sprintu po jego zakończeniu w dowolnym momencie. Ma to miejsce, gdy użytkownik chce dodać dane do elementu sprintu i ponownie przenieść je do aplikacji lub skorygować błędy w pliku CSV. 

  Specyfikacja pliku CSV

  Aplikacja Captivate Prime zapewnia zestaw standardowych specyfikacji pliku CSV. Najlepszym sposobem jest zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem procesu migracji. Administrator ds. integracji organizacji użytkownika może analizować aktualne formaty danych i mapować je tak, aby pasowały do dostarczonych przez Captivate Prime elementów szablonu CSV.

  Znaczniki projektu migracji

  Adobe Systems zaleca używanie zestawu słów kluczowych jako znaczników w celu łatwej identyfikacji projektów migracji w aplikacji Captivate Prime. Znaczniki te umożliwiają wewnętrzną identyfikację projektów w aplikacji Captivate Prime w dowolnym momencie. 

  Moduł bez zawartości

  W aplikacji Captivate Prime możliwe jest przesyłanie modułu bez zawartości. Adobe Systems traktuje go jako moduł bez zawartości w Captivate Prime. W przypadku gdy chcesz przenieść część starszych danych z bieżącej platformy edukacyjnej bez potrzeby korzystania z jakichkolwiek treści, można przesłać plik module_version. csv bez odniesienia do adresu URL. 

  Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami

  Poniżej znajdują się standardowe specyfikacje formatu CSV, których można użyć w celu mapowania istniejącymi danymi z migracji platformy edukacyjnej. Kliknij csv-specifications i sample-csvs, aby pobrać pliki ZIP. Pobrany plik csv-specifications. zip zawiera 7 plików programu Excel. Te pliki arkuszy są specyfikacjami z opisami, aby użytkownik zrozumiał, jak uzupełnić pliki CSV. Pliki CSV powinny zawierać dane dla każdego pola w zalecanym formacie zgodnie z informacjami w plikach. 

  Lp.

  Nazwa pliku

  Opis zawartości

  Uwagi

  1

  module. xlsx

  Metadane dla module. csv

   

  2

  badge. xlsx

  Metadane dla badge. xlsx

  3

  course. xlsx

  Metadane dla course. csv

  Wymień jedno nazwisko autora danego kursu, ponieważ czasami większa liczba nazwisk autorów nie jest dokładnie wyświetlana w aplikacji po migracji. 

  4

  module_version. xlsx 

  Metadane dla module_version. csv

  Upewnij się, że podajesz ścieżkę URL do folderu konta Box, na którą przesyłana jest zawartość. 

  5

  course_instance. xlsx

  Metadane dla course_instance. csv 

  6

  session. xlsx

  Metadata for session. csv

  Upewnij się, że każdy wpis w pliku cvs sesji jest powiązany z przynajmniej jednym modułem Klasy/klasy wirtualnej

  7

  course_module. xlsx

  Metadane dla course_module. csv

  8

  skill. xlsx

  Metadane dla skill. csv

  9

  skill_level. xlsx

  Metadane dla skill_level. csv

  10

  skill_course. xlsx

  Metadane dla skill_course. csv

  11

  certification. xlsx

  Metadane dla Certification. csv

  12

  certification_course. xlsx

  Metadane dla certification_course. csv

  13

  certification_commit. xlsx

  Metadane dla certification_commit. csv

  14

  learning_program. xlsx

  Metadane dla learning_program. csv

  15

  learning_program_course. xls 

  Metadane dla learning_program_course. csv

  16

  learning_program_instance. xlsx 

  Metadane dla learning_program_instance. csv

  17

  learning_program_instance_course_instance. xlsx 

  Metadane dla learning_program_instance_course_instance. csv

  18

  job_aid. xlsx

  Metadane dla job_aid. csv

  Każda migracja job_aid wymaga posiadania co najmniej jednej wersji job_aid.

  19

  Job_aid_version. xlsx

  Metadane dla job_aid_version. csv

  20

  job_aid_course. xlsx

  Metadane dla job_aid_course. csv

  21

  job_aid_skills. xlsx

  Metadane dla job_aid_skills. csv

  22

  enrollments. xlsx

  Metadane dla enrollments. csv

  23

  certification_enrollement. xlsx

  Metadane dla certification_enrollement. csv

  24

  learning_program_enrollment. xlsx

  Metadane dla learning_program_enrollment. csv

  25

  job_aid_enrollment. xlsx

  Metadane dla job_aid_enrollment. csv

  26

  user_course_grade. xlsx


  Metadane dla user_course_grade. csv

  Podaj dane ucznia w pliku CSV, nawet jeśli nie są one obowiązkowe. Bez tej informacji, nawet w przypadku przetwarzania pliku CSV do migracji, aplikacja Captivate Prime może nie odzwierciedlać żadnych danych. Plik sample-csvs. zip zawiera siedem plików CSV o podobnej do powyższej konwencji nazewnictwa.

  Captivate Prime obsługuje tylko wartości daty i czasu w formacie UTF 8 i 32-bitowym. Błędy podczas migracji mogą wystąpić w przypadku podania w plikach CSV daty poza zakresem np. 2038-07-17T08:53:21. 000Z czy 1980-04-17T08:13:25. 322Z. 

  Podczas importu występują następujące zależności między plikami CSV:

 33. plik module_version. csv jest zależny od pliku module. csv
 34. plik course_instance. csv jest zależny od pliku course. csv
 35. plik course_module. csv jest zależny od plików course. csv, module. csv i module_version. csv
 36. plik session. csv i module. csv
 37. plik enrollment. csv
 38. plik user_course_grade. csv
 39. plik skill_course. csv
 40. plik skill_level. csv jest zależny od pliku skill. csv
 41. plik learning_program_instance. csv jest zależny od plików learning_program. csv i learning_program_course. csv
 42. plik learning_program_course. csv jest zależny od pliku learning_program. csv
 43. plik learning_program_enrollment. csv i learning_program_instance. csv
 44. plik learning_program_instance_course_instance. csv, learning_program_instance. csv i course_instance. csv
 45. plik certification_course. csv jest zależny od plików certification. csv i course. csv
 46. plik certification_commit. csv i certification_course. csv
 47. plik certification_enrollment. csv, certification_course. csv i certification_enrollment. csv
 48. Przed rozpoczęciem procedury migracji należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 49. Tylko jeden projekt migracji może być aktywny na koncie w danym momencie. W ramach projektu w danym momencie może być aktywny tylko jeden sprint.
 50. Nie można cofnąć Uruchomionego już procesu migracji. Można jednak użyć opcji usuwania w każdej funkcji Captivate Prime, aby cofnąć migrację danych czy treści. 
 51. Natychmiast po rozpoczęciu projektu migracji uzyskuje on status „W trakcie migracji”. Podczas migracji do systemu Captivate Prime może zalogować się wyłącznie Administrator ds. integracji. 
 52. Planowanie projektu migracji jest bardzo ważne. Zaleca się podzielenie projektów na wiele sprintów i określenie, co należy przenieść w każdym sprincie. Dobrym pomysłem może być nawet przeprowadzenie weryfikacji po każdym sprincie, a nie pod koniec projektu, aby mieć pewność co do migrowanych danych. Zanim sprint zostanie uruchomiony jako część projektu migracji, należy przesłać dane i pliki CSV z zawartością odpowiednio na serwery FTP i Box. Jeśli użytkownik nie ma kont Exavault FTP i Box, może je utworzyć. 

  Tworzenie konta FTP

  Kliknij opcję Prośba o folder FTP z plikiem CSV. Pojawi się okno dialogowe z monitem o wprowadzenie identyfikatora e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami online i utwórz konto FTP Exavault. Po utworzeniu konta można przeglądać swoje foldery projektów migracji i sprintów w FTP Exavault.

  Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu przedstawiający pliki i foldery projektu w ExaVault. 

  Pliki i foldery projektu w ExaVault

  Tworzenie konta Box

  Utwórz folder na przesyłane treści w podobny sposób, jak w przypadku tworzenia folderu FTP. Kliknij przycisk Migracja w lewym panelu i kliknij opcję Prośba o folder na przesyłane treści w dolnej części wyświetlonej strony.

  Otrzymasz wiadomość e-mail z usługi Box z łączem do folderu udostępnionego. Jeśli nie masz konta Box, aby je utworzyć, kliknij przycisk SignUp (Zarejestruj się). Instrukcje logowania są wysyłane na adres e-mail Administratora ds. integracji.

  Przesyłanie danych (plików CSV) do folderów FTP lub Box

  Przed utworzeniem projektu migracji należy utworzyć konto FTP lub Box. Na tym etapie można utworzyć Projekt migracji i Sprint w aplikacji Captivate Prime. Aby utworzyć projekt migracji, zapoznaj się z sekcją Procedura migracji danych i zawartości na tej stronie.

  Na koncie FTP lub Box kliknij nazwę folderu projektu i kliknij nazwę opcji Sprint. W folderze Sprint można przesyłać pliki danych w formacie CSV, które mają zostać migrowane. Aby przesłać pliki, kliknij opcję Prześlij pliki znajdującą się u góry po wejściu w serwer Exavault FTP czy Box i przeciągnij i upuść tam pliki CSV. Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu po przesłaniu plików do ExaVault. 

  Przesyłanie plików do ExaVault

  Możesz wrócić do projektu migracji Captivate Prime, kliknij opcję Odśwież  i wyświetl wszystkie rodzaje danych CSV wymienione w Sprincie migracji.

  Przesyłanie treści szkoleniowych do folderów zawartości

  Prześlij zawartość szkoleniową bieżącej platformy edukacyjnej na swoje konto Box. Jeśli utworzono już projekt migracji i sprint, wówczas korzystając z danych konta Box, projekt migracji i nazwa sprintu zostaną wypełnione. Można przesłać zawartość na tę samą ścieżkę.

  Można przeciągnąć i upuścić pliki zawartości lub kliknąć opcję Prześlij i wybrać pliki z pulpitu. Jeśli rozmiar pliku zawartości jest bardzo duży, podczas przesyłania plików system może się zawieszać. W zależności od rozmiaru pliku czas potrzebny na przesłanie plików na konto Box jest różny.

  Przykładowy wygląd konta Box po przesłaniu treści pokazano poniżej.

  Konto Box

  Po przesłaniu plików na konto Box upewnij się, że w pliku module_version. csv znajduje się odpowiednia ścieżka do tego pliku zawartości Box. Obowiązkowo należy wskazać ścieżkę zawartości modułu. 

  Po zalogowaniu się na serwery FTP i Box i przesłaniu treści lokalizacje CSV są wyświetlane w aplikacji Captivate Prime w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu. 

  Lokalizacje plików CSV

  Procedura migracji danych i zawartości

  Procedura migracji danych i treści platformy edukacyjnej przedsiębiorstwa do Captivate Prime wygląda następująco:

  Przed rozpoczęciem procesu migracji zrealizuj warunki wstępne. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami na tej stronie, aby przygotować pliki CSV na migrację danych i treści.

  1. Zaloguj się do aplikacji Captivate Prime jako Administrator ds. integracji i kliknij opcję Migracja w lewym panelu.

   Pojawi się strona główna projektów migracji. Jeśli organizacja utworzyła już projekty migracji, można wyświetlić listę wszystkich takich projektów na tej stronie. 

  2. Kliknij opcję Nowy w prawym górnym rogu strony, aby utworzyć projekt migracji. Można też kliknąć łącze Utwórz projekt migracjina stronie, aby utworzyć taki projekt. Zostanie wyświetlona strona Utwórz projekt migracji.

   Jeśli nie utworzono jeszcze folderu FTP, użytkownik zostanie poproszony o utworzenie konta Exavault folderu FTP. Jest to obowiązkowy krok przed rozpoczęciem tworzenia projektu migracji. 

   Tworzenie nowego projektu migracji

   Dla projektu migracji podaj jego nazwę, znacznik, katalog kursu i opis. Kliknij opcję Utwórz.

   Elementy migrowanych danych są rozpoznawane za pomocą tego Znacznika projektu migracji. W przypadku braku konkretnego katalogu kursów z menu rozwijanego należy wybrać katalog domyślny. Wszystkie migrowane za pomocą projektu migracji kursy będą znajdować się w wybranym na tym etapie katalogu. Jeśli użytkownik nie wybierze żadnego katalogu, wszystkie migrowane kursy będą znajdować się w katalogu domyślnym. 

   Pojawi się przedstawiona na zrzucie ekranu strona konfiguracji Sprintu. Należy utworzyć sprint jako część projektu migracji. Wybierz nazwę sprintu i podaj jego krótki opis. Można wybrać opcję Tak, jeśli zawartość ma zostać przeniesiona w ramach tego sprintu. Kliknij przycisk Dalej.

   Konfiguracja sprintu

   Zaznacz pole wyboru o nazwie Od ostatniego uruchomienia dodano lub zmodyfikowano użytkowników, aby zsynchronizować listę użytkowników z aplikacją Captivate Prime. W przypadku migracji zawartości i danych do aplikacji Captivate Prime to działanie może nie być wymagane. Jeśli między poprzednią a ostatnią migracją sprintu upłynie jakiś czas, najlepszym sposobem jest synchronizacja listy użytkowników. Ten krok umożliwia synchronizację bazy danych Captivate Prime z użytkownikami platformy edukacyjnej.

   Zaleca się wykonanie tego kroku synchronizacji w przypadku migracji plików enrollment. csv i user_course_grade. csv. Ten krok umożliwia synchronizację bazy danych Captivate Prime z bazą danych Migracja i dzięki niemu wszyscy użytkownicy, których rekordy mają być migrowane w sprincie, są dostępni w bazie danych Migracja.

   Migrację sprintu można rozpocząć od przesłania danych i treści. Kliknij łącze Odśwież przed uruchomieniem sprintu, aby zsynchronizować foldery FTP i treści z aplikacją Captivate Prime.

   Migracja sprintu

   Kliknij opcję Start w prawym górnym rogu strony. Aby przerwać migrację sprintu, należy kliknąć opcję Stop w dowolnym momencie procesu migracji sprintu.

   Status migracji jest wyświetlany w przypadku każdego z elementów danych sprintu i treści. Sprawdź, w przypadku jakich elementów migracja zakończyła się powodzeniem, a w przypadku których niepowodzeniem.

   Jeśli przesyłasz zawartość modułu, upewnij się, że w pliku module_version. csv podano ścieżkę folderu zawartości. Jeśli ten krok zostanie pominięty, mogą wystąpić błędy podczas migracji. W przypadku przesyłania treści modułu realizowanego w tempie ucznia, np. filmów, należy określić odpowiednią ścieżkę URL w pliku module_version. W przypadku zawartości modułu Aktywność można podać nazwę URL. 

   Poniżej ukazano przykładowy zrzut ekranu z oknem dialogowym postępu. Można na nim wyświetlić liczbę rekordów przetworzonych dla każdego elementu migrowanych danych wraz z informacją na temat pomyślnych i niepomyślnych migracji. Kliknij opcję Pobierz informacje o błędach obok migracji zakończonych niepowodzeniem, aby pobrać i wyświetlić dzienniki błędów. Problemy można naprawić w pliku CSV i przesłać ponownie na serwer FTP. 

   Okno dialogowe postępu

   Kliknij opcję Lista sprintów w lewym panelu, aby wyświetlić listę wszystkich sprintów projektu migracji. Można wyświetlić listę wszystkich sprintów, liczbę uruchomień dla każdego sprintu, datę początkową, czas trwania i status ukończenia, jak pokazano na poniższym przykładzie. 

   Ustawienia sprintu

   Po przesłaniu najnowszych zaktualizowanych plików CSV można kliknąć opcję Uruchom ponownie w prawym górnym rogu strony. Opcja ponownego uruchomienia powoduje ponowne przetworzenie wszystkich elementów danych przy ignorowaniu elementów, w których nie wprowadzono żadnych zmian. W przypadku satysfakcjonującej migracji elementów danych w sprincie, można oznaczyć ją jako ukończoną, klikając przycisk u góry strony. Można rozpocząć nowy sprint z większą ilością danych później. Gdy sprint zostanie oznaczony jako ukończony, nie będzie można go uruchomić ponownie. W projekcie migracji może znajdować się dowolna liczba sprintów. W przypadku satysfakcjonującego statusu migracji wszystkich sprintów, można oznaczyć Projekt migracji jako ukończony, klikając łącze Oznacz projekt jako ukończony na stronie Lista sprintów.

   Przed oznaczeniem projektu migracji jako ukończonego należy upewnić się, że ukończono wszystkie sprinty projektu. Po oznaczeniu projektu migracyjnego jako ukończonego nie można wrócić i utworzyć sprintów ani dokonać jakichkolwiek modyfikacji w tym projekcie. Należy utworzyć kolejny projekt migracji i dodać do niego sprinty.

   Po migracji danych i treści nauczania z platformy edukacyjnej swojej organizacji można zweryfikować zaimportowane dane i treści przy użyciu różnych funkcji elementu edukacyjnego. Można na przykład zalogować się do aplikacji Captivate Prime jako Administrator i zweryfikować dostępność zaimportowanych modułów oraz danych i treści kursów. 

   Ulepszanie podczas migracji

   Ta funkcja integracji pozwala na dopasowanie danych historycznych elementu edukacyjnego ze starszej platformy edukacyjnej do aktywnego kursu utworzonego w aplikacji Captivate Prime.

   Poniżej znajdują się standardowe specyfikacje formatu CSV, których można użyć w celu mapowania istniejącymi danymi z migracji platformy edukacyjnej. Kliknij csv-specifications. zip i sample-csv. zip, aby pobrać pliki ZIP. Pobrany plik csv-specifications. zip zawiera cztery pliki programu Excel. Pliki CSV powinny zawierać dane dla każdego pola w zalecanym formacie zgodnie z informacjami w plikach.

   1. Plik enrollment. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku enrollment.

   2. Plik encertification_enrollment. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku certification_enrollment.

   3. Plik learning_program_enrollment. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku learning_program_enrollment.

   4. Plik user_course_grades. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku user_course_grades.

   Rozwiązywanie problemów związanych z migracją

   Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o sposobie rozwiązania problemów, z jakimi borykają się Administratorzy ds. integracji podczas migracji danych i treści z istniejącej platformy edukacyjnej do aplikacji Captivate Prime.

   Wskazówki dotyczące zarządzania użytkownikami

   W tym temacie znajdują się wskazówki pomagające zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy są zarządzani w Captivate Prime. Pomagają one w lepszym zarządzaniu użytkownikami przy użyciu funkcji importu pliku CSV, łączników i migracji aplikacji Captivate Prime. 

   Identyfikatory Captivate Prime

   Aplikacja Captivate Prime zapewnia użytkownikom dwa rodzaje unikatowych identyfikatorów:

  3. Identyfikator e-mail
  4. UUID (Identyfikator globalnie unikatowy)
  5. Aplikacja Captivate Prime obsługuje identyfikator UUID, aby zapewnić organizacjom elastyczność w kontrolowaniu kont użytkowników. Jeśli Administrator posiada UUID użytkowników na koncie, może je modyfikować.

   Sposoby wykorzystania UUID w organizacji

   Rozważmy scenariusz, w którym pracownik A dołącza do firmy o nazwie Prime, jako wykonawca. W okresie obowiązywania umowy firma Prime może nie podać firmowego identyfikatora poczty elektronicznej A@prime. com, zamiast tego firma może używać tylko osobistego konta e-mail pracownika, na przykład A@gmail. com. Po upływie 6 miesięcy okresu obowiązywania umowy, jeśli ten sam pracownik A dołączy do Prime jako pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, firma Prime będzie mogła chcieć zmienić jego adres poczty elektronicznej na adres firmy, czyli A@prime. com. 

   Posiadanie dostępu UUID do konta użytkownika będzie korzystne dla firmy Prime w wyżej wymienionym scenariuszu. Prime może łatwo zmienić osobisty identyfikator e-mail pracownika A, posługując się oficjalnym adresem e-mail. Zmiana ta nie ma wpływu na istotne dla tego konta dane pracownika. 

   Identyfikacja pojedynczego użytkownika

   Captivate Prime identyfikuje i zapamiętuje sposób dodawania do systemu pojedynczego użytkownika, na przykład poprzez samodzielną rejestrację, przesyłanie pliku CSV lub dodawanie pojedynczego użytkownika za pomocą interfejsu użytkownika lub API. 

  6. W przypadku dodania pojedynczego użytkownika za pomocą interfejsu użytkownika (UI) lub API można ich usunąć w ten sam sposób. 
  7. Można zaktualizować informacje o pojedynczych użytkownikach poprzez wysłanie pliku CSV, ale należy pamiętać, że będą oni traktowani jak użytkownicy CSV i będą miały do nich zastosowanie odpowiednie dla CSV zadania. 
  8. Przypisywanie roli Przełożonego

   Nie można przypisać roli Przełożonego bezpośrednio do żadnego użytkownika w programie Captivate Prime. Użytkownik X może uzyskać rolę Przełożonego w aplikacji Captivate Prime tylko wtedy, gdy dla dowolnego użytkownika (np. Y) na tym koncie atrybut Przełożonego będzie ustawiony jako X.

   W scenariuszu, w którym X jest Przełożonym użytkowników, na przykład A, B i C, jeśli X opuszcza organizację, należy upewnić się, że atrybutem Przełożony użytkowników A, B i C będzie nowy Przełożony. Atrybutem Przełożony dla tych użytkowników tymczasowo może być ROOT, a następnie należy przypisać nowego Przełożonego. 

   Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższych dokumentach pomocy:

  9. Najczęściej zadawane pytania dotyczące przesyłania plików CSV
  10. Pomoc dotycząca dodawania użytkowników
  11. Zaloguj się na swoje konto

   LIC-VISO-EX-TRIAL
   Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 90 dni od momentu aktywacji

   LIC-VISO-BASE-EX
   Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa, zawiera licencję na obslugę VISO Web i VISO Mobile; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej:
   - do 32 przejść (max bez limitu)
   - do 1000 użytkowników (max bez limitu)
   - 2 stacje operatora (max bez limitu)
   - 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu)
   - 100 obiektów na Mapach (max bez limitu)
   - 1 partycja (max bez limitu)

   LIC-VISO-EX-16AD
   Licencja na dodatkowe 16 przejść

   LIC-VISO-EX-32AD
   Licencja na dodatkowe 32 przejścia

   LIC-VISO-EX-64AD
   Licencja na dodatkowe 64 przejścia

   LIC-VISO-EX-128AD
   Licencja na dodatkowe 128 przejść

   LIC-VISO-EX-100U
   Licencja na dodatkowych 100 użytkowników

   LIC-VISO-EX-500U
   Licencja na dodatkowych 500 użytkowników

   LIC-VISO-EX-1000U
   Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników

   LIC-VISO-EX-5000U
   Licencja na dodatkowych 5000 użytkowników

   LIC-VISO-EX-10000U
   Licencja na dodatkowych 10000 użytkowników

   LIC-VISO-EX-1WS
   Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO

   LIC-VISO-EX-1CS
   Licencja na dodatkowy 1 serwis komunikacyjny

   LIC-VISO-EX-IS
   Licencja na Serwer Integracji

   LIC-VISO-EX-500OBJ
   Licencja na dodatkowe 500 obiektów na Mapach

   LIC-VISO-EX-1000OBJ
   Licencja na dodatkowe 1000 obiektów na Mapach

   LIC-VISO-EX-PCA
   Licencja na 1 partycję

   LIC-VISO-EX-VC-ATRK
   Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia

   LIC-VISO-EX-VMM
   Licencja na obsługę Modułu Gości

   LIC-VISO-EX-EVK
   Licencja na obsługę systemu wind firmy KONE

   LIC-VISO-EX-EVK-RCGIF
   Licencja na integrację z systemem windowym firmy KONE poprzez protokół RCGIF

   LIC-VISO-EX-EVO
   Licencja na obsługę systemu wind firmy Otis

   LIC-VISO-EX-EVS
   Licencja na obsługę systemu wind firmy Schindler

   LIC-VISO-EX-XPRO
   Licencja na integrację z XProtect firmy Milestone

   LIC-VISO-EX-ANSE
   Licencja na integrację z NetStation Enterprise firmy Alnet Systems

   LIC-VISO-EX-TARV
   Licencja na integrację z Argus RV firmy Telbud

   LIC-VISO-EX-NAPA
   Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group

   LIC-VISO-EX-C4
   Licencja na integrację z systemem C4 firmy Gamanet

   LIC-VISO-EX-LUXR
   Licencja na integrację z oprogramowaniem Luxriot Evo

   LIC-VISO-EX-CORT
   Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL firmy CBC Group

   LIC-VISO-EX-SATEL
   Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL

   LIC-VISO-EX-GIAS
   Licencja na integrację programową z systemem alarmowym Galaxy Dimension firmy Honeywell

   LIC-VISO-EX-CCTV
   Licencja na integrację programową z CCTV (Dahua, Hikvision, BCS)

   LIC-VISO-EX-VC-ZSRK
   Licencja na integrację z systemem ZSRK

   LIC-VISO-EX-ABPG
   Licencja na Anti-Passback Globalny

   LIC-VISO-EX-VC-LDAP
   Licencja na integrację z usługami katalogowymi Active Directory (LDAP)

   LIC-VISO-EX-DKBA
   Licencja na 1 przejście - integracja z zamkami firmy dormakaba

   LIC-VISO-EX-BFAS
   Licencja na integrację z systemem SSP firmy Bosch

   LIC-VISO-EX-SFAS
   Licencja na integrację z systemem SSP firmy Siemens

   VISO-EX-RKD32-LIC
   Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja

   LIC-VISO-EX-UPG
   Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany, jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji


   GDZIE KUPIĆ

   Usługi gastronomiczne. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych - w Księgarni WSiP
   • Przejdź do menu głównego
   • Przejdź do treści

   Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

   Podręcznik obejmuje m. in. tematy dotyczące działalności usługowej zakładów gastronomicznych, marketingu, zasad kalkulacji rozliczania usług gastronomicznych, systemów obsługi gości, przygotowania sali restauracyjnej, przebiegu obsługi gości w restauracji, organizowania okolicznościowych przyjęć stojących, zasiadanych, mieszanych, szkoleń i konferencji, przyjęć dyplomatycznych, usług cateringowych. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne – sprawdzić jej poziom.

   Format:B5Rok wydania:2020Oprawa:MiękkaLiczba stron:496Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:VIWydawnictwo:WSiPSymbol:165915EAN-13:978830215039554ISBN:9788302150395MEN:33/2015

   Paczka

   Waga0. 744 kg

   Inne z tej serii/cyklu

   -20%


   Dodano do koszyka

   Ilość: szt.

   Cena:

   Wartość koszyka:

Podręcznik integracji systemu i usług Craftsman 390 2514

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik integracji systemu i usług Craftsman 390 2514

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik integracji systemu i usług Craftsman 390 2514