Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire Ffc0923dw0

Podręcznik Quick Start Frigidaire FFC0923DW0 to przydatne narzędzie, które pozwoli Ci skonfigurować i uruchomić Twoją nową lodówkę Frigidaire. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje na temat funkcji lodówki, w tym wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, konserwacji i naprawy. Podręcznik zawiera również krok po kroku konfigurację lodówki, w tym instrukcje dotyczące ustawiania temperatury, włączania i wyłączania lodówki oraz ustawiania harmonogramu działania lodówki. Dzięki Podręcznikowi Quick Start Frigidaire FFC0923DW0 będziesz mógł sprawnie korzystać z Twojej nowej lodówki i cieszyć się jej maksymalną wydajnością.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire Ffc0923dw0

Konfiguracja

Ważne

 • Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 in S mode, zapoznaj się z częścią Konfiguracja — Windows 10 in S mode —.

Kliknij przycisk Pobierz, aby rozpocząć instalację.

W celu zakończenia konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Pobierz
 • Przed zarejestrowaniem drukarki i utworzeniem konta użytkownika należy podłączyć drukarkę do sieci, aby można z niej było korzystać za pomocą komputera. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Rozpocznij tutaj” podręcznika konfiguracji w celu dokonania wstępnej konfiguracji drukarki i konfiguracji sieci.

  Uwaga:

  Jeżeli pozycja „Epson Connect Services (Usługi Epson Connect)” nie jest wyświetlana w menu Web Config drukarki, rejestrację należy przeprowadzić z poziomu komputera, używając aplikacji Epson Connect Printer Setup.

  Usługi nie są dostępne w przypadku połączenia Wi-Fi Direct lub Ad Hoc.

  Włącz drukarkę.

  Otwórz plik Web Config drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

  Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP drukarki w poniższy sposób.
  http://<adres IP drukarki> (bez < >)

  Adres IP drukarki można sprawdzić w jeden z poniższych sposobów. Więcej informacji na temat stanu sieci zawiera dokumentacja dołączona do drukarki.

  Stan sieci na panelu sterowania drukarki

  Arkusz stanu sieci

  Raport kontrolny połączenia sieciowego

  Ważne:

  Podczas otwierania Web Config, w zależności od modelu drukarki, może się pojawić polecenie wprowadzenia hasła administratora. Początkowa wartość hasła administratora to numer seryjny drukarki. Patrz etykieta przymocowana do drukarki. Miejsce przymocowania etykiety zależy od produktu, może się ona znajdować z tyłu, wewnątrz pokrywy lub na spodzie. com/guide/pl/html/images/cecg0005p. gif"/>

  Stuknij opcję Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu aktualizacji oprogramowania drukarki.

  Stuknij opcję Epson Connect Services (Usługi Epson Connect). com/guide/assets/files/step_5. gif"/>

  Wyświetli się ekran rejestracji drukarki.

  Stuknij opcję Register (Zarejestruj się). com/guide/assets/files/step_6. gif"/>

  Wyświetli się okno License Agreement (Umowa licencyjna). Stuknij opcję Epson Connect Member Service Terms and Conditions (Warunki świadczenia usługi członkowskiej Epson Connect) i przeczytaj wyświetlone informacje. Wybierz opcję Accept (Akceptuj), a następnie stuknij przycisk Next (Dalej).

  Rozpocznie się proces rejestracji drukarki w usłudze Epson Connect. com/guide/assets/files/step_7. gif"/>

  Załaduj papier do drukarki i stuknij opcję OK. com/guide/assets/files/step_8. gif"/>

  Wprowadź dane konta, a następnie stuknij opcję Finish! (Zakończ! ). com/guide/pl/html/images/cecg0011p. gif"/>

  Wyświetli się ekran zakończenia. Po zakończeniu rejestracji zarejestrowana drukarka wydrukuje stronę z informacjami o ustawieniach, a na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie.

  Można rozpocząć korzystanie z usługi Epson Connect.

  Konfiguracja urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej

  1. Przed skonfigurowaniem urządzenia firmy Brother

  Należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź poniższe ustawienia sieci bezprzewodowej i zapisz je poniżej (potrzebne będą te informacje później):

  • Nazwa sieci (znana również jako "SSID" lub "ESSID")
  • Klucz sieciowy (znany również jako "Hasło", "Klucz bezpieczeństwa" lub "Klucz szyfrowania")

  Jak znaleźć nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło)

   Sprawdź tył lub bok routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź dokumentację dostarczoną z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.
  Brother nie może dostarczyć tych informacji. Jeśli nie możesz znaleźć bezprzewodowej nazwy sieciowej i klucza sieciowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera

  Jeśli nie można znaleźć nazwy sieciowej (SSID) i hasła sieci bezprzewodowej routera lub punktu dostępu, zapoznaj się z następującymi FAQ:

  Dla użytkowników systemu Windows

  > Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Windows.

  Dla użytkowników komputerów Macintosh

  > Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Macintosh.

  Po sprawdzeniu informacji o sieci bezprzewodowego routera lub punktu dostępowego przejdź do kroku 2, aby skonfigurować urządzenie w sieci bezprzewodowej.

  Jeśli router lub punkt dostępu bezprzewodowego używa szyfrowania WEP z wieloma kluczami WEP, zapisz i użyj tylko pierwszego klucza WEP.

  2. Jak skonfigurwać urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) za pomocą dostarczonego dysku CD-ROM.

  Po zlokalizowaniu ustawień sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego skonfiguruj urządzenie Brother w sposób opisany poniżej.
  Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz FAQ.

  Instrukcje wideo

  *Film jest przesyłany z YouTube.

  Jak korzystać z przycisków:
  Uruchom filmPomiń filmZatrzymaj filmPonownie uruchom film
  Produkt lub elementy (takie jak przewód zasilania lub linii telefonicznej) pokazano w tym filmie mogą się różnić od tych, które używasz. Treść filmu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Można zmienić rozmiar napisów, które są wyświetlane w filmie z YouTube, klikając (Napisy) -> Ustawienia... .
  Instrukcje tekstowe
  Aby skonfigurować urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej:

  Podłącz kabel zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.
  Włącz urządzenie Brother.

  Naciśnij przycisk Menu na panelu sterowania urządzenia.
  Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać Sieć i naciśnij przycisk OK.
  Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać opcję WLAN i naciśnij przycisk OK.
  (Ten krok może nie dotyczyć wszystkich maszyn. )

  Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać Kreator konfiguracji i naciśnij przycisk OK.
  Kiedy WLAN jest włączony? Pojawi się, wybierz Tak, aby włączyć sieć bezprzewodową.
  Uruchomi to kreator konfiguracji bezprzewodowej.

  Urządzenie wyszuka Twoją sieć i wyświetli listę dostępnych nazw sieciowych (SSID).
  Gdy pojawi się lista SSID, naciśnij klawisze strzałek w górę lub w dół, aby wybrać identyfikator SSID zapisany wcześniej, a następnie naciśnij przycisk OK.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:
  Jeśli używasz metody uwierzytelniania i szyfrowania, która wymaga klucza sieciowego (hasła)
  Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zastosować ustawienia. Wybierz Tak, aby zastosować ustawienia.

  Jeśli metoda uwierzytelniania to Open System, a tryb szyfrowania to None
  Przejdź do następnego kroku.
  Urządzenie próbuje połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową.
  Jeśli urządzenie Brother nawiązało połączenieJeśli połączenie nie powiodło sięWyświetlacz LCD urządzenia jest połączony.

  Urządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego. Sprawdź kod błędu na drukowanym raporcie.

  Urządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i rozwiązań, kliknij tutaj.

  3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie urządzenia Brother

  Po skonfigurowaniu urządzenia Brother należy zainstalować sterownik. Aby pobrać sterownik:

  Dla użytkowników systemu Windows
  Przejdź do sekcji Pobieranie w tej witrynie i pobierz Pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

  Dla użytkowników komputerów Macintosh
  Przejdź do sekcji Pobieranie w tej witrynie i pobierz Pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.

  Jeśli procedura instalacji została zakończona, ale nie można jej podłączyć, sprawdź poniższą listę.

  > Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla systemu Windows.

  > Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla komputerów Macintosh.

  Powiązane modele

  MFC-L2700DW

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire Ffc0923dw0

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire Ffc0923dw0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire Ffc0923dw0