Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Beko Ath7120

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Beko Ath7120 jest idealnym przewodnikiem dla właścicieli Beko Ath7120. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat konserwacji urządzenia, w tym informacje na temat zalecanego czasu i sposobu konserwacji, informacje o częściach zamiennych i instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów technicznych. Podręcznik jest przejrzysty i łatwy w użyciu, dzięki czemu właściciele Beko Ath7120 mogą łatwo znaleźć informacje, których potrzebują. W podręczniku znajdują się również przydatne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, takie jak unikanie przegrzewania i odpowiednie użytkowanie. Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Beko Ath7120 dostarcza właścicielom wszystkiego, czego potrzebują, aby zapewnić, że ich urządzenie jest bezpieczne, sprawne i działa wydajnie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Beko Ath7120

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

®

ThinkPad

X41 Tablet

Podręcznik obsługi i rozwiązywania

problemów

Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 1® ThinkPad X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów...
 • Page 3Page 4“Informacje o komunikacji bezprzewodowej”, na stronie 47, Dodatek B, “Informacje dotyczące gwarancji”, na stronie 49 oraz Dodatek D, “Uwagi”, na stronie 79. Wydanie Pierwszy (Listopad 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Page 5: Table Of Contents

  . 25 telewizyjnego.. 80 Problemy z akumulatorem.. 27 Uwagi dotyczące emisji promieniowania Problemy z dyskiem twardym.. 28 elektromagnetycznego.. 80 Problem z uruchamianiem.. 28 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. html? page=6#manual">Page 6Federal Communications Commission (FCC) Environmental notices for Japan. 82 Declaration of Conformity.. 80 Oferta na oprogramowanie IBM Lotus. 83 Industry Canada Class B emission compliance Znaki towarowe.. 85 statement.. 81 Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z Indeks. html? page=7#manual">Page 7: Ważne Informacje Dotyczące BezpieczeństwaInformacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie wpływają ani na warunki zawarte w umowie nabycia, ani na Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Bezpieczeństwo klienta jest bardzo ważne dla Lenovo. Nasze produkty są projektowane tak, aby były skuteczne i bezpieczne w użytkowaniu. Jednak komputery osobiste są... html? page=8#manual">Page 8: Ogólne Wytyczne Dotyczące BezpieczeństwaMoże to oznaczać, że wewnętrzny komponent elektroniczny zepsuł się w sposób kontrolowany i bezpieczny. Może to jednak również wskazywać na ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa. W żadnym z tych przypadków nie należy podejmować ryzyka ani prób samodzielnej diagnozy sytuacji. Komputer i jego komponenty należy często przeglądać pod kątem uszkodzeń, śladów zużycia lub innych oznak zagrożenia. html? page=9#manual">Page 9: Kable Zasilające I ZasilaczeUwaga: Klient może we własnym zakresie dokonywać aktualizacji lub wymiany niektórych części. Części te oznaczone są jako Części Wymieniane przez Klienta (CRU). Lenovo wyraźnie oznacza takie części i dostarcza dokumentację z instrukcjami, kiedy klient może je wymienić samodzielnie. Podczas takiej wymiany należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji. Przed wymianą... html? page=10#manual">Page 10: Przedłużacze I Urządzenia PowiązaneZawsze należy podłączać kable zasilające i kable sygnałowe w odpowiedniej kolejności i upewnić się, że wszystkie złącza kabli zasilających są bezpiecznie i całkowicie włączone do gniazda. Nie można używać żadnego zasilacza mającego ślady korozji na stykach wejścia zasilania i/lub wykazującego ślady przegrzania (takie jak deformacja plastiku) na wejściu zasilania lub na jakiejkolwiek innej części. html? page=11#manual">Page 11: Baterie I AkumulatoryBaterie i akumulatory We wszystkich komputerach osobistych produkowanych przez Lenovo znajduje się bateria wielkości monety, która zapewnia zasilanie zegarowi systemowemu. Ponadto wiele komputerów przenośnych, jak na przykład komputery ThinkPad, odłączonych od stałego źródła zasilania, zasilanych jest akumulatorem. Akumulatory dostarczane przez Lenovo przeznaczone dla tego produktu zostały przetestowane w zakresie... html? page=12#manual">Page 12: Bezpieczeństwo Napędów Cd I Dvdotworów wentylacyjnych zasilacza i wentylatorów. Przed otwarciem pokrywy należy zawsze wyłączyć komputer i odłączyć kabel od sieci zasilającej. Należy unikać korzystania z komputera w pobliżu ciągów komunikacyjnych w budynkach. Jeśli nie jest to możliwe, należy częściej czyścić komputer. Dla własnego bezpieczeństwa i w celu zachowania optymalnych warunków pracy komputera należy zawsze przestrzegać... html? page=13#manual">Page 13: Dodatkowe Informacje Dotyczące BezpieczeństwaDodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym podczas instalowania, przenoszenia lub otwierania obudowy tego produktu lub podłączonych do niego urządzeń, kable należy podłączać i rozłączać w sposób przedstawiony poniżej. html? page=14#manual">Page 14Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość substancji szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń: v Do wymiany należy używać tylko akumulatorów typu zalecanego przez Lenovo. v Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia. v Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie wody lub deszczu. html? page=15#manual">Page 15NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo wymieniony akumulator zapasowy może wybuchnąć. Akumulator litowy zawiera lit i może wybuchnąć, jeśli jest obsługiwany lub utylizowany w nieprawidłowy sposób. Do wymiany należy używać tylko akumulatora tego samego typu. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń lub śmierci, nie należy: (1) wrzucać akumulatora do wody ani go w niej zanurzać, (2) rozgrzewać... html? page=16#manual">Page 16: Oświadczenie O Zgodności Z Normami Dla Produktów LaserowychNIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia obrażeń podczas korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, takich jak: v nigdy nie należy instalować kabli telefonicznych podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi; v nigdy nie należy instalować gniazda telefonicznego w miejscu, w którym występuje wilgoć, jeśli gniazdo nie jest przeznaczone do instalacji w takich miejscach;... html? page=17#manual">Page 17NIEBEZPIECZEŃSTWO Napędu optycznego nie należy otwierać; wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi ze strony użytkownika. Używanie elementów sterujących, zmiana ustawień lub wykonywanie czynności innych niż tu określone może spowodować narażenie się na niebezpieczne promieniowanie. Produktów laserowych klasy 1 nie uważa się za niebezpieczne. Dzięki odpowiedniej konstrukcji układu lasera oraz optycznych napędów pamięci masowej w trakcie normalnego używania, wykonywania czynności konserwacyjnych przez użytkownika lub operacji serwisowych nie występuje niebezpieczeństwo narażenia się... html? page=18#manual">Page 18NIEBEZPIECZEŃSTWO Uwagi dotyczące bezpieczeństwa przeznaczone dla użytkowników w Australii Jeśli produkt używany jest w trybie tabletu, nie wolno podłączać go do linii telefonicznej. Instrukcje te należy zachować. ® ThinkPad X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=19#manual">Page 19: Ważna Uwaga Dla UżytkownikówWażna uwaga dla użytkowników Ważna uwaga o przepisach Komputer ThinkPad X41 Tablet jest zgodny z normami częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa każdego kraju i regionu, gdzie jego funkcje komunikacji bezprzewodowej zostały dopuszczone do użytku. Użytkownik ma obowiązek zainstalowania komputera ThinkPad i posługiwania się nim zgodnie z lokalnymi przepisami o radiokomunikacji. html? page=20#manual">Page 20xviii ® ThinkPad X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=21#manual">Page 21: Wyszukiwanie Informacji Za Pomocą Przycisku Access IbmNiektórym spośród tematów w systemie pomocy towarzyszą krótkie filmy obrazujące wykonywanie pewnych zadań, np. wymianę akumulatora, wkładanie karty PC lub modernizację pamięci. Do odtwarzania, zatrzymywania i przewijania filmów służą elementy sterujące przedstawione poniżej. © Lenovo 2005. html? page=22#manual">Page 22Uwaga: Jeśli do komputera jest podłączone urządzenie startowe o priorytecie wyższym niż priorytet dysku IDE HDD, to komputer zostanie uruchomiony z tego urządzenia. html? page=23#manual">Page 23: Rozdział 1. Informacje Ogólne O Komputerze ThinkpadRozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka. Parametry techniczne. Elementy. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad © Lenovo 2005. html? page=24#manual">Page 24: Komputer Thinkpad Na Pierwszy Rzut OkaKomputer ThinkPad na pierwszy rzut oka Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka Widok z przodu ® ThinkPad X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=25#manual">Page 25Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka Widok z tyłu Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad... html? page=26#manual">Page 26: ElementyElementy Elementy Procesor ® ® v Procesor Intel Pentium Pamięć v Synchroniczna pamięć dynamiczna PC2-4200 o dostępie bezpośrednim (DRAM) DDR2 (Double Data Rate II) Urządzenie pamięci masowej v Napęd dysku twardego 1, 8 cala Ekran Kolorowy ekran wykorzystujący technologię TFT: v wielkość: 12, 1 cala v rozdzielczość: –... html? page=27#manual">Page 27: Parametry TechniczneParametry techniczne Parametry techniczne Wymiary v Szerokość: 274 mm (10, 8 cala) v Głębokość: – 246 mm (9, 7 cala) przy zainstalowanym akumulatorze 4-ogniwowym – 269 mm (10, 6 cala) przy zainstalowanym akumulatorze 8-ogniwowym v Wysokość: 29 mm – 32 mm (1, 14 cala – 1, 26 cala) Dopuszczalne warunki zewnętrzne v Maksymalna wysokość... html? page=28#manual">Page 28: Zasady Postępowania Z Komputerem ThinkpadZasady postępowania z komputerem ThinkPad Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną pracę oraz długotrwałą przydatność komputera. Ważne wskazówki: Należy zwracać... html? page=29#manual">Page 29Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło administratora lub dysku twardego, Lenovo nie będzie w stanie ich zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany dysku twardego lub płyty systemowej. Wskazówki dotyczące korzystania z komputera w trybie tabletu v Przed zamknięciem ekranu komputera powinien on być... html? page=30#manual">Page 30Wskazówki dotyczące korzystania z rysika do tabletu v Należy korzystać wyłącznie z rysika dołączonego do zakupionego komputera ThinkPad X41 Tablet albo dokupionego do niego opcjonalnie. Tylko takie rysiki zostały dostosowane do komputerów ThinkPad X41 Tablet. Inne rysiki mogą zakleszczać się w uchwycie lub powodować inne problemy. html? page=31#manual">Page 31Zasady postępowania z komputerem ThinkPad v Nieużywane zewnętrzne i wymienne dyski twarde, napędy dyskietek, napędy CD, DVD i CD-RW/DVD należy przechowywać w odpowiednim pojemniku lub opakowaniu. v Przed zainstalowaniem dowolnego z wymienionych poniżej urządzeń należy dotknąć metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czynność ta zmniejsza ładunek elektrostatyczny ciała ludzkiego. html? page=32#manual">Page 32Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Uwaga: Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę czy ekran. Czyszczenie wyświetlacza komputera 1. Wyczyść ekran delikatnie suchą, miękką, niezostawiającą włókien ściereczką. Jeśli na ekranie widoczne są ślady przypominające zadrapania, mogą to być zabrudzenia przeniesione z klawiatury lub wodzika TrackPoint, powstałe wskutek naciśnięcia z zewnątrz zamkniętej pokrywy komputera. html? page=33#manual">Page 33: Rozdział 2. Rozwiązywanie Problemów Z KomputeremWymiana akumulatora.. 36 Problemy z ekranem komputera. 25 Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie Problemy z akumulatorem.. 27 pracy. 38 Problemy z dyskiem twardym.. html? page=34#manual">Page 34: Diagnozowanie ProblemówRozwiązywanie problemów z komputerem Diagnozowanie problemów Jeśli w komputerze występują problemy, można go przetestować, używając programu PC-Doctor for Windows. Aby uruchomić program PC-Doctor for Windows, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start. 2. Wskaż kursorem polecenie Wszystkie programy, a następnie PC-Doctor for Windows. html? page=35#manual">Page 35Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie 0176: System Security - The Komunikat jest wyświetlany po usunięciu układu ochrony i zainstalowaniu go System has been tampered ponownie lub zainstalowaniu nowego układu. Aby usunąć błąd, należy uruchomić with (Ochrona systemu - program BIOS Setup Utility, przywrócić wartości domyślne przez wciśnięcie klawisza dokonano zmian w F9, a następnie zapisać... html? page=36#manual">Page 36Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie 0191: System Security - Nie powiodła się zmiana konfiguracji systemu. Potwierdź operację i spróbuj Invalid remote change ponownie. Aby usunąć błąd, należy uruchomić program BIOS Setup Utility, requested (Ochrona systemu przywrócić wartości domyślne przez naciśnięcie klawisza F9, a następnie zapisać - niepoprawne żądanie zmiany klawiszem F10. html? page=37#manual">Page 37Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie 021x: Keyboard error (Błąd Upewnij się, że na klawiaturze komputera lub klawiaturze zewnętrznej (jeśli jest ona klawiatury) podłączona) nie leży żaden przedmiot. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia. Włącz najpierw komputer, a następnie podłączone urządzenia. Jeśli nadal pojawia się... html? page=38#manual">Page 38Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie 0280: Previous boot Komputer nie zdołał poprzednio zakończyć procesu uruchamiania. incomplete (Poprzedni start Wyłącz komputer, a następnie włącz go, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. nie został zakończony) Sprawdź konfigurację, a następnie zrestartuj komputer, wybierając opcję Exit Saving Changes (Wyjście z zapisaniem zmian) z menu Restart lub naciskając klawisz F10. html? page=39#manual">Page 39Jeśli w podstawowej wnęce napędu jest zainstalowany dysk twardy firmy innej niż internal hard disk drive IBM lub Lenovo lub dysk twardy IBM starszej generacji, który nie jest obsługiwany (HDD) may not function przez ten system, można, pamiętając o pewnym ryzyku, nacisnąć klawisz ESC i nadal correctly on this system. html? page=40#manual">Page 40Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie Pytanie o hasło włączenia Ustawione zostało hasło włączenia zasilania lub hasło administratora. Wprowadź hasło zasilania i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer. Jeśli hasło włączenia zasilania zostanie odrzucone, być może zostało ustawione hasło administratora. Wprowadź hasło administratora i naciśnij klawisz Enter. html? page=41#manual">Page 41: Błędy Bez KomunikatówRozwiązywanie problemów z komputerem Błędy bez komunikatów Problem: Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty i komputer nie wydaje żadnych sygnałów dźwiękowych podczas uruchamiania. Uwaga: Jeśli nie masz pewności, czy nie słychać żadnych dźwięków, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie, uważnie się przysłuchując. Jeśli używasz monitora zewnętrznego, patrz: “Problemy z ekranem komputera”... html? page=42#manual">Page 42: Problemy Z HasłemLenovo, aby anulować hasło. Jeśli zapomnisz hasła dysku twardego, autoryzowany serwis Lenovo nie będzie w stanie zresetować tego hasła ani odzyskać danych z dysku twardego. Musisz zanieść komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo, aby wymienić... html? page=43#manual">Page 43: Problemy Z KlawiaturąRozwiązywanie problemów z komputerem Rozwiązanie: Wyłącz komputer, wciskając i przytrzymując wyłącznik zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jeśli komputer nie resetuje się, należy odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator. Problemy z klawiaturą Problem: Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze klawiatury. Rozwiązanie: Jeśli jest podłączona klawiatura zewnętrzna PS/2, blok klawiszy numerycznych komputera nie działa. html? page=44#manual">Page 44: Problemy Z Urządzeniem TrackpointRozwiązywanie problemów z komputerem Jeśli połączenie to jest poprawne, odłącz kabel i sprawdź, czy wbudowana klawiatura działa prawidłowo. Jeśli wbudowana klawiatura działa, problem dotyczy klawiatury zewnętrznej. Należy spróbować użyć innej klawiatury zewnętrznej. Problemy z urządzeniem TrackPoint Problem: Wskaźnik porusza się samoczynnie po włączeniu komputera lub po wznowieniu normalnego działania. html? page=45#manual">Page 45: Problemy Z Trybem Gotowości I HibernacjiRozwiązywanie problemów z komputerem Rozwiązanie: Należy sprawdzić w ustawieniach sterownika myszy w oknie Menedżer urządzeń, czy jest zainstalowany sterownik urządzenia PS/2 TrackPoint. Problemy z trybem gotowości i hibernacji Problem: Komputer zostaje nieoczekiwanie przestawiony w tryb gotowości. Rozwiązanie: Gdy procesor się przegrzeje, komputer jest automatycznie przestawiany w tryb gotowości, aby umożliwić... html? page=46#manual">Page 46Rozwiązywanie problemów z komputerem Uwaga: Jeśli naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn+F7 powoduje zastosowanie schematu prezentacji, należy nacisnąć Fn+F7 przynajmniej trzykrotnie w ciągu trzech sekund, aby obraz został wyświetlony na ekranie komputera. Problem: Komputer nie wraca z trybu gotowości lub indykator trybu gotowości świeci nadal, a komputer nie działa. html? page=47#manual">Page 47: Problemy Z Ekranem KomputeraRozwiązywanie problemów z komputerem 2. Kliknij opcję Access BIOS. Zostanie wyświetlone okno z informacją o konieczności restartu systemu. 3. Kliknij przycisk Yes. Po zrestartowaniu komputera zostanie wyświetlone menu programu BIOS Setup Utility. 4. Naciskając klawisz kursora, wybierz opcję Config, a następnie naciśnij klawisz Enter. html? page=48#manual">Page 48Rozwiązywanie problemów z komputerem Uwaga: Jeśli naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn+F7 powoduje zastosowanie schematu prezentacji, należy nacisnąć Fn+F7 przynajmniej trzykrotnie w ciągu trzech sekund, aby obraz został wyświetlony na ekranie komputera. v Jeśli komputer jest podłączony do zasilacza lub jest zasilany z akumulatora i indykator stanu akumulatora jest włączony (świeci na zielono), naciśnij klawisze Fn+Home, aby rozjaśnić... html? page=49#manual">Page 49: Problemy Z AkumulatoremRozwiązywanie problemów z komputerem Rozwiązanie: Jest to zjawisko charakterystyczne dla technologii TFT. Ekran komputera zawiera wiele elementów TFT (thin-film transistor). Na ekranie może przez cały czas znajdować się niewielka liczba wygaszonych, niewłaściwie zabarwionych lub zbyt jasnych plamek. Problemy z akumulatorem Problem: Akumulatora nie można naładować... html? page=50#manual">Page 50: Problemy Z Dyskiem TwardymRozwiązywanie problemów z komputerem gorący, wyjmij go z komputera i pozostaw do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Po ostygnięciu zainstaluj akumulator ponownie i naładuj go. Jeśli nadal nie można naładować akumulatora, należy oddać go do serwisu. Problemy z dyskiem twardym Problem: Dysk twardy co pewien czas wydaje trzaski. html? page=51#manual">Page 51Rozwiązywanie problemów z komputerem 3. Po otwarciu obszaru roboczego Rescue and Recovery dostępne są następujące opcje: v Rescue and Restore - ratowanie i odtwarzanie plików, folderów i kopii zapasowych; v Configure - konfiguracja systemu i haseł; v Communicate - połączenie z serwisem działu wsparcia ThinkPad przez Internet;... html? page=52#manual">Page 52: Problemy Z Uwierzytelnianiem Z Użyciem Czytnika Odcisków PalcówRozwiązywanie problemów z komputerem Restart - zamyka obszar roboczy Rescue and Recovery i wznawia procedurę startową od miejsca, gdzie została przerwana. Problemy z uwierzytelnianiem z użyciem czytnika odcisków palców W opisanych poniżej przypadkach uzytkonik może nie być w stanie zarejestrować lub uwierzytelnić... html? page=53#manual">Page 53Rozwiązywanie problemów z komputerem Problem: Komputer nie reaguje. Rozwiązanie: Wszystkie przerwania dla magistrali PCI są ustawione na 11. Komputer nie reaguje, ponieważ nie może współużytkować przerwań z innymi urządzeniami. Więcej informacji znajduje się w programie ThinkPad Configuration. Problem: Komputer nie może połączyć się z siecią lokalną, urządzeniami współużytkowanymi lub drukarkami sieciowymi, umożliwia jednak łączność... html? page=54#manual">Page 54: Uruchamianie Programu Bios Setup UtilityDrive Fitness Test (wersja 3. 99 lub starsza): najnowsza wersja jest dostępna na stronie http://www. hitachigst. com/hdd/support/download. html Uwagi: 1. Lenovo nie gwarantuje, że aplikacja Drive Fitness Test będzie działać poprawnie. Aby korzystać z dodatkowego napędu dysku twardego, zaktualizuj oprogramowanie wbudowane do najnowszej wersji. html? page=55#manual">Page 55: Odtwarzanie Fabrycznie Zainstalowanego OprogramowaniaRozwiązywanie problemów z komputerem Jeśli zostało ustawione hasło administratora, menu programu BIOS Setup Utility pojawi się dopiero po wprowadzeniu hasła. Zamiast wprowadzać hasło administratora, można uruchomić ten program naciskając klawisz Enter, ale wówczas nie ma możliwości zmiany parametrów chronionych hasłem administratora. html? page=56#manual">Page 56: Modernizacja Dysku TwardegoModernizacja dysku twardego Można zwiększyć pojemność pamięci masowej komputera, wymieniając dysk twardy na inny, o większej pojemności. Nowy dysk twardy można kupić u reselera lub przedstawiciela Lenovo ds. marketingu. Uwagi: 1. Dysk twardy należy wymieniać tylko w ramach modernizacji lub po naprawie. html? page=57#manual">Page 57: Modernizacja Dysku TwardegoModernizacja dysku twardego Uwaga Zasady postępowania z dyskiem twardym: v Dysku nie wolno upuszczać ani nim wstrząsać. Powinien on leżeć na miękkim materiale, który jest w stanie zamortyzować ewentualne uderzenie. v Nie wolno naciskać pokrywy urządzenia. v Nie wolno dotykać złącza. Dysk twardy jest bardzo wrażliwym urządzeniem. html? page=58#manual">Page 58: Wymiana AkumulatoraModernizacja dysku twardego 6. Otwórz ekran komputera, a następnie postaw komputer na boku i wyjmij dysk twardy, ciągnąc go za pokrywę. 7. Odłącz pokrywę dysku twardego. 8. Przymocuj pokrywę do nowego dysku. 9. Włóż dysk wraz z pokrywą do wnęki i zamocuj je we właściwy sposób. 10. html? page=59#manual">Page 59Wymiana akumulatora Uwaga: Przełączenie komputera w tryb hibernacji może być niemożliwe, jeśli używa się karty PC lub karty Secure Digital. W takiej sytuacji należy wyłączyć komputer. Zamknij ekran i odwróć komputer. Odblokuj blokadę akumulatora. Przesuń i przytrzymaj zatrzask akumulatora 1, a następnie wyjmij akumulator Rozdział... html? page=60#manual">Page 60: Korzystanie Z Akumulatora O Wydłużonym Czasie PracyWymiana akumulatora 5. Przód naładowanego akumulatora zapasowego dopasuj do miejsca na akumulator w komputerze, a następnie delikatnie wepchnij akumulator na miejsce. 6. Zablokuj akumulator. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable. Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie pracy Akumulator o wydłużonym czasie pracy komputera ThinkPad X40 Series można podłączyć... html? page=61#manual">Page 61Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie pracy 4. Podłącz do akumulatora o wydłużonym czasie pracy wspornik zatrzaskowy, tak jak pokazano na poniższym rysunku. 5. Zrównaj prowadnice akumulatora z otworami w komputerze. Delikatnie wsuwaj akumulator na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie. Akumulator jest podłączony do złącza stacji dokującej komputera. html? page=62#manual">Page 62Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie pracy 7. Przesuń zatrzask zgodnie z kierunkiem strzałki. W celu odłączenia akumulatora o wydłużonym czasie pracy od komputera wykonaj następujące czynności: 1. Sprawdź stan akumulatora głównego. Jeśli nie jest podłączony albo jest podłączony i prawie zupełnie rozładowany, wyłącz komputer lub przejdź... html? page=63#manual">Page 63Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie pracy 5. Wciśnij zatrzask wysuwania akumulatora 1 tak, aby akumulator uniósł się; następnie wyjmij go z komputera 2. Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem... html? page=64#manual">Page 64Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie pracy ® ThinkPad X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=65#manual">Page 65: Rozdział 3. Pomoc I Obsługa SerwisowaRozdział 3. Pomoc i obsługa serwisowa Pomoc i obsługa serwisowa.. 44 Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta. 44 Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW.. 44 Uzyskiwanie pomocy na całym świecie.. 46 © Lenovo 2005. html? page=66#manual">Page 66: Pomoc I Obsługa SerwisowaKlienta pod numerami telefonów podanymi w podrozdziale “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 71. Usługa może być odpłatna. Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW W serwisie Lenovo w sieci WWW można znaleźć aktualne informacje o komputerach ThinkPad i wsparciu do nich. Strona główna Personal Computing znajduje się pod adresem: www. lenovo. com/think/ Informacje dotyczące wsparcia do komputera ThinkPad można znaleźć... html? page=67#manual">Page 67Szczegółowe objaśnienie zasad gwarancji Lenovo znajduje się w Warunkach Gwarancji na sprzęt Lenovo. Należy upewnić się, że wraz z dowodem zakupu dostarczono gwarancję. W trakcie rozmowy telefonicznej należy w miarę możliwości przebywać w pobliżu komputera na wypadek, gdyby przedstawiciel asysty technicznej mógł... html? page=68#manual">Page 68: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym ŚwiecieW celu ustalenia, czy posiadanie danego komputera uprawnia do korzystania z Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego i zapoznania się z listą krajów, gdzie serwis jest dostępny, należy otworzyć stronę www. com/think/support/, kliknąć opcję Warranty i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Komputery ThinkPad objęte procedurą... html? page=69#manual">Page 69: Dodatek A. Informacje O Komunikacji BezprzewodowejAudio Gateway (brama dźwięku), v Headset (zestaw słuchawkowy), v Printer (drukarka), v Human Interface Devices (interfejsy do komunikacji z człowiekiem - klawiatura/mysz), v Basic Image (podstawowy obraz), v Handsfree (zestaw głośno mówiący). v AV Profile © Lenovo 2005. html? page=70#manual">Page 70: Zasady Używania Komunikacji Bezprzewodowej Oraz Jej Wpływ Na Organizm LudzkiPonieważ częstotliwość radiowa, w jakiej działają karta Mini-PCI do bezprzewodowej łączności z siecią LAN oraz karta dodatkowa Bluetooth, nie wykracza poza limity i zalecenia wyznaczone przez normy bezpieczeństwa, Lenovo uważa, że używanie wbudowanych kart komunikacji bezprzewodowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. html? page=71#manual">Page 71: Dodatek B. Informacje Dotyczące GwarancjiSpecyfikacjach Lenovo (zwanych dalej “Specyfikacjami”), które są dostępne na żądanie. Okres gwarancyjny dla Maszyny liczy się od pierwotnej Daty Zainstalowania i jest określony w Części 3 - Informacje gwarancyjne. O ile Lenovo lub reseler nie powiadomią Klienta inaczej, Datą Zainstalowania będzie data wyszczególniona na fakturze lub na rachunku Klienta. html? page=72#manual">Page 72Lenovo nie ponosi odpowiedzialności; v jakichkolwiek produktów innych niż produkty Lenovo, włącznie z produktami, które zostały nabyte przez Lenovo na życzenie Klienta i dostarczone z Maszyną Lenovo lub z nią zintegrowane. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku usunięcia lub zmiany naklejek identyfikacyjnych umieszczonych na Maszynie lub jej częściach. html? page=73#manual">Page 73Wymiana Maszyny lub części W przypadku, gdy serwis gwarancyjny wymaga wymiany Maszyny lub jej części, wymieniana przez Dostawcę Usług część staje się własnością Lenovo, zaś część, którą została ona zastąpiona, przechodzi na własność Klienta. Klient gwarantuje, że wszystkie usunięte elementy są oryginalne i niezmienione. Elementy użyte do wymiany mogą nie być... html? page=74#manual">Page 74Klient zobowiązany jest do usunięcia z niej takich informacji. W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Lenovo, a w wyniku których Klient doznał szkody, Klient będzie uprawniony do uzyskania od Lenovo odszkodowania. W każdej takiej sytuacji, bez względu na zaistniałe okoliczności, które dają... html? page=75#manual">Page 75: Część 2 - Warunki Specyficzne Dla Poszczególnych KrajówPRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY ORAZ 4) UTRACONYCH ZYSKÓW, DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REPUTACJI (GOODWILL) ORAZ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY LENOVO, DOSTAWCY LENOVO, RESELERZY I DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB... html? page=76#manual">Page 76Zgodnie z art. 1328 Peruwiańskiego Kodeksu Cywilnego, ograniczenia i wykluczenia wyszczególnione w tym paragrafie nie będą stosowane w przypadku szkód spowodowanych przez Lenovo z premedytacją (″dolo″) lub w wyniku rażącego niedbalstwa (″cupla inexcusable″). URUGWAJ Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu: ®... html? page=77#manual">Page 77Ograniczenie odpowiedzialności: Następujący tekst zastępuje punkt 1 tego paragrafu: 1. odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz fizyczne szkody w majątku ruchomym i nieruchomym spowodowane niedbalstwem Lenovo; oraz Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym Maszyna została nabyta"... html? page=78#manual">Page 78niezakłóconego użytkowania oraz braku wad prawnych, lub gdy towary nabyto jedynie do użytku osobistego, domowego lub do użytku w gospodarstwie domowym. Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym Maszyna została nabyta″ zostaje zastąpiony tekstem: prawo Stanu lub Terytorium. KAMBODŻA I LAOS Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym Maszyna została nabyta"... html? page=79#manual">Page 79Lenovo oraz 2. w przypadku wszelkich innych rzeczywiście poniesionych szkód wynikających z jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej niewywiązaniem się przez Lenovo ze zobowiązań określonych przedmiotem niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub z nim związanych, kwoty zapłaconej przez Klienta za pojedynczą... html? page=80#manual">Page 80Ustawa Consumer Guarantees Act z 1993 roku nie ma zastosowania w przypadku jakichkolwiek dostarczanych przez Lenovo towarów, jeśli zakup tych towarów został dokonany przez Klienta w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy. html? page=81#manual">Page 81Klient może uzyskać serwis gwarancyjny dla tej Maszyny w jednym z tych krajów od Dostawcy Usług pod warunkiem, że w kraju, w którym Klient stara się uzyskać serwis gwarancyjny, ogłoszono dostępność Maszyny i faktycznie została ona udostępniona na rynku przez Lenovo. Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji... html? page=82#manual">Page 82Maszyny będzie świadczyć Dostawca Usług w kraju nabycia pod warunkiem, że ogłoszono dostępność Maszyny i faktycznie została ona udostępniona na rynku przez Lenovo. Serwis gwarancyjny w krajach Afryki jest świadczony w promieniu 50 kilometrów od siedziby Dostawcy Usług. Klient ponosi koszty transportu Maszyny znajdującej się... html? page=83#manual">Page 83Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, Jemenie, Zambii i Zimbabwe wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich realizacją, włącznie z postępowaniem w trybie doraźnym, będą przekazywane pod wyłączną... html? page=84#manual">Page 84Kodeksu Postępowania Cywilnego (Austrian Code of Civil Procedure), Strony rezygnują ze stosowania artykułu 595(1) punkt 7 tego Kodeksu. Tym niemniej powyższe warunki w żadnym stopniu nie ograniczają prawa Lenovo do wszczęcia postępowania przed dowolnym właściwym sądem w kraju instalacji. W Estonii, na Łotwie i Litwie wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji będą... html? page=85#manual">Page 851. Odpowiedzialność Lenovo za szkody i straty, które mogą być spowodowane wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub z nimi związanych albo powstałych wskutek innych przyczyn związanych z niniejszymi Warunkami Ograniczonej Gwarancji, jest ograniczona do rekompensaty tylko za dowiedzione szkody i straty rzeczywiste, będące bezpośrednią... html? page=86#manual">Page 86Okres przedawnienia dla konsumentów w razie naruszenia gwarancji nie może być krótszy niż okres ustawowy. W przypadku, gdy Dostawca Usług nie jest w stanie naprawić Maszyny Lenovo, Klient ma prawo zażądać zwrotu kwoty będącej różnicą między ceną zakupu a rzeczywistą wartością nienaprawionej Maszyny lub zażądać... html? page=87#manual">Page 87Do tego paragrafu zostają dodane następujące akapity: Minimalny okres gwarancyjny na Maszyny wynosi dwanaście miesięcy. W przypadku, gdy Dostawca Usług nie jest w stanie naprawić Maszyny Lenovo, Klient ma prawo zażądać zwrotu kwoty będącej różnicą między ceną zakupu a rzeczywistą wartością... html? page=88#manual">Page 88Lenovo lub wynikających z rażącego niedbalstwa Lenovo oraz z wyraźnych gwarancji udzielonych przez Lenovo. Na końcu punktu 2 zostaje dodane następujące zdanie: Odpowiedzialność Lenovo określona w tym punkcie jest ograniczona do odpowiedzialności z tytułu naruszenia istotnych warunków umowy w przypadkach... html? page=89#manual">Page 89Sytuacje, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności Niezależnie od odpowiedzialności wyszczególnionej w punkcie 1 powyżej, w żadnych okolicznościach ani Lenovo, ani dostawcy, reselerzy Lenovo czy Dostawcy Usług nie będą odpowiedzialni za następujące straty, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia: 1. html? page=90#manual">Page 90: Część 3 - Informacje Gwarancyjneżadnym razie przekroczyć 125% łącznej ceny zakupu lub kosztów związanych z Maszyną, na którą Uchybienie miało bezpośredni wpływ. Ograniczenia te odnoszą się również do dostawców i reselerów Lenovo oraz Dostawców Usług. Wyznaczają one limit, do którego Lenovo, dostawcy i reselerzy Lenovo oraz Dostawcy Usług ponoszą... html? page=91#manual">Page 91UWAGA: ″Region″ oznacza jeden ze Specjalnych Regionów Administracyjnych Chin: Hongkong lub Makau. Okres gwarancyjny wynoszący 3 rok na części i 1 rok na robociznę oznacza, że Lenovo świadczy bezpłatny serwis gwarancyjny na: a. części i robociznę w pierwszym roku okresu gwarancyjnego; oraz b. html? page=92#manual">Page 92: Typy Serwisu Gwarancyjnegołatwe do zainstalowania, natomiast części CRU warstwy 2. wymagają pewnych umiejętności technicznych i narzędzi. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z Maszyną i dostępne w Lenovo na żądanie w dowolnym czasie. Klient może zażądać od Dostawcy Usług zainstalowania części CRU bez dodatkowych opłat w ramach serwisu... html? page=93#manual">Page 93: Ogólnoświatowa Lista TelefonówGdy Maszyna zostanie naprawiona lub wymieniona, zostanie udostępniona Klientowi do odbioru lub, jeśli została przysłana do serwisu pocztą, zostanie odesłana na koszt Lenovo, chyba że Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. Klient jest odpowiedzialny za zainstalowanie Maszyny i sprawdzenie, czy Maszyna działa. html? page=94#manual">Page 94Kraj lub region Numer telefonu Belgia 02-210-9820 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 02-225-3611 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (holenderski) 02-210-9800 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 02-225-3611 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (francuski) Boliwia 0800-0189 (hiszpański) Brazylia Połązenia z regionu Sao Paulo: (11) 3889-8986 Połązenia spoza regionu Sao Paulo: 0800-7014-815 (portugalski - Brazylia) Kanada... html? page=95#manual">Page 95Kraj lub region Numer telefonu Francja 0238-557-450 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) Sprzęt: 0810-631-213 (serwis i wsparcie gwarancyjne) Oprogramowanie: 0810-631-213 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (francuski) Niemcy 07032-15-49201 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 01805-25-35-58 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (niemiecki) Grecja +30-210-680-1700... html? page=96#manual">Page 96Kraj lub region Numer telefonu Japonia Komputery desktop: Połączenie bezpłatne: 0120-887-870 Połączenia międzynarodowe: +81-46-266-4724 ThinkPad: Połączenie bezpłatne: 0120-887-874 Połączenia międzynarodowe: +81-46-266-4724 Komunikaty zostaną podane w języku japońskim. Aby uzyskać wsparcie telefoniczne w języku angielskim, należy zaczekać do zakończenia zapowiedzi w języku japońskim i zgłoszenia się... html? page=97#manual">Page 97: Załącznik Dotyczący Gwarancji Dla Meksyku(angielski, wietnamski) Załącznik dotyczący gwarancji dla Meksyku Niniejszy załącznik należy traktować jako część Warunków Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Załącznik ten obowiązuje w sposób wyłączny przy dystrybucji i sprzedaży produktów na terytorium Meksyku. W przypadku sprzeczności, warunki niniejszego załącznika mają znaczenie rozstrzygające. html? page=98#manual">Page 98Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w takim oprogramowaniu ani za dodatkowe programy zainstalowane przez Klienta lub zainstalowane po dacie zakupu produktu. Usługi niepodlegające opłatom w ramach gwarancji zostaną opłacone przez użytkownika końcowego, po wcześniejszej autoryzacji. W przypadku konieczności naprawy serwisowej należy skontaktować się z centrum wsparcia pod numerem telefonu 001-866-434-2080. html? page=99#manual">Page 99: Dodatek C. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)Karta dodatkowa do komunikacji Karta Mini-PCI Klawiatura Instrukcje wymiany części wymienianych przez klienta można znaleźć w pomocy elektronicznej do komputera. Aby uruchomić program ThinkVantage Productivity Center, naciśnij niebieski przycisk Access IBM komputera ThinkPad. html? page=100#manual">Page 100Elektroniczny podręcznik konserwacji sprzętu oraz filmy online dostępne w serwisie WWW wsparcia pod adresem http://www. com/think/support/site. wss/document. do? lndocid=part-video v Centrum Wsparcia Klienta. Numer telefonu Centrum Wsparcia dla danego kraju lub regionu zawiera podrozdział “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 71. ®... html? page=101#manual">Page 101: Dodatek D. UwagiLenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień... html? page=102#manual">Page 102: Informacje Dotyczące Podłączenia Do Odbiornika TelewizyjnegoUwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Poniższa informacja dotyczy ThinkPad X41 Tablet, typ 1866, 1867, 1868 i 1869 Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. html? page=103#manual">Page 103: Industry Canada Class B Emission Compliance StatementConsult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment. html? page=104#manual">Page 104: Environmental Notices For JapanW wyniku testów stwierdzono, że ten produkt jest zgodny z ograniczeniami dotyczącymi Wyposażenia Informatycznego klasy B (Class B Information Technology Equipment), zawartymi w europejskim standardzie CISPR 22/European Standard EN 55022. Limity dla urządzeń klasy B zostały ustanowione po to, aby zapewnić odpowiednią... html? page=105#manual">Page 105: Oferta Na Oprogramowanie Ibm LotusAby wykupić wsparcie techniczne, wykraczające poza początkowe instalowanie, należy odwiedzić stronę http://www. lotus. com/passport. Uwaga: Jeśli w komputerze ThinkPad X41 Tablet używane jest oprogramowanie Lotus SmartSuite wersja 9. 8, należy wszystkie dane wpisywać za pomocą klawiatury. Dane wprowadzone rysikiem nie będą prawidłowo wyświetlane. Nie jest dostępne wsparcie techniczne dla oprogramowania Lotus SmartSuite wersja... html? page=106#manual">Page 106IBM (IPLA), która jest dołączona do tego oprogramowania. Używanie programu Lotus Notes opisanego w niniejszej ofercie oznacza zgodę na warunki tej Oferty oraz na warunki Międzynarodowej Umowy Licencyjnej IBM na Program. Dalsze informacje dotyczące umowy IPLA na programy IBM można znaleźć pod adresem http://www. ibm. com/software/sla/sladb. nsf. html? page=107#manual">Page 107: Znaki Towarowe#03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000 Faks: +65 6448 5830 Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres: Smartsuiteapac@modusmedia. com Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight... html? page=108#manual">Page 108Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. html? page=109#manual">Page 109: Indeks23 Ś środowisko 6 klawiatura problemy 21 komunikaty o błędach 12 telefon, pomoc 44 konfigurowanie TrackPoint, problemy 22 BIOS 32 tryb gotowości, problemy 23 konfiguracja 32 tryb tabletu - wskazówki 7 © Lenovo 2005. html? page=110#manual">Page 110Page 112PN: 39T9275 Wydrukowano w Chinach (1P) P/N: 39T9275...
  • Samochody (historia)
  • Samochody (naprawa)
  • 4x4 i pick-upy
  • Samochody dostawcze
  • Technika motoryzacyjna
  • Motocykle (historia)
  • Motocykle (naprawa)
  • Skutery
  • Quady
  • Cięzarówki i autobusy
  • Ciągniki rolnicze
  • Pojazdy wojskowe
  • Koleje
  • Lotnictwo
  • Lot kosmiczny
  • Statki handlowe
  • Okręty wojenne
  • Żeglarstwo
  • Silniki morskie

  <Przegląd>

  Instrukcja napraw dla Mercedes-Benz Klasa B (W246, 2011-2018)? Odkryj tutaj podręczniki warsztatowe i instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy samochodów Mercedes-Benz.Te poradniki zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów i wymiany części. Wyczerpujące informacje techniczne dla profesjonalistów i kompetentnych amatorów.


  Obecnie nie ma (jeszcze) dostępnych książek na ten temat.

  Szczyt

  Księgarnia TMB oferuje nie tylko książki techniczne na temat Mercedes-Benz (jak podręczniki konserwacji i napraw, podręczniki warsztatowe, podręczniki restauracji, podręczniki kierowcy, katalogi części itp. ).
  Kliknij tutaj, aby odkryć wszystkie książki na temat Mercedes-Benz (w tym tworzenie historii, przeglądy typów, książki o niektórych modelach, kolekcje testów drogowych itp.

  Lata: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


  Wiedza i doświadczenie

  Od 2000 roku księgarnia TMB importuje książki techniczne z Haynes, ETAI, Chilton, Clymer, Brooklands, Bucheli, Motorbuch Verlag i innych renomowanych wydawców.

 • Duży wybór ponad 12. 000 tytułów
 • Szybka dostawa
 • Mocne opakowanie
 • Zamawianie jest proste! Nie musisz zakładać konta!
 • Bezpieczna płatność przelewem bankowym za pośrednictwem własnego banku. Aby zamówić, nie potrzebujesz karty kredytowej!
 • W dniu wysyłki wyślemy Ci kolejny e-mail z numerem przesyłki, abyś mógł śledzić swoje zamówienie w Internecie.
 • Szanujemy prywatność.
 • Nasi partnerzy logistyczni:
 • Powered by NOP Design, indexed by FreeFind

  Najnowsza aktualizacja:07-02-2023

  Rozwiązywanie najczęściej spotykanych problemów

  Poniższa tabela zawiera listę problemów, możliwych przyczyn każdego z nich oraz zalecanych rozwiązań.

  Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

  Ekran jest pusty lub

  miga obraz wideo. Odłączony przewód

  zasilający. Podłącz przewód zasilający.

  Wyłączony monitor. Naciśnij przycisk zasilania na ramce tylnej.

  UWAGA: Jeżeli naciśnięcie przycisku zasilania nie przynosi oczekiwanego efektu, naciśnij iprzytrzymaj przez 10 sekund przycisk zasilania,aby wyłączyć funkcję blokady przycisku zasilania.

  Nieprawidłowo podłączony

  kabel wideo. Podłącz prawidłowo kabel wideo. SprawdźPodłączanie kabli na stronie 4 w celu uzyskaniadalszych informacji.

  System znajduje się w trybie

  uśpienia. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub ruszmyszą, aby wyłączyć tryb uśpienia.

  Niekompatybilna karta

  wideo. Otwórz menu OSD i wybierz menu Sterowanie

  wejściem. Ustaw Automatyczne przełączanie wejścia na Wył. i ręcznie wyłącz wejście.

  Obraz jest rozmyty,nieostry lub zbytciemny.

  Za niski poziom jasności. Otwórz menu OSD i wybierz Jasność, aby wyregulować skalę jasności zgodnie zpotrzebami.

  monitora. Podłącz odpowiedni kabel wideo pomiędzykomputerem i monitorem. Podczas podłączaniakabla wideo należy się upewnić, że jest

  wyłączone zasilanie komputera.są ustawione na wartośćprzekraczającą możliwościobsługi przez monitor.

  Zmień ustawienia na obsługiwane. SprawdźWstępnie ustawione rozdzielczości ekranu nastronie 21 w celu uzyskania dalszych informacji.

  Ten monitor jest

  Otwórz menu OSD i wybierz Sterowanie zasilaniem > Tryb automatycznego uśpienia i ustaw automatyczne uśpienie na Wł.

  Wyświetlany jestkomunikat Blokada OSD.

  Włączona funkcja monitora

  Blokada OSD. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu na

  monitorze przez 10 sekund, aby wyłączyć funkcjęBlokada OSD.

  Wyświetlany jestprzycisku zasilania.

  Blokada przycisku zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przyciskzasilania, aby wyłączyć funkcję blokady przyciskuzasilania.

  Używanie funkcji automatycznej regulacji (wejście analogowe) 15

  Używanie funkcji automatycznej regulacji (wejście analogowe)

  Podczas pierwszej konfiguracji monitora, przywrócenia ustawień fabrycznych komputera lub zmianyrozdzielczości monitora, funkcja automatycznej regulacji zostanie włączona automatycznie i wykona próbęoptymalizacji obrazu.

  W dowolnym czasie, można także zoptymalizować wydajność ekranu dla wejścia VGA (analogowe), poprzezużycie programu narzędziowego wzorca automatycznej regulacji, który można pobrać pod adresemwww. hp. com/support.

  Procedury tej nie należy wykonywać w przypadku korzystania z wejścia innego niż VGA. Jeśli używane jestwejście VGA (analogowe) monitora, procedura ta może przyczynić się do poprawy następujących elementówobrazu:

  Rozmyty obraz lub słaba ostrość

  Efekty powidoku, prążkowania lub cieniowania

  Blade paski pionowe

  Cienkie linie przesuwające się w poziomie

  Niewyśrodkowany obraz

  Aby używać funkcję automatycznej regulacji:

  1. Przed rozpoczęciem regulacji zaczekaj 20 minut, na rozgrzanie monitora.

  2. Naciśnij przycisk Menu na monitorze, a następnie wybierz w menu OSD Sterowanie obrazem >

  Automatyczna regulacja. Jeśli rezultaty nie będą zadowalające, należy kontynuować wykonywanie procedury.

  3. Wyświetlanie na ekranie wzorca testowego konfiguracji automatycznej regulacji. Pobierz programu narzędziowy wzorca automatycznej regulacji pod adresem www. com/support.

  4. Naciśnij przycisk OK na monitorze, aby uzyskać stabilny, wyśrodkowany obraz.

  5. Naciśnij przycisk ESC lub dowolny, inny przycisk na klawiaturze, aby opuścić wzorzec testowy.

  Optymalizacja jakości obrazu (wejście analogowe)

  Aby poprawić jakość obrazu można wyregulować w menu ekranowym dwa elementy: Zegar i faza (dostępne wmenu OSD).

  UWAGA: Elementy sterowania Zegar i faza można regulować tylko podczas używania wejścia analogowego (VGA). Te elementy sterowania nie umożliwiają regulacji dla wejść cyfrowych.

  Ustawienia opcji Faza są zależne od ustawienia opcji Zegar, dlatego opcję Zegar należy ustawić jako pierwszą.

  Opcji tych należy używać tylko wtedy, gdy po użyciu funkcji automatycznej regulacji wygląd obrazu nie jestzadowalający.

  Zegar- Zwiększanie lub zmniejszanie wartości w celu zminimalizowania pionowych pasków lub prążków widocznych w tle ekranu.

  Faza- zwiększanie lub zmniejszanie wartości w celu zminimalizowania migania lub rozmycia obrazu wideo.

  UWAGA: Podczas używania elementów sterowania, najlepsze efekty działania osiąga się z użyciem programu narzędziowego wzorca regulacji, który można pobrać pod adresem www. com/support.

  Podczas regulacji wartości Zegar i Faza, jeśli wystąpią zniekształcenia obrazu, należy kontynuować regulacjęwartości, aż do zniknięcia zniekształceń. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz Tak w menu

  ekranowym Przywróć ustawienia fabryczne.

  Aby wyeliminować pionowe paski (Zegar):

  1. Naciśnij przycisk Menu na monitorze, aby otworzyć menu OSD, a następnie wybierz Sterowanie obrazem

  > Zegar i faza. Użyj przycisków na monitorze do wyeliminowania pionowych pasków. Naciskaj przyciski powoli, aby nie pominąć optymalnego punktu regulacji.

  3. Po wyregulowaniu ustawienia Zegar, jeśli na ekranie będą występować rozmycie, miganie albo wyświetlanie pasków, należy przejść do regulacji ustawienia Faza.

  Aby usunąć miganie lub rozmycie (Faza):

  2. Naciśnij przyciski na monitorze w celu wyeliminowania migania lub rozmycia. Miganie lub rozmycie może być trudne do wyeliminowania w zależności od komputera lub zainstalowanej karty graficznej.

  Aby poprawić pozycję ekranu (Pozycja pozioma lub pozycja pionowa):

  1. Naciśnij przycisk Menu na monitorze, aby otworzyć menu OSD, a następnie wybierz Pozycja obrazu.

  Blokada przycisku 172. Naciśnij przyciski na monitorze w celu prawidłowej regulacji pozycji obrazu w obszarze wyświetlania

  monitora. Pozycja pozioma przesuwa obraz w lewo lub w prawo; Pozycja pionowa przesuwa obraz w góręi w dół.

  Blokada przycisku

  Przytrzymanie przycisku zasilania lub przycisku Menu przez dziesięć sekund zablokuje działanie tegoprzycisku. Działanie to można przywrócić poprzez ponowne przytrzymanie przycisku przez dziesięć sekund.

  To działanie jest dostępne tylko przy włączonym zasilaniu monitora, wyświetlającego aktywny sygnał i gdy niejest aktywne OSD.

  Wsparcie dla produktu

  Aby uzyskać dodatkowe informacje o używaniu monitora, przejdź na stronę http://www. com/support.

  Wybierz listę Znajdź swój produkt i wykonaj instrukcje ekranowe.

  Pod tym adresem można skorzystać z następujących możliwości:

  Czat online z technikiem HP

  UWAGA: Jeśli czat pomocy technicznej nie jest dostępny w danym języku, należy wybrać wersję angielską.

  Lokalizacja punktu serwisowego HP

  Przygotowanie do kontaktu z pomocą techniczną

  Jeśli nie można rozwiązać problemu z użyciem opisanych w tej sekcji wskazówek rozwiązywania problemów,może być konieczny kontakt z pomocą techniczną. Po nawiązaniu kontaktu należy przygotować następująceinformacje:

  Numer produktu monitora

  Numer seryjny monitora

  Data nabycia na fakturze

  Warunki w których wystąpił problem

  Odebrane komunikaty błędu

  Konfiguracja sprzętowa

  Nazwa oraz wersja używanego sprzętu i oprogramowania

  Lokalizacja numeru seryjnego i numeru produktu

  Numer seryjny i numer produktu znajdują się na etykietach pod ramką monitora. Numery te będą potrzebnepodczas kontaktu z HP w sprawie modelu monitora.

  Zalecenia dotyczące konserwacji 19

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Beko Ath7120

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Beko Ath7120

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Beko Ath7120