Podręcznik ogólny Asus Eb1501u

Asus EB1501U to kompaktowy, wydajny podręcznik ogólny, który jest idealny dla studentów, domowych użytkowników i małych firm. Jest wyposażony w szybkie procesory Intel Atom N330, 1 GB pamięci RAM i dysk twardy o pojemności 250 GB. Ponadto, ma wbudowany czytnik kart pamięci, trzy porty USB, port HDMI, LAN i port VGA. Ekran 10,1-calowy LCD wyświetla obrazy w jakości HD zapewniając wyraźne i szczegółowe wrażenia wizualne. Posiada także wbudowaną kamerę internetową, dzięki której można prowadzić wideokonferencje. Posiada także bezprzewodowy dostęp do sieci WiFi i Bluetooth. Kompaktowa konstrukcja i długa żywotność baterii czynią go idealnym narzędziem do pracy w terenie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ogólny Asus Eb1501u

Epodręczniki do kształcenia ogólnego

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Język polski

Kultura i życie

Piąta strona świata

Historiaważn@historia Długi Wiek XIX

Wiedza o społeczeństwieWarsztaty, projekty, debaty

wspóln@historia

Podręcznik obywatela

MatematykaOdkryj, zrozum, zastosuj...

InformatykaZajęcia komputerowe

Informatyka

BiologiaŚwiat pod lupą

GeografiaChemiaważn@historia Średniowiecze

ważn@historia

ważn@historia Nowożytność

Odkryj, zrozum, zastosuj…

Edukacja dla bezpieczeństwaFizykaKultura odmienia

Przyrodaważn@historia Starożytność

Edukacja wczesnoszkolnaKlasa 1 - Jesień

Klasa 1 - Zima

Klasa 1 - Wiosna

Klasa 1 - Lato

Klasa 2 - Jesień

Klasa 2 - Zima

Klasa 2 - Wiosna

Klasa 2 - Lato

Klasa 3 - Jesień

Klasa 3 - Zima

Klasa 3 - Wiosna

Klasa 3 - Lato

Aplikacje dostępne w

Regulamin

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

O projekcie

Standardy techniczneNa stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

„0. Zarys wstępu”, Podręcznik ogólny. Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (2020).

„0.

0. 0

Wstęp

Pan nauczał: „Przeto niech każdy nauczy się teraz swojego obowiązku, i działa w urzędzie, do którego został wyznaczony, z całą pilnością” (Doktryna i Przymierza 107:99). Jako przywódca w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich powinieneś zabiegać o osobiste objawienie, aby poznać i wypełniać obowiązki związane z twoim powołaniem.

Studiowanie pism świętych i nauk proroków świętych w dniach ostatnich pomoże ci zrozumieć twoje obowiązki i je wypełniać. Podczas studiowania słów Boga będziesz bardziej podatny na wpływ Ducha (zob. Doktryna i Przymierza 84:85).

Swoje obowiązki poznasz także, studiując instrukcje podane w niniejszym podręczniku. Znajomość tych instrukcji może sprowadzić objawienie, jeśli będą używane w celu zrozumienia zasad, sposobów działania i procedur, które należy stosować podczas poszukiwania przewodnictwa Ducha.

0. 1

Niniejszy Podręcznik

Podręcznik ogólny. Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zapewnia przewodnictwo dla generalnych i lokalnych przywódców Kościoła. Został on podzielony na cztery części:

  • Podstawa doktrynalna: W rozdziałach tych zostały przedstawione doktryna i zasady, które są zasadnicze dla służby w Kościele. Dotyczą one takich zagadnień, jak:

    Boży plan szczęścia, dzieło zbawienia i wywyższenia oraz cel Kościoła.

  • Rola rodziny w planie Boga, dzieło zbawienia i wywyższenia w domu oraz związek między domem a Kościołem.

    Zasady kapłaństwa.

    Zasady przewodzenia w Kościele Zbawiciela.

Organizacja Kościoła: Rozdziały te zawierają instrukcje dla prezydiów palików i rad biskupich, przywódców kworów kapłańskich, przywódców organizacji na poziomie palików i okręgów oraz dla innych osób służących w Kościele.

Dzieło zbawienia i wywyższenia: Rozdziały te zawierają instrukcje dotyczące głównych płaszczyzn działania Kościoła i dotyczą następujących zagadnień:

Życie według ewangelii Jezusa Chrystusa

Troszczenie się o potrzebujących

Zapraszanie wszystkich do przyjęcia ewangelii

Jednoczenie rodzin na wieczność

Administrowanie sprawami Kościoła: Rozdziały te przedstawiają dodatkowe wytyczne dotyczące administrowania sprawami Kościoła. Zagadnienia dotyczą spotkań, powołań, prowadzenia rejestrów, finansów i sposobów postępowania.

Tytułom i śródtytułom w niniejszym podręczniku nadano numerację, aby łatwo było znaleźć zagadnienia i zapoznać się z ich treścią. Na przykład, instrukcje dotyczące małżeństwa w świątyni są podane w części 27. 3. 1. Liczba 27 odnosi się do rozdziału, liczba 3 do sekcji tego rozdziału, a liczba 1 do podsekcji.

0. 2

Adaptacja i materiały fakultatywne

Nie wszystkie paliki i okręgi mają takie same potrzeby. Niniejszy podręcznik zawiera wytyczne dotyczące adaptacji, a także materiały fakultatywne:

Wytyczne dotyczące adaptacji ( ) zawierają wskazówki odnoszące się do tego, jak adaptować działanie organizacji kościelnych i programy w jednostkach, które mają różne potrzeby i zasoby.

Materiały fakultatywne ( ) zawierają dodatkowe informacje i wskazówki, które mogą być pomocne dla przywódców palików i okręgów.

Przywódcy zabiegają o natchnienie dotyczące wytycznych i materiałów fakultatywnych, z których można korzystać, aby sprostać potrzebom członków.

0. 3

Aktualizacje

Niniejszy podręcznik będzie okresowo aktualizowany. Lista najnowszych zmian będzie dostępna w części pt. „Podsumowanie najnowszych aktualizacji”.

0. 4

Pytania dotyczące instrukcji

Gdy pojawią się pytania, na które nie ma odpowiedzi w pismach świętych, słowach żyjących proroków lub niniejszym podręczniku, członkowie Kościoła powinni polegać na swych przymierzach zawartych z Bogiem, radzić się lokalnych przywódców i zabiegać o natchnienie od Ducha, aby otrzymać przewodnictwo.

Jeśli przywódcy mają pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszym podręczniku albo kwestii, które nie zostały tutaj omówione, mogą zwrócić się o radę do osoby, która bezpośrednio im przewodniczy.

0. 5

Terminologia

O ile nie wskazano inaczej:

Terminy biskuprada biskupia w niniejszym podręczniku odnoszą się również do prezydentów gmin i prezydiów gmin. Terminy prezydent palikaprezydium palika odnoszą się również do prezydentów dystryktów i prezydiów dystryktów. Aby poznać podsumowanie tego, czym różni się upoważnienie prezydentów dystryktów od upoważnienia prezydentów palików, zobacz 6. 3.

Odniesienia do okręgów i palików mają też zastosowanie do gmin, dystryktów i misji.

Odniesienia do niedzieli mają zastosowanie do dowolnego dnia, w którym lokalnie zachowywany jest dzień sabatu.

Termin jednostka odnosi się do okręgów i gmin.

Odniesienia do rodziców zazwyczaj dotyczą również opiekunów prawnych.

Powołania biskupa i prezydenta gminy nie są sobie równe pod względem upoważnienia i obowiązków. Podobnie jest w przypadku powołań prezydenta palika i prezydenta dystryktu. Biskup to urząd w kapłaństwie, a upoważnienia do ustanowienia udziela jedynie Pierwsze Prezydium. Prezydenci palików są powoływani przez Przedstawicieli Władz Generalnych i Siedemdziesiątych Obszaru.

0. 6

Kontakt z siedzibą główną Kościoła lub biurem obszaru

Niektóre rozdziały w niniejszym podręczniku zawierają instrukcje zalecające kontakt z siedzibą główną Kościoła lub z biurem obszaru. Instrukcja zalecająca kontakt z siedzibą główną Kościoła dotyczy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Instrukcja zalecająca kontakt z biurem obszaru dotyczy miejsc poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Podręcznik ogólny Asus Eb1501u

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ogólny Asus Eb1501u

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ogólny Asus Eb1501u