Podręcznik pracy w sieci 1mii B10

Podręcznik pracy w sieci 1mii B10 to szczegółowa instrukcja dotycząca konfiguracji, użytkowania i zarządzania sieciami 1mii B10. Instrukcja zawiera wyczerpujące informacje na temat konfigurowania urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych i przełączników. Podręcznik zawiera także szczegółowe informacje na temat protokołów sieciowych, jak DHCP, SNMP i innych. Dzięki tej instrukcji użytkownicy mogą uzyskać pełny obraz sieci 1mii B10 i jak bezpiecznie i skutecznie ją zarządzać.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pracy w sieci 1mii B10

Bezpieczna praca w sieci to niezwykle istotna sprawa. W mediach pojawiają się informacje o zawieraniu tragicznie kończących się znajomości albo utracie dużych pieniędzy zapłaconych za produkty, które nigdy nie dotarły do klienta. Często, mówiąc o bezpieczeństwie, chodzi o zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem. Aby bezpiecznie korzystać z komputera w sieci, należy stosować się do kilku zasad.
Zasady podane poniżej są tylko wskazówkami, jak zachowywać się w sieci, aby nie ponieść niepotrzebnych strat.

 • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.

 • Nie otwieraj wiadomości od nieznajomych osób.

 • Pobieraj pliki tylko ze sprawdzonych źródeł.

 • Nie klikaj w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e‑mail.

 • Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł.

 • Nie wysyłaj swoich zdjęć.

 • Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.

 • Stosuj mocne, trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.

 • Czytaj regulaminy.

 • Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL (ang. Secure Socket Layer - zapewnia poufność i transmisji danych).

 • Pamiętaj, że osoba, którą poznasz w sieci może nie być tym, za kogo się podaje.

 • Nie podawaj swoich prawdziwych danych osobowych. Wymyśl sobie jakiś nick (nazwę nie związaną z twoimi danymi personalnymi).

 • Bądź ostrożny, jeśli chcesz spotkać się z osobami poznanymi przez Internet!

 • Nie podawaj nikomu danych swoich znajomych.

 • Nie publikuj zdjęć swoich znajomych bez ich zgody.

R1SvSpn9b16k51

Źródło: CP, licencja: CC BY 3.

Aplikacje dostępne w

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Szkoła podstawowaInformatyka

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Szkoła podstawowa

 • Biologia 1063
 • Chemia 496 Edukacja dla bezpieczeństwa 126 Etyka 117 Fizyka 607 Geografia 1287 Historia 865 Informatyka Usuń filtr1302 Język obcy nowożytny 269 Język polski 2145 Matematyka 1206 Muzyka 445 Plastyka 316 Przyroda 707 Technika 93 Wiedza o społeczeństwie 422 Wychowanie fizyczne 147

Katalog

  Materiały ZPE 205 Katalog zasobów dodatkowych 824 Lekcja:Enter - scenariusze lekcji 64 Zasoby portalu Scholaris. pl 215 Zestawy narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 2 PODSTAWA PROGRAMOWA

  I.

  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.(21)

  II.

  Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.(93)

  III.

  Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.(61)

  IV.

  Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.(16)

  V.

  Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.(29)

  2)

  testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;(11)

  a)

  tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych narzędzi, przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem,(15)

  b)

  tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane,(22)

  c)

  korzystania z arkusza kalkulacyjnego w trakcie rozwiązywania zadań związanych z prostymi obliczeniami: wprowadza dane do arkusza, formatuje komórki, definiuje proste formuły i dobiera wykresy do danych i celów obliczeń,(5)

  d)

  tworzenia krótkich prezentacji multimedialnych łączących tekst z grafiką, korzysta przy tym z gotowych szablonów lub projektuje według własnych pomysłów;(17)

  4)

  gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze).(13)

  1)

  projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczególności programuje algorytmy z działu I pkt 2;(12)projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;(6)tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,(8)tworzenia różnych dokumentów: formatuje i łączy teksty, wstawia symbole, obrazy, tabele, korzysta z szablonów dokumentów, dłuższe dokumenty dzieli na strony,rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania z różnych przedmiotów w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia oraz implementacji wybranych algorytmów w arkuszu kalkulacyjnym: umieszcza dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, posługuje się podstawowymi funkcjami, stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, przedstawia dane w postaci różnego typu wykresów, porządkuje i filtruje dane,(14)tworzenia prezentacji multimedialnej wykorzystując tekst, grafikę, animację, dźwięk i film, stosuje hiperłącza,(10)

  e)

  tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML;(4)zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;

  5)

  wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

  3)

  przedstawia główne etapy w historycznym rozwoju informatyki i technologii;(3)określa zakres kompetencji informatycznych, niezbędnych do wykonywania różnych zawodów, rozważa i dyskutuje wybór dalszego i pogłębionego kształcenia, również w zakresie informatyki.

Aplikacje dostępne w

Podręcznik pracy w sieci 1mii B10

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pracy w sieci 1mii B10

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pracy w sieci 1mii B10