Podręcznik pracy w sieci Ge QuickpanelPlus Ic755cxs06rdx

Podręcznik pracy w sieci GE Quickpanel Plus IC755CXS06RDX jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników, którzy chcą pracować z siecią QuickPanel Plus. Podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania sieci. Podręcznik zawiera także porady dotyczące zarządzania siecią, konfiguracji urządzeń, tworzenia zadań, zarządzania dostępami i innych zagadnień związanych z siecią. Podręcznik jest również wyposażony w szczegółową dokumentację techniczną, dzięki której użytkownicy mogą skonfigurować i uruchomić sieć. Ponadto podręcznik zawiera informacje na temat wykrywania i usuwania problemów z siecią oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania siecią w zakresie zgodności z przepisami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pracy w sieci Ge QuickpanelPlus Ic755cxs06rdx

Co zrobić w razie awarii komputera? Czy można pracować w chmurze? Czy duszek może wyjść z labiryntu? Dowiesz się z e-podręcznika.

Autor:
Jarosław Koludo, Tomasz Krupa, Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Lidia Aparta, Sławomir Szaruga, Izabela Dubaniewicz, Maciej Kacperski, Maciej Borowiecki, Janusz Wierzbicki, Joanna Dobkowska, Liliana Byczkowska-Lipińska, Łukasz Tomczyk, Przemysław Rogalski

Aplikacje dostępne w

O pracy w chmurze była mowa już w szkole podstawowej. Wiesz, że przechowując dane w chmurze nie utracisz danych, a wszystko czego potrzebujesz, aby z nich korzystać, to przeglądarka internetowa zawierająca tzw. webaplikacjewebaplikacje (aplikacje sieciowe). Możesz tworzyć i przechowywać swoje zasoby (pocztę, muzykę, zdjęcia, kalendarze, dokumenty), a chmura zadba o ich aktualizację na wszystkich urządzeniach, którymi się posługujesz.

RVhbCdUPFYZPm1

Źródło: CP, licencja: CC BY 3.

idBCzo1FDz_d5e132

Wymienione możliwości są do twojej dyspozycji w bezpłatnej przestrzeni dyskowej, np. OneDrive dołączonej do systemów Windows. Możesz do niej dodawać pliki na różne sposoby. W szkole podstawowej korzystaliście z udostępnionej w niej możliwości dodawania plików za pomocą opcji Przekaż.

R1OnK00fiQDv31

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Nauczyliście się również:

 • modyfikować dokumenty za pomocą oprogramowania udostępnionego w chmurze;

 • zapisywać pliki w różnych formatach.

Możesz również pliki tworzone na komputerze lokalnym zapisywać bezpośrednio w chmurze OneDrive. Wystarczy w używanej aplikacji nacisnąć przycisk Zapisz jako, wybrać pozycję OneDrive – Personal, następnie folder w którym chcesz plik zapisać i po nadaniu nazwy kliknąć przycisk Zapisz.

RCplr00Wt6NMY1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Także udostępnianie plików i folderów możesz przeprowadzać różnymi sposobami. Chcąc przekazać zawartość całego folderu z menu witryny OneDrive, po zaznaczeniu folderu, wybierz opcję Udostępnij.

R1BG6h2lTqnNs1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

W identyczny sposób można udostępniać dokumenty. Pracując z kolei z dokumentem otwartym w programie edycyjnym, wystarczy, gdy w jego oknie wybierzesz opcję Udostępnij.

R14IQd1j4vjyW1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

W każdym z wymienionych przypadków ukaże się po chwili okno, w którym możesz zdecydować o tym, czy chcesz udostępnić plik (folder) konkretnym osobom (wybierz Zaproś osoby), czy grupie osób (wybierz Utwórz link).

R1cZC9OecBtWH1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

W pierwszym przypadku masz możliwość nadania określonym osobom uprawnień do udostępnionego pliku. Po wprowadzeniu adresów e‑mailowych i stosownej wiadomości, możesz ustalić poziom nadanych uprawnień. Adresaci będą mogli edytować pliki lub tylko je przeglądać, oraz otworzyć je za pomocą widoku udostępnionego w witrynie OneDrive.
W drugim przypadku (Utwórz link) możesz udostępnić plik wielu osobom, a adresatów nie musisz znać osobiście. Możesz np. opublikować link na Facebooku. Po wybraniu opcji Każdy z tym linkiem do edycji adresaci będą mogli również plik modyfikować.

ROTMckCqqbHAZ1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 1

Pliki znajdujące się w chmurze możesz udostępniać do pracy zespołowej. Przypomnij sobie, w jaki sposób można było z tych możliwości korzystać, przeglądając materiał e‑podręcznika z VI klasy dotyczący tego zagadnienia.

idBCzo1FDz_d5e234

Jeżeli zamierzasz uzyskać od wielu osób informacje umożliwiające przeprowadzenie rozeznania w ważnej dla nich i dla ciebie kwestii, możesz skorzystać z ankiety utworzonej w chmurze obliczeniowej wybranego przez ciebie dostawcy tej usługi. Z jej pomocą wszystkie uzyskane odpowiedzi na zadane pytania zostaną zestawione w jednym arkuszu w trybie online.

Ćwiczenie 2

Spróbuj utworzyć ankietę, która pozwoli ustalić, jakiego rodzaju działalność szkoły miała wpływ na wybranie przez ciebie szkoły ponadgimnazjalnej. Jeżeli masz problem, zobacz poniższe rozwiązanie.

idBCzo1FDz_d5e307

W klasie VI dowiedziałeś się, że tworzony plik może zostać zapisany również w formacie PDFPDF. Portable Document Format (PDF) jest formatem używanym do udostępniania ostatecznych wersji dokumentów. Czasami jednak zdarza się, że nie jesteś twórcą, ale odbiorcą takiego pliku i chciałbyś dokonać edycji jego fragmentu. Możesz wówczas skorzystać z aplikacji Word Online, która jest udostępniona w chmurze OneDrive. Plik zapisany w formacie PDF przekaż do chmury Microsoftu, w której może zostać otwarty we wspomnianej aplikacji. Dzięki temu uzyskasz możliwość jego przeczytania w przeglądarce (nie musisz mieć zainstalowanego programu Adobe AcrobatAdobe Acrobat) oraz jego wydrukowania. Możesz także, po otwarciu, utworzyć edytowalną wersję pliku. W tym celu w aplikacji Word Online musisz wybrać opcję Edytuj w programie Word, a następnie Konwertuj. Po wybraniu w oknie dialogowym Edytuj zostanie utworzona edytowalna kopia, natomiast oryginalny plik zostanie niezmieniony.

RgV3htWzLWhVH1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

RN93oHsqY9er41

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Uwaga!

Strony przekonwertowanego dokumentu mogą nie odpowiadać dokładnie stronom oryginału oraz mogą nie zawierać polskich znaków.

Ćwiczenie 3

Bazując na swoich doświadczeniach, spróbuj uzupełnić poniższy wykaz zalet i wad pracy w chmurze cyfrowej.

Ćwiczenie 4

 1. Korzystając z informacji przedstawionych tym rozdziale, utwórz nowy dokument w wybranej przez Ciebie aplikacji sieciowej.

 2. Prześlij utworzony dokument na dysk lokalny:

  1. do edycji w aplikacji klasycznej,

  2. w postaci pliku PDF.

 3. Dokonaj konwersji pliku PDF znajdującego się na Twoim komputerze na plik edytowalny.

 4. Opracuj ze swoimi znajomymi dokument mówiący o wadach i zaletach pracy w chmurze:

  1. utwórz i udostępnij dokument zawierający spis treści,

  2. poinformuj, którzy ze znajomych opracowują dane zagadnienie,

  3. obserwuj pracę nad tworzonym plikiem,

  4. Komentuj postęp prac wprowadzając swoje uwagi.

Ćwiczenie 5

Pasek adresowy informuje, że:

R10mf2HRDpyc41

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

RiyuF10ENAFLz
 • Łączenie jest szyfrowane
 • Strona wymaga podawania danych osobowychStrona jest stroną fałszywąJesteś na stronie wyłudzającej informacje

Ćwiczenie 6

Aby skorzystać z dostępu do Internetu w trybie InPrivate w przeglądarce Mozilla Firefox, należy skorzystać ze skrótu klawiaturowego

Rk493I4cVKcjb
Ctrl+Shift+PCtrl+Shift+NCTRL+Shift+ICtrl+Shift+ F

Ćwiczenie 7

Jak nazywają się działania polegające na wyłudzeniu w Internecie danych o jego użytkownikach?

RPtOILyydv2L4
PhishingSpywareSharewareTrolowanie

Ćwiczenie 8

Serwery zamieniające łatwą do zapamiętania nazwę strony WWW na zrozumiały przez komputer adres IP to serwery

R774JAEIdyoUO
DNSSQLFTPHTTPS
Webaplikacje1
PDF1
Adobe Acrobat1

DCP‑1600 / DCP‑1600E / DCP‑1600R / DCP‑1601 / DCP‑1602E / DCP‑1602R / DCP‑1610W / DCP‑1610WE / DCP‑1610WR / DCP‑1612W / DCP‑1612WR / DCP‑1615NW / DCP‑1616NW / MFC‑1900 / MFC‑1900E / MFC‑1900R / MFC‑1901 / MFC‑1905 / MFC‑1905R / MFC‑1910W / MFC‑1910WE / MFC‑1911NW / MFC‑1911W / MFC‑1912WR / MFC‑1915W / MFC‑1916NW

 • Drukowanie
 • Przed drukowaniem
 • Drukowanie z komputera (Windows®)
  • Podstawowe metody drukowania (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu (Windows®)
   • Podgląd wydruku (Windows®)
   • Zmiana rozmiaru papieru (Windows®)
    • Tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru (Windows®)
   • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Windows®)
   • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Windows®)
   • Zmiana typu nośnika (Windows®)
   • Zmienianie rozdzielczości i jakości drukowania (Windows®)
   • Zmiana ustawień drukowania (Windows®)
   • Poprawianie jakości drukowania szarości (Windows®)
   • Poprawianie jakości drukowania wzorów (Windows®)
   • Poprawianie cienkich linii (Windows®)
   • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows®)
   • Drukowanie plakatu (Windows®)
   • Drukowanie po obu stronach papieru (Windows®)
   • Drukowanie broszur (Windows®)
  • Zaawansowane metody drukowania (Windows®)
   • Drukowanie w trybie oszczędzania tonera (Windows®)
   • Drukowanie skalowane (Windows®)
   • Drukowanie odwrotne (Windows®)
   • Dodawanie znaku wodnego do drukowanego dokumentu (Windows®)
   • Drukowanie na dokumencie daty, godziny i nazwy użytkownika komputera (Druk nagłówka/stopki) (Windows®)
   • Dostosowywanie gęstości druku (Windows®)
   • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Windows®)
   • Poprawa utrwalania tonera (Windows®)
   • Pomiń pustą stronę (Windows®)
   • Drukuj tekst na czarno (Windows®)
   • Zapisywanie pliku archiwum danych wydruku (Windows®)
  • Wybór profilu druku (Windows®)
   • Dodawanie profilu druku (Windows®)
   • Usuwanie profilu druku (Windows®)
  • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
  • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
 • Drukowanie z komputera (Macintosh)
  • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
  • Ustawianie opcji druku (Macintosh)
   • Drukowanie w trybie oszczędzania toneru (Macintosh)
   • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Macintosh)
   • Drukowanie na obu stronach papieru (Macintosh)
   • Zmiana rozmiaru papieru (Macintosh)
    • Tworzenie niestandardowego rozmiaru (Macintosh)
   • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Macintosh)
   • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Macintosh)
   • Drukowanie odwrotne (Macintosh)
   • Przerzuć w poziomie (Macintosh)
   • Drukowanie skalowane (Macintosh)
   • Zmiana typu nośnika (Macintosh)
   • Zmienianie rozdzielczości i jakości drukowania (Macintosh)
   • Zmniejszanie lub powiększanie układu dokumentu (Macintosh)
   • Zmiana jakości graficznej (Macintosh)
   • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Macintosh)
   • Poprawa utrwalania tonera (Macintosh)
   • Dostosowywanie gęstości druku (Macintosh)
   • Pomiń pustą stronę (Macintosh)
  • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Macintosh)
 • Konfiguracja ustawień drukowania z panelu sterowania urządzenia
  • Anulowanie zadania drukowania
  • Automatyczna kontynuacja
  • Przywracanie ustawień fabrycznych drukarki
  • Drukowanie listy ustawień drukarki
  • Wydruk testowy
 • Skanowanie
 • Przed skanowaniem
  • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®
  • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Macintosh
 • Skanowanie przy użyciu przycisku skanowania urządzenia Brother
  • Skanowanie zdjęć i grafiki
  • Zapisywanie skanowanych danych do folderu w postaci pliku PDF
  • Skanowanie do załącznika e-mail
  • Usługi sieci Web dla skanowania w sieci (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 i Windows® 8)
   • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia firmy Brother (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 i Windows® 8)
   • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
  • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
 • Skanowanie z komputera (Windows®)
  • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
     • Zmienianie ustawień skanowania (Windows®)
    • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie do aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint® przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
  • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint® przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Zeskanuj przy użyciu aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN (Windows®)
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
  • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
   • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
 • Skanowanie z komputera (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie dokumentów i zdjęć za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Zeskanuj przy użyciu aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji Apple Image Capture (sterownik ICA)
   • Ustawienia sterownika ICA
 • PC-FAX
 • PC-Fax dla systemu Windows®
  • Omówienie programu PC-FAX (Windows®)
   • Skonfiguruj program PC-FAX (Windows®)
   • Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows®)
    • Dodawanie osób do książki adresowej (Windows®)
    • Utwórz grupę w książce adresowej (Windows®)
    • Edytowanie informacji członka lub grupy (Windows®)
    • Usuwanie członka lub grupy (Windows®)
    • Eksportowanie książki adresowej (Windows®)
    • Importowanie informacji do książki adresowej (Windows®)
   • Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
    • Ustawienia strony tytułowej (Windows®)
   • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
    • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
   • Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows®)
    • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
     • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
     • Konfigurowanie ustawień odbioru sieciowego faksu PC-FAX (Windows®)
    • Wyświetlanie odebranych wiadomości (Windows®)
   • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
 • PC-FAX dla Macintosh
  • Przegląd funkcji PC-FAX (Macintosh)
  • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
 • Zdalna konfiguracja
 • Zdalna konfiguracja (Windows®)
  • Użyj zdalnej konfiguracji do skonfigurowania urządzenia Brother z komputera (Windows®)
  • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
  • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
 • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
  • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
  • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
 • ControlCenter
 • ControlCenter4 (Windows®)
  • Zmiana trybu działania narzędzia ControlCenter4 (Windows®)
  • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
  • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
  • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
  • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Kopiowanie dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Uruchamianie narzędzia BRAdmin z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
 • ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
 • Sieć
 • Rozpoczęcie użytkowania
  • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
 • Wybór typu połączenia sieciowego
  • Przykłady przewodowego połączenia sieciowego
   • Drukowanie Peer‑to‑Peer z wykorzystaniem protokołu TCP/IP
   • Drukowanie współdzielone
  • Przykłady bezprzewodowego połączenia sieciowego
   • Połączenie z komputerem za pośrednictwem punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb infrastruktury)
   • Połączenie z komputerem bezprzewodowym bez pośrednictwa punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb Ad-hoc)
 • Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
  • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
   • Co to jest BRAdmin Light? (Windows® i Macintosh)
   • Co to jest BRAdmin Professional 3? (Windows®)
   • Czym jest funkcja Zarządzanie przez Internet?
   • Co to jest zdalna konfiguracja? (Windows® i Macintosh)
  • Instalacja lub dostęp do oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
   • Zainstaluj aplikację BRAdmin Light z płyty instalacyjnej CD-ROM (Windows®)
   • Dostęp do funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Ustawianie hasła logowania do funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
    • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji dla systemu Windows®
    • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Macintosh)
 • Lokalizowanie ustawień sieciowych urządzenia
  • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z panelu sterowania Brother
  • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z funkcji Zarządzanie przez Internet
  • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Light (Windows® i Macintosh)
  • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
  • Lokalizacja ustawień sieciowych za pomocą zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
 • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
  • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu przewodu USB
  • Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia przy użyciu aplikacji instalacyjnej firmy Brother bez przewodu USB
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS) lub AOSS
   • Jak skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu metody jednoprzyciskowej funkcji WPS lub AOSS
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Dwa typy połączenia bezprzewodowego przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Sposób konfiguracji sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc (w przypadku IEEE 802. 11b/g/n)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu nowego identyfikatora SSID
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu istniejącego identyfikatora SSID
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
 • Zaawansowane funkcje sieciowe
  • Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
  • Konfiguracja ustawień serwera poczty przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
  • Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
 • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
  • Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
  • Dodatkowe ustawienia sieciowe systemu Windows®
   • Przed skonfigurowaniem dodatkowych ustawień sieciowych
   • Instalacja sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
   • Odinstalowywanie sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
   • Instalowanie sterowników drukowania i skanowania w trybie infrastruktury przy użyciu funkcji pionowego łączenia w pary (Windows® 7 i Windows® 8)
  • Dostępne usługi
  • Inne sposoby konfiguracji adresu IP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu DHCP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu BOOTP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu RARP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu APIPA
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu ARP
  • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
  • Drukowanie Raportu WLAN
   • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
 • Rozwiązywanie problemów
  • Działania wykonywane przed przejściem do rozwiązywania problemu, które mogą ten problem wyeliminować
  • Określenie i rozwiązanie problemu
   • Komunikaty o błędach
   • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
   • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej.
    • Użyj narzędzia Network Connection Repair Tool (Narzędzie do naprawy połączenia sieciowego) (Windows®)
   • Podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci.
   • Urządzenie Brother nie drukuje, nie skanuje dokumentów ani nie odbiera faksów za pomocą funkcji odbierania PC-Fax za pośrednictwem sieci.
   • Urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci nawet po pomyślnym ukończeniu instalacji.
   • Ustawienia zabezpieczeń nie działają prawidłowo.
   • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo.
 • Menu sieci na panelu sterowania Brother
  • TCP/IP
  • Ethernet (tylko sieć przewodowa)
  • Stan sieci przewodowej
  • Adres MAC
  • Asystent WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Kreator konfiguracji (tylko sieć bezprzewodowa)
  • WPS/AOSS (tylko sieć bezprzewodowa)
  • WPS z kodem PIN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Stan sieci WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Ustawianie wartości domyślnych
  • Włączenie sieci przewodowej (tylko sieć przewodowa)
  • Włącz sieć WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Resetowanie sieci
 • Bezpieczeństwo
 • Przed użyciem funkcji zabezpieczeń sieci
 • Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
  • Metody zabezpieczeń stosowane podczas wysyłania wiadomości e-mail
  • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
 • Bezpieczne wysyłanie wiadomości e-mail
  • Konfigurowanie bezpiecznego wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
  • Wysyłanie wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika

Podręcznik pracy w sieci Ge QuickpanelPlus Ic755cxs06rdx

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pracy w sieci Ge QuickpanelPlus Ic755cxs06rdx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pracy w sieci Ge QuickpanelPlus Ic755cxs06rdx