Podręcznik projektowania Honeywell Has Qn2

Podręcznik projektowania Honeywell Has Qn2 jest doskonałym narzędziem do tworzenia sterowników wykorzystujących technologię sieciową. Zawiera niezbędne informacje do zaprojektowania, konfiguracji i optymalizacji sieci wykorzystywanych w sterownikach. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje do tworzenia i wdrażania sieci wykorzystywanych w sterownikach. Obejmuje również sekcje dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania sieci. Zawiera również informacje na temat zgodności z innymi standardami sieciowymi, takimi jak Ethernet, Wi-Fi, GSM/GPRS oraz inne technologie sieciowe. Podręcznik projektowania Honeywell Has Qn2 pomaga tworzyć wydajne i wysoce zoptymalizowane sieci, które są niezawodne i bezpieczne.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik projektowania Honeywell Has Qn2

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Kwalifikacja INF. 04. Podręcznik do nauki zawodu technik programista. Część 1 - w Księgarni WSiP

  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Podręcznik dla techników programistów poświęcony projektowaniu oprogramowania.

Zawiera informacje dotyczące zasad wykorzystywania prostych, złożonych, numerycznych i logicznych typów danych, typów znakowych i łańcuchowych, posługiwania się złożonymi typami danych, tablicami jednowymiarowymi i dwuwymiarowymi, dynamicznymi i asocjacyjnymi, typami wskaźnikowym i plikowym, kolekcjami (w tym m. in. listami i kolejkami).

Wyjaśnia znaczenie właściwego doboru narzędzi i metodologii do planowania projektu, wykorzystywania diagramów do zarządzania etapami projektu, zadaniami i czasem oraz przedstawia zasady działania programów do wspierania zarządzania projektami i systemów kontroli wersji.

Przybliża metody rozwiązywania problemów za pomocą algorytmów, sposoby ich projektowania za pomocą różnych metod schematów blokowych, a także złożoność obliczeniową algorytmów.

Ułatwia zrozumienie potrzeb klientów i kwestii związanych z projektowaniem aplikacji.

Dzięki korzystaniu z podręcznika przyszły technik pozna zasady planowania przedsięwzięć programistycznych. Liczne zrzuty ekranowe i schematy ułatwią uczniowi zrozumienie opisanych treści.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-programista/

Zobacz fragment publikacji >>

Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaWydawnictwo:WSiPSymbol:1613K7EAN-13:9788302196591ISBN:

Paczka

Waga0. 565 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

To kompendium wiedzy na temat ważenia zbiorników i projektowania wag niestandardowych przyda się osobom odpowiedzialnym za projektowanie i integrację systemów oraz pracownikom operacyjnym.

Podręcznik dotyczący systemów modułów wagowych to najobszerniejsze opracowanie na temat projektowania zbiornikowych systemów wagowych dostępnych na rynku rozwiązań przemysłowych. Ta bezpłatna publikacja do pobrania stanowi nieodzowną pomoc dla projektantów, specjalistów ds. integracji i pracowników operacyjnych, którym zależy na pogłębieniu wiedzy o zastosowaniach i użyciu zbiornikowych systemów magazynowych i wagowych.

Można tu znaleźć tabelę odporności ponad 30 typów stali, kompozytów i materiałów wykończeniowych na ponad 400 substancji chemicznych, rozpuszczalników i innych materiałów. Dane te ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości zbiornikowych systemów wagowych. Zebrano też kilkanaście przydatnych dodatków usprawniających proces projektowania zbiornikowych systemów wagowych.

Technologia modułów i czujników wagowych poprawia całkowitą efektywność urządzeń

W tym podręczniku omówiono m. in. technologie modułów wagowych PowerMount™ i czujników wagowych POWERCELL® METTLER TOLEDO. Ta technologia czujników wagowych obejmuje funkcje konserwacji zapobiegawczej służące poprawie wskaźnika całkowitej efektywności urządzeń (OEE). Mechanizmy monitorowania stanu nieustannie kontrolują wydajność, umożliwiając wykrywanie nieprawidłowości, zanim spowodują one obniżenie wydajności produkcyjnej. Dzięki temu producenci panują nad przebiegiem procesów oraz mogą zapobiegać kosztownym błędom.

Bez ciągłego monitorowania, które oferuje technologia POWERCELL®, takie błędy jak przeciążanie czujników wagowych, niewłaściwa komunikacja spowodowana uszkodzeniami kabli do czujników wagowych między modułami, ważenie niecentryczne oraz przekraczanie temperatur granicznych długo mogą pozostawać niezauważone. W efekcie powstają partie towaru niezgodne ze specyfikacją i produkty o obniżonej jakości. To z kolei może doprowadzić do znacznych kosztów oraz utraty reputacji firmy.

Moduły wagowe PowerMount™ wyposażone w technologię czujników wagowych POWERCELL® i wbudowane mikroprocesory nie tylko ostrzegają operatorów o nieprawidłowościach, lecz także wprowadzają korekty sygnału ważenia, aby skompensować zmiany warunków otoczenia. Dzięki temu moduły wagowe PowerMount™ zawsze zapewniają dokładne wyniki pomiaru masy, niezależnie od wpływu temperatury, liniowości, histerezy i niestabilności odczytu. Ponadto w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki czujnika wagowego konstrukcja modułu wagowego PowerMount™ ułatwia wymianę poszczególnych czujników wagowych. Czujniki wagowe POWERCELL® są dostępne w wielu wersjach o różnych nośnościach. Warto pamiętać, że podczas porównywania różnych opcji czujników wagowych cena powinna być tylko jednym z wielu kryteriów. Podejmując decyzje dotyczące zakupu określonego rozwiązania i konstrukcji projektowanego systemu, należy też uwzględnić takie kwestie jak technologia i dokładność czujników wagowych oraz materiał, z którego są wykonane.

FORUM/CRACOVIA/NOT

dr hab. Beata Gibała–Kapecka, prof. ASP
dr hab. Marek Braun,
dr hab. Małgorzata Czudak,
dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan,
mgr Łukasz Smoła,
mgr Danuta Dąbrowska
Kraków 2018


ZE WSTĘPU: Projektowanie to dialog. To środek komunikacji pomiędzy projektantem a społeczeństwem. Jego rezultaty są wypadkową procesów politycznych, ekonomicznych i kulturowych zachodzących na naszych oczach. W tej przestrzeni projektant zawsze porusza się pomiędzy wartościami estetycznymi a użytkowymi, pomiędzy sztuką a technologią. Dziedzina sztuk projektowych, którą jest projektowanie ubioru, to połączenie wyobraźni i wiedzy. Wyobraźni ‒ w rozumieniu przestrzeni wokół bryły, którą jest sylwetka człowieka, ale również w pojmowaniu jego potrzeb i oczekiwań, natomiast wiedzy ‒ w zakresie możliwości ich zaspokajania. Projektowanie to sposób myślenia, reagowania, to obserwacja, analiza, ale również ciągłe poddawanie się ocenie, spełnianie określonych warunków. Wyznacza ono i określa rolę artysty projektanta, jako dysponującego potężnym narzędziem kreowania nowych norm estetycznych.

Mając na uwadze odpowiedzialność za przygotowanie do pracy w zawodzie młodego pokolenia projektantów, chcąc dać im kompendium wiedzy, opracowaliśmy podręcznik Projektowanie ubioru adresowany do studentów Wydziału Architektury Wnętrz. Pozycja ta jest jednym z zadań wynikających z realizacji projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, pt. „Zawód: Projektant ubioru. Realizacja programu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa”. Projekt zakłada utworzenie na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nowej specjalności: Projektowanie tkaniny i ubioru. Funkcjonuje ona ramach Katedry Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych. Zadaniem podręcznika jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy przyszłego projektanta z zakresu projektowania ubioru. Poszczególne rozdziały zawierają niezbędne wiadomości zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, wywiedzione z wieloletniego doświadczenia autorów.

Podręcznik nasz z założenia przeznaczony jest dla studentów Wydziału Architektury Wnętrz. Tekst pierwszego rozdziału podkreśla znaczenie interdyscyplinarności tej dziedziny, wzajemne przenikanie się procesów z obszarów nauki, sztuki i technologii. Zaznacza jej wielopłaszczyznowość i wspólny mianownik z architekturą, elementami wyposażenia wnętrz i ekspozycją. Rozdział ten obrazuje potencjał designu, który obejmuje wszystkie dziedziny sztuki, i uzasadnia, dlaczego tylko rodzaj użytych narzędzi decyduje o formie wyrazu. Kolejne rozdziały zostały poświęcone zagadnieniom związanym z samym procesem projektowym, jak również ‒ dzięki udziałowi w projekcie przedstawicieli przemysłu odzieżowego, przedsiębiorstwa LPP S. A. ‒ z całym cyklem: od projektu do produktu. Ta część podręcznika, realizując założenia projektu POWER, ma pomóc przygotować absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie projektanta w firmie odzieżowej.

Podręcznik projektowania Honeywell Has Qn2

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik projektowania Honeywell Has Qn2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik projektowania Honeywell Has Qn2