Podręcznik szybkiego startu i transferu mediów Ge Jtp48sfss

Podręcznik szybkiego startu i transferu mediów GE Jtp48sfss jest idealny dla osób, które chcą szybko rozpocząć i wykonać transfer plików między urządzeniami. Może on pomóc w przesyłaniu i odtwarzaniu plików, które można przechowywać na komputerze lub innym urządzeniu, oraz w dostarczaniu treści do telewizora lub innych urządzeń. Podręcznik zawiera instrukcje krok po kroku, wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji, a także informacje o oprogramowaniu i sprzęcie. Podręcznik jest łatwy w użyciu i wystarczy go przeczytać, aby szybko zacząć korzystać z możliwości transferu mediów GE Jtp48sfss.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego startu i transferu mediów Ge Jtp48sfss

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip. com. pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip. pl. (więcej)

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej.
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. Adres e-mail: wsip@wsip. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych*: iod@wsip.
2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
2. 1. odpowiedź na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniego działu w naszej firmie. Będziemy przechowywać zrealizowaną korespondencję przez okres 1 roku, chyba, że sprawa dotyczyć będzie kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania np. w związku z przedawnieniem roszczeń czy reklamacji. 2. marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Odbiorcy danych:
3. upoważnieni pracownicy administratora danych,
3. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług,
4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo:
5. dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. 3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 4. * do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od WSiP danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych. 5. * do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
5. 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
*Obowiązuje od 25 maja 2018, (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prędkość czytania można podwoić a nawet potroić! W zasięgu większości ludzi jest czytanie 1000 słów na minutę!

Dzięki kursowi przedstawionemu w tej książce można zwielokrotnić prędkość czytania, przy jednoczesnym zwiększeniu chłonności umysłu na zapamiętywanie istotnych informacji. Poznanie cudownych możliwości wzroku i zdumiewającej pojemności mózgu pozwala nie tylko zwiększyć prędkość czytania i zapamiętywania, ale także szybciej i bardziej kreatywnie myśleć, relatywnie łatwo zdawać egzaminy, a w efekcie oszczędzać dni, tygodnie, a nawet miesiące życia.

Tony Buzan jest światowej sławy autorytetem w dziedzinie metod twórczego wykorzystania umysłu.

Ten produkt jest niedostępny. Sprawdź koszty dostawy innych produktów.

Identyfikator artykułu: 00107053 / Ostatnia modyfikacja: 05. 05. 2017

Drukowanie

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?


Odpowiedzi

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

  • Są w opakowaniu, w wypełniaczach zabezpieczających. W sekcji „Zawartość opakowania” w Podręczniku szybkiego startu zamieszczono listę części, które powinny znajdować się w kartonie.

Uwaga: Podręcznik szybkiego startu jest dostarczany z produktem; można go też pobrać ze strony pomocy technicznej Sony.
Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?

  • Zalecamy zabezpieczyć telewizor przed zarysowaniami i uszkodzeniami za pomocą miękkiego materiału, np. ręcznika lub koca. Można też przeprowadzić montaż na miękkim dywanie.
  • Ważne: Nie należy używać worka ochronnego, w który telewizor jest zapakowany na czas transportu.

    • Społeczność Sony

      Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

Podręcznik szybkiego startu i transferu mediów Ge Jtp48sfss

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego startu i transferu mediów Ge Jtp48sfss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego startu i transferu mediów Ge Jtp48sfss