Podręcznik użytkownika oprogramowania Aeg 21601c

Podręcznik użytkownika oprogramowania Aeg 21601c to profesjonalny podręcznik przeznaczony dla użytkowników sprzętu Aeg. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi i funkcji oprogramowania, w tym instalacji, konfiguracji, tworzenia i edytowania skryptów, wykonywania procedur naprawczych i konserwacji. Podręcznik zawiera również zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące przechowywania danych. Użytkownicy mogą wykorzystać tę publikację do uzyskania najlepszych wyników przy korzystaniu z oprogramowania Aeg i jego funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika oprogramowania Aeg 21601c

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX 66301K-MN. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX 66301K-MN będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX 66301K-MN

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX 66301K-MN (737 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX 66301K-MN

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] 66301K-MNInstrukcja obsugiSzklanoceramiczna pyta kuchenna2Drogi Kliencie Dzikujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakooeci produktw. Zakupione urzdzenie pozwoli Pastwu dooewiadczy doskonaego poczenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowoczeoeniejsz technologi. Poniewa jako firma wyznaczamy najwysze standardy doskonaooeci, przekonaj si Pastwo, e produkowane przez nas urzdzenia stworzono w celu zagwarantowania najlepszych parametrw pracy oraz sterowania. Dodatkowo, kade z naszych urzdze zaprojektowano z myoel o ochronie oerodowiska oraz oszczdnooeci energii. [... ] Strefy gotowania Jeeli po upywie okreoelonego czasu jedno z pl grzejnych nie zostanie wyczone lub poziom grzania nie zostanie zmieniony, to odpowiednie pole grzejne wycza si automatycznie wyoewietla si. Moc grzania v, 1 - 2 3-4 5 6-9 Wyczenie po 6 godzinach 5 godzinach 4 godzinach 1, 5 godzinyRady dotyczce gotowania i pieczenia19Rady dotyczce gotowania i pieczenia 3Wskazwka odnooenie akrylamiduWedug najnowszych danych naukowych intensywne zrumienianie (w trakcie obrbki termicznej) artykuw spoywczych, szczeglnie w przypadku produktw zawierajcych skrobi, moe stanowi zagroenie dla zdrowia wywoane przez akrylamid. Dlatego te zalecamy pieczenie w moliwie niskich temperaturach i niezbyt intensywne zrumienianie potraw.Naczynia kuchenneDobre naczynia kuchenne mona rozpozna po ich spodzie. Spd garnka powinien by moliwie jak najgrubszy i jak najbardziej paski. Naczynia ze stali emaliowanej lub ze spodami z aluminium, lub miedzi mog zostawia przebarwienia na pycie ceramicznej, ktrych usunicie jest trudne lub wrcz niemoliwe.Oszczdzanie energii2 2 2 2Ustawia naczynia kuchenne na strefie gotowania przed wczeniem strefy. Jeeli to moliwe, zawsze naley zamyka garnki przykrywk.Wycza strefy gotowania przed kocem czasu gotowania, aby wykorzysta ciepo pozostae. Rozmiar spodu garnka powinien odpowiada rozmiarowi strefy gotowania.20Przykady zastosowania w gotowaniu:Dane w poniszej tabeli s wartooeciami orientacyjnymi.Stopie gotowani a 0 V Trzymanie ciepa Wytapianie 1-2 OEcinanie Sposb przyrzdzenia Odpowiednie dla Ciepo pozostae wyczenie Trzymanie ciepa ugotowanych potraw Sos holenderski, topienie masa, czekolady, elatyny Omlet piankowy, oecite jajko Pcznienie ryu i potraw mlecznych rozgrzewanie potraw gotowych W zalenooeci od potrzeb 5-25 min. Przykry Zamiesza od czasu do czasu Gotowa pod przykrywk Dola do ryu przynajmniej podwjn ilooe wody, potrawy mleczne miesza od czasu do czasu W przypadku warzyw doda niewielk ilooe wody (kilka maych yeczek) Stosowa niewielk ilooe wody, np. 1/4 l wody na 750 g ziemniakw Do 3 l wody plus przyprawy Czas trwania Wskazwki/rady2-3Pcznienie25-50 min.3-4Parowanie DuszenieDuszenie warzyw, ryb duszenie misa20-45 min.Parowanie ziemniakw 4-5 Gotowanie Gotowanie wikszych ilooeci potraw, potraw jednogarnkowych i zup Smaenie sznycli, cordon bleu, kotletw, klopsw, smaonych kiebas, wtrbki, zasmaek, jajek, naleoenikw, pczkw Placki ziemniaczane, kawaki poldwicy, steki, kluski kadzione20-60 min.60-150 min.6-7Delikatne smaenieSmay na biecoOd czasu do czasu obrci7-8Silne smaenie Zagotowywanie zapiekanie smaenie5-15 min. na patelni9Zagotowywanie wikszych ilooeci wody, gotowanie makaronu typu szpecle, zapiekanie misa (gulasz, piecze duszona), smaenie frytekCzyszczenie i pielgnacja21Czyszczenie i pielgnacja 1 1 1Uwaga! rce oerodki do czyszczenia oraz oerodki o waoeciwooeciach trcych mog uszkodzi urzdzenie. Usun pozostaooeci oerodkw wod i oerodkiem myjcym.Czyoeci urzdzenie po kadym zastosowaniu.1. Przetrze urzdzenie wilgotn oeciereczk i niewielk ilooeci oerodka myjcego. Wytrze urzdzenie do sucha czyst oeciereczk.Usuwa Rodzaj zabrudzenia Cukier, potrawy zawierajce cukier Tworzywa sztuczne, folie aluminiowe Zacieki z kamienia i wody Krople tuszczu Metalicznie poyskujce przebarwienia natychmiast tak tak ------przy zimnym urzdzeniu ----tak tak tak przy pomocy skrobaka do czyszczenia* oerodkw do czyszczenia ceramiki szklanej lub stali szlachetnej**Skrobaki do czyszczenia, oerodki do czyszczenia ceramiki szklanej lub stali szlachetnej s dostpne w handlu.3 3Uporczywe zabrudzenia usuwa przy pomocy oerodkw do czyszczenia ceramiki szklanej lub stali szlachetnej. Powstae zarysowania lub ciemne plamy na ceramice szklanej nie dadz si ju usun, jednake nie maj wpywu na funkcjonowanie urzdzenia.22Co zrobi, gdy...Usterka Strefy gotowania nie pozwalaj si wczy lub nie funkcjonuj. Moliwa przyczyna Od momentu wczenia urzdzenia upyno wicej ni 10 sekund. OErodek zaradczy Ponownie wczy urzdzenie.Blokada zabezpieczajca Wyczy blokad przed dziemi jest wczona zabezpieczajc przed. dziemi (patrz rozdzia "Blokada zabezpieczajca przed dziemi"). Usun przedmioty znajdujce si na polu panelu sterowania (garnek, oeciereczka, itp. ). Wyczy funkcj STOP+GO.Funkcja STOP+GO jest aktywna Sygna dYwikowy rozlega si przy wyczonym urzdzeniu. Funkcja automatycznego zagotowania nie che si wczy.Pole panelu sterowania jest Usun przedmioty z pola w caooeci lub czoeciowo panelu sterowania. ] Przez napraw rozumie si wykonanie czynnooeci o charakterze specjalistycznym waoeciwym dla usunicia wady. Pojcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy pocze mechanicznych lub elektrycznych. Wymiany sprztu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeoeli jest to niemoliwe placwka sprzeday detalicznej, w ktrej sprzt zosta zakupiony. Sprzt zwracany po wymianie musi byc kompletny, bez uszkodze mechanicznych. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX 66301K-MN

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX 66301K-MN.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESL4131. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESL4131 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESL4131

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESL4131 (518 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESL4131

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ELECTROLUX___________________________________Zmywarka do naczy ESL 4131INSTRUKCJA OBS! UGI12SPIS TRE$CIWSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA......................... 4 UTYLIZACJA STAREGO URZ)DZENIA........................................ 6 ZMYWANIE EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE............................. 6 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE INSTALACJI..................................... 7 OPIS ZMYWARKI.......................................................................... 11 PANEL STERUJ)CY.................................................................... 12 PRZED PIERWSZYM W! )CZENIEM........................................... 14 DOSYPYWANIE SOLI................................................................... 16 P! YN NAB! YSZCZAJ)CY........................................................... 17 CODZIENNA OBS! UGA............................................................... 19 RÓ1NE RODZAJE DETERGENTÓW DO ZMYWANIA................. 23 TABELA PROGRAMÓW............................................................... 25 URUCHOMIENIE PROGRAMU ZMYWANIA................................. 26 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE............................................... 28 CO ZROBI5, GDY......................................................................... 30 WSKAZÓWKI DLA INSTYTUTÓW KONTROLNYCH................... 333Dane techniczneSzeroko Wysoko Wymiary Maks. g boko przy otwartych drzwiach Napi=cie sieciowe / Cz=stotliwoAB CiAnienie wody PojemnoAB 44, 6 cm 81, 8-87, 8 cm 55, 5 cm 114 cmInformacje dotycz*ce pod *czenia elektrycznego s* podane na tabliczce znamionowej (na wewn trznej kraw dzi drzwi zmywarki). Minimalne Maksymalne 9-osobowa zastawa sto owa 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar)UrzDdzenie speEnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 73/23/EWG z 19. 02. 73 r. [... ] Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wyp ywa na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne.P! YN NAB! YSZCZAJ)CYP yn nab yszczaj*cy nadaje naczyniom po ysk i u atwia suszenie. Pojemnik na p yn nab yszczaj*cy usytuowany jest wewn*trz drzwi i ma pojemno oko o 110 ml. Ilo ta wystarcza na 16 do 40 programów zmywania.Wlewanie pEynu nabEyszczajDcego1. oznaczonego poziomu,, max".Pami=taB o zamkni=ciu pokrywki pojemnika na pEyn nabEyszczajDcy po kaMdym napeEnieniu.Dozowanie pEynu nabEyszczajDcegoW celu uzyskania dobrych efektów zmywania i suszenia nale2y wyregulowa dozowanie p ynu nab yszczaj*cego przy pomocy sze ciopo o2eniowego selektora (pozycja 1 - dozowanie minimalne, pozycja 6 - dozowanie maksymalne). Ustawienie fabryczne ­ po o2enie 4.17Regulacj dozowania p ynu nab yszczaj*cego nale2y przeprowadzi stopniowo. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* krople wody lub lady wapnia, nale2y zwi kszy dozowanie o jedn* pozycj, a2 do uzyskania idealnego po ysku. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* lepkie bia e smugi, nale2y zmniejszy dozowanie o jedn* pozycj. Nie wlewa innych p ynów i rodków czyszcz*cych, gdy2 mo2na spowodowa uszkodzenie zmywarki. UzupeEniaB poziom pEynu po podAwietleniu odpowiedniego wskaVnika na panelu sterujDcym. Je li u2ywacie Pa3stwo detergent, który zawiera ju2 p yn nab yszczaj*cy nale2y go w o2y do pojemnika na rodek do zmywania i wy *czy pobór p ynu, aby unikn* podwójnego dozowania.WEDczenie / wyEDczenie poboru pEynu nabEyszczajDcego(zmywarka musi by wy" czona) Ustawienie fabryczne: dopEyw pEynu wEDczony. WskaVnik poziomu pEynu nabEyszczajDcego zostanie wyEDczony po wyEDczeniu poboru pEynu nabEyszczajDcego. WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wy wietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). Je%li na wy%wietlaczu nie pojawi si dwie poziome kreski, oznacza to, #e ustawiono program zmywania. Wska, nik przycisków programów zostanie pod%wietlony, a na wy%wietlaczu pojawi si dwie poziome kreski ­ program zosta" skasowany i mo#na wprowadzi nowe ustawienia. Wcisn* jednocze nie przyciski funkcyjne 2 i 3, a2 wskaEniki przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 b d* pulsowa y. Wcisn* przycisk 2, wskaEnik przycisku 1 i 3 zga nie, a wskaEnik przycisku 2 b dzie pulsowa. Na wy wietlaczu pojawi si aktualne ustawienie: Pobór p ynu nab yszczaj*cego ­ wyEDczony Pobór p ynu nab yszczaj*cego ­ wEDczony (ustawienie fabryczne) 4. Aby wy *czy pobór p ynu nab yszczaj*cego nale2y ponownie wcisn* przycisk funkcyjny 2. Aby zmywarka zapami ta a nowe ustawienie, nale2y wy *czy urz*dzenie przyciskiem On/Off lub odczeka 60 sekund. Zmywarka powróci do trybu ustawiania.CODZIENNA OBS! UGA· SprawdE, czy istnieje konieczno uzupe nienia soli i p ynu nab yszczaj*cego. · Wybierz program zmywania odpowiedni do rodzaju naczy3 i stopnia zabrudzenia. ] Sprawdzi: pod2;czenie w'7a odp2ywowego.W2;czy2o si' zabezpieczenie przed zalaniem.Zakr'ci: zawór wodny i wezwa: serwis.Po sprawdzeniu powy2szych wskazówek, nale2y wcisn* przycisk wyboru programu i zamkn* drzwi zmywarki. Je2eli kod usterki pojawia si ponownie, nale2y wezwa autoryzowany serwis. W przypadku pod wietlenia kombinacji innych wskaEników (nie opisanych powy2ej) nale2y wezwa autoryzowany serwis.... problemy z obsEugDUsterka Prawdopodobna przyczyna Drzwi s; nieprawid2owo zamkni'te. Modele z funkcj,, start opó@niony": ustawiono opó. nienie startu Nie (wiadczy to o usterce zmywarki. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESL4131

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESL4131.

Pobierz i wypróbuj nasze programy

  • Wersja Ognik E dla systemu Windows obsługuje systemy Windows: 11, 10, 8. 1, 8, 7, VISTA, XP SP3, Windows Server. Wersja przeznaczona do pracy na jednym komputerze. Wersja zalecana do celów demonstracyjnych.

  • Wersja Ognik LAN dla systemu Windows obsługuje systemy Windows: 11, 10, 8. Wersja do pracy w sieci LAN na komputerze pełniącym rolę serwera. Zainstaluj w trybie "serwer" na pozostałych komputerach w sieci LAN zainstaluj w trybie "klient".

    Wersja Ognik e-Sprawozdania dla systemu Windows obsługuje systemy Windows: 11, 10, 8. 1, 8, 7, VISTA, XP SP3 do pracy na 1 komputerze

    Moduł wsparcia (Na bazie programu TeamViewer)

    Dzięki niemu nasz Konsultant będzie w stanie zobaczyć pulpit Twojego komputera tak, jakby siedział przy Tobie. Połączenie jest szyfrowane, a Ty w każdej chwili możesz je zakończyć.

Wymagania naszych programów i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące instalacji wersji demonstracyjnych

Wymagania programów:
Każdy komputer z systemem Windows w wersji Windows 7 lub nowszej.
System działa również na Windows XP - jednak ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy korzystania z tego systemu.
Ekran komputera: zalecana rozdzielczość 1280 px lub wyższa.

Ważna Informacja dla biur księgowych i podatkowych:
w programie OGNIK pierwsza firma zakładana w programie (np. już w wersji demo) powinna zawierać dane biura, w niej bowiem przechowywane będą dane o licencji programu.

Często zadawane pytania:

Czy dane, które wprowadzę w wersji demonstracyjnej programu OGNIK lub E-Sprawozdania zostaną po zakupie licencji?
To zależy od Ciebie, możesz zachować swoją pracę wykonaną w wersji demo lub zacząć od nowa.

Jakie są ograniczenia wersji demonstracyjnej?

w OGNIKU:
- raporty można zobaczyć na ekranie, ale nie można ich wydrukować na drukarce ani wyeksportować do pliku;

- maksymalny zakres dat dokumentów jakie można wprowadzić to 60 dni;
- nie można eksportować tabel do plików;
- niektóre funkcje są ukryte, m. in. wysyłka e-deklaracji, tworzenie pików JPK;
- w danej firmie można utworzyć tylko jeden rok obrotowy;

w E-Sprawozdaniach:
Generowany plik XML nie zawiera jednego z elementów, tj. informacji dodatkowej;
Ważne: od wersji 2. 0. 01 - program e -Sprawozdania Finansowe obsługuje schematy e-Sprawozdań zarówno w wersji 1. 0 jak i 1. 2 tj. wzory wymagane od dnia 01-09-2019

Więcej artykułów…

  1. Wskazówki w zakresie tworzenia dokumentacji RODO przy korzystaniu z programu OGNIKOstatnie zmiany w programie e-Sprawozdania XMLOstatnie zmiany w programie OGNIK Premium

Podręcznik użytkownika oprogramowania Aeg 21601c

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika oprogramowania Aeg 21601c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika oprogramowania Aeg 21601c