Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Frigidaire Lgq2152ee3

Podręcznik Frigidaire Lgq2152ee3 zawiera informacje na temat przepisów i bezpieczeństwa dotyczących tego urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia, a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegania zasad. Podręcznik zawiera również instrukcje dotyczące eksploatacji i naprawy, w tym wskazówki dotyczące zapobiegania nieprawidłowemu działaniu urządzenia oraz informacje na temat tego, jak uzyskać pomoc techniczną. Przeczytanie podręcznika jest ważne, aby uzyskać pełny obraz bezpieczeństwa i wydajnego działania tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Frigidaire Lgq2152ee3

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

Lenovo

Podręcznik z informacjami

ogólnymi i dotyczącymi

bezpieczeństwa

Related Manuals for Lenovo IdeaPad N585

Summary of Contents for Lenovo IdeaPad N585

 • Page 1Lenovo Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa...
 • Page 3Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa... html? page=4#manual">Page 4Uwaga • Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać „Rozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”. Wydanie drugie (listopad 2010) © Copyright Lenovo 2010.

  Page 5: Table Of Contents

  Spis treści Ostrożne obchodzenie się z Rozdział 1. Ważne informacje komputerem........ 15 dotyczące bezpieczeństwa.. 1 Prawidłowe przenoszenie Sytuacje wymagające komputera........ 16 natychmiastowego działania..... 1 W przypadku użytkowania na Wskazówki dotyczące zewnątrz........ 16 bezpieczeństwa........ 3 Serwis i modernizacja..... 3 Prawidłowa obsługa nośników Przewody zasilające i zasilacze.. 3 pamięci i napędów...... html? page=6#manual">Page 6: Spis TreściSpis treści Dodatek A. Informacje i oświadczenia...... 27 Znaki towarowe...... 42... html? page=7#manual">Page 7: Rozdział 1. Ważne Informacje Dotyczące BezpieczeństwaZachowaj wszystkie informacje dołączone do komputera i stosuj się do nich. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie zmieniają warunków umowy zakupu lub warunków Ograniczonej gwarancji firmy Lenovo. Bezpieczeństwo klienta jest dla nas ważne. Nasze produkty opracowano z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Komputery osobiste są jednak urządzeniami elektronicznymi. html? page=8#manual">Page 8• Produkt nie działa prawidłowo pomimo przestrzegania zaleceń dotyczących obsługi. W przypadku zaobserwowania tych warunków podczas użytkowania Uwaga: produktu (na przykład kabla przedłużającego), który nie został wyprodukowany przez Lenovo, należy zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z producentem w celu uzyskania dalszych instrukcji albo zakupić odpowiednie urządzenie zamienne. html? page=9#manual">Page 9: Wskazówki Dotyczące BezpieczeństwaUwaga: przez klienta. Części zamienne zatwierdzone do instalacji przez klienta są określane jako „podzespoły wymieniane przez użytkownika” (CRU, Customer Replaceable Units). Firma Lenovo zapewnia dokumentację z informacjami, które elementy wyposażenia opcjonalnego oraz podzespoły mogą zostać zainstalowane lub wymienione przez użytkownika. Podczas instalacji lub wymiany podzespołów należy dokładnie przestrzegać... html? page=10#manual">Page 10: Kable Przedłużające I Powiązane UrządzeniaRozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Nigdy nie wolno owijać przewodu zasilającego wokół zasilacza lub innego przedmiotu. Może to spowodować rozpad, pęknięcie lub skręcenie przewodu. Taka sytuacja stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Zawsze należy prowadzić przewody zasilające oraz inne kable w sposób uniemożliwiający ich nadepnięcie, potknięcie się... html? page=11#manual">Page 11: Informacja Dotycząca Źródła ZasilaniaRozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Nie wolno zginać ani modyfikować wtyczki. W przypadku uszkodzenia wtyczki należy się skontaktować z producentem w celu uzyskania produktu zamiennego. Nie wolno współużytkować gniazdka używanego przez inne urządzenia domowe lub komercyjne, pobierające dużą ilość energii. W przeciwnym razie niestabilne napięcie może uszkodzić... html? page=12#manual">Page 12: Urządzenia ZewnętrzneDodatkowo wiele produktów przenośnych, takich jak notebooki, wykorzystują baterie wielokrotnego użytku do zasilania systemu w czasie podróży. Baterie dostarczane przez Lenovo w zestawie z produktem przetestowano pod kątem zgodności i należy je wymieniać tylko na zatwierdzone części. html? page=13#manual">Page 13: Uwaga O Baterii Wielokrotnego UżytkuNie wolno podejmować prób otwierania ani modyfikowania baterii. Takie działanie może doprowadzić do wybuchu lub wycieku płynu z baterii. Baterie inne, niż wskazane przez Lenovo, baterie otwarte lub zmodyfikowane nie są objęte gwarancją. Nieprawidłowo zamontowana bateria stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Bateria zawiera niewielkie ilości szkodliwych substancji. html? page=14#manual">Page 14: Bezpieczeństwo Dotyczące Napędu Cd I DvdRozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dłuższy czas. Komputer emituje ciepło podczas normalnego działania. Ilość ciepła zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania baterii. Przedłużony kontakt, nawet przez ubranie, może powodować niewygodę, a nawet poparzenia. Należy okresowo przerywać korzystanie z klawiatury, zdejmując ręce z podpórki na dłonie. html? page=15#manual">Page 15: Oświadczenie O Zgodności LaserowejRozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa • Zawsze przechowywać dyski CD/DVD z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła. • Wyjmować dyski CD/DVD z komputera, jeśli nie są używane. • Nie zginać dysków CD/DVD ani nie wkładać ich na siłę do napędu komputera, także w opakowaniu. html? page=16#manual">Page 16: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Związanego Z Prądem ElektrycznymRozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa serwisowania przez technika konstrukcja układu laserowego oraz optycznego w napędzie zapobiega narażeniu na promieniowanie laserowe powyżej poziomu określonego dla produktów klasy 1. Gdy napęd CD lub DVD jest zamontowany, należy pamiętać o poniższych instrukcjach. Korzystanie z elementów sterujących, regulacyjnych lub wykonywanie procedur w sposób inny niż... html? page=17#manual">Page 17: Informacja O Wyświetlaczu Ciekłokrystalicznym (Lcd)3. Odłącz kable sygnałowe od złączy. 4. Odłącz wszystkie kable od urządzeń. Przed instalacją wszystkich pozostałych kabli elektrycznych podłączonych do komputera Lenovo należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego lub elektrycznego. Przewód zasilający można podłączyć do gniazdka ściennego lub elektrycznego wyłącznie po podłączeniu do komputera wszystkich pozostałych kabli elektrycznych. html? page=18#manual">Page 18: Korzystanie Ze SłuchawekEN 50332-2, może być niebezpieczne w związku z występowaniem nadmiernych poziomów ciśnienia akustycznego. Jeśli używany komputer Lenovo jest dostarczany w zestawie ze słuchawkami, konfiguracja komputera i słuchawek odpowiada normie EN 50332-1. Jeśli są używane inne słuchawki, należy się upewnić, że odpowiadają one normie EN 50332-1 (Punkt 6. 5 Wartości graniczne). html? page=19#manual">Page 19Rozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa powodowania raka, wad wrodzonych oraz innych szkód reprodukcyjnych. Należy myć ręce po kontakcie z przewodami. (Znak zgodności GOST dla Wspólnoty Niepodległych Państw)

  Page 20: Rozdział 2. Informacje Na Temat Użytkowania I Konserwacji

  Rozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji Prawidłowe użytkowanie komputera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Komputer został... html? page=21#manual">Page 21: Uwaga Dotycząca Ładunku ElektrostatycznegoRozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji Uwaga dotycząca ładunku elektrostatycznego Podczas obsługi elementów i podzespołów, które może wymieniać użytkownik (CRU), lub podczas wykonywania pracy wewnątrz komputera należy zachować następujące środki ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia spowodowanego ładunkiem elektrostatycznym: - Ogranicz wykonywane ruchy. html? page=22#manual">Page 22: Prawidłowe Przenoszenie KomputeraRozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji Prawidłowe przenoszenie komputera • Przed przenoszeniem komputera wyjmij z niego wszystkie nośniki, wyłącz podłączone urządzenia i odłącz wszystkie przewody i kable. • Przed przeniesieniem komputera upewnij się, że znajduje się on w trybie uśpienia lub hibernacji, albo jest wyłączony. html? page=23#manual">Page 23: Bezpieczeństwo DanychOstrożność podczas ustawiania haseł • Zapamiętaj ustawione hasła. W przypadku zapomnienia hasła administratora lub hasła dysku twardego, autoryzowany serwis firmy Lenovo nie będzie mógł go zresetować i może nastąpić konieczność wymiany płyty głównej lub dysku twardego. Czyszczenie obudowy komputera Okresowo należy czyścić... html? page=24#manual">Page 24: Czyszczenie Klawiatury KomputeraRozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji Czyszczenie klawiatury komputera 1 Nasącz miękką, czystą szmatkę alkoholem izopropylowym. 2 Przetrzyj szmatką powierzchnię każdego klawisza. Przecieraj klawisze kolejno, w przypadku jednoczesnego przecierania kilku klawiszy szmatka może zahaczyć o sąsiednie klawisze i spowodować ich uszkodzenia. Upewnij się, że płyn nie kapie na oraz pomiędzy klawisze. html? page=25#manual">Page 25: Inne Ważne WskazówkiW przypadku wyrzucania baterii postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. • Produkty Lenovo można zarejestrować w firmie Lenovo (więcej informacji można znaleźć na stronie: http://consumersupport. lenovo. com). Może to pomóc w przypadku zwrotu komputera, jeśli zostanie on skradziony lub zagubiony. html? page=26#manual">Page 26: Dostępność I WygodaRozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji Dostępność i wygoda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Informacje dotyczące ergonomii Praca w wirtualnym biurze może wymagać... html? page=27#manual">Page 27: Konserwacja• Wykonaj profil urządzenia na stronie http://consumersupport. com, aby otrzymywać informacje o bieżących sterownikach i wersjach. • Pamiętaj o aktualizacji sterowników urządzeń wyprodukowanych przez inne firmy niż Lenovo. Przed wykonaniem aktualizacji należy przeczytać informacje na temat najnowszego sterownika urządzenia, aby uniknąć przedstawionych problemów z kompatybilnością. html? page=28#manual">Page 28Rozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji • W razie konieczności numer Centrum obsługi klienta dla danego kraju można znaleźć na stronie: http://consumersupport. com. Podczas rozmowy z Centrum obsługi klienta konieczne będzie podanie rodzaju urządzenia, modelu, numeru seryjnego, a komputer powinien być łatwo dostępny. html? page=29#manual">Page 29: Rozdział 3. Uzyskiwanie Pomocy I Obsługi TechnicznejJeśli potrzebujesz pomocy, serwisu lub wsparcia technicznego albo poszukujesz informacji na temat komputerów firmy Lenovo, możesz je znaleźć w wielu źródłach oferowanych przez firmę Lenovo, które mogą być dla Ciebie przydatne. W tej sekcji zostały przedstawione informacje dotyczące uzyskiwania dodatkowych informacji na temat komputerów firmy Lenovo, postępowania w przypadku wystąpienia... html? page=30#manual">Page 30: Uzyskiwanie Pomocy W Internecie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - W witrynie firmy Lenovo w Internecie są dostępne aktualne informacje na temat komputerów firmy Lenovo oraz wsparcia. html? page=31#manual">Page 31• Informacje dotyczące konfiguracji sprzętu i oprogramowania w komputerze Uwaga: Najnowszą listę numerów telefonów do Centrum obsługi klienta oraz godziny obsługi można znaleźć na stronie http://consumersupport. com/. Jeśli na liście nie ma numeru dla Twojego kraju lub regionu, skontaktuj się ze... html? page=32#manual">Page 32: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym Świecie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jeśli podróżujesz wraz z komputerem lub przeniesiesz go do kraju, w którym jest sprzedawany ten sam typ komputera Lenovo, może on zostać objęty Międzynarodową usługą gwarancyjną, która automatycznie upoważnia do uzyskania usług gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji. html? page=33#manual">Page 33- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Firma Lenovo może nie oferować produktów, usług lub funkcji omawianych w tym dokumencie we wszystkich krajach. html? page=34#manual">Page 34żadnych roszczeń ze strony użytkownika. Wszelkie wzmianki w niniejszej publikacji dotyczące stron firm innych niż Lenovo zostały przedstawione tylko w celu udogodnienia i nie mają na celu promowania tych stron. html? page=35#manual">Page 35Dodatek A. Informacje i oświadczenia Informacje na temat komunikacji bezprzewodowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kompatybilność... html? page=36#manual">Page 36Karty bezprzewodowej sieci LAN PCI Express Mini Card i Bluetooth spełniają zalecenia oraz wytyczne norm dotyczących bezpieczeństwa dla urządzeń radiowych, dlatego firma Lenovo uznaje wbudowane karty do łączności bezprzewodowej za bezpieczne dla użytkowników. Zalecenia i normy stanowią konsensus uzyskany w społeczności naukowej i wynikają z obrad komitetów, w których skład wchodzą... html? page=37#manual">Page 37Dodatek A. Informacje i oświadczenia 3 Używanie urządzeń mobilnych na pokładzie samolotu jest zabronione przez wiele firm transportowych, zwłaszcza podczas startów i lądowania. Wbudowany, mobilny moduł szerokopasmowy zainstalowany w komputerze to odbiornik radiowy o niskiej mocy. Gdy jest on włączony, wysyła on i odbiera przerywaną energię na częstotliwości radiowej (RF), która może powodować... html? page=38#manual">Page 38Dodatek A. Informacje i oświadczenia Informacje o tunerze TV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Produkty z zainstalowanym opcjonalnym tunerem TV Poniższe informacje dotyczą... html? page=39#manual">Page 39Dodatek A. Informacje i oświadczenia Przykład uziemienia anteny Zacisk uziemienia Przewód wejściowy anteny Urządzenie wyładowcze anteny (sekcja NEC 810-20) Przewodniki uziemienia (sekcja NEC 810-21) Układ elektrod uziemienia zasilania (artykuł 250 NEC, część H) Zaciski uziemienia Urządzenie sieci elektrycznej Następujące informacje odnoszą się do wszystkich krajów i regionów: Niebezpieczeństwo: •... html? page=40#manual">Page 40Dodatek A. Informacje i oświadczenia • Burza Aby zwiększyć bezpieczeństwo tego sprzętu podczas burzy z piorunami bądź kiedy urządzenie pozostaje bez nadzoru lub nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Należy również odłączyć antenę lub system kablowy. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu wideo w wyniku błyskawicy lub przepięcia linii energetycznej. html? page=41#manual">Page 41- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE). html? page=42#manual">Page 42środowisko i zdrowie ludzi wynikającego z zawartych w produktach szkodliwych substancji. Dodatkowe informacje dotyczące oznaczenia WEEE można znaleźć na stronie: http://www. com/lenovo/environment/recycling/. html? page=43#manual">Page 43- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zwrot i recykling nieużywanych komputerów i monitorów firmy Lenovo Jeśli jesteś pracownikiem firmy i musisz pozbyć się komputera Lenovo będącego własnością firmy, należy to zrobić zgodnie z przepisami dotyczącymi promowania skutecznej utylizacji zasobów. Komputery i monitory posiadają kategorię odpadów przemysłowych i powinny być... html? page=44#manual">Page 44Notebooki firmy Lenovo są wyposażone w baterię litowo-jonową lub niklowo- wodorową. Pracownik firmy, który chce zutylizować baterię pochodzącą z notebooka Lenovo powinien skontaktować się z przedstawicielem handlowym, pracownikiem serwisu lub sprzedawcą firmy Lenovo i postępować zgodnie z jego instrukcjami. Można również skorzystać z instrukcji dostępnych na stronie www. ibm. com/jp/pc/environment/recycle/battery http://www. com/jp/pc/environment/recycle/battery... html? page=45#manual">Page 45- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Informacje dotyczące recyklingu w Tajwanie Lenovo — informacje o serwisie... html? page=46#manual">Page 46Dodatek A. Informacje i oświadczenia Oświadczenie dotyczące zgodności z japońskimi przepisami VCCI o emisji promieniowania przez urządzenia klasy B - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oświadczenie o zgodności z japońskimi przepisami dotyczącymi prądu harmonicznego linii zasilania - - - - - - - - - - - -... html? page=47#manual">Page 47Dodatek A. Informacje i oświadczenia Uwaga dotycząca usuwania danych z dysku twardego - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Komputery wkraczają... html? page=48#manual">Page 48: Znaki TowaroweZnaki towarowe Lenovo to znak towarowy firmy Lenovo w Polsce i/lub innych krajach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami... html? page=50#manual">Page 50New World. New Thinking. www. com P/N: 147003827 © Copyright Lenovo 2010...

  1 Informacje wstępne Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Inne informacje o tym urządzeniu Dodatek Aby uzyskać informacje, których nie można znaleźć w podręczniku papierowym, odwiedź naszą stronę ( lub odszukaj za pomocą panela operatorskiego. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa".

  2

  3 SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia... 2 Uwagi... 3 Typy urządzeń Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Podręczniki do tego urządzenia... 5 Jak korzystać z instrukcji obsługi... 7 Należy przeczytać podręczniki HTML... 7 Czytanie podręczników HTML na panelu operacyjnym Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Bezpieczeństwo pracy Wymagane środki ostrożności... 10 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia... 18 Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Symbole dla przełącznika zasilania Inne informacje o tym urządzeniu Przepisy i regulacje prawne... 23 Zabronione powielanie i drukowanie... 23 Bezpieczeństwo korzystania z lasera... 23 Oddziały zagraniczne i informacje o emisji hałasu Dyrektywa EMC... 24 Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) Dodatek Znaki towarowe

  4 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole użyte w tym podręczniku W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje na aspekty, na które należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia, oraz opisy prawdopodobnych przyczyn problemów z papierem, uszkodzeń oryginałów lub utraty danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać. Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników. Symbol umieszczany na końcu sekcji. Wskazuje, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje. [] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. Wskazuje instrukcję obsługi wyświetloną na panelu operacyjnym. Wskazuje, że instrukcja jest w formie arkuszy. (głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji) (głównie w Ameryce Północnej) Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B. Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu. Szczegółowe informacje dotyczące symboli używanych w tym modelu, patrz Getting Started. Zastrzeżenia W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. 2

  5 Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Uwagi Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. Typy urządzeń Przed zapoznaniem się z podręcznikami należy sprawdzić typ urządzenia. Typ 1: MP 2555SP, MP 2555ASP Typ 2: MP 3055SP, MP 3055ASP Typ 3: MP 3555SP, MP 3555ASP Typ 4: MP 4055SP, MP 4055ASP Typ 5: MP 5055SP, MP 5055ASP Typ 6: MP 6055SP W niektórych krajach pewne typy mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. W niektórych krajach część wyposażenia opcjonalnego może być niedostępna. W zależności od danego kraju, pewne moduły mogą być opcjonalne. 3

  6 4

  7 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Ten rozdział opisuje podręczniki do tego urządzenia. Podręczniki do tego urządzenia Instrukcje użytkowania tego urządzenia dostępne są w następujących formatach: Format Drukowane podręczniki CD-ROM Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Strona przeglądarki Instrukcje obsługi Informacje wstępne Podręcznik uruchomienia Driver Installation Guide Operating Instructions (podręcznik HTML) Informacje wstępne Podręcznik użytkownika Podręcznik uruchomienia Operating Instructions (podręcznik HTML) Skrócony podręcznik Driver Installation Guide Informacje wstępne Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać rozdział niniejszego podręcznika zatytułowany Zasady bezpieczeństwa. Opisuje także każdą regulację i zgodność środowiskową. Podręcznik uruchomienia Opisuje jak czytać podręczniki na panelu operacyjnym. Opisuje także jak zalogować się do urządzenia. Podręcznik użytkownika Jeśli chodzi o podstawowe użycie tego urządzenia, często używanych funkcji, rozwiązywanie problemów gdy pojawi się komunikat o błędzie, itp., podsumowania są pokazane dla każdej instrukcji obsługi. 5

  8 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Operating Instructions (podręcznik HTML) Opisuje konfigurację jak korzystać z urządzenia, jak korzystać z funkcji kopiowania, faksowania, drukowania, skanowania oraz konserwacji i specyfikacji, rozwiązywania problemów, ustawień systemu oraz funkcji ochrony. Podręczniki są dostępne w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. Podręcznik użytkownika i Podręcznik bezpieczeństwa są dostępne w siedmiu powyższych oraz dodatkowych językach. Więcej szczegółów na temat sposobu korzystania z podręcznika HTML, patrz str. 7 "Jak korzystać z instrukcji obsługi". Skrócony podręcznik Opisuje podstawowe funkcje kopiowania, faksowania i skanowania. Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik kopiowania Driver Installation Guide Opisuje jak zainstalować i skonfigurować każdy sterownik. Ten podręcznik jest zawarty na CD ze sterownikami. Przed konfigurowaniem rozszerzonej ochrony i ustawień autoryzacji, patrz Podręcznik bezpieczeństwa. Możesz pobrać informacje dotyczące certyfikatu urządzenia, bazującego na systemie certyfikacji bezpieczeństwa IT (w dalszej części dokumentu zwanego Certyfikacją CC), ze strony support. ricoh. com/services/device/ccmanual/ mp_2555_3055_3555_4055_5055_6055/en/download_admin. html and support. com/services/device/ccmanual/ mp_2555_3055_3555_4055_5055_6055/en/download_user. html. Ta informacja dotyczy sposobu konfiguracji urządzenia. Jeśli kupiłeś urządzenie z certyfikatem CC, przed użyciem należy przeczytać instrukcję, aby dokonać odpowiednich ustawień. Na stronie internetowej dostępne są następujące podręczniki. Dodatek Opcja DHCP 204 6

  9 Jak korzystać z instrukcji obsługi Jak korzystać z instrukcji obsługi W tym rozdziale opisano Instrukcje obsługi tego urządzenia. Należy przeczytać podręczniki HTML Aby przeczytać podręczniki HTML zalecane są następujące przeglądarki: Internet Explorer 9/10/11 Firefox 29 Safari Chrome 35 Jeśli JavaScript jest wyłączony lub niedostępny w twojej przeglądarce, nie będziesz mógł używać pewnych przycisków w dokumentacji HTML. Wymagana rozdzielczość ekranu to co najmniej 1024 x 768 pikseli. Z Pomocy w prawym górnym rogu strony można dowiedzieć się, jak korzystać z podręczników HTML. Wśród zagadnień poruszonych w Pomocy znajdują się wyjaśnienia dotyczące ikon i przycisków, które pojawiają się w podręcznikach HTML. Wyszukanie informacji o czynnościach, które użytkownik może lub chce wykonać Za pomocą łatwego wyszukiwania Easy Search, użytkownik może odnaleźć informacje na temat możliwości urządzenia oraz funkcji, z której chce skorzystać. 1. Należy kliknąć Easy Search w prawym górnym rogu strony. 2. Aby wyświetlić interesujący użytkownika temat należy kliknąć odpowiedni tytuł. Wyszukiwanie przy użyciu słowa kluczowego Podręcznik HTML można przeszukać. W tej części wyjaśniono, jak wyszukać słowo dupleks. Należy wpisać dupleks w polu wyszukiwarki w lewym górnym rogu strony. Klliknąć. Pojawi się lista tytułów oraz opisów, zawierających słowo dupleks. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie wyników wyszukiwania. Ponadto można skorzystać z rozwijanego menu, aby wybrać podręcznik. 7

  10 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem 3. Aby wyszukać interesujące nas zagadnienie, należy użyć słów kluczowych. W zależności od wpisanego słowa, mogą zostać wyświetlone również powiązane z nim słowa kluczowe. Zagadnienia, w których zostało użyte słowo kluczowe, zostaną wyświetlone w oknie wyników wyszukiwania. Jeśli pomiędzy słowami kluczowymi zostanie wpisana spacja, wyświetlą się strony, które zawierają oba słowa. Na przykład wpisanie słów dupleks i kopia rozdzielonych spacją spowoduje wyświetlenie w oknie wyników wyszukiwania zagadnień zawierających oba te słowa. Czytanie podręczników HTML na panelu operacyjnym Można również czytać podręczniki HTML na panelu operacyjnym. Więcej informacji o czytaniu podręczników na panelu operacyjnym znajduje się w podręczniku uruchomienia. 8

  11 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Rozdział ten opisuje środki ostrożności. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Znaczenie symboli bezpieczeństwa dla tego urządzenia są następujące: Ostrzeżenie Nie dotykać Nie wrzucaj do ognia Nie należy używać środków czyszczących Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Uwaga, gorąca powierzchnia Uwaga, ryzyko przystrzaśnięcia rąk lub ramion 9

  12 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Zasady bezpieczeństwa Bezpieczeństwo pracy W podręczniku użyto następujących ważnych symboli: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować drobne lub średnie obrażenia ciała lub zniszczenie sprzętu. Wymagane środki ostrożności Ta sekcja opisuje środki ostrożności, które należy zawsze zachować podczas używania urządzenia. Dopuszczalne środowiska użytkowania urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności w środowiskach, w których urządzenie może być używane. W pobliżu urządzenia nie należy stosować łatwopalny sprayów lub rozpuszczalników. Ponadto, należy unikać umieszczania tych przedmiotów w pobliżu urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie stawiać wazonów, doniczek z kwiatami, kubków, kosmetyków, niewielkich metalowych przedmiotów, pojemników z wodą ani innymi płynami. Rozlanie lub dostanie się takich przedmiotów czy zawartych w nich substancji do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem. Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i kurzu. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Nie ustawiaj urządzenia na pochyłej lub niestabilnej powierzchni. Przewrócenie urządzenia może spowodować obrażenia ciała. 10

  13 Zasady bezpieczeństwa Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. W przeciwnym razie może dojść do przewrócenia sie urządzenia, co może spowodować obrażenia ciała. Należy się upewnić, że pomieszczenie, w którym użytkowane jest urządzenie, jest dobrze wentylowane i przestronne. Dobra wentylacja jest szczególnie ważna w przypadku, gdy urządzenie jest często używane. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem wewnętrznych komponentów. Podłączanie wtyczek i kabli zasilających Sekcja ta objaśnia środki bezpieczeństwa dotyczące podłączania kabli i wtyczek zasilających. Nie należy korzystać ze źródeł zasilania innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z częstotliwości innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z adapterów z wieloma gniazdami. Nie należy stosować przedłużaczy. Nie należy korzystać z przewodów zasilania, które są uszkodzone, złamane lub zmodyfikowane. Nie należy również stosować przewodów zasilania, które były przyciśnięte przez ciężkie obiekty, wyciągane z użyciem nadmiernej siły lub w znacznym stopniu wygięte. Dotykanie styków wtyczki kabla zasilania metalowym przedmiotem grozi pożarem lub porażeniem prądem. Dostarczony kabel zasilający jest przeznaczony tylko do użytku z tym urządzeniem. Nie należy używać go z innymi urządzeniami. 11

  14 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Dotykanie wtyczki mokrymi rękoma jest niebezpieczne. Może to spowodować porażenie prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, warstwa izolacyjna zdarta lub okablowanie wewnętrzne uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu celem wymiany. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. Należy co najmniej raz w roku odłączyć wtyczkę od gniazdka ściennego i sprawdzić następujące punkty: Istnieją wypalania na wtyczce. Wtyki wtyczki są zniekształcone. Jeżeli istnieje którykolwiek z powyższych warunków, nie używać wtyczki i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem. Korzystanie z wtyczki może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego co najmniej raz w roku i sprawdzić następujące punkty: Wewnętrzne przewody zasilające są wystające, połamane, itp. Powłoka kabla zasilającego ma pęknięcia lub wgniecenia. Podczas zgniecenia przewódu zasilającego, zasilanie włącza się i wyłącza. Część przewód zasilającego staje się gorąca. Przewód zasilający jest zniszczony. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków istnieje, nie używaj kabla zasilającego i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. Należy się upewnić, że wtyczka przewodu zasilającego jest całkowicie wpięta do gniazda naściennego. Źle wpięta wtyczka może powodować niestabilne połączenie, w wyniku którego może dojść do niebezpiecznego gromadzenia się ciepła. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni lub dłuższy okres czasu, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. 12

  15 Zasady bezpieczeństwa Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Co najmniej raz do roku należy wyjąć wtyczkę z gniazda ściennego i oczyść styki oraz obszar wokół nich. Gromadzenie się kurzu na wtyczce stwarza zagrożenie pożarem. Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że przewód zasilający odłączony jest od gniazdka. Zasilanie V, 8 A, 50/60 Hz Pamiętaj, aby podłączyć kabel zasilający do gniazda, jak podano powyżej. Dla użytkowników w Norwegi, produkt ten jest również przystosowany do pracy z informatycznym systemem dystrybucji zasilania o napięciu fazowym równym 230 V. Używanie urządzenia głównego Ta sekcja objaśnia środki bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas używania urządzenia głównego. Urządzenie należy umieścić możliwie najbliżej gniazdka naściennego. Umożliwi to łatwe odłączenie kabla zasilającego w przypadku niebezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie emituje dym lub zapach, lub jeżeli zachowuje się nieprawidłowo, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Po wyłączeniu zasilania, wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania z gniazda. Następnie należy skontaktować się z pracownikiem serwisu i zgłosić problem. Nie należy korzystać z urządzenia. Jeżeli do wnętrza urządzenia wpadną metalowe przedmioty, woda lub inne płyny, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Nie należy dotykać urządzenia, jeżeli w najbliższej okolicy nastąpiło uderzenie pioruna. 13

  16 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Materiały wykonane z polietylenu (torby itd. ) dostarczone z tym urządzeniem należy trzymać z dala od dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie. Odłącz kabel zasilający z gniazdka przed przeniesieniem urządzenia. Podczas przesuwania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić kabla zasilającego, jeśli dostanie się on pod urządzenie. Niestosowanie się do tych środków bezpieczeństwa może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli konieczne jest przesuniecie urządzenia w sytuacji kiedy podłączona jest opcjonalna kaseta na papier, nie należy naciskać na górną część jednostki głównej. Może to spowodować odłączenie opcjonalnej kasety na papier, czego skutkiem mogą być obrażenia. Po przemieszczeniu urządzenia należy użyć elementu blokującego, aby zablokować je w odpowiednim położeniu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować przemieszczanie się lub upadek urządzenia i w konsekwencji wystąpienie szkód. Jeśli zainstalowana jest dolna kaseta na papier, proszę nie wyjmować jednocześnie więcej niż jednej kasety podczas wymiany, uzupełniania papieru lub usuwania zablokowanego papieru. Silny nacisk na górne powierzchnie urządzenia może spowodować awarię i/lub zranienie użytkownika. Jeśli wymagane jest podniesienie urządzenia (na przykład podczas przenoszenia na inne piętro), należy skontaktować się w przedstawicielem serwisu. Nie należy podejmować prób uniesienia urządzenia bez pomocy przedstawiciela serwisu. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu podczas przewrócenia lub upadku, co może spowodować awarię lub narazić użytkowników na uszkodzenia ciała. Nie należy patrzeć w światło lampy. Może ono uszkodzić wzrok. Nie trzymaj panela operacyjnego podczas przenoszenia urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie panela operacyjnego, awarię, lub spowodować obrażenia ciała. Podczas opuszczania ADF trzymaj ręce z daleka od uchwytów i szyby ekspozycyjnej. W przeciwnym razie grozi to przycięciem rąk lub palców. 14

  17 Zasady bezpieczeństwa Sposób postępowania z elementami znajdującymi się wewnątrz urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące czyszczenia wnętrza urządzenia. Nie zdejmuj żadnych pokryw ani nie odkręcaj żadnych śrub innych niż te określono w niniejszym podręczniku. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie grozi porażeniem, oraz elementy laserowe, które mogą spowodować utratę wzroku. Jeśli wewnętrzne komponenty urządzenia wymagają konserwacji, regulacji lub naprawy, skontaktuj się z przedstawicielem działu sprzedaży lub serwisu. Nie należy samodzielnie próbować demontażu lub modyfikacji tego urządzenia. Grozi to poparzeniami i porażeniem prądem. Ponownie zwracamy uwagę, iż obserwacja komponentów laserowych wewnątrz urządzenia może spowodować utratę wzroku. Niektóre z wewnętrznych komponentów urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas usuwania źle podanych arkuszy papieru. W przeciwnym razie grozi to poparzeniami. Niektóre wewnętrzne elementy urządzenia mogą być delikatne. Podczas usuwania zaciętego papieru nie należy dotykać czujników, złączy, lamp LED lub innych delikatnych części, które wskazano w podręczniku Rozwiązywanie problemów. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia drukarki. Podczas wyjmowania zaciętego papieru, uważaj, żeby nie przyciąć lub poranić palców. Podczas ładowania papieru należy chronić palce przed przytrzaśnięciem i zranieniem. Podczas usuwania zaciętego papieru, wyciągania lub dołączania modułu zszywającego do finiszera należy trzymać ręce z daleka od tacy finiszera broszurującego. W przeciwnym razie palce mogą zostać przytrzaśnięte i uszkodzone. Podczas gdy środki bezpieczeństwa zostały zainstalowane w celu zapobiegania wypadkom, nie wolno dotykać rolek urządzenia podczas działania. Może to spowodować obrażenia. Jeśli wnętrze urządzenia nie będzie regularnie czyszczone, spowoduje to nagromadzenie kurzu. Nagromadzenie kurzu we wnętrzu urządzenia może być przyczyną pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat opłat za czyszczenie wnętrza urządzenia, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. 15

  18 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Obsługa materiałów eksploatacyjnych Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące obsługi materiałów eksploatacyjnych. Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem. Nie przechowuj tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner w pobliżu otwartych płomieni. Grozi do pożarem i poparzeniami. Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (także zużytego). Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Jednakże, możliwe jest użycie odkurzacza, który jest przeciwwybuchowy i przeciwpyłowy. Jeżeli toner wysypie się na podłogę, usuń rozsypany toner powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszył się. Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Dostarczone wraz z urządzeniem materiały z polietylenu (torby, rękawice itp. ) należy starannie zabezpieczyć przed dostępem małych dzieci. Nie należy miażdżyć ani ściskać pojemników na toner. Może to spowodować wylaniem toneru, co może wiązać się z zabrudzeniem skóry, odzieży oraz podłogi, a także z przypadkowym wchłonięciem. Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci. W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem. Jeżeli toner (lub zużyty toner) dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli toner (lub zużyty toner) zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. 16

  19 Zasady bezpieczeństwa Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) z ubiorem. Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Ciepła woda spowoduje utrwalenie tonera znajdującego się na materiale, uniemożliwiając usunięcie plamy. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem. Przy wymianie tonera lub zużytego tonera lub materiałow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij się, że toner nie rozsypał się. Po wymianie materiałów eksploatacyjnych włóż je do worka. W materiałach eksploatacyjnych z przykrywką, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta. Nie należy podejmować prób drukowania na zszytych arkuszach, foli aluminiowej, kalce maszynowej ani na innych typach papieru przewodzącego. Grozi to pożarem. Trzymaj karty SD lub urządzenia pamięci masowej z dala od dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę SD lub urządzenie pamięci masowej należy skonsultować się z lekarzem. 17

  20 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Ta sekcja wyjaśnia etykiety związane z informacjami o bezpieczeństwie tego urządzenia. Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Na urządzeniu znajdują się etykiety NIEBEZPIECZEŃSTWO oraz OSTRZEŻENIE w miejscach wskazanych poniżej. Ze względów bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi obsługi urządzenia. Urządzenie główne 1 DRX Nie wolno dotykać części wskazanych na etykiecie. Wewnątrz urządzenia może panować wysoka temperatura. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania zaciętego papieru. 18

  21 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Kasety na papier 1 2 DRX002 1 i 2. Nie należy dotykać części, na których umieszczona jest etykieta. W przeciwnym razie może dojść do oparzenia. Finisher SR3210 lub Booklet Finisher SR DRX

  22 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Podczas pracy, rolki transportujące papier oraz oryginały obracają się. Nie dotykaj rolek podczas ich działania. Należy trzymać ręce z dala od kasety finiszera broszurującego podczas wyciągania lub wciskania jej do zszywacza finiszera. Jeśli to ostrzeżenie nie jest przestrzegane, może nastąpić przytrzaśnięcie palców. Należy uważać, aby nie dotykać tacy finiszera broszurującego podczas pracy. 3. Finisher SR3230 lub Booklet Finisher SR DRX004 1 i 2. Podczas pracy, rolki transportujące papier oraz oryginały obracają się. Jeśli to ostrzeżenie nie jest przestrzegane, może nastąpić przytrzaśnięcie 20

  23 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia palców. 4 i 5. Podczas wymiany kartridża w zespole broszurującym lub usuwania zaciętego papieru uważaj na wystające części przedniej obudowy. 6. Finiszer wewnętrzny SR DRX Wewnątrz urządzenia może panować wysoka temperatura. Symbole dla przełącznika zasilania Symbole przełącznika zasilania, które są używane dla tego urządzenia są następujące:: ZASILANIE WŁĄCZONE: TRYB CZUWANIA 21

  24 22 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia

  25 3. Inne informacje o tym urządzeniu Ten rozdział opisuje prawa i przepisy dotyczące tego urządzenia. Przepisy i regulacje prawne Zabronione powielanie i drukowanie Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiałów, których powielanie jest zakazane na mocy przepisów prawa. Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie następujących materiałów: banknotów, znaków opłaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, czeków bankierskich, czeków, paszportów, dokumentów prawa jazdy. Powyższa lista zawiera tylko wybrane przykłady i nie jest wyczerpująca. Nie bierzemy odpowiedzialności za jej kompletność i dokładność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności powielania określonych materiałów zalecamy zasięgnięcie opinii prawnika. Bezpieczeństwo korzystania z lasera Bezpieczeństwo związane z laserem typu 1, 2 i 3 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2014 (EN:2014) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera diody laserowe AlGaInP, długość fali nanometrowej 660. Kąt rozbieżności promienia to 21 stopni (minimalnie) i 29 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 11 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Maksymalna moc źródła światła to 10 miliwatów. Na tylnej ściance urządzenia znajduje się następująca etykieta: Ostrzeżenie Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podręczniku, jak również stosowanie procedur innych niż opisane poniżej może prowadzić do szkodliwego napromieniowania. 23

  26 3. Inne informacje o tym urządzeniu Bezpieczeństwo związane z laserem typu 4, 5 i 6 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2014 (EN:2014) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera dwie diody laserowe AlGaInP o długości fali 660 nanometerów dla każdego emitera. Kąt rozbieżności promienia to 15 stopni (minimalnie) i 25 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 13 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Maksymalna moc źródła światła to 15 miliwatów. Oddziały zagraniczne i informacje o emisji hałasu Zgodnie z wymogami normy TUV Znak GS, poniżej przedstawiono informacje dotyczace biura UE i firmy przedstawicielskiej. Oddziały zagraniczne Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Emisja hałasu Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Dyrektywa EMC Instalacja rdzenia ferrytowego Aby wygłusić zakłócenia RF konieczne jest użycie kabla Ethernet podłączonego do portu z funkcją serwera USB i kabla telefonicznego z rdzeniem ferrytowym. 24

  27 Przepisy i regulacje prawne Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0. 1 weight% and 0. 01 weight% for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule. 25

  28 26 3. Inne informacje o tym urządzeniu

  29 4. Dodatek Niniejszy dodatek opisuje znaki towarowe dla tego urządzenia. Znaki towarowe Adobe jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Firefox jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation. Google i Chrome są znakami towarowymi Google Inc. Microsoft, Windows i Internet Explorer to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Safari jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Karta SD jest znakiem towwarowym SD-3C, LLC. Poprawne nazwy przeglądarek Internet Explorer 9, 10 i 11 są następujące: Windows Internet Explorer 9 Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków. 27

  30 MEMO 28 PL PL D

  31 2016

  32 PL PL D

  hp-support-head-portlet

  Działania

  • ${title}

  Trwa ładowanie...

  Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

  hp-contact-secondary-navigation-portletPomoc techniczna HP dla klientów

  Szukaj

  hp-share-print-widget-portlet
  • Informacja

   Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

   Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie
  hp-concentra-wrapper-portlet

  Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa można znaleźć w następującym dokumencie dotyczącym zgodności z przepisamidla danego produktu:

   Akcesoria - noty o produktachWyświetlacze - noty o produktach

   Aby zamówić wydrukowaną kopię not o produktach, przejdź do strony http://www. com/go/orderdocuments.


  hp-feedback-input-portlethp-feedback-banner-portlethp-country-locator-portlet

  Kraj/region:Polskahp-detect-load-my-device-portlet

  hp-hero-support-search

  Przeszukaj wszystkie tematy pomocy

 • Wszystko
 • Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Jak…
 • Informacje o produktach
 • Podręczniki użytkownika
 • Anuluj

  Przykłady: “LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru”, “HP 250 G4 bluetooth”

Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Frigidaire Lgq2152ee3

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Frigidaire Lgq2152ee3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Frigidaire Lgq2152ee3