Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cablematic Rw13

Procedura wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cablematic Rw13 wymaga wykonania kilku kroków, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie całego systemu. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy wszystkie komponenty są sprawne i mają odpowiednie parametry. Następnie należy zdemontować wszystkie stare części i wymienić je na nowe. Po wymianie należy dokładnie sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Ostatnim krokiem w tej procedurze jest przeprowadzenie konserwacji i naprawy części, aby zapobiec przyszłym problemom. Przeprowadzenie tej procedury pozwala zapewnić, że wszystkie części i komponenty Cablematic Rw13 będą w pełni sprawne i bezpieczne.

Ostatnia aktualizacja: Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cablematic Rw13

samochody osobowetimer szkolenie 1-dnioweassignment certyfikat

Opis szkolenia:

Uczestnicy w praktyczny sposób zdobywają wiedzę i umiejętności związane z procedurami naprawczymi związanymi ze sprzęgłami podwójnymi oraz modułami mechatronicznymi stosowanymi w przedmiotowych skrzyniach DSG. Poznają procedury wymiany i kontroli poziomu oleju oraz niezbędne do tego celu procedury diagnostyczne.

Na tym szkoleniu:

 • nauczysz się wymieniać sprzęgła w praktyce
 • poznasz i przećwiczysz procedury związane z modułami mechatronicznymi
 • nauczysz się wymieniać wewnętrzne filtry oleju w serii DL382
 • poznasz procedury diagnostyczne
 • poznasz występujące w praktyce uszkodzenia, ich przyczyny oraz sposoby naprawy
 • poznasz procedury wymiany oleju oraz dowiesz się na co zwracać szczególną uwagę i jak podchodzić do tego tematu
 • dowiesz się na co należy zwracać szczególną uwagę podczas serwisowania i obsługi

Wymagania:

 • to szkolenie nie ma żadnych specjalnych wymagań
 • Plan szkolenia:

  1. Wstęp
  2. Seria DL501-7Q (0B5)
  3. Sprzęgło podwójne
  4. Budowa podwójnego sprzęgła mokrego
  5. Wymiana podwójnego sprzęgła mokrego
 • Wymiana i kontrola poziomu oleju
 • Wymiana oleju ATF
 • Kontrola poziomu ATF
 • Wymiana oleju przekładniowego
 • Moduł mechatroniczny
 • Demontaż modułu mechatronicznego
 • Montaż modułu mechatronicznego
 • Momenty dokręcania
 • Seria DL382 (0CK, 0CJ, 0CL, 0HL)
 • Wymiana filtrów oleju ATF
 • Zajęcia praktyczne
 • Lokalizacja komponentów
 • Procedury postępowania przy wymianie sprzęgła seria DL501
 • Narzędzia specjalne
 • Weryfikacja uszkodzeń
 • Regeneracja sprzęgła
 • Występujące usterki i ich objawy
 • Demontaż i montaż modułu mechatronicznego seria DL501
 • Procedury postępowania przy montażu/demontażu modułu mechatronicznego
 • Lokalizacja poszczególnych elementów
 • Procedury związane z modułem mechatronicznym
 • Występujące usterki modułu i ich objawy
 • Procedury postępowania przy wymianie sprzęgła seria DL382
 • Wymiana sprzęgła podwójnego seria DL382
 • Demontaż i montaż modułu mechatronicznego seria DL382
 • Wymiana wewnętrznych filtrów oleju seria DL382
 • Budowa układu zasilania olejem
 • Procedura dezaktywacji pomp oleju seria dl382
 • Procedury wymiany i kontroli poziomu oleju atf
 • Procedury wymiany i kontroli poziomu oleju przekładniowego
 • Systemy blokady parkingowej
 • Procedury diagnostyczne
 • Możliwe do napotkania problemy i sposoby ich rozwiązywania
 • Niewłaściwe postępowanie – możliwości uszkodzenia
 • Cena netto:

 • 600 zł
 • Dofinansowanie KFS: przeważnie 80-100% ceny na szkolenia stacjonarne i szkolenia online

  Istnieje możliwość dofinansowania dla pracodawców, ich pracowników oraz dla osób bezrobotnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w skrócie KFS), które można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Za pracodawcę uważa się podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę, natomiast pracodawcą nie jest podmiot współpracujący jedynie ze współmałżonkiem lub zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

  Aby uzyskać dofinansowanie należy zadzwonić do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej (Lista Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce) i dowiedzieć się:

 • czy są dostępne dofinansowania z KFS-u (a jeśli nie, to kiedy można się ich spodziewać)
 • czy jest jakaś orientacyjna kwota, którą można przeznaczyć na pracownika
 • jak uzyskać to dofinansowanie
 • do kiedy musi się odbyć szkolenie
 • do kiedy należy złożyć ofertę i wniosek
 • Uwaga: dla ułatwienia przygotowaliśmy bardzo proste zestawienie miasto-terminy, tzn. jakie są terminy składania wniosków dla różnych miast i będziemy się starać uaktualniać tę stronę na bieżąco.

  Wniosek o dofinansowanie trzeba wypełnić i zanieść do urzędu lub wysłać przez Internet. Do wniosku musi być załączona przygotowana przez nas oferta. Po wysłaniu kompletu dokumentów proponujemy zadzwonić do urzędu i zapytać o czas decyzji dotyczącej naszego wniosku. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany to informacja zostanie wysłana mailem lub ktoś skontaktuje się telefonicznie (zależy od Urzędu Pracy).

  Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto zapoznać się z "Priorytetami wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020".

  Mając zaakceptowany wniosek wystarczy do nas zadzwonić - potwierdzimy termin wraz ze szczegółami dotyczącymi szkolenia.

  Dofinansowanie BUR: przeważnie 50-80% ceny na szkolenia stacjonarne i szkolenia online

  Istnieje możliwość dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (wszystkie województwa poza mazowieckim, podlaskim i pomorskim) oraz dla osób prywatnych (tylko województwa lubuskie, małopolskie, podkarpackie i podlaskie) zapisując się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

  Jeżeli jesteś już użytkownikiem Bazy Usług Rozwojowych, możesz od razu przejść do wyszukiwarki i zapisać się na wybrane szkolenie.

  Jeżeli nie, poniżej mamy kilka pomocniczych informacji.

  Każde województwo ma swój własny sposób przyznawania dofinansowania, ale jest pewna ogólna zasada postępowania.

 • Wejdź na sekcję strony Bazy Usług Rozwojowych dotyczącą dofinansowania i w dolnej części strony ("PODMIOTOWE SYSTEMY FINANSOWANIA") wybierz województwo, w którym zarejestrowana jest Twoja firma, lub w którym się uczysz/mieszkasz, jeśli jesteś osobą prywatną.
 • Znajdź operatora obsługującego właściwy obszar, zadzwoń do niego i zapytaj jak uzyskać dofinansowanie. Na pewno konieczne będzie:
 • podpisanie umowy z operatorem regionalnym,
 • założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych podając ustalony z operatorem nr "ID Wsparcia".
 • Jeśli interesujące Cię szkolenie nie jest zaplanowane w Bazie Usług Rozwojowych, zadzwoń do nas na nr (+48) 510 566 088 i powiedz, że chciałbyś zapisać się na wybrane szkolenie. Ustalimy termin szkolenia i zaplanujemy go w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Dofinansowanie może otrzymać każdy spełniający powyższe warunki (rozmiar przedsiębiorstwa i województwo) i jest to możliwe do momentu, kiedy operatorom regionalnym skończą się przyznane środki unijne.

  Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej.

  Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

  Regularna konserwacja dla lepszej jakości

  Przepisy nie zawierają szczegółowych zapisów określających wymagane działania lub ich częstotliwość w zakresie konserwacji mechanicznej wentylacji wywiewnej. Niemniej jednak francuska ustawa z dnia 22 października 1969 r. w sprawie wentylacji mieszkań stanowi, że „zdolność do wentylacji domów musi być ogólna i trwała przynajmniej w okresie, gdy temperatura wymaga zamykania okien i gdy trzeba zapewnić ogólny obieg powietrza z pomieszczeń „suchych” do „mokrych””. Bez określania wymogów dotyczących konserwacji, ustawa ta reguluje podstawowe zasady wentylacji w mieszkaniach.

  Co należy do kluczowych czynności konserwacyjnych w przypadku mechanicznej wentylacji wywiewnej?

  W przypadku niektórych systemów wentylacyjnych, takich jak mechaniczne instalacje wywiewne w budynkach współużytkowanych przez wiele osób, konserwacja i serwisowanie instalacji są zazwyczaj obowiązkowe.
  Aby określić zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych, którym należy poddać takie instalacje, należy zinwentaryzować występujące w niej elementy.

  • W przypadku nawiewników, aby zapewnić ich prawidłowe działanie wystarczy ich coroczne czyszczenie. Zasadniczo ich konserwacja polega na przetarciu wilgotną szmatką. W żadnym wypadku nie należy płukać nawiewnika higrosterowanego wodą. Wpłynęłoby to niekorzystnie na funkcjonowanie czujnika i nie gwarantowałoby odpowiedniego przepływu powietrza.
   Należy też uważać, aby nie doszło do zatkania nawiewników, ponieważ w takiej sytuacji do pomieszczeń przestałoby docierać świeże powietrze. Wloty powietrza muszą pozostawać zawsze łatwo dostępne.
  • To samo dotyczy konserwacji i dostępności kratek wyciągowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre kratki mogą wymagać do działania zasilania energią elektryczną z baterii/akumulatorów lub z sieci. W przypadku zasilania bateryjnego, stan pracy kratki należy kontrolować co roku aby potwierdzić, czy stan baterii zapewnia prawidłową autonomię pracy urządzenia. W przypadku zasilania z sieci, nie ma potrzeby przeprowadzania żadnych kontroli elektrycznych. Przewaga zasilania sieciowego nad zasilaniem bateryjnym polega na tym, że zasilanie sieciowe jest stałe i praca urządzenia nie jest ograniczona maksymalnym czasem pracy na zasilaniu bateryjnym. W przypadku zasilania bezpośrednio z sieci, przed zdemontowaniem przedniej ścianki kratki konieczne jest odcięcie zasilania przed wykonaniem czynności konserwacyjnych. Te zalecenia są też wyraźnie wspomniane w informacjach o instalacji danego typu zasilania.
  • Przepusty powietrza, czyli zwykle szczeliny pod drzwiami pomiędzy dwoma pomieszczeniami, muszą być wystarczająco duże, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Na przykład podcięcie drzwi musi mieć co najmniej 1-2 cm wysokości na całej szerokości drzwi.
  • Niezmiernie istotne będzie sprawdzenie poprawności zasilania urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów). W przypadku instalacji indywidualnej dostępne są metody czyszczenia przewodów wentylacyjnych. Czynności te należy powtarzać co 5 lat. W przypadku instalacji współużytkowanych, konserwacja powinna być przeprowadzana co najmniej co 5 lat, a najlepiej co 2 lata.
  • W odniesieniu do wentylatora, które jest centralnym elementem instalacji wentylacyjnej, należy przestrzegać następujących wymagań konserwacyjnych:
  1. Sprawdzenie zużycia części łączących urządzenie z systemem przewodów. Jeśli części te wydają się zużyte, należy je wymienić.
  2. Wirnik wentylatora wymaga czyszczenia najlepiej co roku i nie rzadziej, niż raz na dwa lata. Niektóre wentylatory Aereco wyposażone są w filtry zabezpieczające wirnik. W takim przypadku konieczne jest ich czyszczenie co roku i wymienianie co dwa lata. Inne urządzenia mogą być wyposażone w chroniony patentem system umożliwiający demontaż wirnika w celu jej oczyszczenia gorącą wodą. Po wyschnięciu wirnik można łatwo zamontować.

  Niektóre wentylatory zbiorczej wentylacji mechanicznej, są wyposażone w paski klinowe. Wymagają one wymiany w razie zużycia.

 • Ostatnim elementem do sprawdzenia jest wyrzutnia z instalacji wentylacyjnej na dachu. Należy dokonać jej oględzin i sprawdzić jej stan, w tym zanieczyszczenie.
 • Usługi Informatyczne - konserwacja, wymiana, instalacja, naprawa

  Oferuję usługi informatyczne w szerokim zakresie działań.

  Są to między innymi:

  • Naprawa komputerów

  • Diagnostyka systemu

   Wymiana oraz konserwacja komponentów komputera

   Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania

  • Instalacja urządzeń peryferyjnych

  Dojazd powyżej 15 km wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z transportem do klienta.

  DANE KONTAKTOWE

  Kontakt telefoniczny pod numerem 502 812 336 lub mailowo jakub. kubik1@o2. pl

  Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cablematic Rw13

  Bezpośredni link do pobrania Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cablematic Rw13

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cablematic Rw13