Przestrogi dotyczące użytkowania Canon 9318a002aa

Canon 9318a002aa to model aparatu cyfrowego wyprodukowany przez firmę Canon. Jest to uniwersalne urządzenie, które może być używane do robienia zdjęć i nagrywania wideo. Aby zapewnić bezpieczne i zadowalające rezultaty użytkowania Canon 9318a002aa, ważne jest, aby wziąć pod uwagę następujące przestrogi:

Ostatnia aktualizacja: Przestrogi dotyczące użytkowania Canon 9318a002aa

Fotografowanie Sf Zoom ( 39), wskaźnik ekspozycji ( 57) Sg Jakość/rozmiar zdjęcia ( 80) Sh Samowyzwalacz ( 56) Sj Liczba dostępnych zdjęć Na karcie pamięci / / W pamięci wbudowanej Przeglądanie nagrań (w czasie odtwarzania) Ds Kod danych ( 64) Dd Numer sceny 136 � Informacje dodatkowe Sk Ostrzeżenie o długim czasie naświetlania ( 126) Sl Wykrywanie twarzy ( 59) Dq Ramka AF ( 79) Da Blokada parametrów ostrości i ekspozycji ( 79)

Przeglądanie zdjęć Df Histogram ( 87) Dg Bieżące zdjęcie / całkowita liczba zdjęć Dh Numer zdjęcia ( 131) Dj Symbol chronionego zdjęcia ( 89) Dk Data i czas nagrania Dl Wielkość pliku * Zmiana trybu pomiaru światła nie jest możliwa. Fq Ręczne ustawianie ekspozycji ( 57) Fa Rozmiar zdjęcia ( 80) Fs Wartość przysłony Fd Wielosegmentowy (matrycowy) pomiar światła* Ff Czas naświetlania Informacje dodatkowe � 137

 • Page 1 and 2:

  CEL-SP4TA2G1 Kamera wideo HD Instru

 • Page 3 and 4:

  Tylko kraje Unii Europejskiej (i Eu

 • Page 5 and 6:

  Funkcja Smart AUTO ( 24) Funkcja Sm

 • Page 7 and 8:

  Spis treści � Wstęp 4 Ekscytuj

 • Page 9 and 10:

  � Zdjęcia 79 Podstawowe funkcje

 • Page 11 and 12:

  O instrukcji Dziękujemy za zakup k

 • Page 13 and 14:

  Poznawanie kamery Dostarczone akces

 • Page 15 and 16:

  Nazwy elementów obudowy Widok z le

 • Page 17 and 18:

  Widok z dołu Sg Gniazdo statywu (

 • Page 19 and 20:

  4 Przesunąć pokrywę gniazda akum

 • Page 21 and 22:

  • Zaleca się przygotowanie akumu

 • Page 23 and 24:

  UWAGI • Informacje o ekranie LCD:

 • Page 25 and 26:

  • Podczas nagrywania w trybie kam

 • Page 27 and 28:

  • UWAGI / / Po włączeniu trybu

 • Page 29 and 30:

  Wybieranie opcji z menu konfiguracj

 • Page 31 and 32:

  Zmiana języka Domyślnym językiem

 • Page 33 and 34:

  Wkładanie i wyjmowanie kart pamię

 • Page 35 and 36:

  FUNC. ] [

 • Page 37 and 38:

  Wideo W niniejszym rozdziale opisan

 • Page 39 and 40:

  Orientacyjne czasy nagrywania Tryb

 • Page 41 and 42:

  • Po upływie 10 minut pracy w tr

 • Page 43 and 44:

  WAŻNE • Jeśli wskaźnik ACCESS

 • Page 45 and 46:

  1 Na ekranie indeksu przesunąć (

 • Page 47 and 48:

  • / / Wybrać można oryginalne f

 • Page 49 and 50:

  UWAGI • W każdej chwili możliwe

 • Page 51 and 52:

  Ten krok nie jest konieczny do usun

 • Page 53 and 54:

  [ Sport] Ta opcja służy do nagryw

 • Page 55 and 56:

  Zmiana częstotliwości ramki FUNC.

 • Page 57 and 58:

  W przypadku filmów: Nacisnąć prz

 • Page 59 and 60:

  • Środek ekranu zostanie powięk

 • Page 61 and 62:

  * Po wybraniu opcji [ Wł. biel

 • Page 63 and 64:

  Opcje ( � Wartość domyślna) [

 • Page 65 and 66:

  Poziom nagrywanego dźwięku Poziom

 • Page 67 and 68:

  Oś czasowa Suwak Klatka, od które

 • Page 69 and 70:

  Obsługa scen i list odtwarzania Od

 • Page 71 and 72:

  • Komputery z systemem operacyjny

 • Page 73 and 74:

  FUNC. ]

 • Page 75 and 76:

  - / / W przypadku scen zapisanych w

 • Page 77 and 78:

  Opcje [Wszystkie sceny] Ta opcja s

 • Page 79 and 80:

  Zdjęcia W niniejszym rozdziale zna

 • Page 81 and 82:

  UWAGI • Rzeczywista liczba zdję

 • Page 83 and 84:

  Funkcja pomijania zdjęć Jeśli je

 • Page 85 and 86: Powiększanie obrazów podczas odtw
 • Page 87 and 88: UWAGI • Podczas automatycznego wy
 • Page 89 and 90: WAŻNE • Podczas przechwytywania
 • Page 91 and 92: 2 Wyświetlić ekran wyboru zdjęć
 • Page 93 and 94: Drukowanie zdjęć Drukowanie zdję
 • Page 95 and 96: Opcje [ Format papieru]* Dostępne
 • Page 97 and 98: SPRAWDŹ • Do list drukowania mo
 • Page 99 and 100: Połączenia zewnętrzne Ten rozdzi
 • Page 101 and 102: Połączenie 2 Połączenie 3 Poł
 • Page 103 and 104: Odtwarzanie na ekranie telewizora K
 • Page 105 and 106: Obsługa oprogramowania 1 Podłącz
 • Page 107 and 108: Podłączanie kamery do nagrywarki
 • Page 109 and 110: Konwersję nagrań do standardowej
 • Page 111 and 112: - Wszystkie sceny wybrane z listy o
 • Page 113 and 114: UWAGI • W przypadku dużej liczby
 • Page 115 and 116: WAŻNE • Gdy kamera jest podłąc
 • Page 117 and 118: W przypadku używania karty Eye-Fi
 • Page 119 and 120: UWAGI • Przy konwertowaniu scen z
 • Page 121 and 122: WAŻNE Używanie karty Eye-Fi: •
 • Page 123 and 124: Pozycja menu Opcje ustawień Tryb n
 • Page 125 and 126: Menu konfiguracji Nastawy kamery 1
 • Page 127 and 128: • Stabilizator obrazu może nie b
 • Page 129 and 130: Pozycja menu Opcje ustawień [Kod d
 • Page 131 and 132: Pozycja menu Opcje ustawień / / [I
 • Page 133 and 134: Nastawy języka daty/czasu Pozycja
 • Page 135: Dodatek: Ikony i informacje wyświe
 • Page 139 and 140: Problem? Rozwiązywanie problemów
 • Page 141 and 142: - Pamięć jest pełna. Usunąć ni
 • Page 143 and 144: Na ekranie pojawiają się nieprawi
 • Page 145 and 146: - Odłączyć kabel USB i wyłączy
 • Page 147 and 148: Inicjuj tylko używając kamery - W
 • Page 149 and 150: Nie można odtworzyć filmów z pam
 • Page 151 and 152: Sprawdź kartę pamięci - Nie moż
 • Page 153 and 154: Zamknij pokrywę gniazda karty pami
 • Page 155 and 156: Zalecenia i ostrzeżenia Zasady uż
 • Page 157 and 158: Osłona styków akumulatora W osło
 • Page 159 and 160: Konserwacja/Inne Czyszczenie Obudow
 • Page 161 and 162: Informacje ogólne Akcesoria (Dost
 • Page 163 and 164: Efektywny czas pracy akumulatora mo
 • Page 165 and 166: Dane techniczne LEGRIA HF R18 / LEG
 • Page 167 and 168: Zasilanie/Inne • Zasilanie (nomin
 • Page 169 and 170: Indeks A Akumulator Ładowanie..
 • Page 171 and 172: U Usuwanie Filmy..........

show all

Przestrogi dotyczące użytkowania

Aparat

 • Produkt jest przeznaczony do użytku w kraju, w którym został zakupiony. Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym zakupiono aparat.
 • W przypadku wystąpienia awarii lub usterki aparatu podczas pobytu za granicą producent nie ponosi odpowiedzialności za lokalne serwisowanie produktu lub związane z tym wydatki.
 • Aparatu nie wolno upuszczać ani stosować do niego dużej siły.
 • Podczas noszenia aparatu należy pamiętać, aby nie uderzać nim o inne przedmioty. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku obiektywu i wyświetlacza.
 • W otoczeniu, w którym zachodzą nagłe zmiany temperatury, w aparacie może występować zjawisko kondensacji pary wodnej, powodując zamglenie powierzchni szklanych lub nieprawidłowe działanie urządzenia. W takiej sytuacji należy umieścić aparat w futerale, aby maksymalnie spowolnić zmianę temperatury. Aparat należy wyjąć z futerału, gdy różnica temperatur odpowiednio się zmniejszy. W przypadku wystąpienia kondensacji należy wyjąć akumulator i kartę pamięci, a następnie zaczekać na wyschnięcie wilgoci przed użyciem aparatu.
 • Aparat nie może ulec zmoczeniu. Nie należy obsługiwać go mokrymi rękami. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub porażenie prądem elektrycznym.
 • Podczas fotografowania ważnych wydarzeń (takich jak śluby lub wycieczki zagraniczne) najpierw należy zrobić zdjęcie testowe, aby upewnić się, że aparat działa prawidłowo.
 • Po długim okresie pracy aparat może zrobić się gorący. W tym wypadku urządzenie może przestać działać, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wskutek nadmiernej temperatury.

Akumulator

 • Aparat jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy.
 • Przed użyciem należy naładować akumulator, ponieważ w chwili wysyłki nie jest on całkowicie naładowany.
 • Ze względu na cechy akumulatora używanie go w niskiej temperaturze skraca czas użytkowania nawet wtedy, gdy jest on odpowiednio naładowany.
 • W przypadku przechowywania przez dłuższy czas należy co rok ładować akumulator przez około 30 minut.
 • Przechowywać akumulator w chłodnym miejscu. Zalecane jest suche miejsce o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C. Unikać miejsc o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze.
 • Nie należy ponownie ładować akumulatora natychmiast po zakończeniu ładowania.
 • Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C. Ładowanie w miejscach o wysokiej temperaturze może spowodować degradację akumulatora. Ładowanie w miejscach o niskiej temperaturze może uniemożliwić wystarczające naładowanie akumulatora.
 • Zaawansowana instrukcja obsługi

  Niniejsza instrukcje zakładają, że korzystasz z EOS-1D X Mark III, na którym zainstalowano wersję firmware 1. 6. 0 lub nowszą.

  Przestrogi dotyczące użytkowania Canon 9318a002aa

  Bezpośredni link do pobrania Przestrogi dotyczące użytkowania Canon 9318a002aa

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przestrogi dotyczące użytkowania Canon 9318a002aa