Publikacje techniczne Ge Agp08

Publikacje techniczne Ge Agp08 to zbiór technicznych i inżynierskich publikacji dotyczących produktów i usług GE Aviation. Publikacje zawierają informacje na temat konfiguracji, działania, instalacji, konserwacji, naprawy i modernizacji produktów GE Aviation. Są one dostępne w postaci elektronicznej lub papierowej i są uznawane przez klientów jako wiarygodne źródło wiedzy o produktach i usługach GE Aviation. Publikacje techniczne GE Agp08 są dostępne dla klientów z całego świata i są zgodne z wymaganiami klientów, przepisami i standardami bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Publikacje techniczne Ge Agp08

Zgubiłeś instrukcję obsługi urządzenia GE General Electric Air Conditioner agp08 Klimatyzator? Masz z nim jakiś inny problem? Dobrze trafiłeś.

Często zdarza się, że pierwsze problemy z urządzeniem GE General Electric Air Conditioner agp08 Klimatyzator pojawiają się dopiero po kilku tygodniach, miesiącach od jego zakupu. Wiele osób po takim czasie ma problem ze znalezieniem dokumentów, które dostał przy zakupie (takich jak instrukcja obsługi) - albo zostały już wyrzucone, albo zawieruszyły się tak, że nie sposób ich odnaleźć. Poniżej znajdziesz listę dokumentów dotyczących GE General Electric Air Conditioner agp08 Klimatyzator, które możesz pobrać bezpośrednio z naszych serwerów. Od tego momentu nie będziesz musiał pilnować dokumentacji urządzeń. Wystarczy, że zajrzysz do naszej bazy i ściągniesz instrukcję obsługi, tak samo jak do GE General Electric Air Conditioner agp08 Klimatyzator.

Możesz dodać kolejny dokument dla urządzenia GE General Electric Air Conditioner agp08 Klimatyzator. Gdy uważasz, że posiadasz nowszą lub lepszą wersję instrukcji podziel się nią z innymi. Możesz też skontaktować się z nami jesli instrukcją Cie nie satysfakconuje lub jest zbyt niskiej jakości. Postaramy się zdobyć odpowiedni dokument dla Ciebie. Jeśli masz problemy z wyświetleniem lub pobraniem manuala, zgłoś się również do nas.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy dotyczącej zasobów zawartych już w naszej bazie, bądź chcesz zgłosić prośbę o dodanie nowych instrukcji do naszego serwisu, skorzystaj z możliwych form kontaktu:

Formularz kontaktowy lub
contact -@- manualsbase. com
Auto Katalog - największy salon samochodowy online

pobierz jako PDF
download PDF

KOMITET ENERGETYKI JĄDROWEJ 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH 

WARSZAWA

fot. Westinghouse Nuclear

Prezydium Komitetu Energetyki Jądrowej SEP:

Przewodniczący: dr inż. Jacek Nowicki,

Członek Prezydium: prof. dr hab. Józef Paska,

Członek Prezydium: dr inż. Krzysztof Rzymkowski.

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 26. 10. 2022 r.

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 29. 09.

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 19. 05.

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 28. 04.

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 24. 03. 02.

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 13. 01.

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 18. 11. 2021 r.

Historia Komitetu Energetyki Jądrowej SEP - czytaj więcej

Prelekcja "Radiacyjne metody konserwacji obiektów historycznych", 04-11-2019 - czytaj więcej

Prezentacja pt. "Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych z reaktorami generacji III/III+" - Dyr. mgr inż. Władysław Kiełbasa - 28-11-2019  - czytaj więcej

ARTYKUŁ PROBLEMOWY PROF. ANDRZEJA STRUPCZEWSKIEGO - CZY SPRAWA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JEST ARGUMENTEM PRZECIW ENERGETYCE JĄDROWEJ? - czytaj więcej

Sprawozdanie KEJ za I rok kadencji 2018-22 (okres: lipiec 2018 r. - czerwiec 2019 r. ) - czytaj więcej

Sprawozdanie KEJ za II rok kadencji 2018-22 (okres: lipiec 2019 r. - czerwiec 2020 r. pl/photo/files/Sprawozdanie_KEJ_SEP_2019-2020%20(3). pdf" target="_blank">czytaj więcej

Seminarium Internetowe - "Polski program energetyki jądrowej - potencjalne technologie i długoterminowe aspekty ich wyboru" - 27 maja 2021 r. - dr inż. Paweł Gajda, AGH - pobierz prezentację

Seminarium Internetowe - "Dozymetria termoluminescencyjna - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość" - 15 października 2021 r. - prof. Maciej Budzanowski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN - zobacz wideo

Seminaria Komitetu Energii Jądrowej SEP

 Program zrównoważonego Rozwoju zakłada unowocześnienie przemysłu i innowacyjność i to właśnie niesie za sobą rozwój energetyki jądrowej, która może dodatkowo bardzo wydatnie przyczynić się do poprawy ochrony środowiska. Dlatego by przybliżyć problemy związane z techniką jądrową Komitet Energii Jądrowej SEP wznowił w marcu 2018 organizację seminariów - prelekcji związanych z tą tematyką. Komitet wraz ze współpracującymi organizacjami, Stowarzyszeniem Ekologów na Rzecz Energii Jądrowej i Polskim Towarzystwem Nukleonicznym, dokłada starań by w ciągu roku akademickiego prelekcje odbywały się co miesiąc. Dotychczas zorganizowano 6 prelekcji:

W marcu 2018 dr inż. Jerzy Majcher wygłosił referat RYNEK MOCY A FINANSOWANIE BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ w którym przedstawił między innymi mechanizmy rządzące rynkiem energii elektrycznej, sposoby finansowania budowy elektrowni jądrowej, rodzaje kontraktów, specyfikę kontraktu różnicowego. Dr J. Majcher jest niezależnym specjalistą z dziedziny zarządzania w firmach sektora energetyki, Stopień doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej w roku 1985. Był nauczycielem akademickim, m. in. na Wydziale Elektrycznym. Jest autorem wielu publikacji z zakresu restrukturyzacji sektora energetyki, zasad funkcjonowania rynku energii.

W kwietniu 2018 dr inż. Marek Rabiński wygłosił referat Geneza i przebieg awarii w Czarnobylu, w którym omówił szereg zagadnień mających wpływ na powstanie awarii przedstawiając konstrukcję reaktora RBMK i jego charakterystyki eksploatacyjne, historię budowy Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, przyczyny awarii z perspektywy fizyki reaktorów jądrowych oraz przebieg awarii reaktora nr 4.

Dr M. Rabiński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej adiunktem w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku (fizyka i inżynieria plazmy) i organizatorem wyjazdów naukowych i praktyk studenckich w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia (od 1995 r. ).

W maju i czerwcu 2018 dr hab. Anna Wysocka – Rabin wygłosiła serię referatów nt. akceleratorów Zastosowanie Akceleratorów do radioterapii nowotworów. W pierwszym z nich przedstawiła podstawowe pojęcia używane w radioterapii i jej rola w leczeniu nowotworów, budowę liniowego akceleratora medycznego elektronów różne rodzaje radioterapii z wykorzystaniem różnego rodzajów cząstek. Natomiast w drugim referacie omówiła akceleratory używane do przyśpieszania protonów i jonów węgla stosowanych w radioterapii oraz zaprezentowała ośrodki i planowane centra radioterapii hadronowej.

Prof. A. Wysocka-Rabin jest absolwentką Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność – fizyka jądrowa), doktor hab. nauk fizycznych, profesor nadzwyczajny i członek Rady Naukowej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku (Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek). Współpracowała z ośrodkami wiodącym w dziedzinie radioterapii na świecie m. z DKFZ w Heidelbergu( Niemcy), Instytutem Gustave Roussy w Villejuif, ( Francja) oraz z GSI (Niemcy), INFN( Włochy) prowadzącymi badania dotyczące radioterapii hadronowej.

W październiku 2018 dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Andrzej Cholerzyński wygłosił referat pt. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI I WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM W POLSCE w którym przedstawił podstawowe problemy związane z przygotowaniem odpadów nisko i średnio aktywnych do składowania, zasady składowania, metody unieszkodliwiania, pracę ZUOP i perspektywy postępowania z odpadami promieniotwórczymi przy budowie w Polsce elektrowni jądrowej.

W listopadzie 2018 dr Sylwester Sommer przedstawił referat pt DOZYMETRIA BIOLOGICZNA W XXI WIEKU - KAŻDY NOSI W SOBIE DAWKOMIERZ OSOBISTY w którym wyjaśnił co to jest dozymetria biologiczna, dlaczego jest ona potrzebna, jakie są jej ograniczenia i możliwości i dlaczego nikt jej nie chce, do czasu jak będzie potrzebna. Metody dozymetrii biologicznej opracowywane są w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, wskazano też na związek dozymetrii biologicznej z energetyką jądrową.

Dr S. Sommer jest doktorem biologii. Pracuje w ICHTJ w zakładzie Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej prowadząc badania metod dozymetrii biologicznej i badania genotoksyczności.

W styczniu 2019 dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej dr Paweł Krajewski wygłosił prelekcję pt. EWOLUCJA NORM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ- HISTORIA I REKOMENDACJE ICRP 1925-2018, w której omówił interesującą historię tworzenia się ochrony radiologicznej w miarę poznawania właściwości promieniowania wraz rozwojem fizyki jądrowej i poznawaniem budowy materii. Zaprezentował nowe zarysowujące się kierunki ochrony radiologicznej.

W dniu 14 lutego 2019 projektowane jest kolejna prelekcja pt. MIEJSCE ELEKTROWNI JĄDROWYCH W POLSKIM MIKSIE ENERGETYCZNYM, którą wygłosił mgr inż. Ziemowit Iwański. W prezentacji omówiono rozwój energetyki w Polsce – wyzwania oraz kierunki jej rozwoju w przyszłości. Przedstawione będą dostępne technologie energetyczne oraz miks energetyczny przyszłości.

Mgr inż. Ziemowit Iwański ukończył studia w dziedzinie energetyki jądrowej. W latach 1984-1986 odbył staż we Francji. Jest autorem wielu publikacji technicznych, w pismach branżowych i na konferencjach PowerGen. W 1998 r. rozpoczął pracę w GE PowerSystems. Od 2005 r. pracował na stanowisku Regionalnego Dyrektora Wykonawczego GE Energy w Polsce, na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich, a w latach 2011-2015 jako Regionalny Dyrektor Wykonawczy GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce i krajach bałtyckich. W chwili obecnej jest i wykładowcą w Akademii Ekonomii i Finansów w Warszawie na nowoutworzonym kierunku „Energy Management”.

Wszystkie referaty są dostępne na stronie SEREN. org. pl

Opracował:

Dr Krzysztof Rzymkowski

Wice przewodniczący KEJ

Sekretarz Generalny SEREN

Publikacje techniczne Ge Agp08

Bezpośredni link do pobrania Publikacje techniczne Ge Agp08

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Publikacje techniczne Ge Agp08