Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Kor 1a5a

Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Kor 1a5a oferuje szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń firmy GE. Szkolenia obejmują zarówno zarządzanie urządzeniami, jak i zarządzanie zasobami zgodnie z wymaganiami przemysłu. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technologiami, które są wykorzystywane w urządzeniach Kor 1a5a, w tym wykorzystaniem technologii wirtualizacji, tworzeniem aplikacji i systemów oraz zarządzaniem systemami. Program szkolenia obejmuje również szczegółowy wgląd w komponenty urządzeń, w tym procesory, pamięci i napędy oraz inne części składowe. Uczestnicy zapoznają się również z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, pozyskiwania danych i wytwarzania raportów. Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Kor 1a5a pomaga uczestnikom zrozumieć, jak działają te urządzenia i jak mogą być wykorzystywane w różnych scenariuszach.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Kor 1a5a

Celem szkolenia jest przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV. Już 19. 03. 2021. Szkolenie w całości zostanie przeprowadzone w formie zdalnej.

Zakres tematyczny obejmuje:
 1. Prawo energetyczne i przepisy z nim związane.
 2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
 3. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1kV.
 4. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Zasady budowy i eksploatacji urządzeń elektrotermicznych.
 5. Zasady budowy i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
 6. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach do 1kV.
 7. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach powyżej 1kV.
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 9. Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym.
 10. Ochrona przeciwpożarowa.

Udział w szkoleniu może wziąć udział każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Egzamin

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu, uzyskają uprawnienia do konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89 poz. 828; Dz. Nr 192 poz. 1184).

UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuję opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

W 2021r. opłata za każdy egzamin wynosi: 280 zł.

Zarejestruj się już dzisiaj!

Zajęcia odbywają się
19. 03 – wtorek, godz: 10:00 – 16:00


Skontaktuj się z nami poprzez:

 • e-mail: zdalne. pl
 • lub bezpośrednio – 786 813 649

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S. A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal. pl

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA ZDALNE

Zobacz też:

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Adresaci szkolenia elektrycznego G1:

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Dokumentami potwierdzającymi są:
  1. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania na naszej www).
  2. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  3. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  4. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  5. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).


Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników po niższych kosztach. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat

Dowiedz się jak zdać kurs sep 1kv

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).

Zakres punktowy:

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Terminarz szkoleń:

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich – wiedza płynąca z doświadczenia

Głównym celem działań pozarządowej organizacji zrzeszającej ekspertów z branży elektrotechnicznej jest dzielenie się doświadczeniem z zakresu elektroenergetyki, energetyki, elektroniki, automatyki, a także radiotechniki, technik informacyjnych, optoelektroniki i telekomunikacji. W naszą misję wpisana jest nie tylko dobrowolna służba na rzecz rozwoju tych dziedzin w Polsce i wspieranie technicznych sektorów gospodarki, ale również szerzenie świadomości i wiedzy. W tym celu organizujemy fachowe kursy prowadzone przez wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę. Na trwającym zaledwie jeden dzień szkoleniu kursanci mogą zdobyć lub przedłużyć uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych, zaawansowanych elektronarzędzi, eksploatacji lub dozoru instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Po pomyślnie zdanym egzaminie ustnym uczestnicy szkolenia otrzymują Państwowe Świadectwo Kwalifikacji uprawniające do podjęcia pracy zawodowej w branży elektrotechnicznej.

Uprawnienia elektryczne – najlepsze kursy zawodowe

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich oferuje szeroki wybór szkoleń, które pozwalają zdobyć między innymi uprawnienia g1. Organizujemy specjalistyczne kursy dla osób, które w dniu przystąpienia do szkolenia ukończyły 18 lat i posiadają minimum podstawowe wykształcenie. Dostępny w naszej ofercie kurs sep 1kv skierowany jest do pracowników zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń sieci i instalacji wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Nasze usługi świadczymy nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również pracowników przedsiębiorstw i instytucji. Dojeżdżamy na miejsce szkoleń, organizujemy kursy zamknięte na terenie konkretnych firm, a także otwarte dla wszystkich chętnych.

Jak przebiega kurs sep do 1kv?

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich dba o wysoką jakość merytoryczną organizowanych szkoleń, dzięki czemu uczestnicy bez problemu zdają egzaminy i otrzymują specjalistyczne uprawnienia elektryczne g1 (na 5 lat). Kurs sep 1kv trwa jeden dzień i poruszane są na nim zagadnienia związane z obsługą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uczestnicy poznają również urządzenia elektrotermiczne, sieci oświetlenia ulicznego, sposoby sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, słowem – zdobywają kompleksową wiedzę, która pozwoli im uzyskać uprawnienia elektryczne. Kurs sep 1 kv bazuje na wykładzie uzupełnianym przez prezentację multimedialną.

Kursy sep powyżej 1kv również dostępne!

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich oferuje także kurs sep powyżej 1kv. Szkolenie jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, które posiadają wiedzę w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji urządzeń elektrycznych. Ponadto, osoba przystępująca do kursu musi posiadać doświadczenie praktyczne w pracy z instalacjami elektrycznymi poniżej 1kv. Kurs sep powyżej 1kv przygotuje do pracy z instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi. Organizowane przez nas kursy są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy mogą przeprowadzić szkolenie również na terenie zakładu pracy.


Kursy SEP – zdobądź specjalistyczne uprawnienia

Chcesz przejść specjalistyczne szkolenia SEP i szukasz najlepszej oferty? Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich pomoże Ci zdobyć profesjonalne uprawnienia i być najlepszym w swoim fachu! Prowadzimy szkolenia w 20miastach na terenie całego kraju i jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie z zakresów – instalacji elektrycznych, ciepłowniczych oraz gazowych. Organizujemy kursy SEP, w których mogą uczestniczyć wszystkie osobypowyżej 18 roku życia i z minimum podstawowym wykształceniem. Szkolenia SEP odbywają się w ciągu jednego dnia i trwają do 4 godzin zegarowych. Bezpośrednio po przejściu kursu uczestnicy zdają egzamin państwowy, po którym otrzymująPaństwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.Szkolenia SEP – praktyczna wiedzaKursy organizowane przez Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich są niezwykle efektywne, a wiedza jest przekazywana w sposób zrozumiały z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Doświadczona kadra szkoleniowców dba o to, żebywszyscy uczestnicy kursów SEP wynieśli z nich jak najwięcej i z powodzeniem zdali ustny egzamin państwowy. Do dyspozycji uczestników są również praktyczne materiały szkoleniowe, dzięki którym zdobycie uprawnień SEPjest zdecydowanie łatwiejsze.Uprawnienia SEP dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstwOprócz kursów SEP prowadzonych w naszych oddziałach (m. in. w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Poznaniu czy Wrocławiu), zajmujemy się również organizacją szkoleń zamkniętych dla firm na terenie całej Polski. Zapraszamy dozapoznania się z naszą ofertą!

Jestem mile zaskoczony wysoką jakoscią szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Elektoroenergetyków Polskich. Bardzo mi to ułatwiło zdanie egzaminów. Goraco polecam!

Jan Niedziela

Szkolenie i egzamin zostały przeprowadzone szybko, sprawnie i bez stresu. Uprawnienia dostałem od ręki na miejscu, bez czekania i problemów z przesłką. Chciałbym gorąco polecić Stowarzyszenie Elektoroenergetyków Polskich przyszłymkursantom.

Michał Kurczyk

Długo szukałem odpowiedniego ośrodka szkoleniowego, dzięki któremu bez zbędnej zwłoki odnowię uprawnienia elektryka. Egzamin w Stowarzyszeniu Elektoroenergetyków Polskich został przeprowadzony w dogodnym dla mnie terminie, abezstresowa atmosfera sprawiła, że bardzo chetnie tu wrócę, aby odnowić uprawnienia.

Witold Kurdziel

Wygodne terminy zajęć, kompetentni i przyjaźni wykładowcy oraz sprawnie przeprowadzony egzamin. Czego chcieć więcej? Polecam szkolenia i egzaminy w Stowarzyszeniu Elektoroenergetyków Polskich, gdyż dzieki nim szybko uzyskałemkonieczne w moim zawodzie uprawnienia energetyczne

Janusz Rolka

Chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Elektoroenergetyków Polskich za tak dobrą obsługę. Jestem mile zaskoczony jak sprawnie zostały przeprowadzone szkolenie i egzamin, po którym bez zbędnego czekania otrzymałem uprawnieniaenergetyczne.

Zenon Musielak

Po zakończeniu edukacji chciałem zdobyć uprawnienia elektryka, które pozwoliłyby mi rozpocząć pracę w zawodzie. Dzięki szkoleniu i egzaminowi w Stowarzyszeniu Elektoroenergetyków Polskich nie miałem trudności z szybkim uzyskaniemuprawnień. Przyjazna atmosfera szkolenia dodatkowo pomogła mi zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Polecam!

Artur Będziak

Dotychczasowa współpraca pozwala polecić firmę Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich, jako godnego zaufania partnera.

Szymon Gadera

Witamy

Firma Szkoleniowa AWANS BHP zaprasza Państwa na specjalistyczne szkolenia i kursy elektryczne (elektroenergetyczne) mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego, kończącego się wydaniem świadectw kwalifikacyjnych na uprawnienia elektryczne grupy 1 (G1) na dozór i eksploatację (D i E). Wydawane świadectwa uprawniają do samodzielnej pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji grupy G1, przez okres 5 lat, na terenie całej Unii Europejskiej.

Do kogo adresowany jest nasz kurs?

Szkolenia elektryczne grupy G1 adresowane są do firm i osób fizycznych, które zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS (Dz. U. 2003 r. Nr 89 poz. 828 § 3 i 5) mają zajmować się eksploatacją i/lub dozorem instalacji i sieci elektroenergetycznych. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób ubiegających się o uprawnienia po raz pierwszy, jak i dla osób odnawiających kwalifikacje.

Kto może zrobić uprawnienia elektryczne?

Zgodnie z obowiązującym prawem do kursu może przystąpić każdy, aczkolwiek zaznaczamy, że nasz kurs nie polega na nauce zawodu elektryka od podstaw. Program został tak opracowany aby każdy uczestnik był przygotowany do egzaminu zgodnie z wytycznymi prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 (art. 54 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). W założeniu jest kierowany do osób posiadających wiedzę i/lub doświadczenie w zagadnieniach elektrycznych, chcących przygotować się do egzaminu państwowego w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji urządzeń elektrycznych. Należy tu również zaznaczyć, iż według art. 56 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997. prawo energetyczne, wspomniane świadectwo kwalifikacji jest konieczne do podjęcia samodzielnej pracy przy instalacjach urządzeń elektrycznych.

Wykonywanie czynności obejmujących eksploatację i dozór urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w odpowiednich rozporządzeniach bez określonych ustawowo kwalifikacji grozi karą pieniężną i uniemożliwia legalne zatrudnienie przy obsłudze takich urządzeń (wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawa Energetycznego). Aby legalnie wymieniać baterie w wózkach widłowych lub wykonywać pomiary rezystancji izolacji suwnic czy sieci energetycznych należy zrobić uprawnienia elektryczne do 1kV.


Jaki jest zakres przyznawanych uprawnień grupy elektrycznej G1?

Grupa 1 - Urządzenia i instalacje elektryczne:

 • 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 • 6. Urządzenia do elektrolizy;
 • 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • 8. Elektryczna sieć trakcyjna;
 • 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
 • Jakie przykładowe prace można wykonywać posiadając uprawnienia elektryczne grupy 1 do 1kV?

 • wszelkie prace obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrycznych w budynkach zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych
 • prace przy zespołach prądotwórczych
 • prace przy sieciach oświetlenia ulicznego
 • przeprowadzanie wszelkiego rodzaju usług kontrolno-pomiarowych
 • prace z zespołami akumulatorowymi
 • prace przy urządzeniach elektrotermicznych
 • Ile kosztuje kurs?

  Zapewne chcą Państwo wiedzieć jaki jest koszt naszego szkolenia elektrycznego? Cena naszego kursu jest bardzo konkurencyjna i wynosi 210 PLN, przy jednej kategorii uprawnień E lub D. Przy obu kategoriach na raz, łącza cena kursu to 260 PLN. Należy pamiętać o tym, że opłata ta nie obejmuje egzaminu państwowego, którego koszt to 225 PLN za każde stanowisko E i/lub D z osobna.Dla zorganizowanych grup wieloosobowych istnieje możliwość negocjacji ceny kursu oraz ustalenia indywidualnego terminu szkolenia. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie klienta.

  Praktyczny kurs pomiarów elektrycznych.

  Jest to kurs praktycznej nauki wykonywania pomiarów elektrycznych takich jak między innnymi:.

 • pomiary parametrów pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary rezystancji uziemienia
 • Do kursu praktycznego mogą przystąpić również osoby nie biorące udziału w kursie podstawowym na uprawnienia z grupy G1.Cena 3 godzinnych zajęć praktycznych szkolenia z pomiarów elektrycznych, podczas których kursanci samodzielnie przeprowadzają wskazane pomiary to 150 PLN. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć na terenie wyznaczonym przez klienta.Takie zajęcia to świetna okazja, żeby rozszerzyć swoje umiejętności elektryczne i rozwinąć się zawodowo. Pomiary to kolejny ważny punkt w pracy elektryka. Dzięki takiemu kursowi zdobywamy dodatkowe doświadczenie oraz możliwości pracy i dorobku.

  Informacje o egzaminie kwalifikacyjnym na uprawnienia elektryczne grupy 1 D i E.

  Awans B. H. P. organizuje egzaminy na uprawnienia elektryczne na terenie firmy klienta lub na terenie swojej hali szkoleniowej w Łodzi na Brukowej 23. Kursanci uczestniczący w szkoleniu elektrycznym będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu państwowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich grupy 1. Zakres materiału, który obejmuje egzamin jest określony ustawowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

  Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne, tym samym posiadają uprawnienia elektryczne G1 D i E.

  Jakie rozporządzenia i przepisy musi znać podchodzący do egzaminu kwalifikacji?

  Kursant, który odbył kurs i podchodzi do egzaminu kwalifikacji, aby otrzymać uprawnienia G1 E i D powinien znać:

 • Ustawę z dnia 10. 04. 1997 r. „Prawo Energetyczne” i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
 • Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
 • Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych
 • Normy
 • Kodeks Pracy
 • Zarządzenia, polecenia, instrukcje stanowiskowe i zakładowe urządzeń elektroenergetycznych – w zakresie określonym ”Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji”
 • Zasady ratowania porażonych prądem

 • Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Kor 1a5a

  Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Kor 1a5a

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Ge Kor 1a5a