Szybka instalacja Epson C11ch02402

Instalacja Epson C11ch02402 jest szybka i łatwa. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie oprogramowanie i sterowniki są dostępne na stronie producenta. Następnie należy zainstalować drukarkę i wszystkie wymagane sterowniki, a także skonfigurować ustawienia sieciowe. Po tym, drukarka może być używana do wydrukowania zarówno dokumentów, jak i zdjęć. Instalacja Epson C11ch02402 jest szybka i łatwa.

Ostatnia aktualizacja: Szybka instalacja Epson C11ch02402

Redirecting

EB-PU2116W
 • 16 000 lm
 • Niewielkie rozmiary i nieduża waga
 • Prosta instalacja
 • Model biały

EB-PU2216B
 • 16 000 lm
 • Niewielkie rozmiary i nieduża waga
 • Prosta instalacja
 • Model czarny

EB-PU2113W
 • 13 000 lm
 • Niewielkie rozmiary i nieduża waga
 • Prosta instalacja
 • Model biały

EB-PU2213B

 • 13 000 lm
 • Niewielkie rozmiary i nieduża waga
 • Prosta instalacja
 • Model czarny

EB-PU2120W

 • 20 000 lm
 • Niewielkie rozmiary i nieduża waga
 • Prosta instalacja
 • Model biały

EB-PU2220B

 • 20 000 lm
 • Niewielkie rozmiary i nieduża waga
 • Prosta instalacja
 • Model czarny

EB-PU1006W
 • Wymienne obiektywy
 • Niewielki rozmiar i waga
 • 6 000 lumenów

EB-PU1007W

 • Wymienne obiektywy
 • Niewielki rozmiar i waga
 • 7 000 lumenów

EB-PU1007B
 • Wymienne obiektywy
 • Niewielki rozmiar i waga
 • 7 000 lumenów

EB-PU1008W

 • Wymienne obiektywy
 • Niewielki rozmiar i waga
 • 8 500 lumenów

EB-PU1008B

 • Wymienne obiektywy
 • Niewielki rozmiar i waga
 • 8 500 lumenów

EB-PU2010W
 • Wymienne obiektywy
 • Niewielki rozmiar i waga
 • 10 000 lumenów
 • Wejście i wyjście SDI

EB-PU2010B

EB-L735U
 • 7000 lumenów
 • Szeroki zakres przesun. obiektywu
 • Wbudowany moduł Wi-Fi
 • Duży, skalowalny obraz

nasza cena:

23. 907, 33 zł

z VAT (19. 436, 85 zł bez VAT)

EB-L730U

Korzystając z usługi Remote Print Driver można drukować pliki przez Internet za pomocą zdalnej drukarki z komputera podłączonego do sieci. Przed przystąpieniem do korzystania z tej usługi należy się upewnić, że spełniono poniższe warunki.

Usługa Remote Print musi być włączona na stronie User Page (Strona użytkownika).

Funkcja zdalnego drukowania jest włączona, jeśli wybrano ustawienie Enable Remote Print (Włącz funkcję Remote Print) w opcji Print Settings (Ustaw. drukow. ) usługi Remote Print na stronie User Page (Strona użytkownika). Wybierz ustawienie Enable Remote Print (Włącz funkcję Remote Print), o ile nie zostało wybrane.

Aby umożliwić drukowanie określonym użytkownikom, wprowadź klucz dostępu i kliknij przycisk Apply (Zastosuj) na ekranie Print Settings (Ustaw. ), a następnie przekaż użytkownikom ten klucz.

Upewnij się, że drukarka nie jest podłączona do kabla USB, lecz do sieci Wi-Fi/Ethernet z dostępem do Internetu.

Instalowanie aplikacji Remote Print Driver i rejestrowanie drukarki - Windows

Pobierz i zainstaluj aplikację Remote Print Driver.

Kliknij dwukrotnie plik „Setup. exe” aplikacji Remote Print Driver.

Wybierz opcję EPSON Remote Print, a następnie kliknij przycisk OK.

Przeczytaj umowę licencyjną, wybierz opcję Agree (Zgadzam się) i kliknij przycisk OK.

Wyświetli się ekran rejestracji drukarki. com/guide/assets/files/step_5. gif"/>

Wprowadź adres e-mail drukarki.

Uwaga:

Adres e-mail drukarki można sprawdzić w jeden z poniższych sposobów.

Na arkuszu informacyjnym drukowanym po konfiguracji usługi Epson Connect.

W wiadomości e-mail z powiadomieniem wysłanej po konfiguracji usługi Epson Connect.

Na arkuszu stanu sieci drukarki.

W obszarze stanu sieci w panelu sterowania drukarki.

Na liście drukarek na stronie Strona użytkownika programu Epson Connect.

Jeżeli nie jesteś właścicielem drukarki i nie wiesz jaki jest jej adres e-mail, skontaktuj się z właścicielem.

Podczas używania serwera proxy, kliknij kartę Ustawienia sieci, a następnie wykonaj ustawienia serwera na wyświetlonym ekranie. com/guide/pl/html/images/cecg0019p. png"/>

Kliknij przycisk OK.

Jeżeli ustawiono klucz dostępu, wyświetli się ekran, na którym należy wprowadzić ten klucz. Wprowadź klucz, a następnie kliknij opcję OK.

Jeżeli nie znasz klucza, skontaktuj się z właścicielem drukarki.

Instalowanie aplikacji Remote Print Driver i rejestrowanie drukarki - Mac OS X

Wybierz opcje Applications Epson Software, a następnie kliknij dwukrotnie opcję Epson Remote Print Utility.

Aby zarejestrować dodatkową drukarkę, należy kliknąć opcję + w celu wyświetlenia okna wprowadzania adresu e-mail.

Jeżeli ustawiono klucz dostępu, należy wprowadzić ten klucz. com/guide/pl/html/images/mac_rpd. gif"/>

Kliknij opcję Confirm (Potwierdź).

Kliknij opcję Open "Add Printer"... (Otwórz "Dodaj drukarkę"... ), a następnie dodaj zarejestrowaną drukarkę.

Podczas korzystania podczas drukowania z uwierzytelnionego środowiska proxy, może zostać wyświetlony następujący ekran.

W tej sytuacji, wprowadź hasło logowania używanego komputera, a następnie kliknij Zawsze zezwalaj lub Zezwalaj. com/guide/pl/html/images/mac_drv_proxy_1. png"/>

Szybka instalacja Epson C11ch02402

Bezpośredni link do pobrania Szybka instalacja Epson C11ch02402

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybka instalacja Epson C11ch02402