Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Frigidaire Fah086t1t10

Instalacja i obsługa urządzenia Frigidaire Fah086t1t10 wymaga znajomości oryginalnej instrukcji. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Frigidaire Fah086t1t10 pozwala użytkownikom uzyskać dostęp do informacji potrzebnych do prawidłowego użytkowania i konserwacji urządzenia. Tłumaczenie instrukcji instalacji i obsługi może być wykonane przez profesjonalnego tłumacza lub przy użyciu programu do tłumaczenia tekstu. Po wykonaniu tłumaczenia należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne informacje są dostępne i zrozumiałe. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Frigidaire Fah086t1t10 pomoże użytkownikom w uzyskaniu wszystkich informacji potrzebnych do instalacji i obsługi urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Frigidaire Fah086t1t10

Przenośny akumulator, powerbank Mipow SP2600M-BK, 2600 mah, Li-Ion, Złącze USB, Micro-USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000200240 Przenośny akumulator, powerbank Mipow SP2600M-BK, 2600 mah, Li-Ion, Złącze USB, Micro-USB Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup przenośnego akumulatora Power Tube 2600M,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NRL 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21. 6. 2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Fig 1. Fig 3. 1. SilnikBEZPIECZEŃSTWO 1. Sprawdź motocykl przed jazdą by uniknąć wypadków, uszkodzeń ciała oraz pojazdu. 2. Musisz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu wydane przez lokalne władze. 3. By uniknąć

Instrukcja obsługi. polska wersjaInstrukcja obsługi CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi IRE, IFK, IFA, RF, RB, DF, CAU polska wersja POLSKA Instrukcja obsługi następujących produktόw: CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi, IRE, IFK, IFA, RF, RB,

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DTPAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Strona 1 z 5 GEA Bock GmbH Sprężarki Bock Sprężarka pojazdowa FK40/560 K Specyfikacje Liczba cylindrów / średnica / suw 4 / 60 mm / 49 mm Pojemność skokowa 554 cm³ Wydajność objętościowa (1450/3000 ¹/min)

Zbiorniki hydroforoweZbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1, 5 bar dla zbiorników

Instrukcja Obsługi OpryskiwaczSPRZĘT OGRODNICZY Instrukcja Obsługi Opryskiwacz Testy wibracji: EN2862-1:1992, ISO7916:1989 Testy dźwięku: ISO 37744, ISO 10884, EN27917 Centrala ul. Nowa 5/119, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. +48 957390336 www. s-garden. pl

Deklaracja Zgodności WEDeklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Inteligentna formułaInteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

dodatki do oleju napędowegoDiesel Treatment Dodatek czyszczący do silników Diesel'a - Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we wszystkich silnikach Diesel a, również turbodoładowanych. - Utrzymuje prawidłową pracę wtryskiwaczy. pl/17492131-Instrukcja-obslugi-i-serwisu. html">Instrukcja obsługi i serwisuInstrukcja obsługi i serwisu BALANSER SWF 09 1 - Pressura 1. SPECYFIKACJE Model Nośność Naciąg liny (metr) Ciężar Model Nośność Naciąg liny (metr) Ciężar SWF-09 4, 5-9, 0 1, 50 4, 0 SWF-09L 4, 5-9, 0 2, 30 8, 0

Czujnik ruchu i obecności PIRCzujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Detektor przenośny typ GD-7URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel. /fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O. O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Deklaracja zgodnościDeklaracja zgodności My, niżej podpisani, Digital Data Communications GmbH Adres Zaświadczamy i deklarujemy przy pełnej odpowiedzialności, że następujące urządzenia Omschrijving USB Charger Merk Conceptronic

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

POMPY MONOBLOKOWE 5"

POLSKI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Podczas instalacji, konserwacji i użytkowania

urządzenia postępować zgodnie ze wskazówkami

zawartymi w instrukcji. Przed przystąpieniem do

jakichkolwiek czynności na pompie należy uważnie

przeczytać wszystkie części instrukcji obsługi.

W przypadku urządzeń bez wtyczek w instalacji

zasilającej powinien być zainstalowany element

odłączający od zasilania, z wielobiegunową

separacją

styków,

odłączenie w kategorii przepięciowej III, zgodnie z

aktualnymi zasadami instalacji.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku

przez osoby (również dzieci) o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub

umysłowych, lub którym brak doświadczenia i

wiedzy, chyba że będą nadzorowane lub zostały

pouczone o korzystaniu z urządzenia przez osobę

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku

powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub

którym brak doświadczenia i wiedzy, jeśli będą

nadzorowane lub zostały pouczone w zakresie

bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją

związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny

bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja

nie powinny być wykonywane przez dzieci bez

nadzoru.

Nie używać elektropompy w basenach, zbiornikach,

stawach i podobnych miejscach, gdy ludzie są

zanurzeni w wodzie.

Urządzenie powinno być zasilane za pomocą

wyłącznika różnicowoprądowego, o prądzie

różnicowym nie przekraczającym 30 mA podczas

zadziałania.

Urządzenia trójfazowe powinny być chronione

przed zwarciem i przeciążeniem za pomocą

urządzenia zabezpieczającego klasy 10 zgodnie z

IEC 60947-4. Ustawić prąd znamionowy zgodnie z

wartością podaną na tabliczce znamionowej.

Przed rozpoczęciem dowolnej pracy przy

elektropompie należy się upewnić, że połączenie

elektryczne zostało odłączone od zasilania i nie

można go przypadkowo przyłączyć ponownie.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien

zostać wymieniony przez Producenta, jego serwis

lub wykwalifikowany personel.

52

- PL -

umożliwiający

całkowite

Maksymalna wysokość ciśnienia pompy, w metrach, jest

podana na tabliczce znamionowej na pompie i na okładce

instrukcji.

Pompa może pracować w sposób ciągły w maksymalnej

temperaturze wskazanej na tabliczce znamionowej

(+40°C).

Aby zainstalować urządzenie, należy odnieść się do

rozdziałów „INSTALACJA" i „POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE".

Połączenie elektryczne i kierunek obrotu

części funkcjonalnych (silniki trójfazowe).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja obsługi powinna być bezwzględnie przeczytanaprzez wykwalifikowany

personel techniczny, który wykonuje instalację, obsługę i konserwację urządzenia.

Instrukcję należy przechowywać w należyty sposób i udostępnić w miejscu

instalacji elektropompy.

Identyfikacja skodyfikowanych instrukcji w tej instrukcji obsługi

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podane w tej instrukcji oznaczone są

symbolem

ogólnego

spowodować poważne uszczerbki na zdrowiu.

Wskazówki bezpieczeństwa oznaczone tym symbolem oznaczają

zagrożenia elektryczne.

Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować szkody fizyczne i

materialne, a także zanieczyszczenie środowiska.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do całkowitej utraty

prawa do roszczeń gwarancyjnych.

Aby przytoczyć kilka przykładów, nieprzestrzeganie tych zasad może

spowodować:

• awarię głównych części maszyny lub instalacji,

• zagrożenie czynności konserwacyjnych,

• uszczerbki na zdrowiu z przyczyn elektrycznych lub mechanicznych.

Ogólne informacje

To urządzenie (pompa lub elektropompa, w zależności od modelu) zostało

wykonane przez wdrożenie najbardziej zaawansowanych i najnowszych technik,

w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i zostało poddane ścisłej

kontroli jakości.

Ta instrukcja pomoże w zrozumieniu jego działania i jego możliwego zastosowania.

Instrukcja obsługi zawiera ważne zalecenia niezbędne do prawidłowego i

oszczędnego działania urządzenia. Takich zaleceń należy przestrzegać, aby

zagwarantować niezawodność, trwałość i uniknąć ryzyka wypadków wynikających

z niewłaściwego użytkowania.

Urządzenia należy używać do zastosowań i w granicach opisanych w poniższych

akapitach.

Działania związane z obsługą, instalacją, użytkowaniem, konserwacją i usuwaniem

produktu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i dla środowiska, którego

nie można wyeliminować w sposób konstruktywny.

Główne rodzaje ryzyka resztkowego to ryzyko elektryczne (porażenie prądem) i

mechaniczne (rany spowodowane ostrymi krawędziami, otarcia lub zgniecenia).

Wszystkie operacje powinny być przeprowadzane wyłącznie przez fachowy,

profesjonalny personel i wyposażony w odpowiednie środki i narzędzia

ochronne, gdy maszyna nie jest zasilana i zwracając szczególną uwagę.

Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tej instrukcji obsługi i poprawnych

metod pracy zwiększają ryzyko dla zdrowia.

Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w razie wypadku lub

szkód spowodowanych przez zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie pompy

elektrycznej lub nieprzestrzeganie instrukcji opisanych w niniejszej instrukcji

obsługi lub w warunkach innych niż dozwolone.

W stanie, w jakim maszynę dostarczono, elektropompa nie zawiera ruchomych

części lub zazwyczaj będących pod napięciem, dostępnych z zewnątrz.

Użytkownik nie może demontować elektropompy, ani całkowicie, ani

częściowo, ani dokonywać żadnych zmian lub przerabiać produktu. Jeśli

podczas instalacji osłony zostały usunięte, należy je natychmiast

zainstalować.

POMPY MONOBLOKOWE 5"

zagrożenia.

Ich

nieprzestrzeganie

może

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Frigidaire Fah086t1t10

Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Frigidaire Fah086t1t10

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Frigidaire Fah086t1t10