Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Bosch Wtg8640sgc

Przed rozpoczęciem instalacji i konfiguracji Bosch Wtg8640sgc należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych upewnij się, że wszystkie przewody są właściwie podłączone. Należy również upewnić się, że przewody zostały dokładnie zaizolowane, aby zapobiec uszkodzeniu. Po upewnieniu się, że wszystko jest prawidłowo zainstalowane, należy zainstalować oprogramowanie i konfigurować komputer, aby mógł korzystać z urządzenia Bosch Wtg8640sgc. Po zakończeniu instalacji i konfiguracji urządzenia należy wykonać próbę uruchomienia, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Bosch Wtg8640sgc

Instalacja oprogramowania SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure - Azure Virtual Machines | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 7 min

Wprowadzenie

Ten przewodnik ułatwia wskazanie odpowiednich zasobów w celu pomyślnego wdrożenia platformy HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure. Ten przewodnik wskaże zasoby dokumentacji, które należy sprawdzić przed zainstalowaniem platformy SAP HANA na maszynie wirtualnej platformy Azure. Dzięki temu możesz wykonać odpowiednie kroki, aby zakończyć się obsługiwaną konfiguracją platformy SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure.

Wymagania wstępne

W tym przewodniku założono również, że znasz następujące informacje:

 • Oprogramowanie SAP HANA i SAP NetWeaver oraz sposób ich instalowania lokalnie.
 • Jak zainstalować i obsługiwać wystąpienia aplikacji SAP HANA i SAP na platformie Azure.
 • Pojęcia i procedury opisane w artykule:
  • Planowanie wdrożenia sap na platformie Azure, w tym planowanie platformy Azure Virtual Network i użycie usługi Azure Storage. Zobacz sap NetWeaver na platformie Azure Virtual Machines — przewodnik planowania i implementacji
  • Zasady wdrażania i sposoby wdrażania maszyn wirtualnych na platformie Azure. com/pl-pl/azure/virtual-machines/workloads/sap/deployment-guide" data-linktype="relative-path">Wdrażanie usługi Azure Virtual Machines dla oprogramowania SAP
  • Pojęcia dotyczące wysokiej dostępności oprogramowania SAP HANA opisane w artykule Wysoka dostępność oprogramowania SAP HANA dla maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Krok po kroku przed wdrożeniem

   W tej sekcji wymieniono różne kroki, które należy wykonać przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania SAP HANA na maszynie wirtualnej platformy Azure. Kolejność jest wyliczana i w związku z tym należy postępować zgodnie z wyliczeniem:

   1. Nie wszystkie możliwe scenariusze wdrażania są obsługiwane na platformie Azure. W związku z tym należy sprawdzić obciążenie oprogramowania SAP dokumentu w obsługiwanych scenariuszach maszyny wirtualnej platformy Azure w scenariuszu, który należy wziąć pod uwagę przy użyciu wdrożenia platformy SAP HANA. Jeśli scenariusz nie znajduje się na liście, należy założyć, że nie został przetestowany i w rezultacie nie jest obsługiwany
   2. Zakładając, że masz przybliżony pomysł na wymaganie dotyczące pamięci dla wdrożenia platformy SAP HANA, musisz znaleźć odpowiednią maszynę wirtualną platformy Azure. Nie wszystkie maszyny wirtualne, które są certyfikowane dla oprogramowania SAP NetWeaver, zgodnie z opisem w notatce pomocy technicznej SAP #1928533, są certyfikowane przez platformę SAP HANA. Źródłem prawdy dla certyfikowanych maszyn wirtualnych platformy Azure platformy SAP HANA jest katalog sprzętowy SAP HANA witryny internetowej. Jednostki rozpoczynające się od języka S to HANA — duże wystąpienia, a nie maszyny wirtualne platformy Azure.
   3. Różne typy maszyn wirtualnych platformy Azure mają różne minimalne wersje systemu operacyjnego dla systemu SUSE Linux lub Red Hat Linux. W katalogu sprzętowym SAP HANA witryny internetowej należy kliknąć wpis na liście certyfikowanych jednostek SAP HANA, aby uzyskać szczegółowe dane tej lekcji. Oprócz obsługiwanego obciążenia platformy HANA wymienione są wersje systemu operacyjnego obsługiwane z tymi jednostkami dla platformy SAP HANA
   4. Od wersji systemu operacyjnego należy wziąć pod uwagę pewne minimalne wersje jądra. Te minimalne wersje są udokumentowane w poniższych informacjach o obsłudze oprogramowania SAP:
    • Uwaga dotycząca pomocy technicznej sap #2814271 tworzenie kopii zapasowej SAP HANA kończy się niepowodzeniem na platformie Azure z błędem sumy kontrolnej
    • Uwaga dotycząca pomocy technicznej sap #2753418 potencjalny spadek wydajności z powodu rezerwowania czasomierza
    • Uwaga dotycząca obsługi oprogramowania SAP #2791572 obniżenie wydajności z powodu braku obsługi funkcji VDSO dla funkcji Hyper-V na platformie Azure
    • Na podstawie wersji systemu operacyjnego obsługiwanej dla wybranego typu maszyny wirtualnej należy sprawdzić, czy wymagana wersja platformy SAP HANA jest obsługiwana w tej wersji systemu operacyjnego. Przeczytaj informacje o obsłudze oprogramowania SAP #2235581, aby uzyskać macierz obsługi wydań platformy SAP HANA z różnymi wersjami systemu operacyjnego.
    • Jak można było znaleźć prawidłową kombinację typu maszyny wirtualnej platformy Azure, wydania systemu operacyjnego i wersji sap HANA, musisz sprawdzić macierz dostępności produktu SAP. W macierzy dostępności oprogramowania SAP możesz dowiedzieć się, czy produkt SAP, który chcesz uruchomić względem bazy danych SAP HANA, jest obsługiwany.

   Szczegółowe zagadnienia dotyczące wdrażania maszyny wirtualnej i systemu operacyjnego gościa

   W tej fazie należy wykonać kroki wdrażania maszyn wirtualnych w celu zainstalowania platformy HANA i ostatecznie zoptymalizować wybrany system operacyjny po instalacji.

  • Wybierz obraz podstawowy z galerii platformy Azure. Jeśli chcesz utworzyć własny obraz systemu operacyjnego dla platformy SAP HANA, musisz znać wszystkie różne pakiety niezbędne do pomyślnej instalacji oprogramowania SAP HANA. W przeciwnym razie zaleca się używanie obrazów SUSE i Red Hat dla oprogramowania SAP lub SAP HANA z galerii. Te obrazy obejmują pakiety niezbędne do pomyślnej instalacji platformy HANA. Na podstawie umowy pomocy technicznej z dostawcą systemu operacyjnego musisz wybrać obraz, na którym masz własną licencję. Możesz też wybrać obraz systemu operacyjnego, który obejmuje obsługę

  • Jeśli wybrano obraz systemu operacyjnego gościa, który wymaga wprowadzenia własnej licencji, musisz zarejestrować obraz systemu operacyjnego w ramach subskrypcji, aby można było pobrać i zastosować najnowsze poprawki. Ten krok będzie wymagał publicznego dostępu do Internetu. Jeśli nie skonfigurujesz swojego prywatnego wystąpienia, na przykład serwera SMT na platformie Azure.

  • Wybierz konfigurację sieci maszyny wirtualnej. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Konfiguracje i operacje infrastruktury SAP HANA na platformie Azure. Należy pamiętać, że na platformie Azure nie ma przydziałów przepływności sieci, które można przypisać do wirtualnych kart sieciowych. W związku z tym jedynym celem kierowania ruchu przez różne KARTY wirtualne jest kwestie związane z zabezpieczeniami. Ufamy, że znajdziesz możliwy do obsługi kompromis między złożonością routingu ruchu przez wiele wirtualnych kart sieciowych i wymaganiami wymuszanymi przez aspekty zabezpieczeń.

  • Zastosuj najnowsze poprawki do systemu operacyjnego po wdrożeniu i zarejestrowaniu maszyny wirtualnej. Zarejestrowano jedną z własnych subskrypcji. Lub w przypadku wybrania obrazu, który zawiera system operacyjny obsługujący maszynę wirtualną, powinien mieć już dostęp do poprawek.

  • Zastosuj melodie niezbędne dla platformy SAP HANA. Te melodie są wymienione w następujących informacjach o obsłudze oprogramowania SAP:

  • Uwaga dotycząca pomocy technicznej oprogramowania SAP #2694118 — Red Hat Enterprise Linux HA Add-On na platformie Azure
  • Uwaga dotycząca pomocy technicznej sap #1984787 — SUSE LINUX Enterprise Server 12: Informacje o instalacji
  • Uwaga dotycząca pomocy technicznej sap #2578899 — SUSE Linux Enterprise Server 15: Uwaga dotycząca instalacji
  • Uwaga dotycząca pomocy technicznej sap #2002167 — Red Hat Enterprise Linux 7. x: Instalacja i uaktualnianie
  • Uwaga dotycząca pomocy technicznej sap #2292690 — SAP HANA DB: zalecane ustawienia systemu operacyjnego dla systemu 7
  • Uwaga dotycząca pomocy technicznej sap #2772999 — Red Hat Enterprise Linux 8. x: Instalacja i konfiguracja
  • Uwaga dotycząca pomocy technicznej sap #2777782 — SAP HANA DB: zalecane ustawienia systemu operacyjnego dla systemu RHEL 8
  • Uwaga dotycząca obsługi oprogramowania SAP #2455582 — Linux: Uruchamianie aplikacji SAP skompilowanych przy użyciu biblioteki GCC 6. x
  • Uwaga dotycząca obsługi oprogramowania SAP #2382421 — optymalizowanie konfiguracji sieci na poziomie HANA i systemu operacyjnego
  • Wybierz typ magazynu platformy Azure dla platformy SAP HANA. W tym kroku należy zdecydować o układzie magazynu dla instalacji oprogramowania SAP HANA. Będziesz używać dołączonych dysków platformy Azure lub natywnych udziałów NFS platformy Azure. Typy magazynu platformy Azure, które lub obsługiwane i kombinacje różnych typów magazynu platformy Azure, które mogą być używane, są udokumentowane w konfiguracjach magazynu maszyn wirtualnych platformy Azure sap HANA. Weź konfiguracje udokumentowane jako punkt początkowy. W przypadku systemów nieprodukcyjnych może być możliwe skonfigurowanie mniejszej przepływności lub liczby operacji we/wy na sekundę. W celach produkcyjnych może być konieczne skonfigurowanie nieco większej przepływności i liczby operacji we/wy na sekundę.

  • Upewnij się, że skonfigurowano akcelerator zapisu platformy Azure dla woluminów zawierających dzienniki transakcji usługi DBMS lub dzienniki ponownego uruchamiania podczas korzystania z maszyn wirtualnych serii M lub Mv2-Series. Należy pamiętać o ograniczeniach akceleratora zapisu zgodnie z opisem.

  • Sprawdź, czy włączono przyspieszoną sieć platformy Azure na wdrożonych maszynach wirtualnych.

   Uwaga

   Nie wszystkie polecenia w różnych profilach sap-tune lub zgodnie z opisem w notatkach mogą działać pomyślnie na platformie Azure. Polecenia, które manipulowałyby trybem zasilania maszyn wirtualnych, zwykle zwracają błąd, ponieważ nie można manipulować trybem zasilania bazowego sprzętu hosta platformy Azure.

   Szczegółowe przygotowania specyficzne dla maszyn wirtualnych platformy Azure

   Jedną z specyfiki platformy Azure jest instalacja rozszerzenia maszyny wirtualnej platformy Azure, która dostarcza dane monitorowania agenta hosta SAP. Szczegółowe informacje na temat instalacji tego rozszerzenia monitorowania opisano w temacie:

  • Program SAP Note 2191498 omawia ulepszone monitorowanie oprogramowania SAP za pomocą maszyn wirtualnych z systemem Linux na platformie Azure
  • Program SAP Note 1102124 omawia informacje o sapOSCOL w systemie Linux
  • Sap Note 2178632 omawia kluczowe metryki monitorowania oprogramowania SAP na platformie Microsoft Azure
  • Wdrażanie usługi Azure Virtual Machines dla oprogramowania SAP NetWeaver
  • Instalacja oprogramowania SAP HANA

   Po wdrożeniu maszyn wirtualnych platformy Azure i skonfigurowanych systemach operacyjnych można zainstalować oprogramowanie SAP HANA zgodnie z instalacją sap. Jako dobry początek, aby uzyskać dostęp do tej dokumentacji, zacznij od tych zasobów platformy HANA w witrynie internetowej SAP

   W przypadku konfiguracji skalowanych w poziomie platformy SAP HANA przy użyciu bezpośrednich dołączonych dysków platformy Azure Premium Storage lub Ultra przeczytaj szczegóły w dokumencie Konfiguracje i operacje infrastruktury SAP HANA na platformie Azure

   Dodatkowe zasoby kopii zapasowej sap HANA

   Aby uzyskać informacje na temat tworzenia kopii zapasowych baz danych SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure, zobacz:

  • Przewodnik tworzenia kopii zapasowych oprogramowania SAP HANA na platformie Azure Virtual Machines
  • Azure Backup SAP HANA na poziomie pliku
  • Następne kroki

   Przeczytaj dokumentację:

  • Konfiguracje infrastruktury SAP HANA i operacje na platformie Azure
  • Konfiguracje magazynu maszyn wirtualnych platformy Azure SAP HANA

Dodatkowe zasoby