Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Caen Els Hv Panda

Ważne instrukcje bezpieczeństwa są ważne, aby zapewnić bezpieczne i wydajne używanie instalacji Caen Els Hv Panda. Zalecane jest, aby przeczytać instrukcje obsługi przed ich instalacją lub użyciem, aby zapewnić, że zostaną one zainstalowane i używane zgodnie z zaleceniami producenta. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas instalacji, prac lub napraw instalacji, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa. Należy również uważać, aby nie uszkodzić lub zepsuć instalacji, co może mieć negatywne skutki dla bezpieczeństwa i wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Caen Els Hv Panda

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  Automat do bramy

  skrzydłowej

  Instrukcje instalacji i użytkowania i ostrzeżenia

  XW4

  -

  XW5

  IS0115A00PL_12-12-2011

  b

  SPIS TREŚCI

  OGÓLNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE

  BEZPIECZEŃSTWAA

  KROK 1

  Praca w warunkach bezpieczeństwa!

  Uwagi dotyczące montażu

  Zalecenia dotyczące obsługi

  2

  CZYNNOŚCI ZASTRZEŻONE DLA WYKWALIFIKOWANEGO

  TECHNIKA

  Podłączenie automatyki do sieci elektrycznej przy użyciu przewodu innego niż

  przewód znajdujący się na wyposażeniu

  22

  Odbiór techniczny i przekazanie automatyki do eksploatacji

  Okresowe prace konserwacyjne

  Utylizacja produktu

  23

  ZNAJOMOŚĆ PRODUKTU I PRZYGOTOWANIE

  DO MONTAŻU

  KROK 2

  2. 1

  - Opis produktu i przeznaczenie produktu

  2. 2

  - Części potrzebne do wykonania kompletnej instalacji

  KROK 3

  Kontrola wstępna przed montażem

  3. 2

  - Sprawdzenie ograniczeń eksploatacyjnych

  KROK 4

  4. 1

  - Wstępne prace przygotowawcze

  - 4. 1. 1

  - Typowa instalacja

  - 4. 2

  - Określenie miejsca montażu poszczególnych części

  - 4. 3

  - Wybór skrzydła bramy, na którym zostanie zamontowany siłownik

  z Centralą

  - 4. 4

  - Określenie skrzydła nr 1 i skrzydła nr 2 bramy

  - 4. 5

  - Wybór schematu podłączenia urządzeń

  - 4. 6

  - Kontrola narzędzi potrzebnych do wykonania pracy

  - 4. 7

  - Prace przygotowawcze

  4. 2

  - Przygotowywanie kabli elektrycznych

  5

  7

  3

  DANE TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

  PRODUKTU

  CO ROBIĆ GDY... (pomoc w rozwiązywaniu problemów)

  DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

  4

  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

  24

  26

  27-29

  I-IV

  3. 1

  - Kontrola warunków otoczenia i bramy, która ma zostać zautomatyzowana. 4

  INSTALACJA: MONTAŻ I PODŁĄCZENIE POSZCZEGÓLNYCH

  ELEMENTÓW

  KROK 5

  Montaż elementów automatyki

  KROK 6

  Montaż i podłączenia elektryczne do centrali urządzeń składających się na

  instalację

  6. 1

  - Ustawienie centrali w celu umożliwienia pracy na “skrzydle 2” lub w celu

  automatyzacji bramy wjazdowej 1-skrzydłowej

  6. 2

  - Montaż i podłączenie siłownika bez Centrali

  6. 3

  - Montaż i podłączenie lampy ostrzegawczej mod. MF

  6. 4

  - Montaż i podłączenie fotokomórek mod. MP

  Wybór trybu pracy pary fotokomórek

  6. 5

  - Montaż akumulatora buforowego mod. MB

  11

  12

  13

  15

  16

  17

  8

  PODŁĄCZENIE ZASILANIA

  KROK 7

  18

  PIERWSZE PODŁĄCZENIE I KONTROLA POŁĄCZEŃ

  ELEKTRYCZNYCH

  KROK 8

  PROGRAMOWANIE AUTOMATYKI

  KROK 9

  9. 1

  - Wczytywanie urządzeń podłączonych przy użyciu przewodu “Bus” oraz

  pozycji krańcowych “0” oraz “1” skrzydeł bramy

  9. 2

  - Wczytywanie nadajnika mod. MT4V - MT4G

  19

  REGULACJE I POZOSTAŁE FUNKCJE OPCJONALNE

  10

  - Regulacja pracy automatyki

  - Wczytywanie nowego nadajnika przy użyciu procedury ‘w pobliżu’

  Centrali

  - Kasowanie danych z pamięci Centrali

  20

  21

  1

  OGÓLNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

  PRACA W WARUNKACH BEZPIECZEŃSTWA!

  Uwaga – dla bezpieczeństwa osób ważne jest przestrzeganie

  tych instrukcji.

  Uwaga – Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa: dlate-

  go też należy przechowywać te instrukcje.

  Projekt i produkcja urządzeń składających się na produkt, a tak-

  że

  informacje zawarte w niniejszej instrukcji są w pełni zgodne

  z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Pomimo to niepra-

  widłowy montaż i programowanie mogą doprowadzić do ciężkich

  urazów osób wykonujących daną pracę lub użytkowników instala-

  cji. W związku z tym, podczas montażu, należy postępować

  ściśle

  według zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, nie przystępuj do instalacji, ale

  zwróć się o ewentualne wyjaśnienia do Serwisu Technicznego Moovo.

  Jeśli po raz pierwszy przystępujesz do realizacji automatyki do skrzydło-

  wych bram garażowych i wjazdowych, zalecamy uważne zapoznanie się

  z niniejszą instrukcją. Najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem pracy, nie

  spiesząc się z przystąpieniem do części praktycznej.

  Ponadto zaleca się zgromadzenie w zasięgu ręki wszystkich urządzeń,

  które składają się na produkt, aby podczas lektury można sprawdzać i

  weryfikować wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji (za wyjąt-

  kiem etapów programowania).

  Podczas lektury niniejszej instrukcji, należy zwrócić szczególną

  uwagę na zalecenia oznaczone symbolem:

  – upewnij się czy urządzenia, tworzące zestaw wystarczą do zagwaranto-

  wania bezpieczeństwa instalacji oraz jej funkcjonalności.

  – przeprowadź analizę ryzyka, zawierającą miedzy innymi spis podstawo-

  wych wymagań bezpieczeństwa przewidzianych przez załącznik I Dyrek-

  tywy Maszynowej, z jednoczesnym wskazaniem przyjętych rozwiązań.

  Przypominamy,

  analiza ryzyka jest jednym z dokumentów, tworzących

  “dokumentację techniczną” automatyki, która musi być wypełniona przez

  zawodowego instalatora.

  Biorąc pod uwagę ryzyko, które może wystąpić na różnych eta-

  pach montażu i użytkowania produktu, podczas montażu należy

  pamiętać o następujących ostrzeżeniach:

  – nie wprowadzaj zmian w

  żadnej

  z części automatyki, o ile nie są to

  zmiany przewidziane w niniejszej instrukcji. Takie działanie mogłoby tylko

  przyczynić się do nieprawidłowej pracy instalacji. Producent nie bierze na

  siebie

  odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku użyt-

  kowania produktów zmodyfikowanych na własną rękę.

  – unikaj zetknięcia elementów automatyki z wodą lub innymi płynami. W

  czasie montażu nie wolno pozwolić by jakiekolwiek substancje płynne

  przedostały się do wnętrza siłowników oraz urządzeń, składających się

  na produkt.

  – jeśli substancje płynne dostaną się do wnętrza elementów automaty-

  ki, należy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne i skontaktować się

  z Serwisem Technicznym Moovo. Korzystanie z automatyki w takich

  warunkach mogłoby doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

  - nie kładź części automatyki blisko

  źródeł

  ciepła i płomieni.

  Mogłoby to doprowadzić do zniszczenia produktu, spowodować

  jego nieprawidłowe działanie, wywołać pożar lub doprowadzić do

  innych groźnych sytuacji.

  – wszystkie czynności, które wymagają otwarcia osłony poszczególnych

  komponentów automatyki, można wykonywać dopiero po odłączeniu

  Centrali od zasilania elektrycznego. Jeśli urządzenie odłączające zasilanie

  nie znajduje się w zasięgu wzroku, przywieś na nim karteczkę z następu-

  jącym napisem “UWAGA! KONSERWACJA W TOKU”.

  – produkt nie może być uznawany za skuteczny system antywłamaniowy.

  Jeśli zachodzi potrzeba zabezpieczenia przed włamaniem, należy dołą-

  czyć do automatyki dodatkowe urządzenia.

  – Centrala musi być podłączona do linii zasilania elektrycznego z uzie-

  mieniem.

  – produkt może być użytkowany dopiero po wykonaniu “oddania auto-

  matyki do eksploatacji”, zgodnie z zasadami przewidzianymi w punkcie

  “Odbiór techniczny i oddanie automatyki di eksploatacji”, który

  znajdziesz w części

  “Czynności zastrzeżone dla wykwalifikowanego

  technika”.

  – Opakowania wszystkich części automatyki muszą być zutylizowane

  zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Symbolem tym oznaczono miejsca, które mogą stanowić

  źró-

  dło potencjalnego zagrożenia, a co za tym idzie związane z nimi

  czynności mogą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany

  i doświadczony personel, przy poszanowaniu niniejszych zaleceń

  oraz lokalnych norm bezpieczeństwa.

  OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

  Zgodnie z najnowszym ustawodawstwem europejskim, drzwi lub

  bramy automatyczne muszą być wykonane zgodnie z zasadami, o

  których mowa w Dyrektywie 98/37/CE (Dyrektywie Maszynowej)

  a w szczególności w normach: EN 12445; EN 12453; EN 12635 i

  EN 13241-1, co pozwala na wydanie oświadczenia o domniemaniu

  zgodności.

  Biorąc powyższe pod uwagę,

  ostateczne podłączenie automatyki do sieci elektrycznej, odbiór

  techniczny instalacji oraz jej przekazanie do eksploatacji i okre-

  sowa konserwacja muszą być wykonane przez doświadczonego i

  wykwalifikowanego technika, w poszanowaniu zaleceń, o których

  mowa w części “Czynności

  zastrzeżone dla wykwalifikowanego

  Ponadto musi on także wziąć na siebie odpowiedzial-

  ność za przeprowadzenie wymaganych testów związanych z ist-

  niejącym ryzykiem i sprawdzić czy spełnione zostały wymagania

  zawarte w przepisach, normach i regulaminach, a w szczególno-

  ści

  wszystkie wymagania normy EN 12445, ustalającej metody

  badań służące do kontroli automatyki do bram.

  Natomiast prace związane ze wstępnym przygotowaniem, monta-

  żem

  i programowaniem mogą być wykonane również przez per-

  sonel bez specjalnych kwalifikacji, pod warunkiem

  ścisłego

  prze-

  strzegania wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji

  - wraz z kolejnością ich wykonywania - a w szczególności uwag

  opisanych w KROKU 1.

  Przed rozpoczęciem montażu przeprowadź następujące kontrole:

  – upewnij się czy poszczególne urządzenia przeznaczone do automa-

  tyzacji nadają się do instalacji, która ma zostać zrealizowana. Sprawdź

  ze szczególną uwagą dane zawarte w punkcie “Dane

  techniczne”.

  Nie

  przystępuj do montażu, jeśli choć jedno z urządzeń nie nadaje się do uży-

  cia.

  ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

  – Produkt nie może być użytkowany przez osoby (w tym dzieci) o ograni-

  czeniach fizycznych lub umysłowych, a także przez tych, którzy nie posia-

  dają stosownego doświadczenia lub wiedzy, o ile nie maja możliwości

  skorzystania z nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania produktu,

  za pośrednictwem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

  – Dzieci znajdujące się w pobliżu automatyki powinny znajdować się pod

  nadzorem, aby mieć pewność, iż nie będą bawić się produktem.

  – Nie pozwalaj dzieciom bawić się ze stałymi urządzeniami sterującymi.

  Urządzenia sterujące przenośne (zdalne) należy przechowywać z dala od

  dzieci.

  ZNAJOMOŚĆ PRODUKTU I PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

  2. 1 – OPIS I PRZEZNACZENIE PRODUKTU

  Wszystkie urządzenia składające się na niniejszy produkt służą do auto-

  matyzacji 2-skrzydłowych bram garażowych lub wjazdowych (rys.

  1a).

  Ponadto produkt ten może być też wykorzystany do automatyzacji

  1-skrzydłowych bram garażowych i wjazdowych (rys.

  1b).

  Jakiekolwiek zastosowanie inne od opisanego w niniejszym punk-

  cie oraz użycie w warunkach otoczenia innych od tych wskaza-

  nych w KROKU 3, jest niewłaściwe i zabronione!

  Główna część automatyki składa się z dwóch siłowników elektromecha-

  nicznych, z których każdy posiada silnik prądu stałego o napięciu 12V i

  jedną przekładnię

  ślimakową.

  Jeden z siłowników posiada także wbudo-

  waną Centralę sterującą.

  Centrala steruje wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w automatyce,

  a także zasila je i zarządza ich skuteczną pracą. Składa się z płyty i wbu-

  dowanego odbiornika radiowego, który odbiera polecenia wysłane przez

  nadajnik. Ponadto Centralą można sterować również przy użyciu pary

  fotokomórek odpowiadających wyłącznie za polecenie otwarcia.

  Centrala może sterować różnymi manewrami, z których każdy może być

  zaprogramowany i użytkowany wedle indywidualnych potrzeb.

  Ponadto istnieją też różne funkcje specjalne, które pozwalają na persona-

  lizację parametrów automatyki.

  L’automazione è predisposta per l’uso di vari accessori che ne aumenta-

  no la funzionalità e garantiscoAutomatyka jest przystosowana do podłą-

  czenia różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zapew-

  niają bezpieczeństwo. Do Centrali można wczytać między innymi do 150

  przycisków nadajników MT4V - MT4G; do 4 par fotokomórek MP odpo-

  wiadających wyłącznie za polecenie otwarcia.

  Poszczególne urządzenia są podłączane przy użyciu systemu “Bus”.

  Redukuje on konieczność użycia złożonego połączenia pomiędzy

  poszczególnymi urządzeniami, ponieważ przewiduje tylko jeden przewód

  pomiędzy jednym urządzeniem a drugim.

  Produkt wykorzystuje zasilanie elektryczne z sieci, a w przypadku zaniku

  energii elektrycznej (black-out), posiada możliwość ręcznego wysprzęgle-

  nia siłowników i ‘ręcznego’ przesunięcia skrzydeł bramy.

  Istnieje możliwość otwarcia bramy również przy użyciu akumulatora bufo-

  rowego (model MB), o ile znajduje się on na wyposażeniu instalacji.

  2. 2 – CZĘŚCI POTRZEBNE DO WYKONANIA

  KOMPLETNEJ INSTALACJI

  Na

  rys. 2

  pokazano wszystkie części potrzebne do wykonania komplet-

  nej instalacji, takiej jak na

  rys. 8.

  OSTRZEŻENIE!

  Niektóre części przedstawione na rys. 2 są opcjonalne i mogą

  nie znajdować się w opakowaniu.

  Wykaz potrzebnych części:

  [a] - siłownik elektromechaniczny z wbudowaną Centralą

  [b] - siłownik elektromechaniczny bez Centrali

  [c] - uchwyty przednie (do mocowania siłowników do bramy)

  [d] - wsporniki tylne (do mocowania siłowników na

  ścianie)

  [e] - klucze do ręcznego wysprzęglania siłowników

  [f] - para fotokomórek mod. MP (na

  ścianę)

  [g] - nadajnik przenośny mod. MT4V - MT4G

  [h] - lampa ostrzegawcza mod. MF

  [i] - drobne części metalowe (śruby, podkładki, itd. )

  [l] - akumulator buforowy mod

  1a

  1b

  a

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  l

  Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Caen Els Hv Panda

  Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Caen Els Hv Panda

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Caen Els Hv Panda